DeWalt D23620 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D23620 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: D23620
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 93
SUOMI
92
PYÖRÖSAHA
D23620
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
D23620
Jännite VDC 230
Tyyppi 2
Virransyöttö W 1500
Kuormittamaton nopeus väh.-1
5000
Leikkaussyvyys mm 65
Terän läpimitta mm 184
Terän rungon paksuus mm 2,5
Terän reikä mm 16
Viistekulman säätö 0–50˚
Paino kg 5,5
LPA (äänenpaine) dB(A) 97
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3
LWA (ääniteho) dB(A) 106
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,6
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah
= m/s2
< 2,5
Vaihtelu K = m/s2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Sivu: 94
SUOMI
93
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D23620
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
Sivu: 95
SUOMI
94
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA:
a) Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta
tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan
molemmin käsin, ne eivät pääse
koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei
suojaa terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin
yhden hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat
metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat
sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia.
Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle
sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista
käyttöä silmällä pitäen.
Sivu: 96
SUOMI
95
LISÄTURVALLISUUSOHJEET KAIKILLE
SAHOILLE
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
- Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
- Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
- Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä.
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret
vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi
hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon
oikeat varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa
liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut
kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös
tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha
käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja
takaiskun vaaran vähentämiseksi.
Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta
painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn
reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät
tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista
kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja.
f) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Jos
terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi
aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että
alasuojus sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa,
jos alasuojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
terän ympärille välittömästi. Älä purista tai
sido alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa vahingossa, alasuojus voi taipua.
Nosta alasuojus taakse vedettävällä kahvalla
ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b) Tarkista alasuojuksen palautusjousen
toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi
eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Alasuojus voi toimia
veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet,
siinä on tahmeita jäämiä tai siihen on kertynyt
likaa.
c) Alasuojuksen saa vetää taakse
manuaalisesti vain erikoisleikkausten,
kuten upotusleikkaukset ja
yhdistelmäleikkaukset, yhteydessä. Nosta
alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla ja heti
kun terä uppoaa materiaaliin, alasuojus täytyy
vapauttaa. Kaikessa muussa sahauksessa
alasuojuksen tulisi toimia automaattisesti.
d) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin,
jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän
pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen
jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi
oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi
mutta terän hammasasetusta ohuempi.
b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa
kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja
kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta
tehottoman takaiskun estämiseen.
Sivu: 97
SUOMI
96
c) Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta
lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa
upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila
aiheuttaa häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja
voi aiheuttaa takaiskun.
d) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen
täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila
ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa.
e) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on
taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen
sulkeutumisnopeutta.
Lisäturvasääntöjä pyörösahoille
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta.
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia
suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat
tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain
ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1
-standardin mukaisesti.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pyörösaha
1 Ohjausviivain
1 Sahanterän ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Lukituksen vapautuspainike
c. Etukahva
d. Karan lukko
e. Pölynpoistoaukko
f. Sahakenkä
g. Halkaisukiila
h. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva
i. Alasuojus
j. Sahanterä
k. Viisteensäätönuppi
l. Viistoleikkauksen merkki
m. Suoran leikkauksen merkki
n. Syvyydensäätönuppi
o. Ohjausviivain
KÄYTTÖTARKOITUS
D23620-pyörösaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun ja muovin sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Sivu: 98
SUOMI
97
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuvat 1, 2, 3)
1. Löysää leikkaussyvyyden säätönuppi (n).
2. Siirrä kenkää (f) säätääksesi oikean syvyyden.
3. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (n).
VAROITUS: Saat parhaat tulokset
antamalla sahanterän työntyä esiin
työkappaleesta noin 3 mm (katso kuvan
3 pikkukuvaa).
Viistokulman säätö (kuva 4)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 50°.
1. Löysennä viistokulman säätönuppia (k).
2. Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä
(f) siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan
asteikolla.
3. Kiristä viistokulman säätönuppia (k).
Kengän säätö 90°:een sahauksille
(kuvat 1, 5)
1. Säädä saha 0°:een viistokulmaan.
2. Vedä teränsuojusta taakse vivulla (h) ja laita saha
terän puolelle.
3. Löysennä viistokulman säätönuppia (k).
4. Laita nelikulmio terää ja kenkää vasten ja säädä
90°:een asetus.
5. Säädä pysäytin (p) kuusiokulma-avaimella.
Sahanterän vaihtaminen (kuva 6)
1. Laita terän lukituspainike (d) päälle ja ruuvaa
terän kiristysruuvi (q) auki kääntämällä sitä
vastapäivään työkalun mukana toimitetulla
ruuviavaimella (r).
2. Vedä teränalasuojusta (i) taakse vivulla (h) ja
vaihda terä (j). Asenna aluslevyt (s ja t) uudelleen
oikeisiin paikkoihin.
3. Tarkista terän kiertosuunta.
4. Kierrä terän kiristysruuvi (q) käsin pitämään
aluslevy paikallaan. Käännä myötäpäivään.
5. Paina terän lukituspainiketta (d), kun käännät
karaa, kunnes terä lopettaa kiertämisen.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan ruuviavaimella.
Halkaisukiilan säätäminen (kuva 6)
Halkaisukiilan (g) oikea säätötapa näkyy kuvasta 6.
Säädä halkaisukiilan ja terän välistä etäisyyttä terän
vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä.
1. Säädä leikkaussyvyydeksi 0 mm, jotta pääset
käsiksi halkaisukiilan kiristysruuveihin.
2. Löysää ruuveja (u) ja vedä halkaisukiila ulos
enimmäispituuteensa.
3. Säädä etäisyys.
4. Kiristä ruuvit (vääntömomentti: 4–5 Nm).
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 7)
Ohjausviivainta (o) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
ASENNUS
1. Löysää lukitusruuvia (v), jotta ohjausviivain pääse
ohi.
2. Laita ohjausviivain (o) sahakenkään (f) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä lukitusruuvi (v).
SÄÄTÖ
1. Löysää lukitusruuvia (v) ja aseta ohjausviivain (o)
halutulle leveydelle.
2. Kiristä lukitusruuvi (v).
Sivu: 99
SUOMI
98
Ennen käyttämistä
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä
paina sahanterää sivusta.
• Vältä ylikuormittamista.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
• Älä käytä sahaa kolon leikkaamiseen.
Käsien oikea asento (kuva 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (x).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 2)
Turvasyistä työkalun virtakytkin (a) on varustettu
lukituksen vapautuspainikkeella (b).
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta
vapauttaaksesi työkalu.
2. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä
(a). Kun virtakytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää
koneen tahattoman käynnistymisen.
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
työkalua, kun sahanterä koskettaa
työkappaletta tai muita materiaaleja.
VAROITUS: Älä käytä karan lukitusta,
kun työkalu on käynnissä.
Työkalun ohjaaminen (kuvat 1, 2)
1. Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
2. Seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä
(m).
Jos leikkaan 45°:een kulmaa, seuraa
työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (l).
3. Ohjaa johto poispäin työkalun taakse.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1]
VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit
vähentää henkilövahingon vaaraa
käyttämällä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta.
Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e).
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite,
jos mahdollista.
VAROITUS: Sahattaessa puuta
poista pöly AINA yhdistämällä sahaan
määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien
pölynimureiden letkut mahtuvat
pölynpoistoaukkoon sellaisenaan.
VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä
vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivu: 100
SUOMI
99
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 101
SUOMI
100
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali-
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D23620 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23620

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23620, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23620 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23620 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.