Braun Multiquick 5 J500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Braun Multiquick 5 J500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Braun
  • Tuote: Mehupuristin
  • Malli/nimi: Multiquick 5 J500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 30
32
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat
vaatimukset laadun, toimivuuden ja muotoilun
osalta. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä
uudesta Braun-laitteestasi.
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen
laitteen käyttöönottoa.
Varoitus
• Älä kosketa syöttösuppiloon, kun laite on
verkkovirrassa ja erityisesti moottorin ollessa
käynnissä. Syötä ruoka syöttösuppilon läpi
käyttämällä syöttöpaininta.
• Älä koske teriin.
• Tuote soveltuu ainoastaan tavalliseen kotitalous-
käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysi-
sesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden
henkilöiden käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen
käyttöä. Suosittelemme ylipäänsä laitteen
pitämistä poissa lasten ulottuvilta. Lapsia tulisi
valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
• Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen
kokoamista/purkamista ja puhdistamista, kun
laite ei ole käytössä tai jos laitteessa on vika.
• Tarkista aina ennen käyttöä koko laite ja erityisesti
suodatin, että siinä ei ole vaurioita (halkeamia,
vikoja). Älä käytä laitetta, jos verkkojohto tai mikä
tahansa osa – erityisesti suodatin (6) – on vahin-
goittunut.
• Älä anna verkkojohdon koskettaa kuumia osia
äläkä vedä verkkojohtoa terävien reunojen yli tai
kanna laitetta verkkojohdosta.
• Suojaa moottoriosaa ja verkkojohtoa
kosteudelta. Moottoriosaa ja verkkojohtoa ei saa
käyttää, mikäli ne on upotettu veteen.
• Braun-sähkölaitteet täyttävät niitä koskevien
turvallisuussäädösten määräykset. Verkkojohto
voidaan korjata tai vaihtaa ainoastaan valtuute-
tussa huoltoliikkeessä. Puutteellinen valtuutta-
maton huoltotyö voi aiheuttaa vakavia vaaratilan-
teita käyttäjälle.
• Jännite/sähköteho: Katso laitteen pohjassa
olevasta tyyppikilvestä.
Laitteen osat (katso s. 4)
1 Moottoriosa
2 Virtakytkin
3 Pidikkeet
4 Puristusjäteastia
5 Mehunkerääjä
6 Suodatin
7 Kansi
8 Syöttösuppilo
9 Syöttöpainin
10a Kaatonokka, jossa tippalukko (vain mallissa
J700/J500)
10b Kaatonokka (vain mallissa J300)
11 Mehukannun kansi
12 Vaahdonerotin
13 Mehukannu
14 Johdon säilytys
15 Puhdistusharja
Pese laitteen irrotettavat osat ennen ensimmäistä
käyttökertaa (katso kohdat «Laitteen purkaminen»
ja «Puhdistus»).
Käynnistyksen lukitus/turvatoiminto
Laitteen voi käynnistää vasta, kun mehunkerääjä (5)
on paikallaan ja kansi on lukittu varmasti pidikkeillä
(3). Jos pidikkeet vapautetaan moottorin ollessa
käynnissä, moottori sammuu 3 sekunnin kuluessa.
Kokoaminen
1. Asenna kaatonokka (10a/10b) mehunkerääjään
(kuva a). Paina kaatonokan sivuja varovasti
yhteen peukalolla ja etusormella merkintöjen
kohdalta.
2. Aseta mehunkerääjä (5) moottoriosaan (1)
(kuva b).
3. Napsauta suodatin (6) mehunkerääjään (kuva b)
ja paina sitä alaspäin kunnes se lukittuu moot-
toriliittimeen.
4. Työnnä puristusjäteastia (4) paikalleen moottori-
yksikön takaosaan. Varmista, että se napsahtaa
paikalleen (kuva c).
5. Aseta kansi (7) paikalleen (kuva c). Kiinnitä
molemmat pidikkeet kannen kahvoihin ja paina
napakasti alas, kunnes kuulet niiden napsahta-
van paikalleen (kuva d).
6. Varmista, että mehukannu (13) on asetettu
kaatonokan (10) alapuolelle (kuva e). Tilavuus:
1250 ml.
Mehukannussa on vaahdonerotin (12), joka
erottelee vaahdon mehusta melkein kokonaan.
Vaahdonerottimen voi poistaa tarvittaessa.
Mehun puristaminen
• Tärkeää: Käytä ainoastaan kypsiä hedelmiä, jotta
suodatin (6) ei tukkeudu.
• Kierrä virtajohto kokonaan esille johdon säilytysti-
lasta (14) ennen käyttöä.
• Hedelmät ja vihannekset tulee pestä, jos ne
käytetään kuorineen.
• Enimmäiskäyttöaika tai -määrä kerrallaan:
15 minuuttia / 5 kg. Anna laitteen jäähtyä
riittävästi käytön jälkeen.
Hedelmä-/
kasvistyyppi
Esivalmistelu Mehustus
Kovat hedelmät/
kasvikset, esim.
omenat,
päärynät,
porkkanat,
juurikkaat
Poista syömäkel-
voton kuori
Siemenkotaa ei
tarvitse poistaa
Asento II
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 32
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 32 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Sivu: 31
33
Lehtivihannekset,
esim. kaali,
pinaatti ja yrtit
Kääri lehdet tiiviisti
yhteen ennen
mehustusta
Asento II
Pehmeät
hedelmät/
kasvikset, esim.
sitrushedelmät,
kiivit
Poista syömäkel-
voton kuori
Asento I
Viinirypäleet Poista paksuimmat
varret
Kivelliset
hedelmät, esim.
luumut, persikat
Poista kivet
Melonit Kuori ja leikkaa
syöttösuppiloon
sopiviksi paloiksi
Tomaatit, kurkut,
vadelmat
Esivalmistelua ei
tarvita
Marjat Soveltuvat vain
sekamehuihin
Asento I
Raparperi, tärkkelystä sisältävät
hedelmät (banaanit, mangot, papaijat,
avokadot ja viikunat), erittäin kovat ja
kuituiset hedelmät ja kasvikset
Eivät
sovellu
• Laita hedelmät tai vihannekset syöttösuppiloon
(8) (kuva e).
• Käännä virtakytkin (2) asentoon «I» tai «II».
• Paina syöttöpaininta (9) kevyesti (kuva f). Lisää
hedelmiä tai vihanneksia moottorin ollessa
käynnissä.
• Saamasi mehun määrä riippuu käytetyistä hedel-
mistä ja kasviksista.
• Hedelmä- ja vihannesmehut sisältävät arvokkaita
vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka pilaantuvat
nopeasti päästessään kosketuksiin hapen tai
valon kanssa. Juo mehu tuoreena heti puristami-
sen jälkeen.
Puristusjäteastian ja suodattimen
tyhjentäminen
Puristusjäteastia (4): Sammuta laite, irrota pistoke
pistorasiasta ja tyhjennä puristusjäteastia heti, kun
se näyttää täydeltä.
Suodatin (6): Jos mehu on yhtäkkiä paljon paksum-
paa, suodattimen ja kannen väliin jää jumiin paljon
hedelmälihaa ja/tai kuulet moottorinopeuden hidas-
tuvan, suodatin ja mehunkerääjä tulee tyhjentää ja
puhdistaa (katso «Laitteen purkaminen»). Tyhjennä
puristusjäteastia ja kokoa laite uudestaan.
Tippalukko (vain mallissa J700/J500)
Kun kaatonokka (10a) on kaltevassa asennossa, se
toimii tippalukkona keräten tippuvan mehun:
Sammuta laite ja odota muutama sekunti, kunnes
laitteesta tulee mehua enää tipoittain. Paina sen
jälkeen kaatonokka (10a) kaltevaan asentoon
(kuva g).
Laitteen purkaminen:
1. Sammuta laite kääntämällä virtakytkin (2) asen-
toon «O» ja irrota pistoke pistorasiasta (kuva h).
Malli J700/J500: Aseta kaatonokka (10a)
yläasentoon, jolloin jäljellä oleva mehu valuu
pois.
2. Poista syöttöpainin (9). Avaa kansi vapauttamalla
pidikkeet (kuva h). Irrota kansi.
3. Valuta hedelmälihajäämät mehunkerääjästä
puristusjäteastiaan.
4. Irrota mehunkerääjä (5) ja suodatin (6). Ota
suodatin ulos mehunkerääjästä (kuva i).
5. Irrota puristusjäteastia (4) vetämällä (kuva i).
6. Irrota kaatonokka (10a/10b) painamalla
molemmilta puolilta peukalolla ja etusormella
merkintöjen kohdalta (kuva j).
Puhdistus
• Irrota aina ensin pistoke pistorasiasta!
• Pura laite kohdassa «Laitteen purkaminen»
kuvatulla tavalla.
• Tärkeää: Poista enin hedelmäliha suodattimesta
ja muista osista harjalla ja lämpimällä vedellä
ennen varsinaista pesua astianpesukoneessa.
• Kaikki irrotettavat osat, mehukannun kansineen ja
vaahdonerottimen voi pestä astianpesukoneessa
tai käyttämällä lämmintä vettä ja tavallista astian-
pesuainetta (jossa ei ole hankaavia tai happamia
aineita). Muoviosat voivat värjäytyä runsaasti pig-
menttiä sisältävien ruokien (esim. porkkanoiden)
käsittelystä: Esipese osat kasviöljyllä ennen var-
sinaista pesua astianpesukoneessa.
• Osat eivät saa olla astianpesukoneessa ahtaassa
tilassa, jotta ne eivät väänny.
• Puhdista moottoriosa (1) ainoastaan kostealla
liinalla pyyhkimällä. Älä koskaan upota sitä
veteen.
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, älä
hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä
tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy
Laite ei toimi Pidikkeitä ei ole lukittu.
Kansi/suodatinta/
mehunkerääjää ei ole
asennettu oikein
Kaatonokasta roiskuu
mehua, vaikka
tippalukko on aktivoitu
Tippalukko pystyy
keräämään vain pienen
mehumäärän. Aktivoi
tippalukko vain silloin, kun
laitteesta tippuu mehua
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 33
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 33 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Kysymykset & vastaukset

Merkin Braun Multiquick 5 J500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Braun Multiquick 5 J500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Braun Multiquick 5 J500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Braun Multiquick 5 J500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Braun Multiquick 5 J500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.