DeWalt D26420 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D26420 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: D26420
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 82
SUOMI
81
HIOMAKONE
D26420, D26421, D26422, D26423
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
D26420 D26421 D26422 D26423
Jännite V 230 230 230 230
Tyyppi 1 1 1 1
Virransyöttö W 350 350 350 350
Laipan koko mm 112 x 236 112 x 236 92 x 190 92 x 190
Kierroksia min-1 12,000 - 22,000 22,000 12,000 - 22,000 22,000
Hiomaliike mm 2,5 2,5 2,5 2,5
Paino kg 2,8 2,7 2,6 2,5
LPA (äänenpaine) dB(A) 73,5 73,5 77 77
KPA (äänenpaineen
vaihtelu) dB(A) 3 3 3 3
LWA (ääniteho) dB(A) 84,5 84,5 88 88
KWA (äänitehon
vaihtelu) dB(A) 3 3 3 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah = m/s² 6 6 5,1 5,1
Vaihtelu K = m/s² < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Varokkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
Sivu: 83
SUOMI
82
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Räjähdyksen vaara.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
D26420, D26421, D26422, D26423
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Sivu: 84
SUOMI
83
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Hiomakoneiden turvallista käyttöä
koskevia lisäohjeita
VAROITUS: Ole erityisen varovainen,
kun hiot tiettyjä puulajeja (esimerkiksi
pyökkiä ja tammea) ja metallia, jotka
voivat tuottaa myrkyllistä pölyä. Käytä
erityisesti myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä
suojaamaan suunniteltua pölynaamaria.
Varmista, että myös työalueella olevat
tai työalueelle tulevat henkilöt ovat
suojautuneet pölyltä.
VAROITUS: Käytä konetta hyvin
ilmastoidussa tilassa rautametalleja
hiottaessa. Varmista, että konetta
ei käytetä palonarkojen nesteiden,
Sivu: 85
SUOMI
84
kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Hiomisesta tai moottorin
kosketusvarresta saattaa singota
kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit
palamaan.
Maalin hionta
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle
asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä
huomiota seuraaviin asioihin:
• Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se
on mahdollista.
• Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
– Estä lasten ja raskaana olevien naisten
pääsy työskentelypaikalle.
– Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua hengityssuojainta.
– Syöminen, juominen ja tupakanpoltto
työmaalla on kielletty.
• Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– Kuulovamma
– Loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– Palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– Pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
Työkalussa olevat tarrat
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (17) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 Hiomakone
1 Itsekiinnittyvä hiomalaikka
1 Pölypussin kehys
1 Pölypussi
3 Hiomapaperiarkit
1 Ohjekirja
1 Rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
1. Virtakytkin
2. Lukitusnuppi
3. Nopeudensäätövalitsin (D26420/D26422)
4. Etukahva
5. Hioma-arkin lukitusnuppi
6. Hiomalaikka
7. Pölypussin kehys
8. Pölypussi
KÄYTTÖTARKOITUS
Hiomakone D26420, D26421, D26422, D26423
on suunniteltu puun, metallin ja muovin nopeaan
ammattimaiseen hiomiseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä hiomakoneet ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Sivu: 86
SUOMI
85
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
Hioma-arkkien kiinnittäminen
(kuva B1, B2)
TAVALLISTEN HIOMA-ARKKIEN KIINNITTÄMINEN
(KUVA B1)
1. Pehmitä hioma-arkkia hankaamalla sen
hiomatonta puolta työpäädyn reunaan.
2. Vapauta kumpikin hioma-arkin lukitusnupeista
(5).
3. Liu’uta hiomapaperi hiomapaperin puristimen
alle (9).
4. Kiinnitä vastaava hiomapaperin lukitusnuppi (5).
5. Venytä hiomapaperi tiukasti hiomalaikan (6)
päälle ja toista toimenpide toisen puristimen
kanssa.
ITSEKIINNITTYVIEN HIOMAPAPERIEN KIINNITTÄMINEN
(KUVA B2)
1. Kiinnitä itsekiinnittyvä hiomapaperi seuraavien
ohjeiden mukaan.
2. Laita kone pöydälle, hiomalaikka (6) ylöspäin.
3. Laita hiomapaperi suoraan hiomalaikan päälle.
4. Pidä hiomalaippaa (6) paikallaan toisella kädellä
ja aseta pölynpoistoreiät (10) toisiaan vasten.
5. Paina paperi tiukasti hiomalaikan päälle.
Hiomalaikan vaihto (kuva C)
1. Laita kone pöydälle, hiomalaikka (6) ylöspäin.
2. Irrota ruuvit (11), jotka kiinnittävät hiomalaikan
pohjaan (12).
3. Irrota hiomalaikka pohjasta.
4. Aseta toinen hiomalaikka pohjaan ruuvien reikiin
kohdistaen.
5. Asenna ruuvit (11) takaisin ja kiristä ne.
Etukahvan säätö (kuva D)
Etukahvan asentoa voidaan säätää siten, että
saavutetaan paras kontrolli.
1. Löysennä nuppia (13), joka sijaitsee etukahvan (4)
keskellä.
2. Irrota kahva koneesta ja aseta se haluamaasi
asennuspaikkaan.
3. Varmista, että kahva on asennettu oikein.
4. Kiristä nuppi.
Elektronisen nopeudensäädön
valinnan asetus (kuva A)
D26420/D26422
Hihnan nopeudeksi voidaan säätää 12,000 – 22,000
min-1 elektronisella nopeussäätimellä (3).
1. Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle. Oikean säädön opettaa
kuitenkin vasta kokemus.
2. Yleensä kovat materiaalit vaativat suuremman
asetuksen.
Pölyn poisto (kuva E)
VAROITUS: Koska työskentely
hiomakoneella tuottaa pölyä, käytä
aina pölypussia, joka on valmistettu
voimassaolevien pölynpoistoa
käsittelevien direktiivien mukaisesti.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia tai
pölynimuria metallia hiottaessa ilman
kunnon kipinäsuojaa.
1. Asenna pölypussi (8) kehykseen (7) kuvan
osoittamalla tavalla.
2. Kiinnitä kehys (7) pölynpoistoaukkoon (14).
3. Lukitse kokoonpano paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään.
Sivu: 87
SUOMI
86
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale kunnolla.
• Paina konetta työstettävää pintaa
vasten vain kevyesti. Voimakas
hiontapaine ei lisää hionnan tehoa,
vaan rasittaa konetta tarpeettomasti
ja hiomapaperi voi mennä rikki.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
VAROITUS:
Älä hio koneella magnesiuma.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (4) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (18).
Virran kytkeminen päälle/
pois päältä (kuva A)
• Koneen käynnistäminen: paina
virrankatkaisijaa (1).
• Pidempää käyttöä varten paina myös
lukitusnappia (2).
• Koneen sammuttaminen: paina katkaisijaa
uudelleen.
Hiominen (kuva A)
• Aloita karkeimmilla hiomapapereilla.
• Tämä kone tekee pieniä hiomajälkiä joka
suuntaan, joten syiden suuntaan ei tarvitse hioa.
• Tarkista työn jälki pienin väliajoin.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Pölypussin vaihtaminen (kuva E)
Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, vaihda
pölypussi, kun siitä on noin kolmannes täynnä.
1. Vedä pölypussin aukko (15) varovasti pois
kehyksen aukosta (16) ja poista pölypussi (8).
2. Asenna uusi pölypussi edellä olevien ohjeiden
mukaan.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa
sekä korjausten ajaksi. Varmista,
että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
• Kun konetta on käytetty metallin hiomiseen
ilman pölypussia, puhdista kone käyttämällä
pienipaineista paineilmaa.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
Sivu: 88
SUOMI
87
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee
sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata
tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT-
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D26420 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D26420

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D26420, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D26420 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D26420 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.