D25481

DeWalt D25481 käyttöohjeet

D25481

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25481 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 92 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
Sivu: 1
63 Suomi Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Raskaan käytön poravasara D25481 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 06.02.2016 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT- työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa D25481 Jännite VAC 230 Tyyppi 1 Taajuus Hz 50 Ottoteho W 1050 Kuormittamaton nopeus min-1 540 Iskua minuutissa ilman kuormitusta bpm 3150 Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009) J 6,1 Optimaalinen porausväli betonissa mm 16-30 Maksimitimanttiporausväli betonissa mm 45-100 Maksimiporausväli betonissa mm 40 Laitteen pidike SDS MAX Holkin läpimitta mm 76 Paino kg 5,9 Ääni- ja tärinäarvot yhteensä (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 96 LWA (äänitehotaso) dB(A) 107 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 Poraus betoniin Tärinäpäästöarvo ah, HD = m/s² 9,4 Epävarmuus K = m/s² 1,5 Piikkaus Tärinäpäästöarvo ah,Cheq = m/s² 8,4 Epävarmuus K = m/s² 1,5 Poraus metalliin Tärinäpäästöarvo ah,D = m/s² <2,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. RASKAAN KÄYTÖN PORAVASARA D25481
Sivu: 2
64 Suomi Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
Sivu: 3
65 Suomi g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Poravasaroiden lisäturvasääntöjä • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä työkalun mukana toimitettuja lisäkahvoja. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon. • Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen” johtoon, sen suojaamattomat metalliosat tulevat “jännitteenalaisiksi”, jolloin on olemassa sähköiskuvaara. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen. • Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia. Iskuporaustoimenpiteissä lentää lastuja. Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Käytä pölysuojainta tai hengityssuojainta töissä, joissa syntyy pölyä. Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen useimpiin töihin. • Pidä työkalua tiukasti. Pidä työkalua aina kiinni molemmilla käsillä. Sivukahvaa on suositeltavaa käyttää aina. Työkalun käyttö yhdellä kädellä aiheuttaa hallinnan menetyksen. Kovien materiaalien läpi tunkeutuminen tai esimerkiksi raudoitustankoihin osuminen voi myös olla vaarallista. Kiristä sivukahva ennen käyttöä. • Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle pitämällä taukoja. • Teriä ei saa kunnostaa itse. Piikkausteriä saa kunnostaa vain valtuutettu asiantuntija. Virheellisesti kunnostetut piikkausterät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. • Käytä suojakäsineitä työkalun käyttämisen ja terien vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä. • Laske työkalu alas vasta kun sen terä on pysähtynyt kokonaan. Liikkuvat terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. • Kiinni juuttuneita teriä ei saa iskeä vasaralla niiden irrottamiseksi. Metallisiruja tai materiaalipaloja voi irrota ja ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. • Hiukan kuluneet piikkausterät voidaan teroittaa hiomalla. • Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kääri johtoa laitteen rungon ympärille. Pyörivän terän ympärille kääritty virtajohto voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja hallinnan menettämisen.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Vaarat Seuraavat riskit liittyvät porakoneiden käyttöön: • Työkalun pyörivien tai kuumien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: • Kuulon heikkeneminen. • Sormien puristumisen riski lisävarusteita vaihdettaessa. • Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa syntyneen pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat. • Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. • Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. • Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Poravasara 1 Sivukahva 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia.
Sivu: 4
66 Suomi Käytä suojalaseja. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A) Päivämääräkoodi 10 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2017 XX XX Valmistusvuos Kuvaus (kuva A)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Liipaisukytkin 2 Sivukahva 3 Etusylinteri (holkki) 4 Toimintatilan valintakytkin 5 Toimintatilan vapautuspainike 6 Pääkahva 7 Terän pidin 8 Laippa Käyttötarkoitus Poravasara on suunniteltu ammattimaiseen iskuporaukseen ja piikkaukseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä poravasara on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Aktiivinen tärinän hallinta Tärinän parasta hallintaa varten työkalua tulee pitää osion Käsien oikea asento. mukaisesti. Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää. Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen tärinänhallinta aktivoidu. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sivukahva (kuvat A–B)  VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä hallinnan maksimoimiseksi. Sivukahva 2 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Sivukahvan asennus (kuva B) 1. Laajenna sivukahvan 2 rengasaukkoa kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Asenna kokoonpano työkaluun asettamalla työkalun kärki teräsrenkaan 9 läpi holkkiin 3 teräpidikkeen ja laipan yli. 3. Kierrä sivukahvakokoonpano haluttuun asentoon. Kun haluat käyttää iskuporaa vaakasuunnassa raskaalla poranterällä, aseta sivukahvakokoonpano noin 20 asteen kulmaan työkaluun optimaalista hallintaa varten. 4. Lukitse sivukahvakokoonpano paikoilleen kiristämällä kahva 2 , suorita se kiertämällä kahvaa myötäpäivään ääriasentoon saakka. Terä ja työkalupidike  VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä.  VAROITUS: Älä yritä kiristää tai löysätä poranteriä (tai muita lisävarusteita) tarttumalla istukan etuosaan ja käynnistämällä työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja aiheuttaa henkilövahingon. Poravasaraan voidaan asentaa erilaisia piikkausteriä käyttötarkoituksen mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä. SDS-terien asentaminen ja irrottaminen (kuva C) 1. Vedä lukitusholkkia 8 taakse ja laita teränvarsi paikalleen. Terän karan tulee olla puhdas. 2. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa takaisin paikalleen. 3. Varmista, että terä on kiinnittynyt oikeaoppisesti. HUOMAA: Oikein asennettuna terän tulee liikkua useiden senttimetrien verran sisään ja ulos teräpidikkeestä 7 . Irrota terä vetämällä lukituslaippaa taakse ja vetämällä terä ulos. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
Sivu: 5
67 Suomi  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käsien oikea asento (kuva D)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä sivukahvassa ja toisen käden pitämistä pääkahvalla. Ylikuormituksen kytkin Jos poranterä jää kiinni, ylikuormituskytkin keskeyttää voimansiirron poran karaan. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa. Vapauta ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen voimansiirron uudelleen kytkemiseksi. Mekaaninen kytkin Näissä työkaluissa on mekaaninen kytkin. Kytkimen aktivoinnista ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä.  VAROITUS: Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu aina sakkaukseen. Tartu poraan tiukasti, jotta hallitset työkalun vääntymisen ja vältät loukkaantumisen. Käyttötilat (kuva E)  VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun ollessa käynnissä.  HUOMIO: Älä koskaan käytä kiertokairaus- tai iskuporatilaa talttaterän ollessa työkalupidikkeessä. Vaarana on henkilövahinko tai työkalun vaurioituminen. Työkalussa on tilavalitsin 4 , jolla voit valita käyttötilan käyttötarkoituksen mukaan. Symboli Tila Sovellus Kiertokairaus Kuiva timanttiporaus Iskuporaus Poraus betoniin ja muuraukseen Vain isku Kevyt haketus Käyttötilan valitseminen: 1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 5 . 2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi tilan symbolia. HUOMAA: Tilavalitsimen 4 nuoli tulee osoittaa aina tila- symboliin. Niiden välillä ei ole muita asetuksia. Moottoria voi olla tarpeen käyttää lyhyen aikaa hammaspyörien kohdistamiseksi, kun olet siirtynyt ’vain isku’tilasta ’ruuvaus’-tilaan. Toimenpiteen suorittaminen (kuvat A, E)  VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa. 1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä. Katso kohta Terä ja työkalupidike. 2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila tilavalitsimella 4 . Katso Käyttötilat. 3. Säädä sivukahvaa 2 tarpeen mukaan. 4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan. 5. Paina liipaisukytkintä 1 . 6. Pysäytä vasara vapauttamalla kytkin. Suosituksia työkalun käyttöön • Kohdista voimaa poraamisen aikana suorassa linjassa terään nähden. Älä kuitenkaan paina liikaa, muutoin moottori saattaa sakata tai terä vääntyä.Yhtenäinen, tasainen materiaalivirta osoittaa oikean porausnopeuden. • Voit käyttää vasaraa kuivatimanttiporaukseen muurauksessa 100 mm saakka. Kun timanttiporauksen halkaisija on tätä suurempi muurauksessa tai timanttiporauksen tavallinen halkaisija on suuri muurauksessa tai betonissa, suosittelemme käyttämään erityistä timanttiporaa. Noudata porakruunun tai valmistajan suosituksia lisävarusteen käytössä. HUOMAA: Käytä aina poranteriä integroiduilla porausjärjestelmillä ja varmista, että poran kierrosnopeus ei ylitä timanttiporanterän maksimikierrosnopeutta. - - Laita keskiöpora sen pidikkeeseen porakruunun keskelle. - - Irrota kone virtalähteestä. - - Poista keskiöpora pidikkeestään. - - Laita kone virtalähteeseen ja laita porakruunu työkappaleeseen.  VAROITUS: • Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen tai pumppaamiseen. • Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on vastaava merkintä. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Sivu: 6
68 Suomi Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Lisävarusteena on saatavilla erilaisia SDS-Max -poran- ja piikkausteriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella säännöllisesti SDS-Max -liitännän ympärillä. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25481, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25481 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25481 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25481

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25481 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25481
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka