D25960

DeWalt D25960 käyttöohjeet

D25960

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25960 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 124 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
Sivu: 1
SUOMI 84 PORAVASARA D25960, D25961 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot D25960 D25961 Jännite V 230 230 Tyyppi 1 1 Jaksoluku Hz 50 50 Syöttöteho W 1600 1600 Iskunopeus min-1 1450 1450 Iskuenergia (EPTA 05/2009) J 35 35 Iskuenergia 28 mm Hex 30 mm Hex Taltta-asennot 1 1 Paino kg 18,4 16,9 LPA (äänenpaine) dB(A) 91 91 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 LWA (ääniteho) dB(A) 102 102 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 VVärinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa) määritetty EN 60745-normin mukaisesti: Ruuvaaminen ilman iskuporaamista Tärinän päästöarvo ah,Cheq käden asento: yksi käsi pääkahvassa toinen käsi sivukahvassa = m/s² 6,8 6,8 molemmat kädet pääkahvassa = m/s² 4,5 4,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Sivu: 2
SUOMI 85 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI D25960, D25961 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6; 2000/14/EC, sähkökäyttöinen piikkauskone (käsissä pidettävä), 15 kg<m<30 kg, liite VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksa, ilmoittajan tunnus: 0197 Akustisen tehon taso 2000/14/EU:n mukaisesti (artikla 12, liite III, nro 10; 15 kg<m<30 kg): LWA (mitattu äänen tehotaso) D25960, D25961 dB 102 LWA (taattu äänen tehotaso) dB 105 Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa 01.04.2011 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
Sivu: 3
SUOMI 86 b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
Sivu: 4
SUOMI 87 5) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. Poravasaroita koskevat • Käytä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä työkalun mukana toimitettuja apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövammoja. • Pidä työskentelyn aikana kiinni ainoastaan sähkötyökalun eristetyistä tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste voi joutua kosketuksiin piilossa olevan sähköjohdotuksen tai laitteen oman johdon kanssa. Leikkaavat lisävarusteet Jännitteelliseen johtoon koskeva leikkaava lisävaruste voi tehdä paljaana olevat metalliosat jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun käyttäjälle sähköiskun. • Varmista, että porattavan materiaalin alla ei ole sähkö- tai kaasujohtoja ja että sähkö- tai kaasuyhtiö on varmistanut johtojen sijainnin. • Säilytä koko ajan tukeva ote työkalusta. Pidä koko ajan työkalusta kiinni molemmin käsin. Työkalun käyttäminen yhdellä kädellä johtaa hallinnan menettämiseen. Myös kovan materiaalin läpi poraaminen tai tällaiseen materiaaliin, esimerkiksi raudoitustankoon, osuminen saattaa olla vaarallista. Kiristä sivukahva hyvin ennen käyttöä. • Varmista, että taltta on hyvin paikoillaan ennen kuin ryhdyt käyttämään työkalua. • Anna työkalun käydä kuormittamattomana useita minuutteja ennen työhön ryhtymistä, jos käytät sitä kylmissä olosuhteissa tai jos työkalu on ollut pitkään käyttämättä. • Varmista käyttäessäsi poraa maanpinnan yläpuolella, että alla oleva alue on esteetön. • Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin heti käytön jälkeen, koska ne saattavat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. • Siirrä virtajohtoa aina taaksepäin, pois päin taltasta. • Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan. Poran aiheuttama tärinä saattaa olla haitallista käsille ja käsivarsille. Käytä käsineitä lisäpehmusteena ja rajoita altistusta tärinälle pitämällä usein taukoja. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä työkalua: – Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Nämä ovat: – Kuulon heikkeneminen. – Sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG) ]) Päivämääräkoodi (g) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2011 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksessa on 1 Poravasara 1 Sivukahva 1 Teräväpäinen taltta 1 Muovikotelo 1 Käyttöohje 1 Kokoonpanokuva • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Sivu: 5
SUOMI 88 Kuvaus (kuva 1) a. Virtakytkin b. Pääkahva c. Sivukahvan lukitusnuppi d. Työkalun lukitsin e. Työkalupidike f. Sivukahva KÄYTTÖTARKOITUS Suurta rasitusta kestävät D25960, D25961 -purkuvasarat on tarkoitettu vaativiin purku- ja hajotustoimiin. EI KÄYTETTÄVÄKSI kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Nämä raskaaseen työhön tarkoitetut poravasarat ovat ammattikäyttöön. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. Aktiivi värinänesto Aktiivi värinänesto neutralisoi kimmahdusvärinän vasaramekanismista. Käsien ja käsivarsien värinän vähentäminen mahdollistaa mukavamman käytön kauemmin ja pidentää laitteen käyttöikää. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä. DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745:n mukaisesti, minkä vuoksi maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Käytä aina käsineitä, kun vaihdat lisävarusteita. Työkalun ja lisävarusteiden paljaat metalliosat tulla erittäin kuumiksi käytössä. 28/30 mm kuusiokolovarusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 3, 4) D25960 Tähän koneeseen sopivat 28 mm:n karalla varustetut taltat. D25961 Tähän koneeseen sopivat 30 mm:n karalla varustetut taltat. Käytä vain DEWALT -yhtiön suosittelemia lisävarusteita. 1. Puhdista taltan kara (kuva 3). D25960 TALTAN KIINNITTÄMINEN URITETULLA KARALLA (KUVA 4A) 1. Vedä työkalun lukitsin (d) vapautettuun asentoon. 2. Pidä talttaa työkalupidikkeen edessä ura (h) ylöspäin. 3. Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (e). 4. Paina lukitsinta (d) taaksepäin lisävarusteen lukitsemiseksi paikoilleen. 5. Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna. 6. Poista taltta vetämällä lukitsinta (d) taaksepäin ja vetämällä taltta ulos työkalupidikkeestä (e). TALTAN KIINNITTÄMINEN VAIPALLISELLA KARALLA (KUVA 4B) 1. Vedä työkalun lukitsin (d) vapautettuun asentoon. 2. Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (e). 3. Paina lukitsin (d) lisävarusteen karan kohdalle lisävarusteen lukitsemiseksi paikoilleen. 4. Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna.
Sivu: 6
SUOMI 89 5. Poista taltta vetämällä lukitsinta (d) taaksepäin ja vetämällä taltta ulos työkalupidikkeestä (e). D25961 TALTAN KIINNITTÄMINEN URITETULLA KARALLA (KUVA 4C) 1. Vedä lukituspulttia (i) ja käännä sitä 180° vapautusasentoon. 2. Pidä talttaa työkalupidikkeen edessä ura (h) ylöspäin. 3. Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (e). 4. Vedä lukituspulttia (i) ja käännä sitä 180° lukitusasentoon. 5. Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna. 6. Poista taltta vetämällä lukituspulttia (i) ja kääntämällä sitä 180° vapautusasentoon. Sivukahvan säätäminen (kuva 1) Sivukahva (f) voidaan asentaa koneeseen sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille. VAROITUS: Käytä konetta aina sivukahva asianmukaisesti asennettuna. 1. Löysää lukitusnuppia (c) ja kierrä sivukahva haluttuun asentoon. 2. Lukitse sivukahva paikoilleen kiristämällä lukitusnuppia (c). TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. • Kiinnitä huomiota putkistoon ja johtoihin. • Kohdista noin 20–30 kg paine työkaluun. Liika voima ei nopeuta talttaamista vaan vähentää työkalun tehoa ja voi lyhentää sen käyttöikää. Käsien oikea asento (kuva 2) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. TÄRKEÄÄ: Työkalua on pidettävä kahdella kädellä aina käytön aikana. Käyttö vaakasuorassa (kuva 2A): Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä sivukahvassa (f) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (b). Käyttö pystysuorassa (kuva 2B): Käsien oikea asento tarkoittaa molempien käsien pitämistä pääkahvassa (b). Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 1) Päälle: aseta kytkin (a) asentoon 1. Pois: aseta kytkin (a) asentoon 0. Murskaus, siselöinti ja kanavointi (kuva 1, 2) 1. Valitse oikea taltta ja puhdista sen kara. 2. Aseta taltta paikoilleen ja tarkista, että se on asianmukaisesti lukittu. 3. Kiinnitä ja säädä sivukahva (f) ja varmista, että se on kiristetty hyvin. 4. Pitele työkalua pääkahvasta (b) molemmilla käsillä tai aseta toinen käsi pääkahvaan (b) ja toinen sivukahvaan (f). Työkalua on pidettävä kahdella kädellä aina käytön aikana. Katso Käsien oikea asento. 5. Kytke työkalu päälle jatkuvaa käyttöä varten. 6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. Lisävarusteiksi on saatavilla useita talttatyyppejä. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. HUOLTO Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie työkalu säännöllisesti valtuutettuun DEWALT- huoltokorjaamoon. Jos ongelmia esiintyy tätä ennen, ota yhteyttä valtuutettuun DEWALT-korjauspalveluun. Lisävarusteiden huolto (kuva 5, 6) VAROITUS: Nämä taltat voidaan hioa vain rajoitetussa määrin. Jos asiasta on epäilystä, pyydä jälleenmyyjältä ohjeita.
Sivu: 7
SUOMI 90 VAROITUS: Varmista, ettei leikkausreunassa näy liiallisen paineen aiheuttamaa värinmuutosta. Se voi heikentää lisävarusteen kovuutta. Käytä vain teräviä talttateriä parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Talttaterien pitkä käyttöikä ja parhaat tulokset voidaan taata teroittamalla talttaterät usein. HIOMINEN Katso kuvasta 5 eri tyyppiset taltat, joita voidaan käyttää tämän työkalun kanssa. Hio talttoja hiomalaikoilla kastelemalla niitä jatkuvasti vedellä. Katso kuvasta 6 oikeaoppiset kulmat seuraavia talttoja varten: k. Teräväpäinen taltta l. Litteä taltta m.Laaja-alainen taltta n. Savilapio TAKOMINEN Takomista varten: Kuumenna taltta lämpötilaan 850–1050 °C (vaaleanpunainen/-keltainen). Taltan kovettaminen uudelleen: • Kuumenna taltta 900 °C lämpötilaan ja upota se öljyyn. • Aseta taltta sen jälkeen uuniin yhden tunnin ajaksi lämpötilaan 320 °C (vaaleansininen). Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä silmäsuojaimia tämän suorittamiseen. VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai voimakkaita kemikaaleja työkalun ei-metallisten osien puhdistamiseen. Tällaiset kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan veteen kostutettua kangasta ja mietoa saippuaa. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle; älä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTIN tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTIN suosittelemia lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
Sivu: 8
SUOMI 91 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25960, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25960 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25960 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25960

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25960 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25960
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka