D23551

DeWalt D23551 käyttöohjeet

D23551

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D23551 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 160 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
Sivu: 1
SUOMI 112 PYÖRÖSAHA, MALLIT D23551 JA D23651 Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. lmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot D23551 D23651 Jännite V 230 230 Tyyppi 1 1 Virransyöttö W 1.050 1.350 Kuormittamaton nopeus min-1 5.000 5.000 Sahaussyvyys 90 (ilman ohjauskiskoa) mm 52 62 90 (ohjauskiskon kanssa) mm 47 57 45 (ilman ohjauskiskoa) mm 37 49 45 (ohjauskiskon kanssa) mm 32 44 Terän halkaisija mm 165 190 Terärungon paksuus mm 2,5 2,6 Terän aukko mm 20 30 Kulmasäätö 0 - 45˚ 0 - 55° Paino kg 5,0 6,0 LPA (äänenpaine) dB (A) 99 99 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3 LWA (ääniteho) dB (A) 108 108 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 6,7 3,6 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 6075 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah = ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua.
Sivu: 2
SUOMI 113 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus KONEDIREKTIIVI D23551, D23651 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 31.12.2009 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
Sivu: 3
SUOMI 114 ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. MUUTTURVAOHJEET Kaikkien sahojen turvaohjeet a) VAARA: Pidä kädet loitolla sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla käsillä, terä ei voi osua niihin. b) Älä kurota työstettävän kappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä sahattavan kappaleen alla. c) Säädä sahaussyvyys sahattavan kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet terän hampaiden pituudesta tulee näkyä sahattavan kappaleen alla. d) Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava kappale tukevasti. On tärkeää tukea sahattava kappale kunnolla kehon ja terän suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen varalta. e) Jos sahan terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Sahan osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. f) Käytä repeytymistä estävää suojusta tai suoraansahaamistukea. Tämä parantaa sahaamistarkkuutta ja vähentää terän tarttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan. h) Älä käytä vaurioituneita tai yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu
Sivu: 4
SUOMI 115 erityisesti sahaasi varten toimimaan mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. i) Pysyttele terän jommallakummalla puolella, älä terän kanssa samassa linjassa. TAKAPOTKU voi saada sahan hyppäämään taaksepäin. Lisätietoja on Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen -kohdassa. j) HUOMIO: Terä jää pyörimään, kun sahasta katkaistaan virta. Tällöin voi aiheutua vakava vahingoittuminen. k) Vältä sahaamasta naulaan. Tutki ennen sahaamista, onko sahattavassa kappaleessa nauloja ja poista ne tarvittaessa. Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen – Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää kohden. – Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy. Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan nopeasti käyttäjää kohden. – Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää kohden. Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla. a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja aseta kätesi siten, että ne vastustavat takapotkun voimaa. Pysyttele terän jommallakummalla puolella. Älä ole terän kanssa samassa linjassa. Takapotku voi saada sahan hypähtämään taaksepäin, mutta käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin varotoimiin. b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät sahaamisen mistä syystä tahansa, vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan sahattavassa kappaleessa, kunnes terä pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt. c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä hampaat sahausaukkoon ja varmista, että hampaat eivät osu kappaleeseen. Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään uudelleen. d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden oman painon vuoksi. Aseta tuet sahattavan kappaleen alle molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja lähelle kappaleen reunoja. e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää. Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat väärässä asennossa, sahausurasta tulee kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun. f) Terän syvyyden ja viistouden säätimien on oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista. Jos terän säätö muuttuu sahaamisen aikana, se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu takapotku. g) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi sahaavan terän valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka sisälle ei näy. Terä voi osua johonkin, joka aiheuttaa takapotkun. Alasuojuksen turvaohjeet a) Tarkista aina ennen käyttämistä, että alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido alasuojusta avoimeen asentoon. Jos saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä muita osia missään kulmassa eikä millään sahaussyvyydellä. b) Varmista, että alasuojuksen jousi toimii. Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla, ne on huollettava ennen käyttämistä. Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu tai siihen kertyy likaa. c) Alasuojus on vedettävä käsin auki vain erikoissahauksia varten, kuten pistosahausta tai yhdistelmäsahausta varten. Nosta alasuojusta kahvasta. Kun sahan terä painuu sahattavaan materiaaliin, alasuojus on vapautettava. Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii automaattisesti. d) Tarkista aina ennen sahan laskemista penkille tai lattialle, että alasuojus peittää terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun kytkin on vapautettu.
Sivu: 5
SUOMI 116 Lisäturvaohjeita käytettäessä avoinnapitämisterällä varustettuja sahoja a) Käytä terän kanssa yhteensopivaa avoinnapitämisterää. Avoinnapitämisterän on oltava sahan terän runkoa paksumpi mutta hampaita kapeampi. b) Säädä avoinnapitämisterää tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Virheellinen välistys, sijainti tai säätö voi estää avoinnapitämisterää torjumasta takapotkua. c) Avoinnapitämisterän on toimiakseen osuttava sahattavaan kappaleeseen. Avoinnapitämisterä ei estä takapotkua lyhyissä sahaamisissa. d) Älä käytä sahaa, jos avoinnapitämisterä on taipunut. Pienikin häiriö voi hidastaa suojuksen sulkeutumista. Pyörösahojen muut turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. • Varmista, että halkaisukiila on säädetty siten, että kiilan ja sahanterän reunan väli on enintään 5 mm ja että terän reuna on enintään 5 mm ylempänä kuin halkaisukiilan alareuna. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (ee) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 pyörösaha 1 suojus 1 kuusioavain 1 käyttöohje 1 poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus [kuva 1, 4, 5] VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisin b. Lukituspainike c. Etukahva d. Karan lukko e. Pölynpoistoaukko f. Sahan jalusta g. Avoinnapitämisterä h. Alemman suojuksen sisäänvetovipu i. Alempi suojus j. Sahanterä k. Viisteensäätönuppi l. Esteen säätönuppi (D23651) m. Kiskon säädin: sahaaminen n. Kiskon säädin: viiste o. Viistosahausmerkki p. Suoran sahauksen merkki
Sivu: 6
SUOMI 117 q. Syvyyssäätönuppi r. Rinnakkainen este KÄYTTÖTARKOITUS Pyörösahat D23551 ja D23651 on tarkoitettu ammattimaiseen puun ja muovin sahaamiseen. Metallin ja kiven sahaamiseen on saatavana hankaavia sahausteriä. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Nämä pyörösahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahaussyvyyden säätäminen [kuva 1, 2] 1. Löysennä syvyyssäätönuppia (q). 2. Siirrä jalustaa (f) oikean sahaussyvyyden säätämiseksi. 3. Kiristä syvyyssäätönuppi (q). VAROITUS: Saat parhaat tulokset, kun sahanterä tunkeutuu sahattavaan kappaleeseen noin 5 mm:n syvyyteen [kuva 2]. Viistouden säätäminen [kuva 1, 3] Viistouskulmaa voidaan säätää välillä 0° - suurin asetus. 1. Löysennä viistouden säätönuppia (k). 2. Aseta viistouskulma sahan jalustan (f) avulla, kunnes merkki on oikeassa kohdassa asteikolla. 3. Kiristä viistouden säätönuppi (k). Alustan säätäminen 90° sahauksia varten [kuva 1] 1. Säädä terän viistoudeksi 0°. 2. Vedä terän suojusta vivun (h) avulla ja aseta saha teräpuoli alaspäin. 3. Löysennä viistouden säätönuppia (k). 4. Aseta suorakulma terää ja jalustaa vasten, jotta kulmaksi säädetään 90°. 5. Kiristä viistouden säätönuppi (k). Sahanterän vaihtaminen [kuva 1, 4] 1. Kiinnitä sahanterän lukko (d) ja irrota terän kiinnitysruuvi (s) kääntämällä sitä vastapäivään työkalun mukana toimitetun kuusioavaimen avulla. 2. Vedä terän alasuojusta (i) vivun (h) avulla ja vaihda terä (j). Aseta aluslevyt (t ja u) oikeisiin asentoihin. 3. Tarkista terän pyörimissuunta. 4. Käännä terän kiinnitysruuvia (s) käsin, jotta aluslevy saadaan paikalleen. Käännä myötäpäivään. 5. Paina terän lukituspainiketta (d) ja käännä karaa, kunnes terä lakkaa pyörimästä vapaasti. 6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukasti kuusioavaimen avulla. Aukipitämisterän säätäminen [kuva 4] Kuvassa 4 on lisätietoja aukipitämisterän (g) säätämisestä oikein. Säädä aukipitämisterän väli terän vaihtamisen jälkeen tai tarvittaessa. 1. Säädä sahaamissyvyydeksi 0 mm, jotta pääset käsiksi aukipitämisterän (g) kiinnitysruuveihin (v).
Sivu: 7
SUOMI 118 2. Löysennä ruuveja (v) ja vedä aukipitämisterä suurimpaan pituuteensa. 3. Säädä väli ja kiristä ruuvit. Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen ja säätäminen [D23651, kuva 5] Rinnakkaissuojusta (r) käytetään sahattaessa kappaleen reunan suuntaisesti. ASENNUS 1. Löysennä suojuksen säätönuppia (l), jotta suojus mahtuu paikalleen. 2. Aseta rinnakkaissuojus (r) sahan jalustaan (f) kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Kiristä suojuksen säätönuppi (l). SÄÄTÄMINEN 1. Löysennä suojuksen säätönuppia (l) ja säädä suojus (r) haluamasi levyiseksi. Säätö voidaan lukea asteikosta (w). 2. Kiristä suojuksen säätönuppi (l). Ohjauskiskojärjestelmä Lisävarusteina voidaan hankkia erimittaisia ohjauskiskoja. Niiden avulla pyörösahalla saadaan tarkkoja, suoria ja siistejä sahauksia. Samalla sahattavan kappaleen pinta on suojattu vaurioitumiselta. Lisävarusteiden avulla saadaan myös tarkkoja kulma- tai jiirisahauksia. Kiinnikkeitä (z) on saatavana ohjauskiskon (x) kiinnittämiseksi sahattavaan kappaleeseen [kuva 6]. Näiden kiinnikkeiden (z) avulla voit varmistaa, että ohjauskisko (x) on kunnolla kiinni sahattavassa kappaleessa (y), jotta työ sujuu turvallisesti. Kun ohjauskisko on tiukasti kiinni sahattavassa kappaleessa, saha liikkuu vain halutulla tavalla. TÄRKEÄÄ: Laitteen korkeusasteikko on säädetty sahan käyttämistä ilman ohjauskiskoa varten. Käytettäessä ohjauskiskoa sahan kanssa korkeusero on noin 5,0 mm. PYÖRÖSAHAN KIINNITTÄMINEN OHJAUSKISKOON (KUVA 1, 7) Hyvien tulosten saavuttamiseksi pyörösahan ja ohjauskiskon (x) välin täytyy jäädä hyvin pieneksi. Mitä pienempi väli, sitä suorempi sahausjälki saadaan. Väli voidaan säätää kahden kiskosäätimen avulla (m ja n) sahattaessa kulmassa 0° (m) ja viistossa kulmassa 1–45° (n). Kiskon tarkat säätimet mahdollistavat sahan ja ohjauskiskon välin pienentämisen. Kun nämä säätimet on asetettu, sahan sivusuuntainen liike on rajoitettu mahdollisimman vähäiseksi, joten sahaaminen sujuu tasaisesti. HUOMAUTUS: Säätimiin on asetettu tehtaalla pienin mahdollinen väli, joten niitä on ehkä säädettävä ennen laitteen käyttämistä. Voit säätää pyörösahan säätimiä seuraavia ohjeita noudattamalla. MUISTA: Säädä kaikki sahan ja ohjauskiskon säätimet. 1. Irrota ruuvi kiskon säätimen sisältä, jotta voit säätää sahan ja ohjauskiskon väliä. 2. Vedä alasuojus ulos ja aseta saha ohjauskiskon varaan. Varmista, että terä on korkeimmassa asennossa. 3. Käännä säädintä, kunnes saha lukittuu ohjauskiskoon. TÄRKEÄÄ: Varmista, että saha on kunnolla kiinni kiskossa yrittämällä työntää sahaa eteenpäin. Varmista, että saha ei pääse liikkumaan. 4. Käännä säädintä hieman, kunnes saha kulkee helposti kiskoa pitkin. 5. Pidä kiskonsäädintä paikallaan ja kiristä ruuvi uudelleen. HUOMAUTUS: Säädä AINA järjestelmä käytettäessä muita kiskoja. Kiskon säädin on nyt asetettu vähentämään sivusuuntaista liikettä sahattaessa ohjauskiskoa käyttämällä. Ennen sahan käyttämistä ohjauskiskon lastusuojus (aa) on säädettävä. Lisätietoja on lastusuojuksen säätämisestä kertovassa kohdassa. LASTUSUOJUKSEN SÄÄTÄMINEN Ohjauskiskossa (x) on lastusuojus (aa), joka on säädettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lastusuojus (aa) sijaitsee ohjauskiskon reunassa [kuva 7]. Tämä lastusuojus parantaa sahausviivan näkyvyyttä vähentäen lastujen muodostumista. TÄRKEÄÄ: Lue aina Pyörösahan kiinnittäminen ohjauskiskoon -kohta ennen lastusuojuksen käyttämistä! LASTUSUOJUKSEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 8-11) 1. Kiinnitä ohjauskisko (x) tarpeettomaan vähintään 100 mm pitkään puunkappaleeseen (bb), joka on sahattavan kappaleen päällä. Varmista kiinnikkeen avulla, että ohjauskisko on kunnolla kiinni sahattavassa kappaleessa. Tämä varmistaa tarkkuuden.
Sivu: 8
SUOMI 119 2. Säädä saha sahaamaan 15 mm:n syvyydeltä. 3. Aseta sahan etuosa ohjauskiskon vapaaseen päätyyn. Varmista, että terä on kiskon reunan edessä [kuva 9]. 4. Käynnistä saha. Leikkaa lastusuojusta pitkin kiskon koko matkalta yhtäjaksoisesti. Lastusuojuksen reuna vastaa nyt terän leikkaavaa reunaa [kuva 10]. Voit säätää ohjauskiskon toisen puolen lastusuojuksen irrottamalla sahan kiskosta ja kääntämällä kiskoa 180°. Toista vaiheet 1—4. HUOMAUTUS: Voit tarvittaessa säätää lastusuojan kulmaa 45° toistamalla vaiheet 1–4. Tällöin kiskon yksi puoli sahaa rinnakkain ja toinen puoli 45° viistossa [kuva 11]. HUOMAUTUS: Jos lastusuojuksen molemmat puolet säädetään rinnakkaista sahaamista varten sahan ollessa viistossa, terä ei seuraa lastusuojuksen reunaa. Sahan viisto kallistuspiste ei nimittäin pysy paikallaan, joten terä liikkuu ulos, kun saha käännetään vinoon. OIKEAN KANAVAN KÄYTTÄMINEN Sahassa on kaksi kanavaa. Yksi kanava on tarkoitettu rinnakkaiseen ja toinen viistoon sahaamiseen. Jalustan etuosan tarra [kuva 12] ilmaisee kanavan käyttötarkoituksen. Kun teet sahauksia, varmista, että tarran viiva on kohdistettu ohjauskiskon kanavaan. Kuvassa 13 saha on rinnakkaisessa sahausasennossa suhteessa ohjauskiskoon. Kuvassa 14 saha on viistossa sahausasennossa suhteessa ohjauskiskoon. Ennen käyttämistä VAROITUS: Varmista, että ohjaimet on kiinnitetty oikein. Sahan teräsuojuksen on oltava suljettuna. VAROITUS: Varmista, että terä pyörii siihen merkityn nuolen suuntaan. KÄYTTÄMINEN VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: Tarkista AINA ennen pyörösahan käyttämistä, että kaikki toiminnot toimivat oikein. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni. • Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään sivusuuntaista voimaa. • Vältä ylikuormittamista. • Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä. • Älä tee sahalla pieniä sahauksia. Käsien oikea asento (kuva 1, 15) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (dd). Käynnistäminen ja sammuttaminen [kuva 1] Sähkötyökalun liipaisimessa (a) on lukituspainike (b) turvallisuussyistä. 1. Poista lukitus painamalla lukituspainiketta. 2. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a). Kun liipaisin vapautetaan, lukituskytkin aktivoituu automaattisesti, jotta laitetta ei käynnistetä vahingossa. VAROITUS: • Älä käynnistä sahaa tai katkaise siitä virtaa, kun terä koskettaa sahattavaa kappaletta tai muita materiaaleja. • Älä käytä karan lukkoa työkalun ollessa toiminnassa. Työkalun piteleminen ja ohjaaminen [kuva 1] 1. Tartu sahan pää- ja etukahvaan (c). HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kiinnittämällä sahattavan kappaleen pohja ylöspäin. 2. Seuraa sahattavaan kappaleeseen piirrettyä viivaa merkin (p) avulla rinnakkaissahauksessa ja merkin (o) sahattaessa 45° viistossa.
Sivu: 9
SUOMI 120 VAROITUS: PIDÄ AINA sähköjohto työkalun takana. Pölyn ottaminen talteen [kuva 1] VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit vähentää henkilövahingon vaaraa käyttämällä AINA hyväksyttyä hengityssuojainta. Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e). Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite, jos mahdollista. VAROITUS: Sahattaessa puuta poista pöly AINA yhdistämällä sahaan määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien pölynimureiden letkut mahtuvat pölynpoistoaukkoon sellaisenaan. VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä. HUOLTO DEWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen terävään terään. Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Sivu: 10
SUOMI 121 Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT- huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23551, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23551 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23551 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23551

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D23551 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: D23551
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka