DeWalt D25404 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25404 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 132 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
Sivu: 1
SUOMI 90 ISKUPORAKONE RASKAASEEN KÄYTTÖÖN D25404, D25405 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot D25404 D25405 Jännite V 230 230 Tyyppi 2/3 2/33 Virransyöttö W 900 900 Kuormittamaton nopeus min-1 0 - 730 0 - 730 Nopeus kuormitettuna: min-1 0 - 620 0 - 620 Iskuenergia J 0–4,8 0–4,8 Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun/betoniin mm 16/40/32 16/40/32 Taltta-asennot 24 24 Poraamiskapasiteetti pehmeään tiileen mm 90 90 Osan pidike SDS Plus® SDS Plus® Istukan halkaisija mm 58 58 Paino kg 4,9 4,9 LPA (äänenpaine) dB (A) 85 85 KpA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 LWA (ääniteho) dB (A) 96 96 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah Metallin poraaminen ah,D = m/s2 < 2,5 < 2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 Tärinän päästöarvo ah Poraaminen betoniin ah,HD = m/s2 14,5 14,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 Tärinän päästöarvo ah Talttaaminen ah,Cheq = m/s2 12,0 12,0 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5
Sivu: 2
SUOMI 91 Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus KONEDIREKTIIVI D25404/D25405 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC (29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11, D-65510, Idstein, Saksa 27.07.2009 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
Sivu: 3
SUOMI 92 tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. • Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. • Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai -laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia.
Sivu: 4
SUOMI 93 • Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä. • Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti. • Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä. • Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen. • Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla. • Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan menetyksen. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä työkalua: – Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Niitä ovat – kuulon heikkeneminen. – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄYSKOODIN KOHTA [KUVA (FIG.) 1] Päiväyskoodi (m), joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu iskuporakone 1 Sivukahva 1 Syvyyssäätötanko 1 Rasia 1 Avaimeton istukka (D25405K) 1 Suojalasit (D25405K) 1 Suojakäsineet (D25405K) 1 Kestävä kotelo (D25405K) 4 HSS-poranterää (D25405K) 4 Tapitusterää (D25405K) 2 Puuporanterää (D25405K) 2 SDS Plus® -poranterää (D25405K) 1 SDS Plus® -taltta (D25405K) 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Sivu: 5
SUOMI 94 KUVAUS (KUVA 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Portaaton nopeudensäätö b. Tilan valitsin c. Turvalukitus d Osan pidike e Pölysuojus f. Lukituskaulus g. Syvyyssäätötanko h. Sivukahva i. Syvyyssuuntainen pysäytin KÄYTTÖTARKOITUS Tämä iskuporakone on tarkoitettu ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen, kevyeeseen talttaamiseen, lastuamiseen, purkamistöihin ja karbidikärkisellä terällä poraamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Momentinrajoitin Kaikissa iskuporakoneissa on momentinrajoittimet, jotka rajoittavat vääntömomenttia, jos terä tarttuu kiinni. Lisäksi tämä estää vaihteistoa ja sähkömoottoria jumiutumasta. Momentinrajoitin on säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa. Säädettävä nopeus Nopeutta voidaan kasvattaa hitaasti, jotta terä ei siirry pois poraamiskohdasta, kun poraaminen aloitetaan. Tämä ominaisuus myös vähentää vaihteiston ja käyttäjän altistumista väännölle, jos ryhdytään iskuporaamaan terän ollessa aiemmin tehdyssä reiässä. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Toimintatilan valinta (kuva 2) Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa toimintatiloissa: Poraaminen: ruuvien vääntäminen ja poraaminen teräkseen, puuhun sekä muoviin Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja tiileen Pelkkä iskeminen: kevyt lastuaminen, talttaaminen ja purkutyö. Tässä tilassa työkalun avulla voidaan myös vapauttaa kiinni jäänyt poranterä. Poranterän kiertäminen: tasaisen taltan kiinnittämiseksi paikalleen. 1. Voit valita toimintatilan painamalla turvalukkoa (c) ja kääntämällä tilanvalintakytkintä (b), kunnes se osoittaa halutun tilan symbolia. 2. Vapauta turvalukko ja tarkista, että tilanvalintakytkin on lukkiutunut paikalleen. VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun ollessa toiminnassa. Taltan asennon valitseminen Taltta voidaan kiinnittää 24 eri asentoon. 1. Käännä toimintatilan valitsinta (b), kunnes se on teränkääntämisasennossa. 2. Käännä taltta haluamaasi asentoon.
Sivu: 6
SUOMI 95 3. Käännä toimintatilan valitsinta (b), kunnes se on pelkän iskemisen asennossa. 4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen. SDS Plus® -varusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 3) Tässä työkalussa käytetään SDS Plus® -varusteita. Kuvassa 3 on lisätietoja SDS Plus® -teristä. On suositeltavaa käyttää vain ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja varusteita. 1. Puhdista ja rasvaa terän varsi. 2. Aseta terän varsi pitimeen (d). 3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se menee paikalleen. 4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa työkalunpitimessä. 5. Voit irrottaa terän vetämällä lukitusrengasta taaksepäin (j) ja vetämällä terän ulos. VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 4) Sivukahva (h) voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisille sopivaksi. VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos sivukahva ei ole kunnolla paikallaan. 1. Löysennä sivukahva. 2. Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan ollessa vasemmalla. Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan ollessa oikealla. 3. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon ja kiristä se. Poraussyvyyden säätäminen (kuva 5) 1. Aseta tarvittava terä paikalleen edellä kuvatulla tavalla. 2. Vapauta syvyyssuuntainen pysäytin (i). 3. Pujota syvyyssäätötanko (g) kiinnikkeen aukon läpi. 4. Säädä poraussyvyys kuvassa näkyvällä tavalla. 5. Kiristä syvyyssuuntainen pysäytin. Istukan vaihtaminen työkalunpitimen tilalle (kuva 6) Avaimeton DT7018-istukka on vakiovarusteena D25405K-työkalussa ja saatavana lisävarusteena D25404K-työkaluun. 1. Käännä kiinnitysrengas (f) avattuun asentoon ja vedä työkalunpidin (d) irti. 2. Paina istukka (k) karaan ja käännä lukitusrengas lukittuun asentoon. 3. Voit vaihtaa istukan tilalle työkalunpitimen irrottamalla ensin istukan samalla tavalla kuin työkalunpidin irrotettiin. Asenna työkalunpidin samalla tavalla kuin istukka. VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia istukoita iskuporaustilassa. Pölykannen vaihtaminen (kuva 3) Pölykansi (e) estää pölyä pääsemästä työkalun mekanismiin. Vaihda kulunut pölykansi heti. 1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta (j) taaksepäin ja irrota pölykansi (e). 2. Aseta uusi pölykansi paikalleen. 3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas. TOIMENPIDE Käyttöohjeet VAROITUS • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Tarkista, missä putket ja sähköjohdot kulkevat. • Paina työkalua vain varovaisesti (enintään noin 5 kg:n voimalla). Liian suuri voima ei nopeuta poraamista vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää työkalun ikää. • Älä poraa liian syvään, jotta pölykansi ei vaurioidu. • Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin ja varmista, että sinulla on tukeva jalansija. Käytä työkalua vain, jos sivukahva on kunnolla paikallaan. Käsien oikea asento (kuva 1, 7) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
Sivu: 7
SUOMI 96 VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan (h) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (l). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä (a). Voit säätää nopeutta painamalla nopeudensäädintä. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin. Iskuporaaminen (kuva 1) TAVALLISELLA PORANTERÄLLÄ PORAAMINEN 1. Käännä toimintatilan valitsin (b) iskuporaamisen asentoon. 2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen. Saat parhaat tulokset käyttämällä erittäin laadukkaita karbidikärkisiä teriä. 3. Säädä sivukahvaa (h) tarvittaessa. 4. Aseta poraamissyvyys tarvittaessa. 5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava. 6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä työkalu. 7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Laajennusporanterällä poraaminen 1. Käännä toimintatilan valitsin (b) iskuporaamisen asentoon. 2. Säädä sivukahvaa (h) tarvittaessa. 3. Kiinnitä tarvittava laajennusterä paikalleen. 4. Asenna laajennusterään keskiterä. 5. Aseta keskiterä paikalleen ja paina nopeudensäädintä (a). Poraa, kunnes terä on työntynyt betoniin noin 1 cm:n syvyyteen. 6. Lopeta poraaminen ja irrota keskiterä. Työnnä laajennusterä takaisin reikään ja jatka poraamista. 7. Jos porattava rakenne on paksumpi kuin terän syvyys, poista betoni terän sisältä säännöllisesti. Voit estää betonia rikkoutumasta reiän ympäriltä poraamalla ensin keskiterällä reiän koko rakenteen läpi. Poraa tämän jälkeen puoliväliin saakka molemmilta puolilta. 8. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Poraaminen (kuva 1) 1. Käännä toimintatilan valitsinta (b), kunnes se on poraamisen asennossa. 2. Vaihda istukka työkalunpitimen tilalle (DT7018). 3. Toimi samalla tavalla kuin iskuporattaessa. VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia istukoita iskuporaustilassa. Lastuaminen ja talttaaminen (kuva 1) 1. Käännä toimintatilan valitsinta (b), kunnes se on pelkän iskemisen asennossa. 2. Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se käsin johonkin 24 mahdollisesta asennosta. 3. Säädä sivukahvaa (h) tarvittaessa. 4. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely. 5. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. VAROITUS: • Älä sekoita tai pumppaa tämän työkalun avulla helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä, kuten bensiiniä tai alkoholia. • Älä sekoita syttyviä nesteitä, joiden pakkauksessa on maininta syttyvyydestä. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. • Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon huollettavaksi noin 40 käyttötunnin jälkeen. Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. • Tästä työkalusta katkeaa virta automaattisesti, kun hiiliharjat ovat kuluneet.
Sivu: 8
SUOMI 97 Harjat DEWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä pysäyttää poran automaattisesti, kun harjat ovat kuluneet. Tämä suojaa moottoria. Voit ostaa uudet harjat valtuutetusta DEWALT-huoltokorjaamosta. Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia. Voitelu Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Lisävarusteet on voideltava säännöllisesti SDS Plus® - kiinnityskohdan ympäriltä. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä. Erilaisia SDS Plus® -poranteriä ja -talttoja on saatavana lisävarusteina. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
Sivu: 9
SUOMI 98 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25404, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25404 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25404 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25404

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25404 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25404
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka