D23550

DeWalt D23550 käyttöohjeet

D23550

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D23550 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 140 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
Sivu: 1
SUOMI 97 PYÖRÖSAHA, MALLIT D23550, D23650 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D23550 D23650 Jännite VDC 230 230 Tyyppi 1 1 Virransyöttö W 1050 1350 Kuormittamaton nopeus min-1 5000 5000 Sahaussyvyys mm 55 65 Terän halkaisija mm 165 190 Terärungon paksuus mm 2,5 2,6 Terän aukko mm 20 30 Kulmasäätö 0 - 45˚ 0 - 55° Paino kg 6,0 6,0 LPA (äänenpaine) dB (A) 99 99 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3 LWA (ääniteho) dB (A) 108 108 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 6,7 3,6 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s2 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara.
Sivu: 2
SUOMI 98 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D23550, D23650 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5 Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 31.12.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
Sivu: 3
SUOMI 99 yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Kaikkien sahojen turvaohjeet a) VAARA: Pidä kädet loitolla sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla käsillä, terä ei voi osua niihin. b) Älä kurota työstettävän kappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä sahattavan kappaleen alla. c) Säädä sahaussyvyys sahattavan kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet terän hampaiden pituudesta tulee näkyä sahattavan kappaleen alla. d) Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava kappale tukevasti. On tärkeää tukea sahattava kappale kunnolla kehon ja terän suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen varalta. e) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Käytä repeytymistä estävää suojusta tai suoraansahaamistukea. Tämä parantaa sahaamistarkkuutta ja vähentää terän tarttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan. h) Älä käytä vaurioituneita tai yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu erityisesti sahaasi varten toimimaan mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.
Sivu: 4
SUOMI 100 Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen – Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää kohden. – Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy. Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan nopeasti käyttäjää kohden. – Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää kohden. Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla. a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja aseta kätesi siten, että ne vastustavat takapotkun voimaa. Pysyttele terän jommallakummalla puolella. Älä ole terän kanssa samassa linjassa. Takapotku voi saada sahan hypähtämään taaksepäin, mutta käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin varotoimiin. b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät sahaamisen mistä syystä tahansa, vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan sahattavassa kappaleessa, kunnes terä pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt. c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä hampaat sahausaukkoon ja varmista, että hampaat eivät osu kappaleeseen. Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään uudelleen. d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden oman painon vuoksi. Aseta tuet sahattavan kappaleen alle molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja lähelle kappaleen reunoja. e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää. Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat väärässä asennossa, sahausurasta tulee kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun. f) Terän syvyyden ja viistouden säätimien on oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista. Jos terän säätö muuttuu sahaamisen aikana, se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu takapotku. g) D23550- ja D23650-malleissa ei ole upotusleikkaustoimintoa! Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on heiluriterän suojus a) Tarkista aina ennen käyttämistä, että alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido alasuojusta avoimeen asentoon. Jos saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä muita osia missään kulmassa eikä millään sahaussyvyydellä. b) Varmista, että alasuojuksen jousi toimii. Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla, ne on huollettava ennen käyttämistä. Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu tai siihen kertyy likaa. c) Alasuojus on vedettävä käsin auki vain erikoissahauksia varten, kuten pistosahausta tai yhdistelmäsahausta varten. Nosta alasuojusta kahvasta. Kun sahan terä painuu sahattavaan materiaaliin, alasuojus on vapautettava. Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii automaattisesti. d) Tarkista aina ennen sahan laskemista penkille tai lattialle, että alasuojus peittää terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun kytkin on vapautettu. Lisäturvaohjeita käytettäessä avoinnapitämisterällä varustettuja sahoja a) Käytä terän kanssa yhteensopivaa avoinnapitämisterää. Avoinnapitämisterän on oltava sahan terän runkoa paksumpi mutta hampaita kapeampi. b) Säädä avoinnapitämisterää tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Virheellinen välistys, sijainti tai säätö voi estää avoinnapitämisterää torjumasta takapotkua. c) Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila aiheuttaa häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja voi aiheuttaa takaiskun.
Sivu: 5
SUOMI 101 d) Avoinnapitämisterän on toimiakseen osuttava sahattavaan kappaleeseen. Avoinnapitämisterä ei estä takapotkua lyhyissä sahaamisissa. e) Älä käytä sahaa, jos avoinnapitämisterä on taipunut. Pienikin häiriö voi hidastaa suojuksen sulkeutumista. Pyörösahojen muut turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2) Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Pyörösaha 1 Suojus 1 Sahanterän ruuviavain 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1, 2) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisin b. Lukituspainike c. Etukahva d. Karan lukko e. Pölynpoistoaukko f. Sahan jalusta g. Avoinnapitämisterä h. Alemman suojuksen sisäänvetovipu i. Alempi suojus j. Sahanterä k. Viisteensäätönuppi l. Viistosahausmerkki m. Suoran sahauksen merkki n. Syvyyssäätönuppi o. Rinnakkainen este KÄYTTÖTARKOITUS D23550/23650-pyörösaha on suunniteltu ammattimaiseen puun ja muovin sahaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Sivu: 6
SUOMI 102 Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahaussyvyyden säätäminen (kuva 1–3) 1. Löysennä syvyyssäätönuppia (n). 2. Siirrä jalustaa (f) oikean sahaussyvyyden säätämiseksi. 3. Kiristä syvyyssäätönuppi (n). VAROITUS: Saat parhaat tulokset, kun sahanterä tunkeutuu sahattavaan kappaleeseen noin 3 mm:n syvyyteen [kuva 3]. Viistouden säätäminen (kuva 4) Jiirikulmaa voi säätää 0–45°:een välillä D23550- mallissa ja 0–55°:een välillä D23650-mallissa. 1. Löysennä viistouden säätönuppia (k). 2. Aseta viistouskulma sahan jalustan (f) avulla, kunnes merkki on oikeassa kohdassa asteikolla. 3. Kiristä viistouden säätönuppi (k). Alustan säätäminen 90° sahauksia varten (kuva 1, 5) 1. Säädä terän viistoudeksi 0°. 2. Vedä terän suojusta vivun (h) avulla ja aseta saha teräpuoli alaspäin. 3. Löysennä viistouden säätönuppia (k). 4. Aseta suorakulma terää ja jalustaa vasten, jotta kulmaksi säädetään 90°. 5. Säädä pysäytintä (p) tarvittavalla tavalla. Sahanterän vaihtaminen (kuva 6) 1. Laita terän lukituspainike (d) päälle ja ruuvaa terän kiristysruuvi (q) auki kääntämällä sitä vastapäivään työkalun mukana toimitetulla ruuviavaimella (r). 2. Vedä terän alasuojusta (i) vivun (h) avulla ja vaihda terä (j). Aseta aluslevyt (s ja t) oikeisiin asentoihin. 3. Tarkista terän pyörimissuunta. 4. Käännä terän kiinnitysruuvia (q) käsin, jotta aluslevy saadaan paikalleen. Käännä myötäpäivään. 5. Paina terän lukituspainiketta (d) ja käännä karaa, kunnes terä lakkaa pyörimästä vapaasti. 6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukasti kuusioavaimen avulla. Aukipitämisterän säätäminen (kuva 6) Kuvassa 6 on lisätietoja aukipitämisterän (g) säätämisestä oikein. Säädä aukipitämisterän väli terän vaihtamisen jälkeen tai tarvittaessa. 1. Säädä sahaamissyvyydeksi 0 mm, jotta pääset käsiksi aukipitämisterän kiinnitysruuveihin. 2. Löysennä ruuveja (u) ja vedä aukipitämisterä suurimpaan pituuteensa. 3. Säädä väli ja kiristä ruuvit.(vääntömomentti: 4–5 Nm). Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen ja säätäminen (kuva 7) Rinnakkaissuojusta (o) käytetään sahattaessa kappaleen reunan suuntaisesti. ASENNUS 1. Löysää lukitusruuvia (v), jotta ohjausviivain pääse ohi. 2. Laita ohjausviivain (o) sahakenkään (f) kuvassa näytetyllä tavalla. 3. Kiristä lukitusruuvi (v). SÄÄTÖ 1. Löysää lukitusruuvia (v) ja aseta ohjausviivain (o) halutulle leveydelle. 2. Kiristä lukitusruuvi (v).
Sivu: 7
SUOMI 103 Ennen käyttämistä – Varmista, että suojukset on asennettu oikein. Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa asennossa. – Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaan. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni. • Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään sivusuuntaista voimaa. • Vältä ylikuormittamista. • Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä. • Älä tee sahalla pieniä sahauksia. Käsien oikea asento (kuva 1, 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (x). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1, 2) Sähkötyökalun liipaisimessa (a) on lukituspainike (b) turvallisuussyistä. 1. Poista lukitus painamalla lukituspainiketta. 2. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a). Kun liipaisin vapautetaan, lukituskytkin aktivoituu automaattisesti, jotta laitetta ei käynnistetä vahingossa. VAROITUS: • Älä käynnistä sahaa tai katkaise siitä virtaa, kun terä koskettaa sahattavaa kappaletta tai muita materiaaleja. • Älä käytä karan lukkoa työkalun ollessa toiminnassa. Työkalun ohjaaminen (kuva 1, 2) • Saat parhaat tulokset kiinnittämällä työkappaleen ylösalaisin. • Seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (m). • Jos leikkaat 45°:een kulmaa, seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (l). VAROITUS: PIDÄ AINA sähköjohto työkalun takana. Pölyn ottaminen talteen [kuva 1] VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit vähentää henkilövahingon vaaraa käyttämällä AINA hyväksyttyä hengityssuojainta. Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e). Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite, jos mahdollista. VAROITUS: Sahattaessa puuta poista pöly AINA yhdistämällä sahaan määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien pölynimureiden letkut mahtuvat pölynpoistoaukkoon sellaisenaan. VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivu: 8
SUOMI 104 Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 9
SUOMI 105 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23550, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23550 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23550 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23550

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D23550 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: D23550
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka