Magnifica S ECAM 2... ohjekirja
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 19 sivua.

PDF 19 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Sivu: 1
144 LUETTELO JOHDANTO.................................................... 145 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit.................................145 Suluissa olevat kirjaimet...............................................145 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet.................................145 TURVALLISUUS.............................................. 145 Tärkeitä turvaohjeita.....................................................145 Oikea käyttö..................................................................146 Käyttöohjeet.................................................................146 KUVAUS........................................................ 146 Keittimen kuvaus .........................................................146 Ohjauspaneelin kuvaus.................................................146 Maitosäiliön kuvaus......................................................147 Lisävarusteiden kuvaus.................................................147 ALKUVALMISTELUT........................................ 147 Keittimen tarkastus......................................................147 Keittimen asennus........................................................147 Keittimen kytkentä.......................................................147 Ennen keittimen käyttöönottoa....................................147 KEITTIMEN KÄYNNISTYS................................ 148 KEITTIMEN SAMMUTUS.................................. 148 VALIKON OHJELMOINTI.................................. 148 Huuhtelu.......................................................................148 Kalkinpoisto..................................................................148 Asenna suodatin...........................................................148 Suodattimen vaihto (jos asennettu).............................148 Säädä kellonaika...........................................................148 Automaattinen käynnistys............................................148 Automaattinen sammutus (standby)............................149 Lämmitystaso...............................................................149 Energian säästö.............................................................149 Lämpötilan asetus........................................................149 Veden kovuuden ohjelmointi........................................150 Aseta kieli.....................................................................150 Summeri.......................................................................150 Oletusarvot (reset)........................................................150 Tilastotietojen toiminto................................................150 KAHVIN VALMISTUS....................................... 150 Kahvin maun valinta.....................................................150 Kahvimäärän valinta kuppia kohden.............................150 Oma kahvi -määrän ohjelmointi...................................150 Kahvimyllyn säätö.........................................................151 Jos haluat kuumempaa kahvia......................................151 Kahvin valmistus kahvipavuista....................................151 Kahvin valmistus kahvijauheesta..................................151 LONG kahvin valmistus kahvipavuista...........................152 LONG kahvin valmistus kahvijauheesta.........................152 LONG kahvin määrän ohjelmointi.................................152 Jos ohjelmointi tehdään käyttämällä esijauhettua kahvia, keittimeen täytyy lisätä toinen tasainen mittalusikallinen kahvia...........................................................................152 MAITOJUOMIEN VALMISTUS........................... 152 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys......................................152 Vaahtomäärän säätö.....................................................152 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus.....153 "MILK MENU" -valikon juomien valmistus....................153 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen............153 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin CAPPUCCINOA, CAFFELATTEA ja LATTE MACCHIATOA varten...........................................................................153 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimen juomia varten...........................................154 KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN VALUTUS............. 154 Kuuman veden valutus.................................................154 Automaattisestivalutettavanvesimääränmuuttaminen....154 Höyryn suihkutus..........................................................154 Vinkkejä höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi....154 Puhdista suutin käytön jälkeen.....................................154 PUHDISTUS................................................... 155 Sakkasäiliön puhdistus.................................................155 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus.....155 Keittimen sisäosien puhdistus......................................155 Vesisäiliön puhdistus....................................................155 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus..............................156 Kahvijauheen suppilon puhdistus.................................156 Uutinyksikön puhdistus................................................156 Maitosäiliön puhdistus..................................................156 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus.........................157 KALKINPOISTO.............................................. 157 VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.................... 158 Veden kovuuden mittaus..............................................158 Veden kovuuden ohjelmointi........................................158 PEHMENNYSSUODATIN.................................. 158 Suodattimen asentaminen...........................................158 Suodattimen vaihto......................................................159 Suodattimen irrottaminen............................................159 TEKNISET TIEDOT........................................... 159 NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT...................... 160 VIANETSINTÄ................................................. 161
Sivu: 2
145 JOHDANTO Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/ cappuccinokeittimen. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitti- mesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuak- sesi käyttöohjeisiin. Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta. Käyttöohjeessa käytetyt symbolit Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia. Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuole- maan johtavia sähköiskuja. Varoitus! Tämänvaroituksenlaiminlyöminenvoiaiheuttaatapaturmiatai vahingoittaa laitetta. Palovammavaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja. Tärkeää: Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin. Suluissa olevat kirjaimet Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen ku- vauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivut 2–3). Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla160 olevassa kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja sivulla 161 olevas- sa kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla. Mikälinäistäohjeistaeioleapuataikaipaatlisätietoja,otayhte- ys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspal- velulehtisessä" osoitettuun numeroon. Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Käänny mahdollisissa korjaustapa- uksissaainoastaanDe´Longhinteknisentuenpuoleen.Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa. TURVALLISUUS Tärkeitä turvaohjeita Vaara! Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä. Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita: • Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät. • Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät. • Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa. • Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittua. • Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. • Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Annavahingoittuneenpistokkeentaisähkö- johdon korjaus ainoastaan De’Longhin tek- nisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin. Puhdistuksen aikana älä koskaan upota kei- tintä veteen: kyseessä on sähkölaite. • Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pis- torasiasta ja anna koneen jäähtyä. Varoitus: Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmus- teet) lasten ulottumattomissa. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, jotka ovat fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisia, kokemattomia tai tarvittavia tietoja vailla, kunhan käyttöä valvotaantaisenjälkeen,kunkyseisillehen- kilöille on annettu keittimen turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet sekä tiedot käyt- töön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja huolto ovat käyttäjän vastuulla. Lasten ei tule suorittaa kyseisiä toimenpiteitä ilman valvontaa. Palovammavaara! Keitintuottaakuumaavettä,jonkavuoksisentoiminnanaikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.
Sivu: 3
146 Älä kosketa kuppien lämmitystasoa keittimen toiminnan aika- na, sillä se on kuuma. Pinnat, joissa on tämä merkintä, kuumentuvatkäytönaikana(symbo- li on vain joissakin malleissa). Oikea käyttö Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen. Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää: • tiloissa, jotka on tarkoitettu kaup- pa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi • maatilamatkailupaikoissa • hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa • B&B:ssä Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaaral- lista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Käyttöohjeet Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönot- toa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä. Valmistajaeivastaamistäänsellaisistavahingoista,jotkajohtu- vat käyttöohjeiden laiminlyömisestä. Tärkeää: Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä. KUVAUS Keittimen kuvaus (sivu 3 - A ) A1. Kahvipapusäiliön kansi A2. Kahvijauheen suppilon kansi A3. Kahvipapusäiliö A4. Kahvijauheen suppilo A5. Jauhatuskarkeuden säätönuppi A6. Kuppien lämmitystaso A7. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin A8. Kuumavesi/höyrysuutin A9. Kondenssiveden alusta A10. Sakkasäiliö A11. Kuppialusta A12. Tippa-alusta A13. Tippa-alustan veden tason osoitin A14. Uutinyksikön luukku A15. Uutinyksikkö A16. Vesisäiliö A17. Vedenpehmennyssuodattimen kiinnityskohta A18. Vesisäiliön kansi A19. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta A20. Virtakatkaisin Ohjauspaneelin kuvaus (sivu 2 - B ) Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, jois- ta toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa. B1. Näppäin : koneen käynnistämiseksi tai sammuttami- seksi (stand by) B2. Maun valintanäppäin : paina kahvinmaun valintaa varten B3. Näppäin CAPPUCCINO: cappuccinon annostelua varten B4. Näppäin CAFFELATTE: caffelatten eli maitokahvin annos- telemiseksi (Ohjelmointivalikossa tätä painetaan eri kohti- enselaamiseksi) B5. Näppäin LATTE MACCHIATO: latte macchiaton annostelemiseksi B6. Näppäin MILK MENU: tästä siirrytään valmistamaan MILK, FLATWHITE, ESPRESSO MACCHIATO JA MY MILK B7. Näppäin : kuuman veden annosteluun B8. Näppäin : höyryn annostelemiseksi (Ohjelmointivali- kossatätäpainetaanerikohtienselaamiseksi) B9. Näppäin : yhden LONG-kahvikupillisen valmistuk- seen B10. Näppäin : kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla B11. Näppäin : yhden kahvikupillisen valmistukseen näy- töllä olevilla asetuksilla B12. Näppäin OK: valitun toiminnon käyttöönottoon ja vahvistukseen B13. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää B14. Näppäin MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi (Ohjelmointi- valikkoonsiirryttäessä:painapoistuaksesivalikosta) B15. Näppäin : kahvimäärän valitsemiseksi.
Sivu: 4
147 Maitosäiliön kuvaus (sivu 2 - C ) C1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi C2. Maitosäiliön kansi C3. Maitosäiliö C4. Maidon imuputki C5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä) Lisävarusteiden kuvaus (sivu 2 - D ) D1. Kahvijauheen annoslusikka D2. Puhdistussuti D3. Pehmennyssuodatin (joissakin malleissa) D4. Cappucinatoren/kuumavesisuuttimen irrotuspainike D5. Cappuccinatore/kuumavesisuutin D6. Virtajohto D7. Reagenssiliuska "Total HardnessTest" D8. Kalkinpoistoaine ALKUVALMISTELUT Keittimen tarkastus Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteet- tomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahin- goittunut. Ota yhteys De’Longhin tekniseen huoltopalveluun. Keittimen asennus Varoitus! Muistaseuraavatturvallisuuteenliittyvätseikatkeittimenasen- nuksen yhteydessä: Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vä- hintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa. • Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen. • Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle. • Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen virtajohtoa. Keittimen kytkentä Varoitus! Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoi- tettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä. Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistorasia uu- teen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Ennen keittimen käyttöönottoa Tärkeää! • Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, minkä vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kah- via kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä kei- tin on täysin uusi. • Säädä veden kovuus mahdollisimman pian ”Veden ko- vuuden ohjelmointi” (sivu 158) annettujen ohjeiden mukaisesti. 1. Kytkevirtajohdonliitinkeittimentakaosassaolevaanpaik- kaan ja kytke laite verkkovirtaan(kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva2). Haluttu kieli on valittava siirtymällä eteen- tai taaksepäin näppäimestä CAFFELATTE tai tai odottamalla, että kielet vaihtuvat näytöllä automaattisesti (noin joka kolmas sekunti): 2. kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan pai- nettuna näppäintä (kuva 3), kunnes näytölle ilmestyy viesti:“Suomi asetettu”. Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti: 3. "TÄYTÄ SÄILIÖ": irrota vesisäiliö (kuva 4), avaa kansi (kuva 5), täytä MAX-viivaan asti raikkaalla vedellä (kuva 6); sulje kansi uudelleen ja laita sitten säiliö takaisin paikoilleen. 4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma- vesisuutin on asetettu suuttimeen ja aseta sen alle tilavuu- deltaanvähintään100ml:nastia(kuva7). 5. Näytölle ilmestyy "Veden valutus Paina OK"; 6. Paina näppäintä vahvistaaksesi (kuva 3): keitin valut- taa vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti. Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis. Tärkeää! • Valmistakeittimenensimmäisenkäyttöönotonyhteydessä 4–5kahvikupillistatai4–5cappuccinoa.Vastatämän"en- sikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen. • Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuntaan liittyvä ääni kuu- luu. Ääni vaimenee ajan myötä. • Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennyssuo- datin kappaleessa "PEHMENNYSSUODATIN" (sivu 158) osoitettujen ohjeiden mukaan. Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De’Longhi huoltokeskuksesta.
Sivu: 5
148 KEITTIMEN KÄYNNISTYS Tärkeää! Varmistaainaennenkeittimenkäynnistämistä,ettävirtakatkai- sinta on painettu (kuva 2). Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kah- vinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen. Palovammavaara! Huuhteluvaiheen aikana kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verrankuumaavettä,jokakerätäänallaolevalletippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. • Käynnistälaitepainamallanäppäintä (kuva8):näy- tölle ilmestyy viesti "Lämmitys, Odota, ole hyvä". Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU”; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keitti- men sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät. Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä. KEITTIMEN SAMMUTUS Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaatti- sen huuhtelun mikäli kahvia on valmistettu. Palovammavaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuu- maa vettä pääse roiskumaan päällesi. • Sammuta laite painamalla näppäintä (kuva 8). • Näytölle ilmestyy kirjoitus "Sammutus meneillään, Odota, olehyvä":josohjelmoitu,laitehuuhteleejasammuusitten (stand-by). Tärkeää! Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta: • sammuta laite painamalla näppäintä (kuva 8); • vapautavirtakatkaisin,jokasijaitseekeittimentakapuolel- la (kuva 2). Varoitus! Älä koskaan paina virtakatkaisinta kun keitin on päällä. VALIKON OHJELMOINTI Ohjelmointivalikkoon siirrytään painamalla näppäintä MENU/ ESC:selaavalikkoapainamalla<o>(kuva9). Huuhtelu Tämän toiminnon avulla voidaan valuttaa kuumaa vettä suutti- mesta, joka keittimen sisäisen piirin lämmittämällä saa aikaan sen, että valutettu kahvi on kuumempaa. Tämän toiminnon ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina<o>(kuva9),kunnesnäytölleilmestyy"Huuhtelu"; 3. PainanäppäintäOK: näytölle ilmestyy "Vahvistatko?"; 4. Paina näppäintä OK (kuva 10): muutaman sekunnin ku- luttua suuttimesta tulee kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piiriin ja tekee valutetusta kahvista näin kuumempaa. Tärkeää! Valutus voidaan keskeyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla mitä tahansa näppäintä. Kalkinpoisto Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten katso sivua 157. Asenna suodatin Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten katso kappa- letta "Pehmennyssuodatin" (sivu 158). Suodattimen vaihto (jos asennettu) Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten katso kappaletta "Suodattimen vaihto" (sivu 159). Säädä kellonaika Joshaluatsäätäänäytölläolevaakellonaikaa,toimiseuraavasti: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika"; 3. Paina näppäintäOK(kuva 10): tunnit vilkkuvat; 4. Paina <o> (kuva 9) muokataksesi tunteja; 5. Paina näppäintäOKvahvistaaksesi: minuutit vilkkuvat; 6. Paina <o> (kuva 9) muokataksesi minuutteja; 7. Paina näppäintäOKvahvistaaksesi. Nyt kellonaika on asetettu: paina seuraavaksi näppäintäMENU/ ESC poistuaksesi valikosta. Automaattinen käynnistys Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla). Tärkeää! Tätätoimintoavoikäyttäävainsilloin,kunkellonaikaonasetet- tu ennakkoon oikein.
Sivu: 6
149 Automaattisen käynnistyksen ohjelmoimiseksi toimi seuraaval- la tavalla: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys”; 3. Paina näppäintä OK: näyttöön ilmestyy viesti ”Päälle?”; 4. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi; 5. Paina <o>valitaksesi tunnit; 6. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 7. Paina <o>(kuva. 9) muokataksesi minuutteja; 8. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 9. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Kun kellonaika on vahvistettu, automaattisen käynnistyksen vahvistaa näytölle ilmestyvä symboli joka näkyy kello- najan vieressä. Kytkeäksesi toiminnon pois päältä: 1. Valitsevalikostaaut.käynnistys-kohta. 2. Paina näppäintä OK: näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?"; 3. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. Näytöllä ei enää näy symbolia . Automaattinen sammutus (standby) Voitasettaaautomaattisensammutuksen,jottakeitinsammuisi 15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tuntia viimeisen käyttökerran jälkeen. Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraaval- la tavalla: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys"; 3. Paina näppäintä OK; 4. Paina<o> (kuva9),kunnesesiintuleehaluttutoiminta- aika (15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen); 5. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 6. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Automaattinen sammutus on nyt ohjelmoitu. Lämmitystaso Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä.Toimi seuraavalla tavalla: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso"; 3. Paina näppäintä OK: näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?" tai "Pois päältä?"; 4. Paina näppäintä OK laittaaksesi lämmitystason päälle tai pois päältä (kirjoitus "Lämmitystaso" "Päällä" tarkoittaa, että taso on päällä). 5. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Kuppienlämmittäminenonhyödyllistä,sillänäinkahvieipääse jäähtymään. Energian säästö Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa energian sääs- tö -tila päälle tai pois päältä. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Toimiseuraavastikytkeäksesi"Energiansäästö"-tilanpoispääl- tä (tai päälle): 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energian säästö"; 3. Paina näppäintä OK: näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois pääl- tä?" (tai "Päälle?", jos toiminto oli otettu pois päältä); 4. Paina näppäintä OK ottaaksesi pois päältä (tai laittaaksesi päälle) energian säästö -tilan; 5. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Kuntoimintoonaktivoituna,näyttöönilmestyyhetkenkäytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö". Tärkeää! • Energian säästö -tilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajanennenensimmäisenkahvintaimaitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä. • Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näp- päintä tahansa poistuaksesi energian säästö -tilasta ja paina sitten haluamasi juoman näppäintä. • "Energian säästö" -toiminto ei aktivoidu, jos maitosäiliö on paikallaan. Lämpötilan asetus Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila"; 3. Paina näppäintä OK; 4. Paina < o > , kunnes haluttu lämpötila ilmestyy näytölle(●=matala; ●●●●=korkea); 5. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 6. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta.
Sivu: 7
150 Veden kovuuden ohjelmointi Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita on sivulla 158. Aseta kieli Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina < o > (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli"; 3. Paina näppäintä OK; 4. Paina <o>, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle; 5. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 6. Näytölle ilmestyy teksti, joka varmistaa asennetun kielen; 7. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Summeri Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä summeri, joka soi joka kerta kun näppäimiä painetaan ja joka kerta kun lisätarvikkeita asennetaan/irrotetaan. Summeri kytketään päälle tai pois päältä seuraavasti: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina näppäintä <o>(kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy teksti "Summeri"; 3. Paina näppäintä OK: näytölle ilmestyy "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos se oli pois päältä); 4. Paina näppäintä OK laittaaksesi summerin päälle tai pois päältä; 5. Paina seuraavaksi näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Oletusarvot (reset) Tämäntoiminnonavullavoitpalauttaakokovalikonoletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana). Jos haluat palauttaa alkuperäiset oletusarvot, toimi seuraavalla tavalla: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Paina näppäintä < o > (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot"; 3. Paina näppäintä OK; 4. Näytölle ilmestyy teksti "Vahvistatko?" 5. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi ja poistuaksesi. Tilastotietojen toiminto Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastelle koneeseen liittyviä tilastotietoja.Voit tarkastella tietoja seuraavasti: 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 2. Painanäppäintä<o> (kuva9),kunnesnäytölleilmestyy teksti "Tilastotiedot"; 3. Paina näppäintä OK; 4. Painamalla <o>(kuva 9) voit tarkistaa: - kuinka monta kahvia on valmistettu; - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä; - kuinka monta litraa vettä on valutettu yhteensä; - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu; - kuinka monta kertaa pehmennyssuodatin on vaihdettu. 5. Paina näppäintä sitten 2 kertaa MENU/ESC valikosta poistumiseksi. KAHVIN VALMISTUS Kahvin maun valinta Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalinmakuisen kah- vin valmistukseen. Voit valita seuraavista voimakkuuksista: Erit. mieto maku Mieto maku Normaali maku Voimakas maku Erit. voimakas maku Voit vaihtaa makua painamalla monta kertaa näppäintä (kuva 11), kunnes näytölle ilmestyy haluttu maku. Kahvimäärän valinta kuppia kohden Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin val- mistukseen. Voit valita kahvimäärän painamalla näppäintä (kuva12),kunneshaluamaasikahvimääräävastaava viesti ilmestyy näytölle: Kahvi valittu Kahvin määrä kuppia kohden (ml) OMA KAHVI Ohjelmoitavissa: da ≃20 a ≃180 PIENIVAHVA KAHVI ≃40 NORMAALI KAHVI ≃60 PITKÄ KAHVI ≃90 EXTRA LUNGO ≃120 Oma kahvi -määrän ohjelmointi Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA”. Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti: 1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 13). 2. Paina näppäintä (kuva 12), kunnes esiin tulee viesti "OMA KAHVI".
Sivu: 8
151 3. Pidä painettuna näppäintä (kuva 17), kunnes näytöl- le ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi", ja kone alkaa valuttaa kahvia; vapauta sitten näppäin; 4. Heti kun kupissa oleva kahvin määrä on riittävä, paina uu- delleen näppäintä (kuva 17). Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan. Kahvimyllyn säätö Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erit- täin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensim- mäisen käyttöönoton yhteydessä. Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönupista (kuva 14) , mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla). Tärkeää! Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä. Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu ollenkaan, väännä nuppia yhden nak- sahduksen veran myötäpäivään, nume- ron 7 suuntaan. Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suun- taan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavi- en kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos haluat kuumempaa kahvia Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti: • huuhtele valitsemalla toiminto "Huuhtelu" ohjelmointiva- likossa (sivu 148). • lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi -toimintoa); • lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (sivu 150). Kahvin valmistus kahvipavuista Varoitus! Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi. 1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapu- säiliöön (kuva 15). 2. Sijoita kahvisuuttimien alle: - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 13) - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 16). 3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja(kuva16):näintoimimallasaatparhaanvaahdon. 4. Paina haluttua annostelua vastaavaa näppäintä (1 kupilli- nen tai 2 kupillista ). 5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki,jokanäyttäävaihevaiheeltakahvinvalmistumisen. Tärkeää: • Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan kes- keyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla mitä tahansa näppäintä. • Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät (3 sekunnin sisäl- lä) painettuna yhtä kahvin valmistuspainikkeista ( tai ) (kuva 17). Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen. Tärkeää! • Käytön aikana näyttöön ilmestyy joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.): viestien merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 160). • Joshaluatkuumempaakahvia,katsokappaletta“Joshalu- at kuumempaa kahvia”(sivu 151). • Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä mää- rällävaahtoataiseonkylmää,luekappaleessa”Vianetsin- tä”annetut ohjeet (sivu 161). Kahvin valmistus kahvijauheesta Varoitus! • Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun keitin on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keitti- men sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua. • Äläkoskaankaadasuppiloonyhtätasaistamittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua. Tärkeää! Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kah- vikupillisen kerrallaan. 1. Paina monta kertaa näppäintä (kuva 11), kun- nes näytölle ilmestyy "Esijauhettu kahvi".
Sivu: 9
152 2. Avaa kahvipapusäiliön kansi; avaa sitten esijauhetun kah- vin suppilon kansi ja nosta se. 3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 18). 4. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien alle. 5. Paina annostelunäppäintä 1 kupillinen . 6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki,jokanäyttäävaihevaiheeltakahvinvalmistumisen. Tärkeää! Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu,ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin. LONG kahvin valmistus kahvipavuista Noudata kappaleessa “Kahvin valmistus kahvipavuista” annet- tuja ohjeita keittimen valmistelemiseksi ja paina näppäintä . LONG kahvin valmistus kahvijauheesta Noudata kappaleen “Kahvin valmistus kahvijauheesta” koh- dissa 1-2-3-4 annettuja ohjeita ja paina sitten näppäintä . Keitin alkaa annostella kahvia ja esiin tulee etenemisestä ker- tovapalkki;valmistuksenpuolessavälissäilmestyyviesti: “Lisää esijauhettu kahvi, Paina OK”. Lisää tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia ja paina OK. Valmistus jatkuu ja keittimelle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen. LONG kahvin määrän ohjelmointi Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 200 ml LONG kahvia. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, toimi seuraavasti: 1. Aseta kuppi tai riittävän suuri lasi kahvisuuttimen putkien alle (kuva 9). 2. Pidä painettuna näppäintä (kuva 17), kunnes esiin tulee viesti“Määrän ohjelmointi”. 3. Vapauta näppäin . Keitin alkaa annostella kahvia; 4. Heti kun kupissa olevan kahvin määrä on riittävä, paina uudelleen näppäintä (fig. 17). Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan. Tärkeää! Jos ohjelmointi tehdään käyttämällä esijauhettua kahvia, keittimeen täytyy lisätä toinen tasainen mittalusikallinen kahvia. MAITOJUOMIEN VALMISTUS Tärkeää! • Jotta maito ei olisi huonosti vaahdotettua tai liian vaah- toista, puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuu- tin kappaleessa "maitosäiliön puhdistus" sivuilla 153 ja 156 annettujen ohjeiden mukaan. Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys 1. Ota kansi pois (kuva 19); 2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kui- tenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 20). Ota huo- mioon,ettäjokainensäiliöönmerkittyrajavastaanoin100 ml maitoa. Tärkeää! • Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon käytä jääkaappikylmää (noin 5° C) rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. • Jos "energian säästö" -tila on aktivoitu, juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin. 3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein mai- tosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 21). 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen. 5. Irrota kuumavesisuutin (D5) painamalla vartavastaista suuttimella olevaa näppäintä (kuva 22A) 6. Kiinnitä maitosäiliö painaen paikoilleen suuttimeen (kuva 23): keittimen summeri soi (jos summeritoiminto on päällä). 7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen putkien sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle. Säädä maidon suut- timenpituuttaasettamallaselähellekuppiavetämälläsitä yksinkertaisesti alasuuntaan (kuva 24). 8. Noudata seuraavia jokaista erityistä toimintoa varten an- nettuja ohjeita. Vaahtomäärän säätö Kääntämällä vaahdon säätönuppia valitaan annosteltavan mai- tovaahdon määrä maitojuoman valmistuksen aikana. Säätönu- pin asento Kuvaus Suositellaan... Ei vaahtoa CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito) Vähän vaahtoa LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. vaahto CAPPUCCINO/ MILK (vaahdotettumaito)/ ESPRESSO MACCHIATO
Sivu: 10
153 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus Ohjauspaneelilla on näppäimet, joilla voi valmistaa automaat- tisesti CAPPUCCINON, CAFFELATTEN, LATTE MACCHIATON. Ky- seisten juomien valmistamiseen riittää, kun toimii seuraavasti: 1. Täytä maitosäiliö ja aseta se paikoilleen aiemmin kerrotun mukaisesti. 2. Väännä maitosäiliön kannella olevaa vaahdonsäätönuppia haluttua vaahtomäärää vastaavaan kohtaan. 3. Paina haluamaasi juomaa vastaavaa näppäintä: näytölle ilmestyy juoman nimi ja palkki, joka näyttää vaihe vai- heelta valmistumisen edistymisen. 4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja se täyttää alla olevan kupin. Sitten keitin valmistaa kahvin automaattisesti maidon valutuksen jälkeen. "MILK MENU" -valikon juomien valmistus Yllä kuvailtujen juomien lisäksi keitin valmistaa automaattisesti seuraavat: MILK (kuuma maito), FLAT WHITE, ESPRESSO MAC- CHIATO ja MY MILK (mukautettavissa). Kyseisten juomien valmistamiseen riittää, kun toimii seuraavasti: 1. Täytä maitosäiliö ja aseta se paikoilleen aiemmin kerrotun mukaisesti. 2. Väännä maitosäiliön kannella olevaa vaahdonsäätönuppia haluttua vaahtomäärää vastaavaan kohtaan. 3. Paina näppäintä MILK MENU. 4. Paina < o > , kunnes näytölle ilmestyy haluttua juomaa vastaava kirjoitus (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MAC- CHIATO tai MY MILK). 5. Paina näppäintä OK aloittaaksesi annostelun. 6. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja se täyttää alla olevan kupin. Joidenkin juo- mien tapauksessa keitin valmistaa kahvin automaattisesti maidon valutettuaan. Tärkeää:yleisetohjeetkaikkiamaitopohjaisia juomiavarten • Jos valmistus halutaan keskeyttää kesken valutuksen, paina mitä tahansa näppäintä. • Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät yhtä maitopohjaisten juomien valmistuspainikkeista painettu- na (3 sekunnin sisällä). • Äläjätämaitoaliianpitkäksiajaksihuoneenlämpöön:mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihannelämpötila 5 °C), sitä huonompi on vaahdon laatu. Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen Varoitus!Palovammavaara Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdo- tetun maidon suuttimesta valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle ilmestyy vilkkuvaviesti"Nuppiasen.CLEAN".Suoritapuhdistuspoistaak- sesi maitojäämät seuraavalla tavalla: 1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää); 2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle. 3. Väännä vaahdon säätönuppi asentoon "CLEAN" (kuva 25): näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää toimenpiteen etenemisen, sekä kirjoitus "Puhd.meneillään". Puhdistus keskeytyy automaattisesti. 4. Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle. 5. Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä (kuva 26). Tärkeää! • Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puh- dista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen. • Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa. • Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, että keitin kuumenee. Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin CAPPUCCINOA, CAFFELATTEA ja LATTE MACCHIATOA varten. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomää- rän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti: 1. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien ja maidon suuttimen alle. 2. Pidä yhtä toimintonäppäintä painettuna, kunnes näytölle ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI". 3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa. 4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näp- päintä uudelleen. 5. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos juoma näin vaa- tii, alkaa valuttaa kahvia muutaman sekunnin kuluttua: näytölle ilmestyy juoman nimi ja "KAHVIN OHJELMOINTI". 6. Heti kun kupissa olevan kahvin määrä on riittävä, paina uudelleen näppäintä. Kahvin annostelu keskeytyy. Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.
Sivu: 11
154 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimen juomia varten. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomää- rän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti: 1. Paina näppäintä MILK MENU. 2. Paina < o > , kunnes näytölle ilmestyy teksti, joka vastaa haluttua ohjelmointia (MILK, FLATWHITE, ESPRESSO MAC- CHIATO tai MY MILK). 3. Pidä painettuna näppäintä MILK MENU, kunnes näytölle ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI". 4. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa. 5. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näp- päintä OK. 6. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos juoma näin vaa- tii, alkaa valuttaa kahvia muutaman sekunnin kuluttua: näytölle ilmestyy juoman nimi ja viesti: "Määrän ohjel- mointi KAHVIN OHJELMOINTI". 7. Heti kun kupissa oleva kahvin määrä on riittävä, paina uu- delleen näppäintä OK. Kahvin annostelu keskeytyy. Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN VALUTUS Varoitus!Palovammavaara. Äläkoskaanpoistukeittimenluotakuumanvedenvalmistuksen tai höyryn annostelun yhteydessä. Suutin kuumenee annoste- lun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta. Tärkeää! Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin. Kuuman veden valutus 1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoil- leen (kuva 7). 2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta). 3. Paina näppäintä (kuva 3). Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta val- mistumisen etenemisen. 4. Keitin annostelee noin 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annos- telu voidaan keskeyttää manuaalisesti painamalla uudel- leen näppäintä . Automaattisestivalutettavanvesimäärän muuttaminen Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250ml kuumaa vettä.Toimi seuraavalla tavalla, mikäli ha- luat vaihtaa asetuksia: 1. Aseta astia suuttimen alle. 2. Pidä painettuna näppäintä kunnes näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi"; vapauta sitten näppäin . 3. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina uudelleen näppäintä . Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle. Höyryn suihkutus 1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoil- leen (kuva 7). 2. Täytäastiakuumennettavallataivaahdotettavallanesteel- lä ja upota höyrysuutin/cappuccinatore (D5) nesteeseen. 3. Paina näppäintä : muutaman sekunnin kuluttua cap- puccinatoresta tulee höyryä, joka kuumentaa nesteen ja näytölle ilmestyy kirjoitus "HÖYRY" 4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, keskeytä höyryn suihkutus painamalla uudelleen näppäintä . (Älä suih- kuta höyryä yli 3 minuutin ajan). Varoitus! Keskeytä höyryn suihkutus aina ennen kuin otat nestettä sisäl- tävän astian pois välttääksesi roiskeista syntyvät palovammat. Vinkkejä höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi • Astian kokoa valittaessa ota huomioon, että nesteen tila- vuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi. • Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 ° C) rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. • Jotta tuloksena olisi kermaisempi vaahto, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylöspäin. • Vähävaahtoisen tai huonosti vaahtoutuneen maidon vält- tämiseksi puhdista suutin aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan. Puhdista suutin käytön jälkeen Puhdista suutin jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi mai- tojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista. 1. Asetaastiacappuccinatorenallejapainanäppäintä va- luttaaksesi vähän vettä (kuva 3). Keskeytä sitten kuuman veden annostelu painamalla uudelleen näppäintä . 2. Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy; paina sitten kuuman veden suuttimen näppäintä ja irrota
Sivu: 12
155 se (kuva 27A). Pidä yhdellä kädellä suutinta paikoillaan ja väännä toisella kädellä cappuccinatorea vastapäivään (kuva 27B) ja vedä se alaspäin irrottaaksesi sen. 3. Irrota myös höyrysuutin alaspäin vetämällä (kuva 28). 4. Tarkista,ettänuolellakuvassa29näytettyreikäeioletukos- sa. Puhdista se tarvittaessa neulalla. 5. Puhdista cappuccinatoren osat huolella haaleaan veteen kastetulla sienellä. 6. Laita suutin uudelleen paikoilleen ja laita cappuccinatore suuttimeentyöntämällätätäylöspäinjavääntämällä,kun- nes se kiinnittyy paikoilleen. PUHDISTUS Varoitus! • Älä käytä liuotinaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. • Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (C) lukuun ottamatta. • Äläkäytämetallisiavälineitäkalkkikerrostumientaikovet- tuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja. Sakkasäiliön puhdistus Kun näytölle ilmestyy teksti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ", tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Kahvia ei voida valmistaa ennen kuin sakkasäiliö on puhdistettu. Keitin ilmoittaa säiliön tyhjen- nyksen olevan tarpeen silloinkin, kun säiliö ei ole täysi, mikäli ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta ky- seisten 72 tunnin lasku olisi oikea, keitintä ei tule koskaan sam- muttaa virtakatkaisimesta). Varoitus!Palovammavaara Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta. Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä): • Irrota tippa-alusta (kuva 30), tyhjennä ja puhdista. • Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: mukana toimite- tussa sudissa on juuri tähän soveltuva harja. • Tarkista kondenssiveden alusta ja jos se on täysi, tyhjennä (kuva 31). Varoitus! Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on eh- dottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmis- tuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus Varoitus! Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 32). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään kuppialustan läpi. Muutoin vesi voi valua reunan yli ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta. Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla: 1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 30). 2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne. 3. Tarkista kondenssiveden alusta ja jos se on täysi, tyhjennä. 4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen. Keittimen sisäosien puhdistus Sähköiskuvaara! Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi- menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sam- mutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen. 33 1. Varmista säännöllisin vä- liajoin (noin kerran kuukau- dessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotet- tu) ole likaisia. Poista kah- vijäämät tarvittaessa varus- tuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä. 2. Poista kaikki jäämät pölyn- imurilla (kuva 33). Vesisäiliön puhdistus 1. Puhdista vesisäiliö (A16) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa)jajokakertakunpehmennyssuodatin(joskuu- luuvarustuksiin)vaihdetaankosteallapyyhkeelläjamiedolla pesuaineella. 2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtele se juoksevalla vedellä. 3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuk- siin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
Sivu: 13
156 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus 34 1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyt- tämällä (kuva 34). 2. Varmista, etteivät kahvi- suuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvitta- essa hammastikulla (kuva 34). Kahvijauheen suppilon puhdistus Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tar- vittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (D2). Uutinyksikön puhdistus Puhdista uutinyksikkö (A15) vähintään kerran kuukaudessa. Varoitus! Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä. 1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. "Keittimen sammutus", sivu 148). 2. Irrota vesisäiliö (kuva 4). 3. Avaauutinyksikönluukku(kuva35),jokaonasetettuoike- alle sivulle. 35 36 P U S H P U S H 4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 36). 5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtele se tämän jälkeen vesihanan alla. Varoitus! HUUHTELEVAINVEDELLÄ Älä käytä pesuaineita äläkä astianpesukonetta Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä. 6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (D2). 7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (kuva37).PainatämänjälkeenPUSH-kirjaiminvarustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen. 37 Tärkeää! Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, pu- rista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoil- leen asetusta) molempia vipuja kuvassa 38 osoitettuun tapaan. 38 8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi pu- naista painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 39). 39 P U S H 9. Sulje uutinyksikön luukku. 10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen. Maitosäiliön puhdistus Jotta maidon vaahdotinyksikkö säilyisi tehokkaana, puhdista maitosäiliö seuraavien ohjeiden mukaan joka toinen päivä: 1. Irrota kansi. 2. Vedä maitosuuttimen putki ja imuputki paikaltaan. 3. Kierrä vaahdon säätönuppia myötäpäivään "INSERT"- asentoon (kuva 40) asti ja vedä sitä yläsuuntaan. uuttimen kannatin Pieni Vipu Suuri Vipu
Sivu: 14
157 40 4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedol- la pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne yläkoriin. Ole varovainen, että säätönupin alla olevaan uraan ja pie- neen putkeen (kuva 41) ei jää maitojäämiä: puhdista pieni putki tarvittaessa hammastikulla. 41 42 5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalla vedellä (kuva 42). 6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuput- kea ja suuttimen putkea. 7. Asennasäätönuppitakaisinpaikoilleenkohdakkaintekstin "INSERT" suuttimen putken ja imuputken kanssa. 8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen. Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivisteisiin jääneet maitojäämät (kuva 26). KALKINPOISTO Poista kalkki keittimestä, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO". Varoitus! • Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpois- toaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin. • Suosittelemme käyttämäään ainoastaan De’Longhin kal- kinpoistoainetta.Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyt- täminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa. 1. Käynnistä keitin. 2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä MENU/ESC. 3. Paina <o>, kunnes näkyviin tulee teksti“Meneillään". 4. Valitse näppäintä painamalla OK: näytölle ilmestyy "Vah- vistatko?" Paina näppäintä OK vahvistaaksesi. 5. Näytölle ilmestyy "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" vuorotel- len ilmoitusten "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on) ja "LISÄÄ KALKINP. AINE", Paina OK" kanssa. 6. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A16) ja irrota pehmennys- suodatin (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (kuva 30) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen. B A A B 43 7. Kaada kalkinpoistoainet- ta vesisäiliöön tasoon A asti (vastaa 100 ml:n pak- kausta),tämäonmerkitty säiliön takapuolelle (kuva 43); lisää sitten vettä (litra), kunnes saavutat tason B (kuva 43). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen. 8. Sijoita vähintään 1,5 l:n vetoinen tyhjä astia (kuva 7) kuumavesisuuttimen alle. Varoitus! Palovammavaara Suuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityi- sen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. 9. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi liuoksen laiton. Kal- kinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelu- jaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi. Näytölle ilmestyy viesti ”Kalkinpoisto meneillään”. Kalkin- poisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU, ASETA SUODATIN”(jos otettu pois aiemmin) vuorotellen viestin "TÄYTÄ SÄILIÖ" kanssa. 10. Keitin on nyt valmis juoksevalla vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele juoksevalla vedellä, täytä maksimitasoon saakka raikkaal- la vedellä, aseta suodatin takaisin (jos poistettu aiemmin) ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen: näytöllä näkyy "HUUHTELU, Paina OK" Pieni Ura Lovi
Sivu: 15
158 11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen kuumavesisuuttimen alle. 12. Paina näppäintä OK aloittaaksesi huuhtelun. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU, Odota, ole hyvä". 13. Kunsäiliöontyhjentynytkokonaan,näytölleilmestyyvies- ti "Huuhtelu suoritettu, Paina OK". 14. Paina näppäintäOK. 15. Näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys, odota hetki", jonka päätyttyä laite on valmis käyttöön. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI Teksti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen. Kyseinen aika määräytyy veden kovuu- den perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halu- tessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudel- le, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia. Veden kovuuden mittaus 1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, joka on liitettynä englannin kielen ohjeisiin. 2. Upotasekokonaanvettäsisältäväänastiaannoinsekunnin ajaksi. 3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista ne- liötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta. Veden kovuuden ohjelmointi 1. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi. 2. Paina <o> kunnes valitset kohdan "Veden kovuus". 3. Vahvista valinta painamalla näppäintä OK. 4. Paina < o > ja aseta reagenssiliuskan osoittama taso (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa). 5. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi asetuksen. 6. Paina näppäintä MENU/ESC poistuaksesi valikosta. Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti. PEHMENNYSSUODATIN Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin: jos hank- kimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De’Longhin huoltokeskuksesta. Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten. Suodattimen asentaminen 44 1. Poista suodatin pakkauksesta. 2. Käännä päivyrin levyä (kuva 44), kunnes seu- raavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin. Tärkeää Suodatin on vaihdettava kah- den kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitintä ei käy- tetä, mutta suodatin on paikoillaan, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein. 3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suo- dattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kun- nes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 45). 46 45 0,5 L 4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä. 5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 46). 6. Aseta suodatin vartavastaiseen kohtaan (kuva 47A) ja paina se pohjaan. 7. Sulje säiliö kannella (kuva 47B) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen. Pehmeä vesi Keskikova vesi Kova vesi Hyvin kova vesi
Sivu: 16
159 47A 47B Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikalla- olosta keittimelle. 8. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 9. Paina < o > (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin". 10. Paina näppäintä OK. 11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Asennetaanko?" 12. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi valinnan: näytölle il- mestyy "Veden valutus Paina OK". 13. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus väh. 500 ml). 14. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä". 15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvivalmis"-asentoon. Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis. Suodattimen vaihto Kun näytölle ilmestyy "VAIHDA SUODATIN" tai kun kaksi kuu- kautta on kulunut suodattimen asentamisesta (ks. päivyri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava: 1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin; 2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6-7. 3. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus väh. 500 ml). 4. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 5. Paina < o > kunnes näytölle ilmestyy teksti "Vaihda suodatin?". 6. Paina näppäintä OK; 7. Näytölle ilmestyy teksti "Vahvistatko?" 8. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi valinnan; 9. Näytölle ilmestyy "Veden valutus Paina OK"; 10. Paina näppäintä OK vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä". 11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis"-asentoon. Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis. Suodattimen irrottaminen Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota suodatin ja ilmoita sen irrottamisesta keittimelle.Toimi seuraavalla tavalla: 1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin; 2. Paina näppäintä MENU/ESC valikkoon siirtymiseksi; 3. Paina < o > (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin, Päällä"; 4. Paina näppäintä OK; 5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?"; 6. PainanäppäintäOKvahvistaaksesijanäppäintäMENU/ESC poistuaksesi valikosta. TEKNISET TIEDOT Jännite: 220–240V~ 50/60 Hz enint. 10 A Sähkönkulutus: 1450W Paine: 15 bar Vesisäiliön max tilavuus: 2 l Mitat LxKxS: 260 x 360 x 460 mm Kaapelin pituus: 1,75 m Paino: 11 kg Kahvipapusäiliön max tilavuus: 400 g Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia: • Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset; • EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset; • Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008 • Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia. HÄVITTÄMINEN Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY mukaisesti älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.
Sivu: 17
160 NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT NÄKYVÄ VIESTI MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE TÄYTÄ SÄILIÖ Säiliössä oleva vesi ei riitä. Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoil- leen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen. TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ Sakkasäiliö (A10) on täynnä. Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta ja puhdista. Aseta ne tämän jälkeen uudelleen paikoilleen (kuva 30). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sak- kasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Jos ongelma jatkuu, var- mista, että vesisäiliö on asetettu pohjaan saak- ka, paina näppäintä ja anna valua vähän vettä suuttimesta. JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja se valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos. Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatus- karkeuden säätönuppia (kuva 14) yhden nak- sahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn ollessa toiminnassa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 151). ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jäl- keen paikoilleen. Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoilleen. LISÄÄ KAHVIJAUHE Olet valinnut "kahvijauhe" -toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta. Kaada kahvijauhetta suppiloon (kuva 18) tai pane kahvijauhetoiminto pois päältä. KALKINPOISTO Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä. Suoritamahdollisimmanpiankappaleessa"Kal- kinpoisto"(sivu157)kuvattukalkinpoisto-ohjelma. VÄHENNÄ KAHVIA Olet käyttänyt liikaa kahvia. Valitse miedompi maku painamalla näppäintä (kuva 11) tai vähennä kahvijauheen määrää. TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ Kahvipavut ovat loppuneet. Täytä kahvipapusäiliö (kuva 15). Kahvijauheen suppilo on tukossa. Tyhjennä suppilo sudilla puhdistusta varten kuten on kuvattu kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" (sivu156). LISÄÄ UUTINYKSIKKÖ Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoil- leen puhdistuksen jälkeen. Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uutti- menpuhdistus”(sivu156)annettujenohjeiden mukaisesti. ASETAVESISÄILIÖ vesisäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen. Asetasäiliöpaikoilleenpainamallasepohjaan.
Sivu: 18
161 YLEINEN HÄLYTYS Keittimen sisäosat ovat likaiset. Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu kappaleessa "puhdistus". Mikäli viesti ei pois- tu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun. PIIRITYHJÄTÄYTÄ PIIRI Veden valutus PAINA OK Hydraulipiiri on tyhjä PainanäppäintäOKjaannavedenvaluasuutti- mesta (D5), kunnes kahvi valuu säännöllisesti. VAIHDA SUODATIN Pehmennyssuodatin on kulunut loppuun. Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla kappaleessa "Pehmennyssuodatin" annettuja ohjeita. NUPPI CLEAN-ASENTOON Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket. Käännä vaahdon säätönuppi CLEAN-asentoon. ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin Aseta vesisuutin paikoilleen (D5). ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen. Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 23). ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE Kahvi ei ole kuumaa. Kuppeja ei ole esilämmitetty. • Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. • Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi toimintoa). Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia. Ennen kahvin valmistusta lämmitä uutinyksik- kö huuhtelemalla se vartavastaisen toiminnon avulla (sivu148). Asetettu kahvin lämpötila on alhainen. Aseta valikosta kuumempi kahvin lämpötila (sivu 149). Kahvieiolerunsastataisiinäonvähän vaahtoa. Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään nu- meroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14).Käännäyksinaksahduskerrallaan,kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuk- senvasta2kupillisenvalmistuksenjälkeen(ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 151). Kahvi ei ole sopivaa. Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta. VIANETSINTÄ Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä. Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Sivu: 19
162 Kahvivaluuliianhitaastitaitipoittain. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunneskahvivaluuparhaallamahdollisellata- valla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vai- kutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jäl- keen(ks.kappale”kahvimyllynsäätö”,sivu151). Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta- kaan suuttimesta. Suuttimien reiät ovat tukossa. Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 34). Keitin ei käynnisty. Liitin ei ole kunnolla sisällä. Laita liitin pohjaan asti vartavastaiseen keitti- men takapuolella olevaan kohtaan (sivu 1). Pistoke ei ole pistorasiassa. Kytke pistoke pistorasiaan. Virtakatkaisin (A20) ei ole päällä. Paina virtakatkaisinta (kuva 2). Suutinta ei voi irrottaa Sammutusta ei ole suoritettu oikein Sammuta painamalla näppäintä (sivu. 148). Maitoa ei valu suuttimesta Maitosäiliön kansi on likainen. Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla (sivu. 156). Maitoon muodos- tuu suuria kuplia tai se roiskuu mai- don suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut. Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa. Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin ras- vatontamaitoataikevytmaitoa.Vaihdamaito- tyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla. Vaahdon säätönuppi on säädetty väärin. Säädä kuten on ohjeistettu kappaleessa "Mai- tojuomien valmistus" (sivu. 152). Maitosäiliön kansi tai vaahdon säätö- nuppi on likainen Puhdistamaitosäiliönkansijasäätönuppikap- paleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla (sivu. 156). Kuumavesi/höyrysuutin on likainen Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Kuuma- vesi/höyrysuuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti (sivu. 157). Maitoon muodos- tuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut. Vesisuutin on likainen. Puhdista luvussa “Maitosäiliön puhdistus jo- kaisen käytön jälkeen” annettujen ohjeiden mukaan”(sivu 154).
Merkki:
DeLonghi
Tuote:
Kahvinkeittimet
Malli/nimi:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Suomalainen