D25134

DeWalt D25134 käyttöohjeet

D25134

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D25134 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 116 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
Sivu: 1
80 Suomi ISKUPORAKONE RASKAASEEN KÄYTTÖÖN D25032, D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa D25032 D25033 D25133 D25134 D25143 D25144 D25263 Jännite V 230 230 230 230 230 230 230 Type 1/10 1/10 1/10 1/10 1 1/10 1 Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 Ottoteho W 710 710 800 800 900 900 900 Kuormittamaton nopeus min–1 0–1550 0–1550 0–1500 0–1500 0–1450 0–1450 0–1450 Kuormittamattomat iskut minuutissa bpm 0–5680 0–5680 0–5500 0–5540 0–5350 0–5350 0–5350 Yksittäinen iskuenergia (EPTA05/2009) J 2,0 2,0 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun/betoniin mm 13/30/22 13/30/22 13/30/26 13/30/26 13/30/28 13/30/28 13/30/28 Taltta-asennot — 44 44 48 48 48 48 Poraamiskapasiteetti pehmeään tiileen mm 50 50 50 65 65 65 65 Osan pidike SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus Istukan halkaisija mm 43 43 43 54 54 54 54 Paino kg 2,5 2,5 2,6 3,0 3,1 3,1 3,1 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 87 87 89 90 91 91 91 LWA (äänitehotaso) dB(A) 98 98 100 101 102 102 102 KWA (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 3 3 3 3 3 Metallia porattaessa Tärinän päästöarvo ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Betonia porattaessa Tärinän päästöarvo ah,HD = m/s2 13,6 13,6 15,4 15,7 14,9 14,9 9,8 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Talttaaminen Tärinän päästöarvo ah,Cheq = m/s2 — 12,5 14,9 14,3 13,8 13,8 8,1 Vaihtelu K = m/s2 — 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ruuvaaminen ilman iskuporaamista Tärinän päästöarvo ah = m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sivu: 2
81 Suomi Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Iskuporakone raskaaseen käyttöön D25032, D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 27.03.2017 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
Sivu: 3
82 Suomi tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. • Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. • Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai -laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia. • Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä. • Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti. • Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat
Sivu: 4
83 Suomi metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä. • Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen. • Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla. • Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan menetyksen.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: • Kuulon heikkeneminen. • Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. • Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. • Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu iskuporakone 1 Sivukahva 1 Syvyyssäätötanko 1 Avaimeton istukka (D25134, D25144) 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A) Päivämääräkoodi 12 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2017 XX XX Valmistusvuos Kuvaus (Kuvat A, E, H)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Säädettävä nopeuskytkin 2 Pääkahva 3 Eteenpäin/taaksepäin-vipu 4 Tilavalitsin 5 Toimintatilan valintapainike 6 SDS Plus -työkalupidike 7 Syvyyden säätötanko 8 Sivukahva 9 Syvyyden säätötangon painike 10 Laippa 11 Pölysuoja 12 Päivämääräkoodi 13 Lukitusrengas (D25134, D25144) 14 Avaimeton istukka (D25134, D25144) 15 Sivukahvan käyttövalo (D25144, D25263) 16 Paristokotelon kannen ruuvi (D25144, D25263) 17 Virtapainike merkkivalolla (D25144, D25263) Käyttötarkoitus Suuritehoinen D25032-isporakone on suunniteltu ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja ruuvaukseen. Suuritehoiset D25033, D25133, D25134, D25143, D25144 ja D25263 iskuporat on suunniteltu ammattimaiseen poraukseen, iskuporaukseen, ruuvaukseen ja kevyeen talttaukseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Sivu: 5
84 Suomi Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Momentinrajoitin Kaikissa iskuporakoneissa on momentinrajoittimet, jotka rajoittavat vääntömomenttia, jos terä tarttuu kiinni. Lisäksi tämä estää vaihteistoa ja sähkömoottoria jumiutumasta. Momentinrajoitin on säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Toimintatilan valinta (Kuva B) Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa toimintatiloissa: Poraaminen: ruuvien vääntäminen ja poraaminen teräkseen, puuhun sekä muoviin. Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja tiileen Poranterän kiertäminen: tasaisen taltan kiinnittämiseksi paikalleen. Pelkkä iskeminen (D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263:): kevyt lastuaminen, talttaaminen ja purkutyö Tässä tilassa työkalun avulla voidaan myös vapauttaa kiinni jäänyt poranterä. 1. Valitse toimintatila painamalla toimintatilan valintapainiketta 5 ja kiertämällä tilavalitsinta 4 , kunnes se osoittaa vaaditun tilan symbolia. 2. Vapauta toimintatilan valintapainike ja tarkista, että tilavalitsin on lukittunut paikoilleen.  VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun ollessa toiminnassa. Taltan asennon valitseminen (Kuva B) Taltta voidaan säätää ja lukita eri asentoihin. 1. Paina toimintatilan valintapainiketta 5 ja kierrä tilavalitsinta 4 , kunnes se osoittaa asentoa “terän kierto/ iskuporaus”. 2. Käännä taltta haluamaasi asentoon. 3. Käännä toimintatilan valitsinta 4 , kunnes se on pelkän iskemisen asennossa. 4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen. SDS Plus-varusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuva C) Tässä työkalussa käytetään SDS Plus-varusteita. Kuvassa C on lisätietoja SDS Plus-teristä. On suositeltavaa käyttää vain ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja varusteita. 1. Puhdista ja rasvaa terän varsi. 2. Aseta terän kara SDS Plus -työkalun pidikkeeseen 6 . 3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se menee paikalleen. 4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa työkalunpitimessä. 5. Poista terä vetämällä työkalun pidikkeen laippaa 10 ja vetämällä terä pois.  VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Sivukahvan kiinnittäminen (Kuva D) Sivukahva 8 voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisiä käyttäjiä varten.  VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos sivukahva ei ole kunnolla paikallaan. 1. Löysennä sivukahva. 2. Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan ollessa vasemmalla. Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan ollessa vasemmalla. Sivukahvan käyttövalo (Kuva E) D25144, D25263 Mallien D25144 ja D25263 sivukahvassa on käyttövalo 15 . Valo toimii akulla ja sitä käytetään virtapainikkeella 17 . Työvalon paristojen vaihtaminen (CR2032 x 2): 1. Irrota paristokotelon kannessa oleva ruuvi 16 kuven 5 mukaisesti. 2. Vaihda paristo positiivinen pää ulospäin osoittaen. 3. Sulje paristokotelon kansi ja kiinnitä ruuvi. Poraussyvyyden säätäminen (Kuva F) 1. Aseta tarvittava terä paikalleen edellä kuvatulla tavalla. 2. Paina syvyyden säätätangon painiketta 9 ja pidä sitä alhaalla. 3. Pujota syvyyssäätötanko 7 kiinnikkeen aukon läpi. 4. Säädä poraussyvyys kuvassa näkyvällä tavalla. 5. Vapauta syvyyssuuntainen pysäytin. Suunnanvaihtovipu (Kuva G) Suunnanvaihtovivulla 3 muutetaan iskuporakoneen suuntaa kiinnittimien tai kiinni jääneiden poranterien poistamiseksi ainoastaan poraustilassa.  HUOMIO: Kun poistat kiinni jääneitä teriä, valmistaudu voimakkaaseen vastavääntöön. Voit muuttaa iskuporakoneen suuntaa sammuttamalla sen ja kohdistamalla suunnanvaihtovivun 3 taaksepäin osoittavaan keltaiseen nuoleen. Voit muuttaa suunnaksi eteenpäin sammuttamalla porakoneen ja kohdistamalla suunnanvaihtovivun 3 eteenpäin osoittavaan keltaiseen nuoleen.
Sivu: 6
85 Suomi Istukan sovittimen ja istukan kiinnittäminen Valinnainen lisävaruste D25032, D25033, D25133, D25143, D25263 1. Ruuvaa istukka sen sovittimen kierteiseen päähän. 2. Asenna toisiinsa yhdistetty istukka ja sen sovitin työkaluun samalla tavalla kuin tavallinen SDS Plus-terä. 3. Voit irrottaa istukan samalla tavalla kuin tavallisen SDS Plus- terän.  VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia istukoita iskuporaustilassa. Avaimettoman istukan asentaminen SDS Plus -työkalupidikkeen paikalle (Kuva H) D25134, D25144 1. Käännä lukitusrengas 13 lukitusasentoon ja vedä SDS Plus -työkalupidike 6 irti. 2. Paina avaimeton istukka 14 karaan ja käännä lukitusrengas 13 kiinni. Vaihda avaimeton istukka SDS Plus -työkalupidikkeeseen poistamalla ensin avaimettoman istukan samalla tavalla kuin työkalupidike poistettiin. Aseta työkalun pidike sen jälkeen avaimettoman istukan tapaan varmistaen, että lukitusrengas käännetään lukitusasentoon.  VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia istukoita iskuporaustilassa. Pölykannen vaihtaminen (Kuva A) Pölykansi 11 estää pölyä pääsemästä työkalun mekanismiin. Vaihda kulunut pölykansi heti. 1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta 10 taaksepäin ja irrota pölykansi 11 . 2. Aseta uusi pölykansi paikalleen. 3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.  VAROITUS: • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Tarkista, missä putket ja johdot kulkevat. • Paina työkalua vain varovaisesti (enintään noin 5 kg:n voimalla). Liian suuri voima ei nopeuta poraamista vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää työkalun ikää. • Älä poraa liian syvään, jotta pölykansi ei vaurioidu. • Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin ja varmista, että sinulla on tukeva jalansija (Kuva I). Käytä työkalua vain, jos sivukahva on kunnolla paikallaan. Käsien oikea asento (Kuva I)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 8 yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan 2 . Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A) 1. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä 1 . Säädettävään nopeuskytkimeen kohdistettu paine määrittää työkalun nopeuden. 2. Kun haluat käyttää työkalua yhtäjaksoisesti, paina ja pidä alhaalla säädettävää nopeuskytkintä. 3. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin. Iskuporaaminen (Kuva A) Tavallisella poranterällä poraaminen 1. Pidä alhaalla toimintatilan valintapainiketta 5 , aseta sen jälkeen tilan valintakytkin 4 iskuporauksen asentoon. 2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen. HUOMAA: Saat parhaat tulokset käyttämällä erittäin laadukkaita karbidikärkisiä teriä. 3. Säädä sivukahvaa 8 tarvittaessa. 4. Aseta poraamissyvyys tarvittaessa. 5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava. 6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä työkalu. 7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Laajennusporanterällä poraaminen 1. Pidä alhaalla toimintatilan valintapainiketta 5 , aseta sen jälkeen tilan valintakytkin 4 iskuporauksen asentoon. 2. Säädä sivukahvaa 8 tarvittaessa. 3. Kiinnitä tarvittava laajennusterä paikalleen. 4. Asenna laajennusterään keskiterä. 5. Aseta keskiöpora paikoilleen ja paina virtakytkintä 1 . Poraa, kunnes terä on työntynyt betoniin noin 1 cm:n syvyyteen. 6. Lopeta poraaminen ja irrota keskiterä. Työnnä laajennusterä takaisin reikään ja jatka poraamista. 7. Jos porattava rakenne on paksumpi kuin terän syvyys, poista betoni terän sisältä säännöllisesti. Voit estää betonia rikkoutumasta reiän ympäriltä poraamalla ensin keskiterällä reiän koko rakenteen läpi. Poraa tämän jälkeen puoliväliin saakka molemmilta puolilta. 8. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Sivu: 7
86 Suomi Poraaminen (Kuva A) 1. Pidä alhaalla toimintatilan valintapainiketta 5 , aseta sen jälkeen tilan valintakytkin 4 kiertokairauksen asentoon. 2. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen mukaan, minkä mallinen pora on käytössä. - - D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Asenna istukan sovitin ja istukka paikalleen. - - D25134, D25144: Asenna avaimeton istukka SDS Plus -työkalupidikkeen paikalle. 3. Toimi samalla tavalla kuin iskuporauksen kohdalla.  VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia istukoita iskuporaustilassa. Ruuvinvääntäminen (Kuva A) 1. Pidä alhaalla toimintatilan valintapainiketta 5 , aseta sen jälkeen tilan valintakytkin 4 kiertokairauksen asentoon. 2. Valitse pyörimissuunta. 3. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen mukaan, minkä mallinen pora on käytössä. - - D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Asenna erityinen SDS Plus-ruuvaussovitin, jota käytetään yhdessä kahdeksankulmaisten ruuvausterien kanssa. - - D25134, D25144: Asenna avaimeton istukka SDS Plus -työkalupidikkeen paikalle. 4. Kiinnitä tarvittava ruuvausterä paikalleen. Jos ruuvaat uritetulla kannalla varustettuja ruuveja, aseta aina muhvi paikalleen. 5. Paina kevyesti säädettävää nopeuskytkintä 1 , jotta ruuvin pää ei vaurioituisi. Päinvastaiseen suuntaan (vasemmalle) kiertäessä työkalun nopeus laskee automaattisesti ruuvin helppoa poistoa varten. 6. Kun ruuvi on tasaisesti työkappaleeseen nähden, vapauta säädettävä nopeuskytkin, jotta ruuvin pää ei läpäise työkappaletta. Lastuaminen ja talttaaminen (Kuva A) D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263: 1. Pidä alhaalla toimintatilan valintapainiketta 5 , aseta sen jälkeen tilan valintakytkin 4 ”vain vasarointi” asentoon. 2. Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes se lukkiutuu paikoilleen. 3. Säädä sivukahvaa 8 tarvittaessa. 4. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely. 5. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.  VAROITUS: • Älä sekoita tai pumppaa tämän työkalun avulla helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä, kuten bensiiniä tai alkoholia. • Älä sekoita syttyviä nesteitä, joiden pakkauksessa on maininta syttyvyydestä. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. • Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä työkalu valtuutettuun DeWALT-huoltokorjaamoon huollettavaksi noin 40 käyttötunnin jälkeen. Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun DeWALT- huoltokorjaamoon. • Tästä työkalusta katkeaa virta automaattisesti, kun hiiliharjat ovat kuluneet. Moottorin harjat DeWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä pysäyttää poran automaattisesti, kun harjat ovat kuluneet. Tämä suojaa moottoria. Voit ostaa uudet harjat valtuutetusta DeWALT- huoltokeskuksesta. Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Lisävarusteen on voideltava säännöllisesti SDS Plus- kiinnityskohdan ympäriltä. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Sivu: 8
87 Suomi Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Erilaisia SDS Plus-poranteriä ja -talttoja on saatavana lisävarusteina. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D25134, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D25134 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D25134 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D25134

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D25134 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: D25134
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka