Bosch MUM6N11 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch MUM6N11 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Keittiökone
  • Malli/nimi: MUM6N11
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Kreikka, Ranska, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Unkari, Ukrainalainen, Arabialainen, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 48
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat
normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen
rinnastettavassa käytössä.
Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö
käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden,
toimistojen, maatalous- ja muiden ammatil-
listen yritysten henkilökunnan keittiötiloissa,
sekä laitteen käytön pienien hotellien ja
palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä
ja -aikoja. Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille.
Mallikohtaiset erot on merkitty ohjeisiin.
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa
käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut!
Kuva A
1 Peruslaite
2 Valitsin
3 Kulhon/varusteiden käyttöliitäntä
4 Tehosekoittimen käyttöliitäntä
5 Tehosekoittimen käyttöliitännän suojakansi
6 Johdon kelaustila
Kulho:
7a Sekoituskulho
muovia tai terästä (laitemallin mukaan)
7b Kannen reunaosa
7c Kansi
Varusteet:
8a Kaksoisvispilä (ei kaikissa malleissa)
kermavaahdon vatkaamiseen ja kevyiden
taikinoiden valmistamiseen
8b Taikinakoukku
kiinteiden taikinoiden vaivaamiseen
8c Jalkaosa
Tehosekoitin (ei kaikissa malleissa):
9a Sekoituskulho
9b Kansi, jossa on täyttöaukko
9c Suppilo
9d Teräosa
Turvallisuusohjeita
Sähköiskun vaara!
Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien
ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.
Käytä laitetta vain, kun laite ja liitäntäjohto ovat
moitteettomassa kunnossa.
Ei lasten ulottuville. Älä jätä lapsia koskaan
yksin, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti
tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta,
paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena
tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön
henkilöltä, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan.
Varo koskettamasta pyöriviin osiin.
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön
jälkeen, ennen laitteen puhdistamista ja
kokoamista, kun poistut huoneesta tai kun
laitteeseen tulee vika.
Liitäntäjohto ei saa olla liian lähellä teräviä
reunoja tai kuumia pintoja.
Laitteen saa turvallisuussyistä korjata, esim.
vaihtaa viallisen liitäntäjohdon, vain valtuutettu
huoltoliike.
Älä upota peruskonetta veteen tai pese sitä
juoksevan veden alla.
Vaihda varusteet vain, kun laite on pysähdy-
ksissä (valitsin asennossa 0/off) ja pistotulppa
irrotettu pistorasiasta.
Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa.
Käyttö
 Puhdista laite ja varusteet huolellisesti
ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso
kappale »Puhdistus«.
Alkuvalmistelut
 Aseta kone tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
 Vedä liitäntäjohto ulos.
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
s~êçáíìë>
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉL
íó∏î®äáåÉ=çå=â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK=
ûä®=â®óååáëí®=âçåÉíí~=áäã~å=
íó∏î®äáåÉíí®K=ûä®=~äíáëí~=âçåÉíí~=
à~ î~êìëíÉáí~=ä®ãã∏åä®ÜíÉáääÉK
Sivu: 49
50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Käyttönopeuden säätö
 Aseta valitsin haluamasi asennon kohdalle.
0/off = seis/pois päältä
M = pitoasento
Pidä valitsin painettuna. Kone toimii
maksimi kierrosnopeudella.
Nopeusalueet 1–4 = käyttönopeudet
(1 = hidas, 4 = nopea)
Kulhon ja työvälineiden käyttö
Kaksoisvispilä
(ei kaikissa malleissa)
vatkaa kerma- ja valkuais-
vaahdon ja kevyet taikinat,
esim. sokerikakkutaikinan
Taikinakoukku
vaivaa paksut taikinat ja sekoittaa
taikinaan ainekset, joita ei tarvitse
hienontaa (esim. rusinat,
suklaalastut).
Kun käytät taikinakoukkua, kiinnitä ensin
jalkaosa paikalleen.
Ohje:
Teräs- ja muovikulhon (laitemallin mukaan)
toiminnassa ja käytössä ei ole mitään eroa,
sen vuoksi kuvissa on vain yksi kulhomalli.
Kuva B
 Aseta sekoituskulho paikalleen ja käännä
vastapäivään vasteeseen asti.
 Kiinnitä tarvitsemasi varuste:
Kaksoisvispilä
– Aseta kaksoisvispilä paikalleen kulhon
käyttöakseliin.
– Varmista, että se kiinnittyy hyvin
hammastukseen, käännä tarvittaessa
hieman ja paina kiinni.
Taikinakoukku:
– Aseta ensin jalkaosa paikalleen kulhon
käyttöakseliin, ja
– kiinnitä sitten taikinakoukku kulhon
käyttöakseliin.
Noudata ruokaohjeissa annettuja
varustesuosituksia.
 Aseta kannen reunaosa paikalleen
ja käännä vastapäivään vasteeseen asti.
 Täytä ainekset kulhoon.
 Laita kansi paikalleen.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Suositus:
– vaahdota nopeudella 3–4,
– sekoita nopeudella 1–2.
– Taikinakoukku:
sekoita ensin nopeudella 1, vaivaa
nopeudella 3.
Ainesten lisääminen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Poista kansi.
 Täytä ainekset.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Irrota kansi ja reunaosa myötäpäivään
kääntämällä.
 Muista poistaa varusteet kulhosta.
 Irrota kulho myötäpäivään kääntämällä.
 Puhdista kaikki osat, katso kohta
»Puhdistus«.
Tehosekoitin
(vain joissain malleissa)
fi
Tärkeä ohje
Laitetta voi käyttää sekoituskulhon
kanssa vain, kun tehosekoittimen
käyttöliitännän suojakansi on
paikallaan.
Kun käytät tehosekoitinta, aseta
suojakansi kulhon käyttöliitännän
päälle.
s~êç=éó∏êáîá®=íó∏î®äáåÉáí®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=
íçáãáåå~ëë~K
s~áÜÇ~=íó∏î®äáåÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=
çå=éóë®Üíóåóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=
~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉåK
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=
íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>=fêêçí~Lâááååáí®=
íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå=âçåÉÉå=
ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>
ûä®=â®óí®=âçëâ~~å=íÉÜçëÉâçáíáåí~=
íóÜà®å®K=qÉÜçëÉâçáíáå íçáãáá=î~áåI=âìå=
â~åëá=çå=äìâáííìåìí=âìååçää~=
é~áâ~ääÉÉåK
Sivu: 50
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51
Kuva C
 Irrota suojakansi tehosekoittimen
käyttöliitännästä.
Paina suojakantta sen takaosasta ja irrota
kansi.
 Aseta suojakansi kulhon/varusteiden
käyttöliitännän päälle.
 Aseta tehosekoitin paikalleen ja käännä
vastapäivään vasteeseen asti.
Huomioi merkit tehosekoittimessa
ja laitteessa!
 Täytä ainekset.
– Maksimimäärä nesteitä = 1,25 litraa;
– Maksimimäärä kuohuvia tai kuumia
nesteitä = 0,5 litraa;
– Suositeltava käsittelymäärä kiinteitä
aineksia = 100 grammaa.
 Aseta kansi paikoilleen ja käännä
myötäpäivään vasteeseen asti.
Kannen nokan pitää painautua tehosekoit-
timen kahvassa olevaan rakoon vastee-
seen asti!
Tehosekoitin toimii vain, kun kansi
on lukittunut kunnolla paikalleen!
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Ainesten lisääminen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota kansi ja lisää ainekset
tai
 poista suppilo tehosekoittimen kannesta
ja lisää kiinteät ainekset vähitellen
täyttöaukon kautta kulhoon
tai
 kaada nestemäiset ainekset kulhoon
suppilon läpi.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Irrota tehosekoitin myötäpäivään
kääntäen.
Ohje: Puhdista tehosekoitin heti käytön
jälkeen.
Puhdistus
Peruskoneen puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Pyyhi peruslaite ja suojakansi puhtaaksi
kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa
käsinpesuun tarkoitettua pesuainetta.
 Kuivaa kone lopuksi.
Kulhon ja varusteiden puhdistus
Kuva D
Kulhon ja kaksoisvispilän voit pestä
astianpesukoneessa.
Voit purkaa kaksoisvispilän osiin
puhdistamista varten.
– Vedä vispilät irti pidikkeestä.
fi
m~äçî~ãã~å=î~~ê~
h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=
íìäÉÉ=ìäçë=Ü∏óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=
âììãá~=~áåÉâëá~K=q®óí®=íÉÜçëÉâçáíJ
íáãÉÉå=âììã~~=í~á âìçÜìî~~=
åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR äáíê~~K
s~êçáíìë>
qÉÜëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~>=
ûä®=â®ëáííÉäÉ=é~â~ëíÉÜÉÇÉäãá®=í~á=Ó
îáÜ~ååÉâëá~K
Tärkeä ohje
Pidä käytön aikana kiinni
tehosekoittimen reunasta.
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=
ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~K
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=
éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K=
ûä® â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~K
s~êçáíìë>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=
éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
s~êçáíìë>
s~êçI=Éíí®=ãìçîáçë~í=Éáî®í=à®®=
éìêáëíìâëááå=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~I=
åááÇÉå=ãìçíç=ë~~íí~~=ãììííì~=
éÉëìå=~áâ~å~K
Sivu: 51
52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
– Kiinnitä kuivat vispilät takaisin paikoilleen,
varmista samalla, että ne kiinnittyvät hyvin
hammastukseen.
Harjaa taikinakoukku puhtaaksi juoksevan
veden alla. Käytä tarvittaessa vähän
käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
 Käännä kulho ylösalaisin (pohja ylöspäin).
 Avaa käyttöakselin lukitus kääntämällä
akselia vastapäivään.
 Irrota käyttöakseli.
 Kun osat ovat kuivat, kiinnitä käyttöakseli
takaisin paikalleen.
 Lukitse kääntämällä myötäpäivään.
Tehosekoittimen puhdistus
Kuva E
Pese tehosekoitin heti käytön jälkeen. Silloin
jäljelle jääneet ainekset eivät kuivu kiinni
eivätkä muoviosat vahingoitu (esim. yrteissä
olevien eteeristen öljyjen takia).
 Pese tehosekoittimen kulho (ilman teräosaa),
kansi ja suppilo astianpesukoneessa.
 Harjaa teräosa puhtaaksi juoksevan veden
alla. Älä jätä likoamaan veteen.
Ohje: Kaada koneeseen kiinnitettyyn tehose-
koittimeen (noin puolilleen) vettä, johon on
lisätty käsinpesuun tarkoitettua astianpesuai-
netta. Käynnistä tehosekoitin muutamaksi
sekunniksi (nopeudella M). Kaada pesuvesi
pois ja huuhtele tehosekoitin puhtaalla vedellä.
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Laite ei käynnisty
 Tarkista virransaanti.
 Tarkista pistotulppa.
 Aseta valitsin asentoon 0/off ja sitten
takaisin haluamaasi asentoon.
Käytettäessä tehosekoitinta:
 Käännä tehosekoitin vasteeseen asti.
 Aseta tehosekoittimen kansi paikalleen
ja käännä vasteeseen asti.
Käytettäessä kulhoa/varusteita:
 Kiinnitä suojakansi tehosekoittimen
käyttöliitännän päälle.
Tehosekoitin ei toimi tai pysähtyy käytön
aikana, moottori »hurisee«.
Ainekset estävät tehosekoittimen terää
pyörimästä.
 Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.
 Irrota tehosekoitin ja poista este.
 Aseta tehosekoitin takaisin paikalleen.
 Käynnistä kone
Ruokaohjeet
Kermavaahto
200 g–1500 g
 Vatkaa kermaa vaahdoksi
kaksoisvispilällä 1½–4
minuutin ajan nopeudella 3–4
(kermamäärän ja -laadun mukaan).
Valkuaisvaahto
2–20 kananmunan valkuaista
 Vatkaa valkuaiset vaahdoksi
kaksoisvispilällä 2–6 minuutin
ajan nopeudella 4.
fi
Tärkeä ohje
Poista käyttöakseli kulhosta ennen
kulhon pesemistä
astianpesukoneessa.
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=J=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=âçëâÉ=íÉê®çë~~å=é~äà~áå=â®ëáåK=
h®óí®=éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K
s~êçáíìë>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=
éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
ûä®=éÉëÉ=íÉê®çë~~=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K=ûä®=à®í®=
íÉê®çë~~=äáâç~ã~~å=îÉíÉÉåK
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
fêêçí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=
ä~áííÉÉëÉÉå=âçÜÇáëíìîá~=
íçáãÉåéáíÉáí®K
Tärkeä ohje
Jos häiriö ei poistu annettujen
ohjeiden avulla, käänny valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Sivu: 52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
Sokerikakkutaikina
Perusohje:
3–4 munaa
3–4 rkl kuumaa vettä
150 g sokeria
1 tl vaniljasokeria
150 g jauhoja
50 g perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta.
 Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja
perunajauho) kaksoisvispilällä vaahdoksi
noin 4–6 minuutin ajan nopeudella 4.
 Käännä valitsin asentoon 1–2 ja lisää
siivilöidyt jauhot ja perunajauho lusikka
kerrallaan ja sekoita noin ½–1minuuttia.
Maksimimäärä: 3 x perusohje
Kakkutaikina
Perusohje:
4 munaa
250 g sokeria
1 tl vaniljasokeria
250 g voita tai margariinia (huoneenlämpöistä)
500 g jauhoja
1 tl leivinjauhetta
125 ml maitoa
 Sekoita kaikkia aineksia nopeudella 1–2
noin ½ minuuttia.
 Sekoita sitten kaksoisvispilällä
nopeudella 4 noin 3–4 minuuttia (jos
valmistat maksimimäärän noin 5–6
minuuttia).
Maksimimäärä: 3 x perusohje
Murotaikina
Perusohje:
125 g voita (huoneenlämpöistä)
100–125 g sokeria
1 muna
ripaus suolaa
1 tl vaniljasokeria
250 g jauhoja
Ohje:
Kun valmistat maksimimäärän käytä
taikinakoukkua ja jalkaosaa!
 Sekoita kaikkia aineksia nopeudella 2 noin
½ minuuttia.
 Sekoita/vaivaa sitten nopeudella 3–4 noin
minuutin ajan (jos valmistat maksimi-
määrän noin 3–4 minuuttia).
Maksimimäärä: 3 x perusohje
Hiivataikina
Perusohje:
500 g jauhoja
1 muna
60–80 g rasvaa (huoneenlämpöistä)
60–80 g sokeria
200–250 ml haaleaa maitoa
25 g hiivaa tai vastaava määrä kuivahiivaa
½ sitruunan kuori
ripaus suolaa
 Vaivaa kaikkia aineksia aluksi nopeudella
1–2 noin ½ minuuttia.
 Jatka sitten vaivaamista taikinakoukulla
nopeudella 3 noin 4–6 minuuttia.
Maksimimäärä: 4 x perusohje
Täysjyvä-vehnäsekaleipä
Perusohje
325 g vastajauhettuja
täysjyvävehnäjauhoja
325 g vehnäjauhoja
100 g ruisjauhoja
75 g nestemäistä luonnonhapantaikinaa
½ rkl kuminaa
½ rkl leipämaustesekoitetta
½ rkl suolaa
1½ pussillista kuivahiivaa
450–500 ml lämmintä vettä
 Vaivaa kaikkia aineksia aluksi nopeudella
1–2 noin ½ minuuttia.
 Valmista sitten taikinaksi nopeudella 3 noin
4–6 minuuttia.
 Anna taikinan nousta kaksinkertaiseksi
ja vaivaa vielä kerran noin minuutin ajan
nopeudella 3.
 Kaada taikina rasvattuun pitkänmalliseen
vuokaan ja anna nousta uudestaan, paista
vasta sitten.
Vinkki:
Vastajauhettujen täysjyvävehnäjauhojen
asemasta voit käyttää myös vastajauhettuja
spelttivehnäjauhoja.
Maksimimäärä: 2 x perusohje
fi
Sivu: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Majoneesi
2 munaa
2 tl sinappia
250 ml öljyä
2 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
ripaus suolaa
ripaus sokeria
 Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä)
muutama sekunti nopeudella 1.
 Kaada sitten öljyä hitaasti suppilon kautta
ja sekoita niin kauan nopeudella 3–4,
kunnes majoneesi emulgoituu.
Hunajalevite
50 g voita (jääkaapista)
250 g hunajaa (jääkaapista)
 Paloittele voi pieniksi paloiksi ja
laita voipalat tehosekoittimeen.
 Lisää hunaja ja sekoita
15 sekuntia nopeudella 4.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromusta annetun EU-
direktiivin 2002/96/EY mukainen
merkintä (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktiivi antaa puitteet käytöstä
poistettujen laitteiden palautusoikeu-
desta ja hyödyntämisestä ja se koskee
kaikkia EU-maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai
kunnan virastosta, jätehuoltoasioista
vastaavilta henkilöiltä.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.
Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä,
josta olet ostanut laitteen.
Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.
Este aparato ha sido diseñado para la elabora-
ción de alimentos en cantidades usuales
domésticas, quedando excluido su uso
industrial. Por aplicaciones semejantes a las
de hogares particulares se entienden aquéllas
en cocinas de personal en oficinas, comer-
cios, explotaciones agrícolas, etc., así como
cocinas para uso por huéspedes o clientes de
pensiones, hostales, casas de huéspedes etc.
Asimismo no se deberán sobrepasar
las cantidades a elaborar ni los tiempos
de funcionamiento habituales para uso
doméstico. Las presentes instrucciones
de uso son válidas para diferentes modelos
de aparato, caracterizándose las diferencias
en cada caso.
Lea detenidamente las instrucciones de uso
del aparato y guárdelas para un posible
propietario posterior. En caso de ceder
o entregar el aparato a otra persona,
acompáñelo siempre de las correspondientes
instrucciones de uso.
Vista general del aparato
Despliegue, por favor, las páginas con las
ilustraciones!
Figura A
1 Base motriz
2 Mando giratorio
3 Accionamiento del recipiente de mezcla/
accesorios
4 Accionamiento del la batidora
5 Tapa protectora del accionamiento
de la batidora
6 Compartimento para guardar el cable
Recipiente de mezcla:
7a Recipiente de mezcla
de plástico o acero inoxidable
(según modelo)
7b Borde de la tapa
7c Tapa
fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
es

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch MUM6N11 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch MUM6N11

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch MUM6N11, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch MUM6N11 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch MUM6N11 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.