DeWalt D26480 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D26480 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: D26480
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 83
SUOMI
82
NAUHAHIOMAKONE D26480
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on eräs
luotettavimmista kumppaneista moottoroitujen
työkalujen käyttäjille.
Tekniset Tiedot
D26480
Jännite V 230
Tyyppi 1
Ottoteho W 500
Nauhan nopeus m/min 365
Hiomapinta-ala mm 64 x 80
Nauhan pituus mm 356
Nauhan leveys mm 64
Paino kg 2,4
LPA (äänenpaine) dB(A) 84
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3
LWA (ääniteho) dB(A) 91
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 4,9
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah
= m/s2 3,3
Vaihtelu K = m/s2 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeita
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Tulipalon vaara.
Räjähdyksen vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D26480
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Sivu: 84
SUOMI
83
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.10.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Sivu: 85
SUOMI
84
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Hiomakoneiden turvallista käyttöä
koskevia lisäohjeita
VAROITUS: Hiontatyöstä syntyvälle
pölylle altistuminen voi olla vaarallista
käyttäjän tai sivullisten terveyden
kannalta. Käytä erityisesti myrkylliseltä
pölyltä ja höyryiltä suojaamaan
suunniteltua pölynaamaria. Varmista,
että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat
suojautuneet pölyltä.
VAROITUS: Käytä konetta hyvin
ilmastoidussa tilassa rautametalleja
hiottaessa. Varmista, että konetta
ei käytetä palonarkojen nesteiden,
kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Hiomisesta tai moottorin
kosketusvarresta saattaa singota
kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit
palamaan.
VAROITUS: Älä käytä
pölysuodatinkasettia tai
pölynpoistosovitinta esineiden
säilyttämiseen.
• Pidä sähkötyökalua tarttumapinnoista,
koska laite saattaa osua omaan
johtoonsa. Jännitteisen johdon leikkaaminen
tekee työkalun paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
Maalipinnan hiominen
VAROITUS: Noudata voimassa olevia
määräyksiä maalipinnan hiomisessa.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin
seikkoihin:
• Käytä imuria pölyn keräykseen aina, kun
mahdollista.
• Ole erityisen huolellinen hioessasi mahdollisesti
lyijypohjaista maalia:
– Älä päästä lapsia tai raskaana olevia naisia
työskentelyalueelle.
– Kaikkien työskentelyalueelle tulevien
henkilöiden tulisi käyttää erityisesti lyijymaalin
pölyltä ja kaasuilta suojaamaan suunniteltua
naamaria.
– Älä syö, juo tai polta työskentelyalueella.
• Hävitä pölyhiukkaset ja kaikki muut poistojätteet
turvallisesti.
Sivu: 86
SUOMI
85
Jäännösriskit
• Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden
käytölle:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat
vammat.
– hiomanauhan häiriöstä aiheutuvat vammat.
• Nämä riskit ovat todennäköisimpiä:
– koneen käyttöalueella
– koneen pyörivien osien alueella
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– Kuulovamma
– Hiomanauhan suojaamattomista osista
aiheutuva onnettomuusvaara
– Nauhan vaihtamisesta aiheutuva
vahingonvaara.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (n) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Pakkaukseen sisältyy:
1 Nauhahiomakone
1 Etukahva
5 Hiomanauhaa
1 Imuriliitin
1 Käyttöohje
1 Kokoonpanokuva
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä käyttöohje
perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen
sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
moottoroituun työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Etukahva
c. Etutela
d. Nauhan kiristysvipu
e. Nauhan keskiöintinuppi
f. Hiomanauha
g. Tasa-/ristipääruuvi
h. Tuuletusaukot
KÄYTTÖTARKOITUS
Nauhahiomakone D26480 on suunniteltu puun,
puurakenteiden ja muovien ammattimaiseen
hiontaan. D26480-hiomalaite on tarkoitettu kevyeen
tai keskiraskaaseen käyttöön.
Nauhahiomakone D26480 on moottoroitu työkalu
ammattikäyttöön.
ÄLÄ KÄYTÄ MÄRISSÄ olosuhteissa.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttö
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOONPANO JA SÄÄTÖ
VAROITUS: Vedä pistoke pistorasiasta
aina ennen kokoonpanoa ja säätöä.
Sivu: 87
SUOMI
86
Hiomanauhan Asentaminen ja
Keskiöiminen (kuva 1)
Työkalussa käytetään 64 x 356 mm hiomanauhoja.
1. Käännä nauhan kiristysvipua (d) myötäpäivään,
kunnes se on vapautusasennossa.
2. Poista hiomanauha (f).
3. Aseta uusi hiomanauha varmistaen, että
hiomanauhan sisäpuolella oleva nuoli osoittaa
samaan suuntaan koneessa olevan nuolen
kanssa.
Hiomanauhat, joissa ei ole nuolta, voidaan
asettaa molempiin suuntiin. Jos nauha
on yksisuuntainen ja sen sisäpuolella on
nuolia, varmista, että nämä nuolet osoittavat
hiomakoneessa ilmoitettuun nauhan
pyörimissuuntaan. (Nauha pyörii myötäpäivään
katsottaessa hiomakoneen avointa sivua).
4. Käännä nauhan kiristysvipua vastapäivään,
kunnes se on puristusasennossa.
5. Kytke kone päälle ja väännä nauhan
keskiöintinuppia (e), kunnes hiomanauha on
keskiöitynyt etutelalle (c).
Etukahva (kuva 1)
Etukahva on irrotettavissa, jotta hiomakone mahtuu
ahtaisiin paikkoihin. Yksikkö toimitetaan kahva
(b) kuvan mukaisesti asennettuna. Irrottaaksesi
kahvan löysää tasa-/ristipääruuvi (g) kahvan keskeltä
tasapääruuvimeisselin avulla ja irrota sen jälkeen
etukahva ja tasa-/ristipääruuvi.
HUOMIO: Etukahvan tulee olla oikein paikoillaan
asennuspinnalla ennen ruuvin kiristystä.
Nauhan keskiöiminen (kuva 1, 2)
VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara.
Säädä nauhan keskiöinti asianmukaisesti
välttääksesi sen ulottumisen
telakehyksen yli. Telakehyksen yli
ulottuva pyörivä nauha voi aiheuttaa
vakavia repeytymiä.
Varmistaaksesi, että hiomanauha keskiöityy oikein
yksikössä:
1. Ota yksikkö käteesi ja pitele sitä niin, että näet
nauhan.
2. Kytke nauhahiomakone päälle
virtakytkimestä 86 (a).
3. Väännä keskiöintinuppia (e) vastapäivään
(kääntäen kohti hiomakoneen etuosaa)
siirtääksesi nauhaa telakehystä kohti. Väännä
nuppia myötäpäivään (virtajohtoa kohti)
siirtääksesi sitä poispäin telakehyksestä.
HUOMIO: Nauhan tulisi olla linjassa hiontalevyn
tasaisen reunan (i) kanssa hiomakonetta
käytettäessä.
4. Kytke virta pois päältä ja varmista, että nauha
on pysähtynyt täysin, ennen kuin lasket yksikön
käsistäsi.
Pölyn poistaminen (kuva 3)
VAROITUS: Tyhjennä
pölynkeräysjärjestelmä usein, erityisesti
hioessasi hartsipäällysteisiä pintoja,
kuten polyuretaania, lakkaa, sellakkaa
jne. Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset
pinnoitteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti tai pane ne metalliastiaan,
jossa on tiukka metallikansi.
Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset
työskentelytilasta päivittäin. Hienojen
hiontapölyhiukkasten kertyminen
voi saada ne syttymään itsestään ja
aiheuttaa tulipalon.
VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Imuriletkun ja -liittimen käyttö
nauhahiomakoneessa voi aiheuttaa
staattista sähköä, joka voi aiheuttaa
hätkähdyttävän staattisen purkauksen.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia
tai imuria ilman asianmukaista
kipinäsuojausta metallin hionnassa.
Se aiheuttaa tulipalon vaaran, joka voi
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja/tai
vaurion työkalulle.
Nauhahiomakone on varustettu kaksoisletkuliittimellä.
Pölynpoistoliitin, jossa on useita läpimittoja, voidaan
liittää pölyn keräystä varten imurien suuttimiin,
joiden läpimitta on 20, 25–27 tai 35–38 mm.
Kytke liitin (j) pölyaukkoon (k) ja väännä sitä 1/8
käännöstä myötäpäivään kiinnittääksesi liittimen
hiomakoneeseen. Liitä tämän jälkeen sopiva
imuriletku liittimeen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Sivu: 88
SUOMI
87
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi kiinnitä aina työstettävä
kappale estääksesi sitä lentämästä
taaksepäin käyttäjää päin.
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi varmista, että
hiomakone ei ole työstettävän kappaleen
päällä käynnistäessäsi konetta.
HUOMAUTUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi tarkista, että nauhan
suojus (l) on paikoillaan, kiinnitetty ja
toimii oikein.
HUOMAUTUS:
• Varmista, että kaikki hiottavat
materiaalit on kiinnitetty hyvin.
• Käytä vain lievää painetta
työstettävään kappaleeseen. Liiallinen
paine ei paranna hiontatehoa,
vaan aiheuttaa pelkästään koneen
lisääntyneen kuormittumisen ja
hiomanauhan repeytymisen.
• Vältä ylikuormitusta.
VAROITUS: Älä hio magnesiumia!
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Tätä työkalua voidaan käyttää yksikätisesti. Oikea
käden asento on toinen käsi työkalun rungon
kumiosalla. Mikäli tarvitset vakaamman otteen
tai enemmän painetta, voit tarttua toisella kädellä
etukahvasta (b).
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Kytkeminen päälle: paina virtakytkin (a) I-asentoon
(ON) työkalun kotelossa.
Kytkeminen pois päältä: paina virtakytkin
O-asentoon (OFF) työkalun kotelossa.
Hiominen
VAROITUS: Ilmanpoistoaukkojen kohta
voi kuumentua paljosta käytöstä.
VAROITUS: PIDÄ AINA tämän
hiomalaitteen oikeasta kohdasta kiinni
(kuva 6).
• Aloita karkeimmalla hiomanauhalla.
• Liikuta työkalua pitkin, pyyhkäisevin
vedoin.
• Tarkista työsi lyhyin väliajoin.
VAROITUS: Kytke työkalu pois päältä
aina työn loputtua ja ennen virtajohdon
irrottamista virtalähteestä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Hiomanauhan vaihtaminen (kuva 2)
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi varmista, että
hiomakone on pois päältä ja
irrotettu virtalähteestä hiomanauhaa
vaihdettaessa. Varmista ennen työkalun
uudelleen kytkemistä, että virtakytkin (a)
on OFF-asennossa.
NAUHAN VAIHTAMINEN
1. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) myötäpäivään,
kunnes etutela (c) vetäytyy taaksepäin ja löysää
nauhan (f).
2. Poista kulunut nauha.
3. Liu’uta uusi nauha pyörien ympärille.
VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara.
Mikäli yksisuuntainen hiomanauha
asennetaan väärin päin, se ei
välttämättä keskiöidy oikein ja voi ulottua
telakehyksen yli aiheuttaen mahdollisesti
vakavia repeytymiä.
4. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) vastapäivään
asentoon, jossa nauha jälleen kiristyy.
YLLÄPITO
Moottoroitu DEWALT-työkalu on suunniteltu siten,
että se toimii pitkään hyvin vähäisellä ylläpitohuollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
Hiontalevyn/korkkilevyn vaihtaminen
(kuva 1, 5)
Nauhahiomakoneen hiontalevyn alla oleva korkkilevy
täytyy mahdollisesti vaihtaa työkalun elinkaaren
jossain vaiheessa. Uuden hiontalevyn/korkkilevyn saa
valtuutetusta DEWALT-huoltokeskuksesta.
1. Poista hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
2. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) vastapäivään
puristusasentoon.
Sivu: 89
SUOMI
88
3. Poista hiontalevyn oikealla sivulla oleva
muovisuojus irrottamalla neljä ruuvia (m)
tasapää- tai Torx 20 -ruuvimeisselillä.
4. Liu’uta vanha hiontalevy/korkkilevy (i) ulos.
5. Liu’uta uusi hiontalevy/korkkilevy
hiomakoneeseen ja heitä vanha pois.
6. Asenna muovisuojus takaisin paikoilleen ja
varmista, että keskiöintijousi on asennettu
oikein.
7. Asenna hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
sellaisten lisävarusteiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Vahinkoriskin vähentämiseksi vain
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
tulisi käyttää tämän tuotteen kanssa.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Sivu: 90
SUOMI
89
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön
perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on
voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu
ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä
ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa: www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D26480 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D26480

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D26480, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D26480 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D26480 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.