DeWalt D25700 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25700 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Sivu: 1
SUOMI 92 ISKUPORAKONE D25700, D25701, D25730 VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet: Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, se saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara. Tulipalon vaara. Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D25700 D25701 D25730 Jännite V 230 230 230 tyyppi 1 2 2 Virran tulo W 1250 1300 1500 Iskuenergia Hei 1,5–13 2–14 3–14 Suurin porauskapasiteetti betoniin: tavalliset poranterät mm 12–48 12–48 18–52 laajennusterät mm 40–115 40–125 40–150 Paras porauskapasiteetti betoniin: tavalliset poranterät mm 25–40 25–45 28–48 Taltta-asennot 24 24 24 Osan pidike SDS Max® SDS Max® SDS Max® Paino kg 7,8 8,3 9,5 LPA (äänenpaine) dB (A) 84 84 84 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 2,8 2,8 2,8 LWA (akustinen teho) dB (A) 105 105 105 KWA (akustisen tehon vaihtelu) dB (A) 2,8 2,8 2,8 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 6075- ja EN 60745-2-6 -standardien mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah Poraus betoniin ah,HD = m/s² 15,0 10,0 11,5 Vaihtelu K = m/s² 1,8 1,6 2,4 Tärinän päästöarvo ah Talttaaminen ah,Cheq = m/s² 12,0 9,5 10,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,6 1,6 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Sivu: 2
SUOMI 93 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D25700, D25701, D25730 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2004/108/EU, 2006/42/EU (alkaen 29.12.2009), 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa 24.07.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Sivu: 3
SUOMI 94 c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Muita turvallisuusohjeita iskuporakonetta käytettäessä • Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. • Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä työkalua: – Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Nämä ovat – kuulon heikkeneminen. – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Sivu: 4
SUOMI 95 Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1] Päivämääräkoodi (r) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 iskuporakone 1 sivukahva 1 liina 1 sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit) 1 käyttöohje 1 poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtakytkin b. Lukituspainike c. Elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin d. Huoltotarpeen merkkivalo e. Harjojen kulumisen merkkivalo f. Vääntömomentin säädin (D25701/D25730) g. Tilanvalintakytkin h. Osan pidike i. Istukka j. Sivukahva k. Sivukahvan kiinnike l. Takakahvan paikka m. Pääkahva KÄYTTÖTARKOITUS Iskuporakone on tarkoitettu ammattimaiseen iskuporaamiseen, talttaamiseen, kevyeeseen piikkaamiseen ja purkutöihin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Pehmeä käynnistys Nopeutta voidaan kasvattaa hitaasti, jotta terä ei siirry pois poraamiskohdasta, kun poraaminen aloitetaan. Tämä ominaisuus myös vähentää vaihteiston ja käyttäjän altistumista väännölle, jos ryhdytään iskuporaamaan terän ollessa aiemmin tehdyssä reiässä. Elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin (kuva 2) Elektroninen iskuenergian säätö (c) tuo tullessaan seuraavat edut: – Pienempiä varusteita voidaan käyttää ilman vaaraa niiden särkymisestä. – Taltattava tai porattava pehmeä tai hauras materiaali särkyy vähemmän. – Talttaamisen tarkkuus lisääntyy. Momentinrajoitin Momentinrajoitin rajoittaa vääntömomenttia, jos terä tarttuu kiinni. Lisäksi tämä estää vaihteistoa ja sähkömoottoria jumiutumasta. Momentinrajoitin on säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa. Momentinsäädin (D25701, D25730) Vääntömomentti voidaan säätää suureksi tai pieneksi käyttötarkoituksen mukaan. Normaalissa käytössä kytkin asetetaan matalalle vääntömomentille. Se riittää useimpiin poraamistarkoituksiin. Jos terä tarttuu kiinni matalaa vääntömomenttia käytettäessä, kytkin toimii paljon nopeammin kuin tavallisissa iskuporakoneissa. Jos matala vääntömomentti ei riitä, sitä voidaan kasvattaa. Tällöin vääntömomentti on samanlainen kuin perinteisissä työkaluissa. Kun työkaluun yhdistetään virta, kytkin siirtyy automaattisesti matalalle vääntömomentille.
Sivu: 5
SUOMI 96 Huoltotarpeen merkkivalot (kuva 2) Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (e) syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun. Tällöin työkalu on huollettava seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. Punainen huoltotarpeen LED- merkkivalo (d) syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun tai työkalussa on vika. Lisätietoja on Kunnossapito-luvun Harjat-kohdassa. Täysin tärinältä vaimennettu pääkahva (kuva 1) Pääkahvan vaimentimet (m) estävät tärinää siirtymästä käyttäjään. Tämä parantaa käyttämismukavuutta. Aktiivinen tärinänvaimennus (D25701, D25730) Aktiivinen tärinänhallinta neutraloi iskuporausmekanismin aiheuttaman tärinän. Käteen ja käsivarteen kohdistuvan tärinän hallinta tekee pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavampaa ja pidentää koneen käyttöikää. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä tämän työkalun vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. SDS-max® -varusteiden asettaminen paikalleen ja irrottaminen (kuva 3A, 3B) Tässä koneessa käytetään SDS-max® -teriä ja -talttoja. Kuvassa 3B näkyy SDS-max® -terän varren poikkileikkaus. 1. Puhdista ja rasvaa terän varsi. VAROITUS: Levitä terän varteen vain hieman voiteluainetta. Älä levitä voiteluainetta koneeseen. 2. Aseta terän varsi työkalunpitimeen (h). Paina ja käännä terää hieman, kunnes istukka napsahtaa paikalleen. 3. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa työkalunpitimessä. 4. Voit irrottaa terän vetämällä istukan lukitusrengasta (h) taaksepäin ja vetämällä terän ulos. Toimintatilan valinta (kuva 4A, 4B) Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa toimintatiloissa (kuva 4A): Iskuporaaminen: poraaminen betoniin, kiveen ja tiileen Pelkkä iskeminen: talttaaminen ja purkutyöt Tässä tilassa työkalun avulla voidaan myös vapauttaa kiinni jäänyt poranterä. 1. Voit valita toimintatilan ja kääntämällä tilanvalintakytkintä (g), kunnes se osoittaa halutun tilan symbolia. Osan pidikettä (h) on ehkä käännettävä, jotta toimintatilan valitsin (g) ohittaa nollakohdan. 2. Tarkista, että tilanvalintakytkin (g) on lukkiutunut paikalleen. Taltan asennon valitseminen (kuva 4A, 4B) Taltta voidaan kiinnittää 24 eri asentoon (kuva 4B). 1. Käännä toimintatilan valitsinta (g), kunnes se osoittaa nolla-asentoon. 2. Käännä taltta haluamaasi asentoon. 3. Käännä toimintatilan valitsinta (g), kunnes se on pelkän iskemisen asennossa.
Sivu: 6
SUOMI 97 4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen. Elektronisen nopeuden- ja iskuvoiman säätimen asetuksien määrittäminen (kuva 2) Käännä säädintä (c), kunnes se osoittaa haluttua tasoa. Voit lisätä nopeutta kääntämällä säädintä ylöspäin ja hidastaa nopeutta kääntämällä sitä alaspäin. Oikea asetus löytyy kokeilemalla. Esimerkkejä: – Taltattaessa tai porattaessa pehmeää ja haurasta materiaalia tai jos haluat käyttää vain vähän tehoa, aseta säädin seuraavaan asentoon: – Piikattaessa tai porattaessa kovia materiaaleja aseta säädin korkeampaan asentoon. Vääntömomentin säätäminen (kuva 2) D25701/D25730 Kun työkaluun kytketään virta, alhainen vääntömomentti otetaan käyttöön automaattisesti. 1. Voit valita suuren vääntömomentin siirtämällä vääntömomentin säädintä (f) oikealle, kunnes se lukittuu paikalleen. 2. Voit valita alhaisen vääntömomentin siirtämällä vääntömomentin säädintä (f) vasemmalle, kunnes se lukittuu paikalleen. 3. Osan pidikettä on ehkä käännettävä, jotta mekanismi voi kytkeytyä. Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 5A–5C) Sivukahva (j) voidaan asentaa koneen molemmille puolille tai taakse sekä oikea- että vasenkätisille sopivaksi. VAROITUS: Käytä työkalua vain, kun sivukahva on kunnolla paikallaan. KIINNITTÄMINEN ETEEN (KUVAT 5A JA 5B) 1. Vie teräsrengas (q) istukan (i) yli työkalunpitimen (h) taakse. Paina molemmat päät yhteen, kiinnitä holkki (o) ja asenna tappi (p). 2. Aseta sivukahvan kiinnike (n) paikalleen ja käännä kiinnikkeen pyörä (k) kiinni. Älä kiristä. VAROITUS: Kun sivukahvan kiinnike on asetettu paikalleen, sitä ei saa irrottaa. 3. Kiinnitä sivukahva (j) kiinnikkeeseen ja kiristä se. 4. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon. Porattaessa vaakasuorassa kookkaalla poranterällä on suositeltavaa asettaa sivukahva noin 20°:n kulmaan hallittavuuden parantamiseksi (kuva 5B). 5. Lukitse sivukahva paikalleen kiristämällä kiinnikkeen pyörä (k). KIINNITTÄMINEN TAAKSE (KUVA 5C) Kiinnittämisestä takaosaan on hyötyä varsinkin porattaessa alaspäin lattiaan. 1. Irrota sivukahva (j) ja irrota se etuosasta. Jätä sivukahvan kiinnike etuosaan. 2. Ruuvaa sivukahva suoraan toiseen takakiinnityskohdista (l) työkalun jommallakummalla puolella. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Tarkista, missä putket ja johdot kulkevat. • Paina työkalua vain varovaisesti (enintään noin 20 kg:n voimalla). Liian suuri voima ei nopeuta poraamista vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää työkalun ikää. • Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin ja varmista, että sinulla on tukeva jalansija. Käytä työkalua vain, kun sivukahva on kunnolla paikallaan. Käsien oikea asento (kuva 1, 6) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan (j) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (m). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Virtakytkin (a) voidaan lukita lukituspainikkeen (b) avulla vain talttaamistilassa. Jos lukituspainiketta käytetään porattaessa, työkalusta katkaistaan virta automaattisesti turvallisuussyistä.
Sivu: 7
SUOMI 98 Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a). Työkalu toimii jatkuvasti, kun pidät kytkintä (a) painettuna, työnnät lukituspainiketta (b) ylöspäin ja vapautat kytkimen. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Voit lopettaa jatkuvan toiminnan painamalla liipaisinta lyhyesti ja vapauttamalla sen. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Iskuporaaminen 1. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a). 2. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Tavallisella poranterällä poraaminen (kuva 1) 1. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen. 2. Käännä toimintatilan valitsin (g) iskuporaamisen asentoon. 3. Aseta elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin (c) haluamaasi asentoon. 4. Kiinnitä sivukahva (j) paikalleen. 5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava. 6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä työkalu. 7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Laajennusporanterällä poraaminen (kuva 1) 1. Kiinnitä tarvittava laajennusterä paikalleen. 2. Asenna laajennusterään keskiterä. 3. Käännä toimintatilan valitsin (g) iskuporaamisen asentoon. 4. Aseta elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin (c) keskisuuren tai suuren nopeuden asentoon. 5. Kiinnitä sivukahva (j) paikalleen. 6. Aseta poranterän keskiosa oikeaan kohtaan ja käynnistä työkalu. Poraa, kunnes terä on työntynyt betoniin noin 1 cm:n syvyyteen. 7. Pysäytä työkalu ja irrota keskiterä. Työnnä laajennusterä takaisin reikään ja jatka poraamista. 8. Jos porattava rakenne on paksumpi kuin terän syvyys, poista betoni terän sisältä säännöllisesti. Voit estää betonia rikkoutumasta reiän ympäriltä poraamalla ensin keskiterällä reiän koko rakenteen läpi. Poraa tämän jälkeen puoliväliin saakka molemmilta puolilta. 9. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Piikkaaminen ja talttaaminen (kuva 1) 1. Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se käsin johonkin 24 mahdollisesta asennosta. 2. Käännä toimintatilan valitsinta (g), kunnes se on pelkän iskemisen asennossa. 3. Aseta elektroninen nopeuden ja iskuvoiman säädin (c) haluamaasi asentoon. 4. Kiinnitä sivukahva (j) paikalleen. 5. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely. 6. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon huollettavaksi noin 150 käyttötunnin jälkeen. Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Harjat (kuva 2) Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo (e) syttyy, kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun. Harjat kestävät käyttöä enää noin kahdeksan tuntia. Tämän jälkeen moottori sammuu automaattisesti. Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Työkalu on toimitettava huoltoon, kun huoltotarpeen merkkivalo (d) syttyy.
Sivu: 8
SUOMI 99 Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Lisävarusteet on voideltava säännöllisesti SDS-plus® - kiinnityskohdan ympäriltä. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun niitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Erilaisia SDS Max® -poranteriä ja -talttoja on saatavana lisävarusteina. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 9
SUOMI 100 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25700, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25700 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25700 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25700

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25700 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25700
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka