Bosch 0700 AA käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0700 AA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ei luokiteltu
  • Malli/nimi: 0700 AA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 25
26
LAITTEEN OSAT 2
A Leikkuusuoja
B Rengas
C Karanlukituspainike
D Istukkamutteri
E Avain
F Harja
G Harjanohjain
H Lukitusholkki
J Teleskooppiputki
K Kahva
L Johtosuojus
M Kytkin
N Ilmanvaihto-aukot
P Säilytyskisko (ei ruuveja mukana)
TURVALLISUUS
ERITYISIÄ TURVAOHJEITA RIKKARUOHOHARJOJEN
KÄSITTELYYN
YLEISTÄ
• Varmista, että osaat varmasti ohjata työkalua ja käyttää
sitä asianmukaisesti
• Käyttäjä vastaa tapaturmista tai vaaratilanteista, joita
aiheutuu muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
• Käytä työkalua vain, kun ympäristön lämpötila on 0 - 40°C
• Älä koskaan kiinnitä tähän työkaluun metallisia leikkuuosia
• Älä käytä työkalua märkien rikkaruohojen poistamiseen
HENKILÖTURVALLISUUS
• Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai
henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai
tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
• Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
• Älä koskaan anna lasten tai muiden käyttöohjeita
tuntemattomien käyttää työkalua
• Käytä aina suojalaseja, pitkiä housuja ja tukevia kenkiä
työkalulla työskennellessäsi
• Älä koskaan käytä työkalua, jos leikkuusuojus on
vaurioitunut tai se ei ole paikallaan
• Älä koskaan käytä työkalua ihmisten välittömässä
läheisyydessä; keskeytä sen käyttö, kun lähellä on
ihmisiä (etenkin lapsia) tai lemmikkieläimiä
• Älä koskaan käytä työkalua ollessasi väsynyt, sairas tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen
SÄHKÖTURVALLISUUS
• Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
• Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
• Tarkista jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, jos se on
vioittunut (vialliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia)
• Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohtoa, joka
on varustettu vesitiiviillä pistokkeella ja liittimellä
• Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
• Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käytä
vikavirtakytkintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA
• Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
• Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
• Pidä (jatko)johto poissa pyörivän harjan läheltä
• Katkaise työkalusta aina virta ja irrota pistoke virtalähteestä,
jos virtajohto tai jatkojohto katkeaa, vaurioituu tai jää jumiin
(älä koske johtoon ennen pistokkeen irrottamista)
HARJAT
• SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
• Asenna ainoastaan harjoja, joiden maksiminopeus (“RPM”)
on suurempi kuin työkaluun merkitty kierrosluku minuutissa
• Käytä ainoastaan harjoja, joiden halkaisija on enintään
100 mm
• Älä käytä kuluneita harjoja
• Ruostetahrat tai muut merkit harjan kiinnityksessä
käytettävän materiaalin kemiallisista tai mekaanisista
muutoksista voivat aiheuttaa harjan toiminnan
loppumisen ennen aikojaan
• Säilytä harjat sopivassa paikassa siten, että ne ovat
suojassa seuraavilta vaikutuksilta:
- suurelta ilmankosteudelta, kuumuudelta, vedeltä tai
muilta nesteiltä, jotka voisivat vioittaa harjaa
- hapoilta tai happohöyryiltä, jotka voisivat vioittaa harjaa
- matalilta ympäristön lämpötiloilta, jotka aiheuttavat
kosteuden tiivistymistä harjaan, kun sitä säilytetään
alueella, jolla ympäristön lämpötilat ovat korkeampia
- harjan osien vääntymiseltä
ENNEN KÄYTTÖÄ
• Käytä työkalua ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä
keinovalaistuksessa
• Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä, ja jos
työkalu osuu johonkin ja siitä aiheutuu vika, anna se
välittömästi ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi (älä
koskaan itse avaa työkalua)
• Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun (työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen)
• Tarkasta ennen käyttöä leikkuualue huolellisesti ja poista
esineet, joihin työkalu voi osua leikkuutyön aikana (esim.
kivet, irralliset puunkappaleet jne.)
KÄYTÖN AIKANA
• Käytä työkalua ainoastaan pystyasennossa, harjan
osoittaessa maahan (älä koskaan käynnistä työkalua
muussa asennossa)
• Käytä työkalua ainoastaan kävelyvauhdilla (älä juokse)
• Älä ylitä teitä tai hiekkapolkuja työkalun ollessa vielä
käynnissä
• Älä anna minkään häiritä työtäsi vaan keskity siihen, mitä teet
• Varmista aina, ettei tuuletusaukoissa ole roskia
KÄYTÖN JÄLKEEN
• Harja pyörii vielä vähän aikaa työkalun sammuttamisen
jälkeen (älä koske pyörivään harjaan)
• Irrota aina pistoke virtalähteestä
- kun työkalu jää valvomatta
- ennen tukoksen muodostaneen materiaalin poistamista
- ennen työkalun tarkistamista, puhdistusta tai käyttöä
- jos osut vieraaseen esineeseen
- jos työkalu alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla
• Ennen työkalun laskemista maahan katkaise moottorin
toiminta ja varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin
Sivu: 26
27
• Säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET
3 Varoitus! Lue käyttöohje
4 Suojele työkalua sateelta
5 Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia
6 Huomioi lentävistä roskista johtuva
loukkaantumisriski (pidä sivulliset turvallisen matkan
päässä työskentelyalueelta)
7 Pidä kädet ja jalat aina poissa pyörivien osien läheltä
8 Katkaise työkalusta virta ja irrota pistoke ennen sen
puhdistusta/huoltoa tai jos johto (tai jatkojohto) on
vioittunut tai tarttunut kiinni
9 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
0 Älä hävitä konettasi tavallisen kotitalousjätteen mukana
KÄYTTÖ
• Kokoonpano-ohjeet
! irrota pistoke aina virtalähteestä ennen harjan
kiinnittämistä/vaihtamista
- työnnä suojus A moottorin kotelon päälle kuvan
osoittamalla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen !
- kiinnitä pyörä B moottorin koteloon kuvan osoittamalla
tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen @
- paina karanlukituspainiketta C ja pidä sitä painettuna,
kun löysäät lukitusmutterin D avaimella E #
- kiinnitä harja F niin, että sen keskipiste tulee samaan
linjaan harjanohjaimen kanssa G
- kiristä lukitusmutteri D avaimella E painaen
samanaikaisesti karanlukituspainiketta C
! vaihda kuluneen harjan tilalle uusi harja
(SKIL-lisävaruste nro 2610Z02973)
• Korkeussäätö $
- löysää lukitusholkki H kääntämällä sitä myötäpäivään
! kun käytät työkalua ensimmäistä kertaa, käännä
kahvaa K 90° lukitusholkin H löysäämisen jälkeen
- pidennä putki J sopivalle korkeudelle
- kiristä lukitusholkki H kääntämällä sitä vastapäivään
! älä käytä liikaa voimaa työkalun liikuttamiseen
pidentäessäsi/lyhentäessäsi putkea halutulle
korkeudelle
• Johtosuojus %
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle L
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
• Käynnistys/pysäytys ^
- kytke työkalusta päälle painamalla kytkimestä M
- sammuta työkalusta vapauttamalla kytkimestä M
! kun työkalusta on katkaistu virta, harja pyörii
vielä muutaman sekunnin ajan
- anna harjan pysähtyä ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen
! älä katkaise ja kytke virtaa nopeasti
• Ennen työkalun käyttöä
- varmista, että harja F # on oikein kiinnitetty ja että
lukitusmutteri D # on kiristetty tiukasti
- koekäytä työkalua antamalla sen käydä vähintään 30
sekuntia maksiminopeudella kuormittamattomana
- jos ilmenee voimakasta tärinää tai muita vikoja, työkalu
on heti kytkettävä pois päältä ja vian syy selvitettävä
• Rikkaruohojen poistaminen
! varmista, ettei leikkuualueella ole kiviä, roskia tai
muita vieraita esineitä
- pidä työkalun pohja vaakatasossa
- aloita työskentely vasta moottorin käydessä
- aloita työskentely pistorasian läheltä ja liiku
työskennellessäsi poispäin pistorasiasta
- pidä työkalu poissa kovien esineiden ja kasvien luota
- älä käytä työkalua liian kauan yhdessä kohtaa
- älä ylikuormita työkalua
• Koneen pitäminen ja ohjaaminen &
- pidä työkalusta tukevasti kiinni yhdellä kädellä
- liikuta työkalua tasaisella vauhdilla puhdistettavaa
pintaa pitkin
- säilytä tukeva työasento
- pidä työkalu aina riittävän etäällä kehostasi
VINKKEJÄ
• Jotta saavutat parhaan mahdollisen tuloksen, testaa
työkalua pienessä osassa puhdistettavaa pintaa
varmistaaksesi, ettei puhdistaminen vahingoita laatoitusta
• Rikkaruohojen säännöllinen poistaminen auttaa
torjumaan sitkeitä rikkaruohoja
• Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com
HOITO / HUOLTO
• Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
• Pidä työkalu ja johto puhtaina
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
- puhdista ilmanvaihtoraot säännöllisesti pehmeällä liinalla
- poista säännöllisesti lika leikkuusuojuksesta
pehmeällä harjalla
• Säilytys *
- säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
- kiinnitä säilytyskisko P tukevasti seinälle 4 ruuvilla
(eivät mukana) vaakasuoraan asentoon
• Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
VIANMÄÄRITYS
• Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia syitä
ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu näiden
avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen)
! sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ongelman tutkimista
★
★ Työkalu ei toimi
- virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista
pistorasiaa
- jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
- harja kiinnitetty väärin -> kiinnitä harja uudelleen
★
★ Työkalu toimii katkonaisesti
- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
- virtakatkaisin viallinen -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/
huoltoliikkeeseen
Sivu: 27
28
★
★ Kaikki rikkaruohot eivät irtoa
- harja viallinen/kulunut -> vaihda harja
YMPÄRISTÖNSUOJELU
• Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 0 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
• Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
“Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335, EN
61000, EN 55014 direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2000/14/EY, 2011/65/EU määräysten
mukaan
• Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιƼ½Ê ÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵ Æ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
 ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιĹƹ¿½Ê
30.07.2013 11
MELU/TÄRINÄ
• Mitattuna EN 60335 mukaan työkalun melutaso on 68
dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 88
dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 3,2 m/
s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
• Mitattuna 2000/14/EY (EN/ISO 3744) mukaan taattu
äänenvoimakkuustaso LWA on alle 91 dB(A)
(yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen VI
mukaan)
Ilmoitettu tarkastuslaitos: KEMA, Arnhem, NL
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero: 0344
• Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60335
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Desbrozador 0700
INTRODUCCIÓN
• Esta herramienta se ha diseñado para eliminar las malas
hierbas de las terrazas y entre baldosas
• Esta herramienta no está concebida para uso profesional
• Compruebe que el paquete contiene todas las piezas
según se ilustra en la figura 2
• Cuando faltan piezas o se dañan, póngase en contacto
con su distribuidor
• Lea este manual de instrucciones cuidadosamente
antes de utilizarlo y guárdelo para consultas futuras 3
• Preste especialmente atención a las instrucciones y
advertencias de seguridad; en caso contrario
pueden ocurrir graves lesiones
DATOS TÉCNICOS 1
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Protector
B Rueda
C Botón de bloqueo del eje
D Tuerca de la pinza de sujeción
E Llave
F Cepillo
G Indicador del cepillo
H Casquillo de bloqueo
J Tubo telescópico
K Mango
L Limitación de cable
M Interruptor de gatillo
N Ranuras de ventilación
P Carril de almacenamiento (tornillos no suministrados)
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
DESBROZADORES
GENERAL
• Familiarícese con los controles y con el uso adecuado de
la herramienta
• El usuario es responsable de los accidentes o riesgos
que sufran otras personas o sus bienes
• Utilice la herramienta exclusivamente cuando la
temperatura ambiente se encuentre entre 0°C y 40°C
• No instale nunca elementos metálicos cortantes en esta
herramienta
• No utilice la herramienta quitar maleza mojada
SEGURIDAD DE PERSONAS
• Esta herramienta no está pensada para ser utilizada por
personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia
y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o
instrucciones relativas al uso de la herramienta por parte
de una persona responsable de su seguridad
• Asegúrese de que los niños no jueguen con la
herramienta

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0700 AA ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0700 AA

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0700 AA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0700 AA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0700 AA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.