D26480

DeWalt D26480 käyttöohjeet

D26480

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D26480 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 120 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
Sivu: 1
SUOMI 82 NAUHAHIOMAKONE D26480 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on eräs luotettavimmista kumppaneista moottoroitujen työkalujen käyttäjille. Tekniset Tiedot D26480 Jännite V 230 Tyyppi 1 Ottoteho W 500 Nauhan nopeus m/min 365 Hiomapinta-ala mm 64 x 80 Nauhan pituus mm 356 Nauhan leveys mm 64 Paino kg 2,4 LPA (äänenpaine) dB(A) 84 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 91 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 4,9 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s2 3,3 Vaihtelu K = m/s2 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeita Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Tulipalon vaara. Räjähdyksen vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D26480 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 2
SUOMI 83 Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 20.10.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Sivu: 3
SUOMI 84 g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Hiomakoneiden turvallista käyttöä koskevia lisäohjeita VAROITUS: Hiontatyöstä syntyvälle pölylle altistuminen voi olla vaarallista käyttäjän tai sivullisten terveyden kannalta. Käytä erityisesti myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä suojaamaan suunniteltua pölynaamaria. Varmista, että myös työalueella olevat tai työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet pölyltä. VAROITUS: Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin kosketusvarresta saattaa singota kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan. VAROITUS: Älä käytä pölysuodatinkasettia tai pölynpoistosovitinta esineiden säilyttämiseen. • Pidä sähkötyökalua tarttumapinnoista, koska laite saattaa osua omaan johtoonsa. Jännitteisen johdon leikkaaminen tekee työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. Maalipinnan hiominen VAROITUS: Noudata voimassa olevia määräyksiä maalipinnan hiomisessa. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: • Käytä imuria pölyn keräykseen aina, kun mahdollista. • Ole erityisen huolellinen hioessasi mahdollisesti lyijypohjaista maalia: – Älä päästä lapsia tai raskaana olevia naisia työskentelyalueelle. – Kaikkien työskentelyalueelle tulevien henkilöiden tulisi käyttää erityisesti lyijymaalin pölyltä ja kaasuilta suojaamaan suunniteltua naamaria. – Älä syö, juo tai polta työskentelyalueella. • Hävitä pölyhiukkaset ja kaikki muut poistojätteet turvallisesti.
Sivu: 4
SUOMI 85 Jäännösriskit • Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden käytölle: – pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat. – hiomanauhan häiriöstä aiheutuvat vammat. • Nämä riskit ovat todennäköisimpiä: – koneen käyttöalueella – koneen pyörivien osien alueella • Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat: – Kuulovamma – Hiomanauhan suojaamattomista osista aiheutuva onnettomuusvaara – Nauhan vaihtamisesta aiheutuva vahingonvaara. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (n) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen Sisältö Pakkaukseen sisältyy: 1 Nauhahiomakone 1 Etukahva 5 Hiomanauhaa 1 Imuriliitin 1 Käyttöohje 1 Kokoonpanokuva • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä käyttöohje perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia moottoroituun työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja. a. Virtakytkin b. Etukahva c. Etutela d. Nauhan kiristysvipu e. Nauhan keskiöintinuppi f. Hiomanauha g. Tasa-/ristipääruuvi h. Tuuletusaukot KÄYTTÖTARKOITUS Nauhahiomakone D26480 on suunniteltu puun, puurakenteiden ja muovien ammattimaiseen hiontaan. D26480-hiomalaite on tarkoitettu kevyeen tai keskiraskaaseen käyttöön. Nauhahiomakone D26480 on moottoroitu työkalu ammattikäyttöön. ÄLÄ KÄYTÄ MÄRISSÄ olosuhteissa. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttö Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOONPANO JA SÄÄTÖ VAROITUS: Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen kokoonpanoa ja säätöä.
Sivu: 5
SUOMI 86 Hiomanauhan Asentaminen ja Keskiöiminen (kuva 1) Työkalussa käytetään 64 x 356 mm hiomanauhoja. 1. Käännä nauhan kiristysvipua (d) myötäpäivään, kunnes se on vapautusasennossa. 2. Poista hiomanauha (f). 3. Aseta uusi hiomanauha varmistaen, että hiomanauhan sisäpuolella oleva nuoli osoittaa samaan suuntaan koneessa olevan nuolen kanssa. Hiomanauhat, joissa ei ole nuolta, voidaan asettaa molempiin suuntiin. Jos nauha on yksisuuntainen ja sen sisäpuolella on nuolia, varmista, että nämä nuolet osoittavat hiomakoneessa ilmoitettuun nauhan pyörimissuuntaan. (Nauha pyörii myötäpäivään katsottaessa hiomakoneen avointa sivua). 4. Käännä nauhan kiristysvipua vastapäivään, kunnes se on puristusasennossa. 5. Kytke kone päälle ja väännä nauhan keskiöintinuppia (e), kunnes hiomanauha on keskiöitynyt etutelalle (c). Etukahva (kuva 1) Etukahva on irrotettavissa, jotta hiomakone mahtuu ahtaisiin paikkoihin. Yksikkö toimitetaan kahva (b) kuvan mukaisesti asennettuna. Irrottaaksesi kahvan löysää tasa-/ristipääruuvi (g) kahvan keskeltä tasapääruuvimeisselin avulla ja irrota sen jälkeen etukahva ja tasa-/ristipääruuvi. HUOMIO: Etukahvan tulee olla oikein paikoillaan asennuspinnalla ennen ruuvin kiristystä. Nauhan keskiöiminen (kuva 1, 2) VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara. Säädä nauhan keskiöinti asianmukaisesti välttääksesi sen ulottumisen telakehyksen yli. Telakehyksen yli ulottuva pyörivä nauha voi aiheuttaa vakavia repeytymiä. Varmistaaksesi, että hiomanauha keskiöityy oikein yksikössä: 1. Ota yksikkö käteesi ja pitele sitä niin, että näet nauhan. 2. Kytke nauhahiomakone päälle virtakytkimestä 86 (a). 3. Väännä keskiöintinuppia (e) vastapäivään (kääntäen kohti hiomakoneen etuosaa) siirtääksesi nauhaa telakehystä kohti. Väännä nuppia myötäpäivään (virtajohtoa kohti) siirtääksesi sitä poispäin telakehyksestä. HUOMIO: Nauhan tulisi olla linjassa hiontalevyn tasaisen reunan (i) kanssa hiomakonetta käytettäessä. 4. Kytke virta pois päältä ja varmista, että nauha on pysähtynyt täysin, ennen kuin lasket yksikön käsistäsi. Pölyn poistaminen (kuva 3) VAROITUS: Tyhjennä pölynkeräysjärjestelmä usein, erityisesti hioessasi hartsipäällysteisiä pintoja, kuten polyuretaania, lakkaa, sellakkaa jne. Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti tai pane ne metalliastiaan, jossa on tiukka metallikansi. Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset työskentelytilasta päivittäin. Hienojen hiontapölyhiukkasten kertyminen voi saada ne syttymään itsestään ja aiheuttaa tulipalon. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Imuriletkun ja -liittimen käyttö nauhahiomakoneessa voi aiheuttaa staattista sähköä, joka voi aiheuttaa hätkähdyttävän staattisen purkauksen. VAROITUS: Älä käytä pölypussia tai imuria ilman asianmukaista kipinäsuojausta metallin hionnassa. Se aiheuttaa tulipalon vaaran, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja/tai vaurion työkalulle. Nauhahiomakone on varustettu kaksoisletkuliittimellä. Pölynpoistoliitin, jossa on useita läpimittoja, voidaan liittää pölyn keräystä varten imurien suuttimiin, joiden läpimitta on 20, 25–27 tai 35–38 mm. Kytke liitin (j) pölyaukkoon (k) ja väännä sitä 1/8 käännöstä myötäpäivään kiinnittääksesi liittimen hiomakoneeseen. Liitä tämän jälkeen sopiva imuriletku liittimeen. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Sivu: 6
SUOMI 87 VAROITUS: Vahingonvaaran vähentämiseksi kiinnitä aina työstettävä kappale estääksesi sitä lentämästä taaksepäin käyttäjää päin. VAROITUS: Vahingonvaaran vähentämiseksi varmista, että hiomakone ei ole työstettävän kappaleen päällä käynnistäessäsi konetta. HUOMAUTUS: Vahingonvaaran vähentämiseksi tarkista, että nauhan suojus (l) on paikoillaan, kiinnitetty ja toimii oikein. HUOMAUTUS: • Varmista, että kaikki hiottavat materiaalit on kiinnitetty hyvin. • Käytä vain lievää painetta työstettävään kappaleeseen. Liiallinen paine ei paranna hiontatehoa, vaan aiheuttaa pelkästään koneen lisääntyneen kuormittumisen ja hiomanauhan repeytymisen. • Vältä ylikuormitusta. VAROITUS: Älä hio magnesiumia! Käsien oikea asento (kuva 6) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Tätä työkalua voidaan käyttää yksikätisesti. Oikea käden asento on toinen käsi työkalun rungon kumiosalla. Mikäli tarvitset vakaamman otteen tai enemmän painetta, voit tarttua toisella kädellä etukahvasta (b). Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 1) Kytkeminen päälle: paina virtakytkin (a) I-asentoon (ON) työkalun kotelossa. Kytkeminen pois päältä: paina virtakytkin O-asentoon (OFF) työkalun kotelossa. Hiominen VAROITUS: Ilmanpoistoaukkojen kohta voi kuumentua paljosta käytöstä. VAROITUS: PIDÄ AINA tämän hiomalaitteen oikeasta kohdasta kiinni (kuva 6). • Aloita karkeimmalla hiomanauhalla. • Liikuta työkalua pitkin, pyyhkäisevin vedoin. • Tarkista työsi lyhyin väliajoin. VAROITUS: Kytke työkalu pois päältä aina työn loputtua ja ennen virtajohdon irrottamista virtalähteestä. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Hiomanauhan vaihtaminen (kuva 2) VAROITUS: Vahingonvaaran vähentämiseksi varmista, että hiomakone on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä hiomanauhaa vaihdettaessa. Varmista ennen työkalun uudelleen kytkemistä, että virtakytkin (a) on OFF-asennossa. NAUHAN VAIHTAMINEN 1. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) myötäpäivään, kunnes etutela (c) vetäytyy taaksepäin ja löysää nauhan (f). 2. Poista kulunut nauha. 3. Liu’uta uusi nauha pyörien ympärille. VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara. Mikäli yksisuuntainen hiomanauha asennetaan väärin päin, se ei välttämättä keskiöidy oikein ja voi ulottua telakehyksen yli aiheuttaen mahdollisesti vakavia repeytymiä. 4. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) vastapäivään asentoon, jossa nauha jälleen kiristyy. YLLÄPITO Moottoroitu DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä ylläpitohuollolla. Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. Hiontalevyn/korkkilevyn vaihtaminen (kuva 1, 5) Nauhahiomakoneen hiontalevyn alla oleva korkkilevy täytyy mahdollisesti vaihtaa työkalun elinkaaren jossain vaiheessa. Uuden hiontalevyn/korkkilevyn saa valtuutetusta DEWALT-huoltokeskuksesta. 1. Poista hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 2. Pyöritä nauhan kiristysvipua (d) vastapäivään puristusasentoon.
Sivu: 7
SUOMI 88 3. Poista hiontalevyn oikealla sivulla oleva muovisuojus irrottamalla neljä ruuvia (m) tasapää- tai Torx 20 -ruuvimeisselillä. 4. Liu’uta vanha hiontalevy/korkkilevy (i) ulos. 5. Liu’uta uusi hiontalevy/korkkilevy hiomakoneeseen ja heitä vanha pois. 6. Asenna muovisuojus takaisin paikoilleen ja varmista, että keskiöintijousi on asennettu oikein. 7. Asenna hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, sellaisten lisävarusteiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita tulisi käyttää tämän tuotteen kanssa. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. . Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
Sivu: 8
SUOMI 89 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D26480, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D26480 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D26480 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D26480

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D26480 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Hiomakoneet
 • Malli/nimi: D26480
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka