Bosch DHU665E käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch DHU665E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DHU665E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Puola, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 92
93
Käyttöohjeet
Käyttötavat
Poistoilmaversio:
❑ Poistoilmatuuletin poistaa keittiön höyryt
johtaen ne rasvasuodattimen kautta
ilmakehään.
❑ Rasvasuodatin imee kiinteät hiukkaset
keittiön höyryistä.
❑ Keittiö säilyy raikkaana melkein
rasvattomana ja hajuttomana.
Kiertoilmaversio:
❑ Tätä käyttötapaa varten tulee asentaa
aktiivihiilisuodatin (katso Suodattimet ja
huolto).
Täydellinen asennussarja ja
varasuodattimia voidaan hankkia
erikoisliikkeistä.
Vastaavat lisävarusteiden numerokoodit
löytyvät näiden käyttöohjeiden lopusta.
❑ Liesituulettimen puhallin poistaa keittiöstä
höyryt, jotka puhdistetaan rasva- ja
aktiivihiilisuodattimella ja sen jälkeen ne
johdetaan takaisin keittiöön.
❑ Rasvasuodatin imee kiinteät hiukkaset
keittiön höyryistä.
❑ Aktiivihiilisuodatin sitoo itseensä haisevat
aineet.
Mikäli aktiivihiilisuodatinta ei
asenneta, ei ole mahdollista poistaa
ruuanlaiton käryjä keittiön höyryistä.
Laitteen kuvaus
Valon / tuulettimen
kytkimet
Valo
Suodattimen ritilä
Sivu: 93
94
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Tärkeitä huomautuksia:
❑ Nämä käyttöohjeet kuvaavat tämän
laitteen useita eri versioita. Vastaavasti
on mahdollista, että löydät sellaisen
yksittäisen ominaisuuden kuvauksen, joka
ei sovellu käyttämääsi laitteeseen.
❑ Tämä liesituuletin on kaikkien
turvallisuusvaatimusten mukainen.
Korjaukset tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan ammattitaitoisille teknikoille.
Sopimattomat korjaukset voivat
aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.
❑ Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
Niissä on tärkeitä tietoja, jotka koskevat
sinun turvallisuutta kuten myös laitteen
käyttöä ja huoltoa.
❑ Säilytä nämä käyttö- ja asennusohjeet
tulevaa omistajaa varten.
Hävitä pakkausmateriaalit
asianmukaisesti (katso Asennusohjeet).
Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä , ottamalla
töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta
huoneiston pääkytkimestä.
Lapset, aistivammaiset, psyykkisesti
vammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat
käyttää laitetta ainoastaan valvonnan
alaisena, tai jos he ovat saaneet ohjeita
laitteen käytöstä sen turvallisuudesta
vastaavalta henkilöltä.
On valvottava että lapset eivät leiki
laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen
verkkoa ei ole asennettu oikealla tavalla !
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää
tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu.
Huoneisto on aina tuuletettava hyvin,
kun tuuletinta käytetään yhtäaikaisesti
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien
laitteiden kanssa. Poistoilmaa ei saa johtaa
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien
laitteiden savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia
ja voi aiheuttaa tulipalon, siksi sitä on
vältettävä joka tapauksessa.
Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa
ilman valvontaa, jotta kuumentunut öljy ei
syty palamaan. Noudata huolellisesti
paikallisten viranomaisten antamia
savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä
koskevia määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti
sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN
KERRAN KUUKAUDESSA, noudata
kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien
vaihtoa ja puhdistusta koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran.
Sivu: 94
95
Kaasu- ja sähköliedet
Älä käytä kaasutasoa pidempään kuin
15 minuuttia, jos kaikki keittopolttimet
toimivat täydellä teholla, sillä tuulettimen
pinta voi kuumentua liikaa ja käyttäjä voi
saada palovamman siihen koskiessaan.
Tuuletin voi myös vahingoittua.
Jos käytetään yhtäaikaisesti useampaa kuin
kolmea keittopoltinta, tuulettimen on oltava
maksimiteholla.
❑ Huomio: suuri, yli 5 KW keittopoltin
(WOK malli) vastaa kahta
standardipoltinta.
❑ Älä koskaan käytä keittopoltinta ilman
kattilaa. Säädä liekki siten, että se ei
mene kattilan reunojen yli.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole
asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen
noudattamattajättämisestä aiheutuneista
haitoista, vahingoista tai tulipaloista.
Sivu: 95
96
Toimintaohjeet
Tehokkain höyrynpoistotapa ruokaa
valmistettaessa on seuraava:
❑ Käynnistä liesituuletin heti, kun aloitat
ruuanlaiton.
❑ Sammuta liesituuletin muutama minuutti
ruuanlaiton lopettamisen jälkeen.
Suodattimet ja huolto
Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä
ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,
irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta
kodin sähköverkosta.
Rasvasuodattimet:
Metallisia suodattimia käytetään rasvaisten
hiukkasten pyydystämiseen höyryistä, jotka
syntyvät ruuanlaiton aikana.
Suodatinverkot on valmistettu
palamattomasta metallista.
Varoitus:
Suodattimen tullessa yhä rasvaisemmaksi
tämä aiheuttaa ei ainoastaan sen
syttymisvaaran lisääntymistä vaan myös
liesituulettimen tehon heikkenemistä.
Tärkeää:
Puhdistamalla metalliset rasvasuodattimet
asianmukaisin väliajoin, voidaan vähentää
niiden syttymisherkkyyttä
lämmönmuodostuksen seurauksena, jota
tapahtuu esimerkiksi uppopaistettaessa tai
paahdettaessa.
Metallisten rasvasuodattimien puhdistus:
❑ Normaalikäytössä (1 -2 tuntia päivittäin)
metallisuodatin tulee puhdistaa 8 - 10
viikon välein.
❑ Suodattimet voidaan puhdistaa
astianpesukoneessa. Tällöin ne voivat
hieman haalistua.
❑ Suodatin tulee sijoittaa vapaasti ja sitä EI
tule kiilata paikoilleen
astianpesukoneessa.
Tärkeää: Erittäin rasvaisia metallisia
suodattimia ei tule pestä yhdessä muiden
astioiden ym. kanssa.
❑ Puhdistettaessa suodattimet käsin liota
niitä ensin kuumassa saippuavedessä.
Sitten harjaa suodattimet puhtaaksi,
huuhtele ne huolellisesti ja anna veden
valua pois.
Käynnistys:
❑ Valitse haluamasi imumoottorin asetus.
Sammutus:
❑ Palaa 0 asentoon
Valot:
❑ Valo voidaan kytkeä päälle milloin
tahansa, myös silloin kun tuuletin on
sammutettu.
Valo ON/OFF
Tuulettimen
asetukset
Sivu: 96
97
Suodattimet ja huolto
O
O
W
V4
O
Suodattimen irrottaminen:
Suodattimet irrotetaan käänteisessä
järjestyksessä.
Aktiivihiilisuodattimien vaihto:
❑ Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu
pidemmän käytön jälkeen riippuen
keittiötyypistä ja rasvasuodattimen
puhdistustiheydestä. Joka tapauksessa
suodatin on vaihdettava vähintään neljän
kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan
❑ Aktiivihiilisuodattimia on saatavilla
erikoisliikkeissä (katso Valinnaiset
lisävarusteet).
❑ Käytä ainoastaan alkuperäisiä
suodattimia. Näin taataan laitteen
moitteeton toiminta.
Käytettyjen aktiivihiilisuodattimien
hävittäminen:
❑ Aktiivihiilisuodattimissa EI ole mitään
vaarallisia aineita. Siten ne voidaan
hävittää kotitalousjätteen mukana.
Metallisten rasvasuodattimien
irrottaminen ja asennus
1. Paina rasvasuodattimien hakaa
sisäänpäin ja käännä suodattimet alas.
2. Puhdista suodattimet.
3. Laita puhtaat suodattimet takaisin
liesituulettimeen.
Aktiivihiilisuodatin:
Hajujen poistamiseksi kiertoilmaversiossa.
Varoitus:
Suodattimen tullessa yhä rasvaisemmaksi,
tulipalovaara lisääntyy ja liesituulettimen
toiminta voi heikentyä.
Asennus:
Poista kansi W kiertämällä nuppeja O 90°.
Laita hiilimatto sille varatun tilan sisälle ja
kiinnitä se kiertämällä 90° nuppia O; sulje
kansi.
Sivu: 97
98
Lamppujen vaihto
Huomio! Tarkista että lamput eivät ole
kuumia ennen kuin kosket niihin.
1. Sammuta tuuletin ja irrota sähköpistoke
tai katkaise virta sähköpääkeskuksesta.
2. Irrota lampun suojus käyttäen tasapäistä
ruuvimeisseliä vipuna.
3. Vaihda lamppu (käytä ainoastaan
halogeenilamppuja, enintään 20 Watt -
G4 ).
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin.
5. Työnnä laitteen pistoke pistorasiaan tai
kytke virta päälle sähköpääkeskuksesta.
Puhdistus ja hoito
Katkaise liesituulettimen sähkönsyöttö
irrottamalla pistoke tai kytkemällä virta pois
päältä sähköpääkeskuksesta.
❑ Samalla kun puhdistat rasvasuodattimet,
puhdista myös kaikki kotelon
saavutettavissa olevat osat. Tämä
vähentää huomattavasti tulipalovaaraa ja
takaa liesituulettimen parhaan
mahdollisen toimintatuloksen.
❑ Käytä kuumaa pesuaineliuosta tai mietoa
ikkunanpuhdistusainetta liesituulettimen
kuvun puhdistamiseen.
❑ Älä raaputa kuivunutta likaa vaan irrota se
kostean liinan avulla.
❑ Älä käytä hankaavia pesuaineita tai
sieniä, jotka voivat aiheuttaa naarmuja.
❑ Huomaa: Älä käytä alkoholia (spriitä)
muovisiin osiin, koska niiden pinta voi
muuttua himmeäksi.
Varoitus: Varmista, että keittiö on
riittävästi tuuletettu. Vältä avotulen
käyttöä!
Puhdista liukukytkin ainoastaan
pehmeällä kostealla liinalla (mieto
pesuaineliuos).
Älä käytä ruostumattomalle teräkselle
tarkoitettua kiillotusainetta liukukytkimeen.
Ruostumatonta terästä olevat pinnat:
❑ Käytä mietoa hankaamatonta
puhdistusainetta, joka sopii
ruostumattomalle teräkselle.
❑ Puhdista pinta aina samansuuntaisesti
kuin se on hiottu ja kiillotettu.
Älä käytä mitään seuraavista keinoista
ruostumattomien teräspintojen
puhdistukseen: hankaavia pesusieniä tai
puhdistusaineita, jotka sisältävät hiekkaa,
soodaa, happoa tai kloridia!
Alumiini- ja muovipinnat:
❑ Käytä pehmeää, nukkaamatonta
ikkunaliinaa tai mikrokuitukangasta.
❑ Älä käytä kuivaa liinaa.
❑ Käytä mietoa ikkunanpesuainetta. Älä
käytä voimakkaita, happamia tai lipeäisiä
pesuaineita.
❑ Älä käytä hankaavia aineita.
Ongelmatilanteessa
Jos sinulla on kysyttävää tai vian
tapauksessa, ota yhteyttä Asiakaspalveluun.
(Katso Asiakaspalvelun edustajaluettelo).
Soittaessasi anna seuraavat tiedot::
E-Nr. FD
Kirjoita asianmukaiset numerot yllä olevaan
ruudukkoon.
E-Nr. (tuotekoodi) ja FD (valmistuspäivä)
löytyvät arvokilvessä, joka tulee näkyviin
liesituulettimen sisältä sen jälkeen, kun
suodattimen kehys on poistettu.
Sivu: 98
99
Asennusohjeet
ärkeitä tietoja
Vanhat laitteet eivät ole arvotonta
romua.
Kierrättämällä vanhoja laitteita voidaan
saada arvokkaita raaka-aineita.
Ennen hävittämistä tee vanha laitteesi
käyttökelvottomaksi.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektronisten laitteiden hävittämistä
koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/
EC (WEEE) mukaisesti.
Huolehtimalla tämän tuotteen
asianmukaisesta hävittämisestä voit
vähentää mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luontoon tai ihmisten terveyteen, jotka
voisivat aiheutua tämän tuotteen
hävittämisestä sopimattomasti.
Tuotteessa tai sen mukana tulevissa
asiakirjoissa oleva tunnus osoittaa , että
laitetta ei tule käsitellä tavallisena
kotitalousjätteenä. Se tulee viedä sopivaan
keräyspisteeseen sähkö- ja elektronisten
laitteiden kierrätystä varten.
Hävittäminen tulee suorittaa jätteiden
käsittelyä koskevien paikallisten
ympäristömääräysten mukaisesti.
Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja
tuotteen käsittelystä, palautuksesta ja
kierrätyksestä, pyydämme ottamaan yhteyttä
kaupunkisi viranomaisiin, jätehuoltoon tai
liikkeeseen, josta tuote on ostettu.
Uusi laitteesi on pakattu suojaavaan
kuljetuspahviin.
Kaikki pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.
Auta turvaamaan parempi ympäristö
hävittämällä pakkausmateriaalit luontoa
kunnioittaen.
Kysy jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta
viranomaisilta tietoja käytössä olevista
jätteenhävitystavoista.
Liesituuletinta voidaan käyttää
poistoilma- tai kiertoilmaversiona.
Asenna liesituuletin aina keittotason
keskiosan yläpuolelle.
Lieden keittotason tukipinnan ja
keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm
sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja
sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa
vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
Sivu: 99
100
Ennen asennusta
Poistoilmaversio:
Poistoilma ohjataan ylös tuuletuskanavaa
pitkin tai suoraan ulkoilmaan ulkoseinän
lävitse.
Poistoilmaversiona käyttöä varten tulee
asentaa takaiskuventtiili seinätuuletusrasian
sisälle.
Jos takaiskuventtiiliä ei ole toimitettu
liesituulettimen mukana, se voidaan hankkia
erikoisliikkeestä.
Takaiskuventtiilin asennus:
❑ Kytke takaiskuventtiili ilmaputkeen.
Kahden kevyesti jousitetun läpän täytyy
voida liikkua ylöspäin.
Jos poistoilma ohjataan ulos, on
ulkoseinään asennettava teleskooppinen
seinärasia.
❑ Liesituulettimen parhaan mahdollisen
toiminnan takaamiseksi:
❑ Lyhyt, sileä ilman poistoputki.
❑ Mahdollisimman suora putki.
❑ Läpimitaltaan suurin mahdollinen putki
ilman ahtaita mutkia.
Jos käytetään pitkiä, ei sileäpintaisia,
liian mutkaisia tai läpimitaltaan liian
pieniä poistoputkia, tuulettimen
imukyky ei ole enää paras mahdollinen
ja laiteen melutaso nousee.
❑ Pyöreät putket:
Suosittelemme sisäiseksi läpimitaksi:
125 mm.
❑ Litteiden kanavien sisäisen
poikkileikkauksen tulee vastata arvoltaan
pyöreiden putkien poikkileikkausta.
Ei tule käyttää teräviä kulmia.
Ø 125 mm noin 113 cm2
❑ Jos putkien läpimitat eroavat
toisistaan:
Käytä tiivistenauhaa.
❑ Tarkista poistoilmaversiossa riittävä
ilmanvaihto.
Läpimitaltaan Ø 125 mm
ilmanpoistoputken liittäminen:
❑ Asenna putki suoraan tuulettimen
ilmanpoistoaukkoon.
Kiertoilmaversio
❑ Aktiivihiilisuodattimilla, jos poistoilmaver-
sio ei ole mahdollinen.
Täydellinen asennussarja ja
varasuodattimia voidaan hankkia
erikoisliikkeistä.
Vastaavat lisävarusteiden numerokoodit
löytyvät näiden käyttöohjeiden lopusta.
Sivu: 100
101
Sähköliitäntä
Verkon jännitteen on oltava sama kuin
tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos
laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi. Jos
laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos
verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa
paikassa että siihen pääsee käsiksi, käytä
normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa,
jolla varmistetaan että laite saadaan
kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite
kategoria on III, asennussääntöjen
mukaisesti.
Huomio! tarkista aina, että verkkokaapeli
on asennettu oikealla tavalla ennen kuin
yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja
tarkistat että se toimii oikein.
Huomio! Riskien välttämiseksi
virransyöttöjohdon voi vaihtaa ainoastaan
valtuutettu tekninen tuki.
Asennus
Huomio ! Älä yhdistä laitetta
sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin
valmis.
Asennus kaapin alle
4 ruuvilla
1. Asennusreikien mitat löytyvät ripustetun
kaapin pohjalta tai asettamalla
porausmallin kaapin pohjalle.
2. Merkitse asennusreiät ja tee ohjausreiät
leikkurilla.
Ulkoisen poiston mallissa (ylöspäin) tee
reikä poistoputkea varten.
Sulje kiertoilmaversiossa
poistoaukon suu laitteen
mukana tuleva korkilla
(korkki
bajonettikiinnityksellä).
Tee myös (jos tarpeen) sähköjohtoa
varten tarvittava reikä.
3. Irrota rasvasuodatin (katso Käyttöohjeet).
4. Kiinnitä tuuletin kaapin pohjaan.
1
2
Sivu: 101
102
Asennuksen loppuvaiheet
Valitse toimintaversio:
A
F
❑ Poistoilmaversio: Sijainti A
A
F
❑ Kiertoilmaversio: Sijainti F
❑ Laita rasvasuodatin takaisin paikalleen.
❑ Liitä tuuletin sähköverkkoon.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch DHU665E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch DHU665E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch DHU665E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch DHU665E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch DHU665E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.