Bosch DID09T950 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch DID09T950 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DID09T950
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja

Sisällysluettelo

Sivu: 92
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
93
Käännä ennen lukemista kuvasivut esiin.
Tärkeitä ohjeita
Käytöstä poistetut laitteet ovat
arvottomia jätteitä.
Käytöstä poistetut laitteet voidaan käyttää
hyväksi toimittamalla ne kierrätykseen,
jolloin niistä saadaan raaka-aineita
uusiokäyttöön.
Tee käytöstä poistettu laite
käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
Pakkaus on suojannut laitettanne aina
siihen asti, kun se on teille saapunut.
Kaikki pakkauksessa käytetyt materiaalit
ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Suojele ympäristöä hävittämällä
pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
Myyntiliike tai kunnan tai kaupungin
jätehuoltoasioista vastaavat henkilöt
antavat neuvoja paikallisesta
jätehuollosta.
Liesituuletinta voidaan käyttää
ilmanpoistoa varten.
Asenna liesituuletin aina keittotason
keskikohdan yläpuolelle.
Sähkölieden keittotason ja
liesituulettimen alareunan välisen
etäisyyden tulee olla vähintään: 550 mm.
(katso kuvat).
Suositeltu: 700mm.
Liesituulettimen asennus on sallittu
(esim. kipinöinnistä aiheutuvan)
palovaaran vuoksi kiinteillä polttoaineilla
toimivien liesien yläpuolelle vain, jos liesi
on varustettu suljetulla kiinteällä kannella
ja jos noudatetaan maakohtaisia
määräyksiä.
Tämä rajoitus ei koske kaasuliesiä eikä
kaasukeittotasoja.
Mitä pienempi liesituulettimen ja
keittotason välinen etäisyys on, sitä
suurempi on mahdollisuus, että ylös
kohoava vesihöyry muodostaa pisaroita
liesituulettimen alaosaan.
Kaasulla toimivia keittotasoja ja liesiä
koskevia lisäohjeita:
Noudata kaasulla toimivien
keittotasojen asennuksessa maakohtaisia
lakisääteisiä määräyksiä (esim. Saksassa:
Tekniset määräykset kaasuasennuksista
TRGI).
Noudata voimassaolevia
asennusmääräyksiä ja kaasulaitteiden
valmistajien asennusohjeita.
Asenna liesituuletin siten, että
ainoastaan sen toisella puolella on korkea
kaappi tai seinä.
Vähimmäisetäisyys 50mm.
Kaasulla toimivat keittotasot:
keittotason ja liesituulettimen alareunan
välillä tulee olla tilaa vähintään: 650mm.
(katso kuvat).
Suositellaan: 700mm.
Tämän laitteen
merkintä perustuu
käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita
(waste electrical and
electronic equipment
(WEEE) koskevaan
direktiiviin 2002/96/CE.
Tämä direktiivi määrittää
käytettyjen laitteiden palautus- ja
kierrätyssäännökset koko EU:n alueella.
Sivu: 93
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
94
Ennen asennusta
Liesituulettimen paras mahdollinen
teho:
‰ Lyhyt sileä poistoputki.
‰ Mahdollisimman vähän mutkia.
‰ Halkaisijaltaan isot putket ja loivat
mutkat.
Jos käytetään pitkiä,
karkeapintaisia poistoilmaputkia,
paljon mutkia tai halkaisijaltaan
pieniä putkia, ei tuulettimen teho
ole enää optimaalinen ja samalla
melu lisääntyy.
‰ Pyöreät putket, suositeltava
sisähalkaisija 150 mm.
‰ Litteiden kanavien sisäpinta-alan
tulee olla yhtä suuri kuin pyöreiden
putkien sisäpinta-ala.
Niissä ei saa olla jyrkkiä
käännöksiä.
Ø 150 mm n. 177 cm2
‰ Jos putken halkaisija on erilainen:
käytä tiivistenauhaa.
‰ Hormiliitännässä on huolehdittava
riittävän tuloilman saannista.
Poistoilmaputken liitäntä Ø 150 mm:
‰ Kiinnitä poistoilmaputki suoraan
asennuskaulukseen.
Putket, jotka ovat pienempiä kuin 150
mm, eivät ole luotettavia.
Imusuoritus vähenee, mitä kauemmas
keittotasosta mennään.
Asennussuunnittelun aikana tulee ottaa
huomioon myös savunpoiston
suppilomuoto, jonka kallistuvuus on noin
10 – 15°.
Katon esivalmistelut:
‰ Katon tulee olla tasainen ja
vaakasuora.
‰ Varmista, että tulpat on kiinnitetty
kunnolla.
‰ Tuulettimen mukana toimitettavat
tulpat sopivat betoniin ja
luonnonkiveen.
‰ Jos katto on muuta materiaalia, käytä
siihen soveltuvia kiinnitystarvikkeita.
Huomio: Liesituulettimen mukana
toimitetaan standardikiinnitysmateriaalit.
Asennuksesta vastaavan tulee varmistua
siitä, että kiinnityslaitteet soveltuvia seinille
ja/tai katoille.
Valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta
asennuksesta tai vääristä
kiinnitysvälineistä johtuvista vahingoista.
Katso M- sarjan kuvia painoa varten.
Oikeus muutoksiin teknisen kehityksen
puitteissa pidätetään.
Sivu: 94
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
95
Sähköliitäntä
Liesituulettimen saa liittää vain
määräysten mukaisesti asennettuun
suojakosketinpistorasiaan.
Laite tulee asentaa niin, että
pistokkeeseen päästään.
Sähkötiedot:
Sähkötiedot löytyvät laitteen sisäosan
tyyppikilvestä kun suodatinkehys on
poistettu.
Korjaustöiden ajaksi liesituuletin on
irrotettava sähköverkosta.
Liitäntäjohdon pituus: 1,30 m.
Kun liitäntä on kiinteä:
Liesituulettimen liitännän saa tehdä
ainoastaan paikallisen sähkölaitoksen
valtuuttama sähköasentaja.
Asennuspaikassa on oltava katkaisija,
jonka kosketinväli on yli 3 mm ja joka
katkaisee virran kaikkinapaisesti. Tälläisia
katkaisijoita ovat automaattiset katkaisijat
ja releet.
Jos liesituulettimen liitäntäjohto
vioittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai
valtuutettu huoltoliike tai huoltomies
vahinkojen välttämiseksi
Tämä liesituuletin vastaa EU:n
häiriönpoistomääräyksiä.
Asennus
Liesituuletin on tarkoitettu asennettavaksi
keittiön kattoon tai tukevaa alaslaskettuun
kattorakenteeseen.
Ota huomioon, että keittotason ja
liesituulettimen välillä tulee olla tilaa
vähintään 550 mm (sähköliedet) tai 650
mm (kaasuliedet).
Huom.: Varo vahingoittamasta herkkiä
teräspintoja.
Asenna tuote M-sarjassa osoitettujen
kuvien mukaisesti.
Sivu: 95
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
96
Ennen ensimmäistä käyttöä
Ensimmäinen käyttö:
‰ Tämä käyttöohje on tarkoitettu eri
malleille.
Tästä johtuen on mahdollista, että
kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja
varusteet eivät koske hankkimaasi
laitetta.
‰ Tämä liesituuletin vastaa
sähkölaitteita koskevia
turvallisuusohjeita.
Korjauksia saavat suorittaa vain alan
ammattilaiset.
Ammattitaidottomasti tehdyt
korjaukset voivat aiheuttaa laitteen
käyttäjälle suuria vaaroja.
Älä suorita liekitystä liesituulettimen
alla. Nousevat liekit aiheuttavat
palovaaran rasvasuodattimessa.
Keittotason tulee aina olla keitto- tai
paistoastioiden peittämä.
Liesituulettimen käyttö kiinteillä
polttoaineilla (hiili, puu tai tms.) toimivien
tulisijojen yläpuolella on sallittu vain
varauksin (katso asennusohje).
Jos laite on vaurioitunut, sitä ei saa
ottaa käyttöön.
Liitännän ja käyttöönoton saa suorittaa
vain alan ammattilainen.
Tämä liesituuletin on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
Käyttä liesituuletinta vain yhdessä
paikoilleen asennettujen lamppujen
kanssa.
Vaihda rikki menneiden lamppujen
tilalle heti uudet jäljellä olevien lamppujen
ylikuormittumisen välttämiseksi.
Liesituuletinta ei saa käyttää ilman
rasvasuodatinta.
Ylikuumentuneet rasvat tai öljyt
syttyvät helposti palamaan.
Käytä siksi öljyä tai rasvaa ruoan, esim.
ranskan perunoiden, valmistukseen vain
valvonnan alaisena.
Puhdista liesituuletin huolellisesti
ennen sen ensimmäistä käyttöä.
Liesituulettimen päälle ei saa asettaa
esineitä.
Jos liesituulettimen liitäntäjohto
vioittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai
valtuutettu huoltoliike tai huoltomies
vahinkojen välttämiseksi.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Laitetta ei saa käyttää ilman valvontaa
sellaiset henkilöt tai alaikäiset lapset,
- jotka eivät fyysisiltä tai henkisiltä
kyvyiltään siihen pysty;
- tai joilla ei ole riittävästi tietoa ja
kokemusta laitteen oikeaoppiseen ja
turvalliseen käyttöön.
Kaasulla toimivat keittotasot/liedet
Paloturvallisuuden, palovammojen ja
laitteen vaurioitumisen ehkäisemiseksi älä
käytä kaikkia kaasulla toimiva keittoalueita
samanaikaisesti maksimiteholla
pidemmän aikaa (maks. 15 minuuttia).
Kun liesituuletin on asennettu kaasulla
toimivan keittotason yläpuolelle, kytke
liesituuletin maksimiteholle, jos käytät
samanaikaisesti vähintään kolmea
kaasulla toimivaa keittoaluetta.
Muista, että yli 5 Kw:n suurtehopoltin
(Wok), vasta kahden kaasupolttimen
tehoa.
Älä ikinä käytä kaasulla toimivia
keittoalueita ilman, että niiden päällä on
keittoastioita. Säädä liekki niin, että se
ei ylitä keittiöastioiden reunoja.
Sivu: 96
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
97
‰ Lue huolellisesti käyttöohjeet, ennen
kuin käytät uutta laitetta. Niissä on
tärkeää turvallisuuteen ja käyttöön
liittyvää tietoa sekä laitteen hoito-
ohjeita.
‰ Säilytä hyvin käyttö- ja
asennusohjeet, jotta laitteen
mahdollinen uusi omistaja voi tutustua
niihin.
Toimintatavat
Hormiliitäntäinen M-sarjan kuva.
‰ Liesituuletin imee keittiöhöyryn ja
johtaa sen rasvasuodattimen läpi
ulkoilmaan.
‰ Rasvasuodatin kerää keittiöhöyryn
rasvapitoiset aineet.
‰ Keittiö pysyy puhtaana rasvasta ja
hajusta.
Poistoilma johdetaan ylöspäin
ilmanvaihtohormin kautta tai suoraan ulos,
ulkoseinän kautta.
) Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa
olevaan savu- tai ilmanvaihtohormiin, jota
tarvitaan niiden tilojen ilmanvirtaukseen,
joihin on asennettu tulisijat.
Kun poistoilma johdetaan ulos, on
noudatettava maakohtaisia
lakisääteisiä määräyksiä (esim.
maakohtaisia rakentamista koskevia
säädöksiä).
Mikäli poistoilma johdetaan
käyttämättöminä oleviin savu- tai
savukaasuhormeihin, siihen on saatava
lupa paikallisilta viranomaisilta.
) Kun liesituuletin on hormiliitäntäinen
ja samanaikaisesti käytössä on
huoneilmaa tarvitseva tulisija (kuten
esim. kaasu-, öljy-, tai hiililämmitteinen
lämmityslaite tai vedenlämmitin), on
huolehdittava riittävästä tuloilman
saannista, jotta tulisija saisi tarpeeksi
ilmaa palamista varten.
Vaaraton toiminta on mahdollista, jos
tulisijan sijoitushuoneessa alipaine ei ole
korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar).
Tähän päästään, jos palamiseen tarvittava
ilma voi aina virrata avoimien aukkojen
kautta, joita on esim. ovissa, ikkunoissa,
tulo- ja poistoilman liitännöissä, tai
ilmanvirtaus on järjestetty muita teknisiä
toimenpiteitä käyttäen, esim. keskinäisen
lukituksen tms. avulla.
Jos tuloilman saanti ei ole riittävä,
aiheuttavat takaisinimetyt
palamiskaasut myrkytysvaaran.
Tuloilma-/poistoilmahormi ei yksistään
takaa raja-arvojen pysymistä annetuissa
rajoissa.
Huomautus: Tilannetta arvioitaessa on
aina otettava huomioon asunnon
ilmastoinnin kokonaisratkaisu. Tämä
sääntö ei koske keittolaitteiden, esim.
keittotason tai kaasulieden, käyttöä.
Jos poistoilma johdetaan ulos
ulkoseinän läpi, on syytä käyttää
teleskooppiliitosta.
Sivu: 97
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
98
Liesituulettimen käyttö
Painikkeisiin liittyvien toimintojen
aktivoimiseksi näitä tulee painaa kevyesti
(lyhyen aikaa vähäisellä voimalla). Liian
voimakas ja pitkäkestoinen painaminen ei
aktivoi kyseisiä toimintoja.
Näin keittiöhöyry poistuu
tehokkaimmin:
‰ Käynnistä tuuletin
alkaessasi valmistaa ruokaa.
‰ Kytke tuuletin toiminnasta
vasta muutaman minuutin jälkeen
lopetettuasi ruoanvalmistuksen.
Äänimerkki
‰ Kun painiketta painetaan, kuuluu
äänimerkki toiminnon vahvistukseksi.
Tuulettimen käynnistys
‰ Paina painiketta +.
Tuuletustehon valinta
‰ Paina painiketta +.
Tuuletin kytkeytyy seuraavaksi
suuremmalle teholle.
‰ Paina painiketta -.
Tuuletin kytkeytyy edellistä
pienemmälle teholle.
Tuulettimen kytkeminen toiminnasta
‰ Paina painiketta O.
Näyttö sammuu hetken kuluttua.
Tai:
‰ Paina painiketta – niin usein, että
tuuletin kytkeytyy pois päältä.
Näyttö sammuu hetken päästä.
Korkein teho:
Tuuletin toimii tällöin maksimiteholla. Tätä
tuuletustehoa tarvitaan vain lyhyen aikaa.
‰ Paina painiketta + niin usein, että
näytölle syttyy .
‰ Jos et kytke korkeinta tehoa pois
päältä käsin, niin tuuletin kytkeytyy
10 minuutin kuluttua automaattisesti
teholle .
Tuulettimen jälkikäynti
‰ Paina painiketta .
Tuuletin käy 10 minuuttia teholla ,
näytöllä vilkkuu samalla piste. Sen
jälkeen tuuletin kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Valaistus
‰ Voit käyttää valaisinta milloin tahansa,
myös silloin kun tuuletin ei ole
toiminnassa.
Kaukosäädin
Valmistaja huolehtii
kaukosäätimen ohjelmoinnista.
Jos kaukosäädin ei ohjaa
liestituulettimen yhteydessä
olevia moottoria ja valoja,
noudata seuraavia toimenpiteitä.
Kaukosäätimen ohjelmointi
Paina kaukosäätimen “+”-painiketta, pidä
sitä painettuna ja käynnistä sitten
liesituuletin; suoritetun tunnistamisen
vahvistus on pitkä äänimerkki. Jos
äänimerkkiä ei kuulu 30 sekunnin
kuluessa, toista toimenpiteet.
valo
Tuuletin-
pois päältä
Tuulettimen
jälkikäynti
Tuulettimen käynnistys
ja tuuletustehon
lisääminen Korkein teho
Tuuletusteho
n näyttö
Tuuletustehon
pienentäminen
Sivu: 98
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
99
Kaukosäätimen toiminnot
+, -, merkinnöillä ja valolla on samat
toiminnot kuin kaukosäätimellä.
-painikkeen tarkoitus on sama kuin
tuulettimen jälkikäyttö -painikkeen.
Aikavälitoiminto
Tämän laitteen erityispiirre on
aikavälitoiminto, jonka ansiosta tuuletus
käynnistyy 10 minuutin ajaksi joka tunti
näytössä näkyvän vilkkuvan nopeuden
mukaisesti.
Tämä toiminto voidaan aktivoida ohjaimen
tai kaukosäätimen avulla.
Aikavälin aktivointi ohjaimella:
‰ paina samanaikaisesti painikkeita O
ja + ja päästä ne irti: näytöllä näkyy
numero 1;
‰ kun painat painiketta + , näytölle tulee
näkyviin seuraava sarja tuulettimen
nopeuksiin liittyen: 2→3→1→2 …;
‰ paina samanaikaisesti painikkeita O
ja + vahvistaaksesi nopeuden, jolla
tuulettimen tulee toimia
aikavälitoiminnolla.
Aikavälin aktivointi kaukosäätimellä:
‰ paina painiketta : valaistu osoitin
näyttää nopeuden 1;
‰ painamalla painiketta +, valaistu
osoitin näyttää tuulettimen nopeudet
sarjassa 2→3→1→2 …;
‰ paina painiketta vahvistaaksesi
nopeuden, jolla tuulettimen tulee
toimia aikavälitoiminnolla.
Jos ohjelmointivaiheessa näytettyä
aikavälitoimintoa ei vahvisteta muutaman
sekunnin kuluessa, aikaväliohjelmoinnista
poistutaan.
Painamalla mitä tahansa painiketta,
valopainiketta lukuunottamatta,
aikavälitoiminto kytketään pois päältä.
Kaukosäädin on paristokäyttöinen. Kun
paristo loppuu, seuraavat toimenpiteet
tulee suorittaa:
1. Ruuvaa irti takana olevat kaksi ruuvia
jo poista kansi.
2. Poista paristo ja vaihda se uuteen
samanlaiseen.
3. Sulje kansi uudelleen ja ruuvaa ruuvit
kiinni.
Noudata maakohtaisia standardeja tyhjien
paristojen hävittämiseksi.
Sivu: 99
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
100
Suodattimet ja huolto
Rasvasuodatin:
Keittiöhöyryn rasvaisten osasten
keräämiseen käytetään metallisia
rasvansuodattimia.
Suodattimet ovat syttymätöntä materiaalia.
Huom.:
Syttymisvaara kasvaa, kun rasva kyllästää
suodatinta; liesituulettimen toiminta
saattaa tällöin heikentyä.
Tärkeää:
Kun puhdistat metalliset
rasvansuodattimet ajoissa, vältyt
palovaaralta, jonka friteeraamisen tai
voimakkaan paistamisen yhteydessä
syntyvä kuumuus voi aiheuttaa.
Kyllästysasteen näyttö:
Kun rasvasuodatin on kyllästynyt, näyttö
syttyy ja kuuluu merkkiääni.
Kun kytket tuulettimen pois toiminnasta,
kytkeytyy myös merkkiääni pois päältä.
Pese rasvasuodattimet viimeistään nyt.
Metallisten rasvasuodatinten
puhdistus:
‰ Puhdista metallinen rasvasuodatin
normaalikäytössä (1-2 tuntia
päivässä) kerran kuukaudessa.
‰ Voit pestä suodattimen
astianpesukoneessa. Suodattimen
väri saattaa tällöin hieman muuttua.
Tärkeää:
erittäin likaisia rasvasuodattimia ei
saa pestä yhdessä astioiden kanssa.
‰ Kun puhdistat rasvasuodattimen
käsin, anna sen ensin liota muutaman
tunnin kuumassa pesuliuoksessa.
Älä käytä voimakkaita, happamia tai
emäksisiä pesuaineita. Puhdista
sitten suodatin harjaamalla, huuhtele
hyvin ja anna valua kuivaksi.
Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja
kiinnitys:
Huom.: varmista, että lamput on kytketty
pois päältä ja jäähtyneet.
1. Noudata M-sarjan kuvissa osoitettuja
vaiheita.
2. Paina rasvasuodattimien kahvat alas
ja käännä rasvasuodattimet pois
paikoiltaan.
3. Puhdista rasvasuodattimet.
4. Kiinnitä puhtaat suodattimet takaisin
paikoilleen.
5. Poista näyttö .
‰ Paina 2 x peräkkäin O.
Äänimerkki kuuluu ja symboli
poistuu näytöstä.
Sivu: 100
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
101
Puhdistus ja hoito
Irrota liesituuletin sähköverkosta joko
vetämällä pistoke pistorasiasta tai
katkaisemalla virta sulakkeesta.
Älä puhdista liesituuletinta hankaavilla
sienillä tai hiekka-, sooda-, happo- tai
kloridipitoisilla puhdistusaineilla!
‰ Pese liesituuletin kuumalla
pesuaineliuoksella tai miedolla
ikkunanpesuaineella.
‰ Älä raaputa kuivaa likaa pois, vaan
liota se irti kostealla liinalla.
‰ Puhdista rasvasuodattimien
puhdistuksen yhteydessä
puhdistettavissa olevat osat niihin
kertyneestä liasta.
Näin ehkäistään syttymisvaara ja
toiminta pysyy parhaana
mahdollisena.
‰ Huom.!: älä puhdista muovipintoja
alkoholilla (spriillä), niihin voi jäädä
himmeitä läikkiä.
Varo! Huolehdi keittiön riittävästä
tuuletuksesta, ei avotulta.
Puhdista ohjauspainikkeet ainoastaan
miedolla pesuaineliuoksella ja pehmeällä,
kostealla liinalla.
Älä puhdista ohjauspainikkeita
ruostumattoman teräksen
puhdistusaineilla.
Teräspinnat:
‰ Käytä mietoa ruostumattoman
teräksen puhdistusainetta, joka ei
hankaa.
‰ Puhdista vain hiontasuunnassa.
Alumiini- ja muovipinnat sekä maalatut
pinnat:
ˆ Älä käytä kuivia pyyhinliinoja.
ˆ Käytä mietoa ikkunanpesuainetta.
ˆ Älä käytä syövyttäviä, happo- tai
emäspitoisia puhdistusaineita.
Huomioi oheisessa huoltovihkosesa
olevat takuumääräykset.
Sivu: 101
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
102
Lamppujen vaihto
1. Kytke liesituuletin pois toiminnasta ja
irrota sähköverkosta vetämällä
verkkopistoke pistorasiasta tai
irrottamalla sulake.
Halogeenilamput tulevat hyvin
kuumiksi toiminnan aikana. Vaikka lamput
on kytketty pois päältä, kestää jonkin
aikaa ennenkuin ne jäähtyvät - varo ettet
polta itseäsi.
2. Noudata L-sarjan kuvissa osoitettuja
vaiheita lamppujen vaihtamiseksi.
3. Vaihda rikki mennyt lamppu uudella,
samanlaisella lampulla.
4. Kytke virta taas päälle laittamalla
verkkopistoke pistorasiaan tai
kiinnittämällä sulake.
Ohje: Jos valaistus ei toimi, tarkista
lamppujen kiinnitys.
Häiriöt
Kun näytölle ilmestyy tai :
‰ Katso kappale “Suodattimet ja
huolto”.
Kun liesituuletin ei toimi:
‰ Katkaise liesituulettimeen tuleva virta
noin 1 minuutiksi irrottamalla
verkkopistoke pistorasiasta tai
kytkemällä varmuuskatkaisin pois
päältä. Kytke sitten uudelleen.
Jos valot jäävät palamaan himmeästi kun
liesituuletin on valmiustilassa, käännä
syöttöpistoke (käännä vaihe neutraaliin).
Häiriön sattuessa tai jos sinulla on
kysyttävää, soita asiakaspalveluun.
(Katso asiakaspalvelupisteluettelo).
Ilmoita soittaessasi seuraavat tiedot:
E-Nr. FD
Merkitse kyseiset tiedot ylläoleviin
ruutuihin. Tiedot löydät liesituulettimen
sisäosan tyyppikilvestä, kun suodatinritilä
on irrotettu.
Liesituulettimien valmistaja ei ole
vastuussa putkiosuuden suunnittelusta
ja suorituksesta aiheutuvista
reklamaatioista.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch DID09T950 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch DID09T950

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch DID09T950, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch DID09T950 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch DID09T950 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.