Bosch Benvenuto Classic TCA5309 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Benvenuto Classic TCA5309 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: Benvenuto Classic TCA5309
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Puola, Venäjä, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 54
51
fi
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita.
Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna
mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai
vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan
esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa,
toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden
käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain
tyyppikilven merkintöjen mukaisesti. Laitteen saa korjata (esim.
viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu,
jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.
Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä
valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat
henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen
turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle
8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä
he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he
ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.
Sivu: 55
52
fi
Älä koskaan upota laitetta tai verkkojohtoa veteen. Käytä laitetta
vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Vikatapauksissa
vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
¡ Tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
¡
¡ Palovammojen vaara!
Kuumavesi-/höyrysuutin kuumenee voimakkaasti. Tartu käsin vain
suuttimen muoviosiin. Älä pidä suutinta kehoa vasten. Suuttimesta voi
aluksi roiskua hieman höyryä tai kuumaa vettä.
¡
¡ Loukkaantumisvaara!
Älä koske kahvimyllyn sisään.
Sivu: 56
53
fi
Laitteen yleiskuvaus
Kuvat A-E
1 Verkkokytkin (päälle/pois) auto off
2 	Kahvin vahvuuden painike â
3 Valmistuspainike E
4 Valmistuspainike F
5 Painike h (höyryn kuumennus)
6	
Kiertonappi g/h
(kuumavesi/höyry)
7	
LED-valo
a Veden täyttö H
b Astian tyhjennys I
c Huolto-ohjelman suoritus S
d Kiertonapin kääntö J
8	
Suutin (kuumavesi/höyry)
a Muovikahva
b Hylsy
c Suuttimen kärki
9 Korkeussäädettävä kahvin ulostulo
10 Vesisäiliön kansi
11 Irrotettava vesisäiliö
12 Papusäiliö aromikannella
13 Lokero puhdistustableteille
14 Kuppien asetuspaikka (esilämmitys)
15 Liukukytkin kahvinjauhatusta varten
16 Laskuverkko
17 Astia kahvinporoille
18 Astia jäämävedelle
19 Uimuri
20 Johtolokero
21 Keittoyksikön ovi
22	
Keittoyksikkö
a Painonappi (punainen)
b Kahva
Ennen ensimmäistä
käyttöä
Yleistä
Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta,
kylmää, hiilihapotonta vettä ja ainoastaan
paahdettuja papuja (mieluiten espresso- tai
kahviautomaatteihin soveltuvia papusekoi-
tuksia). Älä käytä kuorrutettuja, karamellis-
oituja tai muuten sokeripitoisilla lisäaineilla
käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne tukkivat
kahvimyllyn. Tässä laitteessa veden kovuus
voidaan valita (katso luku ”Veden kovuuden
asetukset”).
Laitteen käyttöönotto
●
● Aseta laite vedenkestävälle, tasaiselle
alustalle.
●
● Vedä verkkojohtoa sopivasti ulos kote-
losta ja työnnä pistoke pistorasiaan.
●
● Irrota vesisäiliö 11, huuhtele ja täytä se
puhtaalla, kylmällä vedellä. Huomaa
­
täyttömäärän ”max”-merkintä.
●
● Aseta vesisäiliö 11 pystysuorassa asen-
nossa paikalleen ja paina alas.
●
● Täytä papusäiliöön kahvipapuja.
●
● Varmista, että kiertonappi 6 on
asennossa ”O”.
●
● Kytke virta verkkokytkintä 1 auto off
painamalla.
Järjestelmän täyttö
Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä on
vielä täytettävä laitteen vesijohtojärjestelmä.
●
● Aseta kuppi suuttimen 8 alapuolelle.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon g/h,
jolloin kuppiin valuu hieman vettä.
Kun J vilkkuu, kierrä kiertonappi 6
­
takaisin asentoon ”O”.
●
● Valmistuspainikkeiden 3 E ja 4 F
LED-valot vilkkuvat, laite huuhtelee ja
kuumenee.
Laite on käyttövalmis heti, kun kumpikin
LED palaa.
Sivu: 57
54
fi
Laitteen osat
1 Verkokytkin auto off
Verkkokytkimellä auto off kytketään tai
katkaistaan virransyöttö.
Kun verkkokytkin kytketään päälle, laite
kuumenee, huuhtelee ja on käyttövalmis
silloin, kun valmistuspainikkeiden 3 E ja
4 F kumpikin LED palaa.
Laite ei suorita huuhtelua, jos se on vielä
päälle kytkettäessä lämmin.
Jos laitteesta ei katkaista virtaa käsin, se
kytkeytyy pois päältä noin 10 minuutin
kuluttua viimeisestä kahvin valmistuksesta
ja laite huuhtelee. Esiasetettua poiskyt-
kentäaikaa voidaan muuttaa (katso luku
”Automaattinen poiskytkentä auto off”).
Laite ei huuhtele, kun:
●
● virran kytkemisen jälkeen ei valmistettu
kahvia.
●
● laitteesta otettiin vähän ennen virran
katkaisemista höyryä.
●
● laitteesta otettiin vain kuumaa vettä tai
höyryä.
2 Kahvin vahvuuden painike â
Kahvin vahvuus voidaan asettaa painamalla
painiketta â:
â LED ei pala = normaali kahvi
â LED palaa = voimakas kahvi
â LED vilkkuu = kahvipapusäiliö tyhjä
3 Valmistuspainike E pieni kahvi
Tällä painikkeella voidaan valmistaa pieni
kupillinen kahvia (n. 40 ml).
●
● Paina painiketta 3 E; sen yläpuolella
oleva LED vilkkuu. Kahvi jauhetaan,
keitetään ja valuu kuppiin, kumpikin LED
syttyy heti, kun valmistus on päättynyt.
Juoman kokoa on mahdollista muuttaa
(katso luku ”Nestemäärän muuttaminen
pysyvästi”).
4 Valmistuspainike F suuri kahvi
Tällä painikkeella voidaan valmistaa suuri
kupillinen kahvia (n. 125 ml).
●
● Paina painiketta 4 E; sen yläpuolella
oleva LED vilkkuu. Kahvi jauhetaan,
keitetään ja valuu kuppiin, kumpikin LED
syttyy heti, kun valmistus on päättynyt.
Juoman kokoa on mahdollista muuttaa
(katso luku ”Nestemäärän muuttaminen
pysyvästi”).
5 Painike h höyry
Painamalla painiketta h laitteessa
­
muodostuu höyryä vaahdottamista tai
­
kuumentamista varten.
6 Höyrystimen kiertonappi
Kiertämällä nappia kuuman veden g tai
höyryn h kohdalle saadaan vastaavasti
kuumaa vettä tai höyryä. Höyryn muodos-
tamista varten on ensin lisäksi painettava
höyrystinpainiketta h (katso luku ”Höyryn
käyttö maidon vaahdotukseen”).
7 LED-valo
Vilkkuvien ja palavien LED-valojen
merkitykset:
H palaa	
Vesisäiliö on tyhjä, ja se on
täytettävä
I palaa	
Vesi/kahvinporo astiat:
­
Tyhjennä astiat ja aseta
takaisin paikoilleen
I vilkkuu	
Vesi/kahvinporo astiat:
Aseta astiat takaisin
paikoilleen
S palaa	
Huolto-ohjelma on
suoritettava, katso luku
”Huolto-ohjelma”
S vilkkuu	
Huolto-ohjelma on käynnissä
Jpalaa	
Kiertonappi on kierrettävä
asentoon g/h
Jvilkkuu	
Kiertonappi on kierrettävä
asentoon ”O”
Sivu: 58
55
fi
Asetukset ja
optinen näyttö
Veden kovuuden asetus
Käytettävän veden kovuutta vastaava
asetus on tärkeä, jotta laite näyttää ajoissa,
milloin kalkinpoisto on suoritettava. Esiase-
tettu veden kovuus on 4.
Veden kovuus voidaan kysyä paikalliselta
vesilaitokselta.
Asetus Vedenkovuusaste
Saksa (°dH) Ranska (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Laitteen on oltava käyttövalmis.
●
● Pidä painiketta h painettuna vähintään
5 sekunnin ajan. Nyt palavien LED-
valojen 7a H, b I, c S, d J lukumäärä
osoittaa asetetun vedenkovuuden.
●
● Paina painiketta h niin monta kertaa,
kunnes halutun veden kovuuden LED-
valot palavat, esim. vedenkovuus on 3,
kun 7a, b ja c palavat (H, I, S).
●
● Paina kerran painiketta â. Vastaavat
LED-valot vilkkuvat hetken, valittu veden
kovuus on tallennettu.
Jos käytetään vedensuodatinta (lisävarus-
teen tilausnumero 461732), veden kovuu-
den asetus on 1.
Huomaa: Jos mitään painiketta ei paineta
90 sekunnin kuluessa, laite siirtyy asetusta
tallentamatta kahvinvalmistusvalmiuteen.
Aikaisemmin tallennettu veden kovuus jää
voimaan.
Laite on huuhdeltava suodattimen ensim-
mäisen käytön yhteydessä tai suodattimen
vaihdon jälkeen.
●
● Täytä vesisäiliöön vettä, kunnes veden
pinta on kohdassa ”0,5l”.
●
● Aseta riittävän suuri astia (noin 0,5l)
suuttimen 8 alle.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon g/h.
●
● Kun suuttimesta 8 ei enää tule vettä,
käännä kiertonappi takaisin asentoon ”O”.
●
● Täytä vesisäiliö ja vesijohtojärjes-
telmä (katso ”Laitteen käyttöönotto/
­
Järjestelmän täyttö”).
Jauhatuksen asetus
Jauhettavan kahvin karkeutta voidaan
säätää liukukytkimellä 15.
¡
¡ Varoitus
Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn
ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa
laite voi vaurioitua.
●
● Paina valmistuspainiketta 4 F.
●
● Aseta liukukytkin 15 haluamaasi asen-
toon jauhatuksen ollessa käynnissä: mitä
pienempi piste, sitä hienommaksi laite
jauhaa kahvin.
i
iUusi asetus on huomattavissa vasta
toista tai kolmatta kuppia valmistettaessa.
Neuvo: Säädä tummemmaksi paahdettuja
papuja varten karkeampi ja vaaleammaksi
paahdettuja papuja varten hienompi
jauhatusaste.
Automaattinen poiskytkentä auto off
Noin 10 minuutin pituista esiasetettua
­
poiskytkeytymisaikaa voidaan muuttaa.
●
● Paina sitä varten valmistuspainiketta 3 E ja
painiketta 5 h yhtä aikaa vähintään viiden
sekunnin ajan. Syttyneet LEDit 7a, b, c ja d
(H, I, S, J) symbolisoivat asetettua pois-
kytkentäaikaa. Poiskytkentäaikaa voidaan
nyt muuttaa painamalla painiketta 5 h:
LED 7a (H) palaa
= pois noin 10 minuutin kuluttua.
LEDit 7a ja 7b (H, I) palavat
= pois noin 30 minuutin kuluttua.
LEDit 7a, 7b ja 7c (H, I, S) palavat
= pois noin yhden tunnin kuluttua.
LEDit 7a, 7b, 7c ja 7d (H, I, S, J)
palavat
= pois noin neljän tunnin kuluttua.
Asetus tallennetaan painamalla
painiketta 2 â.
Sivu: 59
56
fi
Lämpötilan asettaminen
Kahvinkeittimen valmistaman kahvin
­
lämpötilan muuttaminen on mahdollista.
●
● Paina sitä varten valmistuspainiketta 3 E
ja painiketta 4 F yhtä aikaa vähintään
viiden sekunnin ajan. Palavat LEDit 7a,
b ja c (H, I, S) symbolisoivat asetettua
lämpötilaa. Lämpötila-asetusta voidaan
nyt muuttaa painamalla painiketta 5 h:
LED 7a (H) palaa
= alhainen lämpötila.
LEDit 7a ja 7b (H, I) palavat
= keskisuuri lämpötila.
LEDit 7a, 7b ja 7c (H, I, S) palavat
= korkea lämpötila.
Asetus tallennetaan painamalla
painiketta 2 â.
Uimuri
Uimuri 19 astiassa 18 osoittaa, milloin astia
on tyhjennettävä.
●
● Kun uimuri 19 näkyy selvästi, astia 18 on
tyhjennettävä.
Kahvin valmistus pavuista
Täysautomaattinen espresso-/kahvinkeitin
jauhaa tuoreen kahvin jokaisella keittoker-
ralla. Käytä laitteessa mieluiten espresso-
tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja papu-
seoksia. Säilytä pavut viileässä, ilmatiiviissä
ja suljetussa astiassa tai pakasta. Kahvipa-
vut voidaan jauhaa myös pakastettuina.
Tärkeää: Lisää vesisäiliöön päivittäin
puhdasta vettä. Vesisäiliössä on oltava aina
riittävästi vettä, älä anna säiliön tyhjentyä.
Vihje: Esilämmitä kupit, varsinkin pienet,
paksureunaiset espressokupit kuppialus-
talla 14 tai huuhtele ne kuumalla vedellä.
Laitteen on oltava käyttövalmis.
●
● Aseta esilämmitetyt kupit kahvin
­
valumiskohdan 9 alle.
●
● Paina haluamastasi nestemäärästä
riippuen valmistuspainiketta 3 E tai 4 F.
Kahvi valmistuu ja valuu sen jälkeen
kuppiin (kuppeihin).
●
● Kahvin ulostulo loppuu automaattisesti,
kun asetettu määrä kahvia on tullut ulos
keittimestä.
i
iKeittäminen voidaan lopettaa ennenai-
kaisesti valmistuspainiketta 3 E tai 4 F
painamalla.
Laimeampaa kahvia
Jo käytetystä kahvijauheesta voidaan
­
keittää kahvia uudelleen.
●
● Paina valmistuspainiketta 3 E tai 4 F
uudelleen kolmen sekunnin kuluessa
kahvin valmistumisesta.
Huomaa: Kahvi keitetään jo käytetystä
kahvijauheesta.
Sivu: 60
57
fi
Nestemäärän
muuttaminen pysyvästi
Valmistuspainikkeen 3 E (noin 40 ml) ja
valmistuspainikkeen 4 F (noin 125 ml)
­
esiasetettuja määriä on mahdollista muutta.
●
● Pidä painiketta 3 E tai 4 F painettuna,
kunnes haluttu kahvimäärä on valunut
(valintamahdollisuus noin 30 - 220 ml).
i
iMäärää voidaan muuttaa milloin tahansa
uudelleen. Tehtaalla keittimeen asetettu
määrä voidaan palauttaa suorittamalla
”nollaus”.
Nollaus: Laitteen on oltava käyttövalmis.
●
● Vedä säiliöt 17 ja 18 ulos. Paina val-
mistuspainikkeita 3 E ja 4 F yhtä aikaa
vähintään viiden sekunnin ajan.
●
● LEDit 7a, b, c ja d (H, I, S, J) vilkkuvat
vain hetken aikaa.
●
● Laita säiliöt 17 ja 18 takaisin paikoilleen.
Tehtaalla suoritetut asetukset on nyt jälleen
aktivoitu.
Veden kuumentaminen
Laitteen on oltava käyttövalmis.
Tällä toiminnolla voidaan kuumentaa vettä
esimerkiksi teekupillista varten.
¡
¡ Palovammojen vaara
Suutin kuumenee voimakkaasti, tartu käsin
vain muoviseen osaan.
●
● Aseta sopiva kuppi suuttimen 8 alle.
●
● Työnnä suuttimen 8 hylsy kokonaan alas.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon g/h.
¡
¡ Varo kuumaa vettä
Laitteen ollessa asennossa g/h voi
suuttimesta roiskua hiukan vettä. Älä koske
suuttimeen 8 tai kohdista sitä ihmisiin päin.
●
● Lopeta toimenpide kiertämällä kiertonappi
6 asentoon ”O”.
Höyryn käyttö maidon
vaahdotukseen
Laitteen on oltava käyttövalmis. Vaahdota
maito ensin ja keitä kahvi sen jälkeen tai
vaahdota maito erikseen ja kaada kahvin
päälle.
¡
¡ Palovammojen vaara
Suutin kuumenee voimakkaasti, tartu käsin
vain muoviseen osaan.
●
● Työnnä suuttimen 8 hylsy kokonaan alas.
●
● Täytä kuppiin noin 1/3 maitoa.
●
● Paina painiketta h. Painikkeen LED-valo
alkaa vilkkua.
i
iLaite kuumenee noin 20 sekunnin ajan.
●
● Upota suutin 8 syvälle maitoon,
­
koskematta kupin pohjaa.
●
● Heti kun LED J palaa, kierrä kiertonappi
6 asentoon g/h.
¡
¡ Varo kuumaa vettä
Laitteen ollessa asennossa g/h voi
suuttimesta roiskua hiukan vettä. Ulosvir-
taava höyry on erittäin kuumaa ja se voi
roiskuttaa nesteitä. Älä koske suuttimeen 8
tai ­
kohdista sitä ihmisiin päin.
●
● Pyöritä kuppia hitaasti, kunnes maito on
vaahdottunut.
●
● Lopeta toimenpide kiertämällä kiertonappi
6 takaisin asentoon ”O”.
i
iVaahdota lisää maitoa painamalla paini-
ketta h ja toistamalla koko toimenpide
uudelleen.
Huomaa: Puhdista suutin 8 välittömästi sen
jäähdyttyä. Kuivuneita jäämiä on vaikea
poistaa.
Vihje: Suositeltavaa on käyttää kylmää
maitoa, jonka rasvapitoisuus on 1,5 %.
Sivu: 61
58
fi
Juomien lämmittäminen
höyryllä
¡
¡ Palovammojen vaara
Suutin kuumenee voimakkaasti, tartu käsin
vain muoviseen osaan.
Laitteen on oltava käyttövalmis.
●
● Työnnä suuttimen 8 hylsy ylös.
●
● Paina painiketta h. Painikkeen LED-valo
alkaa vilkkua.
i
iLaite kuumenee noin 20 sekunnin ajan.
●
● Upota suutin 8 syvälle lämmitettävään
nesteeseen.
●
● Heti kun LED J palaa, kierrä kiertonappi
6 asentoon g/h.
¡
¡ Varo kuumaa vettä
Laitteen ollessa asennossa g/h voi suut-
timesta roiskua hiukan vettä. Ulosvirtaava
höyry on erittäin kuumaa ja se voi roiskuttaa
nesteitä. Älä koske suuttimeen 8 tai koh-
dista sitä ihmisiin päin.
●
● Lopeta toimenpide kiertämällä kiertonappi
6 takaisin asentoon ”O”.
i
iHöyrytä lisää painamalla painiketta h ja
toistamalla koko toimenpide uudelleen.
Huomaa: Puhdista suutin 8 välittömästi sen
jäähdyttyä. Kuivuneita jäämiä on vaikea
poistaa.
Hoito ja päivittäinen
puhdistus
¡
¡ Sähköiskun vaara!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
Laitetta ei saa missään tapauksessa
­
upottaa veteen.
Älä käytä höyrypesuria.
●
● Pyyhi kotelo kostealla luudulla. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita.
●
● Pyyhi välittömästi kalkin, kahvin, maidon
ja kalkinpoistoaineen jäämät. Ne voivat
aiheuttaa korroosiota.
●
● Uusissa puhdistussienissä voi olla
suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumatto-
maan teräkseen lentoruostetta, joten sieni
on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä
hyvin.
●
● Pese kaikki irralliset osat käsin.
●
● Puhdista vesisäiliö 11 vain vedellä
huuhtelemalla.
●
● Irrota kahviporojen astia 17 ja jäämäve-
den astia 18, tyhjennä ja puhdista ne.
●
● Pyyhi laitteen sisäpuoli (ei astioita).
●
● Avaa keittoyksikön 21 ovi ja poista sisältä
kahvinjäämät. Sulje ovi.
Huomaa: Kun laite kytketään päälle
kylmänä tai kytketään pois päältä kahvin
ottamisen jälkeen, laite suorittaa automaat-
tisesti huuhtelun. Näin ollen laite puhdistuu
itsestään.
Kuumevesi-/höyrysuutin 8
●
● Ruuvaa suutin 8 irti höyryputkesta.
●
● Irrota kaikki osat (kuva D).
●
● Puhdista astianpesuvedessä pehmeällä
harjalla. Puhdista suuttimen kärki 8c
tylpällä neulalla.
●
● Huuhtele kaikki osat huolellisesti ja
kuivaa.
Keittoyksikön puhdistaminen
Keittoyksikkö voidaan irrottaa puhdistamista
varten (kuva E).
●
● Katkaise laitteesta virta verkkokytkimellä
1 auto off.
Sivu: 62
59
fi
●
● Avaa keittoyksikön 22 ovi 21.
●
● Pidä punaista nappia 22a painettuna
ja kierrä kahvaa 22b ylös, kunnes se
­
naksahtaa paikalleen.
●
● Irrota keittoyksikkö 22 varovasti kahvasta
kiinni pitäen ja puhdista se juoksevan
veden alla ilman puhdistusainetta. Älä
pese astianpesukoneessa.
●
● Imuroi laitteen sisätila tai pyyhi kostealla
rievulla.
●
● Aseta keittoyksikkö 22 paikalleen
­
vasteeseen asti.
●
● Pidä punaista nappia 22a painettuna
ja kierrä kahvaa 22b alas, kunnes se
­
naksahtaa paikalleen. Keittoyksikkö on
nyt tukevasti kiinni.
●
● Aseta keittoyksikön ovi takaisin.
Huolto-ohjelma:
Yhdistetty kalkinpoisto ja
puhdistus
Jos LED S palaa laitteen ollessa käyn­
nissä,
kalkinpoisto- ja puhdistusohjelma on käyn-
nistettävä välittömästi. Jos huolto-ohjelmaa
ei tehdä ohjeiden mukaisesti, laite voi
vaurioitua.
Erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyt
ja sopivat kalkinpoistoaineet (tilaus­
numero 310967) ja puhdistustabletit
(tilausnumero 310575) ovat saatavissa
asiakaspalvelun kautta.
¡
¡ Varoitus
Käytä aina huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeen
mukaisesti.
Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa
saa keskeyttää!
Älä juo nesteitä!
Älä käytä etikkaa tai etikkapohjaisia
puhdistusaineita!
Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoisto­
aineita ei missään tapauksessa saa täyttää
puhdistustablettilokeroon!
i
iHuolto-ohjelman aikana (noin 40 minuut-
tia) LED-valo S vilkkuu.
Tärkeää: Jos vesisäiliöön on asetettu suo-
datin, se on ehdottomasti poistettava ennen
huolto-ohjelman aloittamista.
Huolto-ohjelman käynnistäminen
Laitteen on oltava käyttövalmis.
●
● Tyhjennä astiat 17 ja 18 ja aseta takaisin
paikoilleen.
●
● Paina painiketta 4 F ja painiketta 5 h
vähintään viiden sekunnin ajan.
LED-valo S vilkkuu ja laite huuhtelee 2x
kahvin ulostulokohdasta.
●
● Tyhjennä astia 17 ja aseta takaisin
paikalleen.
Painikkeiden h ja H ”Veden täyttö” LEDit
palavat.
●
● Laita yksi puhdistustabletti lokeroon 13.
●
● Täytä vesisäiliöön haaleaa vettä, lisää
kalkinpoistoainetta ja anna sen liueta
kokonaan veteen (nestemäärä yhteensä
0,5 litraa)
tai
täytä valmis kalkinpoistoainesekoitus
vesisäiliöön (nestemäärä yhteensä
0,5 litraa).
●
● Paina painiketta h, kalkinpoisto käyn-
nistyy. Kestoaika on noin 10 minuuttia.
Kalkinpoistoneste valuu astiaan 18.
LED-valo J palaa.
●
● Aseta riittävän suuri ja korkea astia (noin
0,5 litraa) suuttimen 8 alle.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon g/h, laite
jatkaa kalkinpoistotoimenpidettä, joka
kestää noin viisi minuuttia. Kalkinpoisto-
neste valuu astiaan.
LED-valo I palaa.
●
● Tyhjennä astia 17 ja aseta takaisin
paikalleen.
Sivu: 63
60
fi
LED-painike h vilkkuu.
●
● Tyhjennä vesisäiliö 11, puhdista, täytä
vedellä ”max”-merkintään asti ja aseta
takaisin paikalleen.
●
● Aseta riittävän suuri astia (noin 0,5 litraa)
suuttimen 8 alle.
●
● Paina painiketta h, laite aloittaa
­
huuhtelun, astiaan valuu hiukan vettä.
LED-valo J vilkkuu.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon ”O”, laite
aloittaa puhdistustoimenpiteen. Kestoaika
on noin 10 minuuttia. Neste valuu ensin
laitteen sisällä astiaan 17 ja sen jälkeen
kahvin ulostulokohdasta.
LED-valo I palaa.
●
● Tyhjennä ja puhdista astiat 17 ja 18 ja
aseta takaisin ne paikoilleen.
Laite kuumenee ja on jälleen käyttövalmis,
kun valmistuspainikkeiden 3 E ja 4 F LEDit
palavat.
Tärkeää: Jos esimerkiksi sähkökatkos on
keskeyttänyt huolto-ohjelman, vesisäiliö on
ehdottomasti huuhdeltava ennen seuraa-
vaa käyttöönottoa.
Laitteen on oltava käyttövalmis.
LED-valot â ja h vilkkuvat.
●
● Huuhtele vesisäiliö 11 huolellisesti ja
täytä se puhtaalla vedellä.
●
● Paina painiketta h, laite huuhtelee
astiaan.
LED-valo J palaa.
●
● Pidä kuppia suuttimen 8 alla ja kierrä
kiertonappi 6 asentoon g/h. Vesi valuu
kuppiin.
LED-valo J vilkkuu.
●
● Kierrä kiertonappi 6 asentoon ”O”.
Laite huuhtelee ja on jälleen käyttövalmis.
Jäätymissuoja
Mahdollisten jäätymisvaurioiden estä-
miseksi kuljetuksen tai säilyttämisen
aikana laite on sitä ennen tyhjennettävä
huolellisesti.
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
●
● Irrota vesisäiliö, tyhjennä ja aseta takaisin
paikalleen.
●
● Aseta suuri, kapea astia suuttimen 8 alle.
●
● Paina painiketta h.
●
● Heti kun LED J palaa, kierrä kiertonappi
6 asentoon g/h.
Laitteesta tulee höyryä vielä jonkin aikaa.
●
● Kun höyryn tulo suuttimesta 8 loppuu,
käännä kiertonappi takaisin asentoon ”O”.
●
● Kytke laite pois päältä.
Jätehuolto
J
Hävitä pakkaus ympäristöystäväl-
lisesti. Tämän laitteen merkintä
perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment – WEEE)
koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen
laitteiden palautus- ja kierrätys-sään-
nökset koko EU:n alueella. Tietoja
oikeasta jätehuollosta saa myyjältä
tai kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuue-
hdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Sivu: 64
61
fi
Pienten toimintahäiriöiden poistaminen
Häiriö Syy Apu
Kuumaa vettä tai vesi-
höyryä ei tule.
Suutin 8 on tukkeutunut. Puhdista suutin 8.
Liian vähän vaahtoa
tai vaahto on liian
nestemäistä.
Suuttimen 8 hylsy b ei ole
oikeassa asennossa.
Työnnä suuttimen 8 hylsy b
alas.
Sopimaton maidon laatu. Käytä kylmää maitoa, jonka
rasvapitoisuus on 1,5%.
Kahvia tulee vain
tiputtaen.
Liian hieno jauhatus. Säädä jauhatus
karkeammaksi.
Kahvia ei tule. Vesisäiliössä ei ole vettä tai
se on asetettu väärin.
Täytä vesisäiliö ja aseta
se oikein paikalleen. Täytä
tarvittaessa vesijohtojär-
jestelmä (katso ”Laitteen
käyttöönotto”).
Kahvissa ei ole
vaahtokerrosta.
Sopimaton kahvilaatu.
Pavut eivät ole tarpeeksi
tuoreita.
Vaihda kahvilaatua.
Käytä tuoreita papuja.
Jauhatus ei sovellu kyseisille
kahvipavuille.
Optimoi jauhatusaste.
Kahvimylly ei jauha
kahvipapuja.
Pavut eivät putoa kahvimyl-
lyyn (liian öljyiset pavut).
Koputa kevyesti papusäiliötä.
Kahvimyllyn ääni on
voimakas.
Vierasesine kahvimyllyssä
(esimerkiksi kivi, joskus
myös huolellisesti valituissa
pavuissa).
Ota yhteys asiakaspalveluun
(Hotline).
LED-valot â ja S
­
vilkkuvat vuorotellen.
Keittoyksikkö 22 puuttuu,
sitä ei ole säädetty oikein tai
lukittu.
Aseta keittoyksikkö 22
­
paikalleen ja lukitse.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Benvenuto Classic TCA5309 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Benvenuto Classic TCA5309

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Benvenuto Classic TCA5309, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Benvenuto Classic TCA5309 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Benvenuto Classic TCA5309 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.