Bosch 1 600 A00 4ZN käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 1 600 A00 4ZN allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Batteri
  • Malli/nimi: 1 600 A00 4ZN
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ranska, Slovakki, Kreikka, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 58
Suomi | 59
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
Suomi
Litiumioniakkujen turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet
myöhempää käyttöä varten.
f NämäturvallisuusohjeetkoskevatvainBosch:in
f Nämä turvallisuusohjeet koskevat vain
Bosch:in litiumioniakkuja!
f litiumioniakkuja!
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tu-
lelta, vedeltä ja kosteudelta. On olemas-
sa räjähdysvaara.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaan-
kuulumattomalla tavalla saattaa siitä purkau-
tua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeu-
du lääkärin luo, jos ilmenee haittoja. Höyryt
voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 59 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Sivu: 59
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
60 | Suomi
f Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kos-
tuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastuneet
osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaessa.
f Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkö-
työkalusi kanssa. Vain täten suojaat akkusi vaa-
ralliselta ylikuormitukselta.
f Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa la-
tauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määrä-
tyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalo-
vaaran erilaista akkua ladattaessa.
f Käytä sähkötyökaluissa ainoastaan siihen tar-
koitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttö saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
f Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista tai muista pienistä metal-
liesineistä, jotka voivat oikosulkea akun kos-
kettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku
saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
f Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuo-
taanestettä.Vältäkoskettamastanestettä.Jos
nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee sil-
miin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua.
Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä
ja palovammoja.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 60 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Sivu: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
Käyttö
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun
täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensim-
mäistä käyttöönottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentä-
mättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita
akkua.
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan
”elektroninen kennojen suojaus (ECP)” avulla. Akun
tyhjetessä suojakytkentä pysäyttää sähkötyökalun:
Vaihtotyökalu ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä
sähkötyökalun automaattisen pois-
kytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoittua.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka
sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä
0 °C ja 45 °C. Täten saavutetaan pitkä käyttöikä akul-
le.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ... 50 °C.
Älä esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauk-
sen jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja
täytyy vaihtaa uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
HUOM
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 61 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Sivu: 61
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
62 | Suomi
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Puhdista akun tuuletusaukotsillointällöinpehmeällä,
puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.
Josakkueienäätoimi,käännyBosch-sopimushuollon
puoleen.
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-aine-
lain määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja
kadulla ilman erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai
huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää
koskevia erikoisvaatimuksia. Tällöin on lähetyksen
valmistelussa ehdottomasti käytettävä vaara-aineasi-
antuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioituma-
ton.Teippaaavoimetliittimetjapakkaaakkuniin,että
se ei pääse liikkumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalli-
set määräykset.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 62 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
Hävitys
Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakka-
ukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen
uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talous-
jätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaan käyttökelvot-
tomat sähkötyökalut ja eurooppa-
laisen direktiivin 2006/66/EY mu-
kaan vialliset tai loppuun käytetyt
akut/paristottäytyykerätäerikseen
ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa
”Kuljetus”, sivu 62.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 63 Friday, April 15, 2011 8:56 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 1 600 A00 4ZN ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 1 600 A00 4ZN

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 1 600 A00 4ZN, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 1 600 A00 4ZN käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 1 600 A00 4ZN suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.