Rapido RO 1484DXH5\1-S

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S käyttöohjeet

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Käyttöopas tuotteelle Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S kielellä Ruotsalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 100 sivua.

Sivu: 1
  50 Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen. Olemme varmoja, että se palvelee sinua uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös arkojen – päivittäisessä pesussa. Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka siitä pidetään tehokkaasti huolta. Käytä pesukonetta vasta, kun olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä kunnossa myös mahdollisia myöhempiä omistajia varten. Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös, että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että säilytät kaikki nämä osat. Jokaisen tuotteen tunnisteena on yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen (luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti, jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää. Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää: lSähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. lSähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja. Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta. 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 2. ASENNUS 3. PESUAINEKOTELO 4. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ 5. YLLÄPITO JA PUHDISTUS 6. WI-FI OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) 7. PIKAKÄYTTÖOPAS 8. OHJAIMET JA OHJELMAT 9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU Ympäristöehdot Sisällys
Sivu: 2
  FI 51 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET lTämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi: −myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa; −maatiloilla; −hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä; −aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä. Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislaajuudessa. lTätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. lLapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella. lAlle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti. lJos verkkojohto on vaurioitunut, tai vaurioituu käytössä johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. lKäytä veden syöttöliitäntään vain laitteen mukana toimitettuja letkuja (älä käytä vanhoja letkuja). lVedenpaineen tulee olla 0,05– 0,8 MPa. lVarmista, että matto ei tuki koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja. lLaite on asennettava siten, että pistotulppaan on esteetön pääsy. l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).
Sivu: 3
  52 lTietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta. lTekniset tiedot (syöttöjännite ja liitäntäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen. l Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua. l Muuntimien, haaroituspistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella. lIrrota pesukoneen virtajohto ja sulje vesihana ennen kuin puhdistat tai huollat konetta. lÄlä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta tai koneesta. lVarmista ennen luukun avaamista, että rummussa ei ole vettä. l Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille sääilmiöille. lKun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä valitsimista tai pesuainekotelosta, äläkä koskaan kuljeta pesukonetta siten, että luukku painautuu työntökärryä vasten. Suosittelemme, että pesukonetta nostamassa on kaksi henkilöä. l Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone ja sulje vesihana, älä yritä korjata konetta itse. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä koneesta vaarallisen. Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet VAROITUS: veden lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi pesun aikana.
Sivu: 4
  FI 53 2. ASENNUS lIrrota takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja poista 2 tai 4 täytelevyä (B) piirroksen 1 mukaisesti. lTuki 2 tai 4 reikää käyttöohjekuoressa olevilla tulpilla. lJos pesukone on sisäänrakennettu, irrota 3 tai 4 ruuvia (A) ja poista 3 tai 4 täytelevyä (B). lJoissain malleissa yksi tai useampi täytelevy putoaa koneen sisään; poista nämä levyt kallistamalla pesukonetta eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa olevilla tulpilla. lAseta poliondalevy koneen pohjaan piirroksen 2 mukaisesti (mallin mukaan kyseessä on versio A, B tai C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 VAROITUS: pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Joissakin malleissa toimenpide ei ole tarpeen, koska "polionda" levy on ja asennettu paikoilleen.
Sivu: 5
  54 lLiitä laitteen mukana tullut letku vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa letkua. lJOISSAIN MALLEISSA voi olla yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista: lKUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma- ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa. Liitä harmaa letku kylmävesihanaan ja punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone voidaan liittää vain kylmävesihanaan, joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää muutaman minuutin pidempään. lAQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa oleva laite, joka pysäyttää veden virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin “A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”. lAQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU (piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta “A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa “B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma voidaan suorittaa loppuun. Kun pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista varten. 3 1 4 B A 5 B A 6 Vesiliitännät
Sivu: 6
  FI 55 lSiirrä pesukone seinän lähelle ja varo vääntämästä tai puristamasta letkuja. Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai kytke se mieluummin seinässä olevaan poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta on vähintään 50 cm ja halkaisija on pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7). lAseta kone vaakasuoraan säätämällä jalkoja piirroksen 8 mukaisesti: a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria myötäpäivään; b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes se on tukevasti lattiassa; c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni pesukoneen pohjaan. lKytke virtajohto. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Sijoittaminen VAROITUS: jos virtajohto on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennuksesta.
Sivu: 7
  56 3. PESUAINEKOTELO Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon piirroksen 9 osoittamalla tavalla: llokero “1”: esipesuaine; llokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet, tärkkäyshajusteet jne; llokero “2”: pesuaine. JOISSAIN MALLEISSA on myös kuppi nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10). Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna on huuhteluohjelma. 2 1 9 10 VAROITUS: Käytä vain nestemäisiä tuotteita. Pesukone on säädetty annostelemaan lisäaineita automaattisesti viimeisen huuhtelun jokaisen jakson aikana. VAROITUS: Joitakin pesuaineita on vaikea saada poistettua. Tällöin suosittelemme rumpuun asennettavan erikoissäiliön käyttöä. JOISSAKIN MALLEISSA on automaattinen annostelija, joka annostelee pesu- ja huuhteluaineen. Katso tässä tapauksessa lisätietoja OHJAIMET JA OHJELMAT-kappaleesta.
Sivu: 8
  FI 57 4. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ Huomaa seuraavat asiat, kun lajittelet pyykkiä: - Poista pyykistä metalliesineet, kuten hiussoljet, neulat ja kolikot; - Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi irralliset vyöt ja pitkät nauhat; - Irrota verhoista ripustimet; - Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti; - Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla. lKun peset huopia, peittoja tai muita raskaita tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta. lKun peset villaa, varmista, että tekstiili on konepestävä. Tarkista pesuohjemerkintä. Opas koneen ympäristöystävälliseen ja taloudelliseen käyttöön. Täytä kone mahdollisimman täyteen lEnergian, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on tehokkainta, kun käytetään suositeltua enimmäistäyttömäärää. Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä täysi koneellinen kahden puolikkaan koneellisen sijaan. Tarvitaanko esipesua? lVain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15% energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle pyykille. Onko likaisia vaatteita välttämätöntä pestä korkealla lämpötilalla? lVaikeat tahrat kannatta esikäsitellä tahranpoistoaineella/pesuaineella ja/tai liottaa ennen laittamista pesukoneeseen. Kun käytät matalia lämpötiloja pesuohjelmissa, säästät vaatteita ja peset energiatehokkaammin. Ennen kuivausohjelman käyttämistä (KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET) lSÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen kuivausohjelman käyttämistä. Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä ja suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa. Lue aina pesuainepakkauksesta ohjeet oikeaan käyttöön ja annosteluun. Täyttövinkkejä Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle Erittäin likaiseen valkopesuun suosittelemme puuvillaohjelmaa, vähintään 60°C:n lämpötilaa ja normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti toimivia valkaisuaineita. 40—60°C:n pesuohjelmiin valitaan sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja likaantumisasteen mukaan. Normaalit pesujauheet sopivat hyvin likaisten valkoisten tai haalistumattomien tekstiilien pesuun, ja nestemäiset pesuaineet tai värilliselle pyykille tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän likaantuneille värjätyille tekstiileille. Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita, joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa lämpötilassa pesemiseen. Villan tai silkin pesuun tulee käyttää vain erikseen näille tekstiileille tarkoitettuja pesuaineita.
Sivu: 9
  58 5. YLLÄPITO JA PUHDISTUS Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita, alkoholia tai liuottimia. Pesukoneen tavanomainen puhdistus ei edellytä erityistoimia: puhdista pesuainelokerot ja suodatin. Jäljempänä annetaan vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon. lSuosittelemme pesuainelokeroiden puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesu- ja huuhteluainejäämiä. lIrrota pesuainekotelo vetämällä sitä riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla vedellä ja aseta takaisin paikalleen. lPesukoneessa on erikoissuodatin, joka kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai kolikot, jotka voivat tukkia viemärin (mallin mukaan kyseessä on versio A tai B). lSAATAVANA VAIN TIETYISSÄ MALLEISSA: vedä mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja poista vesi letkusta astiaan. lSuosittelemme, että ennen suodattimen avaamista panet sen alle imukykyisen pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana. lKäännä suodatinta vastapäivään pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti. lIrrota suodatin ja puhdista se. Kun olet valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä myötäpäivään. lKiinnitä kaikki pesukoneen osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä on kuvattu. B A lJos pesukonetta pidetään varastossa lämmittämättömässä tilassa pidemmän aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi. lIrrota pesukone verkkovirrasta. lIrrota letku kiinnikkeestään, laske se alas ja tyhjennä kaikki vesi astiaan. lKun olet valmis, kiinnitä poistoletku kiinnikkeeseen. Pesuainekotelon puhdistus Suodattimen puhdistus Suosituksia pesukoneen siirtoon ja pitkäaikaiseen varastointiin
Sivu: 10
  FI 59 6. WI-FI OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) Tämä laite on varustettu Wi-Fi-teknologialla, jonka ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen avulla. KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA) lLataa Candy simply-Fi-sovellus laitteeseesi. lAvaa sovellus, luo käyttäjäprofiili (tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen pikaoppaan ohjeiden mukaisesti. ETÄKÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN lTarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty internetiin. lTäytä kone pyykillä, sulje luukku ja lisää tarvittaessa pesuaine. lKäännä SMART RING (kiekko ohjelmien valitsemiseksi) asentoon ETÄKÄYTTÖ Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ): luukku lukkiutuu ja ohjauspaneeli deaktivoituu. lKäynnistä ohjelma käyttämällä Candy simply-Fi sovellusta. Kun ohjelma on päättynyt, kytke kone pois päältä kääntämällä SMART RING asentoon OFF (POIS) jolloin luukun lukitus avautuu. * OFF * Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) ETÄKÄYTÖN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ lPoistu Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) tilasta ohjelman ollessa käynnissä kääntämällä SMART RING mihin tahansa muuhun asentoon, kuin Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ). Laitteen ohjauspaneeli tulee olemaan taas käyttötilassa ja jos ohjelma , and if the cycle is paused, voit avata oven, kun LUUKUN TURVALLISUUDEN merkkivalo sammuu. lLuukun ollessa suljettuna käännä nuppi asentoon Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ), jotta voit hallita laitetta käyttämällä sovellusta uudelleen. Jos ohjelma on käynnissä, se jatkuu. Candy simply-Fi-sovellus on saatavilla sekä Android-että iOS-pohjaisille tableteille ja älypuhelimille. Tutustu lähemmin Wi-Fi-toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa. Turvallisuussyistä joissakin pesuvaiheissa luukku voidaan avata vain, jos veden taso on alle alareunan ja lämpötila alle 45°C. Js nämä ehdot täyttyvät, odota ennen luukun avaamista, että LUUKUN TURVALLISUUDEN valo sammuu.
Sivu: 11
  60 7. PIKAKÄYTTÖOPAS Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti pyykin laadun ja määrän mukaiseksi. Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja lyhentää pesuaikoja huomattavasti. lKytke laitteeseen virta ja valitse haluamasi ohjelma. lMuuta tarvittaessa asetuksia ja tee tarvittavat valinnat. lAloita ohjelma painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO- painiketta. lOhjelman päätyttyä, näyttöön syttyy viesti "LOPPU" (joissain malleissa, myös kaikki ohjelmavaihevalot syttyvät). lKatkaise pesukoneen virta. Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita. Tarvittava vedenpaine: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Linkousteho: katso arvokilpeä. Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite: katso arvokilpeä. 8. OHJAIMET JA OHJELMAT 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (kiekko ohjelmien valitsemiseksi) B KÄYNNISTYS/TAUKO-painike C AJASTETTU ALOITUS-painike D VALINNAT-painike E LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painike F LÄMPÖTILAN VALINTA-painike G LINKOUKSEN VALINTA-painike H HÖYRY-painike F+G LUKITUS I Digitaalinäyttö Ohjelman valinta KUIVAUS (vain KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET) Jos haluat, että kone alkaa automaattisesti kuivata pyykkiä pesuohjelman jälkeen, valitse siihen käytettävät erikoisohjelmat. (huomioithan tällöin myös pestävän pyykin määrän). Voit tehdä tämän toimenpiteen myös erikseen pesuohjelman loputtua. Teknisiä tietoja
Sivu: 12
  FI 61 lKun SMART RING käännetään, laite kytkeytyy päälle ja näytölle tulee valitun ohjelman kuvaus ja sen parametrit. lMuista pesuohjelman lopussa sammuttaa laite kääntämällä SMART RING asentoon OFF (POIS), ja irrota sitten pistoke pistorasiasta ja sulje vedentulo. - Kielen valinta lKun laite on liitetty verkkoon ja virta on kytketty, saat näkyviin käytettävissä olevat kielet painamalla HÖYRY- tai AJASTETTU ALOITUS-painiketta. lValitse haluamasi kieli painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta. - Kielen vaihtaminen Jos haluat muuttaa valittua kieltä, paina HÖYRY- ja AJASTETTU ALOITUS-painikkeita samanaikaisesti noin kolme sekuntia. Näyttöön ilmestyy sana ENGLISH, ja voit valita uuden kielen. lAloita valittu pesuohjelma ja sen esivalitut valinnat painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO- painiketta. Kun ohjelma on käynnissä, näytössä näkyy jäljellä oleva aika. lJos haluat muokata valittua ohjelmaa, paina haluamaasi valintapainiketta, muokkaa oletusvalintoja ja paina sitten KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta ohjelman aloittamiseksi. lKun olet käynnistänyt laitteen, odota ohjelman käynnistymistä muutama sekunti. OHJELMAN KESTO lKun ohjelma on valittu, näytössä näkyy automaattisesti ohjelman kesto. Se vaihtelee valittujen toimintojen mukaan. lKun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva aika. lLaite laskee valitun ohjelman päättymiseen kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa kuorman määrän ja koostumuksen mukaisesti. OHJELMAN LOPPU lLuukku voidaan avata, kun näytössä lukee "LOPPU" ja LUUKUN TURVALLISUUDEN merkivallot on sammunut. lKytke ohjelman lopussa pesukone pois päältä kääntämällä SMART RING asentoon OFF (POIS). VAROITUS: Älä kosketa painikkeita samalla, kun kytket pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien aikana. Jos painikkeisiin kosketaan, kone ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen. SMART RING (kiekko ohjelmien valitsemiseksi) Ensimmäinen käynnistys KÄYNNISTYS/TAUKO-painike Sulje luukku ennen KÄYNNISTYS/ TAUKO-painikkeen painamista. Vain asetetun ohjelman kanssa yhteensopivat vaihtoehdot voidaan valita. SMART RING tulee AINA asettaa asentoon OFF (POIS) pesuohjelman lopussa ennen, kuin voit valita uuden pesuohjelman.
Sivu: 13
  62 KONEEN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN lPidä KÄYNNISTYS/TAUKO-painike painettuna noin 2 sekuntia (jotkin merkkivalot ja jäljellä olevan ajan näyttö vilkkuvat osoittaen, että kone on taukotilassa). lPaina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen ohjelman jatkamiseksi keskeytyskohdasta. OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN lPeruuta ohjelma kääntämällä SMART RING asentoon OFF (POIS). lOdota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN merkivallot on sammunut, ennen kuin avaat luukun. lPainikkeesta voidaan ohjelmoida pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään 24 tunnin kuluttua. lAloitus ajastetaan seuraavasti: - Aseta haluttu ohjelma. - Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön tulee h00) ja aseta sen jälkeen 1 tunnin viive painamalla uudelleen painiketta (näyttöön tulee h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla joka kerran, kun painiketta painetaan, kunnes näytössä lukee h24. Sen jälkeen painikkeen painaminen palauttaa ajastuksen nollaan. - Vahvista painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO- painiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti. lPeruuta käynnistysviive kääntämällä SMART RING asentoon OFF (POIS). Jos sähkö katkeaa koneen ollessa käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu muistiin ja jatkuu sähkön palattua kohdasta, jossa se oli sähkön katketessa. Valittavissa on kolme valintaa: - ESIPESU lValinnalla suoritetaan esipesu, josta on hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso ohjelmataulukko). lSuosittelemme käyttämään pesuainetta vain 20% pakkauksen suosittelemista määristä. - LISÄHUUHTELU lVoit valita lisähuuhtelun pesuohjelman loppuun. Toiminto on suunniteltu etenkin herkkäihoisille, joille pienetkin pesuainejäämät voivat aiheuttaa ihoärsytystä tai allergiaoireita. lLisähuuhtelua suositellaan myös lastenvaatteille ja silloin, kun erittäin likaisten tekstiilien pesussa käytetään paljon pesuainetta tai kun pestään pyyhkeitä, joiden kuituihin jää yleensä helposti pesuainejäämiä. HYGIEN + Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet. Turvallisuussyistä joissakin pesuvaiheissa luukku voidaan avata vain, jos veden taso on alle alareunan ja lämpötila alle 45°C. Js nämä ehdot täyttyvät , odota ennen luukun avaamista, että LUUKUN TURVALLISUUDEN valo sammuu. AJASTETTU ALOITUS-painike Valintapainikkeiden valinnat on tehtävä ennen KÄYNNISTYS/TAUKO- painikkeen painamista. Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu valittuun ohjelmaan, valintailmaisin ensin vilkkuu ja sitten sammuu. VALINNAT-painike Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu valittuun ohjelmaan, merkkivalo ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
Sivu: 14
  FI 63 Tätä painiketta voidaan käyttää kahden toiminnon väliseen valintaan riippuen valitusta ohjelmasta: - LIAN MÄÄRÄ -painike lKun ohjelma on valittu, sille asetettu pesuaika näytetään automaattisesti. lTällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta pesutehokkuuden tasosta muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien likaisuuden mukaisesti (voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso pesuohjelmataulukko). - VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA Jos taulukossa näkyy tämä vaihtoehto, se mahdollistaa vaihtoehdon valinnan ennalta asetetulle ohjelmalle (jos kyseessä on EKO 14'-30'-44' ohjelma, voit valita yhden kolmesta olemassa olevasta kestosta). lPainikkeesta voidaan muuttaa pesuohjelmien lämpötilaa. lTekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi nostaa yli kunkin ohjelman sallitun enimmäislämpötilan. lJos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa. lPainiketta painamalla voidaan vähentää linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa linkous kokonaan käytöstä. lJos pesuohjemerkinnöissä ei ole erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman tavanomaista suurinta linkousnopeutta. lLinkous palautetaan käyttöön painamalla painiketta, kunnes päästään haluttuun linkousnopeuteen. lLinkousnopeutta voidaan muuttaa pysäyttämättä konetta. Tällä painikkeella valitaan tiettyjen pesuohjelmien jälkeen tehtävät erityiskäsittelyt (ks. ohjelmataulukko). Höyrytoiminto tasoittaa märkien vaatteiden ryppyjä, jonka tuloksena silitystarve vähenee. Kuidut uudistetaan ja virkistetään pahojen hajujen poistamiseksi. Jokainen ohjelma tuottaa omanlaisensa höyrykäsittelyn, joka varmistaa mahdollisimman hyvän puhdistustehokkuuden vaatekappaleiden kuidun tyypin ja värin mukaisesti. lVoit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti LÄMPÖTILAN VALINTA- ja LINKOUKSEN VALINTA -painikkeita noin 3 sekunnin ajan. Näin voit estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta painetaan vahingossa koneen ollessa käynnissä. lLukituksen voi poistaa painamalla näitä kahta painiketta samanaikaisesti tai sammuttamalla laite. LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painike LÄMPÖTILAN VALINTA -painike LINKOUKSEN VALINTA -painike Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi, nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi. Jos pesuainetta käytetään liikaa, se voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista. Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta. Koneessa on elektroninen laite, joka estää linkouksen, mikäli pyykkikuorma ei ole tasapainossa. Tämä vähentää koneen melua ja tärinää ja siten pidentää koneen käyttöikää. HÖYRY-painike Tämä valinta on tehtävä ennen KÄYNNISTYS/ TAUKO-painikkeen painamista. LUKITUS
Sivu: 15
  64 Digitaalinäytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa kone on. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta. Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa. 2) LINKOUKSEN VALINTA MERKKIVALOT Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden, jota voidaan muuttaa tai joka voidaan poistaa sitä vastaavasta painikkeesta. 3) LUUKUN TURVALLISUUDEN MERKKIVALO lKuvake osoittaa luukun olevan lukittu. lKun KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta painetaan koneen luukun ollessa suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti. lOdota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN merkivallot on sammunut, ennen kuin avaat luukun. 4) Kg Detector MERKKIVALO (toiminto on käytössä vain joissain ohjelmissa) l"Kg Detector"-merkkivalo palaa ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana, kun älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää ohjelman keston sekä veden ja sähkön kulutuksen sopivaksi. lJokaisen pesuvaiheen aikana "Kg Detector" seuraa rummussa olevan pyykin tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien aikana se: - säätää tarvittavan veden määrää; - laskee pesuohjelman keston; - ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun kuitutyypin mukaan; - säätää rummun pyörimistahdin valitulle kuitutyypille sopivaksi; - tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää tarvittaessa veden määrää huuhtelun aikana; - säätää linkousnopeutta latauksen määrän mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi. 5) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on lukittu. 6) VALINNAT MERKKIVALOT Merkkivalot osoittavat valinnat, joita painikkeilla voi valita. 7) LIAN MÄÄRÄ MERKKIVALOT lKun ohjelma on valittu, merkkivalo näyttää automaattisesti ohjelmalle asetetun lian määrän tason. lKun valitaan toinen lian määrän taso, sitä vastaava merkkivalo syttyy. 8) HÖYRY MERKKIVALO Merkkivalo osoittaa, että kyseinen toiminto on valittu. Digitaalinäyttö Sulje luukku ENNEN kuin painat KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Jos luukku ei ole kunnolla suljettu, merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin 7 sekunnin ajan, minkä jälkeen käynnistyskomento perutaan automaattisesti. Jos näin käy, sulje luukku kunnolla ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen.
Sivu: 16
  FI 65 9) Wi-Fi MERKKIVALO • Näyttää Wi-Fillä varustetuissa malleissa yhteyden tilan. Tila voi olla: - PYSYVÄ MERKKIVALO: etäkäyttö on käytössä. - VILKKUU HITAASTI: etäkäyttö ei ole käytössä. - VILKKUU NOPEASTI KOLME SEKUNTIA, SITTEN SAMMUU: kone ei pysty ottamaan yhteyttä kodin Wi-Fi-verkkoon tai sitä ei ole otettu sovelluksessa käyttöön. - VILKKUU HITAASTI KOLME KERTAA, SITTEN SAMMUU KAHDEKSI SEKUNNIKSI: Wi-Fi-yhteyden palautus (sovelluksen käyttöönoton aikana). - PÄÄLLÄ SEKUNNIN AJAN, SITTEN SAMMUU KOLMEKSI SEKUNNIKSI: luukku on auki. Etäkäyttöä ei voida ottaa käyttöön. lLisätietoja toiminnosta ja Wi-Fin helposta asettamisesta on osoitteessa: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Sivu: 17
  66 OHJELMA (ENINT.)* 1) 2 1 (katso ohjauspaneeli) (ENINT.) 2 1 PÄIVITTÄISPESU 39' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° SEKA - JA KIRJOPYYKKI 59' 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40° 3) PUUVILLA 59' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° HYGIENIA PLUS 59' 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 60° SPORT PLUS 29' 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 30° HIENOPESU 59' 4) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 40° 3) EKO 14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 30° 30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 30° 44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 40° 3) HUUHTELU - - - - - - - - - - TYHJENNYS & LINKOUS - - - - - - - - - - VILLA/KÄSINPESU 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 30° SEKAPYYKKI 2) 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 60° ( ) ECO 20° 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20° PUUVILLA** 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60° ( ) VALKOPYYKKI 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90° ( ) Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fin) kautta. Ohjelmataulukko
Sivu: 18
  FI 67 Lue nämä huomautukset: * Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli). (Vain mallit, joissa on nestemäisen pesuaineen lokero) Jos vain osassa pyykistä on tahroja, joita pitää käsitellä nestemäisellä valkaisuaineella, tahrojen esikäsittely voidaan suorittaa pesukoneessa. Kaada valkaisuaine nestemäisen valkaisuaineen säiliöön, joka on pesuainekotelon lokerossa 2, ja valitse HUUHTELU-erikoisohjelma. Kun tämä vaihe on päättynyt, sulje laite, lisää loput pyykit ja käynnistä sopiva pesuohjelma. ( ) Vain, kun ESIPESU-valinta on valittuna (ohjelmat, joissa voidaan valita ESIPESU-valinta). 1) Kun ohjelma on valittu, näytöllä näkyy suositeltu pesulämpötila, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta, mutta ei kuitenkaan suurinta sallittua lämpötilaa korkeammaksi. 2) Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen kestoa ja tehokkuutta voidaan säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta. 3) Määritellyssä ohjelmassa LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta voidaan käyttää, kun halutaan valita vaihtoehto ennalta asetetulle ohjelmalle (jos kyseessä on EKO 14'-30'-44', voit valita yhden kolmesta olemassa olevasta ohjelmasta). 4) Käytettävissä oleva Höyry-toiminto. ** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU) Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n MUKAISESTI. PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C. PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C. Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella mitattuna. Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden pesuohjeiden lämpötilamerkintää, ja todellinen veden lämpötila voi hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
Sivu: 19
  68 Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla likaantuneelle pyykille (katso ohjelmataulukko). PÄIVITTÄISPESU 39' Täydellinen yhdistelmä ajan säästöä ja suorituskykyä. Tämä ohjelma tarjoaa erinomaisen pesun puolikkaalle koneelliselle pyykkiä vain 39 minuutissa. Suositellaan keskilikaisen pyykin päivittäiseen pesuun. SEKA - JA KIRJOPYYKKI 59' Tämä ohjelma tarjoaa sinulle vapauden pestä kaikenlaisia kankaita ja väriä päästämättöntä kirjopyykkiä yhdessä, täydellä kuormituksella, jolloin saadaan erinomaisia tuloksia vain 59 minuutissa. Kun pesu tapahtuu keskilämpötilassa, tätä ohjelmaa suositellaan pyykille, joka ei ole erityisen likaisia. PUUVILLA 59'/HYGIENIA PLUS 59' Paina LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kahdesta ohjelmasta: - PUUVILLA 59' Tämä ohjelma takaa erinomaiset tulokset puuvillapyykille. Tämä vaihtoehto on suunniteltu vähentämään melko likaisen puuvillapyykin pesuaikaa keskilämpötiloissa. Täytä kone vain puoliväliin parhaan tuloksen saavuttamiseksi. - HYGIENIA PLUS 59' Tämä ohjelma tarjoaa parhaan mahdollisen korkean lämpötilan, ajan ja puhdistustoimen yhdistelmän, jotta taataan mahdollisimman hyvä bakteereja tappava teho vain 59 minuutissa. Suositellaan puuvillapyykille, pesee 60°C: n lämpötilassa ja soveltuu parhaiten pienille täyttömäärille. SPORT PLUS 29' Suunniteltu lian poistoon kuntosalilla ja urheilussa käytetyistä teknisistä vaatteista. Ohjelma pesee 29 minuuttia matalassa lämpötilassa. Suositellaan pienille täyttömäärille synteettisiä vaatteita. HIENOPESU 59' Kehitetty herkkien vaatteiden ja arvokkaiden kankaiden pesuun ja käsittelyyn. Tämä ohjelma pesee matalassa lämpötilassa noin 59 minuuttia. Suositellaan pienille täyttömäärille. EKO 14'-30'-44' Säästöä ilman kompromissejä! Tätä uutta ohjelmaa voidaan käyttää hyvien tulosten saavuttamiseksi samalla, kun säästät vettä, energiaa, pesuainetta ja aikaa. Tämä vaihtoehto pesee keskilämpötilassa, joka soveltuu kaikille kangastyypeille. Suositellaan pienille täyttömäärille. Käytä LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kolmesta ohjelmasta: HUUHTELU/TYHJENNYS & LINKOUS Paina LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kahdesta ohjelmasta: - HUUHTELU Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan kaikenlaisia tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen. - TYHJENNYS & LINKOUS Ohjelma tyhjentää veden kokonaan ja suorittaa täyden linkouksen. Linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN VALINTA -painikkeesta. VILLA/KÄSINPESU Pesuohjelma konepestäville villakankaille tai käsin pestäville villavaatteille. SEKAPYYKKI Tällä ohjelmalla voit pestä erityyppiset ja - väriset kankaat yhdessä. Rummun pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän. Ohjelmien kuvaus Valitse ohjelma etiketeissä näkyvien pesuohjeiden, erityisesti suositellun maksimilämpötilan, mukaisesti.
Sivu: 20
  FI 69 ECO 20° Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C: n lämpötilassa, ja ohjelman pesutulos on silti erinomainen. Ohjelma kuluttaa vain noin 40 prosenttia perinteisen 40°C: n kirjopesuohjelman kulutuksesta. PUUVILLA Ohjelma soveltuu tavallisen likaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma mitattuna yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella. VALKOPYYKKI Pesee täydellisesti. Loppulinkous enimmäisnopeudella poistaa kosteutta tehokkaasti. Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ) Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksella Wi-Fin kautta. Tässä tapauksessa ohjelma aloitetaan sovelluksen komennoilla. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ). VAROITUS: TÄRKEÄÄ TIETOA PESEMISESTÄ. lUudet värilliset vaatteet on pestävä erillään vähintään 5 - 6 kertaa. lTietyt suuret, tummat tekstiilit, kuten farkut ja pyyhkeet on aina pestävä erillään. lÄlä koskaan sekoita kankaita, joiden värit EIVÄT OLE PESUNKESTÄVIÄ.
Sivu: 21
  70 9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen. VIRHEILMOITUKSET Virheilmoitus Mahdolliset syyt ja ratkaisut E2 (näytöllinen malli) 2 välähdystä (näytötön malli) Kone ei saa vettä. Tarkista, että hana on auki. Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa. Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus). Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei suodatin ole tukossa. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta. E3 (näytöllinen malli) 3 välähdystä (näytötön malli) Pesukone ei poista vettä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta. Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa. Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta. E4 (näytöllinen malli) 4 välähdystä (näytötön malli) Liikaa vaahtoa ja/tai vettä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta. E7 (näytöllinen malli) 7 välähdystä (näytötön malli) Luukkuongelma. Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista. Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku. Muu virhekoodi Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun. lNäytölliset mallit: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki: virhe 2 = E2). lNäytöttömät mallit: virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 = merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).
Sivu: 22
  FI 71 MUITA HÄIRIÖTILANTEITA Ongelma Mahdolliset syyt ja ratkaisut Pesukone ei toimi/käynnisty Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan. Tarkista, että virta on päällä. Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa. Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se uudelleen. Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko käynnistyspainiketta painettu. Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa. Lattialle pesukoneen lähelle vuotaa vettä Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta. Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan. Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni. Pesukone ei linkoa Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone saattaa: yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa; alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi; keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi. Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti. Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3. Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että linkous on sallittu. Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen. Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen. Linkous aiheuttaa tärinää/melua Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu. Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja, yms.). Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
Sivu: 23
  72 Ympäristöystävällisten fosfaatittomien pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia: - Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät heikennä huuhtelun tehokkuutta. - Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden väriä. - Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä: tämä ei välttämättä ole merkki huonosta huuhtelusta. - Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu yleensä pesuaineissa olevista ionittomista pinta-aineista, joita on vaikea saada pois pyykistä. Älä toista huuhtelua vaahdon poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan. Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun. On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun asiakaspalvelumme kautta saatavia alkuperäisiä varaosia. Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus- terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle. Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia. Takuu Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydettäessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.
Sivu: 24
  FI 73 LANGATON YHTEYS Parametri Vaatimustaso (Wi-Fi) Vaatimustaso (Bluetooth) Langaton standardi 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Taajuusalue 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Maksimi lähetysteho 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Minimi vastaanottoherkkyys 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Täten Candy Hoover Group Srl vakuuttaa, että tämä laite, jossa on merkintä noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia. Voit pyytää jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ottamalla yhteyttä valmistajaan osoitteessa: www.candy-group.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Candy
  • Tuote: Pyykinpesukoneet
  • Malli/nimi: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Bulgarialainen, Puola, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Ukrainalainen, Hollantilainen, Portugali, Kreikka, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen