Flowclear 58383 ohjekirja
Bestway Flowclear 58383 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Bestway Flowclear 58383 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 56 sivua.

PDF 56 1.1mb

Katso tuotteen Bestway Flowclear 58383 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bestway Flowclear 58383, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bestway Flowclear 58383 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bestway Flowclear 58383 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Bestway Flowclear 58383

Sivu: 1
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA FI Käy katsomassa Bestwayn YouTube-kanavaa OMISTAJAN KÄSIKIRJA 58381/58383/58386 Suodatinpumppu LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA Lue huolellisesti ja ymmärrä kaikki tämän käyttöoppaan tiedot ennen suodatinpumpun asennusta ja käyttöä. Nämä varoitukset, ohjeet ja turvallisuusohjeet koskevat yleisiä veden suodatinjärjestelmien riskejä, mutta ne eivät pysty kattamaan kaikkia riskejä ja vaaroja kaikissa tapauksissa. Ole aina varovainen, käytä tervettä järkeä ja hyvää arvostelukykyä, kun olet vedessä. Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten. Suodatinpumpun tyypin mukaan sen mukana voidaan toimittaa myös alla mainitut tiedot. Säilytä ohjeet turvallisessa paikassa. Jos ohjeet ovat kadonneet, voit etsiä ne osoitteesta www.bestwaycorp.com/support. VAROITUS • Pumppu tulee suojata suojaerotusmuuntajalla tai vikavirtasuojalla (RCD), jonka toimintavirta ei ylitä 30 mA. • Pumpun pistokkeen tulee sijaita vähintään 3,50 metrin päässä altaasta. • Pumppua ei voida käyttää, kun ihmisiä on altaassa. • Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, laite on hävitettävä. • 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. • Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esim. talvella, se tulisi purkaa osiin ja säilyttää sisätiloissa. • Laite on sijoitettava yli 2 metrin päähän altaasta. Sähköasennukset tulee tehdä kansallisten säännösten mukaisesti. • Tuotteen asennuksen yhteydessä saa käyttää ainoastaan valmistajan 18 ÄLÄ PALAUTA TUOTETTA LIIKKEESEEN KYSYMYKSIÄ? ONGELMIA? OSIA PUUTTUU? Löydät usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita videoita ja varosia osoitteessa bestwaycorp.com/support J o s t a r v i t s e t a p u a , käy osoitteessa www.bestw a y c o r p . c o m / s u p p o r t
Sivu: 2
HÄVITTÄMINEN Sähkölaitteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Tarkista kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. TEKNISET TURVAOHJEET • Laitteen kanssa tulee käyttää maadoitettua virtalähdettä. • Jatkojohtoja ei saa käyttää. • Älä käytä allasta, jos suodatinpumppu on vaurioitunut. • Älä hautaa johtoa. Sijoita johto siten, että ruohon- tai pensasleikkureista ja muista laitteista johtuvien vahinkojen riski on mahdollisimman pieni. •Tämä pumppu on tarkoitettu käytettäväksi vain varastossa säilytettävien altaiden kanssa. Älä käytä kiinteästi asennettujen altaiden kanssa. Varastossa säilytettävä allas on rakennettu siten, että sen saa kätevästi purettua toimittamia tai määrittämiä aineita. • On olennaisen tärkeää tarkistaa, että imuaukot eivät ole estyneet. • On suositeltavaa lopettaa suodatus suodatusjärjestelmän huoltotoimenpiteiden aikana. • Seuraa säännöllisesti suodattimen tukkeutumistasoa. • Puhdistusta varten suositellaan viikottaista tarkastusta. • Jotta altaan vesi pysyy kirkkaana, suositellaan suodatuksen käyttöä vähintään 8 tunnin ajan päivittäin. • Vaurioituneiden osien tai osasarjojen vaihto mahdollisimman pian on tärkeää. Käytä ainoastaan osia, jotka tuotteen markkinoille tuomisesta vastaava henkilö on hyväksynyt. • Kaikki suodattimet ja suodatinmateriaalit on tarkastettava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, ettei hyvän suodatuksen estävää jätettä ole kertynyt. Myös käytettävä suodatinaines on hävitettävä voimassa olevien säännösten tai lainsäädännön mukaisesti. • Vesikierron asennus on tehtävä eurooppalaisten sekä kansallisten/ paikallisten määräysten mukaisesti, etenkin silloin kun on kyse sähköön liittyvistä asioista. Venttiilin paikkaan, pumpun kokoon tai ritilän kokoon liittyvä muutos voi muuttaa virtausta ja nopeuttaa imua. • Pistoke on oltava helppopääsyisessä paikassa myös uima-altaan asentamisen jälkeen. • Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä mahdollista tulevaa tarvetta varten. • Jos ohjeet puuttuvat tai katoavat, ota yhteyttä Bestwayhin tai hae ne verkkosivustolta osoitteessa www.bestwaycorp.com 19
Sivu: 3
säilytyksen ajaksi ja koottua jälleen entiselleen. Kiinteästi asennettu allas on rakennettu maan sisään tai pinnalle tai rakennuksen sisään siten, että sitä ei voida helposti purkaa säilytystä varten. • Pumpun käyttäminen sen kanssa yhteensopimattomalla sähkövirralla on vaarallista ja aiheuttaa pumpun täydellisen rikkoutumisen. • Kun käytät työskentelyyn sähköä, katkaise sähkö katkaisimesta ja lukitse katkaisinkotelon luukku.Tämän tekemättä jättäminen voi kasvattaa sähköiskun, loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa. • Älä poista maadoituspiikkejä tai muokkaa pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita. Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan, jos sinulla on kysymyksiä pistokkeen maadoituksesta. • Käsittele pumppua varovasti. Älä kuljeta pumppua vetämällä tai kantamalla sitä sähköjohdosta. Älä koskaan irrota sähköjohtoa virtalähteestä vetämällä sähköjohdosta. Älä anna johdon hankautua muita esineitä vasten. Suodatinpumppua on suojeltava teräviltä esineiltä, öljyltä, liikkuvilta osilta ja kuumuudelta. •Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias aikuinen, joka ymmärtää sähköiskun vaarat. • Pumppu tulee suojata suojaerotusmuuntajalla tai vikavirtasuojalla (RCD), jonka toimintavirta ei ylitä 30mA. • Jos pumpun tai kierrätysjärjestelmän laitteiden suhteen herää epäilyksiä, ota yhteyttä pätevään asentajaan tai valmistajaan/maahantuojaan/jälleenmyyjään. • Noudata kaikkia käyttöohjeen turvallisuusvaatimuksia ja suosituksia. •Tarkista laite ennen käyttöä. Ilmoita Bestwaylle kaikista ostohetken valmistusvirheistä tai puuttuvista osista tässä käsikirjassa mainittuun asiakaspalveluosoitteeseen.Tarkasta, että laitteen osat ovat sen suodatinpumppumallin osia, jonka halusit ostaa. • Ilmasto voi vaikuttaa suodatinpumpun toimintaan ja käyttöikään. Kylmät tai kuumat ajanjaksot sekä auringolle altistuminen voivat kuluttaa ja rasittaa pumppua tarpeettomasti. Suojaa pumppu mahdollisuuksien mukaan näiltä tekijöiltä. • On tärkeää muistaa tarkistaa ennen pumpun irrottamista tai huoltamista, että tehdaskokoonpanoon kuuluvat pysäytintulpat korvaavat tulo- ja poistoporttien suodattimet. • Älä lisää suodatinpumppuun kemikaaleja. • Älä kytke laitetta virtalähteeseen tai irrota sitä virtalähteestä, jos kädet ovat märät. • Irrota laite aina pistorasiasta: sadepäivinä, ennen puhdistusta tai muuta huoltoa ja kun jätät laitteen ilman valvontaa lomien ajaksi. •Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 20
Sivu: 4
KUNNOSSAPITO • Varmista, että suodatinpumpun pistoke on irrotettu pistorasiasta, ennen minkään kunnossapitotyön suorittamista. • Saat lisätietoja kunnossapidosta tutustumalla sen kuvitettuihin ohjeisiin . Piirustukset ovat vain viitteeksi. Ne eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta. Ne eivät ole mittakaavassa. • Suodatinpatruuna suositellaan vaihdettavaksi uuteen kahden viikon välein. Näin voit optimoida suodatinpumpun toimintatehon ja hygieenisyyden. ASENNUS • Saat lisätietoja asennuksesta tutustumalla asennuksen kuvitettuihin ohjeisiin . Piirustukset ovat vain viitteeksi. Ne eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta. Ne eivät ole mittakaavassa. • Bestway ei vastaa mistään suodatinpumpulle koituneista vahingoista, jotka johtuvat väärästä käsittelystä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. • On erittäin tärkeää tarkistaa, että hydrauliliittimet eivät ole tukossa. • Älä kuivakäytä suodatinpumppua. Varmista ennen suodatinpumpun käytön aloittamista, että tulo- ja poistoventtiilit ovat täysin veden alla. ASETUS TARKISTUSLISTA Tarkista pakkaukseen sisältyvät osat tämän käsikirjan osaluettelosta. Tarkista, että laitteen osat ovat sen mallin osia, jonka halusit ostaa. Jos ostohetkellä on vahingoittuneita tai puuttuvia osia, käy verkkosivustollamme Bestwaycorp.com/support. VALITSE SOPIVA PAIKKA Aseta pumppu tasaiselle ja kovalle maaperälle. Sen on oltava altaan pohjan tasolla. Suodatinpumpun käyttöikä tai teho voivat kärsiä, jos se sijoitetaan pohjaa alemmalle tai ylemmälle tasolle. Allas ja suodatinpumppu on sijoitettava paikkaan, jossa veden poisto onnistuu ja huoltotoimien tekeminen on mahdollista toteuttaa helposti. Älä koskaan sijoita suodatinpumppua paikkaan, johon voi kerääntyä vettä. JALUSTAN KIINNITTÄMINEN 330GAL EN60335-2-41 TEST -standardin mukaisesti pumppu on ennen käyttöä kiinnitettävä pystysuuntaisesti maahan tai erityiseen puusta tai betonista valmistettuun jalustaan. Alustassa on oltava kaksi reikää, joiden halkaisija on 9 mm ja etäisyys toisistaan 127 mm. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja kiinnitä pumppu jalustaan ruuveilla ja muttereilla. Jalustan kaikkien sen osien yhteispainon tulisi olla ainakin 18 kg, jotta pumppu ei pääse vahingossa kaatumaan. 21 390 127 40 390 250 127 2-M8-mutteri 2-M8-pultti 530GAL EN60335-2-41 TEST -standardin mukaisesti pumppu on ennen käyttöä kiinnitettävä pystysuuntaisesti maahan tai erityiseen puusta tai betonista valmistettuun jalustaan. Alustassa on oltava kaksi reikää, joiden halkaisija on 9 mm ja etäisyys toisistaan 159 mm. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja kiinnitä pumppu jalustaan ruuveilla ja muttereilla. Jalustan kaikkien sen osien yhteispainon tulisi olla ainakin 18 kg, jotta pumppu ei pääse vahingossa kaatumaan. 390 159 40 390 250 159 2-M8-mutteri 2-M8-pultti 800GAL EN60335-2-41 TEST -standardin mukaisesti pumppu on ennen käyttöä kiinnitettävä pystysuuntaisesti maahan tai erityiseen puusta tai betonista valmistettuun jalustaan. Alustassa on oltava kaksi reikää, joiden halkaisija on 9 mm ja etäisyys toisistaan 166 mm. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja kiinnitä pumppu jalustaan ruuveilla ja muttereilla. Jalustan kaikkien sen osien yhteispainon tulisi olla ainakin 18 kg, jotta pumppu ei pääse vahingossa kaatumaan. 390 166 40 390 250 166 2-M8-mutteri 2-M8-pultti TAKUUEHDOT Takuuehtoja koskevat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme: www.bestwaycorp.com. VARASTOINTI • Irrota kaikki lisälaitteet ja varmista, että suodatinpumppu, letkut ja roskasihdit ovat täysin puhtaat ja kuivat ennen varastointia. Jos kaikki osat eivät ole täysin kuivia, seurauksena voi olla hometta. • Irrota ja hävitä suodatinpatruuna ennen varastointia. • On erittäin suositeltavaa purkaa suodatinpumppu osiin, kun ympäristön lämpötila on alle 10 ºC / 50ºF. • Säilytä suodatinpumppua kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 10–38 ºC (50–100ºF).
Merkki:
Bestway
Tuote:
Pumput
Malli/nimi:
Flowclear 58383
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen, Kreikka, Unkari