Bosch ABC 150 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ABC 150 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kosteusmittari
  • Malli/nimi: ABC 150
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 63
64
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
Tekniset tiedot FIN
1 Vesiliitin
2 Kappamutteri
3 Vapautuspainikkeet
4 Ohjelmanvalitsin
Kastelutietokone ABC 150
Tilausnumero 0 600 800 091
Tuloveden paine väh. 0.1 bar
maks. 10 bar
Läpivirtausmäärä (4 bar paineella) n. 1860 l/h
Vesiliitäntä 3/4"
Letkuliitäntä Yleiskytkentä
Kasteluohjelmia 15
Paristot* 1 x 9V, alkali
IEC PP9
*Lisätarvike
Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät sisälly välttämättä
toimitukseen!
Koneen osat
Määräystenmukainen käyttö
Laite saadaan kiertää kiinni ainoastaan vesihanoihin ja se
on tarkoitettu kasvien automaattiseen kasteluun.
Melu-/tärinätieto
Mitta-arvot annettu EN 23 744 mukaan. Vedenpaine 3 bar.
Yleensä työkalun A-luokan melutaso on alle 70 dB (A)
5 Letkuliitin
6 Kotelon kansi
7 Paristokotelo
Sivu: 64
65
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
Ennen käyttöönottoa
Pariston asennus
Paina vapautuspainikkeita 3 ja avaa paristokotelo 7. Kytke
paristo liittimeen ja aseta se koteloon.
Pariston vaihto
Kun paristo on kulunut loppuun, keskeytyy kasteluohjelma
ja magneettiventtiili sulkeutuu. Tällöin on paristo vaihdetta-
va.
Käyttöturvallisuus,
varotoimenpiteet
Käytä vain kudosvahvisteisia letkuja. Älä
käytä vioittuneita tai halkeilleita letkuja, vaan
vaihda ne uusiin.
■ Älä käytä laitetta rakennusten sisällä.
■ Älä käytä laitetta märissä kuiluissa tai maapinnan ala-
puolella.
■ Asenna aina laite pystysuoraan.
■ Tarkista liitosten tiiveys säännöllisesti.
■ Älä vedä letkusta. Liitokset ja kotelo voivat vioittua.
■ Valvo ohjelman suoritusta ensimmäisen käytönoton yh-
teydessä.
■ Vaihda paristot uusiin ennen pitempää poissaoloa.
■ Varastoi laite vain täysin tyhjennettynä ja suojassa pak-
kaselta. Poista paristot.
■ Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita.
Sivu: 65
66
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
0
STAND-BY
AUTOTEST
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
5
2
30
5
10
60
5
90
30
60
60
90
15
120
STOP
min
6h
2 x 24h
3 x 24h
7 x 24h
24h
12h
Avaa vesihana täysin.
Käännä ohjelmanvalitsin 4 halutun ohjelman kohdalle.
Ohjelma voidaan keskeyttää välittömästi kääntämällä ohjel-
manvalitsin 4 asentoon “0". Magneettiventtiili sulkeutuu.
Kasteluohjelmat
Käyttö
Esimerkki:
Ohjelma 3: Magneettiventtiili toimii 12 tunnin jaksossa ja
avautuu 15 min ajaksi. Ohjelman valinnan n. 7 sekunnin ai-
kaviiveen jälkeen laite avaa magneettiventtiilin.
Sivu: 66
67
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
Laitteen liittäminen
Liitä vain laite, jonka tiiviste on vaurioimaton.
Höllää kappamutteria 2.
Ruuvaa käsin vesiliitin 1 vesihanaan ja kiristä se.
Älä käytä työkalua.
Kiristä kappamutteri 2.
Liitä vesiletku letkuliittimeen 5.
Käyttötauot
Lyhytaikainen keskeytys
Käännä ohjelmanvalitsin 4 asentoon „0”.
Pitkäaikainen keskeytys (esim. talven ajaksi)
Irrota laite vesihanasta ja poista paristo. Asenna mieluiten
uusi paristo keväällä.
Huolto ja puhdistus
Vaihda uusi paristo kastelukauden alussa ja kun venttiili ei
enää avaudu.
Puhdista tarvittaessa vesiliittimessä 1 oleva suodatin.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin vika,
anna vain Bosch-keskushuollon suorittaa tarvittavat korja-
ukset.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilausnumero
kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa!
Sivu: 67
68
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
Ympäristönsuojelu
Takuu
Myönnämme Bosch-laitteille laki-/maakoh-taisten määräys-
ten mukaisen takuun.
Takuu koskee raaka aine- ja valmistusvirheitä. Takuuaika
alkaa koneen ostopäivästä.
Mahdollisen takuukorjauksen yhteydessä pyydämme esittä-
mään ostokuitin tai vastaavan todisteen ostopäivästä.
Takuu raukeaa, jos jokin muu kuin valtuutettu huoltoliike
ryhtyy korjaustoimenpiteisiin takuun aikana.
Vettä tulisi käyttää säästeliästi!
Laitetta voi myös käyttää pisarakastelujärjestelmissä.
Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon asemasta
Laite, tarvikkeet ja pakkaus pitäisi hävittää ympäristöystä-
vällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti valkaistusta
uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on merkin-
nät.
Sivu: 68
69
EURO • BA F016 L69 775 • ABC 150 • OSW 01/97 • FIN
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote
en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen EN 292 seuraavien ohjeiden mää-
räysten mukaisesti: 89/392/ETY.
95 Dr. Alfred Odendahl Dr. Eckerhard Strötgen
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Todistus
standardinmukaisuudesta
Huolto
Robert Bosch OY
Keskushuolto/Sähkötyökalut
Pakkalantie 21A
FIN-01510 Vantaa
✆ ...................................................................................(90) 8 70 36 28
Fax ................................................................................(90) 8 70 23 18

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ABC 150 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ABC 150

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ABC 150, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ABC 150 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ABC 150 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.