Bosch TES50129RW käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch TES50129RW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: TES50129RW
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Puola, Venäjä, Italialainen, Espanja, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 56
53
fi
Hyvä kahvin ystävä,
onnittelumme Boschin valmistaman täysau-
tomaattisen espressokeittimen hankinnan
johdosta.
Pakkauksen sisältö
(Katso käyttöohjeen alussa oleva kuva)
1		Täysautomaattinen espressokeitin
TES501
2		 Käyttöohje
3		 Vedenkovuuden mittaliuska
4		 Kahvijauhelusikka
Sisältö
Pakkauksen sisältö�����������������������������������53
Laitteen yleiskuva�������������������������������������53
Turvallisuusohjeet�������������������������������������54
Kytkimet ja painikkeet�������������������������������56
Ennen ensimmäistä käyttöä���������������������57
Vedensuodatin������������������������������������������59
Asetukset��������������������������������������������������60
Kahvin valmistus kahvipavuista����������������61
Kahvin valmistus jauhetusta kahvista ������62
Kuuman veden ottaminen������������������������62
Maidon vaahdottaminen���������������������������62
Hoito ja päivittäinen puhdistus������������������63
Energiansäästöohjeita������������������������������65
Huolto-ohjelma�����������������������������������������65
Jäätymisenesto ���������������������������������������66
Lisävarusteet��������������������������������������������67
Jätehuolto�������������������������������������������������67
Takuu��������������������������������������������������������67
Tekniset tiedot������������������������������������������67
Ohjeita, joiden avulla voit
korjata pienet ongelmat itse���������������������68
Laitteen yleiskuva
(Katso kuvat A, B, C, D ja E käyttöohjeen
alussa)
1 Kahvipapusäiliö
2 Aromikansi
3	
Kiertovalitsin, jolla valitaan
jauhatuskarkeus
4	Kahvijauhelokero
(kahvijauhe/puhdistustabletti)
5 Uuttoyksikkö (kuva E)
		
a) Uuttoyksikkö
		
b) Luukku
		
c) Poistovipu keittoyksikölle
		
d) Lukitus
		
e) Suojus
6 Maidonvaahdotin (kuva C) irrotettava
		
a) Höyryventtiili
		
b) Metallihylsy
		
c) Putki
		
d) Sisäkappale
		
e) Ilmareikä
7	
Korkeudeltaan säädettävä kahvin
ulostulo
8 Tippa-allas (kuva D)
		
a) Suojus
		
b) Kahvinporosäiliö
		
c) Kahvin ulostulon tippa-allas
		
d)	
Kahvin ulostulon tippa-altaan
suojalevy
		
e) Uimuri
9 Verkkokytkin O/I
10 Käynnistyspainike (start) C
11 Höyrypainike B
12 Huoltopainike A
13 Kiertonuppi ”kahvin vahvuus”
14 Kiertonuppi ”juoman valinta”
15 LED-merkkivalo
16 Irrotettava vesisäiliö
17 Vesisäiliön kansi
18	Jauhelusikka
(apuna vedensuodattimen
asettamisessa)
19 Kahvijauhelusikan säilytyslokero
20 Sähköjohto ja lokero
Sivu: 57
54
fi
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita.
Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna
mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai
vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan
esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa,
toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden
käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain
tyyppikilven merkintöjen mukaisesti. Laitteen saa korjata (esim.
viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu,
jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.
Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä
valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat
henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen
turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle
8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä
he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he
ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.
Sivu: 58
55
fi
Älä koskaan upota laitetta tai verkkojohtoa veteen. Käytä laitetta
vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Vikatapauksissa
vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
Laite sisältää kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisten
implanttien (esim. sydämentahdistimet tai insuliinipumput)
toimintaan. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä
vähintään 10 cm etäisyydellä laitteesta.
¡ Tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
Säilytä pienet osat turvallisessa paikassa, jotta ne eivät aiheuta
vaaraa (tukehtuminen).
¡ Loukkaantumisvaara!
Älä koske kahvimyllyn sisään. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa
loukkaantumisiin.
¡ Palovamman vaara!
Maidonvaahdotin kuumenee erittäin kuumaksi. Anna sen jäähtyä
käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen. Lämpöelementin tai
lämpölevyn pinnat voivat olla kuumia vielä jonkin aikaa käytön
päätyttyä.
Sivu: 59
56
fi
LED-merkkivalo
LED-valojen palamisen ja vilkkumisen
merkitys:
D palaa Vesisäiliö on tyhjä ja on
täytettävä.
D vilkkuu Vedensuodatin on kulunut ja
on vaihdettava uuteen.
Tärkeää: Käyttöönoton yhte-
ydessä vilkkuminen ei tarkoita
”suodattimen vaihtoa”, katso
”Laitteen käyttöönotto”.
E palaa Kahvipapusäiliö on tyhjä ja on
täytettävä.
F palaa Höyryventtiili on avattava /
suljettava.
F vilkkuu Maidonvaahdottimesta tulee
ulos asetuksesta riippuen
höyryä tai kuumaa vettä.
G palaa Kun on valittu G ”kahvin
vahvuus”-kiertonupilla, symbo-
lin valo palaa niin kauan kuin
käytetään kahvijauhetta.
H palaa Tippa-allas puuttuu tai sitä ei
ole laitettu oikein paikoilleen;
laita tippa-allas paikoilleen.
H vilkkuu Altaat ovat täysiä, tyhjennä
altaat ja laita takaisin
paikoilleen.
I palaa Uuttoyksikön luukku on auki,
sulje luukku.
I vilkkuu Ota uuttoyksikkö pois ja
­huuhtele se.
Kytkimet ja painikkeet
Verkkokytkin O/I
Laite käynnistetään tai kytketään pois
päältä (virrantulo keskeytyy täysin)
­verkkokytkimellä O/I (9).
Tärkeää: Käytä poiskytkentään
­huoltopainiketta (12).
Huoltopainike A
Laite huuhtelee ja kytkeytyy pois toimin-
nasta, kun huoltopainiketta (12) painetaan
lyhyesti. Kun huoltopainikkeen (12) valo
vilkkuu, huolto-ohjelma on käynnistettävä.
Huolto-ohjelma käynnistetään painamalla
huoltopainiketta (12) pitempään. Kun
huolto-ohjelma on käynnissä, huoltopainik-
keen (12) valo vilkkuu. Valo sammuu, kun
ohjelma on päättynyt.
Höyrypainike B
Höyrypainiketta (11) painamalla saadaan
aikaan höyryä, jota tarvitaan maidon
vaahdottamisessa.
Käynnistyspainike (start) C
Juoman valmistaminen käynnistetään käyn-
nistyspainiketta (10) painamalla. Juoman
tulo voidaan pysäyttää ennenaikaisesti
painamalla painiketta uudelleen juoman
valmistamisen aikana.
Sivu: 60
57
fi
Kiertonuppi ”kahvin vahvuus”
Tällä kiertonupilla (13)
asetetaan kahvin vahvuus tai
valitaan kahvijauhe.
h
-
g
G
Hyvin mieto
Mieto
Normaali
Vahva
Kahvijauhe
Kiertonuppi ”juoman valinta”
Tällä kiertonupilla (14) vali-
taan haluttu juoma ja määrä.
Sen lisäksi sillä muutetaan
käyttäjäasetuksia.
a
-
c
Pieni espresso
Espresso
Pieni café crème – maitokahvi
Café crème – maitokahvi
Suuri café crème – maitokahvi
b
-
d
2 pientä espressoa
2 espressoa
2 pientä café crème –
maitokahvia
2 
café crème –
maitokahvia
2 suurta café crème –
maitokahvia
Maidonvaahdotin
Maidonvaahdotin (6a) voidaan avata ja
sulkea ulos vetämällä ja sisään painamalla.
Ennen ensimmäistä
käyttöä
Yleistä
Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta,
kylmää, hiilihapotonta vettä ja ainoastaan
paahdettuja papuja (mieluiten ­
espresso-
tai kahviautomaatteihin soveltuvia
papusekoituksia). Älä käytä kuorrutettuja,
karamellisoituja tai muita sokeripitoisilla
lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne
tukkivat uuttoyksikön.
Tässä laitteessa on veden kovuuden säätö-
mahdollisuus. Tehtaalla laitteeseen on ase-
tettu veden kovuus 4. Määritä käytettävän
veden kovuus laitteen mukana toimitetun
testiliuskan avulla. Jos tuloksena on jokin
muu arvo kuin 4, ohjelmoi laite käyttöönoton
jälkeen uudelleen (katso kohta ”Veden
kovuus” ”Asetukset“-luvussa).
Laitteen käyttöönotto
1. Ota suojamuovi pois.
2. Aseta täysautomaattinen espressokeitin
laitteen painon kestävälle, tasaiselle,
vedenpitävälle alustalle. Laitteen tuule-
tusaukkojen on jäätävä vapaiksi.
Tärkeää: Käytä laitetta vain huoneissa,
joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
Jos laitetta on kuljetettu tai varastoitu alle
0°C:een lämpötilassa, odota vähintään
3 tuntia, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
3. Vedä pistoke ulos johtolokerosta (20)
ja laita se pistorasiaan. Voit säätää
johdon pituuden sopivaksi työntämällä
johtoa sisään ja vetämällä sitä ulos.
Aseta laite sitä varten esim. pöydän
reunaa vasten ja joko vedä johtoa alas
tai työnnä sitä ylös.
Sivu: 61
58
fi
4. Asenna maidonvaahdotin paikoilleen.
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin
(6) on koottu ja asennettu kokonaan.
5. Nosta vesisäiliön kansi (17) ylös.
6. Irrota ja huuhtele vesisäiliö (16), ja täytä
se raikkaalla, kylmällä vedellä. Huomioi
merkintä max.
7. Aseta vesisäiliö (16) paikoilleen
­
suorassa asennossa ja paina alas.
8. Sulje vesisäiliön (17) kansi.
9. Täytä papusäiliö (1) kahvipavuilla (kun
valmistat kahvin kahvijauheesta, katso
luku ”katso luku ”Kahvin valmistus jau-
hetusta kahvista”).
10. Kytke laitteeseen virta O/I (9) verkko-
kytkimellä. LED D vilkkuu ja LED F
palaa.
11. Aseta maidonvaahdottimen (6) suutti-
men alle astia.
12. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä
se varovasti ulos. Laite huuhtelee mai-
donvaahdottimen (6) vedellä. LED F
vilkkuu.
13. Kun LED F palaa, sulje maidonvaahdo-
tin (6) työntämällä se sisään.
Laite kuumenee ja huuhtelee. Kahvin
ulostulosta valuu hieman vettä. Kun pai-
nikkeiden A (12), B (11) ja C (10) valot
palavat, laite on valmis käytettäväksi.
Virran katkaiseminen laitteesta
Täysautomaattiseen espressokeittimeen on
tehtaalla ohjelmoitu vakioasetukset, jotka
vastaavat optimaalisia käyttöominaisuuk-
sia. Laite kytkeytyy valitun ajan kuluttua
automaattisesti pois päältä (kesto on
säädettävissä, katso ”Virran automaattinen
katkeaminen” luvussa ”Asetukset”).
Poikkeus: Laite kytkeytyy pois päältä ilman
huuhtelua, jos sitä on käytetty vain kuuman
veden tai höyryn valmistamiseen.
Jos haluat katkaista laitteesta virran manu-
aalisesti, paina huoltopainiketta (12). Laite
huuhtelee ja kytkeytyy pois päältä.
Huom: Kaada pois ensimmäinen juoma,
jonka valmistat laitteen käyttöönoton
yhteydessä, huolto-ohjelman suorittamisen
tai pitkän käyttötauon jälkeen, koska se ei
maistu niin hyvältä.
Täysautomaattisen espressokeittimen käyt-
töönoton jälkeen kestää muutaman kupilli-
sen verran, ennen kuin vaahto eli ”crema”
(vaahtokerrosta) on samettinen ja kestävä.
Pitemmän käytön yhteydessä on nor-
maalia, että tuuletusaukkoihin muodostuu
vesipisaroita.
Sivu: 62
59
fi
Vedensuodatin
Vedensuodatin voi vähentää kalkin kerään-
tymistä laitteeseen.
Uusi vedensuodatin on huuhdeltava ennen
ensimmäistä käyttöä. Menettele siinä
seuraavasti:
1. Paina vedensuodatin kahvijauhelusikan
(18) avulla kiinni tyhjään vesisäiliöön.
2. Täytä vesisäiliöön (16) vettä max-
merkintään asti.
3. Käännä kiertonuppi
(13) asentoon
4. Paina B (11) ja A (12) -painikkeita
yhtä aikaa vähintään viisi sekuntia. Joko
”pois” tai ”päälle” syttyy.
5. Säädä ”päälle” käynnistyspainiketta (10)
painamalla.
6. Vahvista painamalla käynnistyspaini-
ketta (10) vähintään viisi sekuntia, kaikki
LED-valot syttyvät hetkeksi.
7. LED D vilkkuu ja LED F palaa.
8. Aseta 0,5 litran suuruinen astia maidon-
vaahdottimen (6) suuttimen alle.
9. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos. LED F vilkkuu.
10. Suodattimen läpi virtaava vesi huuhtelee
suodattimen.
11. Kun LED F palaa, sulje maidonvaahdo-
tin (6) työntämällä se sisään.
12. Tyhjennä astia.
Laite on jälleen käyttövalmis.
Tiedoksi: Suodattimen huuhtelun kautta
myös suodattimen vaihdon ilmoitus
(= LED D vilkkuu) on aktivoitunut.
Suodattimen suodatusteho on kulunut
loppuun, kun näyttöön tulee suodattimen
vaihdon merkkivalo tai viimeistään, kun
suodatin on ollut käytössä kaksi kuukautta.
Suodatin on vaihdettava sekä hygieenisistä
syistä että laitteen kalkkeutumisen estämi-
seksi (laite voi vaurioitua). Varasuodattimia
on saatavilla jälleenmyyjältä tai asiakas-
palvelusta (katso luku ”Lisävarusteet”). Jos
laitteeseen ei vaihdeta uutta suodatinta,
suodattimen asetusta on muutettava
luvussa ”Veden kovuus” kuvatulla tavalla.
Tiedoksi: Voit merkitä suodattimen merkit-
simellä kuukauden, jolloin vaihdoit suodat-
timen. Voit merkitä myös kuukauden, jolloin
suodatin on vaihdettava seuraavan kerran
(viimeistään kahden kuukauden kuluttua).
Tiedoksi: Kun laite on ollut pitemmän aikaa
käyttämättä (esim. lomalla), siinä oleva
suodatin on huuhdeltava ennen käyttöä.
Huuhtelu tapahtuu valmistamalla kupillinen
kuumaa vettä (kaada vesi pois).
Sivu: 63
60
fi
Asetukset
Laitteen asetuksia on mahdollista sovittaa
yksilöllisesti.
Voit tehdä seuraavat asetukset:
Veden kovuus
Tässä laitteessa on veden kovuuden
säätömahdollisuus. Veden kovuuden oikea
asetus on tärkeää, jotta laite pystyy ilmoit-
tamaan ajoissa kalkin poistamisesta. Veden
kovuuden tehdasasetus on 4. Veden kovuus
voidaan mitata oheisella testiliuskalla tai se
voidaan kysyä paikalliselta vesilaitokselta.
Pidä testiliuskaa vähän aikaa vedessä,
ravistele kevyesti ja lue tulos noin minuutin
kuluttua.
Asteikko Veden kovuus
Saksalainen
(°dH)
Ranskalainen
(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Menettele seuraavassa kuvatulla tavalla,
jos tehtaalla asetettua veden kovuuden
arvoa joudutaan muuttamaan tai laitteessa
käytetään vedensuodatinta:
1. Käännä kiertonuppi
(13) asentoon
2. Paina B (11) ja A (12) -painikkeita
yhtä aikaa vähintään viisi sekuntia.
Palavien LED-valojen määrä ilmoittaa
asetetun veden kovuuden.
3. Paina nyt käynnistyspainiketta (10) niin
monta kertaa, kunnes haluttu veden
kovuus on näytössä; esim. veden
kovuus 3: LEDit D, E ja F palavat.
4. Paina käynnistyspainiketta (10) vähintään
viisi sekuntia. Asetetut LED-valot vilkku-
vat, valittu veden kovuus on tallennettu.
Tärkeää: Menettele vedensuodattimen
(katso luku ”Lisävarusteet”) käytön yhtey-
dessä seuraavassa kuvatulla tavalla, katso
luku ”Vedensuodatin”.
Huom: Jos painiketta ei paineta 90 sekun-
nin kuluessa, laite siirtyy asetusta
tallentamatta kahvinvalmistusvalmiuteen.
Aikaisemmin tallennettu veden kovuus jää
muistiin.
Virran automaattinen katkeaminen
Tässä voidaan asettaa aika, jonka kuluttua
laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä
viimeisen juoman valmistuksen jälkeen.
Aika voidaan asettaa 15 minuutin ja
4 ­
tunnin välille. Esiasetettua aikaa on mah-
dollista lyhentää energian säästämiseksi.
1. Käännä kiertonuppi
(13) asentoon
2. Paina B (11) ja A (12) -painikkeita
yhtä aikaa vähintään viisi sekuntia.
Palavien LED-valojen määrä ilmoittaa
asetetun virran katkeamisen ajan.
3. Paina nyt käynnistyspainiketta (10) niin
monta kertaa, kunnes haluttu virran
katkeamisaika syttyy:
D = 15 minuuttia
D ja E = 30 minuuttia
D, E ja F = 45 minuuttia
D, E, F ja G = 1 tunti
D, E, F, G ja H = 2 tuntia
D, E, F, G, H ja I = 4 tuntia
4. Paina käynnistyspainiketta (10) vähin-
tään viisi sekuntia. Asetetut LED-valot
vilkkuvat, valittu virran katkeamisaika on
tallennettu.
Huom: Jos painiketta ei paineta 90 sekun-
nin kuluessa, laite siirtyy asetusta tallen-
tamatta kahvinvalmistusvalmiuteen. Aikai-
semmin tallennettu virran katkeamisaika jää
muistiin.
Veden lämpötilan asettaminen
Myös laitteen veden lämpötila voidaan
asettaa.
1. Käännä kiertonuppi
(13) asentoon
2. Paina B (11) ja A (12) -painikkeita
yhtä aikaa vähintään viisi sekuntia.
Palavien LED-valojen määrä ilmoittaa
asetetun veden lämpötilan.
Sivu: 64
61
fi
3. Paina nyt käynnistyspainiketta (10) niin
monta kertaa, kunnes haluttu lämpötila
syttyy:
LED D = alhainen
LED D ja E = keskinkertainen
LED D, E ja F = korkea
4. Paina käynnistyspainiketta (10) vähin-
tään viisi sekuntia. Asetetut LED-valot
vilkkuvat, valittu lämpötila on tallennettu.
Huom: Jos painiketta ei paineta 90 sekun-
nin kuluessa, laite siirtyy asetusta
tallentamatta kahvinvalmistusvalmiuteen.
Aikaisemmin tallennettu veden lämpötila jää
muistiin.
Jauhatuskarkeuden asetus
Kahvin jauhatuskarkeus voidaan säätää
jauhatuskarkeuden kiertovalitsimella (3).
¡
¡ Huomio!
Säädä kahvin jauhatuskarkeus vain
kahvimyllyn ollessa käynnissä! Muussa
tapauksessa laite voi vaurioitua. Älä koske
kahvimyllyn sisään.
●
● Kun kahvimylly on käynnissä, käännä
kiertovalitsinta (3) hienon jauhatuksen
(a:  käännä vastapäivään) ja karkean
jauhatuksen (b: käännä myötäpäivään)
välillä.
a b
Tiedoksi: Uusi asetus on huomattavissa
vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta
lähtien.
Vihje: Valitse tummemmiksi paahdetuille
pavuille hienompi, vaaleammaksi paahde-
tuille pavuille karkeampi jauhatus.
Kahvin valmistus
kahvipavuista
Tämä täysautomaattinen espressokeitin
jauhaa kahvipavut jokaiselle kupilliselle
erikseen.
Vihje: Käytä mieluiten espressokahvipapu-
sekoituksia tai täysautomaattisille keittimille
tarkoitettuja kahvipapusekoituksia. Säilytä
papuja suljetussa rasiassa viileässä pai-
kassa tai pakastimessa, jotta niiden laatu
säilyy hyvänä. Kahvipavut voidaan jauhaa
myös jäisinä.
Tärkeää: Täytä vesisäiliöön (16) uutta
puhdasta vettä päivittäin. Vesisäiliössä
(16) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen
käyttöä varten.
Laitteella voidaan valmistaa erilaisia kahvi-
juomia painiketta painamalla.
Valmistus
Laitteen on oltava käyttövalmis.
1. Aseta lämmitetty kuppi (tai kupit) kahvin
ulostuloaukon (7) alle.
Vihje: Kun valmistat pienen espresson,
lämmitä kuppi aina valmiiksi esim. kuu-
malla vedellä.
2. Valitse haluamasi kahvi ja haluamasi
määrä ylempää kiertonuppia (14)
kääntämällä.
3. Valitse haluamasi kahvin vahvuus alem-
paa kiertonuppia (13) kääntämällä.
4. Paina käynnistyspainiketta (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin/kuppeihin.
Keittäminen voidaan lopettaa ennenaikai-
sesti painamalla käynnistyspainiketta (10)
uudelleen.
Sivu: 65
62
fi
Kahvin valmistus
jauhetusta kahvista
Tällä täysautomaattisella keittimellä voidaan
valmistaa kahvia myös jauhetusta kahvista
(ei murukahvi).
Tärkeää: Täytä vesisäiliöön (16) uutta
puhdasta vettä päivittäin. Vesisäiliössä
(16) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen
käyttöä varten.
Valmistus
1. Avaa kahvijauhelokero (4).
2. Täytä kahvijauhelokeroon enintään
kaksi tasapäistä lusikallista kahvijau-
hetta. Huomaa: Älä laita lokeroon
kokonaisia papuja tai murukahvia.
3. Sulje kahvijauhelokero (4).
4. Aseta alempi kiertonuppi (13) symbolin
G kohdalle.
5. Paina käynnistyspainiketta (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin.
Kuuman veden ottaminen
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee erittäin
kuumaksi. Tartu kiinni vain maidonvaahdot-
timen (6) muoviosasta.
Maidonvaahdotin on puhdistettava, ennen
kuin laitteesta otetaan kuumaa vettä.
Laitteen on oltava käyttövalmis.
1. Aseta lämmitetty kuppi tai lasi maidon-
vaahdottimen (6) suuttimen alle.
2. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos. Laite kuumentaa veden. Maidon-
vaahdottimen (6) suuttimesta valuu ulos
kuumaa vettä noin 40 sekunnin ajan.
3. Lopeta vaihe painamalla maidonvaah-
dotin (6) sisään.
Maidon vaahdottaminen
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee erittäin
kuumaksi. Tartu kiinni vain maidonvaahdot-
timen (6) muoviosasta.
Vihje: Vaahdota ensin maito ja tee sitten
kahvi tai vaahdota maito erikseen ja kaada
se kahviin.
Laitteen on oltava käyttövalmis.
1. Paina painiketta B (11).
Painike B vilkkuu, laite kuumentaa noin
20 sekunnin ajan.
2. Heti kun painikkeen ja LED F valo
palaa, upota maidonvaahdotin kuppiin
tai lasiin, johon on kaadettu maitoa
(kolmannes).
3. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
¡
¡ Palovammojen vaara!
Ulostuleva höyry on hyvin kuumaa, ja se
voi saada nesteet roiskumaan. Älä kosketa
hylsyä tai osoita sitä ihmisiin päin.
4. Vaahdota maito.
5. Sulje maidonvaahdotin (6) painamalla
se sisään.
Vihje: Maitovaahto onnistuu parhaiten
kylmällä maidolla, jonka rasvapitoisuus on
vähintään 1,5%.
Tärkeää: Kuivuneen maidon poistaminen
on hankalaa - puhdista maidonvaahdotin
sen takia (6) ehdottomasti jokaisen käytön
jälkeen haalealla vedellä.
Sivu: 66
63
fi
Hoito ja päivittäinen
puhdistus
¡
¡ Sähköiskun vaara!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
Älä koskaan upota laitetta veteen.
Älä käytä höyrypesuria.
●
● Pyyhi laitteen kotelo pehmeällä, kostealla
liinalla.
●
● Älä käytä hankaavaa liinaa tai puhdistus-
aineita.
●
● Pyyhi välittömästi pois kalkin, kahvin,
maidon ja kalkinpoistoaineliuoksen jää-
mät. Ne voivat aiheuttaa korroosiota.
●
● Uusissa puhdistussienissä voi olla
suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumat-
tomaan teräkseen lentoruostetta, joten
sieni on ennen ­
käyttöä ehdottomasti
pestävä hyvin.
●
● Vedä tippa-allas (8c) ja kahvinporosäiliö
(8b) ulos. Irrota suojus (8a) ja tippa-altaan
suojalevy (8d). Tyhjennä ja puhdista
tippa-allas ja kahvinporosäiliö.
●
● Ota kahvijauhelokero (4) pois ja
puhdista se.
●
● Irrota uimuri (8e) ja puhdista kostealla
liinalla.
K
KÄlä laita seuraavia osia astianpesu-
koneeseen: suojus (8a), uimuri (8e),
kahvijauhelokero (4), uuttoyksikkö (5a).
J
JSeuraavat osat on mahdollista puhdis-
taa astianpesukoneessa: tippa-allas
(8c), kahvinporosäiliö (8b), tippalevy
(8d), arominsuojakansi (2) ja kahvijau-
helusikka (18).
●
● Pyyhi laitteen sisäpuoli (altaat ja
kahvijauhelokero).
Tärkeää: Tippa-allas (8c) ja kahvinporosäiliö
(8b) on tyhjennettävä ja puhdistettava päivit-
täin, jotta laitteeseen ei muodostu hometta.
Huom: Laite suorittaa automaattisen
huuhtelun, kun laitteeseen kytketään
kylmänä virta verkkokytkimellä O/I (9) tai
kun kahvia on otettu. Laite puhdistuu näin
automaattisesti.
Tärkeää: Jos laite on pitemmän aikaa käyt-
tämättä (esim. loma), se on puhdistettava
huolellisesti maitojärjestelmä ja uuttoyk-
sikkö mukaan luettuna.
Sivu: 67
64
fi
Maidonvaahdottimen puhdistus
Maidonvaahdotin (6) tulisi puhdistaa jokai-
sen käytön jälkeen, jotta siihen jäänyt maito
saadaan poistettua.
Tärkeää: Anna maidonvaahdottimen jääh-
tyä ennen sen irrottamista.
Pura maidonvaahdotin osiin puhdistamista
varten:
1. Tartu kiinni metallihylsystä ja irrota alas
vetämällä.
2. Kierrä sisäkappaletta (6d) vastapäivään
ja ota pois.
3.
1
2
6d
Irrota putki (6c).
6c
4. Puhdista yksittäiset osat astianpesuai-
neliuoksella ja pehmeällä harjalla, laita
ne tarvittaessa lämpimään astianpesu-
aineliuokseen. Puhdista ilmareikä (6e)
huolellisesti.
6e
5. Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja
kuivaa ne.
6. Pistä sisäkappale (6d) ja putki (6c)
metallihylsyyn.
1 2
6d
6c
7. Kierrä sisäkappaletta myötäpäivään,
kunnes merkinnät ovat vierekkäin.
8. Laita maidonvaahdotin höyryventtiiliin.
Tarkista, että höyryventtiilissä oleva
punainen merkintä on peitossa.
¡
¡ Palovammojen vaara!
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6)
on koottu ja asennettu kokonaan.
Uuttoyksikön puhdistaminen
Puhdista uuttoyksikkö säännöllisesti!
Uuttoyksikön automaattinen esipuhdistus:
Paina huoltopainiketta (12) vähän aikaa.
Laite huuhtelee, jos on valmistettu kahvia.
Sen jälkeen se kytkeytyy pois toiminnasta.
Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi
uuttoyksikkö (5a) tulisi irrottaa säännöllisesti
puhdistusta varten (kuva E käyttöohjeen
alussa).
1. Katkaise laitteesta virta O/I (9) verkko-
kytkimellä. Minkään painikkeen valo ei
pala.
Sivu: 68
65
fi
2. Avaa uuttoyksikön luukku (5b).
3. Työnnä keittoyksikön (5a) punainen
lukitsin (5d) aivan vasemmalle.
4. Paina poistovipu (5c) aivan alas. Keitto-
yksikkö irtoaa.
5. Tartu kiinni keittoyksikön (5a) syvennyk-
sistä ja ota varovasti ulos.
6. Irrota keittoyksikön suojus (5e) ja
puhdista keittoyksikkö (5a) huolellisesti
juoksevan veden alla.
7. Puhdista keittoyksikön sihti huolellisesti
juoksevan veden alla.
Tärkeää: Puhdista ilman astianpesu-
tai muita puhdistusaineita. Älä laita
astianpesukoneeseen.
8. Puhdista laitteen sisäosat kostealla lii-
nalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.
9. Anna uuttoyksikön (5a) ja laitteen sisä-
osien kuivua.
10. Laita suojus (5e) takaisin keittoyksik-
köön ja työnnä keittoyksikkö (5a) laittee-
seen vasteeseen saakka.
11. Paina poistovipu (5c) aivan ylös.
12. Työnnä punainen lukitsin (5d) aivan
oikealle ja sulje luukku (5b).
Energiansäästöohjeita
●
● Katkaise täysautomaattisesta espresso-
keittimestä virta, kun laitetta ei käytetä.
Katkaise virta huoltopainiketta (12)
painamalla. Laite huuhtelee ja kytkeytyy
pois päältä.
●
● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon
valmistamista, mikäli mahdollista. Kes-
keyttäminen lisää energiankulutusta ja
tippa-allas täyttyy nopeammin.
●
● Poista laitteesta säännöllisesti kalkki, jotta
välttäisit kalkkikertymien muodostumisen.
Laitteeseen kerääntynyt kalkki lisää
energiankulutusta.
Huolto-ohjelma
Kesto: noin 35 minuuttia
Huoltopainikkeen (12) valo vilkkuu käytöstä
riippuen tietyin välein.
Laite tulisi puhdistaa huolto-ohjelmalla välit-
tömästi ja siihen kertynyt kalkki tulisi pois-
taa. Laite voi vioittua, jos huolto-ohjelmaa ei
suoriteta ohjeiden mukaisesti.
¡
¡ Huomio!
Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden
mukaisesti. Huomioi puhdistusainepakkauk-
seen merkityt turvaohjeet.
Huolto-ohjelmaa ei saa missään tapauk-
sessa keskeyttää. Älä juo nesteitä!
Älä koskaan käytä etikkaa, etikkapohjaisia
aineita, sitruunahappoa tai sitruunahappo-
pohjaisia aineita.
Älä koskaan laita kahvijauhelokeroon
(4) kalkinpoistotabletteja tai muita
kalkinpoistoaineita!
Puhdistukseen varta vasten kehitettyjä
ja soveltuvia kalkinpoisto- ja puhdistus-
tabletteja on saatavilla jälleenmyyjän
tai asiakaspalvelun kautta (katso luku
”Lisävarusteet”).
Sivu: 69
66
fi
Tärkeää: Jos vesisäiliöön (16) on laitettu suo-
datin, se on ehdottomasti poistettava ennen
huolto-ohjelman käynnistämistä. Puhdista
uuttoyksikkö ennen huolto-ohjelman käynnis-
tämistä, ks. luku ”Uuttoyksikön puhdistus”.
Käynnistä huolto-ohjelma painamalla huol-
topainiketta (12) vähintään viisi sekuntia.
Tiedoksi: Ohjelman ollessa käynnissä
huoltopainikkeen (12) valo vilkkuu.
LED H syttyy.
●
● Tyhjennä tippa-allas (8) ja aseta takaisin
paikoilleen.
Laite suorittaa huuhtelun kaksi kertaa.
LED G syttyy.
●
● Avaa kahvijauhelokero (4).
●
● Aseta sinne Bosch-puhdistustabletti ja
sulje kahvijauhelokero (4).
●
● Paina käynnistyspainiketta (10).
LED D syttyy.
●
● Täytä tyhjään vesisäiliöön (16) haaleaa
vettä ”0,5l”-merkintään asti, lisää 1 Bosch
kalkinpoistotabletti TCZ8002 ja anna sen
liuota. Jos käytät TCZ6002-tabletteja,
liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.
●
● Paina käynnistyspainiketta (10).
Huolto-ohjelma on nyt käynnissä noin
10 minuuttia.
LED F syttyy.
●
● Aseta maidonvaahdottimen (6) suuttimen
alle vähintään 0,5 litran suuruinen astia.
●
● Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Huolto-ohjelma on nyt käynnissä noin
12 minuuttia.
LED G syttyy.
●
● Huuhtele vesisäiliö (16) ja täytä se puh-
taalla juomavedellä merkintään max asti.
●
● Paina käynnistyspainiketta (10).
Huolto-ohjelma on nyt käynnissä
30 ­
minuuttia ja huuhtelee laitteen.
LED F syttyy.
●
● Sulje maidonvaahdotin (6) painamalla se
sisään.
Huolto-ohjelma on nyt käynnissä noin
8 minuuttia.
LED H syttyy.
●
● Tyhjennä tippa-allas (8) ja aseta takaisin
paikoilleen.
Kun on käytössä suodatin, laita se nyt
­takaisin paikoilleen.
Laitteen puhdistus ja kalkinpoisto on
­
päättynyt ja laite on taas käyttövalmis.
Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät
pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla
kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpois-
toaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa
puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola
voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen
lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä
ehdottomasti pestävä hyvin.
Jäätymisenesto
¡
¡ Tyhjennä laite kokonaan ennen kul-
jetusta ja varastointia, jotta välttäisit
sen vaurioitumisen pakkasessa.
Tiedoksi: Laitteen on oltava käyttövalmis ja
vesisäiliön (16) on oltava täynnä.
1. Aseta maidonvaahdottimen (6)
­
suuttimen alle suuri astia.
2. Paina höyrypainiketta (11).
LED F vilkkuu, laite kuumenee nyt noin
20 sekunnin ajan.
3. Kun LED F palaa, avaa maidonvaah-
dotin (6) vetämällä se ulos ja anna sen
höyrytä noin 15 sekuntia.
4. Katkaise laitteesta virta O/I (9)
verkkokytkimellä.
5. Tyhjennä vesisäiliö (16) ja tippa-allas (8).
Sivu: 70
67
fi
Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet ovat saatavissa
jälleenmyyjältä ja asiakaspalvelusta.
Lisävarusteet Tilausnumero
Alan liike /
Asiakaspalvelu
Puhdistustabletit TCZ6001
00310575
Kalkinpoistotabletit TCZ8002
00576694
Vedensuodatin TCZ7003
00575491
Hoitosarja TCZ8004
00576331
Jätehuolto
J
Hävitä pakkaus ympäristöystäväl-
lisesti. Tämän laitteen merkintä
perustuu käytettyjä sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment – WEEE)
koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen
laitteiden palautus- ja kierrätys-sään-
nökset koko EU:n alueella. Tietoja
oikeasta jätehuollosta saa myyjältä
tai kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuue-
hdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä (jännite – taajuus) 220-240 V – 50/60 Hz
Lämmitysteho 1600 W
Pumpun maksimipaine, staattinen 15 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta) 1,7 l
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus 300 g
Johdon pituus 100 cm
Mitat (K x L x S) 385 x 280 x 479 mm
Paino, tyhjänä 9,3 kg
Myllytyyppi Keramiikka
Sivu: 71
68
fi
Häiriö Syy Apu
Mylly ei jauha kahvipapuja. Pavut eivät putoa myllyyn
(pavut liian öljyisiä).
Koputa kevyesti
kahvipapusäiliötä (1). Vaihda
tarvittaessa toisentyyppiseen
kahviin.
Pyyhi tyhjennetty
kahvipapusäiliö (1) kuivalla
liinalla.
Laitteesta ei voi ottaa
kuumaa vettä.
Maidonvaahdotin (6) on
likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6), katso luku ”Hoito ja
päivittäinen puhdistus”.
Maitovaahtoa on liian vähän
tai ei ollenkaan.
Maidonvaahdotin (6) on
likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6), katso luku ”Hoito ja
päivittäinen puhdistus”.
Maito ei sovellu
vaahdotettavaksi.
Käytä maitoa, jonka
rasvapitoisuus on
vähintään 1,5 %.
Maidonvaahdotinta (6) ei ole
koottu oikein.
Kostuta maidonvaahdottimen
osat ja paina ne tiukasti yhteen.
Laitteeseen on kerääntynyt
kalkkia.
Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Kahvia tulee ulos vain
tiputellen tai kahvia ei tule
enää ulos lainkaan.
Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai kahvijauhe on
liian hienoa.
Säädä karkeampi jauhatus
tai käytä karkeampaa
kahvijauhetta.
Laitteeseen on kerääntynyt
paljon kalkkia.
Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Kahvissa ei ole ”crema”
(vaahtokerrosta).
Sopimaton kahvityyppi. Käytä kahvityyppiä, jossa on
enemmän robusta-papuja.
Pavut eivät ole enää
paahtotuoreita.
Käytä tuoreita papuja.
Jauhatusta ei ole säädetty
kahvipapuihin sopivaksi.
Säädä jauhatuskarkeus
hienoksi.
Kahvi on liian ”hapanta”. Jauhatus on asetettu liian
karkeaksi tai kahvijauhe on
liian karkeaa.
Säädä hienompi jauhatus
tai käytä hienompaa
kahvijauhetta.
Sopimaton kahvityyppi. Käytä tummempaa paahtoa.
Kahvi on liian ”väkevää”. Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai kahvijauhe on
liian hienoa.
Säädä karkeampi jauhatus
tai käytä karkeampaa
kahvijauhetta.
Sopimaton kahvityyppi. Vaihda kahvityyppiä.
Vedensuodatin ei pysy
paikoillaan vesisäiliössä (16).
Vedensuodatinta ei ole
kiinnitetty oikein.
Kiinnitä vedensuodatin
vesisäiliöön suorassa
asennossa ja lujasti painamalla.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.
Ohjeita, joiden avulla voit korjata pienet ongelmat itse
Sivu: 72
69
fi
Häiriö Syy Apu
LED D vilkkuu. Vesisäiliö ei ole kohdallaan
tai vedensuodatin on
kulunut.
Aseta vesisäiliö kohdalleen.
Jos ledi vilkkuu edelleen,
vaihda vedensuodatin
ja huuhtele se, ks. luku
”Vedensuodatin”.
Vesisäiliössä on hiilihapol-
lista vettä.
Täytä säiliö raikkaalla
vesijohtovedellä.
Kahvinporot eivät ole tiiviitä
ja ovat liian märkiä.
Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai karkeaksi
tai käytetään liian vähän
kahvijauhetta.
Säädä jauhatus karkeammaksi
tai hienommaksi tai käytä
kahvijauhetta kaksi tasapäistä
lusikallista.
LED I vilkkuu. Likainen uuttoyksikkö  (5). Puhdista uuttoyksikkö (5).
Uuttoyksikössä (5) liian
paljon kahvijauhetta.
Puhdista uuttoyksikkö (5).
Täytä kahvijauhetta enintään
kaksi tasapäistä lusikallista.
Uuttoyksikön mekanismi on
jäykkä.
Ota keittoyksikkö pois ja
puhdista se, katso luku ”Hoito
ja päivittäinen puhdistus”.
Uuttoyksikkö (5) puuttuu tai
laite ei tunnistanut sitä.
Katkaise laitteesta virta, kun
uuttoyksikkö (5) on paikoillaan,
odota kolme sekuntia ja kytke
virta uudelleen.
Kahvin tai maitovaahdon
laatu vaihtelee voimakkaasti.
Laitteeseen on kerääntynyt
kalkkia.
Poista kalkki ohjeita
noudattaen.
Laitteen pohjalla on vettä,
kun tippa-allas (8) otetaan
pois.
Tippa-allas (8) on otettu pois
liian aikaisin.
Ota tippa-allas (8) pois vasta,
kun viimeisimmän juoman
valmistuksesta on kulunut
muutama sekunti.
Tehdasasetuksia on
muutettu ja ne on aktivoitava
uudelleen (”reset”).
On tehty omia asetuksia,
joita ei enää tarvita.
Katkaise laitteesta virta
O/I (9) -verkkokytkimellä.
Pidä huoltopainiketta (12)
ja höyrypainiketta (11)
painettuna ja kytke laitteeseen
virta verkkokytkimellä
O/I (9). Vahvista lopuksi
käynnistyspainiketta (10)
painamalla. Tehdasasetukset
on aktivoitu.
LEDit vilkkuvat. Laitteessa on toimintahäiriö. Soita hotline-palveluun.
LEDit vilkkuvat. Väärä jännite. Käytä laitetta vain 220V-240V
jännitteellä.
LEDit vilkkuvat. Ympäristön lämpötila on liian
alhainen.
Käytä laitetta >5°C
lämpötilassa.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch TES50129RW ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch TES50129RW

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch TES50129RW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch TES50129RW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch TES50129RW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.