DeWalt D26204K käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D26204K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Jyrsin
  • Malli/nimi: D26204K
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 138
SUOMI
137
KOMPAKTIT JYRSIMET
D26200, D26203, D26204
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
D26200 D26203 D26204
Jännite V 230 230 230
Tyyppi 1 1 1
Virransyöttö W 900 900 900
Kuormittamaton nopeus väh.-1
16000– 27000 16000– 27000 16000– 27000
Jyrsimen runko 1-pylväinen 2-pylväinen 2-pylväinen
Jyrsimen iskunpituus mm 55 55 55
Revolverisyvyydenasetus 5-portainen, 5-portainen, 5-portainen,
asteikolla asteikolla asteikolla
Holkkikoko mm 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4")
Terien halkaisija, enint. mm 30 30 30
Paino kg 4,4 6,4 6,4
LPA (äänenpaine) dB (A) 77 77 77
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 3,0
LWA (ääniteho) dB (A) 88 88 88
KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 3,0
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah
= m/s2
7,0 7,0 7,0
Vaihtelu K = m/s2
2,7 2,7 2,7
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Sivu: 139
SUOMI
138
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D26200, D26203, D26204
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2010
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Sivu: 140
SUOMI
139
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä jyrsimille
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle
alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa
vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin
menetykseen.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee
jotkut työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
• ÄLÄ leikkaa metallia.
Sivu: 141
SUOMI
140
• Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina,
puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina.
Tämä mahdollistaa työkalun paremman
hallinnan.
• Säilytä varma ote molemmilla käsillä
jyrsimestä, jotta käynnistyminen ei yllätä
sinua.
• Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä.
Älä koskaan kurottele työkappaleen alle
mistään syystä. Pidä jyrsimen runko vakaasti
työkappaleessa kiinni leikkauksen aikana. Nämä
varotoimet vähentävät sähköiskun vaaraa.
• Älä koskaan käynnistä moottoriyksikköä, kun
se ei ole kiinni jyrsimen rungossa. Moottoria
ei ole tarkoitettu pidettäväksi kädessä.
• Pidä leikkauspaine tasaisena. Älä ylikuormita
moottoria.
• Tarkista, että johto ei kiristy tai estä jyrsintää.
• Käytä teräviä jyrsinteriä. Tylsät jyrsinterät
voivat aiheuttaa jyrsimen yllättävän kääntymisen
tai epätasaisen toiminnan paineen alla.
• Varmista, että moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin lasket jyrsimen alas.
Jos jyrsinterän pää pyörii edelleen, kun laitat
työkalun alas, se voi aiheuttaa onnettomuuden
tai vahingon.
• Varmista, että jyrsinterä on pois
työkappaleesta ennen kuin käynnistät
moottorin. Jos jyrsin on kosketuksissa
työkappaleen kanssa, kun moottori käynnistyy,
se voi aiheuttaa jyrsimen hypähtämisen, mikä
voi johtaa vaurioon tai loukkaantumiseen.
• Irrota työkalu AINA virtalähteestä ennen kuin
teet säätöjä tai vaihdat jyrsinteriä.
• Pidä kädet poissa jyrsinterän ulottuvilta,
kun moottori on käynnissä, jotta estät
henkilövahingot.
• Älä koskaan koske jyrsinterään välittömästi
käytön jälkeen. Se voi olla erittäin kuuma.
• Vamista, että työkappaleen alla on riittävästi
tyhjää tilaa, kun leikkaat läpi.
• Kiristä holkkimutteri huolellisesti, jotta estät
jyrsimen liukumisen.
• Älä koskaan kiristä holkkimutteria ilman, että
jyrsinterä on holkissa.
• Älä käytä tässä työkalussa jyrsinteriä, joiden
halkaisija on yli 30 mm.
• Vältä myötäjyrsintää (jyrsintään
päinvastaiseen suuntaan kuin kuvassa 12
näytetään). Myötäjyrsintä lisää hallinnan
menettämisen mahdollisuutta, mikä voi
johtaa mahdolliseen loukkaantumiseen.
Kun myötäjyrsintää vaaditaan (peruutettaessa
kulman ympäri), ole erittäin varovainen, jotta
säilytät jyrsimen hallinnan. Tee pienempiä
leikkauksia ja poista mahdollisimman vähän
materiaalia jokaisella leikkauksella.
• Käytä aina suora-, profiili-, muoto-, ura- tai
ponttijyrsinteriä varren enimmäishalkaisijalla
6–8 mm, joka vastaa työkalun holkin kokoon.
• Käytä aina nopeudelle 30000 min-1
sopivia
jyrsinteriä, jotka on merkitty sen mukaisesti.
VAROITUS: Älä koskaan käytä
jyrsinteriä, joiden halkaisija ylittää
teknisissä tiedoissa esitetyn
enimmäishalkaisijan.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (y) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
D26200
Pakkauksen sisältö:
1 jyrsin, jossa kiinteä runko
1 kiinteän rungon pölynkeräyslaite
Sivu: 142
SUOMI
141
1 perusohjausviivain (D262003)
1 holkki 8 mm (GB: 1/4")
1 kiintoavain
1 käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
D26203
Pakkauksen sisältö:
1 jyrsin, jossa upotusrunko
1 upotusrungon pölynkeräyslaite
1 ohjausviivain ohjaintangoilla
1 holkki 8 mm (GB: 1/4")
1 kiintoavain
1 ohjausholkki 17 mm
1 keskityskartio
1 käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
D26204
Pakkauksen sisältö:
1 jyrsin, jossa upotusrunko
1 kiinteä runko
1 kiinteän rungon pölynkeräyslaite
1 upotusrungon pölynkeräyslaite
1 ohjausviivain ohjaintangoilla
1 perusohjausviivain (D262003)
1 holkki 8 mm (GB: 1/4")
1 kiintoavain
1 ohjausholkki 17 mm
1 keskityskartio
1 laukku
1 käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1–11)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Pikavapautussalvat
b. Syvyydensäätörengas
c. Säädettävä nopeuden valitsin
d. Virtakytkin
e. Karan lukituspainike
f. LED-merkkivalot
g. Ohjaustapin ura
h. Mikrosäädön asteikko
i. Lukitusvipu
j. Ohjausviivaimen kiinnitys (kiinteä runko)
k. Alarunko
[pyöreä alarunko (ff) ja D-alarunko (gg) ovat
saatavissa lisävarusteina.]
l. Pölynpoiston kiinnitys (käytettäväksi
upotusrungon kanssa)
m. Reiät erikoisohjausviivaimelle
(D26203, D26204)
n. Revolverisyvyyden pysäytin
o. Syvyyden säätötanko
p. Upotuksen lukitusvipu
q. Ohjausviivain
r. Ohjaustapit
s. Lukitusvivun säätöruuvi
t. Keskitystyökalu
u. Holkkimutteri
v Pölynkeräyslaite (kiinteä runko)
w. Ruuvit (pölynkeräyslaite, kiinteä runko)
x. Ohjausviivaimen kiinnitys (upotusrunko)
y. Päivämääräkoodi
z. Moottoriyksikkö
aa. Moottorin pysäytin
bb. Siipiruuvi
cc. Pyälletty nuppi
dd. Syvyyden säätöasteikko
ee. Nollasäädin
ff. Pyöreä alarunko
gg. D-muotoinen alarunko
hh. Salpa (pölynkeräyslaite, upotusrunko)
ii. Napsautettava salpa (pölynkeräyslaite)
jj. Muovinen aluslaatta (pölynkeräyslaite)
kk. Siipiruuvi (pölynkeräyslaite)
ll. Alarungon ruuvit
mm Ohjausviivaimen ruuvit
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä jyrsin on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen.
Sivu: 143
SUOMI
142
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä jyrsimet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Jyrsimet
Työkalua voidaan käyttää kaupallisten jyrsimien koko
valikoiman kanssa (esim: suora-, uurre-, muoto-,
ura- tai ponttijyrsintä) seuraavilla teknisillä tiedoilla:
1. Varren halkaisija 6–8 mm
2. Terän nopeus väh. 30000/min
VAROITUS: Käytettävä
enimmäishalkaisija:
• Suora-, profiili- ja muotojyrsinterille
varren enimmäishalkaisijan TÄYTYY
olla 8 mm, enimmäishalkaisija TÄYTYY
olla 36 mm, enimmäisleikkuusyvyyden
TÄYTYY olla 10 mm.
• Urajyrsimille varren enimmäishalkaisijan
TÄYTYY olla 8 mm ja
enimmäishalkaisijan TÄYTYY
olla 25 mm.
• Ponttijyrsinterille varren
enimmäishalkaisijan TÄYTYY
olla 8 mm, enimmäishalkaisijan
TÄYTYY olla 40 mm ja
enimmäisleikkausleveyden TÄYTYY
olla 4 mm.
Moottorin pikavapautus (kuva 2)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
1. Avaa lukitusvipu (i) rungossa.
2. Tartu moottoriyksikköön yhdellä kädellä ja paina
molempia pikavapautussalpoja (a).
3. Tartu toisella kädellä runkoon ja vedä moottori
rungosta.
Jyrsinterän asentaminen ja
poistaminen (kuva 3)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
JYRSINTERÄN IRROTTAMINEN
1. Poista moottoriyksikkö rungosta, katso
tarvittaessa kohtaa Moottorin pikavapautus.
2. Puhdista ja laita halutun jyrsinterän pyöreä varsi
löysennettyyn holkkiin niin syvälle kuin se menee
ja vedä sitä sitten ulos noin 1,6 mm.
3. Paina karan lukituspainiketta (e) ja pidä karan
akselia paikallaan, kun samalla käännät
holkkimutteria (u) myötäpäivään mukana
toimitetulla kiintoavaimella.
HUOMAUTUS: Yksikkö on varustettu useilla
karan lukituspykälilllä, mikä mahdollistaa
valinnaisen jyrsimen manuaalisen kiristystavan
räikkätyyppisesti.
Sivu: 144
SUOMI
143
Kiristäminen manuaalisesti
räikkätyyppisesti:
a. Vapauta paine karan lukituspainikkeesta (e)
irrottamatta kiintoavainta holkkimutterista (u).
b. Käännä kiristyssuunta palauttaaksesi
vääntöasento niin, että kiintoavain on
edelleen holkkimutterissa (u).
c. Paina karan lukituspainikketta (e) uudelleen ja
käännä kiintoavainta myötäpäivään.
d. Toista vaiheita, kunnes holkkimutteri (u) on
halutussa kireydessä.
HUOMAUTUS: Vältä holkin
vaurioittamista. Älä koskaan kiristä
holkkia ilman jyrsinterää.
JYRSINTERÄN IRROTTAMINEN
1. Poista moottoriyksikkö rungosta, katso
Moottorin pikavapautus.
2. Paina karan lukituspainiketta (e) ja pidä karan
akselia paikallaan, kun samalla käännät
holkkimutteria (u) vastapäivään mukana
toimitetulla kiintoavaimella.
Löysääminen manuaalisesti
räikkätyyppisesti:
a. Vapauta paine karan lukituspainikkeesta (e)
irrottamatta kiintoavainta holkkimutterista (u).
b. Käännä löysäyssuunta palauttaaksesi
vääntöasento niin, että kiintoavain on
edelleen holkkimutterissa (u).
c. Paina karan lukituspainikketta (e) uudelleen ja
käännä kiintoavainta vastapäivään.
d. Toista vaiheita, kunnes holkkimutteri (u) on irti
ja jyrsinterä voidaan poistaa.
Holkit
HUOMAUTUS: Älä koskaan kiristä holkkia ilman,
että jyrsinterä on holkissa. Tyhjän holkin kiristäminen
edes käsin voi vahingoittaa holkkia.
Kun haluat muuttaa holkkikokoja, ruuvaa
holkkikokoonpano irti yllä kuvatulla tavalla. Asenna
haluttu holkki päinvastaisessa järjestyksessä. Holkki
ja holkkimutteri on liitetty toisiinsa. Älä yritä irrottaa
holkkia holkkimutterista.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Älä käytä tässä
työkalussa jyrsinteriä, joiden
halkaisija on yli 30 mm.
Käsien oikea asento (kuva 13)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
D26200
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
kietomista rungon ympäri kuten kuvassa.
D26203, D26204
Käsien oikea asento upotusalustaa käytettäessä
tarkoittaa toisen käden pitämistä kahvoissa (ww)
kuten kuvassa näytetään.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
(kuva 1)
HUOMIO: Ennen kuin käynnistät
työkalun, tyhjennä työalue vieraista
esineistä. Pidä työkalusta varma ote,
jotta käynnistyminen ei yllätä sinua.
HUOMIO: Jotta vältät henkilövahingot
ja/tai vauriot viimeistellylle työlle,
anna sähköisen yksikön PYSÄHTYÄ
KOKONAAN ennen kuin lasket työkalun
alas.
Käynnistä yksikkö painamalla sivulta pölyltä suojattua
kytkintä (d), jossa on teksti ON ja joka vastaa
symbolia “I.”
Sammuta yksikkö painamalla sivulta kytkintä, jossa on
teksti OFF ja joka vastaa symbolia “O.”
Sivu: 145
SUOMI
144
Lukitusvivun säätö (kuva 4)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Lukitusvivun lukitsemiseen ei tule käyttää liiallista
voimaa. Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa
runkoa.
Kun lukitusvipu (i) on kiinnitetty, moottorin ei pitäisi
liikkua rungossa.
Säätäminen on tarpeen, jos lukitusvipu ei kiinnity
ilman voiman käyttöä tai jos moottori liikkuu
rungossa kiinnittämisen jälkeen.
Lukitusvivun kiinnitysvoiman säätö:
1. Avaa lukitusvipu (i).
2. Käännä ruuvia (s) kuusioavaimella pienin askelin.
HUOMAUTUS: Ruuvin kääntäminen
myötäpäivään kiristää vipua ja ruuvin
kääntäminen vastapäivään löysää vipua.
Alarungon keskittäminen (kuva 5)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Jos sinun tarvitsee säätää, muuttaa tai vaihtaa
alarunko, suosittelemme keskitystyökalun käyttöä,
katso kohta Lisävarusteet. Keskitystyökalussa on
kartio ja tappi. Säädä alarunko seuraavien ohjeiden
mukaan.
1. Löysää mutta älä poista alarungon ruuveja (ll)
niin, että alarunko liikkuu vapaasti.
2. Laita tappi holkkiin ja kiristä holkkimutteri.
3. Laita moottori runkoon ja kiinnitä lukitusvipu
runkoon.
4. Laita kartio tappiin (t) ja paina kartiota kevyesti
alas, kunnes se pysähtyy, kuten kuvassa
näytetään. Näin alarunko keskitetään.
5. Pidä kartiosta kiinni ja kiristä alarungon ruuvit.
Tulkkiohjaimien käyttäminen
Upotusalarunkoon voi laittaa tulkkiohjaimia. Kiinteään
runkoon tarvitaan lisävarusteinen alarunko, jotta
siihen voi kiinnittää tulkkiohjaimet. Työkalusi kanssa
käytettäväksi suositeltuja lisävarusteita on saatavissa
paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista
huolloista.
HUOMAUTUS: D-muotoiseen alarunkoon ei voi
liittää ohjaintulkkeja ja sen kanssa on suunniteltu
käytettäväksi enintään halkaisijaltaan 30 mm:n
jyrsinterät.
TULKKIOHJAIMIEN KÄYTTÄMINEN
1. Asenna tulkkiohjain alarunkoon kahdella ruuvilla
ja kiristä huolellisesti.
2. Keskitä alarunko. Katso kohta Alarungon
keskittäminen.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuva 6)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
1. Valitse ja asenna haluttu jyrsinterä. Katso
Jyrsinterän asentaminen ja poistaminen.
2. Asenna runko moottoriin ja varmista, että runko
on kiinnitetty syvyydensäätörenkaaseen (b).
Laita jyrsin työkappaleeseen.
3. Avaa lukitusvipu (i) ja käännä
syvyydensäätörengasta (b), kunnes terä juuri
koskettaa työkappaletta. Renkaan kääntäminen
myötäpäivään nostaa sahauspäätä ja renkaan
kääntäminen vastapäivään laskee sahauspäätä.
4. Käännä mikrosäädön asteikkoa (h)
myötäpäivään, kunnes 0 asteikolla kohdistuu
syvyydensäätörenkaan alaosassa olevan
osoittimen kanssa.
5. Käännä syvyydensäätörengasta, kunnes osoitin
kohdistuu halutun syvyyden merkinnän kanssa
mikrosäädön asteikolla.
HUOMAUTUS: Jokainen merkki säädettävällä
asteikooa osoittaa 0,5 mm:n syvyyden
muutosta ja yksi täysi (360º) renkaan kierros
muuttaa syvyyttää 12,7 mm.
6. Sulje lukitusvipu (i) ja lukitse runko.
Ohjausviivaimen käyttö (kuva 7A)
Perusohjausviivain on mukana D26200, D26204-
mallissa ja se toimii hyvin kiinteän ja upotusrungon
kanssa. Perusohjausviivain D262003-XJ on
Sivu: 146
SUOMI
145
saatavissa lisävarusteena muille malleille ja se
voidaan ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai
huollosta erilliseen hintaan.
1. Poista moottoriyksikkö rungosta, katso
Moottorin pikavapautus.
2. Poista tasakantaruuvit (mm) ohjausviivaimen
rei’istä.
3. Liu’uta ohjausviivain ohjausviivaimen
kiinnitysaukkoon (j) rungon sivussa. Laita kaksi
tasakantaruuvia oikeisiin reikiin alarungossa ja
kiinnitä ohjausviivain. Kiristä osat.
4. Noudata kaikkia ohjausviivaimen mukana
toimitettuja ohjeita.
HUOMAUTUS: Poista ohjausviivain toimimalla
päinvastaisessa järjestyksessä. Kun olet poistanut
ohjausviivaimen, laita aina kaksi tasakantaruuvia
(mm) reikiin ohjausviivaimessa, jotta estät
häviämisen.
Ohjausviivaimen käyttö
ohjaintankojen kanssa (vain
upotusrunko: D26203, D26204)
Ohjausviivain ohjaintankojen kanssa saattaa
sisältyä upotusrunkoyksikköösi. Erityisohjausviivain
(malli DE6913) on myös saatavissa paikalliselta
jälleenmyyjältä tai huollosta eri hintaan.
OHJAUSVIIVAIMEN ASENNUS (KUVA 7B)
1. Aseta ohjaintangot (rr) jyrsimen runkoon (ss).
2. Kiinnitä siipiruuvit (tt) ja jouset (qq) runkoon.
3. Kiristä siipiruuvit (tt).
4. Liu’uta ohjausviivan (uu) tankojen päälle.
5. Kiinnitä siipiruuvit (tt) ja jouset (qq)
ohjausviivaimeen.
6. Kiristä siipiruuvit (vv) tilapäisesti. Katso
Ohjausviivaimen hienosäätö.
OHJAUSVIIVAIMEN SÄÄTÖ (KUVA 1, 7C)
Noudata kaikkia ohjausviivaimen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
1. Vedä leikkuulinja materiaaliin.
2. Laske jyrsimen runkoa kunnes terä koskettaa
työkappaletta.
3. Lukitse upotusmekanismi vapauttamalla
upotuksen lukitusvipu (p)
4. Sijoita jyrsin leikkuulinjalle. Jyrsinterän leikkaavan
ulkoreunan täytyy olla osua yhteen leikkuulinjan
kanssa.
5. Liu’uta ohjausviivaa (uu) työkappaletta kohti ja
kiristä siipiruuvit (vv).
Pölynkeräyslaite
(vain kiinteä runko, kuva 8)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Yhdistä jyrsin pölynpoistolaitteeseen pölyn
keräämistä varten seuraavien ohjeiden mukaan:
1. Poista moottoriyksikkö rungosta, katso
Moottorin pikavapautus.
2. Liitä pölynkeräyslaite (v) runkoon kuvassa
näytetyllä tavalla. Kiristä siipiruuvit (w)
huolellisesti käsin.
3. Liitä letkusovitin pölynkeräyslaitteeseen.
4. Kun käytät pölynkeräyslaitetta, kiinnitä huomiota
pölynpoistolaitteen sijaintiin. Varmista, että laite
on vakaalla alustalla ja että sen letku ei häiritse
työskentelyä.
Pölynkeräyslaite
(vain upotusrunko, kuva 9)
1. Poista moottoriyksikkö rungosta, katso
Moottorin pikavapautus.
2. Liu’uta salpa (hh, pikkukuva)
pölynkeräyslaitteessa aukkoon upotusrungossa
ja napsauta salpa (ii, pikkukuva) upotusrungon
reikään.
3. Kiinnitä runkoon mukana toimitetulla muovisella
alustalaatalla (jj) ja siipiruuvilla (kk). Kiristä
siipiruuvi huolellisesti käsin.
4 Liitä letkusovitin pölynkeräyslaitteeseen.
5. Kun käytät pölynkeräyslaitetta, kiinnitä huomiota
pölynpoistolaitteen sijaintiin. Varmista, että laite
on vakaalla alustalla ja että sen letku ei häiritse
työskentelyä.
Asetus: Kiinteä runko
MOOTTORIN ASETTAMINEN KIINTEÄÄN RUNKOON
(KUVAT 1, 2)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Sivu: 147
SUOMI
146
1. Avaa lukitusvipu (i) rungossa.
2. Jos syvyydensäätörengas (b) ei ole moottorissa,
kierrä syvyydensäätörengas (b) moottoriin,
kunnes rengas on noin puolivälissä moottorin
ylä- ja alaosan välillä kuten kuvassa. Laita
moottori runkoon kohdistamalla ura moottorissa
(g) rungon ohjaustappien (r) kanssa. Liu’uta
moottoria alas, kunnes syvyydensäätörengas
napsahtaa paikalleen.
HUOMAUTUS: Ohjaustappien urat (g)
sijaitsevat moottorin molemmilla puolilla, joten se
voidaan sijoittaa kahteen suuntaan.
3. Säädä leikkauksen syvyyttä kääntämällä
syvyydensäätörengasta. Katso
Leikkaussyvyyden säätäminen.
4. Sulje lukitusvipu (i), kun haluttu syvyys on
saavutettu. Kun haluat tietoja leikkaussyvyyden
asettamisesta, katso Leikkaussyvyyden
säätäminen.
Asetus: Upotusrunko
MOOTTORIN ASETTAMINEN UPOTUSRUNKOON
(KUVAT 1, 10)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
1. Poista syvyydensäätörengas (b) moottorista.
Sitä ei käytetä upotusrungon kanssa.
HUOMAUTUS: Napsauta syvyydensäätörengas
kiinteään runkoon, kun se ei ole käytössä, jotta
osa ei häviäisi (kuva 10).
2. Laita moottori runkoon kohdistamalla ura
moottorissa (g) rungon ohjaustappien (r)
kanssa. Liu’uta moottoria alas, kunnes moottori
pysähtyy moottorin pysäyttimeen (aa).
3. Sulje lukitusvipu (i).
UPOTUSJYRSINNÄN SYVYYDEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 11)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
1. Avaa upotusmekanismi vetämällä upotuksen
lukitusvipu (p) alas. Upota jyrsin niin alas kuin
se menee, anna leikkurin (pp) juuri koskettaa
työkappaletta.
2. Lukitse upotusmekanismi vapauttamalla
upotuksen lukitusvipu (p).
3. Löysää syvyyden säätätanko (o) kääntämällä
siipiruuvia (bb) vastapäivään.
4. Liu’uta syvyyden säätötanko (o) alas, niin että se
tapaa alimman revolverisyvyyden pysäyttimen
(n).
5. Liu’uta nollasäädintä (ee) syvyyden
säätötangossa alas niin, että sen yläpää on
syvyyden säätötangon nollakohdassa (dd).
6. Tartu syvyyden säätötangon yläosan pyälletystä
osasta (o), liu’uta sitä ylös niin, että säädin (ee)
kohdistuu leikkauksen halutun syvyyden kanssa
syvyyden säätötangossa (dd).
7. Kiristä siipiruuvia (bb), jotta syvyyden säätötanko
pysyy paikallaan.
8. Pidä molemmat kädet kahvoissa ja avaa
upotusmekanismi vetämällä upotuksen
lukitusvipu (p) alas. Upotusmekanistmi ja
moottori siirtyvät ylös. Kun jyrsin on upotettu,
syvyyden säätötanko osuu revolverisyvyyden
pysäyttimeen, mikä mahdollistaa jyrsimen
saavuttaa täsmälleen halutun syvyyden.
KÄÄNTYVÄN REVOLVERISYVYYDENASETUKSEN KÄYT-
TÄMINEN PORTAITTAISEEN JYRSINTÄÄN
(KUVA 11)
Jos vaadittava jyrsinnän syvyys on enemmän
kuin yhdellä jyrsinnällä voidaan suorittaa, käännä
revolverisyvyydenasetinta niin, että syvyydenrajoitin
(o) kohdistuu pidemmän revolverisyvyyden
pysäyttimen kanssa. Käännä jokaisen jyrsinnän
jälkeen revolverisyvyydenasetinta niin, että
syvyydenrajoitin kohdistuu lyhyemmän tuen kohdalle,
kunnes lopullinen jyrsintäsyvyys on saavutettu.
VAROITUS: Älä vaihda
revolverisyvyyden pysäyttimen asentoa,
kun jyrsin on käynnissä. Kätesi ovat
tällöin liian lähellä jyrsimen päätä.
UPOTUSJYRSINNÄN SYVYYDEN HIENOSÄÄTÖ (KUVA 11)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Sivu: 148
SUOMI
147
Pyällettyä nuppia (cc) syvyyden säätötangon
pohjassa voidaan käyttää pienten säätöjen
tekemiseen.
1. Pienennä jyrsintäsyvyyttä kääntämällä nuppia
myötäpäivään (jyrsimen päältä katsoen).
2. Suurenna jyrsintäsyvyyttä kääntämällä nuppia
vastapäivään (jyrsimen päältä katsoen).
HUOMAUTUS: Nupin yksi täydellinen kierto
muuttaa syvyyttä noin 1 mm (syvyydessä.
JYRSINTÄ UPOTUSRUNGOLLA (KUVA 11)
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
HUOMAUTUS: Jyrsinnän syvyys on lukittu
upotusrungon oletustilassa. Upotuksen lukitus vaatii
käyttäjän toimia, jotta upotusmekanismi “vapauttaa
lukituksen”.
1. Paina upotuksen lukitusvipua (p) ja paina
jyrsintä, kunnes terä saavuttaa asetetun
syvyyden.
2. Vapauta upotuksen lukitusvipu (p), kun haluttu
syvyys on saavutettu.
HUOMAUTUS: Upotuksen lukitusvivun
vapauttaminen lukitsee automaattisesti
moottorin paikalleen.
HUOMAUTUS: Jos lisävastusta tarvitaan, paina
kädellä upotuksen lukitusvipua.
HUOMAUTUS: Jos tarvitaan lisää
kiristysvoimaa, paina vipua edelleen ja kiristä
myötäpäivään.
3. Suorita jyrsintä.
4. Upotuksen lukitusvivun painaminen ottaa
lukitusmekanismin poista päältä ja mahdollistaa
jyrsinterän vapauttamisen työkappaleesta.
5. Sammuta jyrsin.
Käyttäminen: Kaikki rungot
SYÖTÖN SUUNTA (KUVA 12)
Syötön suunta on erittäin tärkeä jyrsittäessä ja voi
tehdä eron onnistuneen työn ja pilalle menneen
projektin välillä. Kuvissa näytetään syötän suunta
muutamissa tyypillisissä jyrsinnöissä. Perussääntö
on liikuttaa jyrsintä vastapäivään ulkopuolisessa
jyrsinnässä ja myötäpäivään sisäpuolisessa
jyrsinnässä.
Muotoile puukappaleen ulkoreuna näiden ohjeiden
mukaan:
1. Muotoile katkopinta vasemmalta oikealle.
2. Muotoile suorasyinen pinta vasemmalta oikealle.
3. Leikkaa toinen katkopinta.
4. Viimeistele jäljellä oleva suorasyinen pinta.
JYRSIMEN NOPEUDEN VALINTA (KUVA 1)
Valitse jyrsimen nopeus kohdasta Nopeuden
valintataulukko. Säätele jyrsimen nopeutta
kääntämällä nopeudensäädön valitsinta (c).
PEHMEÄ KÄYNNISTYS
Kompaktit jyrsimet on varustettu elektroniikalla, joka
sisältää pehmeän käynnistysominaisuuden, joka
minimoi moottorin vääntöä käynnistettäessä.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 1)
Jyrsin on varustettu säädettävällä nopeuden
valitsimella (c), jossa on portaaton nopeuden
säätö välillä 16000 ja 27000 r/min. Säädä nopeus
kääntämällä nopeuden valitsinta (c).
HUOMAUTUS: Alhaisella ja keskitason
nopeuksilla nopeuden säätö estää
moottorin nopeuttaa pienemästä. Jos
odotat kuulevasi nopeuden muutoksen
ja jatkat moottorin kuormittamista, voit
vahingoittaa moottoria ylikuumentamalla.
Vähennä jyrsintäsyvyyttää ja/tai hidasta
syöttönopeutta, jotta estät työkalun
vahingoittumisen.
Kompaktit jyrsimet on varustettu elektroniikalla, jolla
seurataan ja hallintaa työkalun nopeuttaa jyrsittäessä.
NOPEUDEN VALINTATAULUKKO
VALITSIMEN
ASETUS
KESKIM.
R/MIN
SOVELLUS
1 16000
Suuren halkaisijan
terät
2 18200
3 20400
4 22600 Pienen halkaisijan
terät. Havupuu,
muovi, laminaatit.
5 24800
6 27000
HUOMAUTUS: Tee useita kevyitä jyrsintäkerroksia
yhden painavan sijasta, jotta saat paremman
työnlaadun.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Sivu: 149
SUOMI
148
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Harjojen tarkastus
Jotta varmistamme jatkuvan turvallisuutesi ja
sähköturvallisuusden, työkalun harjojen tarkastuksen
ja vaihdon saa suorittaa VAIN DEWALT-tehtaan
huoltokeskus, valtuutettu DEWALT-huolto tai muu
pätevä henkilö.
Noin 100 käyttötunnin jälkeen vie tai lähetä työkalusi
lähimpään DEWALT -tehtaan huoltoon tai valtuutettuun
DEWALT- huoltoon huolellista puhdistusta ja
tarkastusta varten. Kuluneet osat tulee vaihtaa ja
voidella tuoreella voiteluaineella. Pyydä uusien harjojen
asennus ja testaa työkalun suorituskyky.
Tehon häviäminen ennen yllä mainuttua
huoltotarkastusta voi osoittaa työkalun olevan pikaisen
huollon tarpeessa. ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ
NÄISSÄ OLOSUHTEISSA. Jos käyttöjännite on oikea,
palauta työkalu huoltoon välitöntä huoltoa varten.
Moottorin ja rungon vahaaminen
Jotta ylläpidetään tasainen toiminta liikutettaessa
moottoriyksikköä suhteessa runkoon,
moottoriyksikön ulkopuoli ja rungon sisäpuoli
voidaan vahata käyttämällä mitä tahansa kiinteää
tai nestemäistä perusvahaa. Hankaa valmistajan
ohjeiden mukaan vahaa moottoriyksikön
ulkohalkaisijalle ja rungon sisähalkaisijalle. Anna
vahan kuivua ja kiillota jäämät pehmeällä kankaalla.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 150
SUOMI
149
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D26204K ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D26204K

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D26204K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D26204K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D26204K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.