D26411

DeWalt D26411 käyttöohjeet

D26411

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D26411 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 148 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
Sivu: 1
SUOMI 99 KUUMAILMAPUHALLIN D26411, D26414 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D26411 D26414 Jännite V 220-240 220-240 Tyyppi 1 1 Ottoteho W 1800 2000 Ilman lämpötilan vaihtelualue ºC 50–400 50 –400 (suulakkeessa) ja 50–600ja 50–600 Paino kg 0,65 0,71 LPA (äänenpaine) dB(A) 68 68 KPA (äänenpaineen epävarmuus) dB(A) 3 3 LWA (ääniteho) dB(A) 79 79 KWA (äänitehon epävarmuus) dB(A) 3 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselinen vektorisumma) Tärinän päästöarvo ah ah = m/s² 0,86 0,86 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardisoidun testin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinälle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Määritä tarvittavat lisäturvatoimet, jotta käyttäjää suojataan tärinän vaikutuksilta, kuten: moottorityökalujen ja lisävarusteiden ylläpitohuolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien järjestely. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,1 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa. Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara.
Sivu: 2
SUOMI 100 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D26411, D26414 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-45. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 01.03.2010 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
Sivu: 3
SUOMI 101 yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Kuumailmapuhaltimien turvasääntöjä Voi syttyä tulipalo, jos laitetta ei käytetä huolellisesti. Huomioi siksi seuraavat seikat: • Kuumuus saattaa johtua näkymättömissä oleviin tulenarkoihin materiaaleihin. ÄLÄ käytä kosteassa ympäristössä, jossa voi olla räjähtäviä kaasuja, tai tulenarkojen materiaalien lähellä. • ÄLÄ kohdista samaan paikkaan pitkiä aikoja. • ÄLÄ käytä räjähdysherkässä ympäristössä. • Aseta laite telineelleen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä ennen varastointia. • ÄLÄ jätä työkalua valvomatta, kun se on käynnistetty. • ÄLÄ laita kättäsi ilmanvaihtoaukkojen päälle tai tuki aukkoja millään tavalla. • Työkalun suulake ja lisävarusteet kuumenevat voimakkaasti käytön aikana. Anna osien jäähtyä ennen kuin kosketat niitä. • Sammuta työkalu AINA ennen kuin lasket sen alas. • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Koska työkalun käytön aikana voi muodostua myrkyllisiä kaasuja, varmista riittävä tuuletus. • ÄLÄ käytä hiusten kuivaamiseen. • ÄLÄ tuki ilman sisäänottoa tai suulakkeen poistoaukkoa, koska se voi aiheuttaa liiallisen kuumuuden muodostumisen ja vahingoittaa työkalua. • ÄLÄ kohdista kuumaa puhallusilmaa muihin ihmisiin päin. • ÄLÄ kosketa metallisuulaketta, koska se kuumenee käytön aikana ja pysyy kuumana jopa 30 minuuttia käytön jälkeen.
Sivu: 4
SUOMI 102 • ÄLÄ laita suulaketta mitään vasten käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen. • ÄLÄ työnnä mitään suulakkeeseen, koska voit saada sähköiskun. Älä katso suulakkeen sisään käytön aikana, koska laite muodostaa korkean lämpötilan. • ÄLÄ anna maalin tarttua suulakkeeseen tai kaapimeen, koska se saattaa syttyä jonkin ajan jälkeen. • ÄLÄ poista lämpösylinterin kantta käytön aikana. Kuumailmapuhaltimien lisäturvavaroituksia • Jotta räjähdyksen riski pienenee, ÄLÄ käytä maaliruiskukopissa tai 3,0 metrin säteellä ruiskumaalaustoiminnoista. • ÄLÄ käytä työkalua lyijypitoisen maalin poistamiseen. Kuorittu maali, jätteet ja maalikaasut saattavat sisältää lyijyä, joka on myrkyllistä. • Piilossa olevat alueet kuten seinien taustat, katot, lattiat, sisäkattolevyt ja muut paneelit saattavat sisältää syttyviä materiaalia, jotka kuumailmapuhallin saattaa sytyttää työskenneltäessä näissä tiloissa. Tällaisten materiaalien syttyminen ei ehkä ole helposti havaittavissa ja saattaa aiheuttaa omaisuuden vahingoittumista ja henkilövahinkoja. Kun työskennellään tällaisissa tiloissa, liikuta kuumailmapuhallinta edestakaisliikkeellä. Yhteen paikkaan pysähtyminen voi sytyttää paneelin tai materiaalin sen takana. HUOMAUTUS: Nämä kuumailmapuhaltimet pystyvät tuottamaan yli 550°C:en lämpötiloja. • ÄLÄ käytä työkalua ruuan lämmittämiseen. • ÄLÄ laske kuumailmapuhallinta syttyville pinnoille, kun käytät puhallinta, tai välittömästi puhaltimen sammuttamisen jälkeen. • Pidä liikkuvat kohteet kiinnitettyinä ja vakaina, kun kaavit niitä. • Varmista, että kohdistat kuuman puhallusilman turvalliseen suuntaan: poispäin muista ihmisistä tai helposti syttyvistä kohteista. • ÄLÄ KOSKETA METALLISUULAKETTA; koska se kuumenee käytön aikana ja pysyy kuumana jopa 30 minuuttia käytön jälkeen. Käytä käsineitä käsien suojaamiseen. • Pidä suutinAINA poissa johdosta. • Lastut ja pienet kaavitun maalin kappaleet voivat syttyä ja lennähtää reikien ja rakojen läpi kaavittavalle pinnalle. • ÄLÄ polta maalia. Käytä mukana toimitettua kaavinta ja pidä suulake vähintään 25 mm:n päässä maalatusta pinnasta. Kun työskentelet pystysuorassa suunnassa, työskentele alaspäin, jotta estät maalin putoamisen työkaluun ja sen palamisen. • Käytä AINA hyvänlaatuisia kaapimia ja kaavinrautoja. • ÄLÄ käytä kuumailmapuhallinta yhdessä kemiallisten irrotusaineiden kanssa. • ÄLÄ käytä suulakkeita kaapimiseen. • ÄLÄ kohdista kuumailmapuhaltimen ilmavirtaa suoraan lasiin. Lasi saattaa halkeilla ja aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja. • Pidä tarrat ja tyyppikilvet kunnossa. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. • Laita kuumailmapuhallin vakaalle, tasaiselle pinnalle, kun et pidä puhallinta kädessä. Laita johto sellaiseen asentoon, että se ei aiheuta kuumailmapuhaltimen kaatumista. • Muista aina ottaa huomioon, että työkalu voi sytyttää syttyviä materiaaleja ja pehmentää tai sulattaa muita. Suorittamastasi tehtävästä huolimatta suojaa tällaiset materiaalit tai pidä kuumailmapuhallin pois niiden läheltä. • Voit joskus huomata lievää työkalun savuamista, kun se on sammutettu. Se johtuu kuumenevasta jäämäöljystä, jota laitettiin kuumennuselementtiin valmistusprosessin aikana. • Käytä silmäsuojuksia ja muita turvavarusteita. Maalin poistaminen VAROITUS: Maalin kaapimisen aikana tulee noudattaa huolellisuutta. Ennen kuin aloitat maalin poistoprosessin, sinun tulee määrittää sisältääkö poistamasi maali lyijyä. LYIJYPOHJAISEN MAALIN SAA POISTAA VAIN AMMATTILAINEN EIKÄ MAALIN POISTOSSA SAA KÄYTTÄÄ KUUMAILMAPUHALLINTA. Maalia poistavien henkilöiden tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 1. Siirrä työkappale ulos. Jos se ei ole mahdollista, tuuleta työalue hyvin. Avaa ikkunat ja laita poistoimuriin yhteen ikkunaan. Varmista, että imuri siirtää ilman sisältä ulos. 2. Poista tai peitä matot, peitot, huonekalut, vaatteet, keittoastiat ja ilmakanavat. 3. Laita työalueelle pressu, johon maalilastut tai kuoritut palat putoavat. Käytä suojavaatetusta kuten ylimääräisiä työpaitoja, haalareita ja hattuja.
Sivu: 5
SUOMI 103 4. Työskentele yhdessä huoneessa kerrallaan. Huonekalut tulee poistaa tai sijoittaa huoneen keskelle ja peittää. Työalueet tulee eristää muusta asuinhuoneistosta laittamalla pressu oviin. 5. Lasten, raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien ja imettävien naisten ei tule olla työalueella ennen kuin työ on valmis ja kaikki puhdistustyö on tehty. 6. Pidä pölyhengityssuojainta tai kaksoissuodattimella (pöly ja höyry) varustettua hengityssuojainta. Varmista, että suojain on sopiva. Parta ja muu karvoitus voivat estää suojainta asettumasta tiiviisti. Vaihda suodattimet usein. KERTAKÄYTTÖISET PAPERISUOJAIMET EIVÄT OLE RIITTÄVIÄ. 7. Ole varovainen, kun käytät kuumailmapuhallinta. Pidä puhallin liikkeessä, koska liiallinen kuumuus saa aikaan kaasuja, joita käyttäjä voi hengittää. 8. Pidä ruuat ja juomat poissa työalueelta. Pese kädet, käsivarret ja kasvot sekä huuhtele suu ennen kuin syöt tai juot. Älä polta tai pureskele purukumia tai nuuskaa työalueella. 9. Siivoa kaikki poistettu maali ja pöly puhdistamalla lattiat märällä pyyhkimellä. Puhdista märällä rievulla kaikki seinät, ikkunalaudat ja muut pinnat, joille maalia tai pölyä on voinut tarttua. ÄLÄ LAKAISE, PYYHI KUIVALLA TAI IMUROI. Käytä korkeafosfaattista pesuainetta tai trinatriumfosfaattia (TSP) alueiden pesemiseen ja luuttuamiseen. 10. Laita jokaisen työsession jälkeen maalikappaleet ja jätteet kaksinkertaiseen muovipussiin, sulje se teipillä tai solmulla ja hävitä oikein. 11. Poista suojavaatetus ja työkengät työalueelta, jotta vältät pölyn kulkeutumisen muualle. Pese työvaatteet erikseen. Pyyhi kengät märällä rätillä, joka sen jälkeen pestään työvaatteiden kanssa. Pese hiukset ja vartalo huolellisesti saippualla ja vedellä. TÄRKEÄ HUOMAUTUS Jotta työkalua voi käyttää tehokkaasti maalin kaapimiseen, sen täytyy tuottaa erittäin korkeita lämpötiloja. Tämän vuoksi työkalu pystyy sytyttämään paperia, puuta, maalia ja lakkajäämiä ja vastaavia materiaaleja. Kun tutustut työkaluun ja luot oikean tekniikan, tahattoman syttymisen vaara vähenee huomattavasti. Oikean tekniikan luomisessa paras tapa on HARJOITTELU! Työskentele yksinkertaisissa kaapimisprojekteissa, mieluiten ulkona, kunnes saat tuntuman siitä miten voit käyttää kaavinta turvallisesti ja tehokkaasti. KUN HARJOITTELET, KIINNITÄ HUOMIOTA SEURAAVIIN TURVATOIMIIN • Varmista aina, että työkalu on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä, kun laite on valvomatta. • Puhdista terä usein käytön aikana. Kerääntyneet jäämät terässä ovat erittäin herkästi syttyviä. • Etsi sopiva työkalun suulakkeen etäisyys kaavittavasta pinnasta kokeilemalla. Etäisyys 25,4–50,8 mm vaihtelee poistettavan materiaalin mukaan. • Pidä kuumailmapuhallin liikkeessä kaapimen terän edellä kaikkina aikoina. • Siivoa työskentelyn aikana irronneet maalinkappaleet työskentelyalueelta. • Kun työskentelet sisällä, pysy kaukana verhoista, papereista, verhoilusta ja vastaavista syttyvistä materiaaleista. • Muista ennen kaikkea, että tämä on ammattimainen työkalu, joka pystyy tuottamaan erinomaiset tulokset, kun sitä käytetään oikein. Harjoittele yksinkertaisilla projekteilla, kunnes tunnet olosi varmaksi työkalun kanssa. Vasta sitten hallitset oikean tekniikan. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja.
Sivu: 6
SUOMI 104 PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (h) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Kuumailmapuhallin 1 Lisävarusteet 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtakytkin b. Ilmanvaihtoaukot c. Teline d. Ilman lämpötilan säätönuppi (D26411) Ilman lämpötilan LCD-osoitin ja säädin (D26414) e. Suulake f. Työkalun ripustusrengas g. Lämpösylinterin kansi KÄYTTÖTARKOITUS Kuumailmapuhallin on suunniteltu maalin poistoon, putkien juottoon, PVC:n kutistamiseen, muovin hitsaukseen ja taivuttamiseen sekä yleiseen kuivattamiseen ja sulattamiseen. VAROITUS: Älä käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Kuumailmapuhallin on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Ilman lämpötila (kuva 1) D26411 Ilman lämpötila voidaan säätää useisiin eri sovelluksiin sopivaksi. Käännä ilman lämpötilan säätönuppia (d) myötäpäivään tai vastapäivään nostaaksesi tai laskeaksesi lämpötilaa. D26414 • Paina ja vapauta ilman lämpötilan LCD-osoitin ja säädin (d) asettaaksesi halutun lämpötilan 10 ˚C:en välein. • Jos haluat säätää lämpötilaa jatkuvasti, pidä ilman lämpötilan LCD-osoitin ja säädin (d) painettuna. • Vapauta osoitin, kun haluttu lämpötila tai vähimmäis/enimmäislämpötila on saavutettu. • Näyttö näyttää todellisen nousevan/laskevan lämpötilan, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. ASETA JA UNOHDA -LÄMPÖTILANSÄÄTÖJÄRJESTELMÄ D26414 Haluttu lämpötila tallennetaan työkalun muistiin. Joka kerta kun kuumailmapuhallin käynnistetään, kuumailmapuhallin lämpenee viimeisiin lämpötila-
Sivu: 7
SUOMI 105 asetukseen ilmavirran suhteen. Jos et ole varma asetuksesta, aloita alhaisella lämpötila-asetuksella ja lisää lämpötilaa vähitellen, kunnes saavutat halutun asetuksen. Sovellukset Taulukossa on esitetty suositukset eri sovelluksille. Asetus Sovellukset Alhainen • Maalin ja lakan kuivattaminen • Tarrojen poistaminen • Vahaus ja vahan poisto • Märän puun kuivaaminen ennen täyttöä • PVC-päällysteen ja eristeputkien kutistaminen • Jäätyneiden putkien sulatus Keskitaso • Muovin hitsaus • Muoviputkien ja levyjen taivuttaminen • Ruostuneiden tai tiukasti kiinnitettyjen mutterien ja pulttien löysääminen Korkea • Maalin ja lakan poistaminen • Putkisaumojen juottaminen • Linoleumi- ja vinyylilattialaattojen poistaminen Oikean lisävarusteen asennus Työkalu on toimitettu eri sovelluksiin soveltuvalla lisävarustesarjalla. Kuvake Kuvake Tarkoitus Kartiosuulake Pienennysmuhvi (kuumuuden keskittäminen pienelle alueelle) 50 mm Leveä suulake Kuivatus, maalin poistaminen, vinyylin tai linoleumin poistaminen, sulatus (kuumuuden levittäminen laajemmalle alueelle) 1. Varmista, että virtakytkin (a) on O-asennossa ja työkalu on irrotettu virtalähteestä. Varmista, että suulake on jäähtynyt. 2. Aseta haluttu lisävaruste suulakkeeseen. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: Varmista, että suulake osoittaa AINA poispäin itsestäsi ja sivullisista. VAROITUS: ÄLÄ pudota mitään suulakkeeseen. Käsien oikea asento (kuvat 2, 3) VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon riskiä, pidä käsiäsi AINA oikeassa asennossa kuten kuvissa näytetään. VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon riskiä, pidä työkalusta AINA tiukasti kiinni odottamattomien reaktioiden varalta. VAROITUS: Älä laita toista kättä ilmanvaihtoaukkojen päälle (kuva 3). Käsien oikea asento tarkoittaa työkalun pitämistä toisella kädellä kuvassa 2 näytetään. Ennen käyttämistä 1. Asenna sovellukseen sopiva lisävaruste. 2. Käännä ilman lämpötilan säätönuppi (d ) haluttuun ilman lämpötilaan. Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 4) 1. Työnnä virtakytkin (a) haluttuun ilmavirran asetukseen: I: 240 l/min (50–400 ºC) 250 l/min (50–400 ˚C)] (D26414) Alhainen ilmavirta lämmittää työkappaleen hitaasti. II: 450 l/min (50–600 ˚C) 500 l/min (50–600 ˚C) (D26414) Korkea ilmavirta lämmittää työkappaleen nopeasti.
Sivu: 8
SUOMI 106 2. Sammuta työkalu laittamalla virtakytkin (a) asentoon O. Irrota työkalu virtalähteestä ja anna työkalun jäähtyä ennen liikuttamista tai varastointia. Maalin poistaminen VAROITUS: Katso Tärkeä huomautus kohdastaKuumailmapuhaltimien lisäturvasääntöjäennen kuin käytät työkalua maalin poistamiseen. VAROITUS: Älä käsittele metallisia ikkunankarmeja, koska lämpö voi särkeä lasin. • Kun käsittelet muita ikkunankarmeja, käytä lasinsuojasuulaketta. • Älä pidä työkalua suunnattuna yhteen paikkaan liian pitkään, jotta estät pinnan syttymisen. • Vältä maalin kerääntymistä kaapimelle, koska maali voi syttyä. Poista tarpeen mukaan maalin jätteet kaapimesta veitsen avulla. 1. Käytä sopivaa lisälaitetta. 2. Käännä ilman lämpötilan säätönuppi (d ) korkeaan asetukseen. 3. Laita työkalu päälle valitsemalla haluttu ilmavirta. 4. Kohdista kuuma ilman poistettavaan maaliin. Parhaat tulokset saavutetaan, jos kuumailmapuhallinta liikutetaan hitaasti muuta JATKUVASTI sivulta sivulle kuumuuden jakautumiseksi tasaisesti. ÄLÄ PYSÄHDY YHTEEN PAIKKAAN. 5. Kun maali pehmenee, raaputa maali pois kaapimella. MUISTA: Lastut ja pienet kaavitun maalin kappaleet voivat syttyä ja lennähtää reikien ja rakojen läpi kaavittavalle pinnalle. Käyttö paikallaan (kuva 1) Työkalua voi myös käyttää paikallaan. 1. Taivuta teline (c) alas kuten kuvassa 1 näytetään. 2. Laita työkalu tasaiselle, vakaalle työpenkille. Varmista, että työkalu ei kaadu. 3. Kiinnitä virtajohto niin, että johto ei sotkeennut tai vedä työkalua pois työpenkiltä. 4. Laita työkalu päälle valitsemalla haluttu ilmavirta. Jatkuva kuumuuden säätö (ylikuormitussuojaus) Kun työkalu on ylikuormittunut, tämä ominaisuus suojaa kuumennuselementtiä vaurioilta sammuttamatta työkalua ja/tai ilman jäähdytysjaksoa. 1. Kun lämpötila nousee liian korkeaksi, kuumennuselementti sammuu automaattisesti. Moottori jatkaa toimintaa ja tuottaa kylmää ilmaa. 2. Kun lämpötila on viilentynyt riittävästi (mikä kestää vain muutaman sekunnin), kuumennuselementti käynnistyy automaattisesti. Ripustusrengas (kuva 1) VAROITUS: SAMMUTA AINAkuumailmapuhallin, irrota virtalähteestä ja anna työkalun jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen liikuttamista tai varastointia. Työkalua on helppo säilyttää ripustettuna ripustusrenkaasta (f). Kuumailmapuhallin tulee säilyttää sisällä. Jäähdyttäminen Suulake ja lisävaruste kuumenevat voimakkaasti käytön aikana. Sammuta kuumailmapuhallin, irrota virtalähteestä ja anna työkalun jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen liikuttamista tai varastointia. HUOMAUTUS: Lyhennä jäähtymisaikaa asettamalla työkalu alhaisimmalle ilman lämpötila-asetukselle ja antamalla sen käydä muutaman minuutin ennen puhaltimen sammuttamista. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivu: 9
SUOMI 107 Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 10
SUOMI 108 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT- huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D26411, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D26411 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D26411 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D26411

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D26411 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Lämpöpistoolit
 • Malli/nimi: D26411
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka