Bosch HMT84G651 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch HMT84G651 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Bosch
 • Tuote: Mikroaaltouuni
 • Malli/nimi: HMT84G651
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Espanja, Portugali, Puola, Unkari, Indonesialainen, Ukrainalainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 18
19
Ý Sisällysluettelo[fi]
Käyttöohje
Tärkeitä turvaohjeita ................................................................19
Vahinkojen syyt ................................................................................ 22
Sijoitus ja liittäminen ...............................................................22
Ohjauspaneeli...........................................................................23
Kiertovalitsin...................................................................................... 23
Uunitoiminnot.................................................................................... 23
Varusteet............................................................................................ 23
Ennen ensimmäistä käyttöä ....................................................24
Kellonajan asetus............................................................................. 24
Uunin kuumentaminen.................................................................... 24
Mikroaaltouuni..........................................................................24
Ohjeita astioista................................................................................ 24
Mikroaaltotehot................................................................................. 25
Mikroaaltokäytön säätäminen........................................................ 25
Jäähdytyspuhallin............................................................................. 25
Grillaus......................................................................................25
Grillin säätäminen ............................................................................ 25
Mikron ja grillin yhdistelmä .....................................................26
Mikron ja grillin säätäminen........................................................... 26
Muistitoiminto Memory ............................................................26
Tallentaminen muistiin..................................................................... 26
Muistitoiminnon käynnistäminen ................................................... 26
Äänimerkin keston muuttaminen............................................27
Hoito ja puhdistus ....................................................................27
Puhdistusaine ................................................................................... 27
Häiriötaulukko .......................................................................... 28
Huoltopalvelu............................................................................ 28
Mallinumero ja sarjanumero .......................................................... 28
Tekniset tiedot.................................................................................. 29
Ympäristöystävällinen hävittäminen ............................................. 29
Ohjelma-automatiikka.............................................................. 29
Ohjelman säätäminen..................................................................... 29
Sulatus ohjelma-automatiikan avulla............................................ 29
Kypsennys ohjelma-automatiikan avulla ..................................... 30
Yhdistelmäkäytön kypsennysohjelma.......................................... 30
Testattu koekeittiössämme ..................................................... 30
Taulukoita koskevia ohjeita............................................................ 30
Sulatus ............................................................................................... 30
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys ................. 31
Ruoan kuumentaminen .................................................................. 32
Ruoan kypsentäminen .................................................................... 32
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä ................................................. 33
Ohjeita grillauksesta........................................................................ 33
Grillin ja mikron yhdistelmä ........................................................... 33
Testiruoat normin EN 60705 mukaan ..................................... 34
Kypsennys ja sulatus mikroaaltouunissa .................................... 34
Produktinfo
Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät
Internetistä: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista:
www.bosch-eshop.com
ã=Tärkeitä turvaohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Vasta sitten voit käyttää laitettasi
turvallisesti ja oikein. Säilytä
käyttöohje myöhempää käyttöä tai
seuraavaa käyttäjää varten.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kalusteeseen asennettavaksi.
Noudata asennusohjeita.
Tarkasta laite, kun olet purkanut
sen pakkauksesta. Jos laitteessa
on kuljetusvaurioita, älä kytke
laitetta käyttöön.
Ilman pistoketta olevan laitteen saa
liittää vain valtuutettu asentaja.
Takuu ei kata virheellisestä
liitännästä johtuvia vaurioita.
Tämä laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ympäristöön. Käytä laitetta vain
ruokien ja juomien valmistukseen.
Pidä laitetta käytön aikana silmällä.
Käytä laitetta vain suljetuissa
tiloissa.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysiset
ominaisuudet, aistit tai henkiset
valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta
puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heitä valvoo heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
tai heitä on opastettu laitteen
turvallisessa käytössä ja he ovat
ymmärtäneet laitteen vaarat.
Sivu: 19
20
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai
huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat
täyttäneet 8 vuotta ja heidän
toimiaan valvotaan.
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa
laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.
Laita varuste aina oikein uunitilaan.
Katso varusteita koskeva kuvaus
käyttöohjekirjassa.
Palovaara!
■ Uunitilassa säilytettävät, palavat
esineet voivat syttyä palamaan.
Älä säilytä palavia esineitä
uunitilassa. Älä avaa laitteen
luukkua, jos laitteesta tulee savua.
Kytke laite pois päältä ja irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä.
Palovaara!
■ Laitteen määräysten vastainen
käyttö on vaarallista ja voi
aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi
lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai
viljatyynyt voivat syttyä palamaan
vielä tuntien kuluttua. Käytä laitetta
vain ruokien ja juomien
valmistukseen.
Palovaara!
■ Elintarvikkeet voivat syttyä
palamaan. Älä lämmitä
elintarvikkeita
lämpimänäpitopakkauksissa.
Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-,
paperi- tai muissa helposti
palavissa astioissa ilman
valvontaa.
Älä säädä liian korkeaa
mikroaaltotehoa tai liian pitkää
aikaa. Noudata tämän
käyttöohjeen ohjeita.
Älä kuivaa elintarvikkeita
mikrossa.
Älä sulata tai lämmitä
elintarvikkeita, joissa on niukasti
vettä, kuten esim. leipää, liian
suurella mikroaaltoteholla tai liian
pitää aikaa.
Palovaara!
■ Ruokaöljy voi syttyä palamaan.
Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä
mikrossa.
Palovaara!
■ Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
Jos laite sijoitetaan kalusteeseen,
jossa on somisteovi, suljettu
somisteovi aiheuttaa
ylikuumenemisen. Käytä laitetta
vain somisteovi avoinna.
Räjähdysvaara!
Tiukasti suljetuissa astioissa olevat
nesteet tai muut elintarvikkeet
voivat räjähtää. Älä kuumenna
nesteitä tai muita elintarvikkeita
tiukasti suljetuissa astioissa.
Vakavien terveysvahinkojen
vaara!
■ Puutteellinen puhdistus voi ajan
mittaan aiheuttaa laitteen
ulkopinnan vaurioitumisen.
Mikroaaltoenergiaa voi päästä
ulos. Puhdista laite säännöllisesti
ja poista elintarvikejäämät heti.
Pidä uunitila, luukun tiiviste, luukku
ja luukun lukko aina puhtaina; ks.
myös luku Puhdistus ja hoito.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Jos laitteen luukku tai luukun
tiiviste on vaurioitunut, laitteesta
voi päästä ulos
mikroaaltoenergiaa. Älä käytä
laitetta, jos laitteen luukku tai
luukun tiiviste on vaurioitunut.
Soita huoltopalveluun.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Ilman ulkokuorta olevasta
laitteesta voi päästä ulos
mikroaaltoenergiaa. Älä poista
koskaan ulkokuorta. Käänny
huolto- ja korjaustöissä
huoltopalvelun puoleen.
Sivu: 20
21
Sähköiskun vaara!
■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun
teknikko saa tehdä korjauksia ja
vaihtaa vaurioituneita
liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki,
irrota verkkopistoke tai kytke
sulake sulakerasiassa pois päältä.
Soita huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Sähkölaitteiden johdon eriste voi
sulaa laitteen kuumissa osissa.
Varo, että sähkölaitteiden
liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin
laitteen kuumien osien kanssa.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi
aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä
painepesuria tai höyrysuihkua.
Sähköiskun vaara!
■ Viallinen laite voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä kytke viallista
laitetta päälle. Irrota verkkopistoke
tai kytke sulake sulakerasiassa
pois päältä. Soita huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteessa on korkeajännitettä. Älä
poista ulkokuorta.
Palovamman vaara!
■ Varusteet ja astiat kuumenevat
hyvin kuumiksi. Käytä aina
patalappuja, kun otat kuumat
varusteet tai astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Alkoholihöyryt voivat syttyä
kuumassa uunissa. Älä valmista
ruokia, joissa on runsaasti
väkevää alkoholia. Käytä vain
väkeviä alkoholijuomia vain pieniä
määriä. Avaa laitteen luukku
varovasti.
Palovamman vaara!
■ Elintarvikkeet, joissa on kiinteä
kuori tai nahka, voivat haljeta
räjähdysmäisesti kuumennuksen
aikana tai myös vielä
kuumentamisen jälkeen. Älä
kypsennä kananmunia kuorineen
tai lämmitä kovaksi keitettyjä
munia. Älä kypsennä kuorellisia
äyriäisiä. Paistettujen munien ja
lasissa hyydytettyjen munien
keltuainen on ensin rikottava.
Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä
kuori tai nahka, kuten esim.
omenat, tomaatit, perunat tai
makkarat, kuori voi haljeta. Pistele
kuoreen tai nahkaan reikiä ennen
lämmittämistä.
Palovamman vaara!
■ Vauvanruoassa oleva lämpö ei
jakaudu tasaisesti. Älä lämmitä
vauvanruokia suljetuissa astioissa.
Poista aina kansi tai tutti. Sekoita
tai ravista kunnolla lämmittämisen
jälkeen. Tarkasta lämpötila ennen
kuin annat ruokaa lapselle.
Palovamman vaara!
■ Kuumat ruoat säteilevät lämpöä.
Astia voi kuumentua kuumaksi.
Käytä aina patalappua, kun otat
kuumat varusteet tai astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Ilmatiiviisti pakattujen
elintarvikkeiden pakkaus voi
haljeta. Noudata aina
pakkauksessa olevia ohjeita.
Käytä aina patalappua, kun otat
ruoat uunista.
Palovamman vaara!
■ Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä,
kun avaat laitteen luukun. Avaa
laitteen luukku varovasti. Pidä
lapset poissa laitteen läheltä.
Palovamman vaara!
Sivu: 21
22
■ Nesteitä kuumennettaessa voi
esiintyä viivästynyttä kiehumista.
Se tarkoittaa, että
kiehumislämpötila saavutetaan
ilman, että nesteessä näkyy
tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian
pienikin tärinä voi aiheuttaa sen,
että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Laita
kuumentaessasi aina lusikka
astiaan. Näin vältetään viivästynyt
kiehuminen.
Loukkaantumisvaara!
■ Laitteen luukun naarmuuntunut
lasi voi särkyä. Älä käytä
puhdistuslastaa, voimakkaita tai
hankaavia puhdistusaineita.
Loukkaantumisvaara!
■ Sopimaton astia voi haljeta.
Posliinisten ja keraamisten
astioiden kahvoissa ja kansissa
voi olla pieniä reikiä. Näiden
reikien takana on ontto tila.
Onttoon tilaan päässyt kosteus voi
aiheuttaa astian halkeamisen.
Käytä vain mikrokäyttöön
soveltuvia astioita.
Vahinkojen syyt
Huomio!
■ Hyvin likainen tiiviste: Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen
luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset
kalusteet voivat vahingoittua. Pidä tiiviste puhtaana.
■ Mikron käyttö ilman ruokia: Laitteen käyttö ilman uunitilassa
olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen. Älä kytke laitetta
päälle ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on
pikainen astiatesti, ks. mikroaaltoastioita koskeva luku.
■ Mikrouuni-popcorn: Liian valitse liian korkeaa
mikroaaltotehoa. Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa. Laita
Popcorn-pussi aina lasilautaselle. Ylikuormitus voi särkeä
luukun lasin.
■ Yli kiehunut neste ei saa päästä pyörivän lautasen
käyttölaitteen kautta laitteen sisäosiin. Valvo kypsentämistä.
Käytä ensin lyhyempää kypsennysaikaa ja pidennä
kypsennysaikaa tarpeen mukaan.
■ Älä käytä mikroaaltouunia ilman pyörivää lautasta.
Sijoitus ja liittäminen
Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen
asennettavaksi.
Noudata asennusohjeita.
Laite voidaan asentaa 60 cm leveään yläkaappiin (vähintään
30 cm syvä ja 85 cm:n korkeudella lattiasta).
Tämä laite on valmis liitettäväksi, ja sen saa liittää ainoastaan
määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
Sulakkeen pitää olla 10 ampeeria (L­ tai B­automaatti).
Verkkojännitteen pitää vastata tyyppikilvessä mainittua
jännitettä.
Pistorasian asennus tai liitäntäjohdon vaihto on sallittu
ainoastaan sähköasentajalle. Jos pistokkeeseen ei pääse
asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan
jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on
vähintään 3 mm.
Älä käytä moninapapistoketta, pistokelistoja tai jatkojohtoja.
Ylikuormitus aiheuttaa palovaaran.
Sivu: 22
23
Ohjauspaneeli
Tässä näet yleiskuvan ohjauspaneelista. Yksityiskohdat
saattavat poiketa laitemalleittain.
Kiertovalitsin
Kiertovalitsimella voit muuttaa kaikkia ehdotettuja ja asetettuja
arvoja.
Kiertovalitsin on sisäänpainettava. Lukitse ja vapauta valitsin
painamalla sitä.
Uunitoiminnot
Mikroaallot
Ne muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi. Mikroaallot sopivat
nopeaan pakasteiden sulatukseen, lämmitykseen, muuhun
elintarvikkeiden sulatukseen sekä kypsennykseen.
Mikroaaltotehot
■ 900 W nesteiden kuumennukseen.
■ 600 W ruokien kuumennukseen ja kypsennykseen.
■ 360 W lihan kypsennykseen ja herkkien ruokien
lämmitykseen.
■ 180 W pakasteiden sulatukseen ja jatkokypsennykseen.
■ 90 W herkkien pakastettujen ruokien sulatukseen.
Grilli (
Tällä voit gratinoida tai kuorruttaa paistokset.
Grillin ja mikron yhdistelmä
Grilli ja mikro ovat yhtä aikaa käytössä. Yhdistelmäkäyttö sopii
erityisen hyvin paistoksiin ja gratiineihin. Ruoasta tulee rapeaa
ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät energiaa.
Varusteet
Pyörivä lautanen
Näin asetat pyörivän lautasen paikalleen:
1. Aseta rullarengas a uunitilassa olevaan syvennykseen.
2. Lukitse pyörivä lautanen b paikalleen uunin pohjan keskellä
olevaan käyttölaitteeseen c.
6WRS
  
6WDUW

9DOLWVLQ0XLVWL
1l\WW|NHOORQDLNDDMD
WRLPLQWDDLNDDYDUWHQ
9DOLWVLQ6WDUW
9DOLWVLPHW
0LNURDDOWRWHKRW
:
:
:
:
:
/XXNXQDXNDLVLQ
.LHUWRYDOLWVLQ
NHOORQDMDQMDWRLPLQWDDMDQ
DVHWWDPLVHHQWDL
RKMHOPDDXWRPDWLLNDQ
DVHWWDPLVHHQ
9DOLWVLPHW
2KMHOPDDXWRPDWLLNND
H RKMHOPDQYDOLWVLQ
 SDLQRQYDOLWVLQ
9DOLWVLQ6WRS
9DOLWVLQ.HOOR

PLQ
NJ

H
P
9DOLWVLQ*ULOOL
E
D
F
Sivu: 23
24
Huomautus: Käytä laitetta vain pyörivä lautanen paikalleen
asennettuna. Varmista, että se on lukittunut oikein paikalleen.
Pyörivä lautanen voi pyöriä sekä vasemmalle että oikealle.
Ritilä
Lisävarusteet
Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.
Ilmoita tällöin HEZ­numero. Esitteistämme tai Internetistä löydät
runsaan valikoiman saatavana olevia varusteita.
Lisävarusteiden saatavuus ja online-tilausmahdollisuudet
vaihtelevat maittain. Lisätietoja löydät myyntiasiakirjoista.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä
ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa
mikroaaltouunissasi. Lue ensin luku Turvallisuusohjeet.
Kellonajan asetus
Kun laite on liitetty sähköverkkoon, tai sähkökatkon jälkeen,
näyttöruudussa palaa kolme nollaa.
1. Paina valitsinta 0.
Näyttöön ilmestyy kellonaika 12:00 ja 0
2. Aseta kellonaika kiertovalitsimella.
3. Paina uudelleen valitsinta 0.
Tämänhetkinen kellonaika on asetettu.
Kellonajan poistaminen näytöstä
Paina valitsinta 0 ja sen jälkeen Stop.
Näyttö ei pala.
Kellonajan haku uudelleen näyttöön
Paina valitsinta 0.
Näyttöön ilmestyy 12:00. Tee asetus kuten kohdissa 2 ja 3 on
kuvattu.
Kellonajan muuttaminen esimerkiksi kesäajasta talviaikaan
Tee asetus kuten kohdissa 1-3 on kuvattu.
Uunin kuumentaminen
Uutuuden hajun poistamiseksi kuumenna suljettua, tyhjää
uunitilaa pyörivä lautanen paikalleen asetettuna 10 minuutin
ajan. Varmista, että uuniin ei ole jäänyt pakkausmateriaalia.
1. Paina valitsinta Grilli (.
Näyttöön ilmestyy 10:00 min
2. Paina valitsinta Start.
Kun aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Paina valitsinta
Stop tai avaa laitteen luukku.
Mikroaaltouuni
Mikroaallot muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi.
Mikroaaltouunia voidaan käyttää soolona eli yksin tai yhdessä
grillin kanssa.
Saat tietoa astioista ja mikroaaltouunin säätämisestä.
Huomautus: Luvusta Testattu koekeittiössämme löydät
esimerkkejä sulatuksesta, kuumennuksesta ja kypsennyksestä
mikroaaltojen avulla.
Kokeilepa mikroaaltouunia heti. Kuumenna esimerkiksi
kupillinen vettä teetä varten.
Valitse iso kuppi, jossa ei ole kulta- tai hopeakoristetta, ja laita
teelusikka kuppiin. Laita kuppiin vettä ja aseta kuppi pyörivälle
lautaselle.
1. Paina valitsinta 900 W.
2. Aseta kiertovalitsimella 1:30 min.
3. Paina valitsinta Start.
Kuulet äänimerkin 1 minuutin 30 sekunnin kuluttua. Teevesi on
kuumaa.
Lue teetä juodessasi käyttöohjeen alussa olevat turvaohjeet
vielä kerran. Se on tärkeää.
Ohjeita astioista
Sopiva astia
Sopivia astioita ovat kuumuutta kestävät lasi-, lasikeramiikka-,
posliini- ja keramiikka-astiat tai lämmönkestävät muoviastiat.
Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi.
Voit käyttää myös tarjoiluastioita. Siten Sinun ei tarvitse siirtää
ruokaa astiasta toiseen. Käytä kulta- ja hopeakoristeisia astioita
vain, jos valmistaja takaa, että ne sopivat mikroaaltouuniin.
Sopimaton astia
Metalliastiat ovat sopimattomia. Mikroaallot eivät läpäise
metallia. Suljetussa metalliastiassa oleva ruoka jää kylmäksi.
Huomio!
Kipinöiden muodostuminen: metallin - esim. lusikka lasissa -
pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun
sisäpinnasta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
Ritilä esimerkiksi pihvien, makkaroiden
tai paahtoleivän grillaukseen tai
esimerkiksi matalien vuokien alustaksi.
Huomautus: Aseta ritilä pyörivälle
lautaselle.
Höyrykypsennysastia HEZ 86 D 000
 
PLQ
NJ
PLQ
NJ
Sivu: 24
25
Astiatesti
Älä kytke mikroa päälle ilman ruokaa. Poikkeuksena on
seuraava astiatesti.
Jos et ole varma, sopiiko astiasi mikroon, tee seuraava testi:
1. Laita tyhjä astia ½ - 1 minuutiksi täydelle teholle säädettyyn
laitteeseen.
2. Tarkasta lämpötila välillä.
Astian pitäisi olla kylmä tai kädenlämpöinen.
Jos se kuumenee tai siitä lähtee kipinöitä, se ei ole sopiva.
Mikroaaltotehot
Huomautus: Mikroaaltotehon 900 W voit asettaa 30 minuutiksi,
600 W 1 tunniksi, muut tehot kunkin 1 tunniksi 39 minuutiksi.
Mikroaaltokäytön säätäminen
Esimerkki mikroaaltoteho 600 W
1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palaa asetettu mikroaaltoteho ja näyttöön ilmestyy
1:00 min.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautus. Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten
mikroaaltotehon.
Jäähdytyspuhallin
Laitteessa on jäähdytyspuhallin. Puhallin voi käydä edelleen,
vaikka laite on jo kytketty pois päältä.
Huomautuksia
■ Mikrokäytössä uunitila on kylmä. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy
siitä huolimatta päälle. Se voi käydä edelleen, vaikka
mikrokäyttö on jo päättynyt.
■ Luukun lasissa, sisäseinillä ja pohjalla voi olla kondenssivettä.
Se on normaalia, eikä se vaikuta mikroaaltojen toimintaan.
Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.
Grillaus
Tehokkaan grillin ansiosta elintarvikkeiden pintaan kohdistuu
voimakas lämpö ja ne ruskistuvat tasaisesti.
Grillin säätäminen
1. Paina valitsinta Grilli (.
Näyttöön ilmestyy 10:00 min ja symboli.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Korjaus
Voit korjata asetettua toiminta-aikaa milloin tahansa.
Asetuksen poistaminen
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku ja
paina yhden kerran valitsinta Stop.
Mikroaaltoteho Sopii
90 W Herkkien pakastettujen ruokien sulatuk-
seen
180 W Pakasteiden sulatukseen ja jatkokypsen-
nykseen
360 W Lihan kypsennykseen ja herkkien ruokien
lämmitykseen
600 W Ruokien kuumennukseen ja kypsennyk-
seen
900 W Nesteiden kuumennukseen
 
6WRS
  
6WDUW


I H
PLQ
NJ
 
6WRS
  
6WDUW

I H 
PLQ
NJ
Sivu: 25
26
Mikron ja grillin yhdistelmä
Voit asettaa grillin ja mikron samanaikaisesti. Ruoasta tulee
rapeaa ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät
energiaa.
Voit kytkeä käyttöön kaikki mikroaaltotehot.
Poikkeus: 900 ja 600 W.
Mikron ja grillin säätäminen
Esimerkki: 360 W, grilli (, 5 minuuttia
1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palaa asetettu mikroaaltoteho ja näyttöön ilmestyy
1:00 min.
2. Paina valitsinta Grilli (.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautus: Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten
mikroaaltotehon.
Muistitoiminto Memory
Muistitoiminnolla voit tallentaa ruoan asetukset ja hakea ne
muistista milloin tahansa.
Muistitoiminnon käyttö on kätevää, kun valmistat tietyn ruoan
erityisen usein.
Tallentaminen muistiin
Esimerkki: 360 W, 25 minuuttia
1. Paina valitsintaf.
Näytössä palaa “M".
2. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palavat “M", valittu teho ja 1:00 min.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Vahvista valitsimellaf.
Näytössä näkyy taas kellonaika. Asetus on tallennettu muistiin.
Huomautuksia
■ Voit tallentaa muistiin myös vain grillitoiminnon tai grillin
yhdessä mikroaaltokäytön kanssa.
■ Muistiin ei voi tallentaa useita peräkkäisiä mikroaaltotehoja.
■ Automaattiohjelmia ei voi tallentaa muistiin.
■ Voit myös tallentaa toiminnon muistiin ja käynnistää sen heti.
Älä paina tällöin lopuksi valitsinta f, vaan Start.
■ Uuden asetuksen tallentaminen muistiin: paina valitsinta f.
Vanhat asetukset ilmestyvät näyttöön. Tallenna uusi ohjelma
kuten kohdissa 1-4 on kuvattu.
Muistitoiminnon käynnistäminen
Muistiin tallennettu ohjelma on helppo käynnistää. Laita ruoka
laitteeseen. Sulje laitteen luukku.
1. Paina valitsintaf.
Tallennetut asetukset ilmestyvät näyttöön.
2. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
6WRS
  
6WDUW

I H 
 
6WRS
  
6WDUW

I H 
 
  

6WRS 6WDUW
I H 
PLQ
NJ

6WRS
  
6WDUW


H
I
PLQ
NJ
Sivu: 26
27
Asetuksen poistaminen
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku ja
paina yhden kerran valitsinta Stop.
Äänimerkin keston muuttaminen
Kun laite kytkeytyy pois päältä, kuulet äänimerkin. Voit muuttaa
äänimerkin keston.
Paina tätä varten noin 6 sekunnin ajan valitsinta Start.
Uusi äänimerkin kesto otetaan käyttöön.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Vaihtoehdot ovat:
Äänimerkin kesto lyhyt - 3 ääntä
Äänimerkin kesto pitkä - 30 ääntä.
Hoito ja puhdistus
Mikroaaltouunisi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, jos hoidat ja
puhdistat sitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka
hoidat ja puhdistat laitettasi oikealla tavalla.
ã=Oikosulkuvaara!
Älä käytä puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.
ã=Palovamman vaara!
Älä puhdista laitetta välittömästi pois päältä kytkemisen jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä.
ã=Sähköiskun vaara!
Älä upota laitetta veteen tai puhdista sitä vesisuihkulla.
Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista,
noudata taulukon ohjeita.
Älä käytä
■ voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
Pinta voi vaurioitua. Jos sellaista ainetta pääsee etupaneeliin,
pyyhi se heti vedellä pois.
■ metallista puhdistuslastaa laitteen luukun lasin
puhdistamiseen,
■ metallista puhdistuslastaa tiivisteen puhdistamiseen.
■ kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.
■ vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
Puhdistusaine
Huomio!
Ennen puhdistusta irrota verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Puhdista laitteen ulkopinta ja
uunitila kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa
puhtaalla liinalla.
Alue Puhdistusaine
Laitteen etusivu Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
lasinpesunainetta tai metallista puhdis-
tuslastaa.
Laitteen teräksinen
etusivu
Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkke-
lys- ja valkuaistahrat välittömästi.
Tahrojen alle voi muodostua korroosi-
oita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä
on saatavana erityisiä ruostumattoman
teräksen puhdistusaineita. Älä käytä
puhdistukseen lasinpesunainetta tai
metallista puhdistuslastaa.
Teräksinen uunitila Kuuma astianpesuaineliuos tai etikka-
vesi:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla.
Kun likaantuminen on runsasta: uunin-
puhdistusaine, käytä vain kylmässä
uunitilassa. Käytä mieluiten terässientä.
Älä käytä uunin puhdistussuihketta tai
muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita
tai hankausaineita. Hankaustyynyt, kar-
keat sienet ja teräsvilla eivät myöskään
sovi. Ne naarmuttavat pintaa. Anna sisä-
pintojen kuivua kunnolla.
Syvennys uunitilassa Kostea liina:
Vettä ei saa päästä pyörivän lautasen
käyttölaitteen kautta laitteen sisäosiin.
Pyörivä lautanen ja
rullarengas
Kuuma astianpesuaineliuos:
Varmista, että pyörivä lautanen lukittuu
kunnolla, kun laitat sen takaisin paikal-
leen.
Ritilä Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista teräksen puhdistusaineella tai
astianpesukoneessa.
Luukun pinnat Lasinpesuaine:
Puhdista talousliinalla. Älä käytä puhdis-
tuslastaa.
Tiiviste Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla, älä hankaa. Älä
käytä puhdistukseen metallista puhdis-
tuslastaa.
Alue Puhdistusaine
Sivu: 27
28
Häiriötaulukko
Jos häiriöitä esiintyy, kyseessä on usein vain pikkuasia. Ennen
kuin soitat huoltoon, yritä poistaa häiriö itse taulukon avulla.
Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla,
tutustu lukuun Testattu koekeittiössämme. Sieltä löydät monia
vihjeitä ja ohjeita ruoanvalmistukseen.
ã=Sähköiskun vaara!
Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa
suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko.
Eräiden virheilmoitusten kohdalla voit ehkä itse korjata asian.
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle
Huoltopalvelu
Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen.
Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään
tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.
Mallinumero ja sarjanumero
Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Tyyppikilpi numeroineen
löytyy oikealta, kun avaat laitteen luukun. Jotta löydät tiedot
tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja
huoltopalvelun puhelinnumeron tähän.
Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti
käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös
takuuaikana.
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa
Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että
korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää
alkuperäisiä varaosia.
Tämä laite vastaa normia EN 55011 tai CISPR 11. Kyseessä on
ryhmän 2, luokan B tuote.
Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden
lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille
kotitalouksille.
Virheilmoitus Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohje
Laite ei toimi. Pistoke ei ole pistorasiassa. Liitä pistoke
Sähkökatko Tarkista, palaako keittiön valo.
Sulake palanut Tarkista sulakerasiasta, onko laitteen
sulake kunnossa.
Virheellinen käyttö Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Kytke noin 10 sekunnin kuluttua uudelleen
päälle.
Näytössä palaa kolme nollaa. Sähkökatko Säädä kellonaika uudelleen.
Laite ei ole käynnissä. Näytössä on
toiminta-aika.
Kiertovalitsinta on kierretty vahingossa. Paina valitsinta Stop.
Asetuksen jälkeen ei painettu valitsinta Start. Paina valitsinta Start tai poista asetus valit-
simella Stop.
Mikroaaltouuni ei toimi. Luukkua ei suljettu kunnolla. Tarkasta, onko luukun väliin jäänyt ruoan-
tähteitä tai joku esine.
Valitsinta Start ei painettu. Paina valitsinta Start.
Ruoka lämpenee hitaammin kuin
aikaisemmin
Olet asettanut liian pienen mikroaaltotehon. Valitse suurempi mikroaaltoteho.
Laitteeseen laitettiin tavallista suurempi määrä. Kaksinkertainen määrä ­ kaksinkertainen
aika.
Ruoka oli tavallista kylmempää. Sekoita tai käännä ruokaa välillä.
Pyörivästä lautasesta kuuluu raapiva
tai hankaava ääni.
Pyörivän lautasen käyttölaitteen alueella on
likaa tai vieras esine.
Puhdista rullarengas ja uunitilassa oleva
syvennys.
Mikroaaltotoiminto keskeytyy ilman
havaittavaa syytä.
Mikrossa on häiriö. Jos tämä virhe esiintyy toistamiseen, soita
huoltopalveluun.
E­nro FD­nro
Huoltopalvelu O
FIN 020 751 0700
Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)
Sivu: 28
29
Tekniset tiedot
Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Ohjelma-automatiikka
Ohjelma-automatiikan avulla voit valmistaa ruokia vaivattomasti.
Valitset ohjelman ja syötät ruoan painon. Ohjelma-automatiikka
huolehtii optimaalisesta asetuksesta.
Huomautus: Valittavanasi on 8 ohjelmaa.
Ohjelman säätäminen
Kun olet valinnut ohjelman, tee asetukset seuraavasti:
1. Paina valitsintae niin monta kertaa, että haluamasi
ohjelmanumero ilmestyy näyttöön.
2. Paina valitsinta1.
Näytössä palaa "P" ja näyttöön ilmestyy painoehdotus.
3. Aseta ruoan paino kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta Start.
Ohjelman toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Korjaus
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop ja tee uusi asetus.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautuksia
■ Eräiden ohjelmien kohdalla kuuluu tietyn ajan kuluttua
äänimerkki. Avaa laitteen luukku ja sekoita ruokia, tai käännä
liha tai lintu. Paina luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta
Start.
■ Voit hakea ohjelman numeron ja painon näyttöön valitsimella
e tai 1. Kyseinen arvo näkyy näytössä 3 sekunnin ajan.
Sulatus ohjelma-automatiikan avulla
Neljällä sulatusohjelmalla voit sulattaa lihaa, lintua ja leipää.
Huomautuksia
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Käytä elintarvikkeita, jotka on pakastettu ja säilytetty
mahdollisimman matalina annoksina lämpötilassa ­18 °C.
Ota elintarvike aina sulatusta varten pois pakkauksesta ja
punnitse elintarvike. Tarvitset painon ohjelman asettamista
varten.
■ Lihaa ja lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste
ruokaa kääntäessäsi. Älä missään tapauksessa käytä sitä tai
päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
■ Astia
Laita elintarvike mikroaaltouuniin soveltuvaan, matalaan
astiaan, esimerkiksi lasi- tai posliinilautaselle, älä peitä astiaa
kannella.
■ Vetäytymisaika
Sulatetun elintarvikkeen tulisi vetäytyä vielä 10 - 30 minuuttia,
jotta lämpö tasaantuu. Suuret lihanpalat tarvitsevat pidemmän
vetäytymisajan kuin pienet. Irrota matalat palat toisistaan ja
paloittele jauheliha ennen vetäytymisaikaa.
Sen jälkeen voit käsitellä elintarvikkeita edelleen, vaikka
paksujen lihanpalojen ydin olisi vielä jäässä. Linnusta voit nyt
ottaa sisäelimet pois.
■ Äänimerkki
Eräiden ohjelmien kohdalla kuuluu tietyn ajan kuluttua
äänimerkki. Avaa laitteen luukku ja paloittele ruoat, tai käännä
liha tai lintu. Paina sulkemisen jälkeen valitsinta Start.
Käyttöjännite AC 230 V, 50 Hz
Ottoteho 1450 W
Maksimi lähtöteho 900 W
Grilliteho 1200 W
Mikroaaltojen taajuus 2450 MHz
Sulake 10 A
Mitat (k x l x s)
­ laite 280 mm x 513 mm x 405 mm
- uunitila 215 x 337 x 354 mm
Nettopaino 21.153 kg
60 cm:n kalusteen kehys 382 x 594 x 20 mm
VDE­tarkastettu kyllä
CE­merkki kyllä
Tämä laite on käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita
(waste electrical and electronic equipment ­ WEEE)
koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY
mukainen. Direktiivi määrittelee EU-maita koskevat
säädökset käytöstä poistettujen laitteiden
palautusoikeudesta ja kierrätyksestä.
 
6WRS
  
6WDUW

6WRS
  
6WDUW

I I
H H
 
 
  

6WRS 6WDUW
I H 
PLQ
NJ
Sivu: 29
30
Kypsennys ohjelma-automatiikan avulla
Kolmella kypsennysohjelmalla voit kypsentää riisiä, perunoita
tai vihanneksia.
Huomautuksia
■ Astia
Kypsennä elintarvike aina mikroaaltouuniin soveltuvassa
kannellisessa astiassa. Käytä riisiin suurta, korkeaa vuokaa.
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Punnitse elintarvike. Tarvitset tiedon ohjelman asettamista
varten.
Riisi:
Älä käytä keittopussiriisiä. Lisää valmistajan pakkauksessa
ilmoittama määrä vettä. Tavallisesti se on 2-3 kertaa riisin
painon verran.
Perunat:
Leikkaa kuorittuja keitettyjä perunoita varten perunat pieniksi,
samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa perunoita kohden
yksi ruokalusikallinen vettä ja vähän suolaa.
Tuoreet vihannekset:
Punnitse tuoreet, puhdistetut vihannekset. Leikkaa
vihannekset pieniksi, samankokoisiksi paloiksi. Lisää
100 g:aa vihanneksia kohden yksi ruokalusikallinen vettä.
■ Äänimerkki
Ohjelman kuluessa kuuluu jonkin ajan kuluttua äänimerkki.
Sekoita elintarvike.
■ Vetäytymisaika
Kun ohjelma on päättynyt, sekoita elintarvike vielä kerran.
Elintarvikkeen tulisi vetäytyä vielä 5 - 10 minuuttia, jotta
lämpö tasaantuu.
Kypsennystulokset riippuvat elintarvikkeen laadusta ja
ominaisuuksista.
Yhdistelmäkäytön kypsennysohjelma
Huomautuksia
■ Astia
Kypsennä elintarvike sopivan kokoisessa, kuumuutta
kestävässä astiassa, joka soveltuu mikroaaltouuniin.
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Ota elintarvike pakkauksesta ja punnitse se. Jos et voi antaa
tarkkaa painoa, pyöristä ylös- tai alaspäin.
■ Vetäytymisaika
Anna elintarvikkeen vetäytyä ohjelman päättymisen jälkeen
vielä 5 - 10 minuuttia, jotta lämpö tasaantuu.
Testattu koekeittiössämme
Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset
säädöt. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten
sopivan mikroaaltotehon. Saat myös astioita ja valmistusta
koskevia vihjeitä.
Taulukoita koskevia ohjeita
Seuraavista taulukoista löydät useita käyttömahdollisuuksia ja
säätöarvoja mikroaaltouunia varten.
Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat astiasta,
elintarvikkeen laadusta, lämpötilasta ja ominaisuuksista.
Taulukoissa on mainittu yleisimmät aikavälit. Aseta ensin lyhin
aika ja pidennä sitä tarvittaessa.
Jos Sinulla on elintarviketta eri määrä kuin taulukoissa on
mainittu. Silloin pätee seuraava nyrkkisääntö:
Kaksinkertainen määrä ­ lähes kaksinkertainen toiminta-aika
puolet määrästä = puolet ajasta.
Aseta astia aina pyörivälle lautaselle.
Sulatus
Huomautuksia
■ Laita pakastetut elintarvikkeet avoimessa astiassa pyörivälle
lautaselle.
■ Herkät osat kuten esim. broilerin luut ja siivet tai paistin
rasvaiset reunat voit peittää pienellä palalla alumiinifoliota.
Folio ei saa koskettaa uunin seiniä. Voit poistaa alumiinifolion,
kun puolet sulatusajasta on kulunut.
■ Lihaa ja lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste
ruokaa kääntäessäsi. Älä missään tapauksessa käytä sitä tai
päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
■ Käännä tai sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa. Isot palat tulisi
kääntää useamman kerran.
■ Anna sulaneen tuotteen vetäytyä vielä 10 - 20 minuuttia
huoneenlämmössä, jotta lämpö tasaantuu. Sitten voit ottaa
linnusta sisäelimet pois. Lihan jatkokäsittelyn voit aloittaa,
vaikka pieni ydin olisi vielä jäässä.
Ohjelman nro Paino kg
Sulatus
P 01 Jauheliha 0,20 - 1,00
P 02 Lihanpalat 0,20 - 1,00
P 03
Broileri, broilerinpa-
lat
0,40 - 1,80
P 04 Leipä 0,20 - 1,00
Ohjelman nro Paino kg
Kypsennys
P 05 Riisi 0,05 - 0,2
P 06 Perunat 0,15 - 1,0
P 07 Vihannekset 0,15 - 1,0
Ohjelman nro Paino kg
Yhdistelmäkäytön ohjelma
P 08
Paistos, pakastettu,
enintään 3 cm kor-
kea
0,4 - 0,9
Sulatus Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto minuut-
teina
Huomautukset
Naudan-, vasikan- tai porsaanliha
kokonaisena (luulla ja luuttomana)
800 g 180 W, 15 min + 90 W, 10-20 min -
1 kg 180 W, 20 min + 90 W, 15-25 min
1,5 kg 180 W, 30 min + 90 W, 20-30 min
Sivu: 30
31
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää 2 - 3 kertaa.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
Naudan-, vasikan tai porsaanliha
paloina tai siivuina
200 g 180 W, 2 min + 90 W, 4-6 min Kun käännät, irrota sulaneet palat toi-
sistaan
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 5-10 min
800 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min
Jauheliha, sekoitus 200 g 90 W, 10 min Pakasta mahdollisimman litteänä
Käännä useamman kerran, poista jo
sulanut liha
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
800 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-20 min
Lintu tai linnunpalat 600 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min -
1,2 kg 180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min
Kalafilee, kalapihvi tai viipaleet 400 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min Irrota sulaneet palat toisistaan
Vihannekset, esim. herneet 300 g 180 W, 10-15 min -
Hedelmät, esim. vadelmat 300 g 180 W, 7-10 min Sekoita välillä varovasti, irrota sulaneet
palat toisistaan.
500 g 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min
Voi, sulatus 125 g 180 W, 1 min + 90 W, 2-3 min Poista pakkaus kokonaan
250 g 180 W, 1 min + 90 W, 3-4 min
Kokonainen leipä 500 g 180 W, 6 min + 90 W, 5-10 min -
1 kg 180 W, 12 min + 90 W, 10-20 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku 500 g 90 W, 10-15 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai kreemiä, irrota kakkupalat
toisistaan
750 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
Kakku, mehukas,
esim. hedelmäkakku, rahkakakku
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 15-20 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai liivatetta
750 g 180 W, 7 min + 90 W, 15-20 min
Sulatus Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto minuut-
teina
Huomautukset
Pakasteruokien sulatus, kuumennus
tai kypsennys
Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
300-400 g 600 W, 8-11 min -
Keitto 400 g 600 W, 8-10 min -
Pataruoat 500 g 600 W, 10-13 min -
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa,
esim. gulassi
500 g 600 W, 12-17 min Kun käännät, irrota lihanpalat toisistaan
Kala, esim. fileepalat 400 g 600 W, 10-15 min Lisää tarvittaessa vettä, sitruunanme-
hua tai viiniä
Paistokset, esim. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 10­15 min -
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit 250 g 600 W, 2-5 min Lisää vähän nestettä
500 g 600 W, 8-10 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali,
porkkanat
300 g 600 W, 8-10 min Lisää astiaan vettä sen verran, että sen
pohja peittyy.
600 g 600 W, 14-17 min
Pinaatti 450 g 600 W, 11-16 min Kypsennys vettä lisäämättä
Sivu: 31
32
Ruoan kuumentaminen
ã=Palovamman vaara!
Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista.
Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että
nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin tärinä
voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Kun kuumennat nesteitä, laita aina
lusikka astiaan. Siten vältät viivästyneen kiehumisen.
Huomio!
Metallin - esim. lusikan lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n
päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat
rikkoa luukun sisälasin.
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää useita kertoja. Tarkasta
lämpötila.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Ruoan kypsentäminen
Huomautuksia
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Kypsennä ruoka suljetussa astiassa. Jos Sinulla ei ole astiaan
sopivaa kantta, käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kypsentämisen jälkeen vielä
2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Ruoan kuumentaminen Paino Mikroaaltoteho watteina,
kesto minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
350-500 g 600 W, 10-15 min -
Juomat 150 ml 900 W, 1-2 min Laita lusikka lasiin, älä kuumenna alkoholijuomia
liikaa; tarkista välillä
300 ml 900 W, 3-3 min
500 ml 900 W, 3-4 min
Vauvanruoka, esim. maitopullo 50 ml 360 W, n. ½ min Ilman tuttia tai korkkia. Sekoita aina kunnolla kuu-
mentamisen jälkeen. Tarkista ehdottomasti lämpö-
tila!
100 ml 360 W, n. 1 min
200 ml 360 W, 1^ min
Keitto 1 kuppi 200 g 600 W, 2-3 min -
Keitto 2 kuppia 400 g 600 W, 4-5 min -
Liha kastikkeessa 500 g 600 W, 8-11 min Irrota lihaviipaleet toisistaan
Pata 400 g 600 W, 6-8 min -
800 g 600 W, 8-11 min -
Vihannekset, 1 annos 150 g 600 W, 2-3 min Lisää vähän nestettä
Vihannekset, 2 annosta 300 g 600 W, 3-5 min
Ruoan kypsentäminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Lihamureke 750 g 600 W, 20-25 min Kypsennys ilman kantta
Kokonainen broileri, tuore, ilman
sisäelimiä
1,2 kg 600 W, 25-30 min Käännä, kun puolet ajasta on kulunut
Vihannekset, tuoreet 250 g 600 W, 5-10 min Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa vihanneksia kohden 1 - 2 rkl
vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 10-15 min
Perunat 250 g 600 W, 8-10 min Leikkaa perunat samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa kohden 1 - 2 rkl vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 11-14 min
750 g 600 W, 15-22 min
Riisi 125 g 600 W, 5-7 min +
180 W, 12-15 min
Lisää kaksinkertainen määrä nestettä
250 g 600 W, 6-8 min +
180 W, 15-18 min
Sivu: 32
33
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä
Kondenssivesi
Luukun lasiin, sisäseiniin ja pohjalle voi muodostua
kondenssivettä. Se on normaalia. Tämä ei vaikuta
mikroaaltouunin toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen
jälkeen pois.
Ohjeita grillauksesta
Huomautuksia
■ Kaikki ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella
elintarvikkeen ominaisuuksien mukaan.
■ Grillaa aina ritilällä uuninluukku suljettuna, älä esilämmitä.
■ Aseta ritilä aina pyörivälle lautaselle.
Grillin ja mikron yhdistelmä
Huomautuksia
■ Yhdistelmäkäyttö sopii erityisen hyvin paistoksiin ja
gratiineihin.
■ Aseta astia aina pyörivälle lautaselle, älä peitä ruokia.
■ Käytä paistiin korkeaa vuokaa. Uunitila pysyy siten
puhtaampana.
■ Käytä paistoksiin ja gratiineihin suurta, matalaa astiaa.
Kapeassa, korkeassa astiassa ruoka tarvitsee enemmän
aikaa ja se tummuu pinnalta.
■ Tarkasta, sopiiko astia uuniin. Se ei saa olla liian suuri,
pyörivän lautasen pitää päästä vielä pyörimään.
■ Aseta aina pisin annettu kypsennysaika. Tarkasta ruoka, kun
annettu lyhyempi aika on kulunut.
■ Anna lihan vetäytyä ennen leikkaamista vielä 5 - 10 minuuttia.
Siten lihaneste jakautuu tasaisesti eikä valu leikatessa ulos
lihasta.
■ Anna paistosten ja gratiinien jälkikypsyä pois päältä
kytketyssä laitteessa vielä 5 minuuttia.
Jälkiruoat, esim. vanukas (jau-
heesta)
500 ml 600 W, 6-8 min Sekoita vanukasta välillä vispilällä 2­3 kertaa.
Hedelmät, hilloke 500 g 600 W, 9-12 min -
Et löydä valmistettavalle ruokamäärälle säätötietoa. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan nyrkkisäännön
mukaan:
Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika
Puolet määrästä = puolet ajasta
Ruoasta tuli liian kuivaa. Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi kypsennysaika tai valitse mata-
lampi mikroaaltoteho. Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, kuumaa tai
kypsää.
Aseta pidempi aika. Suurempiin määriin tai korkeampiin ruokiin tar-
vitaan enemmän aikaa.
Ruoka on kypsennysajan päätyttyä reunasta ylikuumentunut,
mutta ei ole keskeltä vielä valmis.
Sekoita välillä ja valitse seuraavalla kerralla matalampi teho ja
pidempi toiminta-aika.
Lintu tai liha on sulatuksen jälkeen pinnalta kypsynyt, mutta ei
ole keskeltä vielä sulanut.
Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho. Jos sulatet-
tava määrä on suuri, käännä tuote myös useaan kertaan.
Ruoan kypsentäminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Määrä Varusteet Kesto minuutteina
Paahtoleipä (esipaahtaminen) 2-4 viipaletta Ritilä 1. puoli: n. 2-4
2. puoli: n. 2-4
Paahtoleivän kuorruttaminen 2 ­ 6 viipaletta Ritilä Täytteestä riippuen: 7-10
Keittojen kuorrutus,
esim. sipulikeitto
2-4 kuppia Pyörivä lautanen n. 15-20
Paino Varusteet Mikroaaltoteho, W Kesto
minuutteina
Huomautuksia
Porsaanpaisti,
esim. etuselkäpala
n. 750 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 40-50 min Käännä 1-2 kertaa.
Lihamureke
enint. 7 cm korkea
n. 750 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 25-35 min Enintään 6 cm korkea.
Pienet broilerinpalat,
esim. broilerin koipireidet tai
broilerinsiivet
n. 800 g Astia ritilällä 360 W + ( 30-40 min Laita nahkapuoli ylöspäin. Älä
käännä.
Broilerinsiivet, marinoidut,
pakastetut
n. 800 g Astia ritilällä 360 W + ( 15-25 min Älä käännä.
Pastapaistos
(esikypsennetyistä ainek-
sista)
n. 1000 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 25-35 min Ripottele pinnalle juustoa. Enin-
tään 5 cm korkea.
Sivu: 33
34
Testiruoat normin EN 60705 mukaan
Tarkastuslaitokset tarkastavat mikroaaltolaitteiden laadun ja
toiminnan näiden ruokalajien perusteella.
Normien EN 60705, IEC 60705 ja DIN 44547 ja EN 60350
(2009) mukaan
Kypsennys ja sulatus mikroaaltouunissa
Kypsennys mikroaaltouunissa
Sulatus mikroaaltouunissa
Kypsennys mikron yhdistelmällä
Perunagratiini
(raa'oista perunoista)
n. 1000 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 30-40 min Enintään 4 cm korkea.
Kala, kuorrutettu n. 400 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 20-25 min Sulata pakastettu kala ensin.
Rahkavuoka n. 1000 g Pyörivä lau-
tanen
360 W + ( 30-35 min Enintään 5 cm korkea.
Vihannesvartaat 4­5 kpl Ritilä 180 W + ( 15-20 min Käytä puuvartaita.
Kalavartaat 4­5 kpl Ritilä 180 W + ( 10-15 min Käytä puuvartaita.
Pekonisiivut noin 8 siivua Ritilä 180 W + ( 10-15 min
Paino Varusteet Mikroaaltoteho, W Kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Munamaito, 750 g 360 W, 12-17 min + 90 W, 20-25 min Laita pyrex-vuoka 20 x 25 cm pyörivän lautasen päälle.
Kakkupohja 600 W, 8-10 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.
Lihamureke 600 W, 20-25 min Laita pyrex-vuoka pyörivän lautasen päälle.
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Liha 180 W, 5-7 min + 90 W, 10-15 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Perunagratiini Grilli ( + 360 W, 35-40 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch HMT84G651 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch HMT84G651

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch HMT84G651, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch HMT84G651 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch HMT84G651 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.