Bosch SBE65N00EU käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch SBE65N00EU allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Tiskikone
  • Malli/nimi: SBE65N00EU
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Suomalainen, Norja, Tanska, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Saksa, Romanialainen, Slovakki, Kiinalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 2
fi
3
Sisällysluettelo
8Määräystenmukainen käyttö . . 4
(Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . 4
Ennenkuin otat uuden laitteen
käyttöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toimituksen yhteydessä . . . . . . . . . . . 5
Asennuksen yhteydessä . . . . . . . . . . . 5
Päivittäisessä käytössä . . . . . . . . . . . . 6
luukun lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vauriotapauksessa . . . . . . . . . . . . . . . 6
Käytöstä poistetun laitteen kierrätys . . 7
7Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . 8
Pakkausmateriaali. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käytöstä poistetut laitteet . . . . . . . . . . 8
*Tutustuminen laitteeseen . . . . . 9
Ohjaustaulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Laite sisältä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Valikko yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . 9
+Vedenpehmennin/
Erikoissuola . . . . . . . . . . . . . . . 10
Säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedenkovuustaulukko. . . . . . . . . . . . 10
Erikoissuolan käyttö . . . . . . . . . . . . . 11
Suolaa sisältävät astianpesuaineet . . 11
Vedenpehmentimen kytkeminen
pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
,Huuhtelukirkaste . . . . . . . . . . . 12
Huuhtelukirkasteen
annostusmäärän säätö . . . . . . . . . . . 12
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
osoittimen kytkeminen pois päältä . . 13
-Astiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Konepesuun eivät sovellu. . . . . . . . . 13
Lasi- ja astiavauriot . . . . . . . . . . . . . . 13
Astioiden asettaminen koneeseen . . 14
Astioiden ottaminen koneesta. . . . . . 14
Kupit ja lasit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kattilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ruokailuvälinekori. . . . . . . . . . . . . . . 15
Kuppihylly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kääntyvä lautasteline . . . . . . . . . . . . 15
Pikkutavaroiden teline. . . . . . . . . . . . 16
Veitsiteline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Astiakorin korkeuden säätäminen. . . 16
.Astianpesuaine . . . . . . . . . . . . . 17
Annostele astianpesuaine . . . . . . . . . 18
Yhdistelmäpesuaineet. . . . . . . . . . . . 19
/Pesuohjelmataulukko . . . . . . . 20
Pesuohjelman valinta . . . . . . . . . . . . 21
Huomautus testilaitoksille . . . . . . . . . 21
0Lisätoiminnot . . . . . . . . . . . . . . 21
Pikaohjelma (VarioSpeedPlus) . . . . . 21
½ Puolitäyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HygieniaPlus (HygienePlus) . . . . . . . 21
Tehoalue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Extrakuivaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1Koneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . 22
Ohjelmatiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AquaSensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Koneen kytkeminen toimintaan. . . . . 22
Optinen näyttö ohjelmavaiheiden
aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jäljellä olevan pesuajan näyttö . . . . . 23
Ajastin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pesuohjelman päättyminen. . . . . . . . 24
Automaattinen virrankatkaisu /
Sisävalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koneen kytkeminen toiminnasta . . . . 25
Pesuohjelman keskeyttäminen . . . . . 25
Pesuohjelman lopettaminen
aikaisemmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sivu: 3
fi Määräystenmukainen käyttö
4
Pesuohjelman vaihtaminen . . . . . . . . 26
Intensiivikuivaus . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . 26
Koneen yleiskunto . . . . . . . . . . . . . . 26
Erikoissuola ja huuhtelukirkaste . . . . 27
Siivilät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Suihkuvarret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3Toimintahäiriö, mitä
on tehtävä? . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poistovesipumppu . . . . . . . . . . . . . . 29
Vianetsintätaulukko. . . . . . . . . . . . . . 30
4Huoltopalvelu . . . . . . . . . . . . . 38
5Asennus ja liitäntä . . . . . . . . . 38
Toimituksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . 38
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . 38
Koneen toimitus . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Poistovesiliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vesiliitäntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lämminvesiliitäntä. . . . . . . . . . . . . . . 40
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Koneen irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Koneen kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Suojaus pakkasvaurioilta
(Koneen tyhjentäminen) . . . . . . . . . . 42
8Määräystenmukainen
käyttö
M
ä
ä
r
ä
y
s
t
e
n
m
u
k
a
i
n
e
n k
ä
y
t
t
ö
Laite on tarkoitettu
ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Käytä astianpesukonetta vain
kotitalouksiin tarkoitettujen
astioiden pesemiseen.
(Turvallisuusohjeita
T
u
r
v
a
l
l
i
s
u
u
s
o
h
j
e
i
t
a
Kahdeksanvuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset tai henkilöt,
jotka ovat fyysisesti, aistillisesti
tai henkisesti rajoitteisia tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, eivät saa
käyttää tätä laitetta ilman heidän
turvallisuudesta vastaavan
henkilön valvontaa tai
opastusta.
Ennenkuin otat uuden laitteen
käyttöön
Lue käyttö- ja asennusohjeet
huolellisesti! Niissä on tärkeitä
laitteen asennukseen, käyttöön
ja huoltoon liittyviä ohjeita.
Säilytä kaikki käyttö- ja
asennusohjeet huolellisesti ja
muista antaa ne myös laitteen
mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Sivu: 4
Turvallisuusohjeita fi
5
Toimituksen yhteydessä
1. Tarkista heti, onko pakkaus
tai astianpesukone
vaurioitunut kuljetuksen
aikana. Älä ota vioittunutta
konetta käyttöön. Mikäli
epäilet koneen vaurioituneen,
ota yhteyttä koneen
toimittajaan.
2. Hävitä pakkausmateriaali
asianmukaisesti.
3. Älä anna pakkausta ja sen
osia lasten leikkeihin.
Kartonki ja muovi saattavat
aiheuttaa väärinkäytettynä
tukehtumisvaaran.
Asennuksen yhteydessä
Huomioi, että
astianpesukoneen taakse ei
asennuksen jälkeen pääse
enää vapaasti käsiksi
(kosketussuoja kuuman
pinnan takia).
Asenna ja liitä kone
asennusohjeiden mukaisesti.
Asennuksen aikana
astiapesukoneen tulee olla
irrotettuna verkosta.
Varmista, että talon
sähkömaadoitusjärjestelmä
on asennettu
määräystenmukaisesti.
Sähköverkon liitäntätietojen
tulee olla samat kuin
astianpesukoneen
tyyppikilvessä 9:
annettujen tietojen.
Jos laitteen
verkkoliitäntäjohto vioittuu,
sen tilalle tulee vaihtaa
erityinen liitäntäjohto.
Turvallisuussyistä johdon saa
hankkia ainoastaan
huoltopalvelusta.
Kun astianpesukone
sijoitetaan kaapistoon, kone
on kiinnitettävä ohjeiden
mukaisesti.
Kun astianpesukone
sijoitetaan muiden
kodinkoneiden alle tai päälle,
tulee noudattaa kyseisen
laitteen asennusohjeissa
annettuja astianpesukoneen
asentamiseen liittyviä ohjeita.
Noudata myös
astianpesukoneen
asennusohjeita, jotta kaikkien
laitteiden turvallinen toiminta
on varmistettu.
Mikäli tietoja ei ole tai
asennusohjeesta ei löydy
vastaavia ohjeita, käänny
kyseisen laitteen valmistajan
puoleen ja varmista, saako
astianpesukoneen asentaa
tämän laitteen ylä- tai
alapuolelle.
Sivu: 5
fi Turvallisuusohjeita
6
Jollet saa tietoja
valmistajalta, älä asenna
astianpesukonetta näiden
laitteiden ylä- tai alapuolelle.
Jos asennat
astianpesukoneen yläpuolelle
mikroaaltouunin, se saattaa
vahingoittua.
Asenna työtason alle tai
kalusteisiin sijoitettavat
laitteet ainoastaan kiinteän
työtason alle, joka on
kiinnitetty viereisiin
kalusteisiin ruuveilla, jotta
laite pysyy tukevasti
paikallaan.
Älä asenna konetta
lämmönlähteiden lähelle
(lämpöpattereiden,
lämmönvaraajien, uunien tai
muiden lämpöä tuottavien
laitteiden lähelle) tai
keittotason alapuolelle.
Koneen asennuksen jälkeen
pistotulppaan tulee päästä
hyvin käsiksi.
(Katso Sähköliitäntä)
Ei kaikissa malleissa:
Vesiliitännän muovikotelossa
on sähköinen venttiili, jonka
liitäntäjohdot on sijoitettu
vedenottoletkuun.
Älä katkaise letkua äläkä
upota muovikoteloa veteen.
Päivittäisessä käytössä
Noudata astianpesuaineen ja
huuhtelukirkasteen
pakkauksessa annettuja
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Lapsilukko (luukun lukitus)luukunlukitus *
Lapsilukon kuvaus on
käyttöohjeen lopussa kannen
käänteessä.
* mallin mukaan
Vauriotapauksessa
Korjaukset saa suorittaa
ainoastaan asianomaiset
valtuudet omaava huoltoliike.
Sitä ennen kone on
kytkettävä irti sähköverkosta.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta tai irrota sulake
tai kytke sitä vastaava
automaattisulake pois päältä.
Sulje vesihana.
Jos kone vahingoittuu,
erityisesti ohjaustaulu (säröjä,
reikiä, rikkoutuneita
valitsimia), tai jos luukku ei
toimi kunnolla, konetta ei saa
enää käyttää. Irrota
pistotulppa pistorasiasta tai
irrota sulake tai kytke
automaattisulake pois päältä.
Kierrä vesihana kiinni, soita
huoltoon.
Sivu: 6
Turvallisuusohjeita fi
7
Käytöstä poistetun laitteen
kierrätys
1. Tee käytöstä poistettu laite
heti käyttökelvottomaksi
tapaturmien välttämiseksi
myöhemmässä vaiheessa.
2. Toimita laite asianmukaiseen
jätehuoltopisteeseen.
m Varoitus
Loukkaantumisvaara!
Aukaise astianpesukone vain
täytön ja tyhjennyksen ajaksi.
Näin vältytään
loukkaantumisilta esim.
kompastumisen johdosta.
Asettele veitset ja muut
teräväkärkiset välineet
ruokailuvälinekoriin kärjet
alaspäin tai veitsitelineeseen*
vaakasuoraan.
Älä istu tai nouse avatun
luukun päälle, kone saattaa
keikahtaa.
Varo täyttämästä koreihin
liikaa astioita, kun kone on
vapaasti sijoitettuna, ts. ei
keittiön työtason alla.
Jos konetta ei ole sijoitettu
kalusteisiin ja sen toinen
sivuseinä ei ole peitetty, tulee
luukun saranoiden alue
suojata turvallisuussyistä
(loukkaantumisvaara). Suojia
saat lisätarvikkeina
huoltopalvelusta tai alan
liikkeistä.
* mallin mukaan
m Varoitus
Räjähdysvaara!
Älä kaada liuottimia pesutilaan.
Räjähdysvaara.
m Varoitus
Palovamman vaara!
Jos luukku on avattava
pesuohjelman ollessa
käynnissä, tee se varoen.
Koneesta saattaa roiskua ulos
kuumaa vettä.
m Varoitus
Lasten turvallisuus!
Kytke lapsilukko päälle,
mikäli koneessa on sellainen.
Lapsilukon tarkempi kuvaus
on käyttöohjeen lopussa
kannen käänteessä.
Älä anna lasten käyttää
astianpesukonetta tai leikkiä
koneella.
Pidä astianpesuaineet ja
huuhtelukirkaste poissa
lasten ulottuvilta. Ne
saattavat aiheuttaa
syöpymisoireita suussa,
nielussa ja silmissä tai
tukehtumisvaaran.
Älä päästä pieniä lapsia
avatun astianpesukoneen
lähelle. Koneessa olevaa
vettä ei saa juoda, siinä voi
olla vielä huuhtelukirkaste- tai
pesuainejäämiä.
Sivu: 7
fi Ympäristönsuojelu
8
Varo, että lapset eivät pane
sormiaan
pesutablettirasiaan 1:.
Pienet sormet voivat jäädä
puristuksiin rakojen väliin.
Kun kone on asennettu
kaapin päälle, varo että
lapset eivät jää puristuksiin
koneenluukun ja alapuolella
olevan kaapin oven väliin
avattaessa ja suljettaessa
luukkua.
Lapset saattavat esim. sulkea
itsensä koneen sisään
(tukehtumisvaara) tai joutua
muunlaiseen
vaaratilanteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä:
Vaarojen välttämiseksi irrota
verkkopistoke pistorasiasta,
katkaise liitäntäjohto ja irrota
se koneesta. Riko luukun
lukko, jottei luukku mene
enää kiinni.
7Ympäristönsuojelu
Y
m
p
ä
r
i
s
t
ö
n
s
u
o
j
e
l
u
Uuden laitteen pakkaus ja käytöstä
poistettu laite sisältävät arvokkaita
raaka-aineita ja uudelleen käytettäviä
materiaaleja.
Toimita yksittäiset osat lajiteltuna
jätehuoltoon.
Lähempiä tietoja laitteen
kierrätysmahdollisuuksista saat
kodinkoneliikkeistä sekä kaupungin tai
kunnan virastosta, jätehuoltoasioista
vastaavilta henkilöiltä.
Pakkausmateriaali
Kaikki koneen muoviosat on merkitty
kansainvälisten standardien mukaisilla
lyhenteillä (esim. >PS< polystyreeni).
Näin muovijäte voidaan konetta
hävitettäessä lajitella lajikohtaisesti.
Noudata kohdassa »Toimituksen
yhteydessä« annettuja
turvallisuusohjeita.
Käytöstä poistetut laitteet
Noudata kohdassa »Kierrätys« annettuja
turvallisuusohjeita.
Laitteessa on sähkö- ja
elektroniikkaromusta annetun
direktiivin 2012/19/EU mukainen
merkintä (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktiivi antaa puitteet käytöstä
poistettujen laitteiden
palautusoikeudesta ja
hyödyntämisestä ja se koskee
kaikkia EU maita.
Sivu: 9
Tutustuminen laitteeseen fi
9
*Tutustuminen
laitteeseen
T
u
t
u
s
t
u
m
i
n
e
n l
a
i
t
t
e
e
s
e
e
n
Kuvat ohjaustaulusta ja koneen sisältä
ovat käyttöohjeen alussa kannen
käänteessä.
Tekstissä on viittauksia kuviin
merkittyihin kohtiin.
Ohjaustaulu
* mallin mukaan
** Lukumäärä mallin mukaan
Laite sisältä
* mallin mukaan
Valikko yleiskuva
Löydät asetukset yksittäisistä
kappaleista.
( Virtakytkin
0 Ohjelmavalitsimet **
8 »Vedenoton tarkistuksen« osoitin
@ Suolan täyttötarpeen osoitin
H Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
osoitin
P Ajastin *
X Lisätoiminnot **
` Käynnistyspainike
h Numeronäyttö
)" Luukun avaaja
1" Sisävalo *
1* Yläkori
12 Veitsiteline *
1: Pesutablettirasia
1B Yläsuihkuvarsi
1J Alasuihkuvarsi
1R Suolan täyttösäiliö
1Z Siivilät
1b Ruokailuvälinekori
1j Alakori
9" Huuhtelukirkasteen täyttösäiliö
9* Pesuainelokero
92 Pesuainekotelon lukitsin
9: Tyyppikilpi
• Vedenkovuus •:‹‹ - •:‹ˆ
š Intensiivikuivaus š:‹‹ - š:‹‚
§ Huuhtelukirkaste §:‹‹ - §:‹‡
‘ Lämminvesi ‘:‹‹ - ‘:‹‚
› Ohjelman päättymisen merkkiääni
›:‹‹ - ›:‹„
˜ Automaattinen virrankatkaisu ˜:‹‹ -
˜:‹ƒ
‚ Optinen näyttö ohjelmavaiheiden
aikana ‚:‹‹ -‚:‹‚
Sivu: 10
fi Vedenpehmennin/Erikoissuola
10
+Vedenpehmennin/
Erikoissuola
V
e
d
e
n
p
e
h
m
e
n
n
i
n
/
E
r
i
k
o
i
s
s
u
o
l
a
Jotta astianpesukoneesi pesutulos on
mahdollisimman hyvä, on koneessa
käytettävän veden oltava »pehmeää«, ts.
se saa sisältää vain vähän kalkkia.
Muussa tapauksessa astioihin ja koneen
sisäosiin jää valkeita kalkkijäämiä.
Jos vesijohtoveden kovuusaste on yli
7° dH (1,2 mmol/l), vesi tulee
pehmentää. Veden pehmentäminen
tapahtuu vedenpehmentimeen lisättävän
erikoissuolan (elvytyssuolan) avulla.
Käytettävän vesijohtoveden kovuusaste
vaikuttaa vedenpehmentimen säätöön ja
tarvittavaan suolamäärään (katso
taulukko).
Säätö
Erikoissuolan annostusmäärä voidaan
säätää välille •:‹‹ •:‹ˆ.
Kun säätöarvoksi valitaan •:‹‹, suolaa
ei tarvitse annostella.
1. Vesijohtoveden kovuuden saat
selville kysymällä paikalliselta
vesilaitokselta.
2. Katso säätöarvo
vedenkovuustaulukosta.
3. Avaa luukku.
4. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
5. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹....
6. Päästä molemmat painikkeet irti.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
Asetuksen muuttaminen:
1. Paina ohjelmavalitsinta 3.
Säätöarvo kasvaa asteen verran
valitsimen jokaisesta painalluksesta;
korkein säätöarvo on •:‹ˆ, jonka
jälkeen näyttöön palautuu taas •:‹‹
(pois päältä).
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Asetus tallentuu koneen muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Vedenkovuustaulukko
‡¯¯
‡¯³
‡¯›
‡¯´
‡¯ž
‡¯‚
‡¯±
‡¯Å
9HGHQ
NRYXXVDVWH
ƒG+
 SHKPHl
 SHKPHl
 SXROLNRYD
 SXROLNRYD
 SXROLNRYD
 NRYD
 NRYD
 NRYD
PPROO
$VHWXV
NRQHHVVD
.RYXXVDOXH
Sivu: 11
Vedenpehmennin/Erikoissuola fi
11
Erikoissuolan käyttö
Lisää suolaa aina ennen koneen
käynnistämistä. Näin mahdollisesti
koneen pohjalle valunut suolaliuos
huuhtoutuu heti pesuveden mukana
pois koneesta ja vältytään korroosiolta.
1. Avaa suolan täyttösäiliön korkki 1R.
2. Täytä säiliö vedellä (tarpeen vain
ennen ensimmäistä käyttökertaa).
3. Lisää sitten erikoissuolaa (ei
ruokasuolaa tai tabletteja).
Vesi alkaa tällöin virrata
täyttösäiliöstä koneeseen.
Heti kun suolan täyttötarpeen
osoitin @ syttyy ohjaustaulussa, lisää
erikoissuolaa.
* mallin mukaan
Suolaa sisältävien
astianpesuaineiden käyttöSuolaasisältävätastianpesuaineet
Kun käytät yhdistelmäpesuaineita, joissa
suola on jo mukana, ei yleensä tarvita
erikoissuolaa, jos vedenkovuus on
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
l). Kun vedenkovuus on yli 21° dH,
erikoissuolaa on käytettävä.
Suolan täyttötarpeen
osoittimen/
vedenpehmentimen
kytkeminen pois päältäVedenpehmentimenkytkeminenpoispäältä
Jos suolan täyttötarpeen osoitin @
häiritsee sinua (esim. kun käytät
yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät jo
suolaa), voit kytkeä sen pois
toiminnasta.
Toimi kuten kohdassa
»Vedenpehmentimen säätö«
neuvotaan ja aseta arvoksi •:‹‹.
Vedenpehmennin ja suolan
täyttötarpeen osoitin on nyt kytketty
pois toiminnasta.
m Huomio
Älä koskaan täytä astianpesuainetta
säiliöön. Vedenpehmennin vioittuu.

Sivu: 12
fi Huuhtelukirkaste
12
,Huuhtelukirkaste
H
u
u
h
t
e
l
u
k
i
r
k
a
s
t
e
Kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
osoitin H syttyy ohjaustaulussa, on
huuhtelukirkastetta enää jäljellä vain 1–2
pesukertaan. Lisää huuhtelukirkastetta
jo nyt.
Huuhtelukirkaste parantaa pesu- ja
huuhtelutulosta, laseista tulee kirkkaita
ja astioista tahrattomia. Käytä vain
kotitalouskäyttöön valmistetuille
astianpesukoneille tarkoitettua
huuhtelukirkastetta.
Voit käyttää yhdistelmäpesuaineita, jotka
sisältävät huuhtelukirkasteaineita, jos
vedenkovuus on enintään 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kun
vedenkovuus on yli 21° dH,
huuhtelukirkastetta on käytettävä.
1. Avaa huuhtelukirkastesäiliö 9"
painamalla kannen kiinnitintä ja
nosta samalla kansi ylös.
2. Annostele huuhtelukirkastetta
varovasti täyttöaukon max. merkkiin
asti.
3. Sulje kansi, niin että se napsahtaa
kuuluvasti kiinni.
4. Pyyhi tarvittaessa yliläikkynyt
huuhtelukirkaste pois liinalla, jotta
vältyt liialliselta
vaahdonmuodostumiselta
seuraavalla pesukerralla.
Huuhtelukirkasteen
annostusmäärän säätö
Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
voidaan säätää välille §:‹‹ §:‹‡.
Säädä huuhtelukirkasteen
annostusmäärän asetukseksi §:‹†, niin
kuivaustuloksesta tulee erittäin hyvä.
Tehdasasetuksena on jo §:‹†.
Muuta asetusta vain, jos astioihin jää
juovia (valitse pienempi asento) tai
pisarajälkiä (valitse suurempi asento).
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹....


PD[
Sivu: 13
Astiat fi
13
4. Vapauta molemmat painikkeet.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus §:‹†.
Asetuksen muuttaminen:
1. Paina ohjelmavalitsinta 3.
Säätöarvo kasvaa asteen verran
valitsimen jokaisesta painalluksesta;
korkein säätöarvo on §:‹‡, jonka
jälkeen näyttöön palautuu taas §:‹‹
(pois päältä).
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Valittu asetus tallentuu koneen
muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen osoittimen
kytkeminen pois päältä
Jos huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
osoitin H häiritsee sinua (esim. kun
käytät yhdistelmäpesuaineita, jotka
sisältävät jo huuhtelukirkasteaineita),
voit kytkeä sen pois toiminnasta.
Toimi kuten kohdassa
»Huuhtelukirkasteen
annostusmäärän säätö« neuvotaan ja
aseta arvoksi §:‹‹.
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
osoitin H on nyt pois toiminnasta.
-Astiat
A
s
t
i
a
t
Konepesuun eivät sovellu
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka ovat
puuta.
Arat korikoristelasit, taidelasi ja
antiikkiastiat. Niiden koristeet eivät
kestä konepesua.
Astiat, joissa on kuumuutta
kestämättömiä muoviosia.
Kupari ja tina astiat.
Astiat, joissa on tuhkaa, vahaa,
konerasvaa tai maalia.
Astioissa olevat lasittamattomat
kuvioinnit, alumiini- ja hopeaosat yleensä
himmenevät pesussa tai niiden väri
muuttuu. Myös jotkut lasilaadut
(esim. kristalli) voivat muuttua sameiksi
usean pesukerran jälkeen.
Lasi- ja astiavauriot
Syyt:
Lasilaatu ja
lasinvalmistusmenetelmä.
Astianpesuaineen kemiallinen
koostumus.
Pesuohjelman vedenlämpötila.
Suositus:
Käytä vain laseja ja posliiniastioita,
jotka ovat valmistajan mukaan
konepesun kestäviä.
Käytä astianpesuainetta, joka on
tarkoitettu hellävaraiseen pesuun.
Poista lasit ja ruokailuvälineet
mahdollisimman pian
astianpesukoneesta pesuohjelman
päätyttyä.
Sivu: 14
fi Astiat
14
Astioiden asettaminen
koneeseen
1. Poista astioista isommat
ruoantähteet. Astioita ei tarvitse
esihuuhdella juoksevan veden alla.
2. Aseta astiat koneeseen niin, että
– ne ovat tukevasti paikoillaan
eivätkä pääse kaatumaan.
– pullot tms. astiat ovat koneessa
ylösalaisin.
– astiat, joissa on kaarevia osia tai
syvennyksiä, ovat astiakorissa
vinossa, jotta vesi pääsee
valumaan pois syvennyksistä.
– ne eivät estä suihkuvarsien 1B
ja 1J pyörimistä.
Älä pese koneessa erittäin pieniä
astioita, sillä ne saattavat pudota
helposti koreista.
Astioiden ottaminen koneesta
Poista astiat ensin alakorista, niin vältyt
vesipisaroiden valumiselta yläkorista
alakorissa olevien astioiden päälle.
Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille!
Anna niiden jäähtyä riittävästi
pesuohjelman päätyttyä, ennen kuin
tyhjennät astianpesukoneen.
Huomautus
Pesuohjelman päätyttyä voi koneen
sisätilassa olla vielä vesipisaroita. Tämä
ei vaikuta astioiden kuivumiseen.
Kupit ja lasit
Yläkori 1*
Kattilat
Alakori 1j
Sivu: 15
Astiat fi
15
Ohje
Aseta hyvin likaiset astiat (kattilat)
alakoriin. Voimakkaamman vesisuihkun
vaikutuksesta pesutuloksesta tulee
parempi.
Ohje
Voit ladata kotisivuiltamme maksutta
lisää esimerkkejä astioiden
sijoittamisesta astianpesukoneeseen.
Katso kyseinen internet-osoite
käyttöohjeen takasivulta.
Ruokailuvälinekori
Asettele ruokailuvälineet koriin aina
lajittelematta kärjet alaspäin.
Aseta pitkät ja terävät veitset sekä
välineet veitsitelineeseen, jolloin ne
pysyvät turvallisesti paikoillaan ja vältyt
loukkaantumisilta.
KuppihyllyKuppihylly *
Kuppihyllylle ja sen alapuolella olevaan
tilaan voit sijoittaa pienet kupit ja lasit tai
isommat ruokailuvälineet, kauhat ja
tarjoiluottimet. Kun et tarvitse
kuppihyllyä, voit kääntää sen
pystyasentoon.
* Laitemallin mukaan kuppihyllyn voi
säätää 3 korkeudelle. Aseta kuppihylly
ensin pystyasentoon ja nosta ylöspäin,
aseta se sitten vähän kallelleen ja
työnnä alaspäin haluamallesi
korkeudelle (1, 2, tai 3), niin että se
napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
KääntyvälautastelineKääntyvä lautasteline *
* mallin mukaan
Lautasteline voidaan kääntää toiseen
asentoon, jolloin kattiloille, kulhoille ja
laseille on enemmän tilaa.&/,&.
 
Sivu: 16
fi Astiat
16
Pikkutavaroiden teline *Pikkutavaroidenteline
* mallin mukaan
Pidike pitää kevyet muovitavarat kuten
esim. mukit, korkit tms. tukevasti
paikoillaan.
Veitsiteline *Veitsiteline
* mallin mukaan
Aseta veitset ja muut välineet
telineeseen vaakasuoraan.
AstiakorinkorkeudensäätäminenAstiakorin korkeuden
säätäminen *
* mallin mukaan
Yläkorin korkeuden 1* voi säätää, kun
ylä- tai alakorissa tarvitaan enemmän
tilaa isoille astioille.
Koneen korkeus 81,5 cm
Koneen korkeus 86,5 cm
Valitse toinen seuraavista
toimintavaihtoehdoista
astianpesukoneesi yläkorin mallin
mukaan:
Yläkori, jonka sivuissa on
vivut
1. Vedä alakori 1* ulos koneesta.
2. Laske koria alemmaksi painamalla
korin vasemmassa ja oikeassa
ulkolaidassa olevat vivut sisäänpäin
toinen toisensa jälkeen. Pidä samalla
toisella kädellä kiinni korin
yläreunasta, jottei kori pääse
putoamaan.
Yläkori Alakori
Asento 1 max. ø 22 cm 30 cm
Asento 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
Asento 3 max. ø 27 cm 25 cm
Yläkori Alakori
Asento 1 max. ø 24 cm 33 cm
Asento 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
Asento 3 max. ø 29 cm 28 cm
Sivu: 17
Astianpesuaine fi
17
3. Nosta koria ylemmäksi tarttumalla
korin yläreunaan sivuista ja vedä kori
ylöspäin.
4. Ennen kuin asetat korin takaisin
paikalleen, varmista, että kori on
kummaltakin puolelta yhtä korkealla.
Muuten koneen luukku ei mene kiinni
eikä ylempään suihkuvarteen tule
vettä.
Yläkori, jossa on pyöräparit
ylhäällä ja alhaalla.
1. Vedä alakori 1* ulos koneesta.
2. Poista yläkori ja aseta se takaisin
paikoilleen yläpyörien (asento 3)
varaan tai alapyörien (asento 1)
varaan.
.Astianpesuaine
A
s
t
i
a
n
p
e
s
u
a
i
n
e
Voit käyttää astianpesukoneille
tarkoitettuja pesutabletteja sekä
jauhemaisia tai nestemäisiä
astianpesuaineita, mutta älä käytä
koskaan käsinpesuun tarkoitettuja
astianpesuaineita. Jauhemaisen tai
nestemäisen pesuaineen voit annostella
yksilöllisesti likaisuuden mukaan.
Pesutableteissa on riittävästi tehoaineita
kaikkiin pesuohjelmiin. Nykyaikaiset,
tehokkaat pesuaineet ovat pääasiassa
heikosti emäksisiä ja sisältävät fosfaattia
ja entsyymejä. Fosfaatit sitovat vedestä
kalkin. Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja
liuottavat valkuaisainetta. Fosfaatittomat
pesuaineet ovat harvinaisempia. Ne
sitovat huonommin kalkkia ja siksi niitä
on annosteltava suurempi määrä.
Väritahrojen (esim. tee, ketsuppi)
poistoon käytetään yleensä happeen
perustuvia valkaisuaineita.
Huomautus
Noudata aina pesuaineen
pakkauksessa olevia ohjeita, jotta
pesutuloksesta tulee hyvä!
Lisätietoja saat
astianpesuainevalmistajien
neuvontapisteistä.
m Varoitus – Noudata
astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen
pakkauksessa annettuja turvallisuus- ja
käyttöohjeita.
Sivu: 18
fi Astianpesuaine
18
Annostele astianpesuaine
1. Jos pesuainekotelo 9* on vielä
kiinni, avaa se lukitsimen 92 avulla.
Annostele astianpesuaine kuivaan
pesuainekoteloon 9* (aseta tabletti
koteloon poikittain, ei pystyyn).
Annostelumäärä: katso valmistajan
ohjeet astianpesuaineen
pakkauksesta.
Pesuainekotelossa 9* olevien
annostusmerkkien ansiosta
on helppo annostella oikea määrä
jauhemaista tai nestemäistä
astianpesuainetta.
Kun astiat ovat normaali likaiset,
annosteluksi riittää yleensä 20 ml–
25 ml. Kun käytät pesutabletteja,
riittää yksi tabletti.
2. Sulje pesuainekotelo työntämällä sen
kansi ylös, niin että lukko napsahtaa
kiinni.
Pesuainekotelo avautuu
automaattisesti oikeaan aikaan
pesuohjelmasta riippuen.
Jauhemainen tai nestemäinen
pesuaine huuhtoutuu koneeseen ja
liukenee tasaisesti veteen, tabletti
putoaa sille tarkoitettuun rasiaan ja
liukenee sieltä veteen.
Ohje
Kun astiat ovat vain vähän likaisia,
annostele pesuainetta hieman tavallista
vähemmän.
Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita voit
tilata internet-sivuiltamme tai
huoltopalvelusta (katso takakansi).
PO
PO
PO
Sivu: 19
Astianpesuaine fi
19
Yhdistelmäpesuaineet
Perinteisten astianpesuaineiden lisäksi
tarjolla on paljon tuotteita, joissa on
lisäominaisuuksia. Ne sisältävät
pesuaineen lisäksi usein myös
huuhtelukirkasteen ja suolan korvaavia
aineita (3in1) ja yhdistelmän mukaan
(4in1, 5in1 jne.) vielä muita aineita kuten
esim. lasin tai teräksen suojaamiseen
tarkoitettuja aineita.
Yhdistelmäpesuaineet toimivat
optimaalisesti vain määrättyyn
vedenkovuuteen asti (yleensä 21°dH).
Jos tämä raja ylittyy, on lisättävä suolaa
ja huuhtelukirkastetta.
Heti kun käytät yhdistelmäpesuaineita,
pesuohjelma mukautuu
pesuainetuotteisiin automaattisesti, jotta
päästään parhaimpaan mahdolliseen
pesu- ja kuivaustulokseen.
m Varoitus – Varo asettamasta mitään
pesutablettirasiaan 1:; tabletti ei tällöin
liukene tasaisesti pesuveteen.
m Varoitus – Kun lisäät astioita
koneeseen ohjelman käynnistymisen
jälkeen, älä käytä tablettirasiaa 1:
yläkorin kahvana. Tabletti saattaa olla jo
rasiassa ja joudut kosketuksiin osittain
liuenneen tabletin kanssa.
Huomautuksia
Pääset optimaaliseen pesu- ja
kuivaustulokseen käyttämällä
perinteistä astianpesuainetta ja sen
lisänä suolaa ja huuhtelukirkastetta.
Pikaohjelmissa on mahdollista, että
pesutabletit liukenevat veteen eri
lailla. Tällöin ei päästä aina
täydelliseen pesutulokseen ja
koneeseen voi jäädä veteen
liukenemattomia pesuainejäämiä.
Jauhemaiset pesuaineet sopivat
paremmin tällaisille pesuohjelmille.
Jos peset »tehopesu« ohjelmalla
(vain joissakin malleissa), yksi
pesutabletti riittää. Jos käytät
jauhemaista astianpesuainetta, voit
annostella vähän pesuainetta myös
koneen luukulle.
Vaikka huuhtelukirkasteen tai/ja
suolan täyttötarpeen osoitin syttyy
(syttyvät), pesuohjelma jatkuu
moitteettomasti käytettäessä
yhdistelmäpesuaineita.
Kun käytät astianpesuaineita, joissa
on veteen liukeneva suojakalvo:
Tartu kalvoon vain kuivin käsin ja
aseta pesuaine vain täysin kuivaan
pesuainekoteloon, muutoin pesuaine
saattaa jäädä kiinni koteloon.
Kun haluat vaihtaa
yhdistelmäpesuaineesta perinteiseen
pesuaineeseen, muista säätää
vedenpehmentimeen ja
huuhtelukirkasteen
annostusmääräksi taas oikea
säätöarvo.
Sivu: 20
fi Pesuohjelmataulukko
20
/Pesuohjelmataulukko
P
e
s
u
o
h
j
e
l
m
a
t
a
u
l
u
k
k
o
Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi
ohjelmat koneen ohjaustaulusta.
Astialaji Lian laatu Ohjelma Mahdolliset
lisätoiminnot
Ohjelmavaiheet
kattilat, pannut,
kestävät astiat ja
ruokailuvälineet
erittäin pinttyneet,
kiinnipalaneet tai
kuivuneet, tärkkelys-
tai
valkuaisainepitoiset
ruoantähteet
± / °
Intensiivi 70°
kaikki
Esihuuhtelu
Pesu 70°
Välihuuhtelu
Huuhtelu 65°
Kuivaus
Á
Auto 45° - 65°
kaikki
Sensoritekniikka optimoi
ohjelmankulun astioiden
likaisuuden mukaan.
sekalaiset astiat
ja
ruokailuvälineet
vähän kuivuneet
tavanomaiset
ruoantähteet
Á
Auto 45° - 65°
kaikki
Sensoritekniikka optimoi
ohjelmankulun astioiden
likaisuuden mukaan.
â / à
Eco 50°
kaikki
Esihuuhtelu
Pesu 50°
Välihuuhtelu
Huuhtelu 65°
Kuivaus
arat astiat,
ruokailuvälineet,
lämpötiloille
herkät muovit ja
lasit
vain vähän pinttyneet,
tuoreet ruoantähteet
é / è
Varovainen 40°
Tehoalue
Pikaohjelma
Puolitäyttö
Extrakuivaus
Esihuuhtelu
Pesu 40°
Välihuuhtelu
Huuhtelu 55°
Kuivaus
ñ / ð
Pika 45°
Extrakuivaus
Pesu 45°
Välihuuhtelu
Huuhtelu 55°
kaikki astialajit
esihuuhtelu,
välihuuhtelu
ù / ø
Esihuuhtelu
ei mitään Esihuuhtelu
Sivu: 21
Lisätoiminnot fi
21
Pesuohjelman valinta
Voit valita sopivan pesuohjelman
astialajin ja likaisuusasteen mukaan.
Huomautus testilaitoksille
Testauslaitokset saavat vertailutestejä
koskevia ohjeita (esim. EN60436).
Tässä on kyse testin
suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan
tuloksista tai kulutusarvoista.
Kysely sähköpostitse osoitteeseen:
dishwasher@test-appliances.com
Muista antaa tuotenumero (E-nro) ja
valmistusnumero (FD), jotka löydät
luukkuun kiinnitetystä tyyppikilvestä 9:.
0Lisätoiminnot
L
i
s
ä
t
o
i
m
i
n
n
o
t
* mallin mukaan
Valittavissa lisätoimintojen
valitsimilla X.
Å Pikaohjelma
(VarioSpeedPlus) *Pikaohjelma(VarioSpeedPlus)
Toiminnolla >>Pikaohjelma<< voit
lyhentää valitun ohjelman pesuaikaa
noin 20% 66%. Jotta pesutulos säilyy
lyhennetystä pesuajasta huolimatta
optimaalisena, lisääntyy samalla veden-
ja energiankulutus.
½Puolitäyttö§ ½ Puolitäyttö *
Kun pestäviä astioita (esim. laseja,
kuppeja, lautasia) on vain vähän, voit
käynnistää toiminnon »Puolitäyttö«.
Samalla säästät vettä, energiaa ja aikaa.
Annostele pesuainelokeroon hieman
vähemmän pesuainetta kuin koko
koneellista pestäessä.
μ HygieniaPlus
(HygienePlus) *HygieniaPlus(HygienePlus)
Tämä toiminto nostaa lämpötiloja ja
pitää ne korkeina erittäin kauan, jotta
määritelty desinfiointiteho säilyy. Kun
käytät toimintoa jatkuvasti,
pesutuloksesta tulee hygieenisempi.
Lisätoiminto on ihanteellinen esim.
leikkuulautojen tai tuttipullojen
pesemiseen.
Ï Tehoalue *Tehoalue
Sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden
pesuun. Voit pestä samanaikaisesti
likaisempia kattiloita ja pannuja
alakorissa ja normaalisti likaantuneita
astioita yläkorissa. Alakorissa
suihkupaine on voimakkaampi ja
pesulämpötila hieman korkeampi.
¿ Extrakuivaus *Extrakuivaus
Korkeamman huuhtelulämpötilan ja
pidemmän kuivausvaiheen ansiosta
myös muoviosat kuivuvat hyvin.
Energiankulutus on hieman korkeampi.
Sivu: 22
fi Koneen käyttö
22
1Koneen käyttö
K
o
n
e
e
n k
ä
y
t
t
ö
Ohjelmatiedot
Pesuohjelmatiedot (kulutustiedot) löydät
pikakäyttöohjeista. Ilmoitetut tiedot on
mitattu normaali olosuhteissa ja
vedenkovuuden säätöarvon
ollessa •:‹…. Eri seikat kuten
esim. veden lämpötila tai vedenpaine
voivat vaikuttaa mitattuihin arvoihin.
AquaSensorAquaSensor *
* mallin mukaan
AquaSensor on optinen mittauslaite
(valokenno), joka mittaa pesuveden
sameutta.
AquaSensor aktivoituu
ohjelmakohtaisesti. Kun Aquasensor on
aktiivinen, kone voi käyttää samaa vettä
myös seuraavassa pesuvaiheessa,
jolloin veden kulutus pienenee noin 3 -
6 litraa. Jos vesi on likaista, se
pumpataan ulos koneesta ja korvataan
puhtaalla vedellä. Automaattiohjelmissa
sovitetaan myös lämpötila ja pesuaika
likaisuusasteen mukaan.
Koneen kytkeminen
toimintaan
1. Avaa vesihana täysin auki.
2. Avaa luukku.
3. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
Pesuohjelman Eco 50° näyttö
vilkkuu. Kone valitsee tämän
ohjelman, jollet paina mitään muuta
ohjelmavalitsinta 0.
Numeronäytössä h vilkkuu arvioitu
ohjelman kestoaika.
4. Paina käynnistyspainiketta `.
5. Sulje koneen luukku.
Pesuohjelma käynnistyy.
Huomautus
- koskien astianpesukoneen
ympäristöystävällistä käyttöä:
Pesuohjelma Eco (Eko) 50° on asetettu
ekologisista syistä oletusohjelmaksi aina
käynnistettäessä kone. Tämä säästää
luonnonvaroja ja myös rahaa.
Eco (Eko) 50° pesuohjelma on erittäin
ympäristöystävällinen ohjelma. Se on
EU-asetuksen 1016/2010 mukainen
»perusohjelma«, joka sopii
peruspesuohjelmaksi
normaalilikaisten astioiden pesuun ja
on yhdistetyn energian- ja
vedenkulutuksensa kannalta tehokkain
ohjelma kyseisen tyyppisille astioille.
Sivu: 23
Koneen käyttö fi
23
OptinennäyttöohjelmavaiheidenaikanaOptinen näyttö
ohjelmavaiheiden aikana *
* mallin mukaan
Ohjelmavaiheiden aikana näkyy lattiassa
astianpesukoneen edessä valomerkki.
Avaa koneen luukku vasta sitten, kun
valomerkkiä ei enää ole näkyvissä.
Varmista, että luukku on suljettu. *
Jos astianpesukone sijoitetaan
kalusteisiin niin, että kalustesokkeli on
samassa linjassa koneen luukun
kanssa, valomerkki ei ole enää
näkyvissä.
Voit muuttaa tämän toiminnon
seuraavasti:
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹.....
4. Vapauta molemmat painikkeet.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus ‚:‹‚.
Asetuksen muuttaminen:
1. Painamalla valitsinta 3 voit kytkeä
toiminnon pois päältä ‚:‹‹ tai
päälle ‚:‹‚.
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Valittu asetus tallentuu koneen
muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Jäljellä olevan pesuajan näyttö
Kun valitset pesuohjelman,
numeronäyttöön h tulee näkyviin
jäljellä oleva pesuaika.
Veden lämpötila, astiamäärä ja astioiden
likaisuusaste vaikuttavat pesuohjelman
kestoaikaan ja se saattaa vaihdella
(valitun pesuohjelman mukaan).
AjastinAjastin *
* mallin mukaan
Voit siirtää pesuohjelman alkamista
kaikkiaan 24 tuntia säätämällä
käynnistymisajan tunnin välein.
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Paina painiketta P +, kunnes
numeronäyttöön h tulee œ:‹‚.
4. Paina painiketta P + tai – niin
monta kertaa, kunnes näytössä on
haluamasi aika.
5. Paina käynnistyspainiketta `,
ajastustoiminto on aktivoitu.
6. Voit poistaa valitun käynnistymisajan
painamalla painiketta P + tai – niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön tulee näkyviin h
œ:‹‹.
Kun pesuohjelma ei ole vielä
käynnistynyt, voit muuttaa vapaasti
valitsemasi pesuohjelman.
7. Sulje koneen luukku.
Sivu: 24
fi Koneen käyttö
24
Pesuohjelman päättyminen
Ohjelma on päättynyt, kun
numeronäyttöön h tulee
näkyviin ‹:‹‹.
Ohjelman päättymisestä ilmoitetaan
lisäksi äänimerkillä. Voit muuttaa tämän
toiminnon seuraavasti:
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹.....
4. Päästä molemmat painikkeet irti.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus ›:‹ƒ.
Asetuksen muuttaminen:
1. Paina ohjelmavalitsinta 3.
Säätöarvo kasvaa asteen verran
valitsimen jokaisesta painalluksesta;
korkein säätöarvo on ›:‹„, jonka
jälkeen näyttöön palautuu taas ›:‹‹
(pois päältä).
2. Paina käynnistyspainiketta `,
valitsemasi arvo tallentuu koneen
muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Automaattinen virrankatkaisu
pesuohjelman päätyttyä tai
sisävalo*Automaattinenvirrankatkaisu/Sisävalo
* mallin mukaan
Energian säästämiseksi voit säätää
astianpesukoneen kytkeytymään
automaattisesti pois toiminnasta
1 minuutin tai 120 minuutin kuluttua
pesuohjelman päättymisestä.
Valittavissa olevat asetukset ˜:‹‹
˜:‹ƒ.
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹... .
4. Päästä molemmat painikkeet irti.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h tulee näkyviin
˜:‹... .
˜:‹‹ Virta ei kytkeydy automaattisesti
pois päältä.
Kun sisävalo on kytketty
päälle 1", valo palaa luukun
ollessa auki riippumatta siitä, onko
virta kytketty koneeseen
virtakytkimestä ( vai ei. Kun
luukku on kiinni, sisävalo ei pala.
Jos luukku on auki yli 60 minuuttia,
valo sammuu automaattisesti.
Sisävalo 1" toimii vain kun
asetuksena on ˜:‹‹.
˜:‹‚ Kone kytkeytyy 1 minuutin kuluttua
pois toiminnasta.
˜:‹ƒ Kone kytkeytyy 120 minuutin
kuluttua pois toiminnasta.
Sivu: 25
Koneen käyttö fi
25
Asetuksen muuttaminen:
1. Paina ohjelmavalitsinta 3.
Säätöarvo kasvaa asteen verran
valitsimen jokaisesta painalluksesta;
korkein säätöarvo on ˜:‹ƒ, jonka
jälkeen näyttöön palautuu taas ˜:‹‹.
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Valittu asetus tallentuu koneen
muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Koneen kytkeminen
toiminnasta
Hetken kuluttua ohjelman päättymisestä:
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone pois päältä
virtakytkimestä (.
3. Sulje vesihana (ei tarvitse, jos
koneessa on Aqua-Stop).
4. Ota astiat pois koneesta, kun ne ovat
jäähtyneet.
Huomautus
Kun pesuohjelma on päättynyt, anna
koneen hieman jäähtyä, ennen kuin
avaat luukun. Näin koneesta ei tule ulos
höyryä, joka saattaa ajan mittaan
vahingoittaa kalusteita.
Pesuohjelman keskeyttäminen
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone pois päältä
virtakytkimestä (.
Merkkivalot sammuvat. Ohjelma jää
koneen muistiin.
Kun kone on liitetty
lämminvesiliitäntään tai kun se on jo
ehtinyt lämmittää veden ja avasit
koneen luukun, anna luukun olla
raollaan pari minuuttia ennen kuin
suljet sen. Muussa tapauksessa
luukku voi ponnahtaa auki ylipaineen
vaikutuksesta tai vettä saattaa tulla
ulos koneesta.
3. Voit jatkaa ohjelmaa kytkemällä
koneen taas päälle
virtakytkimestä (.
4. Sulje koneen luukku.
PesuohjelmanlopettaminenaikaisemminPesuohjelman lopettaminen
aikaisemmin (Reset)
1. Avaa luukku.
2. Paina käynnistyspainiketta `
noin 3 sekunnin ajan.
Numeronäyttöön h tulee ‹:‹‚.
3. Sulje koneen luukku.
Pesuohjelma päättyy noin minuutin
kuluttua. Numeronäyttöön h
tulee ‹:‹‹.
4. Avaa luukku.
5. Kytke kone pois päältä
virtakytkimestä (.
6. Sulje koneen luukku.
Sivu: 26
fi Puhdistus ja huolto
26
Pesuohjelman vaihtaminen
Käynnistyspainikkeen ` painamisen
jälkeen ei pesuohjelmaa voi enää
vaihtaa.
Voit vaihtaa ohjelman vain toiminnon
Pesuohjelman lopettaminen
aikaisemmin (Reset) avulla.
Intensiivikuivaus
Kun valitset tämän toiminnon,
huuhteluveden lämpötila on korkeampi,
jolloin kuivaustulos paranee entisestään.
Pesuaika saattaa tällöin hieman
pidentyä. (Varo pesemästä astioita,
joissa on lämmölle arkoja osia!)
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹....
4. Päästä molemmat painikkeet irti.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus š:‹‹.
Asetuksen muuttaminen:
1. Painamalla valitsinta 3 voit kytkeä
intensiivikuivauksen päälle š:‹‚ tai
pois päältä š:‹‹.
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Säätöarvo tallentuu koneen muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
2Puhdistus ja huolto
P
u
h
d
i
s
t
u
s j
a h
u
o
l
t
o
Vältyt koneesi toimintahäiriöiltä, kun
muistat tarkastaa ja huoltaa sen
säännöllisesti. Tarkkaile sen tähden
konettasi aika ajoin hieman tarkemmin.
Koneen yleiskunto
Tarkista, onko pesutilassa rasva- tai
kalkkisaostumia.
Jos havaitset tällaisia saostumia, niin:
Kaada pesuainekoteloon
pesuainetta. Käynnistä kone ilman
astioita pesuohjelmalla, jonka
lämpötila on mahdollisimman
korkea.
Käytä koneen puhdistamiseen vain
astianpesukoneille soveltuvia
pesuaineita.
Pyyhi luukuntiiviste säännöllisesti
kostealla pyyhkeellä ja pienellä
määrällä käsinpesuun tarkoitettua
astianpesuainetta, niin se pysyy aina
puhtaana ja hygieenisenä.
Kun kone on pidempään käyttämättä,
jätä luukku vähän raolleen, jotta
koneeseen ei muodostu
epämiellyttävää hajua.
Sivu: 27
Puhdistus ja huolto fi
27
Älä puhdista astianpesukonetta
höyrypuhdistimella. Valmistaja ei vastaa
mahdollisista tällaisten
puhdistusmenetelmien käytöstä
aiheutuvista vahingoista.
Pyyhi koneen etupinta ja ohjauspaneeli
säännöllisesti puhtaaksi nihkeällä
liinalla: kostuta liina vain vedellä, johon
on lisätty käsinpesuun tarkoitettua
astianpesuainetta. Varo käyttämästä
karheapintaisia sieniä ja hankaavia
puhdistusaineita, niistä saattaa jäädä
pintaan naarmuja.
Teräspintaiset laitteet: Vältä sieniliinojen
käyttöä tai pese ne ennen ensimmäistä
käyttökertaa monta kertaa huolellisesti
korroosion välttämiseksi.
m Varoitus – Terveysvaara
Älä käytä muita esim. klooria sisältäviä
puhdistusaineita!
Erikoissuola ja
huuhtelukirkaste
Tarkkaile täyttötarpeen
osoittimia @ H. Lisää
tarvittaessa suolaa ja/tai
huuhtelukirkastetta.
Siivilät
Siivilät 1Z estävät pesuvedessä olevien
karkeiden epäpuhtauksien pääsemisen
pumppuun. Tällaiset epäpuhtaudet
voivat tukkia siivilät.
Siiviläjärjestelmä koostuu
karkeasiivilästä, litteästä hienosiivilästä
ja mikrosiivilästä.
1. Tarkista aina pesun jälkeen, onko
siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.
2. Irrota siiviläsylinteri kuvassa
osoitetulla tavalla ja poista
siiviläjärjestelmä.
3. Poista mahdolliset tähteet ja huuhdo
siivilät juoksevan veden alla.
4. Kiinnitä siiviläjärjestelmä paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä ja
varmista, että nuolimerkit ovat
kiinnittämisen jälkeen vastakkain.
Sivu: 28
fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
28
Suihkuvarret
Kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia
suihkuvarsien 1B ja 1J suuttimet ja
saada laakerit juuttumaan kiinni.
1. Tarkista, ovatko suihkuvarret
menneet tukkoon.
2. Irrota yläsuihkuvarsi 1B.
3. Vedä alasuihkuvarsi 1J pois
yläkautta.
4. Huuhdo suihkuvarret juoksevan
veden alla.
5. Kiinnitä suihkuvarret takaisin
paikoilleen napsauttamalla tai
kiertämällä ne kiinni.
3Toimintahäiriö, mitä on
tehtävä?
T
o
i
m
i
n
t
a
h
ä
i
r
i
ö
, m
i
t
ä o
n t
e
h
t
ä
v
ä
?
Kokemuksesta tiedämme, että
useimmat päivittäiset käytössä esiintyvät
toimintahäiriöt voi korjata itse. Näin kone
on nopeasti taas käytettävissäsi.
Seuraavasta luettelosta löydät
toimintahäiriöiden mahdolliset syyt ja
ohjeita niiden korjaamiseen.
Huomautus
Jos kone pysähtyy astioiden pesun
aikana ilman selvää syytä tai sitä ei voi
käynnistää, käynnistä ensin toiminto
Pesuohjelman lopettaminen
aikaisemmin (Reset).
(Katso kohta Koneen käyttö)
m Varoitus – Muista: korjaukset saa
tehdä vain alan huoltomies. Mikäli jokin
komponentti on vaihdettava, on tärkeää,
että käytetään vain alkuperäisiä
varaosia. Ammattitaidottomasti tehdyistä
korjauksista tai muiden kuin
alkuperäisten varaosien käytöstä saattaa
koneen käyttäjälle aiheutua vakavia
vahinkoja ja vaaratilanteita.


Sivu: 29
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? fi
29
Poistovesipumppu
Karkeat ruoantähteet tai roskat, jotka
eivät jää siivilöihin, saattavat juuttua
poistovesipumppuun, jolloin se ei enää
toimi. Pesuvesi jää tällöin siivilöiden
yläpuolelle.
m Varoitus – Viiltohaavojen vaara!
Kun puhdistat poistovesipumpun, varo
ettet loukkaa itseäsi. Pumpussa saattaa
olla lasinsirpaleita tai teräviä esineitä.
Tässä tapauksessa:
1. Irrota kone aina ensin sähköverkosta.
2. Poista ylä- 1* ja alakori 1j.
3. Irrota siivilät 1Z.
4. Poista vesi, käytä tarvittaessa apuna
pesusientä.
5. Irrota pumpun valkoinen suojakansi
(kuten kuvassa) varovasti lusikan
avulla. Tartu suojakanteen ja nosta
sisäänpäin kallistaen. Poista
suojakansi kokonaan.
6. Tarkista, onko siipipyörässä roskia
tms., ja poista ne tarvittaessa.
7. Aseta suojakansi takaisin
alkuperäiselle paikalleen ja paina
alaspäin, niin että se napsahtaa kiinni
(klik).
8. Kiinnitä siivilät.
9. Aseta korit takaisin koneeseen.


.OLFN

Sivu: 30
fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
30
Vianetsintätaulukko
Häiriö Syy Toimenpide
»Vedenoton
tarkistuksen« 8 osoitin
syttyy.
Vedenottoletku mutkalla. Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Vesihana kiinni. Avaa vesihana.
Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta.
Avaa vesihana.
Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/
min. vesihanan ollessa auki.
Tuloveden siivilä on tukossa. Kytke kone pois toiminnasta ja irrota koneen
pistoke pistorasiasta. Sulje vesihana. Kierrä
vesiliitäntä auki.
Puhdista vedenottoletkun sihti. Kierrä
vesiliitäntä taas kiinni. Tarkista tiiviys. Kytke
kone taas sähköverkkoon. Käynnistä kone.
Virhekoodi “:ƒƒ syttyy. Siivilät 1Z likaiset tai tukossa. Puhdista siivilät.
(katso Puhdistus ja huolto)
Virhekoodi “:ƒ… syttyy. Vedenpoistoletku on tukossa tai
mutkalla.
Asenna letku ohjeiden mukaisesti, poista
tarvittaessa tukos.
Hajulukon liitäntä on vielä
suljettu.
Tarkista hajulukon liitäntä ja avaa
tarvittaessa.
Poistovesipumpun suojakansi
irronnut.
Lukitse suojakansi oikein paikalleen.
(katso Poistovesipumppu)
Virhekoodi “:ƒ† syttyy. Poistovesipumppu on juuttunut
kiinni tai pumpun suojakansi ei
ole lukittunut.
Puhdista pumppu ja lukitse kansi kunnolla.
(katso Poistovesipumppu)
Virhekoodi “:ƒˆ syttyy. Verkkojännite liian pieni. Tämä ei ole mikään laitevika, tarkistuta
verkkojännite ja sähköasennus.
Numeronäyttöön tulee
toinen virhekoodi.
(“:‹‚ – “:„‹)
Kyseessä on oletettavasti
tekninen häiriö.
Kytke koneet pois päältä virtakytkimestä
(. Käynnistä kone uudelleen hetken
kuluttua.
Jos ongelma toistuu, sulje vesihana ja irrota
pistotulppa pistorasiasta.
Soita huoltoon ja ilmoita virhekoodi.
Sivu: 31
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? fi
31
Näyttö vilkkuu Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje koneen luukku. Varmista, että mitkään
tavarat (astiat, raikastajat) eivät jää korin
ulkopuolelle ja estä luukun sulkeutumista.
Suolan @ ja/tai
huuhtelukirkasteen H
täyttötarpeen osoitin syttyy.
Huuhtelukirkaste puuttuu. Lisää huuhtelukirkastetta.
Suola puuttuu. Lisää erikoissuolaa.
Sensori ei tunnista
suolatabletteja.
Käytä toisentyyppistä erikoissuolaa.
Suolan @ ja/tai
huuhtelukirkasteen H
täyttötarpeen osoitin ei
syty.
Täyttömäärän osoitin kytketty
pois toiminnasta.
Aktivointi/deaktivointi (katso kohta
Vedenpehmennin/erikoisuola tai
huuhtelukirkaste).
Erikoissuolaa/
huuhtelukirkastetta on vielä
riittävästi.
Tarkista täyttömäärän osoitin, täyttömäärät.
Koneessa on vielä vettä
ohjelman päätyttyä.
Siiviläjärjestelmä tai alue
siivilöiden alapuolella 1Z on
tukossa.
Puhdista siivilät ja niiden alapuolella oleva
alue (katso Poistovesipumppu).
Ohjelma ei ole vielä päättynyt Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai
käynnistä toiminto Reset (katso
Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 32
fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
32
Astiat eivät ole kuivia. Säiliössä ei ole
huuhtelukirkastetta tai sitä on
liian vähän.
Lisää huuhtelukirkastetta.
Ohjelma on valittu ilman
kuivausta.
Valitse ohjelma, jossa on kuivaustoiminto
(katso Pesuohjelmataulukko,
Ohjelmankulku).
Astioiden ja ruokailuvälineiden
syvennyksissä on vielä vettä.
Varmista että kyseiset astiat ovat kallellaan,
kun asetat astioita koneeseen.
Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono.
Käytä yhdistelmäpesuainetta, jonka
kuivausteho on parempi. Kuivaustulos
paranee, kun käytät lisänä
huuhtelukirkastetta.
Intensiivikuivausta ei ole aktivoitu
kuivaustuloksen parantamiseksi.
Aktivoi intensiivikuivaus (katso kohta
Koneen käyttö)
Astiat poistettu koneesta liian
aikaisin tai kuivausvaihe ei ollut
vielä päättynyt.
Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai
poista astiat vasta 30 minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä.
Käytetyn eko-huuhtelukirkasteen
kuivausteho on huono.
Käytä huuhtelukirkasteena merkkituotetta.
Ekotuotteet ovat vaikutukseltaan yleensä
huonompia.
Muoviastiat eivät ole kuivia. Muovin erikoisominaisuudet. Muovin lämmönvarauskyky on heikko ja
siksi se kuivuu huonommin.
Ruokailuvälineet eivät ole
kuivia.
Ruokailuvälineet aseteltu väärin
ruokailuvälinekoriin.
Asettele ruokailuvälineet koriin yksitellen
mikäli mahdollista, varo päällekkäin
menemistä.
Ruokailuvälineet on aseteltu
väärin ruokailuvälinelaatikkoon.
Asettele ruokailuvälineet laatikkoon oikein
ja yksitellen mikäli mahdollista.
Kone on sisältä kostea
pesuohjelman päätyttyä.
Tämä ei ole laitevika. Koneen kuivaustekniikka perustuu
»kondenssikuivaukseen«, näin on aivan
normaalia, että pesutilassa on vesipisaroita.
Kosteus tiivistyy ilman vaikutuksesta
astianpesukoneen sisäseinämille, valuu alas
ja poistuu koneesta.
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 33
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? fi
33
Astioihin jää ruoantähteitä. Astiat ovat liian lähellä toisiaan,
korissa on liikaa astioita.
Asettele astiat niin, että niiden ympärillä on
riittävästi vapaata tilaa ja että vesisuihku
osuu astioiden pinnalle. Varo, että ne eivät
ole toisiaan vasten.
Suihkuvarsien pyörintä estetty. Asettele astiat niin, että ne eivät estä
suihkuvarren pyörimistä.
Suihkuvarsien suuttimet tukossa. Puhdista suuttimet,
(katso Puhdistus ja huolto).
Siivilät 1Z likaiset. Puhdista siivilät,(katso Puhdistus ja huolto).
Siivilät 1Z väärin paikoillaan ja/
tai ne eivät ole lukkiutuneet.
Kiinnitä siivilät oikein paikoilleen ja lukitse.
Pesuohjelma ei ollut riittävän
tehokas.
Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Astiat on esipesty liian
tehokkaasti, sensoritekniikka
valitsee ohjelmankulun
likaisuuden mukaan. Pinttynyt
lika ei lähde kokonaan pois.
Älä esihuuhtele astioita. Poista vain
suurimmat ruoantähteet.
Ohjelmasuositus Eco 50° tai Intensiivi.
Kulmatilaan sijoitetut korkeat ja
kapeat astiat eivät puhdistu
riittävästi.
Älä aseta korkeita ja kapeita astioita liian
kallelleen tai kulmatilaan.
Yläkori 1* ei ole yhtä korkealla
oikealla ja vasemmalla puolella.
Säädä yläkori yhtä korkealle kummaltakin
puolelta sen kyljessä olevista kahvoista.
Pesuainejäämiä Astiat on sijoitettu koneeseen
niin, että pesuainekotelon kansi
ei pysty aukeamaan kokonaan.
Asettele astiat niin, että ne eivät estä
pesuainekotelon kannen toimintaa.
Älä aseta mitään tavaroita tai raikastajia
pesutablettirasiaan.
Astianpesutabletti estää
pesuainekotelon kannen
toiminnan.
Aseta tabletti poikittain, ei pystyyn.
Pikapesuohjelmassa on käytetty
astianpesutabletteja.
Pesuaine ei ehdi liueta valitussa
pikapesuohjelmassa kokonaan
pesuveteen.
Astianpesutablettien liukenemisaika on liian
pitkä pikapesuohjelmille.
Käytä jauhemaista astianpesuainetta tai
valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Kun pesuainetta on säilytetty
pidempään, sen pesuteho
heikkenee ja se liukenee
huonommin tai paakkuuntuu.
Vaihda pesuaine.
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 34
fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
34
Muoviosiin jää pisarajälkiä Muovipintoihin jääviä pisarajälkiä
ei voi fysikaalisista syistä välttää.
Pisarajälkiä on näkyvissä
kuivumisen jälkeen.
Käytä tehokkaampaa ohjelmaa (vesi vaihtuu
useammin).
Aseta astiat koneeseen niin, että ne ovat
kallellaan.
Käytä huuhtelukirkastetta.
Muuta vedenpehmentimen asetus
tarvittaessa tehokkaammaksi.
Koneen sisäpinnoille tai
luukun pinnalle jää
poispyyhittävä tai veteen
liukeneva kalvo.
Pesuaineen ainesosista kertyy
sakkaa. Tällaisia kalvoja ei
yleensä voi poistaa kemiallisesti
(puhdistusaine, ...).
Vaihda pesuainemerkkiä.
Puhdista kone mekaanisesti.
Kun koneen pohjalle jää
»valkoinen kalvo«, on
vedenpehmentimen asetus
väärin.
Muuta vedenpehmentimen asetus
tehokkaammaksi ja vaihda tarvittaessa
pesuainetta.
Suolasäiliön kansi 1R ei ole
kiinni.
Kierrä suolasäiliön kansi kunnolla kiinni.
Koskee vain laseja: Alkavan
lasikorroosion jäljet voi pyyhkiä
pois vain näennäisesti.
Katso Lasi- ja astiavauriot.
Astioihin, koneen sisätilaan
tai luukkuun jää valkoisia,
vaikeasti poistettavia
kalvoja.
Pesuaineen ainesosista kertyy
sakkaa. Tällaisia kalvoja ei
yleensä voi poistaa kemiallisesti
(puhdistusaine, ...).
Vaihda pesuainemerkkiä.
Puhdista kone mekaanisesti.
Kovuusalue on valittu väärin tai
vedenkovuus on yli 50°dH
(8,9 mmol/l).
Säädä vedenpehmennin käyttöohjeen
mukaisesti tai lisää suolaa.
3 in 1 pesuaineet tai bio- ja
ekopesuaineet eivät ole riittävän
tehokkaita.
Säädä vedenpehmennin käyttöohjeen
mukaisesti tai käytä merkkipesuainetta ja
sen lisänä suolaa ja huuhtelukirkastetta.
Pesuainetta annosteltu liian
vähän.
Annostele enemmän pesuainetta tai vaihda
pesuainetta.
Valittu pesuohjelma ei ollut
riittävän tehokas.
Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Tee- tai huulipunatahroja
astioissa.
Pesulämpötila on liian alhainen. Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on
korkeampi.
Liian vähän pesuainetta tai
sopimaton pesuaine.
Käytä sopivaa pesuainetta ja oikeaa
annostelua.
Astiat on esipesty liian
tehokkaasti, sensoritekniikka
valitsee ohjelmankulun
likaisuuden mukaan. Pinttynyt
lika ei lähde kokonaan pois.
Älä esihuuhtele astioita. Poista vain
suurimmat ruoantähteet.
Ohjelmasuositus Eco 50°
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 35
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? fi
35
Koneeseen tai
teräsastioihin jää värillisiä
(sinisiä, keltaisia, ruskeita)
kalvoja, joita on vaikea
poistaa tai se ei onnistu
lainkaan.
Kerrostumia muodostuu
kasvisten (esim. kaalin, sellerin,
perunoiden, pastan, …) tai
vesijohtoveden ainesosista (esim.
mangaani).
Voit poistaa ne osittain kodinkoneille
tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai
mekaanisesti. Kalvoista ei ole haittaa
terveydelle.
Hopea- ja alumiiniastioiden
metalliset ainesosat aiheuttavat
kerrostumia.
Voit poistaa ne osittain kodinkoneille
tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai
mekaanisesti.
Värillisiä (keltaisia,
oransseja, ruskeita)
helposti poistettavia läikkiä
sisätilassa (etenkin koneen
pohjalla)
Kerrostumia muodostuu
ruoantähteiden ja vesijohtoveden
ainesosista (kalkki),
"saippuamaisia"
Tarkista vedenpehmentimen toiminta (lisää
erikoissuolaa) tai kun käytät
yhdistelmäpesuaineita (pesutabletteja)
aktivoi vedenpehmennin (katso kohta
Vedenpehmennin/Erikoissuola)
Muoviosien väri on
muuttunut.
Pesulämpötila on liian alhainen. Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on
korkeampi.
Astiat on esipesty liian
tehokkaasti, sensoritekniikka
valitsee ohjelmankulun
likaisuuden mukaan. Pinttynyt
lika ei lähde kokonaan pois.
Älä esihuuhtele astioita. Poista vain
suurimmat ruoantähteet.
Ohjelmasuositus Eco 50°
Laseihin ja
ruokailuvälineisiin jää
poispyyhittäviä juovia,
lasien pinnalla on
metallinhohtoisia
värjäytymiä.
Liian paljon huuhtelukirkastetta. Pienennä huuhtelukirkasteen
annostusmäärää.
Huuhtelukirkaste puuttuu tai
asetus on liian alhainen.
Annostele huuhtelukirkaste ja tarkista
annostelu (suositusasetus 4-5).
Huuhteluvedessä
pesuainejäämiä. Astiat on
sijoitettu niin, että
pesuainekotelon kansi on
juuttunut kiinni (se ei aukea
kokonaan).
Asettele astiat niin, että ne eivät estä
pesuainekotelon kannen toimintaa.
Älä aseta mitään tavaroita tai raikastajia
pesutablettirasiaan.
Astiat on esipesty liian
tehokkaasti, sensoritekniikka
valitsee ohjelmankulun
likaisuuden mukaan. Pinttynyt
lika ei lähde kokonaan pois.
Älä esihuuhtele astioita. Poista vain
suurimmat ruoantähteet.
Ohjelmasuositus Eco 50°
Lasit alkavat sameutua tai
ovat jo sameutuneet
peruuttamattomasti.
Lasit eivät ole konepesun
kestäviä, ainoastaan konepesuun
soveltuvia.
Käytä konepesun kestäviä laseja.
Vältä höyryn jäämistä koneeseen
pidemmäksi aikaa pesun päätyttyä.
Valitse pesuohjelma, jonka lämpötila on
matalampi.
Säädä vedenpehmennin vedenkovuuden
mukaan (tarvittaessa astetta pienemmäksi).
Käytä pesuaineita, joissa on lasinsuoja-
aineita.
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 36
fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
36
Ruosteläikkiä
ruokailuvälineissä.
Ruokailuvälineet eivät ole
ruosteenkestäviä. Veitsien
teräosat ruostuvat yleensä
herkimmin.
Käytä ruostumattomia ruokailuvälineitä.
Ruokailuvälineet ruostuvat myös,
kun samalla pestään jo
ruostuneita osia (kattilan kahvat,
vahingoittuneet astiakorit jne.)
Älä pese ruostuvia osia.
Pesuvedessä on liikaa suolaa,
koska suolasäiliön korkki ei ole
kunnolla kiinni tai suolaa on
läikkynyt yli sitä lisättäessä.
Kierrä suolasäiliön korkki kunnolla kiinni tai
pyyhi yliläikkynyt suola pois.
Kone ei käynnisty. Sulakkeessa on vikaa. Tarkista sulake.
Verkkojohdon pistoke ei ole
pistorasiassa.
Varmista, että verkkojohdon pistotulppa on
kunnolla pistorasiassa koneen takana.
Tarkista, että pistorasia toimii kunnolla.
Koneen luukku ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje koneen luukku.
Ohjelma käynnistyy
itsestään.
Ohjelman päättymistä ei odotettu. Käynnistä toiminto Reset.
(Katso Ohjelman lopettaminen
aikaisemmin).
Luukun avaaminen on
vaikeaa.
Lapsilukko on kytketty päälle. Kytke lapsilukko pois toiminnasta. (Katso
ohjeet käyttöohjeen lopussa kannen
käänteessä)
Luukku ei mene kiinni. Luukun vipu on väärässä
asennossa.
Paina luukku kiinni voimakkaammin.
Luukku ei mene kiinni
asennusteknisistä syistä johtuen.
Tarkista koneen asennus: Luukku tai
asennusosat eivät saa suljettaessa osua
mihinkään.
Pesuainekotelon kansi ei
mene kiinni.
Pesuainekotelo tai kannenohjain
on juuttunut kiinni siihen
tarttuneiden pesuainejäämien
johdosta.
Poista pesuainejäämät.
Pesuainekoteloon tai
pesutablettirasiaan jää
pesuainetta.
Astiat estävät suihkuvarsien
pyörinnän, siksi pesuaine ei
huuhtoudu.
Varmista, että suihkuvarret voivat pyöriä
esteettä.
Pesuainekotelo oli kostea, kun
sinne laitettiin pesuainetta.
Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 37
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? fi
37
Kone pysähtyy kesken
pesuohjelman tai
pesuohjelma ei etene.
Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje koneen luukku.
Älä aseta mitään tavaroita tai
raikastajia pesutablettirasiaan.
Yläkori osuu luukkua vasten ja
estää luukkua sulkeutumasta.
Tarkista, painaako esim. pistorasia tai
irrottamaton letkunpidike koneen
takaseinää.
Sähkövirran saanti ja/tai
vedentulo katkennut.
Kytke sähköt ja/tai vedentulo taas päälle.
Täyttöventtiilit aiheuttavat
hakkaavaa ääntä.
Johtuu talon
asennusjärjestelyistä, koska
kyseessä ei ole laitevika. Ei
vaikuta koneen toimintaan.
Korjaus ei ole mahdollista.
Koneesta kuuluu
hakkaavaa ääntä tai
kolinaa.
Suihkuvarsi osuu astioihin, astiat
sijoitettu väärin.
Asettele astiat niin, että suihkuvarret eivät
osu niihin.
Kun astioita on vähän, vesisuihku
suuntautuu suoraan koneen
pohjalle.
Pese kerralla enemmän astioita tai asettele
astiat koneeseen tasaisemmin.
Kevyet astiat liikkuvat pesun
aikana.
Aseta kevyet astiat koneeseen niin, että ne
pysyvät tukevasti paikoillaan.
Tavallista enemmän
vaahtoa.
Huuhtelukirkastekotelossa on
käsinpesuun tarkoitettua
astianpesuainetta.
Annostele kirkastesäiliöön viipymättä
huuhtelukirkastetta.
Huuhtelukirkastetta läikkynyt yli. Pyyhi huuhtelukirkaste pois pyyhkeellä.
Häiriö Syy Toimenpide
Sivu: 38
fi Huoltopalvelu
38
4Huoltopalvelu
H
u
o
l
t
o
p
a
l
v
e
l
u
Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä
itse, ota yhteys huoltoon. Löydämme
aina sopivan ratkaisun, jotta säästyt
huoltoteknikon turhalta käynniltä.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen
yhteystiedot löydät käyttöohjeen
takakannesta tai oheisesta
huoltoliikeluettelosta. Kun soitat
huoltoon, muista antaa tuotenumero
(E­Nr. = 1) ja valmistusnumero (FD = 2),
jotka löydät luukkuun kiinnitetystä
tyyppikilvestä 9:.
Luota valmistajan asiantuntemukseen.
Käänny puoleemme. Näin voit olla
varma, että kodinkoneesi korjauksen
hoitavat koulutetut huoltoteknikot, joilla
on käytössään sinun koneeseesi
tarkoitetut alkuperäiset varaosat.
5Asennus ja liitäntä
A
s
e
n
n
u
s j
a l
i
i
t
ä
n
t
ä
Astianpesukone tulee liittää
asianmukaisesti, jotta moitteeton
toiminta on taattu. Tulo- ja
poistovesiliitännässä sekä
sähköliitännässä tulee noudattaa
seuraavissa kappaleissa tai
asennusohjeessa annettuja ohjeita ja
arvoja.
Noudata asennettaessa seuraavaa
järjestystä:
1. Toimitetun koneen tarkastus
2. Sijoitus
3. Poistovesiliitäntä
4. Vesiliitäntä
5. Sähköliitäntä
Toimituksen sisältö
Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny
myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai
kuluttajapalveluumme.
Astianpesukone
Käyttöohje
Asennusohje
Takuu*
Asennustarvikkeet
Höyrynsuojalista*
Kumisuojus*
Verkkojohto
* mallin mukaan
Turvallisuusohjeita
Noudata kohdassa »Asennuksen
yhteydessä« annettuja
turvallisuusohjeita.


)'
(1U
Sivu: 39
Asennus ja liitäntä fi
39
Koneen toimitus
Astianpesukoneesi on koekäytetty
tehtaalla perusteellisesti. Koekäytöstä on
koneen sisälle saattanut jäädä pieni
määrä vettä. Vesi poistuu
ensimmäisessä pesussa.
Tekniset tiedot
Paino:
max. 60 kg
Jännite:
220–240 V, 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntäteho:
2,0–2,4 kW
Sulake:
10/16 A (UK 13A)
Ottoteho:
poiskytkettynä 0,1 W
ei poiskytkettynä 0,1 W
Vedenpaine:
vähintään 0,05 MPa (0,5 bar), enintään
1 MPa (10 bar). Kun vedenpaine on
korkeampi: varusta liitäntä
paineenalennusventtiilillä.
Tuloveden määrä:
vähintään 10 litraa/minuutti
Tuloveden lämpötila:
kylmä vesi; lämminvesiliitännässä veden
lämpötila saa olla enintään 60 °C.
Sijoitus
Katso tarvittavat asennusmitat
asennusohjeesta. Säädä kone
vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.
Varmista asennettaessa, että kone
seisoo tukevasti paikallaan.
Jos työtason alle ja/tai kalusteisiin
sijoitettavat laitteet sijoitetaan
myöhemmin vapaasti lattialle, ne
tulee varmistaa kaatumisen varalta.
Ne on esim. kiinnitettävä seinän
ruuveilla tai asennettava kiinteän
työtason alle, joka ruuvataan kiinni
viereisiin kalusteisiin.
Laitteen voi sijoittaa
keittiökalusteriviin puu- tai
muoviseinien väliin.
Poistovesiliitäntä
1. Katso asennusvaiheet
asennusohjeesta, kiinnitä tarvittaessa
hajulukko, jossa on viemäriliitäntä.
2. Liitä vedenpoistoletku hajulukon
viemäriliitäntään oheisten osien
avulla.
Varmista samalla, ettei
vedenpoistoletku mene mutkalle, jää
puristuksiin tai kierry ja että vesi
pystyy poistumaan esteettä!
Sivu: 40
fi Asennus ja liitäntä
40
Vesiliitäntä
1. Tee vesiliitäntä asennusohjeen
mukaisesti vesihanaan koneen
mukana tulevien osien avulla.
Varmista samalla, että vedenottoletku
ei ole mutkalla, puristuksissa tai
kiertynyt.
2. Kun koneen tilalle vaihdetaan uusi,
on käytettävä aina uutta
vedenottoletkua.
Vedenpaine:
Vähintään 0,05 MPa (0,5 bar), enintään
1 MPa (10 bar). Kun vedenpaine on
korkeampi: varusta liitäntä
paineenalennusventtiilillä.
Tuloveden määrä:
Vähintään 10 litraa/minuutti
Tuloveden lämpötila:
kylmä vesi; lämminvesiliitännässä veden
lämpötila saa olla enintään 60 °C.
Lämminvesiliitäntä *Lämminvesiliitäntä
* mallin mukaan
Astianpesukoneen voit liittää kylmävesi-
tai lämminvesiliitäntään (max. 60 °C).
Lämminvesiliitäntä on suositeltavaa
silloin, kun vesi lämmitetään
energiataloudellisesti ja käytettävissä on
tarkoitukseen sopiva
asennusjärjestelmä, esim.
aurinkoenergialaite ja kiertovesiputkisto.
Tällöin säästyy energiaa ja aikaa.
Kun valitset asetuksen lämminvesi ‘:‹‚,
koneesi toimii optimaalisesti
käytettäessä lämminvesiliitäntää.
Tällöin on suositeltavaa, että
lämminveden lämpötila (tuloveden
lämpötila) on vähintään 40 °C ja
enintään 60 °C.
Lämminvesiliitäntää ei suositella, jos vesi
lämmitetään sähkötoimisessa
lämminvesivaraajassa.
Asetus lämminvesi:
1. Avaa luukku.
2. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
3. Pidä ohjelmavalitsin # painettuna
ja paina niin kauan
käynnistyspainiketta `, kunnes
numeronäyttöön tulee •:‹....
4. Päästä molemmat painikkeet irti.
Valitsimen # merkkivalo alkaa
vilkkua ja numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus •:‹….
5. Paina ohjelmavalitsinta # niin
monta kertaa, kunnes
numeronäyttöön h syttyy
tehdasasetus ‘:‹‹.
Sivu: 41
Asennus ja liitäntä fi
41
Asetuksen muuttaminen:
1. Voit kytkeä lämminvesiasetuksen
pois toiminnasta ‘:‹‹ tai
toimintaan ‘:‹‚ painamalla
valitsinta 3.
2. Paina käynnistyspainiketta `.
Säätöarvo tallentuu koneen muistiin.
3. Sulje koneen luukku.
Sähköliitäntä
Koneen saa liittää sähköverkkoon
(220 V 240 V ja 50 Hz tai 60 Hz)
ainoastaan määräysten mukaisesti
asennetun ja suojamaadoitetun
pistorasian kautta. Vaadittava sulake,
katso tyyppikilpi 9:.
Pistorasian tulee sijaita koneen
lähellä ja siihen on päästävä
asennuksen jälkeen hyvin käsiksi.
Jos pistotulppaan ei pääse
asentamisen jälkeen helposti käsiksi,
niin sähköliitännän tulee olla suojattu
riittävän tehokkaalla sulakkeella
asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Muutoksia sähköliitännässä saa
tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
Pidennetyn verkkoliitäntäjohdon voi
tilata vain huoltopalvelusta.
Käytettäessä vikavirtasuojakytkintä,
siinä tulee olla merkintä ‚. Vain
tämäntyyppiset suojakytkimet
täyttävät nykyisin voimassa olevat
määräykset.
Kone on varustettu
vesiturvajärjestelmällä. Huomioi, että
se toimii vain, kun kone on liitetty
sähköverkkoon.
Koneen irrotus
Noudata myös nyt seuraavaa järjestystä.
1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vedentulo.
3. Irrota poistovesi- ja tulovesiliitäntä.
4. Avaa ruuvit, joilla kone on kiinnitetty
kalusteisiin.
5. Irrota jalustapaneeli, jos sellainen on
asennettuna.
6. Vedä kone pois asennustilasta ja
vedä samalla varovasti letkusta.
Sivu: 42
fi Asennus ja liitäntä
42
Koneen kuljetus
Tyhjennä astianpesukone vedestä ja
varmista irtonaisten osien paikoillaan
pysyminen.
Tyhjennä kone kokonaan vedestä
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Avaa vesihana.
2. Avaa luukku.
3. Kytke kone päälle
virtakytkimestä (.
4. Valitse pesuohjelma, jonka
pesulämpötila on korkein
mahdollinen.
Numeronäyttöön h tulee näkyviin
arvioitu ohjelman kestoaika.
5. Paina käynnistyspainiketta `.
6. Sulje koneen luukku.
Ohjelma käynnistyy.
7. Avaa luukku noin 4 minuutin
kuluttua.
8. Paina käynnistyspainiketta ` niin
kauan, kunnes numeronäyttöön tulee
näkyviin ‹:‹‚.
9. Sulje koneen luukku.
10.Avaa luukku noin 1 minuutin
kuluttua.
Numeronäyttöön tulee ‹:‹‹.
11.Kytke kone pois päältä
virtakytkimestä (.
12.Sulje vesihana, irrota vedenottoletku
ja anna veden valua ulos.
Kuljeta konetta vain pystyasennossa.
(Näin koneeseen jäänyt loppuvesi ei
pääse koneen ohjaukseen, mikä saattaa
vaikuttaa koneen toimintaan.)
Suojaus pakkasvaurioiltaSuojauspakkasvaurioilta(Koneentyhjentäminen)
Jos kone on sijoitettu pakkaselle
alttiiseen tilaan (esim. mökille), niin kone
on tyhjennettävä kokonaan vedestä
(katso Koneen kuljetus).
2LNHXGHWPXXWRNVLLQSLGlWHWllQ

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch SBE65N00EU ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch SBE65N00EU

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch SBE65N00EU, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch SBE65N00EU käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch SBE65N00EU suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.