DeWalt D23700 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D23700 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: D23700
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 82
83
S U O M I
PYÖRÖSAHA D23700
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D23700
Jännite V 230
Ottoteho W 1.750
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
4.900
Sahaussyvyys mm 86
Terän halkaisija mm 235
Sahanterän leveys mm 1,6
Teräkeskiön halkaisija mm 30
Vinokulman säätäminen 0 - 45°
Paino kg 8,4
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
D23700
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-11.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
D23700
LpA
(äänenpaine) dB(A) 94
LWA
(ääniteho) dB(A) 105
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo m/s2
< 2,5
KpA
(äänenpaineen epävarmuus) dB(A) 2,8
KWA
(äänitehon epävarmuus) dB(A) 2,8
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 83
84
S U O M I
Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Seuraavassa käytetty käsite
”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
1 Työalue
a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja
valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b Älä työskentele sähkötyökalulla
räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2 Sähköturvallisuus
a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-
adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen
kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat
pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.
c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.
Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona,
käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilöturvallisuus
a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi
ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua
käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja
kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan
oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen
kytkennän tekemistä. Onnettomuusvaara
lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi
käyttökytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon
pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta jatasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa työkaluun, sinun pitää tarkistaa,
että ne on liitetty ja että niitä käytetään
oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja
se täytyy korjata.
Sivu: 84
85
S U O M I
c Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät
sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistysriskin.
d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten
henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät
tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä
käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia,
jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti,
eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa ei
ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka
saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat
ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt
löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita,
vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti
ja tavalla, joka on tarkoitettu erityisesti
kyseiselle sähkötyökalulle. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.
5 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy
korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten
varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA
a Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja
sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa
tai moottorikotelossa. Kun molemmat kädet
pitelevät pyörösahaa, sahanterä ei pysty
vahingoittamaan niitä.
b Älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei
pysty suojaamaan käsiä sahanterältä, jos ne ovat
työkappaleen alapuolella.
c Säädä sahaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää näkyä
vähemmän kuin täysi hammaskorkeus.
d Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta
kädessä tai jalkojen päällä. Tue työkappaletta
tukevaa alustaa vasten. On tärkeää kiinnittää
työkappale hyvin, jotta kosketus kehoon,
sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan
menettäminen estyisi.
e Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan
omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen
johtoon saattaa myös koneen metalliosat
jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Käytä aina oikean kokoisia sahanteriä sopivalla
kiinnitysreiällä (timantinmuotoinen tai pyöreä).
Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää
riskin, että sahanterä jää puristukseen.
g Käytä aina oikean kokoisia ja kiinnityslaippaan
sopivia sahanteriä (timantinmuotoinen tai
pyöreä). Sahanterät, jotka eivät sovi sahan
asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat
sahan hallinnan menettämiseen.
h Älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän
kiinnityslaattoja tai -pulttia. Sahanterän
kiinnityslaatat ja –pultti on suunniteltu erityisesti
sahasi varten, antaen parasta mahdollista
tehokkuutta ja toimintavarmuutta..
Lisäturvallisuusohjeet kaikille sahoille
Takaiskun syy ja miten sen estät:
- takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni
tarttuneesta, puristukseen jääneestä tai väärin
suunnatusta sahanterästä, joka saa
hallitsemattoman sahan ponnahtelemaan ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
- jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen
sulkeutuvaan sahausuraan, sitä jarrutetaan
voimakkaasti ja moottorin voima saattaa sahan
ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää kohti;
- jos sahanterä kääntyy tai suunnataan väärin
sahausurassa, saattavat sahanterän takareunan
hampaat tarttua työkappaleen yläpintaan, jolloin
sahanterä kiipeää ylös urasta ja saha hypähtää
käyttäjää kohti.
Sivu: 85
86
S U O M I
Takaisku johtuu sahan väärinkäytöstä tai sahan
käytöstä väärään tarkoitukseen tai väärissä
olosuhteissa. Se voidaan estää sopivin varotoimin,
joita selostetaan seuraavassa.
a Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata
käsivarret asentoon, jossa voit vastustaa
takaiskun voimaa. Pidä kehosi
jommallakummalla puolella sahanterää, mutta
ei linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa
sinkoutuu pyörösaha taaksepäin, käyttäjä voi
kuitenkin hallita takaiskuvoimia, jos vain
noudatetaan määrättyjä varotoimia.
b Jos sahanterä jää puristukseen tai jos sahaus
keskeytetään muusta syystä, tulee päästää
ote käynnistyskytkimestä ja pitää saha
paikoillaan, kunnes terä on pysähtynyt täysin.
Älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös
työkappaleesta tai taaksepäin niin kauan kuin
sahanterä pyörii, se saattaa johtaa takaiskuun.
Etsi syy sahanterän puristukseen ja poista se
sopivin toimenpitein.
c Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan,
joka on työkappaleessa, keskitä sahanterä
sahausurassa ja tarkista, että hampaat eivät
ole tarttuneet työkappaleeseen. Jos sahanterä
on puristuksessa, se saattaa kivetä ylös
työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha
käynnistetään.
d Tue isot levyt, sahanterän puristuksen
aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suurilla levyillä on taipumus taipua oman
painonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta
puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
e Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä.
Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut
hampaat tekevät liian ahtaan sahausuran, mikä
johtaa liialliseen kitkaan, sahanterän puristukseen
ja takaiskuun.
f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman
säätöruuvit kiinni. Jos muutat säätöjä sahauksen
aikana, saattaa se johtaa sahanterän
puristukseen ja takaiskuun.
g Ole erityisen varovainen kun sahaat
”upposahauksen” peitossa olevaan
alueeseen, esim. seinään. Sahanterä saattaa
upotessaan osua piilossa oleviin kohteisiin,
jotka aiheuttavat takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on kääntyvä
teränsuojus
a Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai
sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa
alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla
ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä
kosketa sahanterää tai muita osia missään
sahauskulmassa.
b Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi
ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa
toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista,
tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista.
c Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa
sahauksissa, kuten ”uppo- ja
kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti,
kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei
alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton
jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja
sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon,
että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä
pysähtyy, virran katkaisun jälkeen.
Halkaisuveitsellä varustettujen sahojen turvallista
käyttöä koskevia lisäohjeita
a Käytä halkaisukiilaa, joka sopii käytössä
olevalle sahanterälle. Halkaisukiilan on oltava
sahanterän runkoa paksumpi,
mutta hammasleveyttä kapeampi.
b Säädä halkaisukiilaa käyttöohjeessa
selostetulla tavalla. Väärä paksuus, asento tai
suuntaus saattaa johtaa siihen, että halkaisukiila
toimii tehottomasti takaiskun estämiseksi.
c Käytä aina halkaisukiilaa, paitsi
upposahauksissa. Asenna halkaisukiila takaisin
heti upposahauksen jälkeen. Upposahauksissa
halkaisukiila on tiellä, ja saattaa johtaa takaiskuun.
d Halkaisukiilan tulee sijaita sahausurassa,
voidakseen toimia. Lyhyissä sahauksissa ei
halkaisukiila auta takaiskun estämisessä.
Sivu: 86
87
S U O M I
e Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut.
Pienikin häiriö saattaa hidastaa suojuksen
sulkeutumista.
Pyörösahan käyttöä koskevia lisäturvallisuusohjeita
• Käytä kuulonsuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
• Älä käytä koneessa suositusten vastaisia
sahanteriä. Tarkista sahanterän sopivuus teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa
eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja katkaisuun.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pyörösaha
1 Ohjausviivain
1 Sahanterän avain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Pyörösaha D23700 on suunniteltu ammattimaiseen
puun ja muovin sahaukseen. Hiovia laikkoja on
saatavana metallin ja kiven sahaamiseen.
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Karalukko
5 Pölynpoistoliitäntä
6 Sahan pohja
7 jakoveitsi
8 Alasuojuksen palautusvipu
9 Alasuojus
10 Terä
11 Vinosahauksen säätönuppi
12 Vinosahauksen merkki
13 Suoran sahauksen merkki
14 Syvyydensäätönuppi
15 Ohjausviivain
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60745:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2
. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,25 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sahaussyvyyden säätö (kuva A & B)
• Löysää syvyydensäätönuppi (14).
• Siirrä pohjalevyä (6) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (14).
Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi
anna sahanterän ulottua n. 3 mm
työstökappaleen takareunan yli (ks.
kuvan B lisäkuvaa).
Vinosahauskulman säätö (kuva C)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 45°.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (11).
Sivu: 87
88
S U O M I
• Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä
(6), kunnes asteikolta näkyy haluttu kulma.
• Kiristä vinosahauksen säätönuppi (11).
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva D)
• Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
• Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (8)
ja aseta saha kyljelleen sahanterä vaaka-
asennossa.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (11).
• Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä
vasten 90°:n säätöä varten.
- Löysennä pysäyttimen (15) mutteria (14).
- Säädä pysäytintä (15) vaaditulla tavalla.
- Kiristä mutteria (14) ja säätönuppia (11).
Sahan terän vaihtaminen (kuva E)
• Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota
sahanterän lukitusruuvi (16) kiertämällä sitä
vastapäivään kuusiokoloavaimella.
• Vedä terän alasuojusta (9) taaksepäin vivusta (8)
ja vaihda sahanterä (10). Laita aluslevyt (17 & 18)
paikoilleen oikeassa järjestyksessä.
• Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
• Kierrä sahanterän lukitusruuvia (16) käsin jotta
aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä myötäpäivään.
• Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä
samalla karaa kunnes sahanterän pyörimisliike
pysähtyy.
• Kiristä sahanterän lukitusruuvi avaimella.
Jakoveitsen asentaminen (kuva E)
Katso kuvan E liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (7) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Säädä sahaussyvyys 0 mm:iin päästäksesi
käsiksi halkaisuveitsen kiinnitysruuveihin.
• Löysää ruuveja (19) ja vedä halkaisuveistä ulos
mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi.
Sahauslinjan merkintöjen säätäminen (kuva F)
Vinosahauksen (12) ja suoran sahauksen (13)
merkinnöissä on kussakin kaksi uraa:
- kapea ura: standarditerästerien keskitykseen
- leveämpi ura: TCT-terien keskitykseen
Säädä seuraavasti:
• Lukitse terä 90° kulmaan ja tee noin 400 mm:n
koesahaus.
• Vedä sahaa hieman taakse.
• Löysää ruuvi (20) ja kohdista sahauslinja (21) ja
merkki (13).
• Kiristä ruuvi (20) kunnolla.
Kumpikin sahausviivamerkintä on nyt säädetty oikein.
Sivuohjaimen asentaminen ja säätäminen (kuva G)
Sivuohjainta (15) käytetään silloin, kun sahataan
työstökappaleen reunan suuntaisesti.
Asennus
• Asenna sivuohjain (15) sahakenkään (6) kuvan
osoittamalla tavalla.
• Työnnä pultti (22) reikään (23).
• Sijoita kiinnike (24) pultin yli ja kiristä lukitusruuvi
(25).
Säätäminen
• Löysennä lukitusruuvia (25) ja säädä sivuohjain (15)
halutulle leveydelle. Säätö näkyy asteikosta (26).
• Kiristä lukitusruuvi (25).
Merkintöjä (27) ja (28) voidaan käyttää ohjeena:
merkintä (27): standarditerästerät
merkintä (28): TCT-terät
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Älä käytä sahaa lovien sahaamiseen.
Ennen käyttämistä:
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
Sivu: 88
89
S U O M I
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä sähkötyökalusi virtakytkin (1) on
varustettu käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1). Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin
aktivoituu ja estää koneen tahattoman uudelleen
käynnistyksen.
• Älä käynnistä tai sammuta sahaa,
jos sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
• Älä käytä karan lukitsinta, kun työkalu on
käynnissä.
Sahausote ja sahan ohjaus (kuva A)
• Pidä sahaa kiinni kädensijasta ja etukahvasta (3),
jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen
selkäpuoli sahanterää vasten.
• Seuraa työkappaleeseen piirrettyä viivaa käyttäen
merkintää (13)
• Jos jiirikulma on 45°, seuraa työkappaleeseen
piirrettyä viivaa käyttämällä merkintää (12).
• Aseta johto kulkemaan pois työreitiltä työkalun
takaa.
Pölyn poisto (kuva A)
Työkalussa on pölynpoistoliitäntä (5).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on
puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
Älä käytä imurilisäosaa metallia
sahattaessa ilman asianmukaista
kipinäsuojaa.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 89
90
S U O M I
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D23700 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23700

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23700, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23700 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23700 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.