Bosch HMT75G421 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch HMT75G421 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Bosch
 • Tuote: Mikroaaltouuni
 • Malli/nimi: HMT75G421
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Espanja, Portugali, Unkari, Indonesialainen, Ukrainalainen, Kreikka, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 17
18
Ý Sisällysluettelo[fi]Käyttöohje
Tärkeitä turvaohjeita................................................................ 18
Vahinkojen syyt ................................................................................20
Asennus ja liitäntä .................................................................. 21
Ohjauspaneeli .......................................................................... 21
Kiertovalitsin......................................................................................21
Uunitoiminnot....................................................................................22
Varusteet............................................................................................22
Ennen ensimmäistä käyttöä.................................................... 22
Kellonajan asetus.............................................................................22
Uunin kuumentaminen....................................................................22
Mikroaaltouuni ......................................................................... 23
Ohjeita astioista................................................................................23
Mikroaaltotehot.................................................................................23
Mikroaaltokäytön säätäminen........................................................23
Jäähdytyspuhallin.............................................................................23
Grillaus...................................................................................... 24
Grillin säätäminen ............................................................................24
Mikron ja grillin yhdistelmä..................................................... 24
Mikron ja grillin säätäminen...........................................................24
Muistitoiminto Memory............................................................ 24
Tallentaminen muistiin.....................................................................25
Muistitoiminnon käynnistäminen ...................................................25
Äänimerkin keston muuttaminen ........................................... 25
Hoito ja puhdistus.................................................................... 25
Puhdistusaine ...................................................................................25
Häiriötaulukko.......................................................................... 26
Huoltopalvelu ........................................................................... 27
Mallinumero ja sarjanumero ..........................................................27
Ympäristöystävällinen hävittäminen..............................................27
Ohjelma-automatiikka ............................................................. 27
Ohjelman säätäminen .....................................................................27
Sulatus ohjelma-automatiikan avulla............................................28
Kypsennys ohjelma-automatiikan avulla......................................28
Yhdistelmäkäytön kypsennysohjelma ..........................................28
Testattu koekeittiössämme..................................................... 28
Taulukoita koskevia ohjeita............................................................28
Sulatus ...............................................................................................28
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys.................. 29
Ruoan kuumentaminen...................................................................30
Ruoan kypsentäminen ....................................................................30
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä .................................................31
Ohjeita grillauksesta........................................................................31
Grillin ja mikron yhdistelmä............................................................31
Testiruoat normin EN 60705 mukaan..................................... 32
Kypsennys ja sulatus mikroaaltouunissa ....................................32
Produktinfo
Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät
Internetistä: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista:
www.bosch-eshop.com
: Tärkeitä turvaohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta
sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja
oikein. Säilytä käyttöohje myöhempää
käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.
Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää
vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata
virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.
Tämä laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja
juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön
aikana silmällä. Käytä laitetta vain
suljetuissa tiloissa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
enintään 4000 metrin korkeudella
merenpinnasta.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit
tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heitä valvoo heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä
on opastettu laitteen turvallisessa käytössä
ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi
jos he ovat täyttäneet 15 vuotta ja heidän
toimiaan valvotaan.
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
liitäntäjohdon läheltä.
Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi
ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.
Palovaara!
■ Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet
voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia
esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen
luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke
laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai
kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Palovaara!
■ Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä käytä
laitteen yläpintaa säilytystilana.
Palovaara!
■ Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Noudata
laitteen yläpuolista minimietäisyyttä
Sivu: 18
19
koskevia tietoja luvussa Sijoitus ja
liittäminen.
■ Älä asenna laitetta somiste- tai
kalusteoven taakse.
■ Laitetta ei saa sijoittaa kalusteen sisään.
Vaarana on ylikuumeneminen.
Palovaara!
■ Laitteen määräysten vastainen käyttö on
vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita.
Elintarvikkeiden tai vaatteiden
kuivaaminen, tohveleiden, jyvä- tai
viljatyynyjen, pesusienten, kosteiden
pesukintaiden tai vastaavien
lämmittäminen on kielletty.
Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai
viljatyynyt voivat syttyä palamaan vielä
tuntien kuluttua.Käytä laitetta vain ruokien
ja juomien valmistukseen.
Palovaara!
■ Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan. Älä
lämmitä elintarvikkeita
lämpimänäpitopakkauksissa.
Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi-
tai muissa helposti palavissa astioissa
ilman valvontaa.
Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa
tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän
käyttöohjeen ohjeita.
Älä kuivaa elintarvikkeita mikrossa.
Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa
on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian
suurella mikroaaltoteholla tai liian pitää
aikaa.
Palovaara!
■ Ruokaöljy voi syttyä palamaan. Älä
lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.
Räjähdysvaara!
Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet
tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää. Älä
kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita
tiukasti suljetuissa astioissa.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Puutteellinen puhdistus voi ajan mittaan
aiheuttaa laitteen ulkopinnan
vaurioitumisen. Mikroaaltoenergiaa voi
päästä ulos. Puhdista laite säännöllisesti
ja poista elintarvikejäämät heti. Pidä
uunitila, luukun tiiviste, luukku ja luukun
lukko aina puhtaina; ks. myös luku
Puhdistus ja hoito.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on
vaurioitunut, laitteesta voi päästä ulos
mikroaaltoenergiaa. Älä käytä laitetta, jos
laitteen luukku tai luukun tiiviste on
vaurioitunut. Soita huoltopalveluun.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi
päästä ulos mikroaaltoenergiaa. Älä poista
koskaan ulkokuorta. Käänny huolto- ja
korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.
Sähköiskun vaara!
■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun teknikko saa
tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa
laitteen kuumissa osissa. Varo, että
sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai
höyrysuihkua.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä altista laitetta
voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
Sähköiskun vaara!
■ Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteessa on korkeajännitettä. Älä poista
ulkokuorta.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä neste voi aiheuttaa
sähköiskun.
Irrota verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä.
Älä aseta laitteen päälle astioita, joissa on
nestettä, älä käytä laitetta laskualustana.
Palovamman vaara!
■ Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin
kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat
kuumat varusteet tai astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa
uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on
runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain
väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
Avaa laitteen luukku varovasti.
Palovamman vaara!
■ Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai
nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti
kuumennuksen aikana tai myös vielä
kuumentamisen jälkeen. Älä kypsennä
kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi
keitettyjä munia. Älä kypsennä kuorellisia
äyriäisiä. Paistettujen munien ja lasissa
hyydytettyjen munien keltuainen on ensin
rikottava. Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä
Sivu: 19
20
kuori tai nahka, kuten esim. omenat,
tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi
haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä
ennen lämmittämistä.
Palovamman vaara!
■ Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu
tasaisesti. Älä lämmitä vauvanruokia
suljetuissa astioissa. Poista aina kansi tai
tutti. Sekoita tai ravista kunnolla
lämmittämisen jälkeen. Tarkasta lämpötila
ennen kuin annat ruokaa lapselle.
Palovamman vaara!
■ Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi
kuumentua kuumaksi. Käytä aina
patalappua, kun otat kuumat varusteet tai
astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden
pakkaus voi haljeta. Noudata aina
pakkauksessa olevia ohjeita. Käytä aina
patalappua, kun otat ruoat uunista.
Palovamman vaara!
■ Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä
kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai
kuumennuselementtejä. Anna laitteen
jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen
läheltä.
Palovammojen vaara!
■ Laitteen määräysten vastainen käyttö on
vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita.
Kiellettyä on ruokien tai vaatteiden
kuivaaminen, tohveleiden, jyvä- tai
viljatyynyjen, pesusienien, kosteiden
pesulappujen ja vastaavien
lämmittäminen.
Esimerkiksi ylikuumentuneet tohvelit, jyvä-
tai viljatyynyt, pesusienet, kosteat
pesulaput tai vastaavat voivat aiheuttaa
palovammoja
Palovamman vaara!
■ Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun
avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku
varovasti. Pidä lapset poissa laitteen
läheltä.
Palovamman vaara!
■ Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi
höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada
koskaan vettä kuumaan uuniin.
Palovamman vaara!
■ Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä
viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että
kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että
nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo
astian pienikin tärinä voi aiheuttaa sen,
että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Laita
kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin
vältetään viivästynyt kiehuminen.
Loukkaantumisvaara!
■ Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi
särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa,
voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita.
Loukkaantumisvaara!
■ Sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja
keraamisten astioiden kahvoissa ja
kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden
reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan
päässyt kosteus voi aiheuttaa astian
halkeamisen. Käytä vain mikrokäyttöön
soveltuvia astioita.
Loukkaantumisvaara!
■ Metalliset astiat ja kulhot, tai astiat, joissa
on metalliosia, voivat aiheuttaa pelkässä
mikroaaltokäytössä kipinöintiä. Laite
vaurioituu. Älä käytä pelkässä
mikroaaltokäytössä koskaan
metalliastioita.
Loukkaantumisvaara!
■ Tarkoitukseen sopimaton astia voi
aiheuttaa vaurioita. Käytä mikroaalto-
yhdistelmäkäyttöön aina tarkoitukseen
soveltuvia materiaaleja, jotka kestävät
myös kiertoilma- ja grillauslämpötiloja.
Loukkaantumisvaara!
■ Pyörivä lasilautanen voi murtua. Älä lyö
pyörivää lautasta terävillä esineillä.
Loukkaantumisvaara!
■ Pyörivän lasilevyn halkeamat tai murtumat
ovat vaarallisia. Käsittele pyörivää lautasta
varovasti.
Vahinkojen syyt
Huomio!
■ Hyvin likainen tiiviste: Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen
luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset
kalusteet voivat vahingoittua. Pidä tiiviste puhtaana.
■ Mikron käyttö ilman ruokia: Laitteen käyttö ilman uunitilassa
olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen. Älä kytke laitetta
päälle ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on
pikainen astiatesti, ks. mikroaaltoastioita koskeva luku.
■ Mikrouuni-popcorn: Liian valitse liian korkeaa
mikroaaltotehoa. Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa. Laita
Popcorn-pussi aina lasilautaselle. Ylikuormitus voi särkeä
luukun lasin.
■ Yli kiehunut neste ei saa päästä pyörivän lautasen
käyttölaitteen kautta laitteen sisäosiin. Valvo kypsentämistä.
Käytä ensin lyhyempää kypsennysaikaa ja pidennä
kypsennysaikaa tarpeen mukaan.
■ Älä käytä mikroaaltouunia ilman pyörivää lautasta.
■ Kipinöiden muodostuminen: Metallin - esim. lusikan lasissa -
pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun
sisäpinnalta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
■ Alumiinivuoat: Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.
Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.
■ Jäähtyminen laitteen luukku avoimena: Anna uunin jäähtyä
luukku suljettuna. Älä laita mitään laitteen luukun väliin.
Vaikka luukku on vain raollaan, viereiset kalusteet voivat ajan
myötä vaurioitua.
■ Kondenssivettä uunitilassa: Luukun lasissa, sisäseinillä ja
pohjalla voi olla kondenssivettä. Se on normaalia, eikä se
vaikuta mikroaaltojen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi pois
uunista jokaisen kypsennyksen jälkeen, jotta vältät
ruostumisvaaran.
Sivu: 20
21
Asennus ja liitäntä Asennusjaliitäntä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Sijoita pöytälaite kiinteälle, tasaiselle alustalle (vähintään 85 cm
korkeudelle lattiasta). Tuuletusaukkojen on jäätävä vapaiksi.
Laitteen yläpuolella olevan vapaan tilan minimikorkeus on
30 cm.
Tämä laite on valmis liitettäväksi, ja sen saa liittää ainoastaan
määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
Verkkojännitteen pitää vastata tyyppikilvessä mainittua
jännitettä.
Pistorasian paikan muuttaminen tai liitäntäjohdon vaihto on
sallittu ainoastaan sähköasentajalle. Laitteen pistokkeeseen
pitää päästä aina käsiksi.
Älä käytä moninapapistoketta, pistokelistoja tai jatkojohtoja.
Ylikuormitus aiheuttaa palovaaran.
Ohjauspaneeli
Tässä näet yleiskuvan ohjauspaneelista. Yksityiskohdat
saattavat poiketa laitemalleittain.
Kiertovalitsin
Kiertovalitsimella voit muuttaa kaikkia ehdotettuja ja asetettuja
arvoja.
Kiertovalitsin on sisäänpainettava. Lukitse ja vapauta valitsin
painamalla sitä.
 


6WRS
  
6WDUW

9DOLWVLQ0XLVWL
1l\WW|NHOORQDLNDDMD
WRLPLQWDDLNDDYDUWHQ
9DOLWVLQ6WDUW
9DOLWVLPHW
0LNURDDOWRWHKRW
:
:
:
:
:
/XXNXQDXNDLVLQ
.LHUWRYDOLWVLQ
NHOORQDMDQMDWRLPLQWDDMDQ
DVHWWDPLVHHQWDL
RKMHOPDDXWRPDWLLNDQ
DVHWWDPLVHHQ
9DOLWVLPHW
2KMHOPDDXWRPDWLLNND
J RKMHOPDQYDOLWVLQ
 SDLQRQYDOLWVLQ
9DOLWVLQ6WRS
9DOLWVLQ.HOOR

PLQ
NJ

J
L
9DOLWVLQ*ULOOL
Sivu: 21
22
Uunitoiminnot
Mikroaallot
Ne muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi. Mikroaallot sopivat
nopeaan pakasteiden sulatukseen, lämmitykseen, muuhun
elintarvikkeiden sulatukseen sekä kypsennykseen.
Mikroaaltotehot
■ 900 W nesteiden kuumennukseen.
■ 600 W ruokien kuumennukseen ja kypsennykseen.
■ 360 W lihan kypsennykseen ja herkkien ruokien
lämmitykseen.
■ 180 W pakasteiden sulatukseen ja jatkokypsennykseen.
■ 90 W herkkien pakastettujen ruokien sulatukseen.
Grilli (
Tällä voit gratinoida tai kuorruttaa paistokset.
Grillin ja mikron yhdistelmä
Grilli ja mikro ovat yhtä aikaa käytössä. Yhdistelmäkäyttö sopii
erityisen hyvin paistoksiin ja gratiineihin. Ruoasta tulee rapeaa
ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät energiaa.
Varusteet
Huomio!
Varmista astiaa poistaessasi, että pyörivä lautanen ei siirry pois
paikaltaan. Varmista, että pyörivä lautanen on lukittunut oikein
paikalleen. Pyörivä lautanen voi pyöriä sekä vasemmalle että
oikealle.
Pyörivä lautanen
Näin asetat pyörivän lautasen paikalleen:
1. Aseta rullarengas a uunitilassa olevaan syvennykseen.
2. Lukitse pyörivä lautanen b paikalleen uunin pohjan keskellä
olevaan käyttölaitteeseen c.
Huomautus: Käytä laitetta vain pyörivä lautanen paikalleen
asennettuna. Varmista, että se on lukittunut oikein paikalleen.
Pyörivä lautanen voi pyöriä sekä vasemmalle että oikealle.
Ritilä
Lisävarusteet
Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.
Ilmoita tällöin HEZ­numero. Esitteistämme tai Internetistä löydät
runsaan valikoiman saatavana olevia varusteita.
Lisävarusteiden saatavuus ja online-tilausmahdollisuudet
vaihtelevat maittain. Lisätietoja löydät myyntiasiakirjoista.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä
ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa
mikroaaltouunissasi. Lue ensin luku Turvallisuusohjeet.
Kellonajan asetus
Kun laite on liitetty sähköverkkoon, tai sähkökatkon jälkeen,
näyttöruudussa palaa kolme nollaa.
1. Paina valitsinta 0.
Näyttöön ilmestyy kellonaika 12:00 ja 0
2. Aseta kellonaika kiertovalitsimella.
3. Paina uudelleen valitsinta 0.
Tämänhetkinen kellonaika on asetettu.
Kellonajan poistaminen näytöstä
Paina valitsinta 0 ja sen jälkeen Stop.
Näyttö ei pala.
Kellonajan haku uudelleen näyttöön
Paina valitsinta 0.
Näyttöön ilmestyy 12:00. Tee asetus kuten kohdissa 2 ja 3 on
kuvattu.
Kellonajan muuttaminen esimerkiksi kesäajasta talviaikaan
Tee asetus kuten kohdissa 1-3 on kuvattu.
Uunin kuumentaminen
Uutuuden hajun poistamiseksi kuumenna suljettua, tyhjää
uunitilaa pyörivä lautanen paikalleen asetettuna 10 minuutin
ajan. Varmista, että uuniin ei ole jäänyt pakkausmateriaalia.
1. Paina valitsinta Grilli (.
Näyttöön ilmestyy 10:00 min
2. Paina valitsinta Start.
Kun aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Paina valitsinta
Stop tai avaa laitteen luukku.
Ritilä esimerkiksi pihvien, makkaroiden
tai paahtoleivän grillaukseen tai
esimerkiksi matalien vuokien alustaksi.
Huomautus: Aseta ritilä pyörivälle
lautaselle.
Höyrykypsennysastia HEZ 86 D 000
E
D
F
 
PLQ
NJ
PLQ
NJ
Sivu: 22
23
Mikroaaltouuni
Mikroaallot muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi.
Mikroaaltouunia voidaan käyttää soolona eli yksin tai yhdessä
grillin kanssa.
Saat tietoa astioista ja mikroaaltouunin säätämisestä.
Huomautus: Luvusta Testattu koekeittiössämme löydät
esimerkkejä sulatuksesta, kuumennuksesta ja kypsennyksestä
mikroaaltojen avulla.
Kokeilepa mikroaaltouunia heti. Kuumenna esimerkiksi
kupillinen vettä teetä varten.
Valitse iso kuppi, jossa ei ole kulta- tai hopeakoristetta, ja laita
teelusikka kuppiin. Laita kuppiin vettä ja aseta kuppi pyörivälle
lautaselle.
1. Paina valitsinta 800 W.
2. Aseta kiertovalitsimella 1:30 min.
3. Paina valitsinta Start.
Kuulet äänimerkin 1 minuutin 30 sekunnin kuluttua. Vesi on
kuumaa.
Lue teetä juodessasi käyttöohjeen alussa olevat turvaohjeet
vielä kerran. Se on tärkeää.
Ohjeita astioista
Sopiva astia
Sopivia astioita ovat kuumuutta kestävät lasi-, lasikeramiikka-,
posliini- ja keramiikka-astiat tai lämmönkestävät muoviastiat.
Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi.
Voit käyttää myös tarjoiluastioita. Siten Sinun ei tarvitse siirtää
ruokaa astiasta toiseen. Käytä kulta- ja hopeakoristeisia astioita
vain, jos valmistaja takaa, että ne sopivat mikroaaltouuniin.
Sopimaton astia
Metalliastiat ovat sopimattomia. Mikroaallot eivät läpäise
metallia. Suljetussa metalliastiassa oleva ruoka jää kylmäksi.
Huomio!
Kipinöiden muodostuminen: metallin - esim. lusikka lasissa -
pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun
sisäpinnasta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
Astiatesti
Älä kytke mikroa päälle ilman ruokaa. Poikkeuksena on
seuraava astiatesti.
Jos et ole varma, sopiiko astiasi mikroon, tee seuraava testi:
1. Laita tyhjä astia ½ - 1 minuutiksi täydelle teholle säädettyyn
laitteeseen.
2. Tarkasta lämpötila välillä.
Astian pitäisi olla kylmä tai kädenlämpöinen.
Jos se kuumenee tai siitä lähtee kipinöitä, se ei ole sopiva.
Mikroaaltotehot
Valitsimilla voit säätää haluamasi mikroaaltotehon.
Huomautus: Mikroaaltotehon 800 W voit asettaa 30 minuutiksi,
600 W 1 tunniksi, muut tehot kunkin 1 tunniksi 39 minuutiksi.
Mikroaaltokäytön säätäminen
Esimerkki mikroaaltoteho 600 W
1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palaa asetettu mikroaaltoteho ja näyttöön ilmestyy
1:00 min.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautus: Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten
mikroaaltotehon.
Jäähdytyspuhallin
Laitteessa on jäähdytyspuhallin. Puhallin voi käydä edelleen,
vaikka laite on jo kytketty pois päältä.
Huomautuksia
■ Mikrokäytössä uunitila on kylmä. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy
siitä huolimatta päälle. Se voi käydä edelleen, vaikka
mikrokäyttö on jo päättynyt.
■ Luukun lasissa, sisäseinillä ja pohjalla voi olla kondenssivettä.
Se on normaalia, eikä se vaikuta mikroaaltojen toimintaan.
Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.
90 W herkkien ruokien sulatukseen
180 W sulatukseen ja jatkokypsentämiseen
360 W lihan kypsentämiseen ja herkkien ruokien lämmittä-
miseen
600 W ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen
800 W nesteiden kuumentamiseen
 
6WRS
  
6WDUW


PLQ
NJ
J
L
Sivu: 23
24
Grillaus
Tehokkaan grillin ansiosta elintarvikkeiden pintaan kohdistuu
voimakas lämpö ja ne ruskistuvat tasaisesti.
Grillin säätäminen
1. Paina valitsinta Grilli (.
Näyttöön ilmestyy 10:00 min ja symboli.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Korjaus
Voit korjata asetettua toiminta-aikaa milloin tahansa.
Asetuksen poistaminen
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku ja
paina yhden kerran valitsinta Stop.
Mikron ja grillin yhdistelmä
Voit asettaa grillin ja mikron samanaikaisesti. Ruoasta tulee
rapeaa ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät
energiaa.
Voit kytkeä käyttöön kaikki mikroaaltotehot.
Poikkeus: 800 ja 600 W.
Mikron ja grillin säätäminen
Esimerkki: 360 W, grilli (, 5 minuuttia
1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palaa asetettu mikroaaltoteho ja näyttöön ilmestyy
1:00 min.
2. Paina valitsinta Grilli (.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautus: Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten
mikroaaltotehon.
Muistitoiminto Memory
Muistitoiminnolla voit tallentaa ruoan asetukset ja hakea ne
muistista milloin tahansa.
Muistitoiminnon käyttö on kätevää, kun valmistat tietyn ruoan
erityisen usein.
Huomautuksia
■ Voit tallentaa muistiin myös vain grillitoiminnon tai grillin
yhdessä mikroaaltokäytön kanssa.
 
6WRS
  
6WDUW

PLQ
NJ

J
L
6WRS
  
6WDUW

 
6WRS
  
6WDUW
 
J
L 
J
L
 
  

6WRS 6WDUW

PLQ
NJ
J
L
Sivu: 24
25
■ Muistiin ei voi tallentaa useita peräkkäisiä mikroaaltotehoja.
■ Automaattiohjelmia ei voi tallentaa muistiin.
■ Voit myös tallentaa toiminnon muistiin ja käynnistää sen heti.
Älä paina tällöin lopuksi valitsinta i, vaan Start.
■ Uuden asetuksen tallentaminen muistiin: paina valitsinta i.
Vanhat asetukset ilmestyvät näyttöön. Tallenna uusi ohjelma
kuten kohdissa 1-4 on kuvattu.
Tallentaminen muistiin
Esimerkki: 360 W, 25 minuuttia
1. Paina valitsinta i.
Näytössä palaa “M".
2. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta.
Näytössä palavat “M", valittu teho ja 1:00 min.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Vahvista valitsimella i.
Näytössä näkyy taas kellonaika. Asetus on tallennettu muistiin.
Huomautuksia
■ Voit tallentaa muistiin myös vain grillitoiminnon tai grillin
yhdessä mikroaaltokäytön kanssa.
■ Muistiin ei voi tallentaa useita peräkkäisiä mikroaaltotehoja.
■ Automaattiohjelmia ei voi tallentaa muistiin.
■ Voit myös tallentaa toiminnon muistiin ja käynnistää sen heti.
Älä paina tällöin lopuksi valitsinta i, vaan Start.
■ Uuden asetuksen tallentaminen muistiin: paina valitsinta i.
Vanhat asetukset ilmestyvät näyttöön. Tallenna uusi ohjelma
kuten kohdissa 1-4 on kuvattu.
Muistitoiminnon käynnistäminen
Muistiin tallennettu ohjelma on helppo käynnistää. Laita ruoka
laitteeseen. Sulje laitteen luukku.
1. Paina valitsinta i.
Tallennetut asetukset ilmestyvät näyttöön.
2. Paina valitsinta Start.
Toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Asetuksen poistaminen
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku ja
paina yhden kerran valitsinta Stop.
Äänimerkin keston muuttaminen
Kun laite kytkeytyy pois päältä, kuulet äänimerkin. Voit muuttaa
äänimerkin keston.
Paina tätä varten noin 6 sekunnin ajan valitsinta Start.
Uusi äänimerkin kesto otetaan käyttöön.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Vaihtoehdot ovat:
Äänimerkin kesto lyhyt - 3 ääntä
Äänimerkin kesto pitkä - 30 ääntä.
Hoito ja puhdistus
Mikroaaltouunisi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, jos hoidat ja
puhdistat sitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka
hoidat ja puhdistat laitettasi oikealla tavalla.
: Oikosulkuvaara!
Älä käytä puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.
: Palovamman vaara!
Älä puhdista laitetta välittömästi pois päältä kytkemisen jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä.
: Sähköiskun vaara!
Älä upota laitetta veteen tai puhdista sitä vesisuihkulla.
Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista,
noudata taulukon ohjeita.
Älä käytä
■ voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
Pinta voi vaurioitua. Jos sellaista ainetta pääsee etupaneeliin,
pyyhi se heti vedellä pois.
■ metallista puhdistuslastaa laitteen luukun lasin
puhdistamiseen,
■ metallista puhdistuslastaa tiivisteen puhdistamiseen.
■ kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.
■ vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
Puhdistusaine
Huomio!
Ennen puhdistusta irrota verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Puhdista laitteen ulkopinta ja
uunitila kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa
puhtaalla liinalla.

6WRS
  
6WDUW


PLQ
NJ
J
L
Alue Puhdistusaine
Laitteen etusivu Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
lasinpesunainetta tai metallista puhdis-
tuslastaa.
Sivu: 25
26
Häiriötaulukko
Jos häiriöitä esiintyy, kyseessä on usein vain pikkuasia. Ennen
kuin soitat huoltoon, yritä poistaa häiriö itse taulukon avulla.
Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla,
tutustu lukuun Testattu koekeittiössämme. Sieltä löydät monia
vihjeitä ja ohjeita ruoanvalmistukseen.
: Sähköiskun vaara!
Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa
suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko.
Eräiden virheilmoitusten kohdalla voit ehkä itse korjata asian.
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle
Laitteen teräksinen
etusivu
Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkke-
lys- ja valkuaistahrat välittömästi.
Tahrojen alle voi muodostua korroo-
sioita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä
on saatavana erityisiä ruostumattoman
teräksen puhdistusaineita. Älä käytä
puhdistukseen lasinpesunainetta tai
metallista puhdistuslastaa.
Teräksinen uunitila Kuuma astianpesuaineliuos tai etikka-
vesi:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla.
Kun likaantuminen on runsasta: uunin-
puhdistusaine, käytä vain kylmässä
uunitilassa. Käytä mieluiten terässientä.
Älä käytä uunin puhdistussuihketta tai
muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita
tai hankausaineita. Hankaustyynyt, kar-
keat sienet ja teräsvilla eivät myöskään
sovi. Ne naarmuttavat pintaa. Anna sisä-
pintojen kuivua kunnolla.
Alue Puhdistusaine
Syvennys uunitilassa Kostea liina:
Vettä ei saa päästä pyörivän lautasen
käyttölaitteen kautta laitteen sisäosiin.
Pyörivä lautanen ja
rullarengas
Kuuma astianpesuaineliuos:
Varmista, että pyörivä lautanen lukittuu
kunnolla, kun laitat sen takaisin paikal-
leen.
Ritilä Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista teräksen puhdistusaineella tai
astianpesukoneessa.
Luukun pinnat Lasinpesuaine:
Puhdista talousliinalla. Älä käytä puhdis-
tuslastaa.
Tiiviste Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla, älä hankaa. Älä
käytä puhdistukseen metallista puhdis-
tuslastaa.
Alue Puhdistusaine
Virheilmoitus Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohje
Laite ei toimi. Pistoke ei ole pistorasiassa. Liitä pistoke
Sähkökatko Tarkista, palaako keittiön valo.
Sulake palanut Tarkista sulakerasiasta, onko laitteen
sulake kunnossa.
Virheellinen käyttö Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Kytke noin 10 sekunnin kuluttua uudelleen
päälle.
Näytössä palaa kolme nollaa. Sähkökatko Säädä kellonaika uudelleen.
Laite ei ole käynnissä. Näytössä on
toiminta-aika.
Kiertovalitsinta on kierretty vahingossa. Paina valitsinta Stop.
Asetuksen jälkeen ei painettu valitsinta Start. Paina valitsinta Start tai poista asetus valit-
simella Stop.
Mikroaaltouuni ei toimi. Luukkua ei suljettu kunnolla. Tarkasta, onko luukun väliin jäänyt ruoan-
tähteitä tai joku esine.
Valitsinta Start ei painettu. Paina valitsinta Start.
Ruoka lämpenee hitaammin kuin
aikaisemmin
Olet asettanut liian pienen mikroaaltotehon. Valitse suurempi mikroaaltoteho.
Laitteeseen laitettiin tavallista suurempi määrä. Kaksinkertainen määrä ­ kaksinkertainen
aika.
Ruoka oli tavallista kylmempää. Sekoita tai käännä ruokaa välillä.
Pyörivästä lautasesta kuuluu raapiva
tai hankaava ääni.
Pyörivän lautasen käyttölaitteen alueella on
likaa tai vieras esine.
Puhdista rullarengas ja uunitilassa oleva
syvennys.
Mikroaaltotoiminto keskeytyy ilman
havaittavaa syytä.
Mikrossa on häiriö. Jos tämä virhe esiintyy toistamiseen, soita
huoltopalveluun.
Sivu: 26
27
Huoltopalvelu
Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen.
Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään
tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.
Mallinumero ja sarjanumero
Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Tyyppikilpi numeroineen
löytyy oikealta, kun avaat laitteen luukun. Jotta löydät tiedot
tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja
huoltopalvelun puhelinnumeron tähän.
Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti
käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös
takuuaikana.
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa
Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että
kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää
koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.
Tämä laite vastaa normia EN 55011 tai CISPR 11. Kyseessä on
ryhmän 2, luokan B tuote.
Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden
lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille
kotitalouksille.
Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Ohjelma-automatiikka
Ohjelma-automatiikan avulla voit valmistaa ruokia vaivattomasti.
Valitset ohjelman ja syötät ruoan painon. Ohjelma-automatiikka
huolehtii optimaalisesta asetuksesta.
Huomautus: Valittavanasi on 8 ohjelmaa.
Ohjelman säätäminen
Kun olet valinnut ohjelman, tee asetukset seuraavasti:
1. Paina valitsinta g niin monta kertaa, että haluamasi
ohjelmanumero ilmestyy näyttöön.
2. Paina valitsinta 1.
Näytössä palaa "P" ja näyttöön ilmestyy painoehdotus.
3. Aseta ruoan paino kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta Start.
Ohjelman toiminta-aika kuluu näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop.
Näytössä näkyy taas kellonaika.
Korjaus
Paina kaksi kertaa valitsinta Stop ja tee uusi asetus.
Pysäyttäminen
Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina
luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden
kerran valitsinta Stop.
Huomautuksia
■ Eräiden ohjelmien kohdalla kuuluu tietyn ajan kuluttua
äänimerkki. Avaa laitteen luukku ja sekoita ruokia, tai käännä
liha tai lintu. Paina luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta
Start.
■ Voit hakea ohjelman numeron ja painon näyttöön valitsimella
g tai 1. Kyseinen arvo näkyy näytössä 3 sekunnin ajan.
E­nro FD­nro
Huoltopalvelu O
FIN 020 751 0700
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv
24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/
min (alv 24%)
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/
EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden
palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
 
6WRS
  
6WDUW

6WRS
  
6WDUW

 
J
L J
L
 
  

6WRS 6WDUW

PLQ
NJ
J
L
Sivu: 27
28
Sulatus ohjelma-automatiikan avulla
Neljällä sulatusohjelmalla voit sulattaa lihaa, lintua ja leipää.
Huomautuksia
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Käytä elintarvikkeita, jotka on pakastettu ja säilytetty
mahdollisimman matalina annoksina lämpötilassa ­18 °C.
Ota elintarvike aina sulatusta varten pois pakkauksesta ja
punnitse elintarvike. Tarvitset painon ohjelman asettamista
varten.
■ Lihaa ja lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste
ruokaa kääntäessäsi. Älä missään tapauksessa käytä sitä tai
päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
■ Astia
Laita elintarvike mikroaaltouuniin soveltuvaan, matalaan
astiaan, esimerkiksi lasi- tai posliinilautaselle, älä peitä astiaa
kannella.
■ Vetäytymisaika
Sulatetun elintarvikkeen tulisi vetäytyä vielä 10 - 30 minuuttia,
jotta lämpö tasaantuu. Suuret lihanpalat tarvitsevat pidemmän
vetäytymisajan kuin pienet. Irrota matalat palat toisistaan ja
paloittele jauheliha ennen vetäytymisaikaa.
Sen jälkeen voit käsitellä elintarvikkeita edelleen, vaikka
paksujen lihanpalojen ydin olisi vielä jäässä. Linnusta voit nyt
ottaa sisäelimet pois.
■ Äänimerkki
Eräiden ohjelmien kohdalla kuuluu tietyn ajan kuluttua
äänimerkki. Avaa laitteen luukku ja paloittele ruoat, tai käännä
liha tai lintu. Paina sulkemisen jälkeen valitsinta Start.
Kypsennys ohjelma-automatiikan avulla
Kolmella kypsennysohjelmalla voit kypsentää riisiä, perunoita
tai vihanneksia.
Huomautuksia
■ Astia
Kypsennä elintarvike aina mikroaaltouuniin soveltuvassa
kannellisessa astiassa. Käytä riisiin suurta, korkeaa vuokaa.
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Punnitse elintarvike. Tarvitset tiedon ohjelman asettamista
varten.
Riisi:
Älä käytä keittopussiriisiä. Lisää valmistajan pakkauksessa
ilmoittama määrä vettä. Tavallisesti se on 2-3 kertaa riisin
painon verran.
Perunat:
Leikkaa kuorittuja keitettyjä perunoita varten perunat pieniksi,
samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa perunoita kohden
yksi ruokalusikallinen vettä ja vähän suolaa.
Tuoreet vihannekset:
Punnitse tuoreet, puhdistetut vihannekset. Leikkaa
vihannekset pieniksi, samankokoisiksi paloiksi. Lisää
100 g:aa vihanneksia kohden yksi ruokalusikallinen vettä.
■ Äänimerkki
Ohjelman kuluessa kuuluu jonkin ajan kuluttua äänimerkki.
Sekoita elintarvike.
■ Vetäytymisaika
Kun ohjelma on päättynyt, sekoita elintarvike vielä kerran.
Elintarvikkeen tulisi vetäytyä vielä 5 - 10 minuuttia, jotta
lämpö tasaantuu.
Kypsennystulokset riippuvat elintarvikkeen laadusta ja
ominaisuuksista.
Yhdistelmäkäytön kypsennysohjelma
Huomautuksia
■ Astia
Kypsennä elintarvike sopivan kokoisessa, kuumuutta
kestävässä astiassa, joka soveltuu mikroaaltouuniin.
■ Elintarvikkeen esivalmistelu
Ota elintarvike pakkauksesta ja punnitse se. Jos et voi antaa
tarkkaa painoa, pyöristä ylös- tai alaspäin.
■ Vetäytymisaika
Anna elintarvikkeen vetäytyä ohjelman päättymisen jälkeen
vielä 5 - 10 minuuttia, jotta lämpö tasaantuu.
Testattu koekeittiössämme
Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset
säädöt. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten
sopivan mikroaaltotehon. Saat myös astioita ja valmistusta
koskevia vihjeitä.
Taulukoita koskevia ohjeita
Seuraavista taulukoista löydät useita käyttömahdollisuuksia ja
säätöarvoja mikroaaltouunia varten.
Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat astiasta,
elintarvikkeen laadusta, lämpötilasta ja ominaisuuksista.
Taulukoissa on mainittu yleisimmät aikavälit. Aseta ensin lyhin
aika ja pidennä sitä tarvittaessa.
Jos Sinulla on elintarviketta eri määrä kuin taulukoissa on
mainittu. Silloin pätee seuraava nyrkkisääntö:
Kaksinkertainen määrä ­ lähes kaksinkertainen toiminta-aika
puolet määrästä = puolet ajasta.
Aseta astia aina pyörivälle lautaselle.
Sulatus
Huomautuksia
■ Laita pakastetut elintarvikkeet avoimessa astiassa pyörivälle
lautaselle.
■ Herkät osat kuten esim. broilerin luut ja siivet tai paistin
rasvaiset reunat voit peittää pienellä palalla alumiinifoliota.
Folio ei saa koskettaa uunin seiniä. Voit poistaa alumiinifolion,
kun puolet sulatusajasta on kulunut.
Ohjelman nro Paino kg
Sulatus
P 01 Jauheliha 0,20 - 1,00
P 02 Lihanpalat 0,20 - 1,00
P 03
Broileri, broilerinpa-
lat
0,40 - 1,80
P 04 Leipä 0,20 - 1,00
Ohjelman nro Paino kg
Kypsennys
P 05 Riisi 0,05 - 0,2
P 06 Perunat 0,15 - 1,0
P 07 Vihannekset 0,15 - 1,0
Ohjelman nro Paino kg
Yhdistelmäkäytön ohjelma
P 08
Paistos,pakastettu,
enintään 3 cm kor-
kea
0,4 - 0,9
Sivu: 28
29
■ Lihaa ja lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste
ruokaa kääntäessäsi. Älä missään tapauksessa käytä sitä tai
päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
■ Käännä tai sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa. Isot palat tulisi
kääntää useamman kerran.
■ Anna sulaneen tuotteen vetäytyä vielä 10 - 20 minuuttia
huoneenlämmössä, jotta lämpö tasaantuu. Sitten voit ottaa
linnusta sisäelimet pois. Lihan jatkokäsittelyn voit aloittaa,
vaikka pieni ydin olisi vielä jäässä.
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai
kypsennys
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää 2 - 3 kertaa.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
Sulatus Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto minuut-
teina
Huomautukset
Naudan-, vasikan- tai porsaanliha
kokonaisena (luulla ja luuttomana)
800 g 180 W, 15 min + 90 W, 10-20 min -
1 kg 180 W, 20 min + 90 W, 15-25 min
1,5 kg 180 W, 30 min + 90 W, 20-30 min
Naudan-, vasikan tai porsaanliha
paloina tai siivuina
200 g 180 W, 2 min + 90 W, 4-6 min Kun käännät, irrota sulaneet palat toi-
sistaan
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 5-10 min
800 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min
Jauheliha, sekoitus 200 g 90 W, 10 min Pakasta mahdollisimman litteänä
Käännä useamman kerran, poista jo
sulanut liha
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
800 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-20 min
Lintu tai linnunpalat 600 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min -
1,2 kg 180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min
Kalafilee, kalapihvi tai viipaleet 400 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min Irrota sulaneet palat toisistaan
Vihannekset, esim. herneet 300 g 180 W, 10-15 min -
Hedelmät, esim. vadelmat 300 g 180 W, 7-10 min Sekoita välillä varovasti, irrota sulaneet
palat toisistaan.
500 g 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min
Voi, sulatus 125 g 180 W, 1 min + 90 W, 2-3 min Poista pakkaus kokonaan
250 g 180 W, 1 min + 90 W, 3-4 min
Kokonainen leipä 500 g 180 W, 6 min + 90 W, 5-10 min -
1 kg 180 W, 12 min + 90 W, 10-20 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku 500 g 90 W, 10-15 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai kreemiä, irrota kakkupalat
toisistaan
750 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
Kakku, mehukas,
esim. hedelmäkakku, rahkakakku
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 15-20 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai liivatetta
750 g 180 W, 7 min + 90 W, 15-20 min
Pakasteruokien sulatus, kuumennus
tai kypsennys
Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
300-400 g 600 W, 8-11 min -
Keitto 400 g 600 W, 8-10 min -
Pataruoat 500 g 600 W, 10-13 min -
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa,
esim. gulassi
500 g 600 W, 12-17 min Kun käännät, irrota lihanpalat toisistaan
Kala, esim. fileepalat 400 g 600 W, 10-15 min Lisää tarvittaessa vettä, sitruunanme-
hua tai viiniä
Paistokset, esim. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 10­15 min -
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit 250 g 600 W, 2-5 min Lisää vähän nestettä
500 g 600 W, 8-10 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali,
porkkanat
300 g 600 W, 8-10 min Lisää astiaan vettä sen verran, että sen
pohja peittyy.
600 g 600 W, 14-17 min
Sivu: 29
30
Ruoan kuumentaminen
: Palovamman vaara!
Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista.
Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että
nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin tärinä
voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Kun kuumennat nesteitä, laita aina
lusikka astiaan. Siten vältät viivästyneen kiehumisen.
Huomio!
Metallin - esim. lusikan lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n
päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat
rikkoa luukun sisälasin.
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää useita kertoja. Tarkasta
lämpötila.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Ruoan kypsentäminen
Huomautuksia
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Kypsennä ruoka suljetussa astiassa. Jos Sinulla ei ole astiaan
sopivaa kantta, käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kypsentämisen jälkeen vielä
2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Pinaatti 450 g 600 W, 11-16 min Kypsennys vettä lisäämättä
Pakasteruokien sulatus, kuumennus
tai kypsennys
Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ruoan kuumentaminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
350-500 g 600 W, 4-8 min -
Juomat 150 ml 800 W, 1-2 min Laita lusikka lasiin, älä kuumenna alkoholijuo-
mia liikaa; tarkista välillä
300 ml 800 W, 2-3 min
500 ml 800 W, 3-4 min
Vauvanruoka, esim. maitopullo 50 ml 360 W, n. ½ min Ilman tuttia tai korkkia. Sekoita aina kunnolla
kuumentamisen jälkeen. Tarkista ehdotto-
masti lämpötila!
100 ml 360 W, n. 1 min
200 ml 360 W, 1^ min
Keitto 1 kuppi 200 g 600 W, 2-3 min -
Keitto 2 kuppia 400 g 600 W, 4-5 min -
Liha kastikkeessa 500 g 600 W, 8-11 min Irrota lihaviipaleet toisistaan
Pata 400 g 600 W, 6-8 min -
800 g 600 W, 8-11 min -
Vihannekset, 1 annos 150 g 600 W, 2-3 min Lisää vähän nestettä
Vihannekset, 2 annosta 300 g 600 W, 3-5 min
Ruoan kypsentäminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Lihamureke 750 g 600 W, 20-25 min Kypsennys ilman kantta
Kokonainen broileri, tuore, ilman
sisäelimiä
1,2 kg 600 W, 25-30 min Käännä, kun puolet ajasta on kulunut
Vihannekset, tuoreet 250 g 600 W, 5-10 min Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa vihanneksia kohden 1 - 2 rkl
vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 10-15 min
Perunat 250 g 600 W, 8-10 min Leikkaa perunat samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa kohden 1 - 2 rkl vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 11-14 min
750 g 600 W, 15-22 min
Sivu: 30
31
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä
Kondenssivesi
Luukun lasiin, sisäseiniin ja pohjalle voi muodostua
kondenssivettä. Se on normaalia. Tämä ei vaikuta
mikroaaltouunin toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen
jälkeen pois.
Ohjeita grillauksesta
Huomautuksia
■ Kaikki ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella
elintarvikkeen ominaisuuksien mukaan.
■ Grillaa aina ritilällä uuninluukku suljettuna, älä esilämmitä.
■ Aseta ritilä aina pyörivälle lautaselle.
■ Voitele ritilä ensin öljyllä.
■ Aseta kiertovalitsimella ensimmäinen aika.
Käännä grillipalat ja aseta sitten aika 2. puolta varten.
Grillin ja mikron yhdistelmä
Huomautuksia
■ Yhdistelmäkäyttö sopii erityisen hyvin paistoksiin ja
gratiineihin.
■ Aseta astia aina pyörivälle lautaselle, älä peitä ruokia.
■ Käytä paistiin korkeaa vuokaa. Uunitila pysyy siten
puhtaampana.
■ Käytä paistoksiin ja gratiineihin suurta, matalaa astiaa.
Kapeassa, korkeassa astiassa ruoka tarvitsee enemmän
aikaa ja se tummuu pinnalta.
■ Tarkasta, sopiiko astia uuniin. Se ei saa olla liian suuri,
pyörivän lautasen pitää päästä vielä pyörimään.
■ Aseta aina pisin annettu kypsennysaika. Tarkasta ruoka, kun
annettu lyhyempi aika on kulunut.
■ Anna lihan vetäytyä ennen leikkaamista vielä 5 - 10 minuuttia.
Siten lihaneste jakautuu tasaisesti eikä valu leikatessa ulos
lihasta.
■ Anna paistosten ja gratiinien jälkikypsyä pois päältä
kytketyssä laitteessa vielä 5 minuuttia.
Riisi 125 g 800 W, 5-7 min +
180 W, 12-15 min
Lisää kaksinkertainen määrä nestettä
250 g 800 W, 6-8 min +
180 W, 15-18 min
Jälkiruoat, esim. vanukas (jau-
heesta)
500 ml 600 W, 6-8 min Sekoita vanukasta välillä vispilällä 2­3 kertaa.
Hedelmät, hilloke 500 g 600 W, 9-12 min -
Et löydä valmistettavalle ruokamäärälle säätötietoa. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan nyrkkisäännön
mukaan:
Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika
Puolet määrästä = puolet ajasta
Ruoasta tuli liian kuivaa. Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi kypsennysaika tai valitse mata-
lampi mikroaaltoteho. Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, kuumaa tai
kypsää.
Aseta pidempi aika. Suurempiin määriin tai korkeampiin ruokiin tar-
vitaan enemmän aikaa.
Ruoka on kypsennysajan päätyttyä reunasta ylikuumentunut,
mutta ei ole keskeltä vielä valmis.
Sekoita välillä ja valitse seuraavalla kerralla matalampi teho ja
pidempi toiminta-aika.
Lintu tai liha on sulatuksen jälkeen pinnalta kypsynyt, mutta ei
ole keskeltä vielä sulanut.
Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho. Jos sulatet-
tava määrä on suuri, käännä tuote myös useaan kertaan.
Ruoan kypsentäminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Määrä Varusteet Kesto minuutteina
Paahtoleipä (esipaahtaminen) 2-4 viipaletta Ritilä 1. puoli: n. 2-4
2. puoli: n. 2-3
Paahtoleivän kuorruttaminen 2-4 viipaletta Ritilä Täytteestä riippuen: 5-7
Keittojen kuorrutus,
esim. sipulikeitto
2-4 kuppia Pyörivä lautanen n. 15-20
Paino Varusteet Mikroaaltoteho,
W
Kesto
minuutteina
Huomautuksia
Porsaanpaisti,
esim. etuselkäpala
n. 750 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 40-50 min Käännä 1-2 kertaa.
Lihamureke n. 750 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 25-35 min Enintään 6 cm korkea.
Pienet broilerinpalat,
esim. broilerin koipireidet tai
broilerinsiivet
n. 800 g Astia ritilällä 360 W + ( 25-35 min Laita nahkapuoli ylöspäin. Älä
käännä.
Sivu: 31
32
Testiruoat normin EN 60705 mukaan
Tarkastuslaitokset tarkastavat mikroaaltolaitteiden laadun ja
toiminnan näiden ruokalajien perusteella.
Normien EN 60705, IEC 60705 ja DIN 44547 ja EN 60350
(2009) mukaan
Kypsennys ja sulatus mikroaaltouunissa
Kypsennys mikroaaltouunissa
Sulatus mikroaaltouunissa
Kypsennys mikron yhdistelmällä
Broilerinsiivet, marinoidut,
pakastetut
n. 800 g Astia ritilällä 360 W + ( 15-25 min Älä käännä.
Pastapaistos
(esikypsennetyistä ainek-
sista)
n. 1000 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 25-35 min Ripottele pinnalle juustoa. Enin-
tään 5 cm korkea.
Perunagratiini
(raa'oista perunoista)
n. 1000 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 30-40 min Enintään 4 cm korkea.
Kala, kuorrutettu n. 400 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 20-25 min Sulata pakastettu kala ensin.
Rahkavuoka n. 1000 g Pyörivä lauta-
nen
360 W + ( 30-35 min Enintään 5 cm korkea.
Vihannesvartaat 4­5 kpl Ritilä 180 W + ( 15-20 min Käytä puuvartaita.
Kalavartaat 4­5 kpl Ritilä 180 W + ( 10-15 min Käytä puuvartaita.
Pekonisiivut noin 8 siivua Ritilä 360 W + ( 10-15 min
Paino Varusteet Mikroaaltoteho,
W
Kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Munamaito, 565 g 180 W, 25-30 min + 90 W, 20-25 min Laita pyrex-vuoka 20 x 17 cm pyörivän lautasen päälle.
Kakkupohja 600 W, 8-10 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.
Lihamureke 600 W, 20-25 min Laita pyrex-vuoka pyörivän lautasen päälle.
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Liha 180 W, 5-7 min + 90 W, 10-15 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Perunagratiini Grilli ( + 360 W, 35-40 min Laita pyrex-vuoka Ø 22 cm pyörivän lautasen päälle.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch HMT75G421 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch HMT75G421

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch HMT75G421, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch HMT75G421 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch HMT75G421 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.