Bosch MUZ4ZT1 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch MUZ4ZT1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Keittiökone
  • Malli/nimi: MUZ4ZT1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
Sisältö
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle . . . . . . . . . 59
Käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Varusteet/lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Takuuehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat
normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinna-
stettavassa käytössä. Se ei sovellu ammatti-
maiseen käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinna-
stettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön
liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden
ammatillisten yritysten henkilökunnan keittiöti-
loissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien
ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti
ja noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä
ja -aikoja. Älä ylitä ilmoitettuja maksimimääriä.
Lue käyttöohje tarkkaan ja säilytä se huolelli-
sesti. Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään,
valmistaja ei ole vastuussa ohjeidenvastaisesta
käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle
uudelle omistajalle.
Laite on huoltovapaa.
Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso
myös oheinen taulukko eri malleista, kuva ).
Turvallisuusasiaa
Yleiset turvallisuusohjeet
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjänni-
temerkinnän mukaiseen pistorasiaan.
Käytä laitetta vain sisätiloissa.
Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat
moitteettomassa kunnossa.
Ei lasten ulottuville.
Henkilöt (myös lapset), jotka ovat fyysisesti
tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta,
paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena
tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön
henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvalli-
suudestaan.
Irrota pistoke pistorasiasta aina koneen käytön
jälkeen, ennen koneen puhdistamista, kun
poistut huoneesta tai kun koneeseen tulee
käyttöhäiriö.
Älä käytä koskaan laitetta ilman valvontaa.
Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät
vaurioita liitäntäjohtoa. Jos laitteen liitäntäjohto
vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat
valtuudet omaava sähköasentaja.
Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Laitetta koskevat turvallisuusohjeet
Varo koskettamasta pyöriviin osiin.
Laitetta saa turvallisuussyistä käyttää vain,
kun käyttämättömät käyttöliitännät on peitetty
suojakansilla (4, 7).
Älä muuta varren asentoa virran ollessa
kytkettynä koneeseen. Odota, että moottori
on pysähtynyt.
Vaihda varuste/lisävaruste vain moottorin
ollessa pysähdyksissä – moottori toimii vielä
jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen.
Älä upota peruskonetta veteen tai pese sitä
juoksevan veden alla.
Käytälaitettavainalkuperäisvarusteidenkanssa.
Kun käytät varusteita, noudata oheisia käyttö-
ohjeita. Käytä samanaikaisesti vain yhtä varu-
stetta tai lisävarustetta.
Käynnistä ja pysäytä laite ainoastaan
valitsimesta.
Kone käynnistyy sähkökatkon jälkeen.
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK
iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ
ëáîìáäí~ããÉK
Sivu: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut Kuva 
Peruslaite
1 Avaamispainike
2 Kääntyvä varsi
(katso »Käyttöasennot«)
3 Valitsin
0/off = seis
/ P = parkkiasento,
pidä valitsin painettuna, kunnes toiminta
pysähtyy; varsi on nyt kääntöasennossa.
Jos kone ei käynnisty, niin varsi on jo kään-
nettävissä.
Nopeusalueet 1–4= käyttönopeudet
Nopeusalue 1 = alhaisin käyttönopeus
– hidas
Nopeusalue 4 = suurin käyttönopeus
– nopea
Sähkökatkon sattuessa laite ei kytkeydy
pois päältä; se käynnistyy uudelleen
sähkökatkon jälkeen.
4 Käyttöliitännän suojakansi
Irrota suojakansi kääntämällä sitä, kunnes
se vapautuu lukituksesta.
5 Käyttöliitäntä
– Vihannesleikkuri *
– Sitruspuserrin *
– Viljamylly *
Kun et käytä lisälaitteita, aseta
käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.
6 Käyttöliitäntä
– varusteille (pallovispilä, vispilä,
taikinakoukku)
– jäätelökoneen * sekoittimelle
– alas- tai ylöskäännettynä lihamyllylle *
7 Tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi
8 Käyttöliitäntä
– tehosekoittimelle
– teholeikkurille
Kun et käytä lisälaitteita, aseta
käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.
9 Johdon säilytystila (Kuva )
MUM 44..: Kelaa johto paikoilleen
MUM 46../48..: Kelaa liitäntäjohto sitä
varten olevaan tilaan
Kulho varusteineen
10 Sekoituskulho
11 Kansi
Varusteet
12 Vispilät
13 Pallovispilä
14 Taikinakoukku, jossa on taikinanohjain
Tehosekoitin
15 Jalusta
16 Teräosa
17 Tiivistysrengas
18 Kulho
19 Kansi
20 Suppilo
* Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana
vakiovarusteena, voit hankkia sen alan
liikkeistä tai asiakaspalvelusta.
Käyttöasennot
eìçãK>
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ=
çå âááååáíÉííó=ëÉìê~~î~å=í~ìäìâçå=ãìâ~áëÉëíá=
çáâÉ~~å=â®óíí∏äááí®åí®®å=à~=é~áââ~~å=à~=ëÉ=çå=
çáâÉ~ëë~=â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK
h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá=
â®óíí∏~ëÉåíççåK
Käyttöasennon säätö Kuva 
 Paina avaamispainiketta ja vaihda varren
asento.
 Siirrä varsi haluamaasi asentoon niin, että
se napsahtaa kiinni.
fi
Asento
1
2
3
4
5
6
Vispilän, pallovispilän ja taikina-
koukun kiinnitys/irrotus.
7
Suurempien määrien
lisääminen.
Sivu: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
Käyttö
eìçãK>
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=äáë®î~êìëíÉLî~êìëíÉ=
çå â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK
ûä®=â®óååáëí®=âçåÉíí~=áäã~å=î~êìëíÉíí~K=
ûä®=~äíáëí~=âçåÉíí~=à~=î~êìëíÉíí~=ä®ãã∏åä®ÜíÉáääÉK=
lë~í=Éáî®í=ëçîÉääì=ãáâêç~~äíçììåáâ®óíí∏∏åK
 Puhdista laite ja varusteet huolellisesti ennen
ensimmäistä käyttökertaa, katso kappale
»Puhdistus«.
Esivalmistelut
 Aseta kone tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
 Kelaa liitäntäjohto auki tai vedä johto ulos
(Kuva ).
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
Vispilä, pallovispilä
ja taikinakoukku Kuva 
Vispilä (a)
sekoittaa taikinat, esim. kakkutaikinan
Pallovispilä (b)
vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon ja kevyet
taikinat, esim. sokerikakkutaikinan
Taikinakoukku (c), jossa on taikinanohjain (d)
vaivaa paksut taikinat ja sekoittaa taikinaan
ainekset, joita ei tarvitse hienontaa
(esim. rusinat, suklaalastut)
 Aseta valitsin asentoon P ja pidä kiinni,
kunnes moottori pysähtyy.
Ohje:
Jos kone ei käynnisty, niin varsi on jo
käännettävissä.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 6.
 Aseta kulho paikoilleen. Kulhon jalustan pitää
olla peruskoneen aukossa.
 Kiinnitä sopiva varuste – vispilä, pallovispilä
tai taikinakoukku –, niin että se lukittuu
käyttöliitäntään.
Käännä taikinakoukun taikinanohjainta,
kunnes taikinakoukku pystyy lukkiutumaan.
 Täytä ainekset kulhoon.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 1.
 Laita kansi paikalleen.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Ainesten lisääminen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Aseta valitsin asentoon P ja pidä kiinni,
kunnes moottori pysähtyy.
 Irrota kansi.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 7.
 Lisää ainekset kulhoon
tai
 lisää ainekset kannessa olevan täyttöaukon
kautta.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Aseta valitsin asentoon P ja pidä kiinni,
kunnes moottori pysähtyy.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Irrota kansi.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 6.
 Irrota varuste käyttöliitännästä.
 Poista kulho.
 Puhdista kaikki osat, katso kohta
»Puhdistus«.
Tehosekoitin Kuva 
fi
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
hóíâÉ=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~å=î~ëí~=ëáííÉåI=
âìå=â~áââá=~äâìî~äãáëíÉäìí=âçåÉÉää~=íó∏ëâÉåíÉäó®=
î~êíÉå=çå=íÉÜíóK
s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K
s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóJ
åóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå=
à®äâÉÉåK
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=â®óíí®ã®íí∏ãáÉå=
â®óíí∏äááí®åí∏àÉå=ëìçà~â~åëá=çå=é~áâçáää~~åK
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=
íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>=
fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå=âçåÉÉå=
ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>=
hçâç~=Éåëáå=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~=
ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK=ûä®=â®óí®=
íÉÜçëÉâçáíáåí~=áäã~å=â~åíí~K
m~äçî~ãã~å=î~~ê~>
h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë=
Ü∏óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=~áåÉâëá~K=q®óí®=
íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~=
åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR=äáíê~~K
Sivu: 57
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
eìçãK>
qÉÜçëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~K=
ûä®=â®ëáííÉäÉ=é~â~ëíÉáí~=Eé~áíëá=à®®é~äçà~FK=
ûä® â®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=íóÜà®å®K
eìçãK>
kÉëíÉáÇÉå=â®ëáííÉäó=ä~ëáâìäÜçëë~W=ã~âëáãá=
åçéÉìë=PK=q®óí®=íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=
í~á âìçÜìî~~=åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR=äáíê~~K
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 3.
 Poista tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi.
 Aseta tehosekoitin paikoilleen (jalustan
merkki ja koneen merkki vastatusten)
ja käännä vastapäivään vasteeseen asti
(Kuva -4/5).
 Täytä ainekset.
Maksimimäärä nesteitä muovikulhossa
= 1 litra, lasikulhossa = 0,75 litraa.
Kuohuvia tai kuumia nesteitä enintään
0,5 litraa.
Optimaali käsittelymäärä kiinteitä aineksia
= 50–100 grammaa.
 Aseta kansi paikoilleen ja paina kiinni.
Pidä käytön aikana kannesta aina kiinni
toisella kädellä. Varo laittamasta sormia
täyttöaukon päälle!
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Ainesten lisääminen Kuva -6
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota kansi ja lisää ainekset
tai
 poista suppilo ja lisää kiinteät ainekset
vähitellen täyttöaukon kautta
tai
 kaada nestemäiset ainekset kulhoon
suppilon läpi.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Irrota tehosekoitin myötäpäivään kääntäen.
Ohje: Puhdista tehosekoitin heti käytön jälkeen.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K=
i~áííÉÉå éáåå~í=îçáî~í=î~ìêáçáíì~K=
Peruskoneen puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Pyyhi peruskone puhtaaksi kostealla liinalla.
 Käytä tarvittaessa hieman käsinpesuun
tarkoitettua astianpesuainetta.
 Kuivaa kone lopuksi.
Kulhon ja varusteiden puhdistus
Kaikki osat ovat konepesun kestäviä.
Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin
astianpesukoneessa, niiden muoto saattaa
muuttua pesun aikana.
Tehosekoittimen puhdistus
eìçãK>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K=
qÉê®çë~=Éá=çäÉ=âçåÉéÉëìå=âÉëí®î®K=
mÉëÉ=íÉê®çë~=î~áå=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
Ohje: Nesteiden sekoittamisen jälkeen
tehosekoittimen voi usein puhdistaa purkamatta
sitä osiin. Kaada koneeseen kiinnitettyyn
sekoittimeen vähän vettä, johon on lisätty
käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Käynnistä tehosekoitin muutamaksi sekunniksi
(valitse nopeudeksi M koneissa, joissa on
pitoasento). Kaada pesuvesi pois ja huuhtele
tehosekoitin puhtaalla vedellä.
Tehosekoittimen
purkaminen osiin Kuva 
 Käännä tehosekoittimen jalustaa
myötäpäivään ja irrota kulho.
 Käännä teräosaa vastapäivään.
Teräosa irtoaa lukituksesta.
 Poista teräosa ja irrota tiivistysrengas.
Tehosekoittimen kokoaminen Kuva 
 Kiinnitä tiivistysrengas teräosaan.
 Aseta teräosa terät edellä paikoilleen
tehosekoittimen kulhoon.
 Kierrä teräosa kiinni kulhon jalustan avulla.
 Kiinnitä tehosekoittimen jalusta kääntämällä
vastapäivään.
fi
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ
ãáëî~~ê~>
ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK=
qÉÜçëÉâçáííáãÉå=îçá=éìêâ~~=çëááå=
éìÜÇáëí~ãáëí~=î~êíÉåK
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=âçâç~=íÉÜçëÉâçáíáåí~=ëÉå=çääÉëë~=
âááååáíÉííóå®=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK
Sivu: 58
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 59
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Käänny häiriötapauksessa valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Käyttöohjeita
Kermavaahto
100 g–600 g
 Vatkaa kerma vaahdoksi
pallovispilällä 1½ –4 minuutin ajan
nopeudella 4 (kermamäärän ja -laadun
mukaan).
Valkuaisvaahto
1–8 kananmunan valkuaista
 Vatkaa valkuaiset vaahdoksi pallovis-
pilällä 4–6 minuutin ajan nopeudella 4.
Sokerikakkutaikina
mÉêìëçÜàÉ
2 munaa
2–3 rkl kuumaa vettä
100 g sokeria
1 tl vaniljasokeria
70 g jauhoja
70 g perunajauhoja mahd. leivinjauhetta
 Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja perunajauho)
pallovispilällä vaahdoksi noin 4–6 minuutin
ajan nopeudella 4.
 Käännä valitsin asentoon 2 ja lisää siivilöidyt
jauhot ja perunajauho lusikka kerrallaan
ja sekoita noin ½–1 minuuttia.
Maksimimäärä: 2 x perusohje
Kakkutaikina
mÉêìëçÜàÉ
3–4 munaa
200–250 g sokeria
ripaus suolaa
1 tl vaniljasokeria tai ½ sitruunan raastettu kuori
200–250 g voita (huoneenlämpöistä)
500 g jauhoja
1 tl leivinjauhetta
1
/8 l maitoa
 Sekoita vispilällä kaikkia aineksia noin
½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4
minuuttia nopeudella 3.
Maksimimäärä: 1,5–2 x perusohje
Murotaikina
mÉêìëçÜàÉ
125 g voita (huoneenlämpöistä)
100–125 g sokeria
1 muna
ripaus suolaa
hieman sitruunankuorta tai vaniljasokeria
250 g jauhoja
mahd. leivinjauhetta
 Sekoita kaikkia aineksia noin ½ minuuttia
nopeudella 1, sitten noin 2–3 minuuttia
vispilällä (nopeus 3) tai taikinakoukulla
(nopeus 2).
Maksimimäärä: 2 x perusohje
Hiivataikina
mÉêìëçÜàÉ
500 g jauhoja
1 muna
80 g rasvaa (huoneenlämpöistä)
80 g sokeria
200–250 ml haaleaa maitoa
25 g hiivaa tai vastaava määrä kuivahiivaa
½ sitruunan kuori
ripaus suolaa
 Vaivaa taikinakoukulla kaikkia aineksia noin
½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin
3–6 minuuttia nopeudella 2.
Maksimimäärä: 1,5 x perusohje
Majoneesi
2 munaa
2 tl sinappia
¼ l öljyä
2 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
ripaus suolaa
ripaus sokeria
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.
 Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä)
tehosekoittimessa muutama sekunti
nopeudella 2.
 Kytke tehosekoitin nopeudelle 4 ja kaada öljy
hitaasti suppilon kautta ja sekoita niin kauan,
kunnes majoneesi emulgoituu.
Varusteet/lisävarusteet
Lisäohjeita pakkauksen mukana olevista
varusteista (katso oheinen mallitaulukko,
kuva ) on erillisissä käyttöohjeissa.
Toimituksen mukana olevia varusteita/
lisävarusteita voi ostaa myös jälkikäteen.
Koneen MUM 45.. varusteet sopivat myös
koneisiin MUM 44../46../48.. .
Kuva 
Muovikulho (MUZ4KR3)
Kulhossa voit käsitellä taikinat, maks. 1 kg
jauhoja plus lisäainekset.
Teräskulho (MUZ4ER2)
Kulhossa voit käsitellä taikinat, maks. 1 kg
jauhoja plus lisäainekset.
fi
Sivu: 59
60 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tehosekoitin, muovia (MUZ4MX2)
Sekoittaa juomat, soseuttaa hedelmät ja
vihannekset, valmistaa majoneesin, hienontaa
hedelmät ja pähkinät, murskaa jääpalat.
Tehosekoitin, lasia (MUZ4MX3)
Sekoittaa juomat, soseuttaa hedelmät ja
vihannekset, valmistaa majoneesin, hienontaa
hedelmät ja pähkinät, murskaa jääpalat.
Teholeikkuri (MUZ4MM3)
Silppuaa yrtit, pilkkoo vihannekset, omenat
ja lihan, raastaa porkkanat, retikan ja juuston,
rouhii pähkinät ja jäähdytetyn suklaan.
Vihannesleikkuri (MUZ4DS3)
Viipaloi kurkut, kaalin, kyssäkaalin, retikan;
raastaa porkkanat, omenat ja sellerin, puna-
kaalin, juuston ja pähkinät; raastaa kovan
juuston ja rouhii suklaan ja pähkinät.
Ranskanperunaterä (MUZ45PS1)
Vihannesleikkuriin MUZ4DS3.
Viipaloi raa’at perunat ranskanperunoiden
valmistamista varten.
WOK-terä (MUZ45AG1)
Vihannesleikkuriin MUZ4DS3.
Suikaloi hedelmät ja vihannekset aasialaisiin
kasvisruokiin.
Raasteterä karkea (MUZ45RS1)
Vihannesleikkuriin MUZ4DS3.
Raastaa raa’at perunat esim. perunaohukaisiin
ja knöödeleihin.
Röstiperunaterä (MUZ45KP1)
Vihannesleikkuriin MUZ4DS3.
Raastaa raa’at perunat röstiperunataikinaan,
viipaloi hedelmät ja vihannekset.
Sitruspuserrin (MUZ4ZP1)
Pusertaa appelsiinit, sitruunat ja greipit.
Lihamylly (MUZ4FW3)
Jauhaa tuoreen lihan tartarpihvien tai jauheli-
hamurekkeen valmistamista varten.
Reikälevysarja (MUZ45LS1)
Lihamyllyyn MUZ4FW3.
Hieno (3 mm) terä pasteijoille ja levitteille, karkea
(6 mm) bratwursteille ja silavalle.
Kakkupursotin (MUZ45SV1)
Lihamyllyyn MUZ4FW3.
Metallimuotti, 4 erilaista pursotin/kuvio
vaihtoehtoa.
Raastinlaite (MUZ45RV1)
Lihamyllyyn MUZ4FW3.
Rouhii pähkinät, mantelit, suklaan ja kuivat
sämpylät.
Sosepuserrin (MUZ45FV1)
Lihamyllyyn MUZ4FW3.
Soseuttaa marjat paitsi vadelmat, tomaatit
ja ruusunmarjat. Poistaa samalla siemenet
ja varret esim. viinimarjoista.
Teline varusteille (MUZ4ZT1)
Varusteiden kuten taikinakoukun, pallovispilän,
vispilän, viipalointi- ja raastinterien
säilyttämiseen.
Viljamylly, teräksiset jauhinterätä
(MUZ4GM3)
Kaikille viljalajeille paitsi maissille, ja öljynsie-
menille, kuivatetuille sienille ja yrteille.
Jäätelökone (MUZ4EB1)
Valmistaa jäätelön, maksimimäärä 550 g/
käyttökerta ja kulho.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen
merkintä (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktiivi antaa puitteet käytöstä
poistettujen laitteiden palautus-
oikeudesta ja hyödyntämisestä
ja se koskee kaikkia EU-maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungintai kunnan
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Takuuehdot
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.
Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä,
josta olet ostanut laitteen.
Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.
fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch MUZ4ZT1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch MUZ4ZT1

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch MUZ4ZT1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch MUZ4ZT1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch MUZ4ZT1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.