DeWalt D23651 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D23651 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: D23651
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 113
SUOMI
112
PYÖRÖSAHA, MALLIT D23551 JA D23651
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
lmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
D23551 D23651
Jännite V 230 230
Tyyppi 1 1
Virransyöttö W 1.050 1.350
Kuormittamaton nopeus min-1 5.000 5.000
Sahaussyvyys
90 (ilman ohjauskiskoa) mm 52 62
90 (ohjauskiskon kanssa) mm 47 57
45 (ilman ohjauskiskoa) mm 37 49
45 (ohjauskiskon kanssa) mm 32 44
Terän halkaisija mm 165 190
Terärungon paksuus mm 2,5 2,6
Terän aukko mm 20 30
Kulmasäätö 0 - 45˚ 0 - 55°
Paino kg 5,0 6,0
LPA (äänenpaine) dB (A) 99 99
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3
LWA (ääniteho) dB (A) 108 108
KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 6,7 3,6
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 6075
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
=
ah
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Sivu: 114
SUOMI
113
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
D23551, D23651
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
Sivu: 115
SUOMI
114
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
MUUTTURVAOHJEET
Kaikkien sahojen turvaohjeet
a) VAARA: Pidä kädet loitolla
sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä
toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin
kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla
käsillä, terä ei voi osua niihin.
b) Älä kurota työstettävän kappaleen
alle. Suojus ei suojaa terältä sahattavan
kappaleen alla.
c) Säädä sahaussyvyys sahattavan
kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet
terän hampaiden pituudesta tulee näkyä
sahattavan kappaleen alla.
d) Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi
tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava
kappale tukevasti. On tärkeää tukea
sahattava kappale kunnolla kehon ja terän
suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen
varalta.
e) Jos sahan terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Sahan osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
f) Käytä repeytymistä estävää suojusta tai
suoraansahaamistukea. Tämä parantaa
sahaamistarkkuutta ja vähentää terän
tarttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia
timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei
voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu
epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan.
h) Älä käytä vaurioituneita tai
yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai
pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu
Sivu: 116
SUOMI
115
erityisesti sahaasi varten toimimaan
mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.
i) Pysyttele terän jommallakummalla
puolella, älä terän kanssa samassa
linjassa. TAKAPOTKU voi saada sahan
hyppäämään taaksepäin. Lisätietoja on
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
-kohdassa.
j) HUOMIO: Terä jää pyörimään, kun sahasta
katkaistaan virta. Tällöin voi aiheutua vakava
vahingoittuminen.
k) Vältä sahaamasta naulaan. Tutki
ennen sahaamista, onko sahattavassa
kappaleessa nauloja ja poista ne
tarvittaessa.
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
– Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni
tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha
nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää
kohden.
– Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy.
Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan
nopeasti käyttäjää kohden.
– Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat
voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä
irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää
kohden.
Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja
aseta kätesi siten, että ne vastustavat
takapotkun voimaa. Pysyttele terän
jommallakummalla puolella. Älä ole terän
kanssa samassa linjassa. Takapotku voi
saada sahan hypähtämään taaksepäin,
mutta käyttäjä pystyy hallitsemaan
takapotkun voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin
varotoimiin.
b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät
sahaamisen mistä syystä tahansa,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan
sahattavassa kappaleessa, kunnes terä
pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa
sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää
sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin
voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen
ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä
hampaat sahausaukkoon ja varmista,
että hampaat eivät osu kappaleeseen.
Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet sahattavan kappaleen alle
molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja
lähelle kappaleen reunoja.
e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää.
Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat
väärässä asennossa, sahausurasta tulee
kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi
tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun.
f) Terän syvyyden ja viistouden säätimien on
oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista.
Jos terän säätö muuttuu sahaamisen
aikana, se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu
takapotku.
g) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi
sahaavan terän valmiiseen seinään tai
muuhun kohteeseen, jonka sisälle ei
näy. Terä voi osua johonkin, joka aiheuttaa
takapotkun.
Alasuojuksen turvaohjeet
a) Tarkista aina ennen käyttämistä, että
alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä
sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti
tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido
alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske
alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että
se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä
muita osia missään kulmassa eikä millään
sahaussyvyydellä.
b) Varmista, että alasuojuksen jousi toimii.
Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla,
ne on huollettava ennen käyttämistä.
Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu
tai siihen kertyy likaa.
c) Alasuojus on vedettävä käsin auki
vain erikoissahauksia varten, kuten
pistosahausta tai yhdistelmäsahausta
varten. Nosta alasuojusta kahvasta.
Kun sahan terä painuu sahattavaan
materiaaliin, alasuojus on vapautettava.
Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii
automaattisesti.
d) Tarkista aina ennen sahan laskemista
penkille tai lattialle, että alasuojus peittää
terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan
vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa
kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän
pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun
kytkin on vapautettu.
Sivu: 117
SUOMI
116
Lisäturvaohjeita käytettäessä
avoinnapitämisterällä varustettuja
sahoja
a) Käytä terän kanssa yhteensopivaa
avoinnapitämisterää. Avoinnapitämisterän
on oltava sahan terän runkoa paksumpi
mutta hampaita kapeampi.
b) Säädä avoinnapitämisterää tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Virheellinen välistys, sijainti tai säätö voi estää
avoinnapitämisterää torjumasta takapotkua.
c) Avoinnapitämisterän on toimiakseen
osuttava sahattavaan kappaleeseen.
Avoinnapitämisterä ei estä takapotkua
lyhyissä sahaamisissa.
d) Älä käytä sahaa, jos avoinnapitämisterä
on taipunut. Pienikin häiriö voi hidastaa
suojuksen sulkeutumista.
Pyörösahojen muut
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
• Varmista, että halkaisukiila on säädetty siten,
että kiilan ja sahanterän reunan väli on enintään
5 mm ja että terän reuna on enintään 5 mm
ylempänä kuin halkaisukiilan alareuna.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (ee) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 pyörösaha
1 suojus
1 kuusioavain
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus [kuva 1, 4, 5]
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisin
b. Lukituspainike
c. Etukahva
d. Karan lukko
e. Pölynpoistoaukko
f. Sahan jalusta
g. Avoinnapitämisterä
h. Alemman suojuksen sisäänvetovipu
i. Alempi suojus
j. Sahanterä
k. Viisteensäätönuppi
l. Esteen säätönuppi (D23651)
m. Kiskon säädin: sahaaminen
n. Kiskon säädin: viiste
o. Viistosahausmerkki
p. Suoran sahauksen merkki
Sivu: 118
SUOMI
117
q. Syvyyssäätönuppi
r. Rinnakkainen este
KÄYTTÖTARKOITUS
Pyörösahat D23551 ja D23651 on tarkoitettu
ammattimaiseen puun ja muovin sahaamiseen.
Metallin ja kiven sahaamiseen on saatavana
hankaavia sahausteriä.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä pyörösahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin.
Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun
työkalun käyttäjät ovat kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahaussyvyyden säätäminen
[kuva 1, 2]
1. Löysennä syvyyssäätönuppia (q).
2. Siirrä jalustaa (f) oikean sahaussyvyyden
säätämiseksi.
3. Kiristä syvyyssäätönuppi (q).
VAROITUS: Saat parhaat tulokset,
kun sahanterä tunkeutuu sahattavaan
kappaleeseen noin 5 mm:n syvyyteen
[kuva 2].
Viistouden säätäminen [kuva 1, 3]
Viistouskulmaa voidaan säätää välillä 0° - suurin
asetus.
1. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
2. Aseta viistouskulma sahan jalustan (f) avulla,
kunnes merkki on oikeassa kohdassa asteikolla.
3. Kiristä viistouden säätönuppi (k).
Alustan säätäminen 90° sahauksia
varten [kuva 1]
1. Säädä terän viistoudeksi 0°.
2. Vedä terän suojusta vivun (h) avulla ja aseta
saha teräpuoli alaspäin.
3. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
4. Aseta suorakulma terää ja jalustaa vasten, jotta
kulmaksi säädetään 90°.
5. Kiristä viistouden säätönuppi (k).
Sahanterän vaihtaminen [kuva 1, 4]
1. Kiinnitä sahanterän lukko (d) ja irrota terän
kiinnitysruuvi (s) kääntämällä sitä vastapäivään
työkalun mukana toimitetun kuusioavaimen
avulla.
2. Vedä terän alasuojusta (i) vivun (h) avulla ja
vaihda terä (j). Aseta aluslevyt (t ja u) oikeisiin
asentoihin.
3. Tarkista terän pyörimissuunta.
4. Käännä terän kiinnitysruuvia (s) käsin,
jotta aluslevy saadaan paikalleen. Käännä
myötäpäivään.
5. Paina terän lukituspainiketta (d) ja käännä karaa,
kunnes terä lakkaa pyörimästä vapaasti.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukasti kuusioavaimen
avulla.
Aukipitämisterän säätäminen
[kuva 4]
Kuvassa 4 on lisätietoja aukipitämisterän (g)
säätämisestä oikein. Säädä aukipitämisterän väli
terän vaihtamisen jälkeen tai tarvittaessa.
1. Säädä sahaamissyvyydeksi 0 mm, jotta pääset
käsiksi aukipitämisterän (g) kiinnitysruuveihin (v).
Sivu: 119
SUOMI
118
2. Löysennä ruuveja (v) ja vedä aukipitämisterä
suurimpaan pituuteensa.
3. Säädä väli ja kiristä ruuvit.
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen
ja säätäminen [D23651, kuva 5]
Rinnakkaissuojusta (r) käytetään sahattaessa
kappaleen reunan suuntaisesti.
ASENNUS
1. Löysennä suojuksen säätönuppia (l), jotta suojus
mahtuu paikalleen.
2. Aseta rinnakkaissuojus (r) sahan jalustaan (f)
kuvassa näkyvällä tavalla.
3. Kiristä suojuksen säätönuppi (l).
SÄÄTÄMINEN
1. Löysennä suojuksen säätönuppia (l) ja säädä
suojus (r) haluamasi levyiseksi. Säätö voidaan
lukea asteikosta (w).
2. Kiristä suojuksen säätönuppi (l).
Ohjauskiskojärjestelmä
Lisävarusteina voidaan hankkia erimittaisia
ohjauskiskoja. Niiden avulla pyörösahalla
saadaan tarkkoja, suoria ja siistejä sahauksia.
Samalla sahattavan kappaleen pinta on suojattu
vaurioitumiselta. Lisävarusteiden avulla saadaan
myös tarkkoja kulma- tai jiirisahauksia.
Kiinnikkeitä (z) on saatavana ohjauskiskon (x)
kiinnittämiseksi sahattavaan kappaleeseen [kuva
6]. Näiden kiinnikkeiden (z) avulla voit varmistaa,
että ohjauskisko (x) on kunnolla kiinni sahattavassa
kappaleessa (y), jotta työ sujuu turvallisesti.
Kun ohjauskisko on tiukasti kiinni sahattavassa
kappaleessa, saha liikkuu vain halutulla tavalla.
TÄRKEÄÄ: Laitteen korkeusasteikko on säädetty
sahan käyttämistä ilman ohjauskiskoa varten.
Käytettäessä ohjauskiskoa sahan kanssa korkeusero
on noin 5,0 mm.
PYÖRÖSAHAN KIINNITTÄMINEN OHJAUSKISKOON
(KUVA 1, 7)
Hyvien tulosten saavuttamiseksi pyörösahan ja
ohjauskiskon (x) välin täytyy jäädä hyvin pieneksi.
Mitä pienempi väli, sitä suorempi sahausjälki
saadaan.
Väli voidaan säätää kahden kiskosäätimen
avulla (m ja n) sahattaessa kulmassa 0° (m)
ja viistossa kulmassa 1–45° (n). Kiskon tarkat
säätimet mahdollistavat sahan ja ohjauskiskon
välin pienentämisen. Kun nämä säätimet on
asetettu, sahan sivusuuntainen liike on rajoitettu
mahdollisimman vähäiseksi, joten sahaaminen sujuu
tasaisesti.
HUOMAUTUS: Säätimiin on asetettu tehtaalla
pienin mahdollinen väli, joten niitä on ehkä
säädettävä ennen laitteen käyttämistä. Voit
säätää pyörösahan säätimiä seuraavia ohjeita
noudattamalla.
MUISTA: Säädä kaikki sahan ja ohjauskiskon
säätimet.
1. Irrota ruuvi kiskon säätimen sisältä, jotta voit
säätää sahan ja ohjauskiskon väliä.
2. Vedä alasuojus ulos ja aseta saha ohjauskiskon
varaan. Varmista, että terä on korkeimmassa
asennossa.
3. Käännä säädintä, kunnes saha lukittuu
ohjauskiskoon.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että saha on kunnolla
kiinni kiskossa yrittämällä työntää sahaa
eteenpäin. Varmista, että saha ei pääse
liikkumaan.
4. Käännä säädintä hieman, kunnes saha kulkee
helposti kiskoa pitkin.
5. Pidä kiskonsäädintä paikallaan ja kiristä ruuvi
uudelleen.
HUOMAUTUS: Säädä AINA järjestelmä
käytettäessä muita kiskoja.
Kiskon säädin on nyt asetettu vähentämään
sivusuuntaista liikettä sahattaessa ohjauskiskoa
käyttämällä.
Ennen sahan käyttämistä ohjauskiskon lastusuojus
(aa) on säädettävä. Lisätietoja on lastusuojuksen
säätämisestä kertovassa kohdassa.
LASTUSUOJUKSEN SÄÄTÄMINEN
Ohjauskiskossa (x) on lastusuojus (aa), joka on
säädettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Lastusuojus (aa) sijaitsee ohjauskiskon reunassa
[kuva 7]. Tämä lastusuojus parantaa sahausviivan
näkyvyyttä vähentäen lastujen muodostumista.
TÄRKEÄÄ: Lue aina Pyörösahan kiinnittäminen
ohjauskiskoon -kohta ennen lastusuojuksen
käyttämistä!
LASTUSUOJUKSEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 8-11)
1. Kiinnitä ohjauskisko (x) tarpeettomaan vähintään
100 mm pitkään puunkappaleeseen (bb), joka
on sahattavan kappaleen päällä. Varmista
kiinnikkeen avulla, että ohjauskisko on kunnolla
kiinni sahattavassa kappaleessa. Tämä
varmistaa tarkkuuden.
Sivu: 120
SUOMI
119
2. Säädä saha sahaamaan 15 mm:n syvyydeltä.
3. Aseta sahan etuosa ohjauskiskon vapaaseen
päätyyn. Varmista, että terä on kiskon reunan
edessä [kuva 9].
4. Käynnistä saha. Leikkaa lastusuojusta
pitkin kiskon koko matkalta yhtäjaksoisesti.
Lastusuojuksen reuna vastaa nyt terän
leikkaavaa reunaa [kuva 10].
Voit säätää ohjauskiskon toisen puolen
lastusuojuksen irrottamalla sahan kiskosta ja
kääntämällä kiskoa 180°. Toista vaiheet 1—4.
HUOMAUTUS: Voit tarvittaessa säätää lastusuojan
kulmaa 45° toistamalla vaiheet 1–4. Tällöin kiskon
yksi puoli sahaa rinnakkain ja toinen puoli 45°
viistossa [kuva 11].
HUOMAUTUS: Jos lastusuojuksen molemmat
puolet säädetään rinnakkaista sahaamista varten
sahan ollessa viistossa, terä ei seuraa lastusuojuksen
reunaa. Sahan viisto kallistuspiste ei nimittäin
pysy paikallaan, joten terä liikkuu ulos, kun saha
käännetään vinoon.
OIKEAN KANAVAN KÄYTTÄMINEN
Sahassa on kaksi kanavaa. Yksi kanava on
tarkoitettu rinnakkaiseen ja toinen viistoon
sahaamiseen.
Jalustan etuosan tarra [kuva 12] ilmaisee kanavan
käyttötarkoituksen. Kun teet sahauksia, varmista,
että tarran viiva on kohdistettu ohjauskiskon
kanavaan. Kuvassa 13 saha on rinnakkaisessa
sahausasennossa suhteessa ohjauskiskoon.
Kuvassa 14 saha on viistossa sahausasennossa
suhteessa ohjauskiskoon.
Ennen käyttämistä
VAROITUS: Varmista, että ohjaimet on
kiinnitetty oikein. Sahan teräsuojuksen
on oltava suljettuna.
VAROITUS: Varmista, että terä pyörii
siihen merkityn nuolen suuntaan.
KÄYTTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Tarkista AINA ennen
pyörösahan käyttämistä, että kaikki
toiminnot toimivat oikein.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista
sahan terään sivusuuntaista voimaa.
• Vältä ylikuormittamista.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
• Älä tee sahalla pieniä sahauksia.
Käsien oikea asento (kuva 1, 15)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (dd).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
[kuva 1]
Sähkötyökalun liipaisimessa (a) on lukituspainike (b)
turvallisuussyistä.
1. Poista lukitus painamalla lukituspainiketta.
2. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a).
Kun liipaisin vapautetaan, lukituskytkin aktivoituu
automaattisesti, jotta laitetta ei käynnistetä
vahingossa.
VAROITUS:
• Älä käynnistä sahaa tai katkaise siitä
virtaa, kun terä koskettaa sahattavaa
kappaletta tai muita materiaaleja.
• Älä käytä karan lukkoa työkalun ollessa
toiminnassa.
Työkalun piteleminen ja ohjaaminen
[kuva 1]
1. Tartu sahan pää- ja etukahvaan (c).
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset
kiinnittämällä sahattavan kappaleen pohja
ylöspäin.
2. Seuraa sahattavaan kappaleeseen piirrettyä
viivaa merkin (p) avulla rinnakkaissahauksessa ja
merkin (o) sahattaessa 45° viistossa.
Sivu: 121
SUOMI
120
VAROITUS: PIDÄ AINA sähköjohto
työkalun takana.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1]
VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit
vähentää henkilövahingon vaaraa
käyttämällä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta.
Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e).
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite,
jos mahdollista.
VAROITUS: Sahattaessa puuta
poista pöly AINA yhdistämällä sahaan
määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien
pölynimureiden letkut mahtuvat
pölynpoistoaukkoon sellaisenaan.
VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä
vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä.
HUOLTO
DEWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se
puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä
uuteen terävään terään.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen
käyttö auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Sivu: 122
SUOMI
121
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee
sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata
tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT-
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D23651 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23651

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23651, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23651 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23651 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.