Bosch MUM57810 Styline käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch MUM57810 Styline allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Keittiökone
  • Malli/nimi: MUM57810 Styline
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 81
82 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Sisältö
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle . . . . . . . . . . 90
Käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Takuuehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Lisävaruste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Turvallisuusasiaa
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä
laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa
ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä
tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen
käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen
käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten
taukotiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen
asiakas- ja vierastiloissa. Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten
määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
Älä ylitä maksimimääriä (katso »Käyttöohjeita«)!
Laite soveltuu ruoka-aineiden sekoittamiseen ja vatkaamiseen sekä
taikinan vaivaamiseen. Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden
käsittelyyn. Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää
laitetta myös muihin käyttötarkoituksiin.
Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa. Kun käytät varusteita,
noudata oheisia käyttöohjeita.
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen
mahdolliselle uudelle omistajalle.
, Yleiset turvallisuusohjeet
Sähköiskun vaara
Lapset eivät saa käyttää laitetta.
Pidä laite ja sen liitäntäjohto poissa lasten ulottuvilta.
Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky
tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä
vain valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään
turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi
aiheutua.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK
iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ
ëáîìáäí~ããÉK
Sivu: 82
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 83
Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen
pistorasiaan. Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat
moitteettomassa kunnossa.
Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen
kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.
Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitäntäjohtoa.
Jos laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava
sähköasentaja.
Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.
, Laitetta koskevat turvallisuusohjeet
Loukkaantumisvaara
Sähköiskun vaara!
Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut
koneella työskentelyä varten on tehty.
Älä upota peruslaitetta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä juoksevan
veden alla.
Älä käytä höyrypuhdistinta.
Älä muuta varren asentoa virran ollessa kytkettynä koneeseen. Odota, että
moottori on pysähtynyt.
Vaihda varuste/lisävaruste vain moottorin ollessa pysähdyksissä – moottori
toimii vielä jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen.
Käynnistä ja pysäytä laite ainoastaan valitsimesta.
Kun et käytä konetta, irrota pistotulppa pistorasiasta.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen häiriön poistamista.
Varo pyöriviä varusteita – loukkaantumisvaara!
Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnassa. Työskentele vain kannen (12)
ollessa paikallaan.
Vaihda varuste vain, kun moottori on pysähtynyt – kone käy vielä jonkin
aikaa pysäyttämisen jälkeen ja pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon. Siirrä
varsi toiseen asentoon vasta sitten, kun varuste on pysähtynyt.
Laite toimii turvallisuussyistä vain, kun käyttämättömät käyttöliitännät on
peitetty suojakansilla (5, 8).
Kiinnitä/irrota vihannesleikkuri vain, kun moottori on pysähtynyt ja
pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Älä laita sormia täyttösuppiloon.
fi
Sivu: 83
84 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!
Älä koske hienonnusterien teräviin teriin tai syrjiin. Tartu hienonnusteriin vain
terän reunasta!
Älä koske tehosekoittimen terään paljain käsin.
Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!
Älä tartu paikalleen kiinnitettyyn tehosekoittimeen! Irrota/kiinnitä
tehosekoitin vain kun koneen moottori on pysähtynyt! Kokoa ensin
tehosekoitin ja kiinnitä se vasta sitten peruskoneeseen. Älä käytä
tehosekoitinta ilman kantta.
Palovamman vaara!
Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekoitettaessa kuumia
aineksia. Täytä tehosekoittimeen kuumaa tai kuohuvaa nestettä enintään
0,5 litraa.
Tärkeää!
Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa. Kun käytät varusteita,
noudata oheisia käyttöohjeita.
Käytä samanaikaisesti vain yhtä varustetta tai lisävarustetta.
, Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien
selitykset
Noudata käyttöohjeita.
Varoitus! Pyörivä terä.
Varoitus! Pyörivä varuste.
Älä tartu täyttöaukkoon.
Turvajärjestelmät
Käynnistyssuoja
Katso taulukko »Käyttöasennot«
Koneen voi käynnistää vain asennoissa 1 ja 3:
– kun kulho (11) on paikallaan ja napsahtanut
kiinni ja
– tehosekoittimenkäyttöliitännänsuojakansi(8)
on asetettu paikalleen.
Uudelleenkäynnistymissuoja
Sähkökatkon sattuessa kone jää päälle, mutta
moottori ei käynnisty, kun sähköt taas
kytkeytyvät päälle. Aseta valitsin ensin asentoon
0/off ja käynnistä sitten kone.
Ylikuormitussuoja
Jos moottori kytkeytyy käytön aikana itsestään
pois päältä, on ylikuormitussuoja aktivoitunut.
Syynä saattaa olla, että on käsitelty
samanaikaisesti suurempia määriä aineksia.
Katso kappaleesta »Ohjeita käyttöhäiriöiden
varalle« miten on toimittava, jos
turvajärjestelmä aktivoituu.
fi
Sivu: 84
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 85
Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso
myös oheinen taulukko eri malleista, kuva ).
Laite on huoltovapaa.
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut Kuva 
Peruslaite
1 Avaamispainike
2 Kääntyvä varsi
»Easy Armlift«-toiminnon avulla varsi liikkuu
ylöspäin (katso »Käyttöasennot«).
3 Valitsin
Kun pysäytät laitteen (asento 0/off), se
asettuu automaattisesti optimaaliseen
asentoon varusteiden vaihtamista varten.
0/0ff = seis
M = pitoasento, suurin käyttönopeus, pidä
valitsin alaspainettuna haluamasi ajan.
Nopeusalueet 1–7, käyttönopeudet:
1 = alhainen käyttönopeus – hidas,
7 = suuri käyttönopeus – nopea.
4 Toiminnan näyttö
Valo palaa laitteen ollessa toiminnassa
(valitsin asennossa M tai 1–7).
Valo vilkkuu, jos laitetta käytetään väärin, jos
elektroninen turvakytkin laukeaa tai
laitteeseen tulee vika, katso kappale
»Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle«.
5 Käyttöliitännän suojakansi
Irrota käyttöliitännän suojakansi painamalla
sitä takaosasta ja poista kansi.
6 Käyttöliitäntä
– vihannesleikkurille ja
– sitruspusertimelle (lisävaruste *).
Kun et käytä lisälaitteita, aseta
käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.
7 Käyttöliitäntä varusteille (pallovispilä,
vispilä, taikinakoukku) ja lihamyllylle
(lisävaruste *)
8 Tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi
9 Tehosekoittimen käyttöliitäntä
(lisävaruste *)
Kun et käytä lisälaitteita, aseta
käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.
10 Johto kelautuu automaattisesti
paikoilleen
Kulho varusteineen
11 Teräskulho
12 Kansi
Varusteet
13 Vispilä »Profi Flexi«
14 Profi pallovispilä
15 Taikinakoukku, jossa on taikinanohjain
16 Varustelaukku
Varusteiden ja hienonnusterien
säilyttämiseen.
Vihannesleikkuri
17 Syöttöpainin
18 Kansi, jossa on täyttösuppilo
19 Hienonnusterät
19a Käännettävä viipalointiterä »Profi
Supercut« – karkea/hieno
19b Käännettävä raastinterä – karkea/
hieno
19c Raasteterä – keskihieno
19d Raasteterä – karkea *
19e Wokkivihannesterä *
20 Teränpidike
21 Runko ja poistoaukko
Tehosekoitin *
22 Kulho
23 Kansi
24 Suppilo
* Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana
vakiovarusteena, voit hankkia sen alan
liikkeistä tai asiakaspalvelusta.
fi
Sivu: 85
86 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Käyttöasennot Kuva 
eìçãK>
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ=çå=
âááååáíÉííó=ëÉìê~~î~å=í~ìäìâçå=ãìâ~áëÉëíá=
çáâÉ~~å=â®óíí∏äááí®åí®®å=à~=é~áââ~~å=à~=ëÉ=çå=
çáâÉ~ëë~=â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK
h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá=
â®óíí∏~ëÉåíççåK
Käyttöasennon säätö:
 Paina avaamispainiketta ja vaihda varren
asento.
Käytä apuna kättä.
 Siirrä varsi haluamaasi asentoon niin, että se
napsahtaa kiinni.
* Vispilän, pallovispilän ja taikinakoukun
kiinnitys/irrotus; Suurempien määrien
lisääminen.
Käyttö
eìçãK>
h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=äáë®î~êìëíÉLî~êìëíÉ=çå=
â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK
ûä®=â®óååáëí®=âçåÉíí~=áäã~å=î~êìëíÉíí~K=
ûä®=~äíáëí~=âçåÉíí~=à~=î~êìëíÉíí~=
ä®ãã∏åä®ÜíÉáääÉK=lë~í=Éáî®í=ëçîÉääì=
ãáâêç~~äíçììåáâ®óíí∏∏åK
 Puhdista laite ja varusteet huolellisesti ennen
ensimmäistä käyttökertaa, katso kappale
»Puhdistus«.
Esivalmistelut
 Aseta kone tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
 Vedä yhdellä vedolla liitäntäjohtoa ulos
haluamasi määrä (max. 100 cm) ja päästä
johto hitaasti irti; johto lukittuu (kuva ).
 Kun johto on liian pitkä:
Vedä kevyesti johdosta ja anna sen kelautua
sopivan mittaiseksi. Vedä sitten uudelleen
johdosta ja päästä hitaasti irti; johto lukittuu.
eìçãK>
s~êçI=ÉííÉá=àçÜíç=âáÉêêó=ëáë®®åíó∏ååÉíí®Éëë®K=
hìå=âçåÉÉëë~=çå=~ìíçã~~ííáåÉå=
àçÜÇçåâÉä~ìëI=®ä®=íó∏åå®=àçÜíç~=ëáë®®å=â®ëáåK=
gçë=àçÜíç=àììííìì=âááååáI=îÉÇ®=ëÉ=âçâçå~~å=ìäçë=
à~=~åå~=ëÉå=ëáííÉå=âÉä~ìíì~=é~áâ~ääÉÉåK
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
fi
Huomautus
Varressa on »Easy Armlift«-toiminto, jonka
avulla varsi kääntyy helpommin ylös.
Asento Käyttö-
liitäntä
Työväline/
varusteet
Käyttönopeudet
1 7
1–5
1–7
1–3
2 7 * –
3 6
3–7
3–5
4
9 5–7
7 5–7
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
hóíâÉ=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~å=î~ëí~=ëáííÉåI=
âìå=â~áââá=~äâìî~äãáëíÉäìí=âçåÉÉää~=íó∏ëâÉåíÉäó®=
î~êíÉå=çå=íÉÜíóK
Tärkeä ohje
Käyttöohjeessa on tarra, jossa on annettu
koneen työnopeuden viitearvot käytettäessä
varustetta tai lisävarustetta.
Suositus: kiinnitä tarra koneeseen (kuva ).
Sivu: 86
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 87
Kulho ja varusteet
eìçãK>
h®óí®=âìäÜç~=î~áå=í®ã®å=ä~áííÉÉå=â~åëë~K
Vispilä »Profi Flexi« (13)
sekoittaa taikinat, esim. kakkutaikinan
Profi pallovispilä (14)
vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon ja
kevyet taikinat, esim.
sokerikakkutaikinan
Taikinakoukku (15)
vaivaa paksut taikinat ja sekoittaa
taikinaan ainekset, joita ei tarvitse
hienontaa (esim. rusinat, suklaalastut)
Tärkeä pallovispilän käyttöön
liittyvä ohje Kuva 
Pallovispilän on lähes kosketettava kulhon
pohjaa, jotta ainekset sekoittuvat optimaalisesti.
Jollei, niin säädä pallovispilän korkeus
seuraavasti:
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
 Napsauta pallovispilä kiinni
käyttöliitäntään.
 Pidä kiinni pallovispilästä ja avaa mutteri
kääntämällä sitä kiintoavaimella (SW 8)
myötäpäivään.
 Säädä pallovispilän korkeus sopivaksi
kääntämällä vispilää:
– käännä myötäpäivään: ylöspäin
– käännä vastapäivään: alaspäin
 Paina avaamispainiketta ja käännä
varsi asentoon 1.
Tarkista pallovispilän korkeus, korjaa
tarvittaessa.
 Kun korkeus on säädetty oikein, paina
avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
 Pidä kiinni pallovispilästä ja kiristä mutteri
kääntämällä sitä kiintoavaimella (SW 8)
vastapäivään.
Kulhon ja varusteiden käyttö Kuva 
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
 Kiinnitä kulho:
– Kallista kulhoa itseesi päin, aseta
paikalleen ja laske alas,
– käännä vastapäivään, kunnes kulho
napsahtaa kiinni.
 Kiinnitä sopiva varuste – vispilä, pallovispilä
tai taikinakoukku –, niin että se lukittuu
käyttöliitäntään.
Ohje:
Käännä taikinakoukun taikinanohjainta,
kunnes taikinakoukku pystyy lukkiutumaan
(kuva -4b).
 Täytä ainekset kulhoon.
 Paina avaamispainiketta ja käännä
varsi asentoon 1.
 Laita kansi paikalleen.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Suositus:
– Vispilä »Profi Flexi«:
sekoita ensin nopeudella 1–2, sitten
nopeudella 3–5 tarpeen mukaan
– Profi pallovispilä:
nopeus 7, ainesten sekoittaminen
nopeudella 1
– Taikinakoukku:
sekoita ensin nopeudella 1, vaivaa
nopeudella 3
Ainesten lisääminen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Lisää ainekset kannessa olevan täyttöaukon
kautta.
tai
 Irrota kansi.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
 Täytä ainekset.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Irrota kansi.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
fi
s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=J=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K=
qó∏ëâÉåíÉäÉ=î~áå=â~ååÉå=ENOF=çääÉëë~=
é~áâ~ää~~åK
s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=
éóë®Üíóåóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=
éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=à~=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå=
î~áÜíç~ëÉåíççåK=pááêê®=î~êëá=íçáëÉÉå=~ëÉåíççå=
î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=î~êìëíÉ=çå=éóë®ÜíóåóíK
i~áíÉíí~=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=â®óíí®®=î~áåI=âìå=
â®óíí®ã®íí∏ã®í=â®óíí∏äááí®åå®í=çå=éÉáíÉííó=
ëìçà~â~åëáää~=ERI=UFK
Sivu: 87
88 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Irrota varuste käyttöliitännästä.
 Poista kulho.
 Puhdista kaikki osat, katso kohta
»Puhdistus«.
Vihannesleikkuri
eìçãK>
h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=
çë~í=çî~í=é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®K=hçâç~=Éåëáå=
îáÜ~ååÉëäÉáââìêáK
h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áå=áäãçáíÉíìëë~=
â®óíí∏~ëÉååçëë~K
Ylikuormitussuoja Kuva 
Vihannesleikkurin käyttöakselissa on lovi
(murtumiskohta), joka suojaa laitetta
suuremmilta vahingoilta vihannesleikkurin
ylikuormittuessa. Käyttöakseli murtuu tästä
kohtaa ylikuormituksessa.
Uuden teränpidikkeen ja käyttöakselin voi tilata
huoltopalvelusta.
Käännettävä viipalointiterä »Profi
Supercut« – karkea/hieno
viipaloi hedelmät ja kasvikset. Käyttönopeus 5.
Käännettävän viipalointiterän merkinnät: »Grob«
(karkea) paksuille viipaleille
»Fein« (hieno) ohuille viipaleille
eìçãK>
h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Éá=ëçîÉääì=âçî~å=
àììëíçåI=äÉáî®åI=ë®ãéóä∏áÇÉå=í~á=ëìâä~~å=
îááé~äçáåíááåK=sááé~äçá=âÉáíÉíóí=éÉêìå~í=î~áå=
âóäãáå®K
Käännettävä raastinterä –
karkea/hieno
raastaa vihannekset, hedelmät ja juuston, paitsi
kovan juuston (esim. parmesaani).
Käyttönopeus 3 tai 4.
Käännettävän raastinterän merkinnät:
»2« karkealle raasteelle
“4« hienolle raasteelle
eìçãK>
h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Éá=ëçîÉääì=é®Üâáå∏áÇÉå=
êçìÜáãáëÉÉåK=o~~ëí~=éÉÜãÉ®®=àììëíç~=î~áå=
íÉê®å=â~êâÉ~ää~=éìçäÉää~=åçéÉìÇÉää~=TK
Raasteterä – keskihieno
raastaa raa’at perunat ja kovan juuston
(esim. parmesanin) sekä rouhii jäähdytetyn
suklaan ja pähkinät.
Käyttönopeus 7.
eìçãK>
o~~ëíÉíÉê®=Éá=ëçîÉääì=éÉÜãÉ®å=àììëíçå=í~á=
àììëíçîááé~äÉáÇÉå=ê~~ëí~ãáëÉÉåK
Raasteterä – karkea
raastaa raa’at perunat esim.
perunaohukaisiin ja knöödeleihin.
Käyttönopeus 7.
Wokkivihannesterä
Suikaloi hedelmät ja vihannekset
aasialaisiin kasvisruokiin.
Käyttönopeus 5.
Vihannesleikkurin käyttö Kuva 
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 2.
 Kiinnitä kulho:
– Kallista kulhoa itseesi päin, aseta
paikalleen ja laske alas,
– käännä vastapäivään, kunnes kulho
napsahtaa kiinni.
 Paina avaamispainiketta ja käännä
varsi asentoon 3.
 Irrota vihannesleikkurin käyttöliitännän
suojakansi (kuva -5a).
 Pidä kiinni teränpidikkeen alaosasta, samalla
molempien kärkiosien tulee olla ylöspäin.
 Aseta haluamasi viipalointi- tai raastinterä
varovasti paikalleen teränpidikkeen
kärkiosien päälle (kuva -6a). Kun käytät
käännettävää terää, varmista että
tarvitsemasi käyttöpuoli on ylöspäin.
 Tartu teränpidikkeeseen sen yläpäästä ja
aseta paikalleen runkoon (kuva -6b).
 Aseta kansi paikoilleen (huomioi merkintä) ja
käännä myötäpäivään vasteeseen asti.
 Aseta vihannesleikkuri käyttöliitännän päälle
kuten kuvassa -8 ja käännä myötäpäivään
vasteeseen asti.
 Valitse suositeltu nopeus:
 Laita ainekset täyttösuppiloon ja työnnä
sisäänpäin syöttöpainimella.
fi
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå=í~á=
ëóêàááåK=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å=
êÉìå~ëí~>
hááååáí®Láêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=î~áåI=âìå=
ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí=à~=éáëíçíìäéé~=áêêçíÉííì=
éáëíçê~ëá~ëí~K
ûä®=ä~áí~=ëçêãá~=í®óíí∏ëìééáäççåK
Sivu: 88
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 89
eìçãK>
s~êçI=Éíí®=ÜáÉåçååÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=Éáî®í=
â~ë~~ååì=éçáëíç~ìââççåK
Vinkki: Kun hienonnettavat ainekset ovat
ohuita, käsittele ne nipuittain, niin saat
tasaisemman lopputuloksen.
Ohje: Jos ainekset juuttuvat kiinni
vihannesleikkuriin, katkaise virta yleiskoneesta,
irrota pistotulppa pistorasiasta, odota että
moottori pysähtyy, poista vihannesleikkurin
kansi ja tyhjennä täyttösuppilo.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Käännä vihannesleikkuria vastapäivään ja
irrota.
 Irrota kansi vastapäivään kääntäen.
 Poista teränpidike ja terä painamalla sormella
käyttöakselia vasten alhaaltapäin (kuva ).
 Puhdista osat.
Tehosekoitin
eìçãK>
qÉÜçëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~K=ûä®=â®ëáííÉäÉ=
é~â~ëíÉáí~=Eé~áíëá=à®®é~äçà~FK=ûä®=â®óí®=
íÉÜçëÉâçáíáåí~=íóÜà®å®K
Tehosekoittimen käyttö Kuva 
 Paina vapautuspainiketta ja käännä
varsi asentoon 4.
 Poista tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi.
 Aseta tehosekoittimen kulho paikoilleen
(kahvan merkki ja peruskoneen merkki
kohdakkain) ja käännä vastapäivään
vasteeseen asti.
 Täytä ainekset.
Maksimimäärä nesteitä = 1,25 litraa;
maksimimäärä vaahtoavia tai kuumia
nesteitä = 0,5 litraa; optimaalinen
käsittelymäärä, kiinteitä aineksia =
50–100 grammaa;
 Aseta kansi paikalleen ja käännä
vastapäivään vasteeseen asti
tehosekoittimen kahvassa. Kannen tulee
napsahtaa kiinni.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Ainesten lisääminen (kuva -8)
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota kansi ja lisää ainekset
tai
 poista suppilo ja lisää kiinteät ainekset
vähitellen täyttöaukon kautta
tai
 kaada nestemäiset ainekset kulhoon
suppilon läpi.
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta.
 Irrota tehosekoitin myötäpäivään kääntäen.
Ohje: Puhdista tehosekoitin heti käytön jälkeen.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K=i~áííÉÉå=
éáåå~í=îçáî~í=î~ìêáçáíì~K=
Peruskoneen puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Pyyhi peruskone ja käyttöliitäntöjen
suojakannet puhtaaksi kostealla liinalla.
Käytä tarvittaessa hieman käsinpesuun
tarkoitettua astianpesuainetta.
 Kuivaa kone lopuksi.
Kulhon ja varusteiden puhdistus
Kulho ja varusteet ovat konepesun kestäviä.
Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin
astianpesukoneessa, niiden muoto saattaa
muuttua pesun aikana.
fi
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=
íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>=fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=
î~áå=âìå=âçåÉÉå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>=
hçâç~=Éåëáå=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~=
ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK=ûä®=â®óí®=
íÉÜçëÉâçáíáåí~=áäã~å=â~åíí~K
m~äçî~ãã~å=î~~ê~>
h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë=
Ü∏óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=~áåÉâëá~K=q®óí®=
íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~=
åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR=äáíê~~K
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~K
Sivu: 89
90 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Vihannesleikkurin puhdistus
Voit pestä vihannesleikkurin kaikki osat
astianpesukoneessa.
Vinkki: Esimerkiksi raastetuista porkkanoista
lähtee punaista väriä, jonka voit pyyhkiä pois
vihannesleikkurista (ei hienonnusteristä) liinalla ja
muutamalla tipalla ruokaöljyä. Huuhtele sitten
vihannesleikkuri.
Tehosekoittimen puhdistus
Tehosekoittimen kulho, kansi ja suppilo ovat
konepesun kestäviä.
Vinkki: Nesteiden käsittelyn jälkeen voit usein
puhdistaa tehosekoittimen myös irrottamatta
sitä koneesta. Kaada koneeseen kiinnitettyyn
sekoittimeen vähän vettä, johon on lisätty
käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Käynnistä tehosekoitin muutamaksi sekunniksi
(nopeudella M). Kaada pesuvesi pois ja huuhtele
tehosekoitin puhtaalla vedellä.
Säilytys
Kuva 
 Säilytä varusteita ja hienonnusteriä
varustelaukussa.
 Säilytä varustelaukkua kulhossa.
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Kääntyvän varren tulee napsahtaa aina kiinni
käyttöasentoon.
Yritä poistaa häiriö ensin seuraavien ohjeiden
avulla.
Toimenpide
Laite ei käynnisty.
Toimenpide
 Tarkista virransaanti.
 Tarkista pistotulppa.
 Tarkista varsi. Onko se oikeassa asennossa?
Onko se napsahtanut kiinni?
 Käännä tehosekoitin tai kulho vasteeseen
asti.
 Aseta tehosekoittimen kansi paikalleen ja
käännä vasteeseen asti.
 Kiinnitä suojakansi käyttämättömien
käyttöliitäntöjen päälle.
 Uudelleenkäynnistysmissuoja on aktivoitunut.
Aseta valitsin asentoon 0/off ja sitten takaisin
haluamaasi asentoon.
Toimenpide
Kone kytkeytyy käytön aikana pois päältä.
Ylikuormitussuoja on aktivoitunut. Käsiteltäviä
aineksia oli liian paljon.
Toimenpide
 Katkaise virta koneesta.
 Pienennä käsiteltävien ainesten määrää.
Älä ylitä maksimimääriä
(katso »Käyttöohjeita«)!
Toimenpide
Käytön aikana painettiin vahingossa
avaamispainiketta. Varsi kääntyy ylös. Moottori
kytkeytyy pois päältä, mutta laite ei pysähdy
varusteiden vaihtoasentoon.
Toimenpide
 Aseta valitsin asentoon 0/off.
 Aseta varsi asentoon 1.
 Käynnistä kone (tehoalue 1).
 Katkaise taas virta koneesta.
Varuste pysähtyy varusteiden
vaihtoasentoon.
Toimenpide
Tehosekoitin ei toimi tai pysähtyy käytön aikana,
moottori »hurisee«. Terä on jumittunut.
Toimenpide
 Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.
 Irrota tehosekoitin ja poista este.
 Aseta tehosekoitin takaisin paikalleen.
 Käynnistä kone.
fi
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK
Tärkeä ohje
Puhdista tarvittaessa varustelaukku. Noudata
laukussa olevia puhdistusohjeita.
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
hìå=Éí=â®óí®=âçåÉíí~I=áêêçí~=éáëíçíìäéé~=
éáëíçê~ëá~ëí~K
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=Ü®áêá∏å=
éçáëí~ãáëí~K
Huomautus
Jos käytät laitetta väärin, jos elektroninen
turvakytkin laukeaa tai laitteeseen tulee vika,
niin toiminnan näytön valo alkaa vilkkua.
Sivu: 90
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 91
Käyttöohjeita
Kermavaahto
100 g–600 g
 Vatkaa kerma vaahdoksi
pallovispilällä 1½–4 minuutin ajan nopeudella
7 – kermamäärän ja-laadun mukaan.
Valkuaisvaahto
1–8 kananmunan valkuaista
 Vatkaa valkuaiset vaahdoksi
pallovispilällä 4–6 minuutin ajan nopeudella 7.
Sokerikakkutaikina
mÉêìëçÜàÉ
2 munaa
2–3 rkl kuumaa vettä
100 g sokeria
1 tl vaniljasokeria
70 g jauhoja
70 g tärkkelysjauhoa
mahd. leivinjauhetta
 Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja perunajauho)
pallovispilällä vaahdoksi noin 4–6 minuutin
ajan nopeudella 7.
 Käännä valitsin asentoon 1 ja lisää siivilöidyt
jauhot ja perunajauho lusikka kerrallaan ja
sekoita noin ½–1 minuuttia.
Maksimimäärä: 2 x perusohje
Kakkutaikina
mÉêìëçÜàÉ
3–4 munaa
200–250 g sokeria
ripaus suolaa
1 tl vaniljasokeria tai ½ sitruunan raastettu kuori
200–250 g voita tai margariinia
(huoneenlämpöistä)
500 g jauhoja
1 tl leivinjauhetta
125 ml maitoa
 Sekoita vispilällä kaikkia aineksia noin
½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin
3–4 minuuttia nopeudella 5.
Maksimimäärä: 1,5 x perusohje
Murotaikina
mÉêìëçÜàÉ
125 g voita (huoneenlämpöistä)
100–125 g sokeria
1 muna
ripaus suolaa
hieman sitruunankuorta tai vaniljasokeria
250 g jauhoja
mahd. leivinjauhetta
 Vaivaa vispilällä tai taikinakoukulla kaikkia
aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1,
sitten noin 2–3 minuuttia nopeudella 3.
500 g jauhoja tai enemmän:
 Vaivaa aineksia taikinakoukulla noin ½
minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4
minuuttia nopeudella 3.
Maksimimäärä: 2 x perusohje
Hiivataikina
mÉêìëçÜàÉ
500 g jauhoja
1 muna
80 g rasvaa (huoneenlämpöistä)
80 g sokeria
200–250 ml haaleaa maitoa
25 g hiivaa tai vastaava määrä kuivahiivaa
½ sitruunan kuori
ripaus suolaa
 Vaivaa taikinakoukulla kaikkia aineksia noin
½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin
3–6 minuuttia nopeudella 3.
Maksimimäärä: 1,5 x perusohje
Pastataikina
mÉêìëçÜàÉ
300 g jauhoja
3 munaa
tarpeen mukaan 1–2 rkl (10–20 g) kylmää vettä
 Vaivaa kaikki ainekset taikinaksi noin 3–5
minuutin ajan nopeudella 3.
Maksimimäärä: 1,5 x perusohje
Leipätaikina
mÉêìëçÜàÉ
750 g jauhoja
2 pussillinen kuivahiivaa
2 tl suolaa
450–500 ml lämmintä vettä
Vaivaa taikinakoukulla kaikkia aineksia noin
½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin
4–5 minuuttia nopeudella 3.
fi
Tärkeä ohje
Jos häiriö ei poistu annettujen ohjeiden avulla,
käänny valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
Sivu: 91
92 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Majoneesi
2 munaa
2 tl sinappia
¼ l öljyä
2 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
ripaus suolaa
ripaus sokeria
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.
 Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä)
tehosekoittimessa muutama sekunti
nopeudella 3 tai 4.
 Kytke tehosekoitin nopeudelle 7 ja kaada öljy
hitaasti suppilon kautta ja sekoita niin kauan,
kunnes majoneesi emulgoituu.
Käytä majoneesi tuoreena, älä säilytä.
Hunajalevite
30 g voita (jääkaapista, 7 °C)
190 g hunajaa (jääkaapista, 7 °C)
 Paloittele voi pieniksi paloiksi ja laita voipalat
tehosekoittimeen.
 Lisää hunaja ja sekoita 15 sekuntia
nopeudella 7.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen
merkintä (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen
laitteiden palautusoikeu-desta ja
hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-
maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai
kunnan virastosta, jätehuoltoasioista
vastaavilta henkilöiltä.
Takuuehdot
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.
Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä,
josta olet ostanut laitteen.
Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.
fi
Sivu: 92
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 93
Lisävaruste
MUZ5ZP1
Sitruspuserrin
Pusertaa appelsiinit, sitruunat ja greipit.
MUZ5CC1
Kuutioleikkuri
Paloittelee hedelmät ja vihannekset samankokoisiksi
kuutioiksi
MUZ5FW1
Lihamylly
Jauhaa tuoreen lihan tartarpihvien tai jauhelihamurekkeen
valmistamista varten.
MUZ45LS1
Reikälevysarja
hieno (3 mm),
karkea (6 mm)
Lihamyllyyn MUZ5FW1.
Hieno terä pasteijoille ja levitteille, karkea bratwursteille ja
silavalle.
MUZ45SV1
Kakkupursotin
Lihamyllyyn MUZ5FW1.
Metallimuotti, 4 erilaista pursotin/kuvio vaihtoehtoa
MUZ45RV1
Raastinlaite
Lihamyllyyn MUZ5FW1.
Rouhii pähkinät, mantelit, suklaan ja kuivat sämpylät.
MUZ45FV1
Sosepuserrin
Lihamyllyyn MUZ5FW1.
Soseuttaa marjat (paitsi vadelmat), tomaatit ja
ruusunmarjat. Poistaa samalla siemenet ja varret esim.
viinimarjoista.
MUZ45PS1
Ranskanperunaterä
Vihannesleikkuriin MUZ5DS1.
Viipaloi raa’at perunat ranskanperunoiden valmistamista
varten.
MUZ45AG1
Wokkivihannesterä
Vihannesleikkuriin MUZ5DS1.
Suikaloi hedelmät ja vihannekset aasialaisiin kasvisruokiin.
fi
Sivu: 93
94 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana vakiovarusteena, voit hankkia sen alan liikkeistä tai
asiakaspalvelusta.
MUZ45RS1
Raasteterä karkea
Vihannesleikkuriin MUZ5DS1.
Raastaa raa’at perunat esim. perunaohukaisiin ja
knöödeleihin.
MUZ45KP1
Röstiperunaterä
Vihannesleikkuriin MUZ5DS1.
Raastaa raa’at perunat röstiperunataikinaan, viipaloi
hedelmät ja vihannekset.
MUZ5ER2
Teräskulho
Kulhossa voit käsitellä taikinat, maks. 750 g jauhoja plus
lisäainekset.
MUZ5KR1
Muovikulho
Kulhossa voit käsitellä taikinat, maks. 750 g jauhoja plus
lisäainekset.
MUZ5MX1
Tehosekoitin, muovia
Sekoittaa juomat, soseuttaa hedelmät ja vihannekset,
valmistaa majoneesin, hienontaa hedelmät ja pähkinät,
murskaa jääpalat.
MUZ5MM1
Monitoimisekoitin
Silppuaa yrtit, pilkkoo vihannekset, omenat ja lihan,
raastaa porkkanat, retikan ja juuston, rouhii pähkinät ja
jäähdytetyn suklaan.
fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch MUM57810 Styline ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch MUM57810 Styline

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch MUM57810 Styline, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch MUM57810 Styline käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch MUM57810 Styline suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.