D25333

DeWalt D25333 käyttöohjeet

D25333

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25333 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 96 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
Sivu: 1
65 Suomi Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. SUURITEHOINEN ISKUPORA D25333, D25334 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa D25333 D25334 Jännite VAC 230 230 Tyyppi 1 1 Virransyöttö min-1 0-1150 0-1150 Iskua minuutissa ilman kuormitusta bpm 0-5200 0-5200 Ottoteho W 950 950 Yksittäisen iskun energia (EPTA 05/2009) J 3,5 3,5 Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun/betoniin mm 13/30/30 13/30/30 Optimaalinen porausväli betonissa mm 12-28 12-28 Osan pidike SDS-Plus SDS-Plus Istukan halkaisija mm 54 54 Paino kg 3,7 3,9 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 93 93 LWA (äänitehotaso) dB(A) 104 104 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 Poraaminen betoniin Tärinän päästöarvo ah,HD = m/s² 6,9 6,9 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Talttaus Tärinän päästöarvo ah,Cheq m/s² 7,8 7,8 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Metallin poraaminen Tärinän päästöarvo ah,D = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Ruuvaaminen ilman iskuporaamista Tärinän päästöarvo ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5
Sivu: 2
66 Suomi EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Suuritehoinen iskupora D25333, D25334 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 02.06.2017 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sivu: 3
67 Suomi Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. • Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. • Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen” johtoon, sen suojaamattomat metalliosat tulevat “jännitteenalaisiksi”,jolloin on olemassa sähköiskuvaara. • Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai -laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia. • Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä. • Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti. • Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä. • Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen. • Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla. • Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan menetyksen.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Sivu: 4
68 Suomi Vaarat Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät poravasaria: • Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai kuumien osien koskettamisesta. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: • Kuulon heikkeneminen. • Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. • Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. • Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä työkalun ottoteholle soveltuvaa jatkojohtoa (katso Tekniset tiedoissa). Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Iskupora 1 Sivukahva ja syvyystanko 1 pikaistukka (D25334) 1 Laukussa 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A) Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2017 XX XX Valmistusvuos Kuvaus (Kuva A)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Liipaisukytkin 2 Eteen-/taaksepäin- liukusäädin 3 Toimintatilan valintakytkin 4 Toimintatilan valintapainike 5 Sivukahva 6 Pääkahva 7 SDS-Plus-työkalupidike 8 Laippa 9 Syvyyden säätötanko 10 Syvyyden säätötangon vapautuspainike Käyttötarkoitus Iskuporakoneesi on tarkoitettu poraukseen ja iskuporaukseen ammattikäytössä, sekä ruuvaamiseen ja talttaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä iskupora on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Ylikuormituksen kytkin Jos poranterä jää kiinni, voimansiirto poran karaan keskeytyy. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa. Vapauta ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen voimansiirron uudelleen kytkemiseksi. Mekaaninen kytkin Näissä työkaluissa on mekaaninen kytkin. Kytkimen aktivoinnista ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä. Aktiivinen tärinän hallinta Parhaan tärinän vähentäminen, pidä työkalusta kuvatun Käsien oikea asento. Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää. Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen tärinänhallinta aktivoidu.
Sivu: 5
69 Suomi KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sivukahva (Kuva A)  VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä hallinnan maksimoimiseksi. Sivukahva 5 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Sivukahva tulee kiristää riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman, jos lisävaruste juuttuu kiinni tai lukittuu. Varmista, että tartut sivukahvan päähän työkalun hallitsemiseksi sen lukittuessa. Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään. Syvyyden säätötangon säätäminen (Kuvat A, B) 1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden säätötangon vapautuspainiketta 10 sivukahvassa. 2. Siirrä syvyyden säätötankoa 9 niin, että etäisyys tangon pään ja terän pään välillä on sama kuin haluttu poraussyvyys. 3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat syvyyden säätötangolla, pysäytä kun tangon pää saavuttaa materiaalin pinnan. Terä ja työkalupidike  VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä. Iskuporaan voidaan asentaa erilaisia teriä käyttötarkoituksen mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä. Teriä koskevat suositukset • Käytä puumateriaalissa kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä tai reikäsahoja. • Käytä metallissa pikateräksestä valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat metalleja. Poikkeuksia ovat valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina. • Käytä iskuporaukseen tarkoitettuja karbiditeriä, kun käsittelet muurauksia, kuten tiiliä, sementtiä jne. SDS-Plus -työkalupidike (Kuva C) HUOMAA: Erityiset sovittimet ovat tarpeen, kun SDS- plus -työkalupidikettä käytetään suoravartisten terien ja kuusiokantaisten ruuvauskärkien kanssa. Katso Lisävarusteet. Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti: 1. Aseta terän varsi noin 19 mm SDS-Plus -työkalupidikkeeseen. 2. Paina ja kierrä terää, kunnes se lukittuu paikoilleen. Terä kiinnittyy hyvin paikoilleen. 3. Vapauta terä vetämällä laippaa 8 taakse ja poistamalla terä. Pikaistukka (Kuvat C, D) D25334 Joissakin malleissa avaimeton istukka voidaan asentaa SDS-Plus -teräpidikkeen paikalle.  VAROITUS: Älä koskaan käytä standardeja istukoita iskuporatilassa. Avaimettoman istukan asentaminen SDS-Plus -työkalupidikkeen paikalle 1. Valitse vain isku -tila (ks. Käyttötilat), tällöin kara lukittuu eikä se voi pyöriä irrotettavan työkalupidikkeen vapauttamisen aikana. 2. Käännä lukitusrengas 11 auki ja vedä asennettu työkalupidike pois. 3. Paina avaimeton istukka 12 karaan 13 ja käännä lukitusrengas lukittuun asentoon. 4. Vaihda avaimeton istukka SDS-Plus -työkalupidikkeeseen poistamalla ensin avaimettoman istukan samalla tavalla kuin SDS-Plus -työkalupidike poistettiin. Asenna sitten SDS-Plus -työkalupidike paikoilleen samalla tavalla kuin avaimeton istukka. Asenna poranterä tai muu lisävaruste avaimettomaan istukkaan seuraavasti: 1. Tartu istukan laippaan 8 yhdellä kädellä ja tartu toisella kädellä istukan pohjaan. 2. Kierrä holkkia vastapäivään (edestä katsottuna), jotta haluttu lisävaruste mahtuu. 3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä tiukasti kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua toisella kädellä. Kierrä istukan vaippaa edelleen, kunnes kuulet useita räikän napsahduksia täydellisen kiinnityksen varmistamiseksi. Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu vaihe 1 ja 2. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivu: 6
70 Suomi Käsien oikea asento (Kuvat A, D)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä pääkahvassa 6 ja toisen käden pitämistä sivukahvalla 5 . Käyttötilat (Kuva A)  VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun ollessa käynnissä. Työkalussa on tilavalitsin 3 , jolla voit valita käyttötilan käyttötarkoituksen mukaan. Symboli Tila Sovellus Kiertokairaus Ruuvaus Poraus teräkseen, puuhun ja muoviin Iskuporaus Poraus betoniin ja muuraukseen Vain isku Kevyt haketus Käyttötilan valitseminen: 1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 4 . 2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi tilan symbolia. HUOMAA: Tilavalitsin 3 on oltava aina porauksen, iskuporauksen tai vasaroinnin kohdalla. Niiden välillä ei ole muita asetuksia. Moottoria voi olla tarpeen käyttää lyhyen aikaa hammaspyörien kohdistamiseksi, kun olet siirtynyt ’vain isku’ tilasta ’ruuvaus’-tilaan. Toimenpiteen suorittaminen (Kuva A)  VAROITUS: HENKILÖVAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI TYÖKAPPALE TULEE AINA ankkuroida tai kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos poraat ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää materiaalin vahingoittumisen.  VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa. 1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä. Katso Terä ja työkalupidike. 2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila tilavalitsimella 3 . Katso Käyttötilat. 3. Säädä sivukahvaa 5 tarpeen mukaan. 4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan. 5. Valitse kiertosuunta suunnanvaihtokytkimellä 2 . Kun muutat suunnanvaihtokytkimen asentoa, varmista, että liipaisin on vapautettu. a. Paina suunnanvaihtokytkin 2 vasemmalle puolelle Eteenpäin-kiertosuuntaa varten (kierto oikealle). Katso työkalun nuolimerkinnät. b. Paina suunnanvaihtokytkin 2 oikealle puolelle Taaksepäin-kiertosuuntaa varten (kierto vasemmalle).  VAROITUS: Odota aina, että moottori on pysähtynyt kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa. 6. Paina liipaisukytkintä 1 . Mitä enemmän painat liipaisukytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Jotta työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, käytä säädettävää nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille.  VAROITUS: • Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen tai pumppaamiseen. • Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on vastaava merkintä. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Voiteleminen Lisävarusteena on saatavilla erilaisia poran ja taltan SDS- Plus-teriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella säännöllisesti SDS-Plus -työkalun tarpeen mukaan. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Sivu: 7
71 Suomi Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25333, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25333 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25333 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25333

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25333 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25333
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka