Bosch TES50621RW käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch TES50621RW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: TES50621RW
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Ranska, Puola, Venäjä, Tšekki, Slovakki, Saksa, Italialainen, Espanja, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 63
60 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
60 i
Hyvä kahvin ystävä!
Olet tehnyt hyvän päätöksen ostamalla
tämän täysautomaattisen Bosch espresso-/
kahvinkeittimen.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu eri
laitemalleja, joiden varustelut poikkeavat
toisistaan.
Lue myös oheinen pikaohje.
Se voidaan säilyttää erillisessä säilytysloke-
rossa (5c) seuraavaa käyttökertaa varten.
Pakkauksen sisältö
(Katso käyttöohjeen alussa oleva kuva)
1 Täysautomaattinen espressokeitin
TES506
2 Pikaopas
3 Käyttöohje
4 Maidonvaahdotin
5 Liuska veden kovuuden mittaamista
varten
6 Mittalusikka kahvijauhoille
Sisältö
Pakkauksen sisältö...................................60
Turvallisuusohjeet.....................................61
Yleiskuvaus ..............................................63
Laitteen osat.............................................63
Näytön ilmoitukset ....................................64
aromaDouble Shot....................................64
Ennen ensimmäistä käyttöä .....................65
Vedensuodatin..........................................66
Valikkoasetukset.......................................67
Jauhatuskarkeuden asetus.......................68
Kahvin valmistaminen pavuista ................68
Kahvin valmistaminen kahvijauhoista.......69
Kuuman veden valmistus .........................69
Maitovaahdon ja lämpimän
maidon valmistus......................................70
Huolto ja päivittäinen puhdistus................70
Energiansäästöohjeita..............................73
Huolto-ohjelmat ........................................73
Jäätymissuoja...........................................76
Lisävarusteet ............................................76
Jätehuolto.................................................76
Takuu........................................................76
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen....77
Tekniset tiedot...........................................79
Sivu: 64
61
de
TES506.. | 01/2014
61
i
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita.
Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna
mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai
vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan
esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa,
toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden
käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain
tyyppikilven merkintöjen mukaisesti. Laitteen saa korjata (esim.
viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu,
jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.
Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä
valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat
henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen
turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle
8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä
he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he
ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.
Sivu: 65
62 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
62 i
Älä koskaan upota laitetta tai verkkojohtoa veteen. Käytä laitetta
vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Vikatapauksissa
vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
¡ Tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdottimen ulostulo (6a) kuumenee käytettäessä.
Maitovaahto tai kuuma maito tulee ulos maidonvaahdottimesta (6)
suurella paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä koske ulostuloon (6a) tai osoita sitä ketään kohden.
Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu
kokonaan.
¡ Loukkaantumisvaara!
Älä koske kahvimyllyn sisään.
Sivu: 66
63
de
TES506.. | 01/2014
63
i
Laitteen osat
Verkkokytkin O/I
Laite kytketään päälle tai kokonaan pois
päältä (virransyöttö katkaistaan) verkkokyt-
kimellä O/I (9).
Tärkeää: Suorita huuhteluohjelma ennen
laitteen kytkemistä pois päältä tai kytke laite
pois päältä painikkeella eoff / j (13).
Painike d
Painamalla painiketta d (11) voidaan
valmistaa samaan aikaan kaksi kupillista
valittua juomaa. Painike voidaan aktivoida
juomille, joissa ei ole maitoa ja joissa ei ole
aromaDouble Shot-toimintoa.
Painike eoff / j
Kun painiketta eoff / j (13) painetaan lyhy-
esti, laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy
pois päältä. Kun painiketta eoff / j (13)
painetaan pitkään, näytöllä näkyvät käyt-
täjäkohtaiset asetukset tai laite käynnistää
kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnon.
Painike h / g
Painamalla painiketta h / g (12) muodos-
tetaan maitovaahdon tai kuuman maidon
valmistuksessa tarvittava höyry. Lisäksi tällä
painikkeella valmistetaan kuumaa vettä.
Painike start
Juomien valmistus tai huolto-ohjelma käyn-
nistetään painamalla käynnistyspainiketta
start (10). Painamalla uudelleen käynnis-
tyspainiketta start (10) juoman valmistu-
misen aikana voidaan juoman valmistus
pysäyttää ennenaikaisesti.
Yleiskuvaus
(Katso kuvat A, B, C, D ja E käyttöohjeen
alussa)
1 Papusäiliö
2 Aromakansi
3 Kiertovalitsin jauhatuskarkeuden
valitsemista varten
4 Säiliö kahvijahoille
(kahvijauhoja/puhdistustablettia varten)
5 Keittoyksikkö (kuva E)
a) Keittoyksikkö
b) Ovi
c) Pikaohjeen säilytyslokero
d) Poistovipu keittoyksikölle
e) Lukitus
f) Suojus
6 Maidonvaahdotin (kuva C) irrotettava
a) Ulostulo
b) Kuuman maidon/maitovaahdon
kiertovalitsin
c) Maitoletku
d) Yläosa
e) Ilmasuutin
7 Kahvin ulostuloaukon korkeus
säädettävissä
8 Tiputusastia (kuva D)
a) Tiputusalustan suojus
b) Astia kahvinporoille
c) Tiputusastia kahvin ulostulon alla
d) Laskusäleikkö kahvin ulostulon alla
9 Verkkokytkin O/I
10 Painike start
11 Painike d
12 Painike h / g
13 Painike eoff / j
14 Kahvin vahvuuden kiertonappi
15 Juomavalikoiman kiertonappi
16 Näyttö
17 Irrotettava vesisäiliö
18 Vesisäiliön kansi
19 Mittalusikka kahvijauhoille (voidaan
käyttää apuvälineenä vedensuodatinta
paikalleen asetettaessa)
20 Jauhelusikan säilytys
21 Virtajohto ja säilytyslokero
Sivu: 71
68 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
68 i
Veden kovuusasteikko ja asetukset:
Asteikko Veden kovuus
Saksa (°dH) Ranska (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Juomien laskuri
Tässä näkyy käyttöönotosta lähtien valmis-
tettujen juomien määrä.
Jauhatuskarkeuden
asetus
Kahvipapujen jauhatus karkeutta voidaan
säätää kierrettävällä jauhatuskarkeuden
valitsimella (3).
¡ Huomio!
Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn
ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa laite
voi vaurioitua. Älä tartu käsin kahvimyllyyn.
● Säädä kahvimyllyn ollessa käynnissä
haluamasi kahvijauhojen karkeus kiertä-
mällä valitsimen (3) asentoa hienon jau-
hatuskarkeuden (a: kierrä vastapäivään)
ja karkean jauhatuskarkeuden (b: kierrä
myötäpäivään) välillä.
a b
Info: Uusi asetus on huomattavissa vasta
toisen kahvikupillisen valmistumisesta
lähtien.
Huomaa: Jos näytölle tulee ilmoitus Säädä
jauhatus karkeammaksi, kahvipavut
jauhetaan liian hienoksi. Säädä jauhatus
karkeammaksi.
Vihje: Valitse tummaksi paahdetuille pavuille
hienompi jauhatuskarkeus, vaaleammille
pavuille karkeampi jauhatuskarkeus.
Kahvin valmistaminen
pavuista
Espresso-/kahviautomaatti jauhaa tuoreen
kahvin jokaisella keittokerralla.
Laitteen tulee olla käyttövalmis. Valmista
kahvijuoma maidolla ohjaamalla maitoletku
ensin maitosäiliöön ja asettamalla kiertova-
litsin (6b) maitovaahdon jkohdalle.
Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on
vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi
maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen
käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja
huuhtele Huuhtele maitosäiliö-ohjelmaa
käyttäen.
Vihje: Käytä laitteessa mieluiten espresso-
tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja sekoi-
tuksia. Kahvipavut on suositeltavaa joko
säilyttää viileässä paikassa, suljetussa asti-
assa tai pakastimessa. Kahvipavut voidaan
jauhaa myös pakastettuina.
Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä
vesisäiliöön (17). Vesisäiliössä (17) tulee
aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä
varten.
Valmistus
1. Aseta esilämmitetyt kupit kahvin
ulostulokohdan (7) alle.
Vihje: Kun valmistat pienen espresson,
esilämmitä kuppi aina esim. kuumalla
vedellä.
2. Valitse haluttu kahvi ja määrä kiertä-
mällä ylempää kiertonappia (15). Valittu
kahvi ja määrä näkyvät näytöllä.
Sivu: 76
73
de
TES506.. | 01/2014
73
i
Energiansäästöohjeita
● Jos täysautomaattista espressokeitintä
ei käytetä, kytke laite pois päältä. Paina
painiketta eoff / j (13). Laite suorittaa
huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.
● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon
valmistumista. Ennenaikainen kahvin tai
maitovaahdon valmistumisen keskeyttä-
minen lisää energiankulutusta ja jäämä-
veden määrää tiputusastiassa.
● Suorita kalkinpoisto ja puhdistus
säännöllisin väliajoin välttääksesi kalkin
kovettumista kiinni laitteeseen. Kuivunut
kalkki lisää energiankulutusta.
Huolto-ohjelmat
Vihje: Katso myös pikaohje säilytysloke-
rossa (5c).
Käytöstä riippuen näytöllä näkyvät tietyin
väliajoin seuraavat ilmoitukset:
Suorita kalkinpoisto tai
Suorita puhdistus tai
Suorita calc‘n‘clean
Puhdista laite tai poista kalkki tällöin välittö-
mästi vastaavalla ohjelmalla. Valinnaisesti
voidaan molemmat toimenpiteet suorittaa
myös yhdessä Calc‘n‘Clean-puhdistusohjel-
malla (katso luku ”Calc‘n‘Clean”). Ellei
huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti,
laite voi rikkoontua.
¡ Huomio!
Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden
mukaisesti. Noudata puhdistusainepak-
kauksen turvallisuusohjeita.
Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa
saa keskeyttää!
Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen
aikana valmistuvia nesteitä!
Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapoh-
jaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai
sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!
Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoisto-
aineita ei saa missään tapauksessa laittaa
kahvijauholokeroon (4)!
Käyttötarkoitukseen erityisesti suunni-
teltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia
kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja
voidaan ostaa alan liikkeistä ja
tilata asiakaspalvelusta (katso luku
”Lisävarusteet”).
Kalkinpoisto
Kesto: noin 25 minuuttia
Tärkeää: Jos vesisäiliöön (17) on asetettu
vedensuodatin, se on ehdottomasti poistet-
tava ennen kalkinpoistoa.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
kalkinpoisto, paina painiketta eoff/j (13)
3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta
start (10). Kalkinpoisto aloitetaan.
Kalkinpoisto voidaan suorittaa ajoittain pai-
namalla painiketta eoff / j (13) vähintään
3 sekunnin ajan. Paina painiketta eoff / j
(13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonap-
pia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy
Käynnistä kalkinpoisto.
Käynnistä kalkinpoisto painamalla painiketta
start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan paini-
ketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Sivu: 77
74 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
74 i
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
● Täytä tyhjään vesisäiliöön (17) haaleaa
vettä ”0,5l”-merkintään asti, lisää 1 Bosch
kalkinpoistotabletti TCZ8002 ja anna sen
liuota. Jos käytät TCZ6002-tabletteja,
liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Aseta säiliö
Paina start
● Aseta vähintään 0,5 litran vetoinen astia
ulostulon (6a) alle.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 20 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin
3 minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt
takaisin paikalleen. Laitteesta on nyt pois-
tettu kalkki ja laite on taas käyttövalmis.
Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät
pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla
kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpois-
toaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa
puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola
voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen
lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä
ehdottomasti pestävä hyvin.
Puhdistus
Kesto: noin 10 minuuttia
Tärkeää: Puhdista keittoyksikkö ennen
huolto-ohjelman käynnistämistä, ks. luku
”Keittoyksikön puhdistaminen”.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
puhdistus, paina painiketta eoff / j (13)
3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta
start (10). Puhdistustoiminto aloitetaan.
Laitteen puhdistus voidaan suorittaa
ajoittain painamalla painiketta eoff / j (13)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
eoff / j (13) nopeasti kaksi kertaa.
Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään,
kunnes näytöllä näkyy Käynnistä
puhdistus. Käynnistä puhdistus painamalla
painiketta start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Puhdistus käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
Avaa laatikko
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Lisää puhdistusta.
● Lisää yksi Bosch puhdistustabletti ja sulje
lokero (4).
Puhdistus käynnissä
Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.
Sivu: 78
75
de
TES506.. | 01/2014
75
i
Calc‘n‘Clean
Kesto: noin 35 minuuttia
Calc‘n‘Clean toiminnolla suoritetaan saman-
aikaisesti sekä kalkinpoisto että laitteen
puhdistaminen. Jos näiden ohjelmien
suoritusajankohdat ovat lähellä toisiaan,
espresso-/kahviautomaatti ehdottaa auto-
maattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä.
Tärkeää: Jos vesisäiliössä (17) on
vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti
poistaa sieltä ennen huolto-ohjelman
käynnistämistä. Puhdista keittoyksikkö ennen
huolto-ohjelman käynnistämistä, ks. luku
”Keittoyksikön puhdistaminen”.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
calc’n’clean, paina painiketta eoff / j
(13) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi paini-
ketta start (10).
Huolto-ohjelma aloitetaan.
Calc‘n‘Clean-toiminto voidaan suorittaa
ajoittain painamalla painiketta eoff / j (13)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
eoff / j (13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes
näytöllä näkyy Käynnistä calc‘n‘clean.
Käynnistä Calc‘n‘Clean-toiminto painamalla
painiketta start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
calc‘n‘clean käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
Avaa laatikko
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Lisää puhdistusta.
● Lisää yksi Bosch puhdistustabletti ja sulje
lokero (4).
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan paini-
ketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
● Täytä tyhjään vesisäiliöön (17) haaleaa
vettä ”0,5l”-merkintään asti, lisää 1 Bosch
kalkinpoistotabletti TCZ8002 ja anna sen
liuota. Jos käytät TCZ6002-tabletteja,
liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Aseta säiliö
Paina start
● Aseta vähintään 1 l vetoinen astia ulostu-
lon (6a) alle.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
calc‘n‘clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 22 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
calc‘n‘clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin
10 minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.
Tyhjennä tippa­astia
Aseta tippa­astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt
takaisin paikalleen. Laite on nyt puhdistettu
ja taas käyttövalmis.
Sivu: 79
76 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
76 i
Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät
pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla
kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpois-
toaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa
puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola
voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen
lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä
ehdottomasti pestävä hyvin.
Jäätymissuoja
¡ Mahdollisten jäätymisvaurioiden
estämiseksi kuljetuksen tai säilyt-
tämisen aikana laite on sitä ennen
tyhjennettävä huolellisesti.
Info: Laitteen tulee olla käyttövalmis ja
vesisäiliön (17) täytettynä.
1. Aseta suuri astia ulostulon (6a) alle.
2. Paina painiketta h / g (12) ja anna
laitteen höyrytä noin 15 sekunnin ajan.
3. Kytke laite pois päältä verkkokatkaisi-
jalla O/I (9).
4. Tyhjennä vesisäiliö (17) ja
tiputusastia (8).
Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet voidaan ostaa alan
liikkeistä tai tilata asiakaspalvelusta:
Lisävarusteet Tilausnumero
Alan liike /
Asiakaspalvelu
Puhdistustabletit TCZ6001
00310575
Kalkinpoistotabletit TCZ8002
00576694
Vedensuodatin TCZ7003
00575491
Hoitosarja TCZ8004
00576331
Maitoastia ”Fresh Lock”
-kannella
TCZ8009N
00576165
Jätehuolto
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytet-
tyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste
electrical and electronic equipment – WEEE)
koskevaan direktiiviin 2012/19/EG. Tämä
direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden
palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n
alueella. Tietoja oikeasta jätehuollosta saa
myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuueh-
dot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
A
Sivu: 80
77
de
TES506.. | 01/2014
77
i
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö Syy Apu
Näytöllä näkyy teksti
Lisää kahvipapuja! vaikka
papusäiliö (1) on täysi tai
kahvimylly ei jauha papuja.
Pavut eivät putoa kahvimyl-
lyyn (liian öljyiset pavut).
Koputa papusäiliötä (1)
kevyesti.
Vaihda kahvin laatua.
Kun papusäiliö (1) on tyhjä,
pyyhi se kuivalla pyyhkellä.
Kuuman veden valmistami-
nen ei onnistu.
Maidonvaahdotin (6) tai mai-
donvaahdottimen kiinnitys
likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6) tai maidonvaahdottimen
kiinnitys, katso luku ”Huolto
ja päivittäinen puhdistus”.
Liian vähän tai ei ollenkaan
maitovaahtoa
tai
maidonvaahdotin (6) ei ime
maitoa.
Maidonvaahdotin (6) tai mai-
donvaahdottimen kiinnitys
likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6) tai maidonvaahdottimen
kiinnitys, katso luku ”Huolto
ja päivittäinen puhdistus”.
Sopimaton maidon laatu. Käytä maitoa jonka
rasvapitoisuus on 1,5%.
Maidonvaahdotin (6) on
koottu tai asetettu paikalleen
väärin.
Kostuta maidonvaahdottimen
osat ja paina ne tiukasti
yhteen.
Laitteeseen on kerääntynyt
kalkkia.
Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Kahvia tulee vain tiputellen
tai ei ollenkaan.
Liian hieno jauhatus. Kahvi-
jauho liian hienoa.
Säädä jauhatus karkeam-
maksi. Käytä karkeampaa
kahvijauhoa.
Laite kalkkeentunut. Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Kahvissa ei ole ”Cremaa”. Sopimaton kahvin laatu. Käytä kahvilaatua, jossa on
enemmän robusta-papuja.
Pavut eivät ole enää
paahtotuoreita.
Käytä tuoreita papuja.
Jauhatusta ei ole sovitettu
kahvipapuihin.
Säädä jauhatus
hienommaksi.
Kahvi on liian ”hapanta”. Jauhatus asetettu liian kar-
keaksi tai kahvijauho on liian
karkeaa.
Säädä jauhatus hienom-
maksi tai käytä hienompaa
kahvijauhoa.
Sopimaton kahvilaatu. Käytä tummemmaksi
paahdettua kahvia.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.
Sivu: 81
78 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
78 i
Häiriö Syy Apu
Kahvi on liian ”väkevää”. Jauhatus säädetty liian hie-
noksi tai kahvijauho on liian
hienoa.
Säädä jauhatus karkeam-
maksi tai käytä karkeampaa
kahvijauhoa.
Sopimaton kahvin laatu. Vaihda kahvin laatua.
Näytöllä näkyy teksti
Häiriö. Soita Hotlineen.
Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Hotlineen.
Vedensuodatin ei pysy vesi-
säiliössä (17).
Vedensuodatinta ei ole kiinni-
tetty oikein.
Kiinnitä vedensuodatin vesi-
säiliöön lujasti painamalla.
Näytöllä näkyy teksti
Tarkista vesisäiliö
Vesisäiliö on laitettu väärin
paikoilleen tai uutta veden-
suodatinta ei ole huuhdeltu
ohjeiden mukaisesti.
Laita vesisäiliö oikein paikoil-
leen tai huuhtele vedensuo-
datin ohjeiden mukaisesti ja
ota käyttöön.
Vesisäiliössä on
hiilihapollista vettä.
Täytä säiliö raikkaalla
vesijohtovedellä.
Kahvinporot eivät ole kiinte-
ässä muodossa ja ne ovat
liian märkiä.
Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai karkeaksi tai
käytettävissä on liian vähän
kahvijauhoja.
Säädä jauhatus karkeam-
maksi tai hienommaksi tai
mittaa 2 tasapäistä mittalusi-
kallista kahvijauhoja.
Näytöllä näkyy teksti Puh­
dista keittoyksikk.
Keittoyksikkö (5) likainen. Puhdista keittoyksikkö (5).
Keittoyksikössä (5) on liian
paljon jauhokahvia.
Puhdista keittoyksikkö (5).
Mittaa enintään 2 tasapäistä
mittalusikallista kahvijauhoja.
Keittoyksikön mekanismi on
jäykkä.
Ota keittoyksikkö pois ja puh-
dista se, katso luku ”Huolto ja
päivittäinen puhdistus”.
Kahvin tai maitovaah-
don laatu vaihtelee
huomattavasti.
Laite kalkkeentunut. Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Kun tiputusastia (8) irrote-
taan, laitteen sisäpohjalla
näkyy sille tippunutta vettä.
Tiputusastia (8) on irrotettu
liian aikaisin.
Irrota tiputusastia (8) vasta
kun viimeisestä juoman
valmistumisesta on kulunut
muutama sekunti.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.
Sivu: 82
79
de
TES506.. | 01/2014
79
i
Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä (jännite – taajuus) 220-240 V – 50/60 Hz
Teho 1600 W
Pumpun maksimipaine (staattinen) 15 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta) 1,7 l
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus 300 g
Johdon pituus 100 cm
Mitat (K x L x S) 385 x 280 x 479 mm
Paino, tyhjänä 9,3 kg
Kahvimylly Keraaminen
Häiriö Syy Apu
Näytöllä näkyy teksti
Aseta keittoyksikk.
Keittoyksikkö (5) puuttuu tai
sitä ei tunnisteta.
Kytke laite pois päältä, kun
keittoyksikkö (5) on asetettu
paikalleen. Odota 3 sekuntia
ja kytke laite takaisin päälle.
Tehdasasetuksia on muutettu
ja ne halutaan ottaa uudel-
leen käyttöön (”Nollaus”).
Käyttäjä on tehnyt asetuksia,
joita hän ei enää halua
käyttää.
Kytke verkkokytkimellä O/I
(9) varustettu laite pois
päältä. Paina painiketta
eoff / j (13) ja painiketta
h / g (12) ja kytke verkko-
kytkimellä O/I (9) varustettu
laite takaisin päälle. Vahvista
sitten painikkeella start (10).
Tehdasasetukset on otettu
käyttöön.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch TES50621RW ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch TES50621RW

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch TES50621RW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch TES50621RW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch TES50621RW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.