Bosch HMT35M653 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch HMT35M653 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Mikroaaltouuni
  • Malli/nimi: HMT35M653
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Unkari, Indonesialainen, Ukrainalainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Romanialainen, Portugali, Slovakki, Kroatialainen, Espanja, Puola, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 16
17
Ý Sisällysluettelo[fi]
Käyttöohje
Tärkeitä turvaohjeita ................................................................17
Vahinkojen syyt ................................................................................ 19
Uusi laitteesi .............................................................................20
Ohjauspaneeli................................................................................... 20
Valitsimet ja näyttö........................................................................... 20
Uunitila ............................................................................................... 20
Varusteet............................................................................................ 20
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä..............................21
Kytkeminen päälle ........................................................................... 21
Kytkeminen pois päältä .................................................................. 21
Ennen ensimmäistä käyttöä ....................................................21
Kellonajan asetus............................................................................. 21
Varusteiden puhdistus .................................................................... 21
Mikroaaltouuni..........................................................................21
Ohjeita astioista................................................................................ 21
Mikroaaltotehot................................................................................. 21
Mikroaaltokäytön säätäminen........................................................ 22
1,2,3­sarjakäyttö .......................................................................22
Sarjakäytön säätäminen ................................................................. 22
Muistitoiminto Memory ............................................................22
Asetusten tallentaminen muistiin .................................................. 22
Muistitoiminnon käynnistäminen ................................................... 23
Perusasetusten muuttaminen .................................................23
Perusasetukset................................................................................. 23
Hoito ja puhdistus.................................................................... 23
Puhdistusaine ................................................................................... 23
Häiriötaulukko .......................................................................... 24
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle ................................................. 24
Uunilampun vaihto........................................................................... 25
Huoltopalvelu............................................................................ 25
Mallinumero ja sarjanumero .......................................................... 25
Tekniset tiedot.................................................................................. 26
Ympäristöystävällinen hävittäminen ............................................. 26
Ohjelma-automatiikka.............................................................. 26
Ohjelman säätäminen..................................................................... 26
Sulatus ja kypsennys ohjelma-automatiikan avulla................... 27
Testattu koekeittiössämme ..................................................... 28
Sulatus, kuumennus ja kypsennys mikrossa ............................. 28
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä ................................................. 30
Testiruoat normin EN 60705 mukaan ..................................... 30
Kypsennys yksin mikrolla............................................................... 30
Sulatus yksin mikrolla ..................................................................... 31
Produktinfo
Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät
Internetistä: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista:
www.bosch-eshop.com
: Tärkeitä turvaohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta
sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja
oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje
myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää
varten.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kalusteeseen asennettavaksi. Noudata
asennusohjeita.
Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää
vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata
virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.
Tämä laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja
juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön
aikana silmällä. Käytä laitetta vain
suljetuissa tiloissa.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit
tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heitä valvoo heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä
on opastettu laitteen turvallisessa käytössä
ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi
jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän
toimiaan valvotaan.
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
liitäntäjohdon läheltä.
Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.
Katso varusteita koskeva kuvaus
käyttöohjekirjassa.
Palovaara!
■ Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet
voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia
esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen
luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke
laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai
kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Palovaara!
■ Laitteen määräysten vastainen käyttö on
vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita.
Elintarvikkeiden tai vaatteiden
kuivaaminen, tohveleiden, jyvä- tai
viljatyynyjen, pesusienten, kosteiden
pesukintaiden tai vastaavien
lämmittäminen on kielletty.
Sivu: 17
18
Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai
viljatyynyt voivat syttyä palamaan vielä
tuntien kuluttua.Käytä laitetta vain ruokien
ja juomien valmistukseen.
Palovaara!
■ Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan. Älä
lämmitä elintarvikkeita
lämpimänäpitopakkauksissa.
Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi-
tai muissa helposti palavissa astioissa
ilman valvontaa.
Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa
tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän
käyttöohjeen ohjeita.
Älä kuivaa elintarvikkeita mikrossa.
Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa
on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian
suurella mikroaaltoteholla tai liian pitää
aikaa.
Palovaara!
■ Ruokaöljy voi syttyä palamaan. Älä
lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.
Räjähdysvaara!
Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet
tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää. Älä
kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita
tiukasti suljetuissa astioissa.
Vakavien terveysvahinkojen vaara!
■ Puutteellinen puhdistus voi ajan mittaan
aiheuttaa laitteen ulkopinnan
vaurioitumisen. Mikroaaltoenergiaa voi
päästä ulos. Puhdista laite säännöllisesti
ja poista elintarvikejäämät heti. Pidä
uunitila, luukun tiiviste, luukku ja luukun
lukko aina puhtaina; ks. myös luku
Puhdistus ja hoito.
V akavien terveysvahinkojen vaara!
■ Jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on
vaurioitunut, laitteesta voi päästä ulos
mikroaaltoenergiaa. Älä käytä laitetta, jos
laitteen luukku tai luukun tiiviste on
vaurioitunut. Soita huoltopalveluun.
V akavien terveysvahinkojen vaara!
■ Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi
päästä ulos mikroaaltoenergiaa. Älä poista
koskaan ulkokuorta. Käänny huolto- ja
korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.
Sähköiskun vaara!
■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun teknikko saa
tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa
laitteen kuumissa osissa. Varo, että
sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai
höyrysuihkua.
Sähköiskun vaara!
■ Uunilamppua vaihdettaessa on
lampunkantojen liitännöissä sähkövirtaa.
Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai
kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Sähköiskun vaara!
■ Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sähköiskun vaara!
■ Laitteessa on korkeajännitettä. Älä poista
ulkokuorta.
Palovamman vaara!
■ Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin
kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat
kuumat varusteet tai astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa
uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on
runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain
väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
Avaa laitteen luukku varovasti.
Palovamman vaara!
■ Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai
nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti
kuumennuksen aikana tai myös vielä
kuumentamisen jälkeen. Älä kypsennä
kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi
keitettyjä munia. Älä kypsennä kuorellisia
äyriäisiä. Paistettujen munien ja lasissa
hyydytettyjen munien keltuainen on ensin
rikottava. Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä
kuori tai nahka, kuten esim. omenat,
tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi
haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä
ennen lämmittämistä.
Palovamman vaara!
■ Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu
tasaisesti. Älä lämmitä vauvanruokia
suljetuissa astioissa. Poista aina kansi tai
tutti. Sekoita tai ravista kunnolla
lämmittämisen jälkeen. Tarkasta lämpötila
ennen kuin annat ruokaa lapselle.
Palovamman vaara!
■ Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi
kuumentua kuumaksi. Käytä aina
patalappua, kun otat kuumat varusteet tai
astiat uunista.
Palovamman vaara!
■ Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden
pakkaus voi haljeta. Noudata aina
pakkauksessa olevia ohjeita. Käytä aina
patalappua, kun otat ruoat uunista.
Sivu: 18
19
Palovamman vaara!
■ Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun
avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku
varovasti. Pidä lapset poissa laitteen
läheltä.
Palovamman vaara!
■ Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi
höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada
koskaan vettä kuumaan uuniin.
Palovamman vaara!
■ Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä
viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että
kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että
nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo
astian pienikin tärinä voi aiheuttaa sen,
että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Laita
kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin
vältetään viivästynyt kiehuminen.
Loukkaantumisvaara!
■ Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi
särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa,
voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita.
Loukkaantumisvaara!
■ Sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja
keraamisten astioiden kahvoissa ja
kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden
reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan
päässyt kosteus voi aiheuttaa astian
halkeamisen. Käytä vain mikrokäyttöön
soveltuvia astioita.
Vahinkojen syyt
Huomio!
■ Kipinöiden muodostuminen: Metallin - esim. lusikan lasissa -
pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun
sisäpinnalta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
■ Vettä kuumassa uunissa: Älä kaada koskaan vettä kuumaan
uuniin. Siitä muodostuu vesihöyryä. Lämmönvaihtelu voi
aiheuttaa vaurioita keramiikkapohjaan.
■ Alumiinivuoat: Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.
Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.
■ Kosteat elintarvikkeet: Älä säilytä kosteita elintarvikkeita
pitkään suljetussa uunissa. Emali vaurioituu.
Älä varastoi ruokia laitteessa. Tästä voi aiheutua korroosiota.
■ Jäähtyminen laitteen luukku avoimena: Anna uunin jäähtyä
luukku suljettuna. Älä laita mitään laitteen luukun väliin.
Vaikka luukku on vain raollaan, viereiset kalusteet voivat ajan
myötä vaurioitua.
■ Hyvin likainen tiiviste: Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen
luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset
kalusteet voivat vahingoittua. Pidä tiiviste puhtaana.
■ Laitteen luukku istuimena ja säilytystilana: Älä nojaa tai
istuudu laitteen avoimen luukun päälle. Älä aseta astioita tai
varusteita laitteen luukun päälle.
■ Laitteen kuljetus: Älä kanna tai kannattele laitetta luukun
kahvasta. Kahva ei kestä laitteen painoa ja se saattaa murtua.
■ Mikron käyttö ilman ruokia: Laitteen käyttö ilman uunitilassa
olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen. Älä kytke laitetta
päälle ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on
pikainen astiatesti, ks. mikroaaltoastioita koskeva luku.
■ Mikrouuni-popcorn: Liian valitse liian korkeaa
mikroaaltotehoa. Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa. Laita
Popcorn-pussi aina lasilautaselle. Ylikuormitus voi särkeä
luukun lasin.
Sivu: 19
20
Uusi laitteesi
Tässä tutustut uuteen laitteeseesi. Selostamme Sinulle
ohjauspaneelin ja yksittäiset käyttöelementit. Saat tietoja
uunista ja lisävarusteista.
Ohjauspaneeli
Tässä näet yleiskuvan ohjauspaneelista. Yksityiskohdat
saattavat poiketa laitemalleittain.
Kiertovalitsin
Kiertovalitsimella voit muuttaa kaikkia ehdotettuja ja asetettuja
arvoja.
Kiertovalitsin on sisäänpainettava. Lukitse ja vapauta valitsin
painamalla sitä.
Valitsimet
Yksittäisten valitsinten alla on tunnistimet. Älä paina
voimakkaasti. Kosketa vain kevyesti kyseistä symbolia.
Poikkeus: sarjakäytön valitsin ja mikroaaltotehojen valitsimet
ovat normaaleja painonäppäimiä.
Valitsimet ja näyttö
Valitsimilla asetat erilaiset lisätoiminnot. Näytössä näkyvät
asetetut arvot.
Huomautuksia
■ Kun käynnistät laitteen, uunitilassa oleva lamppu syttyy.
■ Näytössä etualalla olevan aikatoiminnon tunnistat suluista [ ]
kyseisen symbolin ympärillä. Poikkeus: kun kyseessä on
kellonaika, symboli 0 palaa vain, kun muutat aikaa.
Uunitila
Laitteessa on jäähdytyspuhallin.
Jäähdytyspuhallin
Laitteessa on jäähdytyspuhallin. Puhallin voi käydä edelleen,
vaikka laite on jo kytketty pois päältä.
Huomautuksia
■ Mikrokäytössä uunitila on kylmä. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy
siitä huolimatta päälle. Se voi käydä edelleen, vaikka
mikrokäyttö on jo päättynyt.
■ Luukun lasissa, sisäseinillä ja pohjalla voi olla kondenssivettä.
Se on normaalia, eikä se vaikuta mikroaaltojen toimintaan.
Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.
Varusteet
Varusteet voidaan asettaa laitteeseen neljään eri korkeuteen.
Huomautus: Astiat voit laittaa myös uunin pohjalle (korkeus 0).

.LHUWRYDOLWVLQ
1l\WW|
0LNURDDOWRWHKRW
6DUMDNl\W|QYDOLWVLQ
9DOLWVLPHW
9DOLWVLQ
3llOOH3RLV
Symboli Valitsimen toiminto
% Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
90 Mikroaaltotehon 90 W valinta
180 Mikroaaltotehon 180 W valinta
360 Mikroaaltotehon 360 W valinta
600 Mikroaaltotehon 600 W valinta
1000 Mikroaaltotehon 1000 W valinta
2 Sarjakäytön valinta
0 Aikatoiminnot: toiminta-aika r ja kellonaika 0
g/h Muistin valinta
` Ohjelman valinta
f Painon valinta
n Paina lyhyesti = toiminnon käynnistäminen/
pysäyttäminen
Paina pitkään = toiminnon keskeyttäminen

Sivu: 20
21
Lisävarusteet
Lisää varusteita on saatavana huoltopalvelustamme tai alan
liikkeistä.
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Mikroaaltouuni kytketään päälle ja pois päältä valitsimella %.
Kytkeminen päälle
Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
Valitse haluamasi toiminto.
Säätöohjeet löydät kyseisistä luvuista.
Kytkeminen pois päältä
Paina valitsinta %.
Laite kytkeytyy pois päältä, näyttöön ilmestyy kello.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä
ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa
mikroaaltouunissasi. Lue ensin luku Turvallisuusohjeet.
Kellonajan asetus
Kun laite on liitetty ensimmäisen kerran sähköverkkoon,
näytössä näkyy symboli [0] ja neljä nollaa.
Säädä kellonaika
1. Aseta tämänhetkinen kellonaika kiertovalitsimella.
2. Paina valitsinta 0.
Kellonaika on asetettu.
Kellonajan poistaminen näytöstä
Voit poistaa kellonajan näytöstä. Silloin kellonaika näkyy vain,
kun uuni on käytössä. Katso sitä varten ohjeet luvusta
Perusasetusten muuttaminen.
Huomautus: Voit laskea laitteesi valmiustilakulutusta
kytkemällä kellonajan pois näytöstä. Katso tätä varten ohjeet
luvusta Perusasetusten muuttaminen.
Varusteiden puhdistus
Puhdista varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti
kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.
Mikroaaltouuni
Mikroaallot muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi. Saat tietoa
astioista ja mikroaaltouunin säätämisestä.
Huomautus: Luvusta Testattu koekeittiössämme löydät
esimerkkejä sulatuksesta, kuumennuksesta ja kypsennyksestä
mikroaaltojen avulla.
Ohjeita astioista
Sopiva astia
Sopivia astioita ovat kuumuutta kestävät lasi-, lasikeramiikka-,
posliini- ja keramiikka-astiat tai lämmönkestävät muoviastiat.
Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi.
Voit käyttää myös tarjoiluastioita. Siten Sinun ei tarvitse siirtää
ruokaa astiasta toiseen. Käytä kulta- ja hopeakoristeisia astioita
vain, jos valmistaja takaa, että ne sopivat mikroaaltouuniin.
Sopimaton astia
Metalliastiat ovat sopimattomia. Mikroaallot eivät läpäise
metallia. Suljetussa metalliastiassa oleva ruoka jää kylmäksi.
Huomio!
Kipinöiden muodostuminen: metallin - esim. lusikka lasissa -
pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun
sisäpinnasta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
Astiatesti
Älä kytke mikroa päälle ilman ruokaa. Poikkeuksena on
seuraava astiatesti.
Jos et ole varma, sopiiko astiasi mikroon, tee seuraava testi:
1. Laita tyhjä astia ½ - 1 minuutiksi täydelle teholle säädettyyn
laitteeseen.
2. Tarkasta lämpötila välillä.
Astian pitäisi olla kylmä tai kädenlämpöinen.
Jos se kuumenee tai siitä lähtee kipinöitä, se ei ole sopiva.
Mikroaaltotehot
Valitsimilla voit säätää haluamasi mikroaaltotehon.
Ritilä
Astioille, kakkuvuoille, grillipaloille
ja pakasteruoille.
Voit vetää kaksi kolmasosaa riti-
lästä ulos ilman, että se kallistuu.
Tällöin ruoat saa otettua helpom-
min uunista.
Lasinen paistovuoka HEZ915001
Pataruoille ja paistoksille, jotka val-
mistetaan uunissa. Se sopii erityi-
sen hyvin ohjelma-automatiikkaa
varten.
Valitsin 90,180,
360,600 tai 1000 W
= mikroaaltotehoa varten
Valitsin 2 = sarjakäyttö
Valitsimet ` ja f = ohjelma-automatiikka
Valitsin g tai h = Memory-muistitoiminto
Sivu: 21
22
Huomautuksia
■ Kun painat valitsinta, valittu teho palaa näytössä.
■ Mikroaaltotehon 1000 W voit asettaa korkeintaan
30 minuutiksi. Kaikkien muiden tehojen kohdalla voit asettaa
toiminta-ajan 1 tuntiin ja 30 minuuttiin asti.
Mikroaaltokäytön säätäminen
Esimerkki: Mikroaaltoteho 360 W, kesto 17 minuuttia.
1. Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
2. Paina halutun mikroaaltotehon valitsinta.
Tehon näyttö palaa ja näytössä näkyy ehdotettu toiminta-aika.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta n.
Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin.
Mikroaaltokäyttö on päättynyt. Voit sammuttaa äänimerkin
aikaisemmin valitsimella 0. Kytke laite pois päältä
valitsimella %.
Laitteen luukun avaaminen välillä
Toiminto pysähtyy. Kun olet sulkenut luukun, paina lyhyesti
valitsinta n. Toiminto jatkuu.
Toiminta-ajan muuttaminen
Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika
kiertovalitsimella.
Mikroaaltotehon muuttaminen
Paina uuden mikroaaltotehon valitsinta. Aseta toiminta-aika
kiertovalitsimella ja käynnistä uudelleen.
Toiminnon pysäyttäminen
Paina lyhyesti valitsinta n. Uuni on taukotilassa. Paina
uudelleen valitsinta n, toiminto jatkuu.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta n ja kytke laite pois päältä valitsimella %.
Huomautuksia
■ Kun kytket laitteen päälle valitsimella %, näyttöön ilmestyy
ehdotuksena aina suurin mikroaaltoteho.
■ Jos avaat laitteen luukun välillä, puhallin käy edelleen.
1,2,3­sarjakäyttö
Sarjakäytössä voit asettaa jopa kolme eri mikroaaltotehoa ja -
aikaa peräkkäin ja käynnistää sitten laitteen.
Astia
Käytä aina mikroaaltouuniin sopivia lämmönkestäviä astioita.
Sarjakäytön säätäminen
1. Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
2. Paina valitsinta 2.
Näyttöön ilmestyy ª sarjakäytön ensimmäistä toimintoa
varten.
3. Aseta ensimmäinen mikroaaltoteho ja toiminta-aika.
4. Paina valitsinta 2.
Näyttöön ilmestyy « sarjakäytön toista toimintoa varten.
5. Aseta toinen mikroaaltoteho ja toiminta-aika.
6. Paina valitsinta 2.
Näyttöön ilmestyy ¬ sarjakäytön kolmatta toimintoa varten.
7. Aseta kolmas mikroaaltoteho ja toiminta-aika.
8. Paina valitsinta n.
Toiminto käynnistyy. Kokonaistoiminta-aika ja sarjakäytön
ensimmäistä toimintoa kuvaava symboli ª ilmestyvät näyttöön.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Sarjakäyttö on päättynyt. Voit sammuttaa
äänimerkin aikaisemmin valitsimella0.
Asetuksen muuttaminen
Muutos on mahdollista vain ennen käynnistystä. Paina valitsinta
2 niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy sarjakäytön
numero. Muuta asetusta.
Laitteen luukun avaaminen välillä
Toiminto pysähtyy. Kun olet sulkenut luukun, paina lyhyesti
valitsinta n. Toiminto jatkuu.
Toiminnon pysäyttäminen
Paina lyhyesti valitsinta n. Uuni on taukotilassa. Paina
uudelleen valitsinta n, toiminto jatkuu.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina valitsinta n ja kytke laite pois päältä valitsimella %.
Huomautuksia
■ Kun kytket laitteen päälle valitsimella %, näyttöön ilmestyy
ehdotuksena aina suurin mikroaaltoteho.
■ Jos avaat laitteen luukun välillä, puhallin käy edelleen.
Muistitoiminto Memory
Muistitoiminnolla voit tallentaa mieliruokasi asetukset ja hakea
ne muistista milloin tahansa.
Käytettävissäsi on kaksi muistipaikkaa "g" ja "h".
Muistitoiminnon käyttö on kätevää, kun valmistat tietyn ruoan
erityisen usein.
Asetusten tallentaminen muistiin
1. Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
2. Paina halutun mikroaaltotehon valitsinta.
Teho ja ehdotettu toiminta-aika ilmestyvät näyttöön.
90 W herkkien ruokien sulatukseen
180 W sulatukseen ja jatkokypsentämiseen
360 W lihan kypsentämiseen ja herkkien ruokien lämmit-
tämiseen
600 W ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen
1000 W nesteiden kuumentamiseen
Sivu: 22
23
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Pidä valitsin g taih painettuna noin 4 sekunnin ajan,
kunnes kuulet äänimerkin.
Asetus on tallennettu, ja voit käynnistää sen koska tahansa.
Toisen asetuksen tallentaminen
Tee uusi asetus ja tallenna. Vanhat asetukset korvataan uusilla.
Muistitoiminnon käynnistäminen
Voit käynnistää ruoallesi tallennetut asetukset koska tahansa.
1. Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
2. Paina valitsinta g tai h.
Tallennetut asetukset näkyvät näytössä.
3. Paina valitsintan.
Muistitoiminto käynnistyy. Toiminta-aika r kuluu näytössä.
Huomautus: Käynnistyksen jälkeen et voi enää muuttaa
muistipaikkaa.
Huomautus: Asetetut ohjelmat jäävät muistiin sähkökatkon
jälkeen.
Toiminta-aika on kulunut loppuun
Kuulet äänimerkin. Muistitoiminto on päättynyt. Kytke laite pois
päältä valitsimella % tai tee uusi asetus. Voit sammuttaa
äänimerkin aikaisemmin valitsimella 0.
Pysäyttäminen
Paina valitsinta n tai avaa laitteen luukku. Toiminto pysähtyy.
Paina sulkemisen jälkeen valitsinta n. Toiminto jatkuu.
Perusasetusten muuttaminen
Laitteessasi on erilaisia perusasetuksia, jotka voit muuttaa
milloin tahansa.
Perusasetukset
Taulukosta löydät kaikki perusasetukset ja
muutosmahdollisuudet.
Edellytys: laite on kytketty pois päältä.
1. Paina valitsinta 0 muutaman sekunnin ajan.
Näyttöön ilmestyy ensimmäinen perusasetus.
2. Muuta perusasetusta kiertovalitsimella.
3. Vahvista valitsimella 0.
Näyttöön ilmestyy seuraava perusasetus. Voit käydä kaikki
perusasetukset läpi valitsimella 0 ja tehdä muutokset
kiertovalitsimella.
4. Paina lopuksi valitsinta 0 muutaman sekunnin ajan.
Kaikki asetukset on otettu käyttöön.
Voit muuttaa asetuksiasi milloin tahansa.
Hoito ja puhdistus
Mikroaaltouunisi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, jos hoidat ja
puhdistat sitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka
hoidat ja puhdistat laitettasi oikealla tavalla.
: Oikosulkuvaara!
Älä käytä puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.
: Palovamman vaara!
Älä puhdista laitetta välittömästi pois päältä kytkemisen jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä.
Huomautuksia
■ Laiteen etupuolella esiintyy pieniä värieroja eri materiaalien
kuten lasin, muovin tai metallin takia.
■ Luukun lasissa olevat, valumajälkiä muistuttavat varjot ovat
heijastumia uunilampun valosta.
■ Emali kovetetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa. Siinä voi
syntyä vähäisiä värimuutoksia. Se on normaalia, eikä se
vaikuta mitenkään toimintaan. Ohuiden peltien reunoja ei
voida täysin emaloida. Siksi ne voivat olla paljaita. Tämä ei
heikennä korroosiosuojaa.
■ Epämiellyttävät hajut esim. kalan valmistuksen jälkeen voit
poistaa helposti. Laita pari pisaraa sitruunanmehua
kupilliseen vettä. Laita lusikka astiaan viivästyneen
kiehumisen välttämiseksi. Kuumenna vettä 1 - 2 minuuttia
suurimmalla mahdollisella mikroaaltoteholla.
Puhdistusaine
Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista,
noudata taulukon ohjeita. Älä käytä
■ voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
Perusasetus Mahdollisuudet Selostus
™‚ Kellonäyttö
‚ = päälle
Kellonäyttö
ƒ= pois
Kellonajan näyttö
™ƒ Äänimerkin kesto
ƒ = keskipitkä = 2 minuuttia
‚ = lyhyt = 10 sekuntia
„ = pitkä = 5 minuuttia
Äänimerkki toiminta-ajan päättymisen jälkeen
™„ Valitsinääni
‚ = päälle
Valitsinääni
ƒ= pois
Vahvistusääni valitsinta painettaessa
™… Odotusaika
ƒ = keskipitkä = 5 sekuntia
‚ = lyhyt = 2 sekuntia
„ = pitkä = 10 sekuntia
Odotusaika eri vaiheiden välillä, säädön jäl-
keen
Sivu: 23
24
■ metallista puhdistuslastaa laitteen luukun lasin
puhdistamiseen,
■ metallista puhdistuslastaa luukun tiivisteen puhdistamiseen,
■ kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä,
■ vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.
Voit helpottaa puhdistamista kytkemällä uunilampun päälle.
Avaa sitä varten laitteen luukku.
Häiriötaulukko
Jos häiriöitä esiintyy, kyseessä on usein vain pikkuasia. Ennen
kuin soitat huoltoon, yritä poistaa häiriö itse taulukon avulla.
Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla,
tutustu lukuun Testattu koekeittiössämme. Sieltä löydät monia
vihjeitä ja ohjeita ruoanvalmistukseen.
: Sähköiskun vaara!
Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa
suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko.
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle
Alue Puhdistusaine
Laitteen etusivu Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
lasinpesunainetta tai metallista puhdis-
tuslastaa.
Ruostumaton teräs Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkke-
lys- ja valkuaistahrat välittömästi.
Tahrojen alle voi muodostua korroosi-
oita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä
on saatavana erityisiä ruostumattoman
teräksen puhdistusaineita.
Luukun pinnat Lasinpesuaine:
Puhdista talousliinalla. Älä käytä puhdis-
tuslastaa.
Uunilampun lasisuo-
jus
Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla.
Luukun tiiviste
Älä poista!
Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla, älä hankaa. Älä
käytä puhdistukseen metallista puhdis-
tuslastaa.
Varusteet Kuuma astianpesuaineliuos:
Liota ja puhdista talousliinalla tai har-
jalla.
Teräksinen uunitila Kuuma astianpesuaineliuos tai etikka-
vesi:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehme-
ällä liinalla.
Kun likaantuminen on runsasta: uunin-
puhdistusaine, käytä vain kylmässä
uunitilassa. Käytä mieluiten terässientä.
Älä käytä uunin puhdistussuihketta tai
muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita
tai hankausaineita. Hankaustyynyt, kar-
keat sienet ja teräsvilla eivät myöskään
sovi. Ne naarmuttavat pintaa. Anna sisä-
pintojen kuivua kunnolla.
Alue Puhdistusaine
Häiriö Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohjeet
Laite ei toimi. Sulake palanut Tarkista sulakerasiasta, onko laitteen sulake
kunnossa.
Pistoke ei ole pistorasiassa Liitä pistoke
Sähkökatko Tarkista, palaako keittiön valo.
Virheellinen käyttö Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Kytke
noin 10 sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
Laite ei ole käynnissä. Näytössä
on toiminta-aika.
Asetusten jälkeen ei painettu valitsinta n. Paina valitsinta n tai kytke laite pois päältä.
Mikroaaltouuni ei käynnisty. Luukkua ei suljettu kunnolla. Tarkasta, onko luukun väliin jäänyt ruoantähteitä
tai joku esine. Varmista, että tiivisteiden pinnat
ovat puhtaat. Tarkasta, onko luukun tiiviste
kääntynyt pois paikaltaan.
Valitsintan ei painettu. Paina valitsintan.
Ruoka lämpenee hitaammin kuin
aikaisemmin.
Olet asettanut liian pienen mikroaaltotehon. Valitse suurempi teho.
Laitteessa on tavallista suurempi määrä ruo-
kaa.
Kaksinkertainen määrä ­ lähes kaksinkertainen
aika
Ruoka oli tavallista kylmempää. Sekoita tai käännä ruokaa välillä.
Kuulet äänimerkin. Kaksoispiste
vilkkuu näytössä.
Laite on esittelytilassa. 1. Paina valitsinta 2.
2. Pidä valitsin ` painettuna kolmen sekunnin
ajan.
Esittelytila on kytketty päältä.
Sivu: 24
25
Virheilmoitukset
Eräiden virheilmoitusten kohdalla voit ehkä itse korjata asian.
Uunilampun vaihto
Voit vaihtaa uunilampun itse. Lämmönkestäviä
halogeenilamppuja 240 V, 25 W on saatavana huoltopalvelusta
tai alan liikkeistä.
: Sähköiskun vaara!
Älä vaihda uunilamppua, kun laite on kytketty päälle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulakerasiassa oleva sulake pois päältä.
Huomautus: Ota uusi halogeenilamppu pakkauksesta aina
kuivalla liinalla. Se pidentää lampun käyttöikää.
Toimi näin
Huomautus: Uunilampun vaihtamista varten on laite otettava
pois paikaltaan. Noudata asennusohjetta.
1. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä tai irrota
verkkopistoke.
2. Avaa laitteen luukku.
Irrota uunin oikealla ja vasemmalla puolella olevat
kiinnitysruuvit. Noudata asennusohjetta.
3. Nosta laite varovasti pois paikaltaan.
4. Ruuvaa vasemmassa sivuseinässä ulkona olevan
lampunsuojuksen ruuvi irti ja ota suojus pois paikaltaan.
(kuva A) Vedä halogeenilamppu pois paikaltaan. (kuva B)
5. Laita uusi halogeenilamppu paikalleen (kuva C)
6. Ruuvaa lampunsuojus paikalleen.
Asenna laite taas päinvastaisessa järjestyksessä.
7. Kytke sulake sulakerasiassa taas päälle tai liitä
verkkopistoke.
Lasisuojuksen vaihto
Kun uunin lasisuojus on vaurioitunut, on se vaihdettava.
Suojuksia on saatavana huoltopalvelusta. Ilmoita aina laitteesi
E­numero ja FD­numero.
Huoltopalvelu
Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen.
Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään
tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.
Mallinumero ja sarjanumero
Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Tyyppikilpi numeroineen
löytyy uunista. Jotta löydät tiedot tarvittaessa helposti, voit
kirjoittaa laitteesi tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumeron
tähän.
Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti
käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös
takuuaikana.
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa
Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että
korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää
alkuperäisiä varaosia.
Tämä laite vastaa normia EN 55011 tai CISPR 11. Kyseessä on
ryhmän 2, luokan B tuote.
Virheilmoitus Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohje
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus "Er1", "Er4",
"Er18" "E305".
Tekninen vika. Soita huoltopalveluun.
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus "Er11".
"Valitsin jumittunut"
Valitsimet ovat likaiset tai mekaniikka
on jumittunut.
Paina kaikkia valitsimia useita kertoja. Puhdista
valitsimet kuivalla liinalla. Avaa ja sulje laitteen
luukku. Jos tämä ei auta, ota yhteys huoltopal-
veluun.
%
$
&
E­nro FD­nro
Huoltopalvelu O
FIN 020 751 0700
Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)
Sivu: 25
26
Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden
lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille
kotitalouksille.
Tekniset tiedot
Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Ohjelma-automatiikka
Ohjelma-automatiikan avulla voit valmistaa ruokia vaivattomasti.
Valitset ohjelman ja syötät ruoan painon. Ohjelma-automatiikka
huolehtii optimaalisesta asetuksesta. Valittavanasi on
9 ohjelmaa.
Ohjelman säätäminen
Kun olet valinnut ohjelman, tee asetukset seuraavasti.
Esimerkkikuva: Ohjelma 2, paino 1 kg.
1. Paina valitsinta %.
Laite on käyttövalmis.
2. Paina valitsinta `.
Näyttöön ilmestyy ensimmäinen ohjelman numero.
3. Valitse ohjelman numero kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta f.
Näyttöön ilmestyy painoehdotus 0,50 kg.
5. Säädä paino kiertovalitsimella.
6. Paina valitsintan.
Ohjelma käynnistyy. Toiminta-aika [r] kuluu näytössä.
Ohjelma on päättynyt
Kuulet äänimerkin. Ohjelma on päättynyt, laite lakkaa
kuumenemasta. Kytke laite pois päältä valitsimella % tai tee
uusi asetus.
Ohjelman keskeyttäminen
Paina valitsinta %.
Laite on kytketty pois päältä.
Ohjelman muuttaminen
Kun ohjelma on käynnistynyt, ohjelman numeroa ja asetettua
painoa ei voi enää muuttaa.
Toiminta-ajan muuttaminen
Ohjelma-automatiikan yhteydessä et voi muuttaa toiminta-aikaa.
Käyttöjännite 220-240 V, 50 Hz
Suurin kokonaisliitäntäteho 1180 W
Mikroaaltoteho 1000 W (IEC 60705)
Mikroaaltojen taajuus 2450 MHz
Sulake vähintään 10 A
Mitat (k x l x s)
­ laite 454 x 595 x 563,5 mm
- uunitila 236 x 445 x 348 mm
VDE­tarkastettu kyllä
CE­merkki kyllä
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/
EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus-
ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Sivu: 26
27
Sulatus ja kypsennys ohjelma-automatiikan
avulla
Huomautuksia
■ Ota elintarvike pakkauksesta ja punnitse se. Jos et voi antaa
tarkkaa painoa, pyöristä ylös- tai alaspäin.
■ Käytä ohjelmissa aina mikron kestäviä astioita, esimerkiksi
lasisia tai keraamisia, tai uunipannua. Noudata
ohjelmataulukossa olevia varusteohjeita.
■ Aseta elintarvikkeet kylmään uuniin.
■ Taulukko, jossa mainitaan sopivat elintarvikkeet, painoalueet
ja tarvittavat varusteet, on ohjeiden jälkeen.
■ Painon asettaminen painorajojen ulkopuolelle ei ole
mahdollista.
■ Useiden ruokalajien yhteydessä kuulet jonkin ajan kuluttua
äänimerkin. Käännä elintarvike tai sekoita ruokaa.
Sulatus
Huomautuksia
■ Pakasta ja säilytä pakastetut elintarvikkeet mahdollisimman
litteinä kerta-annoksina -18 °C:ssa.
■ Laita pakastettu elintarvike matalaan astiaan, esim. lasi- tai
posliinilautaselle.
■ Peitä herkät ja ulkonevat osat pienellä palalla alumiinifoliota.
Siten vältät ennenaikaisen kypsymisen. Varmista, että
alumiinifolio ei kosketa uunitilan seiniä.
■ Kun elintarvike on sulanut, anna sen jälkisulaa vielä 10 -
90 minuuttia, jotta lämpötila tasaantuu.
■ Lihaa, lintua tai kalaa sulatettaessa muodostuu nestettä.
Poista neste kääntämisen yhteydessä. Älä missään
tapauksessa käytä sitä tai päästä sitä kosketuksiin muiden
elintarvikkeiden kanssa.
■ Sulata leipää vain tarvittava määrä. Se kuivuu nopeasti.
■ Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.
■ Laita kokonaiset linnut astiaan ensin rintapuoli alaspäin,
linnunosat nahkapuoli alaspäin. Peitä luut ja siivet pienellä
palalla alumiinifoliota.
Kuoritut perunat
Huomautus: Leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa
perunoita kohden yksi ruokalusikallinen vettä ja vähän suolaa.
Vihannekset
Huomautuksia
■ Vihannekset, tuoreet: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää
100 g:aa kohden yksi ruokalusikallinen vettä.
■ Vihannekset, pakaste: sopivia ovat vain kiehautetut,
esikypsentämättömät vihannekset. Pakastevihannekset
kermakastikkeessa eivät ole sopivia. Lisää 1-3 rkl vettä. Älä
lisää vettä pinaattiin ja punakaaliin.
Riisi
Huomautuksia
■ Älä käytä keittopussiriisiä.
■ Lisää kaksin- tai kaksi ja puolikertainen määrä vettä nestettä
riisin joukkoon.
Kala
Huomautus: Kalafilee, tuore: lisää 1-3 ruokalusikallista vettä tai
sitruunanmehua.
Vetäytymisajat
Eräät ruokalajit tarvitsevat ohjelman päättymisen jälkeen vielä
vetäytymisajan uunissa.
Ruokalaji Vetäytymisaika
Vihannekset n. 5 minuuttia
Kuoritut perunat n. 5 minuuttia. Kaada ensin muodos-
tunut vesi pois.
Riisi 5-10 minuuttia
Lihamureke 10 minuuttia
Ohjelman nro Sopiva elintarvike Paino kg Astia/varuste
Sulatus
1
Kokonainen leipä* Vehnäleipä, sekaleipä, kokojyvä-
leipä
0,20 - 1,50 Matala avoin astia
2 Jauheliha* Naudan-, lampaan-, sianjauheliha 0,20 - 1,00 Matala avoin astia
3
Linnunosat* Broilerin koipireisi, broilerinpuoli-
kas
0,20 - 1,20 Matala avoin astia
4
Kalafilee* Hauki-, turska-, puna-ahven-, seiti-,
kuhafilee
0,20 - 1,00 Matala avoin astia
* Noudata kääntämisestä muistuttavaa äänimerkkiä.
Kypsennys
5
Vihannekset, tuoreet* Kukkakaali, parsakaali, pork-
kana, kyssäkaali, purjo, paprika,
kesäkurpitsa
0,20 - 1,00 Kannellinen astia
6
Vihannekset, pakaste* Kukkakaali, parsakaali, porkka-
nat, kyssäkaali, punakaali, pinaatti
0,20 - 1,00 Kannellinen astia
7
Kuoritut perunat* Kiinteät, melko kiinteät tai jauhoi-
set perunat
0,20 - 1,00 Kannellinen astia
8 Riisi, pitkäjyväinen riisi* 0,10 - 0,50 Korkea kannellinen astia
9
Tuoreen kalafileen hau-
dutus
Hauki-, turska-, puna-ahven-, seiti-,
kuhafilee
0,20 - 1,00 Kannellinen astia
* Noudata kääntämisestä ja sekoittamisesta muistuttavia äänimerkkejä.
Sivu: 27
28
Testattu koekeittiössämme
Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset
säädöt. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten
sopivan mikroaaltotehon. Saat myös astioita ja valmistusta
koskevia vihjeitä.
Huomautuksia
■ Taulukossa olevat arvot pätevät, kun ruoka asetetaan
kylmään ja tyhjään uuniin. Esilämmitä vain, kun taulukossa
kehotetaan niin tekemään. Poista ennen käyttöä uunista
kaikki varusteet, joita et tarvitse.
■ Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden
laadusta ja ominaisuuksista.
■ Käytä laitteen mukana toimitettuja varusteita. Varusteita on
saatavana lisävarusteena alan liikkeistä tai huoltopalvelusta.
■ Käytä aina patalappua, kun otat kuuman varusteen tai astian
uunista.
Sulatus, kuumennus ja kypsennys mikrossa
Seuraavista taulukoista löydät useita käyttömahdollisuuksia ja
säätöarvoja mikroaaltouunia varten.
Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat astiasta,
elintarvikkeen laadusta, lämpötilasta ja ominaisuuksista.
Taulukoissa on mainittu yleisimmät aikavälit. Aseta ensin lyhin
aika ja pidennä sitä tarvittaessa.
Jos Sinulla on elintarviketta eri määrä kuin taulukoissa on
mainittu. Silloin pätee seuraava nyrkkisääntö:
Kaksinkertainen määrä ­ lähes kaksinkertainen toiminta-aika,
puolet määrästä = puolet ajasta
Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää useita kertoja. Tarkasta
lämpötila.
Sulatus
Huomautuksia
■ Laita pakasteruoka avoimessa astiassa ritilälle.
■ Herkät osat kuten esim. broilerin luut ja siivet tai paistin
rasvaiset reunat voit peittää pienellä palalla alumiinifoliota.
Folio ei saa koskettaa uunitilan seiniä. Voit poistaa
alumiinifolion, kun puolet sulatusajasta on kulunut.
■ Käännä tai sekoita ruokaa välillä 1 - 2 kertaa. Isot palat tulisi
kääntää useamman kerran. Poista sulamisneste kääntämisen
yhteydessä.
■ Anna sulaneen tuotteen vetäytyä vielä 10 - 60 minuuttia
huoneenlämmössä, jotta lämpö tasaantuu. Sitten voit ottaa
linnuista sisäelimet pois.
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää 2 - 3 kertaa.
Sulatus Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto minuut-
teina
Huomautukset
Naudan-, vasikan- tai porsaanliha
kokonaisena (luulla ja luuttomana)
800 g 180 W, 15 min + 90 W, 15­25 min Käännä useamman kerran
1 kg 180 W, 20 min + 90 W, 20-30 min
1,5 kg 180 W, 25 min + 90 W, 25­30min
Naudan-, vasikan tai porsaanliha
paloina tai siivuina
200 g 180 W, 5-8 min + 90 W, 5-10 min Kun käännät, irrota sulaneet osat toi-
sistaan
500 g 180 W, 8-11 min + 90 W, 10-15 min
800 g 180 W, 12-15 min + 90 W, 15-20 min
Jauheliha, sekoitus 200 g 90 W, 10-15 min Käännä useamman kerran, poista jo
sulanut liha
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
800 g 180 W, 10 min + 90 W, 15-20 min
Lintu tai linnunosat 600 g 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min Käännä useamman kerran
1,2 kg 180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min
Kalafilee, kalapihvi tai viipaleet 400 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min Irrota sulaneet osat toisistaan
Kala kokonaisena 300 g 180 W, 3 min + 90 W, 10-15 min Käännä välillä
600 g 180 W, 8 min + 90 W, 15-20 min
Vihannekset, esim. herneet 300 g 180 W, 10-15 min
Hedelmät, esim. vadelmat 300 g 180 W, 6-9 min Sekoita välillä varovasti, irrota sulaneet
osat toisistaan.
500 g 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min
Voi, sulatus 125 g 180 W, 1 min + 90 W, 1-2 min Poista pakkaus kokonaan
250 g 180 W, 1 min + 90 W, 2-4 min
Kokonainen leipä 500 g 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min Käännä välillä
1 kg 180 W, 12 min + 90 W, 10-20 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku 500 g 90 W, 10-15 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai kreemiä, irrota kakkupalat
toisistaan
750 g 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min
Kakku, mehukas,
esim. hedelmäkakku, rahkakakku
500 g 180 W, 5 min + 90 W, 15-20 min Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta,
kermaa tai liivatetta
750 g 180 W, 7 min + 90 W, 15-20 min
Sivu: 28
29
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.
Ruoan kuumentaminen
: Palovamman vaara!
Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista.
Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että
nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin tärinä
voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä
voimakkaasti yli ja roiskuu. Kun kuumennat nesteitä, laita aina
lusikka astiaan. Siten vältät viivästyneen kiehumisen.
Huomio!
Metallin - esim. lusikan lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n
päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat
rikkoa luukun sisälasin.
Huomautuksia
■ Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin
ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitetussa astiassa. Ruoan eri
ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
■ Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta,
käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää useita kertoja. Tarkasta
lämpötila.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen
vielä 2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.
Pakasteruokien sulatus, kuumennus
tai kypsennys
Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
300-400 g 600 W, 8-13 min
Keitto 400 g 600 W, 8-12 min
Pataruoat 500 g 600 W, 10-15 min
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa,
esim. gulassi
500 g 600 W, 10-15 min Kun käännät, irrota lihanpalat toisistaan
Kala, esim. fileepalat 400 g 600 W, 10-15 min Lisää tarvittaessa vettä, sitruunanme-
hua tai viiniä
Paistokset, esim. Lasagne, Cannelloni 450 g 600 W, 10­15 min Käytä astian alustana ritilää.
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit 250 g 600 W, 3-7 min Lisää vähän nestettä
500 g 600 W, 8-12 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali,
porkkanat
300 g 600 W, 7-11 min Lisää astiaan vettä sen verran, että sen
pohja peittyy.
600 g 600 W, 14-17 min
Pinaatti 450 g 600 W, 10-15 min Kypsennys vettä lisäämättä
Ruoan kuumentaminen Paino Mikroaaltoteho watteina,
kesto minuutteina
Huomautuksia
Ateria, lautasruoka, valmisruoka
(2-3 lajia)
600 W, 5-8 min -
Juomat 125 ml 1000 W, ½-1 min Laita lusikka lasiin, älä kuumenna alkoholijuomia
liikaa; tarkista välillä
200 ml 1000 W, 1-2 min
500 ml 1000 W, 3-4 min
Vauvanruoka, esim. maitopullo 50 ml 360 W, n ½ min Aseta pullo ilman tuttia tai kantta uunin pohjalle;
ravista tai sekoita kunnolla lämmittämisen jälkeen;
tarkista lämpötila ehdottomasti
100 ml 360 W, ½-1 min
200 ml 360 W, 1-2 min
Keitto 1 kuppi à 175 g 600 W, 2-3 min -
Keitto 2 kuppia à 175 g 600 W, 3-4 min -
Keitto 4 kuppia à 175 g 600 W, 6-8 min -
Liha kastikkeessa 500 g 600 W, 7-10 min Irrota lihaviipaleet toisistaan
Pata 400 g 600 W, 5-7 min -
800 g 600 W, 7-8 min -
Vihannekset, 1 annos 150 g 600 W, 2-3 min -
Vihannekset, 2 annosta 300 g 600 W, 3-5 min -
Sivu: 29
30
Ruoan kypsentäminen
Huomautuksia
■ Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka
sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita
elintarvikkeita kerroksittain.
■ Kypsennä ruoka suljetussa astiassa. Jos Sinulla ei ole astiaan
sopivaa kantta, käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
■ Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää
suolaa ja mausteita säästeliäästi.
■ Anna ruoan lämpötilan tasaantua kypsentämisen jälkeen vielä
2 - 5 minuuttia.
■ Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois
uunista.
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä
Testiruoat normin EN 60705 mukaan
Tarkastuslaitokset tarkastavat mikroaaltolaitteiden laadun ja
toiminnan näiden ruokalajien perusteella.
Normien EN 60705, IEC 60705 ja DIN 44547 ja EN 60350
(2009) mukaan
Kypsennys yksin mikrolla
Ruoan kypsentäminen Paino Mikroaaltoteho watteina, kesto
minuutteina
Huomautuksia
Kokonainen broileri, tuore, ilman
sisäelimiä
1,2 kg 600 W, 22-25 min Käännä, kun puolet ajasta on kulunut
Kalafilee, tuore 400 g 600 W, 7-12 min -
Vihannekset, tuoreet 250 g 600 W, 5-10 min Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa vihanneksia kohden 1 - 2 rkl
vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 10-15 min
Perunat 250 g 600 W, 8-10 min Leikkaa perunat samankokoisiksi paloiksi;
lisää 100 g:aa kohden 1 - 2 rkl vettä;
sekoita välillä
500 g 600 W, 12-15 min
750 g 600 W, 15-22 min
Riisi 125 g 600 W, 4-6 min +
180 W, 14-16 min
Lisää kaksinkertainen määrä nestettä
250 g 600 W, 6-8 min +
180 W, 14-16 min
Jälkiruoat, esim. vanukas (jau-
heesta)
500 ml 600 W, 5-7 min Sekoita vanukasta välillä vispilällä 2­3 kertaa.
Hedelmät, hilloke 500 g 600 W, 9-12 min -
Et löydä valmistettavalle ruokamäärälle säätötietoa. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan nyrkkisäännön
mukaan:
Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika
Puolet määrästä = puolet ajasta
Ruoasta tuli liian kuivaa. Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi kypsennysaika tai valitse mata-
lampi mikroaaltoteho. Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, kuumaa tai
kypsää.
Aseta pidempi aika. Suurempiin määriin tai korkeampiin ruokiin tar-
vitaan enemmän aikaa.
Ruoka on kypsennysajan päätyttyä reunasta ylikuumentunut,
mutta ei ole keskeltä vielä valmis.
Sekoita välillä ja valitse seuraavalla kerralla matalampi teho ja
pidempi toiminta-aika.
Lintu tai liha on sulatuksen jälkeen pinnalta kypsynyt, mutta ei
ole keskeltä vielä sulanut.
Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho. Jos sulatet-
tava määrä on suuri, käännä tuote myös useaan kertaan.
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Munamaito, 1000 g 600 W, 11-12 min + 180 W, 10-15 min Laita pyrex-vuoka uunin pohjalle
Kakkupohja, 475 g 600 W, 8-10 min Pyrex-vuoka Ø 22 cm.
Lihamureke, 900 g 600 W, 25-30 min Pitkänmallinen pyrex-vuoka, 28 cm pitkä
Sivu: 30
31
Sulatus yksin mikrolla
Ruokalaji Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina Huomautus
Liha, 500 g Ohjelma 2, 500 g
tai
180 W, 7 min + 90 W, 8-12 min
Laita astia uunin pohjalle.
Laita astia ritilälle.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch HMT35M653 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch HMT35M653

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch HMT35M653, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch HMT35M653 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch HMT35M653 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.