DeWalt D25723 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25723 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 160 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
Sivu: 1
SUOMI 110 SDS MAX® -KOMBIPORA- JA PIIKKAUSVASARAT D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D25721 D25722 D25723 D25762 D25763 D25871 Jännite VDC 230 230 230 230 230 230 Tyyppi 1 1 1 1 1 1 Ottoteho W 1350 1400 1400 1500 1500 1400 Iskuenergia (EPTA 05/2009) J 1,5–11 1,5–11 1,5–11 3–15,5 3–15,5 1,5–11 Porauskapasiteetti betonissa: kovametallikierreterät mm 12–48 12–48 12–48 18–52 18–52 – porakruunut mm 40–115 40–125 40–125 40–150 40–150 – Optimaalinen porauskapasiteetti betonissa: kovametallikierreterät mm 25–40 25–45 25–45 28–48 28–48 – Taltan asennot 24 24 24 24 24 24 Laitteen pidike SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® Paino kg 8,7 9,1 9,1 9,9 9,9 8,0 LPA (äänenpaine) dB (A) 96 95 95 96 96 93 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3 3 3 3 3 LWA (ääniteho) dB (A) 107 106 106 107 107 104 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3 4 4 4 4 4 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinä ah Poraus betoniin ah,HD = m/s² 8,9 7,5 7,5 8,0 8,0 – Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – Tärinä ah Piikkaus ah,Cheq = m/s² 8,1 6,9 6,9 7,2 7,2 10,9 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
Sivu: 2
SUOMI 111 Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6. D25871 2000/14/EU Sähköinen betonin murtovasara (kädessä pidettävä) m </= 15 kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksa, tarkistuslaitoksen tunnus: 0197 Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12, liite III, nro 10; m </= 15 kg) LWA (mitattu äänitehon taso) dB 101 LWA (taattu äänitehon taso) dB 105 Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 30.09.2013 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Sivu: 3
SUOMI 112 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Sivu: 4
SUOMI 113 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Poravasaroiden lisäturvasääntöjä • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu työkalun mukana. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon. • Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. Vaarat Seuraavat riskit liittyvät pora- ja piikkausvasaroiden käyttöön: – Työkalun pyörivien tai kuumien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Sormien puristumisen riski lisävarusteita vaihdettaessa. – Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa syntyneen pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Kytkimen asetus 40 Nm on suunniteltu useimmille poraussovelluksille. Kytkimen asetus 80 Nm on suunniteltu suuremman väännön sovelluksille. Huollon punainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta Huollon LED-merkkivalot. Huollon keltainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdastaHuollon LED-merkkivalot. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 poravasara (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) tai 1 piikkausvasara (D25871) 1 sivukahva 1 laukku (vain K-mallit) 1 kaiverrin (vain D25871) 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuvat 1A, 1B, 2A, 2B) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisukytkin (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) Virtakytkin, keinukytkinmalli (D25871) b. Lukituksen liukukytkin (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) c. Sivukahva d. Pääkahva e. Aktiivinen tärinän hallinta f. Toimintatilan valintakytkin g. Elektroninen nopeuden ja iskun säätö h. Kiinnitysrengas
Sivu: 5
SUOMI 114 i. Sivukahvan kiinnitin j. Teräsrengas k. Holkki l. Laitteen pidike m. Tappi n. Kaulus o. Lukitusholkki p. Sivukahvan nuppi KÄYTTÖTARKOITUS D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Poravasara on suunniteltu ammattimaiseen iskuporaukseen ja piikkaukseen. D25871 Piikkausvasara on suunniteltu ammattimaiseen piikkaukseen, kaiverrukseen ja hajotustöihin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä vasarat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Pehmeä käynnistys D25722, D25723, D25762, D25763 Pehmeässä käynnistyksessä työkalu kiihtyy hitaasti, jolloin poranterä ei lipsu valitusta porauskohdasta, kun laite käynnistetään. Pehmeä käynnistys vähentää myös vaihteistoon ja käyttäjään kohdistuvaa vääntömomenttireaktiota silloin, kun kone käynnistetään poranterän ollessa jo valmiissa reiässä. Elektroninen nopeuden- ja iskunsäädin (kuvat 1, 3) Elektronisella nopeuden ja iskun säädöllä (g) on seuraavia etuja: – pienempien varusteiden käyttö Ilman rikkoutumisriskiä; – mahdollisimman vähäinen murtuminen käsiteltäessä pehmeitä tai hauraita materiaaleja; – optimaalinen työkalun hallinta tarkkaa piikkausta varten. Vääntömomentin rajoitin VAROITUS: Käyttäjän on aina säilytettävä hyvä ote työkalusta käytön aikana. Vääntömomentin rajoitin vähentää suurinta vääntömomenttia, jos poranterä jää jumiin. Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja sähkömoottorin jumiutumisen. HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois päältä ennen kuin muutat väännön säädön asetuksia tai työkalu voi vahingoittua. COMPLETE TORQUE CONTROL (CTC) (KUVA 3) D25722/D25762 Väännön säätö (Complete torque control, CTC) tarjoaa käyttäjälle kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen, jossa on säädettävät väännön säätövalinnat. Väännön säännön avulla hallintaa voidaan parantaa eri käyttötarkoituksissa. Alhaisen asetuksen (40 Nm) avulla työkalu voi toimia alhaisella vääntötasolla, jolloin hallinta on parempi monissa umpiaineen porauksissa. Korkea asetus (80 Nm) on käytettävissä vaativimpiin käyttötarkoituksiin, kuten sydänporaamiseen, ja suuren halkaisijan massiiviporanterää käyttäessä. Katso lisätietoa kohdasta Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen asettaminen. ULTIMATE TORQUE CONTROL (UTC) D25723/D25763 Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen lisäksi Ultimate Torque Control (UTC) tarjoaa paremman käyttömukavuuden ja turvallisuuden kierron estävällä tekniikalla, joka havaitsee vasaran hallinnan menetyksen. Kun kiinni leikkautuminen havaitaan, vääntö ja nopeus laskee välittömästi. Tämä toiminto estää työkalun kiertämisen itsestään ja se vähentää rannevammojen esiintyvyyttä. Huollon LED-merkkivalot (kuva 3) Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (s) syttyy, kun hiiliharjat ovat miltei kuluneet, ja osoittaa, että työkalu tarvitsee huoltoa seuraavan 8 käyttötunnin aikana. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Punainen huollon LED-merkkivalo (r) syttyy, jos lukituspainiketta (b) käytetään muussa tilassa kuin piikkaustilassa. Malleissa, joissa onUltimate Torque
Sivu: 6
SUOMI 115 Control (UTC), punainen LED-merkkivalo (r) syttyy, jos kierron estolaite aktivoituu. Punainen merkkivalo alkaa vilkkumaan, jos työkalussa on virhe tai jos harjat ovat kuluneet kokonaan (katso kohta Harjat osiossa Huolto). D25871 Punainen huollon LED-merkkivalo (r) syttyy, jos työkalussa on vika tai harjat ovat täysin kuluneet (katso Harjat kohdassaHuolto). Täysin tärinävaimennettu pääkahva (kuva 1) Pääkahvan (d) iskunvaimentimet vaimentavat käyttäjään siirtyvää tärinää. Tämä parantaa käyttäjän mukavuutta käytön aikana. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Työkalun terät voivat olla kuumia ja teriä vaihdettaessa tulee käyttää käsineitä, jotta vältetään henkilövahinko. Sivukahvan kokoaminen ja asennus (kuvat 2A, 2B) SIVUKAHVA (c) voidaan asentaa koneen kummallekin puolelle oikean- ja vasemmankätisten käyttäjien mukaan. VAROITUS: Käytä työkalua aina sivukahva asianmukaisesti asennettuna. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 ASENTAMINEN ETUASEMAAN (KUVA 2A) 1. Napsauta teräsrengas (j) kauluksen (n) ympäri pidikkeen (l) taakse. Purista molemmat päät yhteen, asenna holkki (k) ja lukitustappi (m) paikoilleen. 2. Laita sivukahvan pidike (i) paikoilleen ja kierrä se kiinnitysrenkaaseen (h). Älä kiristä. VAROITUS: Kun sivukahvan pidike on asennettu, sitä ei tulisi koskaan poistaa. 3. Ruuvaa sivukahva (c) holkkiin (k) ja sitten kiinnitysrenkaaseen. Kiristä huolellisesti. 4. Kierrä sivukahva-asennuskokoonpano haluttuun asentoon. Kun poraat vaakasuoraan raskaalla poranterällä, suosittelemme asettamaan sivukahvan 20°:een kulmaan, mikä on optimaalisin säätö. 5. Lukitse sivukahva-asennuskokoonpano paikoilleen kiristämällä kiinnitysrengas (h). D25871 (KUVA 2B) 1. Ruuvaa sivukahvan nuppi (p) irti. 2. Liu’uta sivukahvakokoonpano koneeseen teräsrenkaaseen (j) asennusalueella (y). Sivukahvan oikea asento on putken pään ja keskikohdan välissä. 3. Säädä kahva (c) haluttuun kulmaan. 4. Liu’uta ja kierrä sivukahva haluttuun asentoon. 5. Lukitse sivukahva paikoilleen kiristämällä kiinnitysrengas (p). SDS Max® -varusteiden asennus ja poisto (kuvat 1, 4A, 4B) Tässä koneessa käytetään SDS Max® -poranteriä ja talttoja (katso kuvan 4B SDS Max® -teränvarren poikkileikkauskuvaa). 1. Puhdista teränvarsi. 2. Vedä lukitusholkkia (o) taakse ja laita teränvarsi paikalleen. 3. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa paikalleen.
Sivu: 7
SUOMI 116 4. Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu vetämällä terää. Iskutoimintaa varten terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita senttimetrejä teränpitimeen lukittuna. 5. Poista terä vetämällä pidikkeen lukitusholkkia/ rengasta (o) taaksepäin ja vedä terä irti pidikkeestä (l). Toimintatilan valitseminen (kuva 1) Iskuporaus: D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 betonin, tiilen, kiven ja muurattujen rakenteiden poraamiseen. Iskutoiminto vain : piikkausta ja hajotustöitä varten. Tässä toimintatilassa työkalua voidaan käyttää myös vipuna, jonka avulla irrotetaan juuttunut poranterä. 1. Valitse toimintatila kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (f), kunnes se osoittaa valitun toimintatilan symbolia. Sinun ehkä täytyy kiertää työkalun pidikettä (l) hieman, jotta toimintatilan valintakytkin (f) ohittaa asennon. 2. Tarkista, että toimintatilan valintakytkin (f) on lukittu paikalleen. Taltan asennon säätö (kuva 5) Taltta voidaan säätää ja lukita 24 eri asentoon. 1. Kierrä toimintatilan valintakytkintä (f), kunnes se osoittaa asentoa kohti. 2. Kierrä taltta haluttuun asentoon. 3. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Vain isku asentoon. 4. Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen. Elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin (kuvat 1, 3) Käännä valitsin (g) halutulle tasolle. Voit lisätä nopeutta kääntämällä säädintä ylöspäin ja hidastaa nopeutta kääntämällä sitä alaspäin. Oikea asetus löytyy kokeilemalla. Esimerkiksi: – kun piikkaat tai poraat pehmeitä, hauraita materiaaleja tai kun murtumisen tulee olla mahdollisimman vähäistä, valitse alhainen asetus; – kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja, aseta valitsin korkealle asetukselle. Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen asettaminen (kuva 3) D25722, D25723, D25762, D25763 HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois päältä ennen kuin muutat väännön säädön asetuksia tai työkalu voi vahingoittua. Siirrä väännön säätövipu (t) asetukseen 40 Nm tai 80 Nm sovelluksen mukaan. • Kytkimen asetus 40 Nm (u) on suunniteltu useimmille poraussovelluksille ja se on suunniteltu kytkeytymään pois päältä, kun poranterä osuus raudoitustankoon tai muihin vieraisiin esineisiin. • Kytkimen asetus 80 Nm (v) on suunniteltu suuremman väännön sovelluksille, kuten porakruunuille ja syvien reikien poraamiseen, ja se on suunniteltu kytkeytymään pois päältä, korkeammalla väännöllä. HUOMAUTUS: Jos asentoa 80 Nm ei voida valita, käytä laitetta kuormituksen alaisena ja yritä uudelleen. Joka kerta, kun työkalu liitetään verkkovirtaan, se valitse oletusasetuksena automaattisesti kytkinasetuksen 1 kytkinasetuksella 40 Nm (u), mikä on herkin asetus. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Työkalun terät voivat olla kuumia ja teriä vaihdettaessa tulee käyttää käsineitä, jotta vältetään henkilövahinko. VAROITUS: • Ota huomioon putkien ja johtojen sijainti. • Kuormita konetta järkevästi (noin 20 kg). Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta poraamista mutta voi
Sivu: 8
SUOMI 117 heikentää työkalun suorituskykyä ja lyhentää työkalun elinikää. • Käytä työkalua aina molemmilla käsillä oman turvallisuutesi vuoksi. Käytä työkalua aina sivukahva asianmukaisesti asennettuna. HUOMAUTUS: Käyttölämpötila on (-7˚+40˚ C). Työkalun käyttäminen näiden lämpötilojen ulkopuolelle lyhentää työkalun käyttöikää. Käsien oikea asento (kuva 6) VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon riskiä, pidä käsiäsi AINA oikeassa asennossa kuten kuvissa näytetään. VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon riskiä, pidä työkalusta AINA tiukasti kiinni odottamattomien reaktioiden varalta. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä sivukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (d). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a). Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Lukituspainikkeen (b) avulla liipaisinkytkin (a) voi olla lukittu päälle vain piikkaustoimintatilassa. Jos lukituspainike aktivoidaan poraustoimintatilassa, turvatoimintona työkalu kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a). Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Jatkuvaa toimintaa varten paina ja pidä kytkin (a) painettuna, liu’uta lukituspainiketta (b) ylöspäin ja vapauta kytkin. Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa toiminnassa, paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. D25871 Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a) liipaisinkytkimen alaosassa. Pysäytä työkalu painamalla virtakytkintä liipaisinkytkimen yläosassa. Iskuporaus Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkintä (a). Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Kovametallikierreterällä poraaminen (kuva 1) D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 1. Aseta sopiva poran terä. 2. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Iskuporaus- asentoon. 3. Aseta elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin (g). 4. Asenna ja säädä sivukahva (c). 5. Merkitse kohta, johon reikä porataan. 6. Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle. 7. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. Porakruunulla poraaminen (kuva 1) 1. Asenna sopiva porakruunu. 2. Asenna keskiöpora porakruunuun. 3. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Iskuporaus- asentoon. 4. Käännä elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin (g) keskitason tai korkean nopeuden asetukselle. 5. Asenna ja säädä sivukahva (c). 6. Aseta keskiöpora paikalle ja kytke työkalu päälle. Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä. 7. Sammuta työkalu ja irrota keskiöpora. Laita porakruunu takaisin reikään ja jatka poraamista. 8. Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin. Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi, poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen reikä koko rakenteen läpi. Poraa sitten porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin puoleen väliin. 9. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. Talttaus ja piikkaus (kuva 1) 1. Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes se lukkiutuu yhteen 24 asennosta.
Sivu: 9
SUOMI 118 2. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Vain isku -asentoon. 3. Aseta elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin (g). 4. Asenna ja säädä sivukahva (c). 5. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely. 6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. KUNNOSSAPITO DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 150 käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-korjaamoon. Harjat (kuva 3) Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie kone valtuutettuun DEWALT-korjaamoon. Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (s) syttyy, kun hiiliharjat ovat miltei kuluneet. Noin 8 seuraavan tunnin käytön jälkeen, harjat ovat kokonaan kuluneet ja moottori sammuu automaattisesti. Työkalun huolto tulee suorittaa heti, kun huollon merkkivalo (r) syttyy. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Erilaisia SDS Plus® -poranteriä ja -talttoja on saatavana lisävarusteina. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 10
SUOMI 119 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25723, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25723 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25723 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25723

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25723 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25723
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka