DeWalt D23550 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D23550 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: D23550
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 98
SUOMI
97
PYÖRÖSAHA, MALLIT
D23550, D23650
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
D23550 D23650
Jännite VDC 230 230
Tyyppi 1 1
Virransyöttö W 1050 1350
Kuormittamaton
nopeus min-1
5000 5000
Sahaussyvyys mm 55 65
Terän halkaisija mm 165 190
Terärungon paksuus mm 2,5 2,6
Terän aukko mm 20 30
Kulmasäätö 0 - 45˚ 0 - 55°
Paino kg 6,0 6,0
LPA (äänenpaine) dB (A) 99 99
KPA (äänenpaineen
vaihtelu) dB (A) 3 3
LWA (ääniteho) dB (A) 108 108
KWA (äänitehon
vaihtelu) dB (A) 6,7 3,6
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah
= m/s2
≤ 2,5 ≤ 2,5
Vaihtelu K = m/s2
1,5 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Sivu: 99
SUOMI
98
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D23550, D23650
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
Sivu: 100
SUOMI
99
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Kaikkien sahojen turvaohjeet
a) VAARA: Pidä kädet loitolla
sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä
toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin
kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla
käsillä, terä ei voi osua niihin.
b) Älä kurota työstettävän kappaleen alle.
Suojus ei suojaa terältä sahattavan kappaleen
alla.
c) Säädä sahaussyvyys sahattavan
kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet
terän hampaiden pituudesta tulee näkyä
sahattavan kappaleen alla.
d) Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi
tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava
kappale tukevasti. On tärkeää tukea
sahattava kappale kunnolla kehon ja terän
suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen
varalta.
e) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee myös työkalun näkyvillä
olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Käytä repeytymistä estävää suojusta tai
suoraansahaamistukea. Tämä parantaa
sahaamistarkkuutta ja vähentää terän
tarttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia
timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei
voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu
epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan.
h) Älä käytä vaurioituneita tai
yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai
pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu
erityisesti sahaasi varten toimimaan
mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.
Sivu: 101
SUOMI
100
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
– Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni
tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha
nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää
kohden.
– Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy.
Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan
nopeasti käyttäjää kohden.
– Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat
voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä
irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää
kohden.
Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja
aseta kätesi siten, että ne vastustavat
takapotkun voimaa. Pysyttele terän
jommallakummalla puolella. Älä ole terän
kanssa samassa linjassa. Takapotku voi
saada sahan hypähtämään taaksepäin, mutta
käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun
voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin varotoimiin.
b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät
sahaamisen mistä syystä tahansa,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan
sahattavassa kappaleessa, kunnes terä
pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa
sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää
sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin
voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen
ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä
hampaat sahausaukkoon ja varmista,
että hampaat eivät osu kappaleeseen.
Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet sahattavan kappaleen alle
molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja
lähelle kappaleen reunoja.
e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää.
Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat
väärässä asennossa, sahausurasta tulee
kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi
tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun.
f) Terän syvyyden ja viistouden säätimien on
oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista.
Jos terän säätö muuttuu sahaamisen aikana,
se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu takapotku.
g) D23550- ja D23650-malleissa ei ole
upotusleikkaustoimintoa!
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a) Tarkista aina ennen käyttämistä, että
alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä
sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti
tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido
alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske
alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että
se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä
muita osia missään kulmassa eikä millään
sahaussyvyydellä.
b) Varmista, että alasuojuksen jousi toimii.
Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla,
ne on huollettava ennen käyttämistä.
Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu
tai siihen kertyy likaa.
c) Alasuojus on vedettävä käsin auki
vain erikoissahauksia varten, kuten
pistosahausta tai yhdistelmäsahausta
varten. Nosta alasuojusta kahvasta.
Kun sahan terä painuu sahattavaan
materiaaliin, alasuojus on vapautettava.
Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii
automaattisesti.
d) Tarkista aina ennen sahan laskemista
penkille tai lattialle, että alasuojus peittää
terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan
vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa
kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän
pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun
kytkin on vapautettu.
Lisäturvaohjeita käytettäessä
avoinnapitämisterällä varustettuja
sahoja
a) Käytä terän kanssa yhteensopivaa
avoinnapitämisterää. Avoinnapitämisterän
on oltava sahan terän runkoa paksumpi
mutta hampaita kapeampi.
b) Säädä avoinnapitämisterää tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Virheellinen välistys, sijainti tai säätö voi estää
avoinnapitämisterää torjumasta takapotkua.
c) Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta
lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa
upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila
aiheuttaa häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja
voi aiheuttaa takaiskun.
Sivu: 102
SUOMI
101
d) Avoinnapitämisterän on toimiakseen
osuttava sahattavaan kappaleeseen.
Avoinnapitämisterä ei estä takapotkua
lyhyissä sahaamisissa.
e) Älä käytä sahaa, jos avoinnapitämisterä
on taipunut. Pienikin häiriö voi hidastaa
suojuksen sulkeutumista.
Pyörösahojen muut
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pyörösaha
1 Suojus
1 Sahanterän ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisin
b. Lukituspainike
c. Etukahva
d. Karan lukko
e. Pölynpoistoaukko
f. Sahan jalusta
g. Avoinnapitämisterä
h. Alemman suojuksen sisäänvetovipu
i. Alempi suojus
j. Sahanterä
k. Viisteensäätönuppi
l. Viistosahausmerkki
m. Suoran sahauksen merkki
n. Syvyyssäätönuppi
o. Rinnakkainen este
KÄYTTÖTARKOITUS
D23550/23650-pyörösaha on suunniteltu
ammattimaiseen puun ja muovin sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Sivu: 103
SUOMI
102
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2
ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahaussyvyyden säätäminen
(kuva 1–3)
1. Löysennä syvyyssäätönuppia (n).
2. Siirrä jalustaa (f) oikean sahaussyvyyden
säätämiseksi.
3. Kiristä syvyyssäätönuppi (n).
VAROITUS: Saat parhaat tulokset,
kun sahanterä tunkeutuu sahattavaan
kappaleeseen noin 3 mm:n syvyyteen
[kuva 3].
Viistouden säätäminen (kuva 4)
Jiirikulmaa voi säätää 0–45°:een välillä D23550-
mallissa ja 0–55°:een välillä D23650-mallissa.
1. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
2. Aseta viistouskulma sahan jalustan (f) avulla,
kunnes merkki on oikeassa kohdassa asteikolla.
3. Kiristä viistouden säätönuppi (k).
Alustan säätäminen 90° sahauksia
varten (kuva 1, 5)
1. Säädä terän viistoudeksi 0°.
2. Vedä terän suojusta vivun (h) avulla ja aseta
saha teräpuoli alaspäin.
3. Löysennä viistouden säätönuppia (k).
4. Aseta suorakulma terää ja jalustaa vasten, jotta
kulmaksi säädetään 90°.
5. Säädä pysäytintä (p) tarvittavalla tavalla.
Sahanterän vaihtaminen (kuva 6)
1. Laita terän lukituspainike (d) päälle ja ruuvaa
terän kiristysruuvi (q) auki kääntämällä sitä
vastapäivään työkalun mukana toimitetulla
ruuviavaimella (r).
2. Vedä terän alasuojusta (i) vivun (h) avulla ja
vaihda terä (j). Aseta aluslevyt (s ja t) oikeisiin
asentoihin.
3. Tarkista terän pyörimissuunta.
4. Käännä terän kiinnitysruuvia (q) käsin,
jotta aluslevy saadaan paikalleen. Käännä
myötäpäivään.
5. Paina terän lukituspainiketta (d) ja käännä karaa,
kunnes terä lakkaa pyörimästä vapaasti.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukasti kuusioavaimen
avulla.
Aukipitämisterän säätäminen
(kuva 6)
Kuvassa 6 on lisätietoja aukipitämisterän (g)
säätämisestä oikein. Säädä aukipitämisterän väli
terän vaihtamisen jälkeen tai tarvittaessa.
1. Säädä sahaamissyvyydeksi 0 mm, jotta pääset
käsiksi aukipitämisterän kiinnitysruuveihin.
2. Löysennä ruuveja (u) ja vedä aukipitämisterä
suurimpaan pituuteensa.
3. Säädä väli ja kiristä ruuvit.(vääntömomentti:
4–5 Nm).
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen
ja säätäminen (kuva 7)
Rinnakkaissuojusta (o) käytetään sahattaessa
kappaleen reunan suuntaisesti.
ASENNUS
1. Löysää lukitusruuvia (v), jotta ohjausviivain pääse
ohi.
2. Laita ohjausviivain (o) sahakenkään (f) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä lukitusruuvi (v).
SÄÄTÖ
1. Löysää lukitusruuvia (v) ja aseta ohjausviivain (o)
halutulle leveydelle.
2. Kiristä lukitusruuvi (v).
Sivu: 104
SUOMI
103
Ennen käyttämistä
– Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
– Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista
sahan terään sivusuuntaista voimaa.
• Vältä ylikuormittamista.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
• Älä tee sahalla pieniä sahauksia.
Käsien oikea asento (kuva 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (x).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1, 2)
Sähkötyökalun liipaisimessa (a) on lukituspainike (b)
turvallisuussyistä.
1. Poista lukitus painamalla lukituspainiketta.
2. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a).
Kun liipaisin vapautetaan, lukituskytkin aktivoituu
automaattisesti, jotta laitetta ei käynnistetä
vahingossa.
VAROITUS:
• Älä käynnistä sahaa tai katkaise siitä
virtaa, kun terä koskettaa sahattavaa
kappaletta tai muita materiaaleja.
• Älä käytä karan lukkoa työkalun ollessa
toiminnassa.
Työkalun ohjaaminen (kuva 1, 2)
• Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
• Seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä
(m).
• Jos leikkaat 45°:een kulmaa, seuraa
työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (l).
VAROITUS: PIDÄ AINA sähköjohto
työkalun takana.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1]
VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit
vähentää henkilövahingon vaaraa
käyttämällä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta.
Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e).
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite,
jos mahdollista.
VAROITUS: Sahattaessa puuta
poista pöly AINA yhdistämällä sahaan
määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien
pölynimureiden letkut mahtuvat
pölynpoistoaukkoon sellaisenaan.
VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä
vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivu: 105
SUOMI
104
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 106
SUOMI
105
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali-
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D23550 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D23550

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D23550, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D23550 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D23550 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.