Bosch MSM7500 Styline käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch MSM7500 Styline allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Käsisekoitin
  • Malli/nimi: MSM7500 Styline
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Saksa, Puola, Turkki, Kreikka, Unkari, Hollantilainen, Englanti, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 26
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 27
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat
normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen
rinnastettavassa käytössä.
Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö käsittää
esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen,
maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten
henkilökunnan keittiötiloissa, sekä laitteen
käytön pienien hotellien ja palvelutalojen
asiakas- ja vierastiloissa.
Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä
ja -aikoja.
Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille.
Kuvasivuilla on taulukko eri malleista (kuva C).
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa
käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut.
Kuva A
1 Sekoitusvarsi
Muovia tai metallia (tyyppimallin mukaan).
Aseta sekoitusvarsi paikoilleen ja lukitse.
2 Peruslaite
3 Liitäntäjohto
4 Ripustuslenkki
Laitteen seinälle ripustamista varten.
5 LED-valopalkki
(vain joissain malleissa)
6 Kierrosnopeuden valitsin
Kierrosnopeus voidaan säätää portaatto-
masti (vain yhdessä painikkeen 7a kanssa).
– Käännä valitsinta oikealle, teho
pienenee.
– Käännä valitsinta vasemmalle, teho
suurenee.
7 Käynnistyskytkin
a Nopeus säädettävissä
(kierrosnopeuden valitsimella 6)
b Turbo-nopeus
Sauvasekoitin on toiminnassa, niin kauan
kuin käynnistyskytkin (a tai b) on painettuna.
8 Avaamispainikkeet
Irrota sekoitusvarsi painamalla yhtä aikaa
avaamispainikkeita.
9 Sekoitusvarren terä
10 Kulho
Käyttämällä kulhoa vältyt roiskumiselta.
Aseta kansi kulhon päälle, kun käytät kulhoa
valmiiksi käsiteltyjen elintarvikkeiden
säilyttämiseen.
s~áå=àçáëë~âáå=ã~ääÉáëë~W
11 Minileikkuri
Jos minileikkuri ei kuulu vakiovarusteisiin,
voit tilata sen huoltopalvelusta.
Minileikkurilla voit käyttää hyödyksi laitteen koko
tehon, kun valmistat hunajalevitettä (muista
noudattaa ohjeissa annettuja määriä).
Löydät ruokaohjeen minileikkurin käyttöohjeista.
12 Pallovispilä ja adapteri
Noudata lisävarusteiden erillisissä
käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
Turvallisuusohjeita
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien
ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.
Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat
moitteettomassa kunnossa.
Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.
Älä jätä lapsia koskaan yksin, jotta he eivät
pääse leikkimään laitteella.
Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti
tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta,
paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena
tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön
henkilöltä, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen
kokoamista, aina käytön jälkeen, ennen laitteen
puhdistamista, kun poistut huoneesta tai jos
laitteeseen tulee käyttöhäiriö. Varo, että terävät
reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita
liitäntäjohtoa.
Jos laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa
turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet
omaava sähköasentaja. Jätä sen vuoksi laitteen
korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Älä käytä sauvasekoitinta märillä käsillä
tai tyhjäkäynnillä.
Käytä sauvasekoitinta vain yhdessä alkuperäis-
varusteiden kanssa. Varo kun käsittelet kuumia
nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana.
Varo käytön aikana, ettei sekoitusvarren
ja peruslaitteen liitoskohta uppoa nesteeseen.
Älä jätä laitetta käyntiin pidemmäksi aikaa kuin
mitä tarvitset ainesten sekoittamiseen.
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
Sivu: 27
28 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Älä aseta sekoitusvartta kuumille pinnoille
tai käytä sitä kuumien ainesten sekoittamiseen.
Anna kuumien ainesten jäähtyä ennen
sekoittamista vähintään 80 °C:seen!
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=ëÉâçáíìëî~êêÉå=íÉê®®åK=
ûä® éìÜÇáëí~ íÉê®®=é~äà~áå=â®ëáåK=
h®óí® éÉëÉãáëÉÉå=Ü~êà~~K
q®êâÉ®®>
fêêçí~=à~=âááååáí®=ëÉâçáíìëî~êëá=î~áå=ä~áííÉÉå=
çääÉëë~=éóë®ÜÇóâëáëë®K
Käyttö
Voit sekoittaa laitteella majoneesin, kastikkeet,
juomat, vauvanruoat, keitetyt marjat, hedelmät
ja vihannekset.
Se soveltuu myös keittojen soseuttamiseen.
Käytä raakojen elintarvikkeiden (sipulin, valkosi-
pulin, yrttien) pilkkomiseen ja hienontamiseen
minileikkuria!
Sauvasekoitin ei sovellu perunamuusin
valmistamiseen.
 Pese kaikki osat ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
Kuva B
 Kelaa liitäntäjohto kokonaan auki.
 Aseta sekoitusvarsi peruslaitteeseen
ja lukitse.
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
 Täytä elintarvikkeet sauvasekoittimen
kulhoon tai johonkin muuhun
korkeareunaiseen astiaan.
Sauvasekoitin toimii paremmin, kun
käsittelet sekoitettavat ainekset
yhdessä nesteen kanssa.
 Säädä kierrosnopeuden valitsimella
haluamasi teho.
– Käännä valitsinta oikealle, teho pienenee.
– Käännä valitsinta vasemmalle, teho
suurenee.
Yleensä elintarvikkeiden käsittelyyn
suositellaan turbonopeutta.
Kun sekoitat nesteitä, kuumia aineksia
ja lisäät joukkoon aineksia (esim. myslin
jogurttiin), valitse teho kierrosluvun valitsimella.
Vain joissakin malleissa:
Kun käytät käynnistyskytkintä, valittu
teho näkyy laitteen led-valopalkilla.
Mitä useamman segmentin valo palaa,
sitä suurempi on valittu teho.
 Pidä kiinni sauvasekoittimesta ja kulhosta.
 Käynnistä sauvasekoitin painamalla
haluamaasi käynnistyskytkintä.
Sauvasekoitin on toiminnassa, niin kauan
kuin käynnistyskytkin on painettuna.
Jotta vältyt roiskeilta, paina varsiosa ensin
sekoitettaviin aineksiin ja käynnistä vasta
sitten laite käynnistyskytkimellä.
Kytke sauvasekoitin aina pois päältä,
ennen kuin nostat sen pois sekoitettavista
aineksista.
 Vapauta käynnistyskytkin sekoittamisen
jälkeen.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Paina laitteen sivulla olevia avaamispainik-
keita yhtä aikaa, jolloin sekoitusvarsi irtoaa
moottoriosasta.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~>
i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K=ûä®=â®óí®=
Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
 Irrota pistotulppa pistorasiasta!
 Pyyhi peruslaite puhtaaksi kostealla liinalla
ja kuivaa lopuksi.
 Kulhon voit pestä astianpesukoneessa.
 Pese sekoitusvarsi astianpesukoneessa
tai harjalla juoksevan veden alla.
 Annasekoitusvarrenkuivuapystyasennossa
(terä ylöspäin), jotta sisäänpäässyt vesi valuu
ulos.
Jos esimerkiksi punakaalista tai porkka-
noista lähtee väriä muoviosiin, pyyhi ne
puhtaaksi muutamalla tipalla ruokaöljyä.
Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden
varalle
Jos häiriö ei poistu annettujen ohjeiden avulla,
käänny valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
fi
Häiriö Toimenpide
Laite kytkeytyy
käytön aikana
pois päältä tai
led-valopalkki
(mikäli laitteessa)
alkaa vilkkua.
Ylikuormitussuoja on
aktivoitunut.
 Katkaise virta koneesta
ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.
 Anna laitteen jäähtyä noin
tunnin ajan, jotta
ylikuormitussuoja palautuu
normaali tilaan.
 Käynnistä taas kone.
Sivu: 28
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 29
Ruokaohjeita ja vinkkejä
Majoneesi
1 kananmuna (keltuainen ja valkuainen)
1 rkl sinappia
1 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
200–250 ml öljyä
Suolaa ja pippuria maun mukaan
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä!
 Laita ainekset kulhoon.
 Aseta sauvasekoitin kulhon pohjalle ja
sekoita aineksia, kunnes seos emulgoituu.
 Nosta päällekytketty sekoitin hitaasti
seoksen yläreunaan ja laske taas alas,
kunnes majoneesi on valmista.
Vinkki: Tällä ruokaohjeella voit valmistaa myös
majoneesin, jossa käytetään vain keltuaista.
Mittaa tällöin öljyä kulhoon vain puolet ohjeessa
annetusta määrästä.
Kasviskeitto
300 g perunat
200 g porkkanoita
pieni pala selleriä
2 tomaattia
1 sipuli
50 g voita
2 l vettä
Suolaa ja pippuria maun mukaan
 Kalttaa tomaatit ja poista siemenet.
 Paloittele puhdistetut ja pestyt kasvikset ja
hauduta pehmeäksi voissa.
 Lisää vesi ja suola.
 Keitä aineksia 20–25 minuuttia.
 Nosta kattila liedeltä.
 Soseuta keitto kattilassa sekoittimella.
 Mausta suolalla ja pippurilla.
Crêpes-taikina
250 ml maitoa
1 muna
100 g jauhoja
25 g sulatettua jäähtynyttä voita
 Laita kaikki ainekset kulhoon annetussa
järjestyksessä ja sekoita sileäksi taikinaksi.
Maitojuomat
Lasi maitoa
6 isoa mansikkaa
tai
10 vadelmaa tai
1 banaani (viipaloituna)
 Laita ainekset kulhoon ja sekoita.
 Lisää sokeria maun mukaan.
Vinkki:
Jos haluat valmistaa maitopirtelön, lisää jouk-
koon jäätelöä tai käytä hyvin kylmää maitoa.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromusta annetun EU-direktiivin
2002/96/EY mukainen merkintä (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä
poistettujen laitteiden palautusoi-
keudesta ja hyödyntämisestä ja se
koskee kaikkia EU-maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.
Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä,
josta olet ostanut laitteen.
Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.
fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch MSM7500 Styline ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch MSM7500 Styline

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch MSM7500 Styline, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch MSM7500 Styline käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch MSM7500 Styline suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.