D27111

DeWalt D27111 käyttöohjeet

D27111

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D27111 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 108 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
Sivu: 1
77 Suomi Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa D27111 D27112 Jännite VAC 230 230 Tyyppi 2 3 Ottoteho W 1500 1600 Virrankulutus W 1100 933 Suurin pyörimisnopeus/min min-1 2950 3300 Terän halkaisija mm 305 305 Teräkeskiön halkaisija mm 30 30 Sahanterän leveys mm 1,8 1,8 Jakoveitsen paksuus mm 2 2 Jakoveitsen kovuus 43 ± 5 43 ± 5 Terän pysäytysaika s < 10,0 < 10,0 Paino kg 26,5 24 Leikkuutehot Jiirisahausasento Jiirileikkaus (max kulmat) vasen 50° 50° oikea 60° 60° Vinoleikkaus (max kulmat) vasen 48° 48° oikea 0° 0° Maksimaalinen poikkileukkauksen kapasiteetti 90°/90° mm 220 x 90 285 x 90 Suurin mahd. leikkuuleveys 45° jiirikulmassa korkeuden ollessa enintään 90 mm mm 155 201 Suurin mahd. leikkuuleveys 45° vinokulmassa korkeuden ollessa enintään 50 mm mm 220 285 Sahapenkkiasento Suurin mahd. leikkuusyvyys mm 0-51 0-51 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029-2-11 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 95,0 97,0 LWA (äänitehotaso) dB(A) 107,0 109,0 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 Tärinäpäästöarvo ah = m/s2 1,3 1,3 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Pöytäjiirisaha D27111/D27112 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. PÖYTÄJIIRISAHA D27111/D27112 Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 20.04.2016 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Turvaohjeet VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia. Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet. SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Yleiset turvallisuusohjeet 1. Pidä työskentelyalue siistinä. Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja. 2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö. Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä. 3. Suojaudu sähköiskulta. Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin. 4. Pidä muut ihmiset etäällä. Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta. 5. Laita joutilas työkalu varastoon. Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta. 6. Älä käytä työkalua väkisin. Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella. 7. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen. 8. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset. 9. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää. 10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite. Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. 11. Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta. 12. Kiinnitä työstökappale paikalleen. Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
Sivu: 2
78 Suomi 13. Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. 14. Huolla työkalua huolellisesti. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. 15. Katkaise työkalujen virta. Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita. 16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet. Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta ennen sen käyttöä. 17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä. Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. 18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä. 19. Pysy valppaana. Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. 20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta. Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.  VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon. 21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu. Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran. Pöydälle sijoitettavien kulmasahojen lisäturvasääntöjä • Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto (tyypin M lisävaruste). Jos virtajohto vahingoittuu tai on muuten viallinen, vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa vaihtaa sen. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään toiminnon aloittamista. • Älä koskaan käytä sahaa ennen kuin suojukset ovat paikoillaan, erityisesti tilan vaihtamisen jälkeen. Varmista, että suojat ovat hyväkuntoisia ja hoida niitä oikeaoppisesti. • Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty verkkolähteeseen. • Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi aiheuttaa vakavan tapaturman. • Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja. • Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille. • Varmista, että sahanteriin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin tyyppikilpeen merkitty nopeus. • Käytä asianmukaisia suojakäsineitä sahanterää ja karkeita materiaaleja käsitellessä. • Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä. • Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä. • Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi. Älä käytä välilevyjä, jotta saisit terän sopimaan karaan. Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti. • Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä. • Älä käytä pikateräksestä valmistettuja sahanteriä (HSS). • Älä käytä vaurioituneita, murtuneita tai epämuodostuneita sahanteriä. • Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista. • Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi. • Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun vartta nostetaan. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia. Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei ole sammutettu. • Pidä koneen ympäristö puhtaana ja vapaana materiaaleista esim. lastuista ja muista leikkuujätteistä. • Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja lastuttomat. • Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun vaihdat terää. • Asenna kone aina mahdollisuuksien mukaan penkkiin. • Kun suoritat kulmasahausta, viistoleikkauksia tai jiirisahausta, säädä liukuva kulmasahauksen ohjain, jotta varmistat sovellukseen sopiva etäisyyden. • Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä. • Tarkista ennen työskentelyä, että kone on tasaisella pinnalla ja riittävän vakaa. • Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia. • Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja. • Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota kone virtalähteestä. • Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta. • Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla. • Varmista, että olet sijoittunut leikkuulinjan oikealle tai vasemmalle puolelle. • Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus • Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen toimintaan. • Sammuta kone, kun kukaan ei valvo sen toimintaa. • Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle: ʵ ʵ työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu); ʵ ʵ sahan terän oikea säätö; ʵ ʵ varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on asennettu oikein. ʵ ʵ pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s • Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että välirenkaan uurteet ovat terää vasten. Kiristä mutteri huolellisesti. • Käytä ainoastaan teräviä ja hyväkuntoisia sahanteriä. • Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä • Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä. • Varmista, että sivulliset eivät seiso koneen takana. • Asenna kone turvallisuutesi vuoksi penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Pistosahojen lisäturvasääntöjä • Vaihda kulunut pöydän lisäkappale. • Kun teet vaaka kohtisuoria katkaisuleikkauksia, säädä liukuva ohjain oikein, jotta varmistat enintään 5 mm:n välyksen sahanterän ja ohjaimen välissä. • Älä koskaan käytä sahaa ilman pöydän lisäkappaletta. • Älä koskaan leikkaa, kun halkaisukiila ja/tai yläsuojus ovat poissa. • Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä työkappaleita. • Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille: ʵ ʵ Korkeus 51 mm x leveys 500 mm x pituus 700 mm ʵ ʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla. • Halkaisukiila ei saa olla sahanterän leikkaamaa uraa leveämpi ja sahanterän runko- osaa ohuempi. • Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat sahapenkin etuosaan päin. • Varmista, että kaikki kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään toiminnon aloittamista. • Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikealle etäisyydelle terästä – enintään 5 mm. • Pidä kätesi poissa sahanterän tieltä. • Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään huoltotöitä. • Käytä aina työntötankoa äläkä koskaan laita käsiäsi 150 mm lähemmäs sahanterää leikatessasi. • Älä kurottele sahanterän taakse. • Pidä työntötanko aina paikallaan, kun sitä ei käytetä. • Älä seiso yksikön päällä. • Varmista kuljetuksen aikana, että sahanterän yläosa on peitetty esim. suojuksella. • Älä käytä yläsuojusta käsittelyyn tai kuljetukseen. • Säädä liukuva ohjain oikein, jotta vältät joutumasta kosketuksiin yläsuojuksen kanssa. • Varmista, että pöytä on kiinnitetty huolellisesti. • Älä käytä sahaa muun materiaalin kuin puun leikkaamiseen. • Uurtaminen ei ole sallittua. • Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, kun sahaat penkkisahatoiminnolla. Käytä konetta vain, kun sahapenkkipöytä on vaakatasossa. Kulmasahatoiminto • Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat viistoleikkauksia. • Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja sahanterä ei ole lepoasennossa. • Varmista, että sahanterän yläosa on tarkasti valitussa korkeudessa. Älä koskaan poista yläteränsuojusta, kun käytät konetta kulmasahatoiminnossa. • Älä koskaan leikkaa 160 mm lyhyempiä työkappaleita. • Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille: D27111 ʵ ʵ Korkeus 90 mm x leveys 220 mm x pituus 550 mm D27112 ʵ ʵ Korkeus 90 mm x leveys 285 mm x pituus 550 mm ʵ ʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla. • Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Sivu: 3
79 Suomi  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Muut mahdolliset vaarat Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa: • tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: • Kuulon heikkeneminen. • Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat. • Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan. • Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan. • Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. • Tapaturman vaara, jonka aiheuttavat sivullisia kohti sinkoavat työkappaleen osat. • Onnettomuuksien vaara, joka aiheutuu lentävistä metalliosista, kun leikataan ohjaimeen. • Tulipalon vaara seurauksena kerääntyneestä pölystä, jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti. • Kontrolloimattomien tilanteiden vaara, mikäli laitetta käytetään alle -10 °C tai yli +45 °C ympäristölämpötiloissa. Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon: • leikattava materiaali • sahanterän tyyppi • syöttövoima Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen: • käytetty sahanterä • pölynpoistolaite ilmannopeudelle alle 20 m/s • työkappaletta ei ohjata tarkasti Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä. D27111 Koneen rakenne kuuluu luokkaan 1, joten se edellyttää maadoitettua liitäntää. D27112 Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN61029 mukaisesti; tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita. Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Pöytäjiirisaha 1 Terä 1 Yhdensuuntainen halkaisuohjain 1 Ylempi teräsuojus 1 Työnnin 1 kpl pölynpoistoliitin (Kuva V) 1 T30-kuusiokulma-avain 1 T40-kuusiokulma-avain 1 Materiaalipuristin 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Turvallista käyttöä koskeva varoitus Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Kun käytät penkkisahatoimintoa, varmista, että ylempi ja alempi suojus ovat paikallaan ja toimivat oikein. Älä koskaan käytä konetta, kun sahapenkkipöytä ei ole vaakatasossa. Kun käytät kulmasahatoimintoa, varmista, että ylempi suojus on paikallaan ja toimii oikein. Varmista, että sahapenkkipöytä on korkeimmassa asennossaan. Kun teet liukukatkaisua jiiriasennossa, noudata luvussa Liukukatkaisun tekeminen olevia ohjeita. Kantokohta. Päivämääräkoodin sijainti (Kuva [Fig.] A2) Päivämääräkoodi 75 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2018 XX XX Valmistusvuosi Kuvaus (Kuvat A1 - A4)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. Kuva A1 1 Virtakytkin 2 Työkahva 3 Sahauspään vapautusvipu 4 Ylimääräinen sahapenkkipöydän lukitusnuppi 5 Liikuteltava edustan terän alasuojus 6 Oikeanpuoleinen takavaste 7 Kiinteä pöytä 8 Kitapala 9 Jiirisahauksen salpa 10 Jiirisahauksen vipu 11 Kääntyvä pöytä/jiirivarsi 12 Jiiriasteikko 13 Vasemmanpuoleinen takavaste 14 Vinosahauksen asteikko 15 Vinosahauspuristimen kahva 16 Sahapenkkipöydän lukitusnuppi 17 Sahauspää alas -lukitusnuppi 18 Kaidelukituksen nuppi Kuva A2 19 Sahapenkkipöytä 20 Jakoveitsi 21 Ylempi teräsuojus 22 Yhdensuuntainen halkaisuohjain 23 Työntötikun sijainti 24 Liikuteltava takaosan terän alempi suojus 25 Nostosyvennys 75 Päivämääräkoodi Lisävarusteet Kuva A3 26 Materiaalipuristin Kuva A4 27 Jalusta Käyttötarkoitus D27111/D27112-kulmasaha on kehitetty ammattimaisiin sovelluksiin. Tämä erittäin erittäin tarkka kone voidaan helposti ja nopeasti asettaa katkaisuleikkausta, viistoleikkausta, jiirisahausta tai niiden yhdistelmiä varten. Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 305 mm:n karbiditerän kanssa ammattisovelluksiin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pöydälle sijoitettavat kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.  VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. KOKOAMINEN  VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Pakkauksen avaaminen (Kuva B) 1. Poista saha pakkauksesta varovasti.
Sivu: 4
80 Suomi 2. Vapauta kaidelukituksen nuppi 18 ja lukitse sahauspää taka-asentoon painamalla sitä taaksepäin. 3. Lukitse pöytä 19 ylimpään asentoonsa. 4. Paina työkahvaa 2 alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi 17 kuten kuvassa näkyy. 5. Anna paineen tasaantua ja anna sahauspään nousta ylös. Sahan kiinnittäminen (Kuva C) 1. Reiät 35 kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille pulteille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia. Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää uudelleen. 2. Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla häiritsee sahan käyttöä. 3. Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla. Kiinnitysvälineiden säilyttäminen (Kuva D) Koneen mukana toimitetaan seuraavat työkalut: 1 T30-kuusiokulma-avain 36 1 T40-kuusiokulma-avain 37 Huolehdi tallentaa välineet aina, kun niitä on käytetty kokoonpano-ja säätö. Yläteräsuojuksen asentaminen (Kuva E) Yläteräsuojus 21 on suunniteltu nopeasti ja helposti kiinnitettäväksi halkaisukiilaan 20 , kun kone on asetettu sahapenkkitilaan. 1. Löysää pultti 38 ja jätä mutteri 39 . 2. Pidä suojusta pystysuorassa ja kohdista aukko suojuksen takana halkaisukiilan kanssa. 3. Laske suojus halkaisukiilan 20 päälle ja varmista, että pultin varsi osuu koloon. 4. Käännä suojus vaakatasoon, mikä lukitsee suojuksen halkaisukiilaan. 5. Laita pultti 38 reikään ja kiristä erityisellä torx-kiintoavaimella. Sahanterän asentaminen (Kuvat D & F1 - F5)  VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa itseäsi.  VAROITUS: Kun olet kiinnittänyt terän tai vaihtanut sen, tarkista aina, että suojus peittää terän kokonaan.  VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisissä tiedoissa määritettyjä sahan teriä; luettelonro: DT4350. Uuden sahanterän sijoittamiseksi on välttämätöntä, että pöytä säädetään korkeimpaan asentoon ja sahauspää nostetaan korkeimpaan asentoonsa. D27111 1. Laita T30-kuusiokulma-avain 36 kotelon reiän 41 läpi karan päähän (Kuva F1). Aseta T40- kuusiokulma-avain 37 terän lukitusruuviin 42 (Kuva F3). 2. Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi kuusiokulma-avaimesta tiukasti kiinni ja käännä avainta myötäpäivään avataksesi ruuvin. 3. Paina lukituksen vapautusvipua 3 vapauttaaksesi alemman suojuksen ( 5 & 24 ) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin mahdollista (Kuva F4). 4. Poista terän lukitusruuvi 42 ja ulkopuolinen välirengas 43 (Kuva F5). 5. Varmista, että sisälaippa ja molemmat terän pinnat ovat puhtaita ja pölyttömiä. 6. Asenna sahanterä 44 laippaan 45 , joka on välirenkaan 46 sisäpuolella, ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa sahan takaosaa kohti (poispäin käyttäjästä). 7. Siirrä terä varovaisesti paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus. 8. Laita ulkoinen välirengas paikalleen. 9. Kiristä terän lukitusruuvi 42 kääntämällä vastapäivään samalla, kun pidät kuusiokulma- avaimesta toisella kädelläsi. 10. Laita kuusiokulma-avain säilytyspaikkaansa (Kuva D). D27112 1. Paina karan lukituspainiketta 74 lukitaksesi sahanterän paikalleen (Kuva F2). 2. Aseta T40-kuusiokulma-avain 37 terän lukitusruuviin 42 (Kuva F3). 3. Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi kuusiokulma-avaimesta tiukasti kiinni ja käännä avainta myötäpäivään avataksesi ruuvin. 4. Paina lukituksen vapautusvipua 3 vapauttaaksesi alemman suojuksen ( 5 & 24 ) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin mahdollista (Kuva F4). 5. Poista terän lukitusruuvi 42 ja ulkopuolinen välirengas 43 (Kuva F5). 6. Varmista, että sisälaippa ja molemmat terän pinnat ovat puhtaita ja pölyttömiä. 7. Asenna sahanterä 44 laippaan 45 , joka on välirenkaan 46 sisäpuolella, ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa sahan takaosaa kohti (poispäin käyttäjästä). 8. Siirrä terä varovaisesti paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus. 9. Laita ulkoinen välirengas paikalleen. 10. Kiristä terän lukitusruuvi 42 kääntämällä vastapäivään samalla, kun pidät karan lukituspainikkeesta 74 . 11. Laita kuusiokulma-avain säilytyspaikkaansa (Kuva F2). SÄÄDÖT  VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahanterän säätäminen (Kuva F5) Jos sahanterä värisee käynnistyksen ja pysähtymisen aikana, säädä seuraavasti. 1. Löysää tuurnakauluksen 43 ruuvia ja pyöritä terää 44 neljänneskierros. 2. Kiristä ruuvi uudelleen ja tarkista, väriseekö terä. 3. Toista, kunnes terä ei enää värise. Säädöt jiirisahausasentoa varten Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina. Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (Kuvat G1 - G4) 1. Vapauta jiirisahauksen vipu 10 ja paina jiirisahauksen salpaa 9 jiirisahausvarren 11 vapauttamiseksi. 2. Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä kiristä vipua. 3. Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan 47 . 4. Laita suorakulmain 48 takavasteen vasenta puolta 13 ja sahanterää 44 vasten (Kuva G3).  VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella. 5. Tee säädöt seuraavasti: a. Löysää ruuvit 49 ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa. b. Kiristä ruuvit 49 uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen kulmaosoittimeen tässä vaiheessa. Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (Kuvat G1, G2 & H) 1. Vapauta jiirisahauksen vipu 10 ja paina jiirisahauksen salpaa 9 jiirisahausvarren 11 vapauttamiseksi. 2. Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin 50 on nollassa, kuten kuvassa H. 3. Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan napsahtaa paikalleen, kun sahausvarsi on nollakohdassa. 4. Tarkkaile osoitinta 50 ja jiirisahausasteikkoa 12 . Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia 51 , siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi. Jiirisahauksen lukitus/pidätystangon säätö (Kuvat A, I) Jos sahan jalustaa voidaan liikuttaa jiirisahauksen vivun 10 ollessa lukittuna, jiirisahauksen lukitus/pidätystankoa 52 pitää säätää. 1. Vapauta jiirisahauksen vipu 10 . 2. Kiristä jiirisahauksen lukitus/pidätystanko 52 kokonaan ruuvitaltalla 53 . Löysää sitten tankoa neljänneskierros. 3. Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu 10 on lukittu johonkin kulmaan (ei esiasetettuun). Sahanterän säätö sahauspöytään nähden (Kuvat J1 - J4) 1. Löysää vinoleikkauksen lukitusvipu 15 . 2. Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin kohtisuorassa, ja kiristä viistosahauksen puristuskahva. 3. Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan 47 . 4. Aseta suorakulmain 48 pöydälle ja terää 44 vasten (Kuva J2).  VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella. 5. Tee säädöt seuraavasti: a. Löysää vinosahauksen lukitusvipua 15 ja kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia 54 sisään tai ulos, kunnes terä on 90°:n kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa. b. Jos vinosahauksen osoitin 55 ei ole asteikolla 14 täsmälleen nollassa, löysää ruuvia 56 , joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta tarpeen mukaan. Takavasteen säätö (Kuvat K1 & K2) Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa voidaan siirtää, jotta saha saadaan 45°:n vinosahausasentoon vasemmalle. 1. Takavasteen 13 säätö: a. Löysää muovinuppia 57 ja siirrä vastetta vasemmalle. b. Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas. c. Kiristä nuppi tiukasti.
Sivu: 5
81 Suomi  VAROITUS: Ohjainuraan 58 voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainura sahanpurusta tikulla tai puhaltimella. Vasteen vasemman puolen irrotettavaa osaa voidaan säätää suurimman mahdollisen tuen tarjoamiseksi työkappaleelle, jolloin sahan vinosahauskulma voi olla täydet 45° vasemmalle. Työntöetäisyyttä rajoittavat molemmissa suunnissa rajoittimet. 2. Takavasteen 6 säätö: a. Löysää siipimutteri 59 vapauttaaksesi takavasteen 6 . b. Työnnä takavaste vasemmalle. c. Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas. d. Kiristä siipimutteri 59 varmistaaksesi vasteen paikalleen. Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (Kuvat J1, J5 & K1) 1. Löysää vasemman takavasteen lukitusnuppi 57 ja siirrä takavasteen yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle. 2. Löysää vinosahauksen lukitusvipu 15 ja siirrä sahauspää vasemmalle. Tämä on 45° vinosahausasento. 3. Tee säädöt seuraavasti: a. Käännä pysäytysruuvi 60 tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes osoitin 55 näyttää 45°.  VAROITUS: On suositeltavaa, että poistat sahauspäältä painon pitämällä siitä kiinni, kun suoritat tämän säädön. Näin säätöruuvin kääntäminen on helpompaa. Kaideohjauksen säätö (Kuva L) 1. Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaiteilla on vapaa väli. 2. Vapaata väliä voidaan pienentää kääntämällä asetusruuvia 61 asteittain myötäpäivään samalla liu'uttaen sahauspäätä edestakaisin. Säädöt sahapenkkiasentoa varten Siirtyminen jiirisahausasennosta sahapenkkiasentoon (Kuvat A1 & A2) 1. Lukitse pöytä 19 korkeimpaan asentoonsa. 2. Aseta terä 0° katkaisuasentoon, kun jiirisahauksen vipu 10 on kiinnitettynä (Kuva A1). 3. Lukitse kaidelukituksen nuppi 18 , kun sahauspää on taka-asennossa. 4. Paina sahauspään vapautusvipua 3 laskeaksesi sahauspään alas ja paina alas- lukitusnuppia 17 . 5. Kiinnitä sivuohjain 22 kuten kuvassa on esitetty. Jakoveitsen asentaminen (Kuvat M1 & M2) Jakoveitsen 20 kärjen oikea paikka on korkeintaan 2 mm terän korkeimmalla olevan hampaan alla ja sen säteen paikka korkeintaan 5 mm sahanterän hampaiden kärjistä (Kuva M1). 1. Löysää pultit 62 , jolloin jakoveitsi pystyy liikkumaan ylös ja alas (Kuva M2). 2. Siirrä veistä joko ylös tai alas, kunnes saavutat oikea asennon. 3. Kiristä pultit uudelleen 62 tiukkaan. Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö(Kuvat N1 - N4) 1. Työnnä tuki 63 päälle oikealta (Kuva N1). Pöydän etureunan takana oleva puristinlevy lukittuu. 2. Liu'uta ohjainvaste 22 terää vasten. 3. Paina vipu 64 alas niin, että ohjainvaste kiinnittyy paikalleen. 4. Tarkista, että ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen. 5. Tee säädöt seuraavasti: a. Löysennä säätönuppia 65 , jolla vastelevy kiinnitetään vastetukeen (Kuva N2). b. Säädä vaste niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen, tarkistamalla terän ja ohjainvasteen välinen etäisyys terän edessä ja takana. c. Kun säätö on suoritettu, kiristä jälleen säätönuppi ja tarkista taas, että ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen. 6. Tarkista, että osoitin 66 näyttää nollaa asteikolla (Kuva N3). Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia 67 , siirrä osoitin 0-asentoon ja kiristä ruuvi. 7. Ohjainta voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää kappaletta joko 52 mm:n tai 8 mm:n ohjainta pitkin, jolloin voit käyttää työntökeppiä ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa (Kuva N4). a. Aseta ohjain 8 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen säätönuppeja 65 ja siirtämällä vaste 22 puristintuesta 69 . b. Käännä ohjain ja kiinnitä se takaisin puristintuen uraan kuvan mukaisesti (Kuva N4). c. Käytä ohjaimen koko korkeutta (52 mm) siirtämällä ohjain puristintukeen korkea vastepinta pystyasennossa (Kuva N1).  VAROITUS: • Käytä matalien työstökappaleiden halkaisussa 8 mm:n profiilia, jotta voit työntää työntökepin terän ja ohjaimen väliin. • Ohjaimen takapään on oltava samassa tasossa kuin jakoveitsen etupuoli. Sahapenkkipöydän säätäminen (Kuvat A1, A2) Pöytä 19 siirtyy ylös ja alas käsikäyttöisesti ja pysyy kahden lukitusnupin avulla halutulla korkeudella. 1. Löysää pöydän lukitusnuppeja, sekä päälukitusnuppia 16 että lisälukitusnuppia 4 , mutta älä irrota niitä. 2. Aseta pöytä tarvittavalle oikealle korkeudelle. 3. Kiristä pöydän lukitusnupit. Kiristä ensin päälukitusnuppi 16 ja kiristä sen jälkeen pöytä asentoonsa lisälukitusnupin avulla 4 . Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon (Kuvat A1 & A2) 1. Lukitse pöytä 19 ylimpään asentoonsa. 2. Paina työkahvaa 2 alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi 17 kuten kuvassa näkyy. 3. Anna paineen tasaantua ja anna sahauspään nousta ylös. Ennen käyttämistä • Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta. • Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita. • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty. • Kiinnitä työkappale. • Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja, nämä käyttöohjeet viittaavat vain puun leikkaamiseen. Samat ohjeet sopivat muihin materiaaleihin. Älä leikkaa rautamateriaaleja (rauta ja teräs) tai kivimateriaaleja tällä sahalla! Älä käytä hiomalaikkoja! • Kun leikkaat raudattomia materiaaleja, käytä aina sopivaa DeWALT-sahanterää -5 asteen asetuskulmalla. Varmista, että kiinnität materiaalin paikalleen materiaalinpidikettä käyttämällä. • Muista käyttää uurroslevyä. Älä käytä konetta, jos uurros on leveämpi kuin 10 mm. • Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni. • Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina sahanterää sivusta. • Vältä ylikuormittamista. • Poista aina pöly koneesta käytön jälkeen ja varmista, että alasuojus toimii oikein. • Kun sahaat puuta ja puutuotteita, liitä aina pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite. KÄYTTÖ Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä.  VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva O) Virtakytkimessä ei ole sisäänrakennettua hätäkytkintoimintoa: mikäli virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava uudelleen. 1. Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia 70 . 2. Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia 71 . Tavallinen sahaus Sahausjäljen laatu Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.  VAROITUS: Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä. Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varovasti kun sahaus on tehty. Pölyn poisto (Kuva A5) Koneessa on 38 mm:n pölynimuaukko ylemmässä teräsuojuksessa. • Käytä pölypäästöjen säännösten mukaista pölynpoistolaitetta kaikkien sahaustoimintojen yhteydessä. Sahaaminen jiirisahausasennossa Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava paikoillaan sahattaessa. Yleisiä ohjeita • Jiirisahausasennossa sahauspää lukittuu itsestään ylempään lepoasentoon. • Suojuksen vapauttimen puristaminen avaa sahauspään. Sahauspään siirtäminen alas vetää siirrettävän alemman suojuksen sisään. • Älä koskaan yritä estää alempaa suojusta palaamasta lepoasentoonsa, kun sahaus on päättynyt. • D27111-saha voi sahata enintään 220 mm leveitä ja 90 mm korkeita työkappaleita. D27112-saha voi sahata enintään 285 mm leveitä ja 90 mm korkeita työkappaleita. Katso
Sivu: 6
82 Suomi oikeat leikkauskapasiteetit teknisistä tiedoista Työkappaleen pituuden ei koskaan tulisi ylittää rungon leveyttä ilman riittävää tukea. Työkappaleen pään ei koskaan tulisi olla alle 160 mm:n päässä terästä ilman lisäkiinnitysvarustetta. • Älä laita käsiäsi 160 mm lähemmäksi sahanterää laitteen käytön aikana. Lyhyitä kappaleita sahattaessa (enint. 160 mm vasemmalle tai oikealle terästä), on käytettävä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta. • Irtisahattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm. • Kun sahattava työkappale on pöydän pituutta pidempi, varmista, että työkappale on koko pituudeltaan vakaa. Tue työkappaleen ulostyöntyvät osat tarvittaessa esim. käyttämällä valinnaista työkappaleen jatketta. • Kun sahaat UPVC-kappaleita, aseta sahattavan materiaalin alle lisäprofiilin avulla puusta tehty tukikappale, jotta tuki asettuu oikealle tasolle. Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva. A3, W)  VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.  VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.  HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja työkappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran välttämiseksi. Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä 26 . Muita apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. 1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni. 2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin. 3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia. HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ. Pystysuora katkaisusahaus (Kuvat A1 & P) 1. Vapauta jiirisahauksen vipu 10 ja paina jiirisahauksen salpaa 9 . 2. Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu. 3. Laita puunkappale vastetta vasten ( 6 & 13 ). 4. Tartu kahvaan 2 ja paina sahauspään vapautusnuppia 3 . 5. Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus. 6. Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu kitapalan uraan 8 . 7. Kun sahaus on suoritettu, kytke laite pois päältä ja odota, kunnes sahanterä on täysin pysähtynyt ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon. Liukukatkaisun tekeminen (Kuva Q) Ohjainkaiteen avulla voidaan sahata suurempia työkappaleita käyttämällä ulos-alas-takaisin -liukuliikettä. 1. Vapauta kaidelukituksen nuppi 18 . 2. Vedä sahauspää kohti itseäsi ja käynnistä työkalu. 3. Laske sahauspää työkappaleeseen ja paina sahauspäätä takaisin sahauksen suorittamiseksi. 4. Toimi kuten yllä on kuvattu.  VAROITUS: • Älä suorita liukukatkaisuja 50 x 100 mm:iä pienemmille työkappaleille. • Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukukatkaisu on valmis. Pienten kappaleiden sahaaminen (Kuvat K1 & K2) Ohjaimen 13 vasemman puolen yläosaa ja ohjaimen 6 oikean puolen siirrettävää osaa voidaan säätää parhaan mahdollisen tuen tarjoamiseksi sahattaessa pieniä kappaleita. 1. Aseta sahanterä pystysuoraan asentoon. 2. Löysää muovinuppia 57 vähintään kolme täyttä kierrosta. 3. Säädä vasen ohjain mahdollisimman lähelle terää. 4. Kiristä nuppi tiukasti. 5. Löysää siipimutteri 59 . 6. Säädä oikea ohjain mahdollisimman lähelle terää. 7. Kiristä siipimutteri. Jiirisahaus (Kuvat A1 & R) 1. Vapauta jiirisahauksen vipu 10 ja paina jiirisahauksen salpaa 9 . Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan. 2. Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°, 31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla sekä kohtiin 50° vasemmalla ja 60° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu. 3. Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on kunnolla kiristetty. 4. Jatka kuten kohdassa "Kohtisuora sahaus".  VAROITUS: Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala, aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale (jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle. Vinosahaus (Kuvat A1, K1 & S) Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasemmalle 2°:een oikealle, ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää enintään 45°:een vasempaan tai oikeaan sahausta varten. 1. Löysää vasemman takavasteen lukitusnuppi 57 ja siirrä takavasteen 13 yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle. Löysää vinosahauksen lukitusvipu 15 ja säädä haluttu vinosahauskulma. 2. Kiristä vinosahauksen lukitusvipu 15 . 3. Jatka kuten kohdassa "Kohtisuora sahaus". Yhdistetty vino- ja jiirisahaus Toimi seuraavasti, kun sahaat samanaikaisesti sekä vino- että jiirikulmia: • Aseta ensin vinosahauskulma ja sitten jiirikulma. Sahaaminen penkkitilassa • Käytä aina jakoveistä. • Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa. • Varmista aina, että jiirisaha on asetettu ja lukittu 0° jiirikulmaan.  VAROITUS: Älä sahaa metallia tässä tilassa. Halkaisusahaus (Kuva T) 1. Aseta vinokulmaksi 0°. 2. Säädä sahanterän korkeus. Terä on oikeassa asennossa, kun kolmen hampaan kärjet ovat puun yläpinnan yläpuolella. Varmista, että sahapenkkipöytä on kiinnitetty tiukasti valittuun korkeuteen. 3. Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle. 4. Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten. Pidä työkappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä. 5. Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä. 6. Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus. 7. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle. Paina kappaletta tiukasti ohjainta vasten. Anna terän hampaiden katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Terän nopeuden on pysyttävä vakiona. 8. Muista käyttää työntökeppiä 72 , kun työskentelet lähellä terää. 9. Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista työkappale.  VAROITUS: • Älä koskaan työnnä työkappaletta sahauksen puolelta. • Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä kappaleita. Kuljetus (Kuva B) 1. Kun kuljetat sahaa, laske sahauspää alas ja paina alas-lukitusnuppia 17 . 2. Lukitse pöytä 19 sen alimpaan asentoon. Lukitse kiskon lukitusnuppi sahan pään ollessa etuasennossa, lukitse viisto varsi oikeanpuoleiseen äärimmäiseen viistokulmaan, liu'uta ohjain 13 kokonaan sisäänpäin ja lukitse säätövipu 15 sahan pään ollessa pystyasennossa, jotta työkalu saadaan mahdollisimman pienikokoiseksi. 3. Kanna sahaa aina nostosyvennyksistä 25 kuvan B mukaisesti.  VAROITUS: Kuljeta konetta aina pöytäsahatilassa ja varmista, että sahanterä on kokonaan yläsuojan peitossa. Älä koskaan kuljeta konetta sen suojista. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. • Ellei sahanterä pysähdy alle 10 sekunnin kuluessa sahan sammuttamisen jälkeen, kone on toimitettava huoltoon valtuutettuun DeWALT-korjausliikkeeseen. Voitelu Kone ei tarvitse lisävoitelua. Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat vesitiiviit. • Vältä öljyn tai rasvan käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa sahanpurun ja lastujen kanssa tukkeutumia ja aiheuttaa ongelmia. • Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy sahauspölyä ja lastuja.. Puhdistus Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
Sivu: 7
83 Suomi  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.  VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen.  VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.  VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti. Kitapalan puhdistus ja huolto (Kuva U) Puhdista kitapalan alla oleva alue säännöllisesti. Vaihda kitapala, jos se on kulunut. 1. Irrota kitapalan 8 kiinnitysruuvit 73 . 2. Poista kitapala ja puhdista sen alla oleva alue. 3. Asenna kitapalan osat ja ruuvit takaisin. 4. Kiristä ruuvit käsin. 5. Säädä kitapalaa seuraavasti: a. Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaa. b. Säädä jokaista kitapalan osaa siten, että ne osuvat tarkasti terän hammastuksiin. c. Kiristä ruuvit. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Pitkien työstökappaleiden tuki (Kuva A4) 1. Tue aina pitkät työstökappaleet. 2. Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia 27 , joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät roiku ilmassa. Pölyn poistaminen (Kuvat A5, V). VAROITUS! Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan. • D27111-sahaan voi liittää lisälaitteena pölynkeräysportin. Katso asennuksen tiedot pölynkeräysportin ohjeesta. • D27112-sahaan voi liittää lisälaitteena pölynkeräysportin, joka toimitetaan sahan mukana. Käytä pölynpoistolaitetta, joka vastaa asianmukaisia säädöksiä. Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden tulee olla 20 m/s ±2 m/s. Nopeus mitataan liitäntäkohdassa olevasta liitäntäputkesta työkalun ollessa liitettynä mutta sen virta katkaistuna. Sahanterät KÄYTÄ AINA 305 mm:n SAHANTERÄÄ 30 mm:n AKSELIN REI’ILLÄ. NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 4000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän tai suuremman halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista Käytä vain poikkileikkausteriä. Älä käytä pikajyrsimisteriä, yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 10°. TERÄN KUVAUS SOVELLUS HALKAISIJA HAMMAS Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tarttumisen estävä reuna) Yleistarkoitus 305 mm 36 Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset) Hienot poikkileikkaukset 305 mm 60 Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D27111, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D27111 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D27111 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D27111

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D27111 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: D27111
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka