Steel Pro 56411 ohjekirja
Bestway Steel Pro 56411 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Bestway Steel Pro 56411 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 56 sivua.

PDF 56 1.1mb

Katso tuotteen Bestway Steel Pro 56411 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bestway Steel Pro 56411, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bestway Steel Pro 56411 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bestway Steel Pro 56411 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Bestway Steel Pro 56411

Sivu: 1
18 FI VAROITUS TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA. Pumppu tulee suojata suojaerotusmuuntajalla tai vikavirtasuojalla (RCD), jonka toimintavirta ei ylitä 30 mA. Pumpun pistokkeen tulee sijaita vähintään 3,50 metrin päässä altaasta. Laite on kytkettävä maadoitettuun virtalähteeseen. Jatkojohtoja ei saa käyttää. VAROITUS – SÄHKÖISKUVAARA. Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on ihmisiä. ÄLÄ PIILOTA JOHTOA. Sijoita johto niin, etteivät ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet pääse vahingoittamaan sitä. VAROITUS - Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, laite on hävitettävä. HUOMIO – Tätä pumppua käytetään vain varastoitaviin altaisiin. Älä käytä kiinteästi asennettuihin altaisiin. Varastoitava allas on valmistettu siten, että se voidaan nopeasti purkaa varastointia varten ja koota uudelleen. Kiinteästi asennettu allas on rakennettu joko maahan tai rakennukseen niin, ettei sitä voi helposti purkaa varastointia varten. TÄRKEÄÄ – Pumpun käyttäminen väärällä virralla on vaarallista ja rikkoo pumpun. SÄHKÖISKUN VAARA – Tehdessäsi sähkötöitä katkaise virta katkaisijasta ja lukitse katkaisijan ovi. Mikäli näin ei toimita, sähköiskun, loukkaantumisen ja mahdollisen kuoleman vaara kasvaa. ÄLÄ IRROTA MAADOITETTUA PISTOKETTA TAI MUUTA SITÄ MITENKÄÄN. ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITTAMATTOMIA PISTOKKEITA. Käänny pätevän sähköasentajan puoleen pistokkeesi maadoitusta koskevissa kysymyksissä. Käsittele pumppua varovasti. Älä vedä tai kanna pumppua virtajohdosta. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Varo SUODATINPUMPPU KÄYTTÖOPAS Käy katsomassa Bestwayn YouTube-kanavaa ÄLÄ PALAUTA TUOTETTA LIIKKEESEEN KYSYMYKSIÄ? ONGELMIA? OSIA PUUTTUU? Löydät usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita videoita ja varosia osoitteessa bestwaycorp.com/support J o s t a r v i t s e t a p u a , k äy osoitteessa www.bestw a y c o r p . c o m / s u p p o r t
Sivu: 2
19 johtoa hankautumasta. Suodatinpumppu on suojattava teräviltä esineiltä, öljyltä, liikkuvilta osilta ja kuumuudelta. VAROITUS – Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja taidot, mikäli heitä on neuvottu ja ohjeistettu laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän tekemää huoltoa ei saa jättää lasten tehtäväksi ilman valvontaa. (EU:ta varten) VAROITUS - Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien käyttöön: lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt. Kyseiset henkilöt voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. (EU:n ulkopuoliset markkinat) Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias aikuinen, joka ymmärtää sähköiskun vaarat. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esim. talvella, se tulisi purkaa osiin ja säilyttää sisätiloissa. HUOMIO - Lue ohjeet aina ennen tuotteen käyttöä ja asennusta/uudelleenasennusta. Laite on sijoitettava yli 2 metrin päähän altaasta. (Vain Ranska). Sähköasennukset tulee tehdä kansallisten säännösten mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Tuotteen asennuksen yhteydessä saa käyttää ainoastaan valmistajan toimittamia tai määrittämiä aineita. On olennaisen tärkeää tarkistaa, että imuaukot eivät ole suljetut. On suositeltavaa keskeyttää suodatus suodatusjärjestelmän huoltotoimien ajaksi. Tarkkaile säännöllisesti suodattimen tukkeutumisastetta. Puhdistusta varten suositellaan viikottaista tarkistusta. Jotta altaan vesi pysyy kirkkaana, suositellaan suodatuksen käyttöä vähintään 8 tunnin ajan päivittäin. Vaurioituneet elementit tai elementtisarjat on olennaisen tärkeää vaihtaa mahdollisimman pian. Käytä ainoastaan osia, jotka tuotteen markkinoille tuomisesta vastaava henkilö on hyväksynyt. Kaikki suodattimet ja suodatinaines on tarkistettava säännöllisen väliajoin sen varmistamiseksi, ettei niihin ole kertynyt roskaa, joka estäisi kunnollisen suodatuksen. Myös käytettävän suodatinaineksen hävittämisen on tapahduttava voimassa olevien säännösten tai lainsäädännön mukaisesti.
Sivu: 3
20 Jos pumpun tai kiertojärjestelmän laitteiden suhteen herää jotain epäilyksiä, ota yhteyttä pätevään asentajaan tai valmistajaan/maahantuojaan/jälleenmyyjään. Vesikierron asennus on tehtävä eurooppalaisten sekä kansallisten/paikallisten määräysten mukaisesti, etenkin silloin kun on kyse sähköön liittyvistä asioista. Venttiilin paikkaan, pumpun kokoon tai ritilän kokoon liittyvä muutos voi aiheuttaa muutoksen virtaukseen ja nopeuttaa imua. Noudata kaikkia käyttöohjeen turvallisuusvaatimuksia ja suosituksia. HUOMAUTUS: Tarkista laite ennen käyttöä. Ilmoita vahingoittuneista tai puuttuvista osista Bestwayn asiakaspalveluun tässä oppaassa mainituissa osoitteissa. Varmista, että laitteen osat kuuluvat hankkimaasi malliin. HUOMAUTUS: Sijoita pumppu kiinteälle alustalle tai vaakasuoralle laudalle. Asenna allas ja pumppu sellaiseen paikkaan, että tuuletus, kuivatus ja puhdistus onnistuvat. Älä sijoita pumppua paikkaan, johon kertyy vettä, tai jossa kuljetaan. Pistokkeen tulee olla helposti saatavilla altaan asennuksen jälkeen. HUOMAUTUS: Sääolot voivat vaikuttaa suodatinpumpun suorituskykyyn ja käyttöikään. Kylmyys, kuumuus ja auringolle altistuminen voivat aiheuttaa tarpeetonta kulumista. Suojaa pumppu näiltä olosuhteilta aina kun mahdollista. Ennen pumpun irrottamista tai huoltamista on tärkeää varmistaa, että suojusten tilalla sisään-ja ulostuloaukoissa on tehtaan asettamat siniset tulpat. HUOMIO: Älä lisää kemikaaleja suodatinpumppuun. Älä kytke laitetta virtalähteeseen tai irrota sitä virtalähteestä, kun kätesi ovat märät. Irrota laite virtalähteestä aina: • Sateella • Ennen puhdistusta ja muuta kunnossapitoa • Jätä vartioimatta lomakausien ajaksi Ohjeiden säilytys. Joka kerta kun kokoat altaan uudestaan, lue aina ohjeet. Jos ohjeet puuttuvat, ota yhteyttä Bestwayhin tai hae ne verkkosivustolta: www.bestwaycorp.com. MUISTUTUS: Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä mahdollista tulevaa tarvetta varten. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Sivu: 4
390 127 390 250 127 2-M8-mutteri 2-M8-ruuvi TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ PUMPPUA – Varmista ennen suodatinpumpun käyttöä, että sekä altaan tuloventtiili että lähtöventtiili on täysin veden peitossa. PUMPUN HUOLTO HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI. 1. Irrota pumppu sähkövirrasta. 2. Löysää tulo- ja poistoletkujen kiristimet kääntämällä siipimutteria vastapäivään. 3. Poista uima-altaan roskasuodattimet. 4. Korvaa tulo- ja poistoventtiilien roskasuodattimet pysäytintulpilla. 5. Ruuvaa suodattimen korkin kiristin auki ja poista suodattimen korkki. 6. Puhdista suodatinpatruuna puutarhaletkulla. Jos suodatinpatruuna ei puhdistu vaan on yhä likainen ja värjääntynyt, se on vaihdettava uuteen. 7. Tarkista, että puhdistettu (tai uusi) suodatinpatruuna on suodatinpumppuun nähden keskellä. 8. Tarkista, että suodattimen korkin tiiviste on paikallaan. 9. Pane suodattimen korkki takaisin paikoilleen ja kiristä suodattimen korkin kiinnitin paikalleen. 10. Korvaa tulo- ja poistoventtiilien pysäytintulpat roskasuodattimilla. Kiristä letkunkiristimet. Vesi virtaa nyt pumppuun. 11. Noudata PUMPUN ASENNUSOHJEET -kohtaa järjestelmän valmistelemiseksi käyttöä varten. TÄRKEÄÄ:Suodatinpatruuna suositellaan hygieenisyyssyistä vaihdettavaksi uuteen kahden viikon välein. Huuhtele suodatin päivittäin. PUMPUN SÄILYTTÄMINEN 1. Irrota pumppu sähkövirrasta. 2. Noudata edellä olevia ohjeita siitä, miten veden pääsy estetään suodatinpumppuun ja miten suodatinpatruuna poistetaan. 3. Hävitä suodatinpatruuna. 4. Irrota kaikki letkut. 5. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. 6. Säilytä suodatinpumppua kuivassa paikassa sisällä poissa lasten ulottuvilta. Varastointilämpötila: 4-40 °C(39,2-104 F) PUMPUN TAKUU Tietoja pumpun takuusta on web-sivustollamme osoitteessa: www.bestwaycorp.com KÄYTTÖ 1. Avaa/irrota ilmanpoistoventtiilin ruuvi suodatinpumpun päältä; ilma poistuu veden täyttäessä suodatinpumpun. 2. Ruuvaa ilmanpoistoventtiili kiinni, kun sieltä alkaa tulla vettä, ja kuivaa vesi pois. 3. Käynnistä suodatinpumppu asettamalla tulppa vikavirtasuojaan (RCD). Jotta altaan vesi pysyy puhtaana, puhdista suodatinkasetti joka päivä ja vaihda se tarpeen mukaan. Standardi EN 60335-2-41 edellyttää, että suodatinpumppu asennetaan pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai betonista tehdylle, alustalle ennen käyttöä. Jalustassa tulisi olla kaksi 9 mm läpimittaista reikää 127 mm etäisyydellä toisistaan. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja liitä ne yhteen kiristämällä pultit ja mutterit. Kaikkien jalustan osien tulisi painaa yhteensä vähintään 18 kg, jotta ne estävät pumppua kaatumasta. HUOMAA: On erittäin tärkeää tarkistaa, että hydrauliliittimet eivät ole tukossa. 21 JALUSTAN ASENTAMINEN PUMPUN HÄVITTÄMINEN Sähköromua ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie asianmukaisiin keräys- ja kierrätyspisteisiin. Tarkista kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Merkki:
Bestway
Tuote:
Maanpäälliset altaat
Malli/nimi:
Steel Pro 56411
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen, Kreikka, Unkari