Batavus C4 käyttöohjeet

Katso tuotteen Batavus C4 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Batavus
  • Tuote: Kotikuntolaite
  • Malli/nimi: C4
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 71
72
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
B
atavus
C
4
SisällysLuettelo
ASENNUS.................................................................73
KÄYTTÖ....................................................................75
HARJOITTELU..........................................................75
MITTARI....................................................................77
KULJETUS JA SÄILYTYS.........................................80
HUOLTO....................................................................80
KÄYTTÖHÄIRIÖT.
.....................................................80
TEKNISET TIEDOT...................................................80
HUOMAUTUKSET JA
VAROITUKSET
Tämä ohjekirja on tärkeä osa
kuntolaitettasi: perehdy tähän
oppaaseen huolellisesti ennen kuin
asennat, käytät tai huollat kuntolaitettasi.
Sinun on syytä myös säilyttää tämä
opas, sillä se on jatkossakin oppaasi niin
kuntolaitteesi tehokkaaseen käyttöön
kuin huoltoonkin. Muista aina noudattaa
tämän oppaan ohjeita.
TERVEYDESTÄSI
• Ennen harjoittelun aloittamista käy
varmistuttamassa terveydentilasi
lääkärillä.
• Jos harjoittelun aikana tunnet
pahoinvointia, huimausta tai muita
epänormaaleja oireita, keskeytä
harjoittelu välittömästi ja ota yhteys
lääkäriin.
• Estääksesi lihasten venähtämisen tai
kipeytymisen aloita ja päätä jokainen
harjoituskerta verryttelyllä (hidasta
poljentaa alhaisella vastuksella). Muista
myös venytellä harjoittelun päätteeksi.
HARJOITTELU-
YMPÄRISTÖSTÄ
• Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
• Sijoita laite kovalle ja mahdollisimman
tasaiselle alustalle. Aseta laite myös
lattiaa suojaavalle alustalle.
• Huolehdi, että harjoitteluympäristö on
riittävän hyvin ilmastoitu. Vilustumisen
estämiseksi vältä kuitenkin harjoittelua
vetoisissa tiloissa.
• Harjoitteluolosuhteissa laite kestää
lämpötiloja +10 asteesta +35 asteeseen.
Varastoitaessa laite kestää lämpötiloja
-15 asteesta +40 asteeseen. Missään
tapauksessa ilman kosteus ei saa ylittää
90 %.
LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
• Mikäli lasten annetaan käyttää laitetta,
vanhempien tai muiden vastuullisten
tulee ottaa huomioon lasten sekä
henkinen että fyysinen kehitys ja ennen
kaikkea luonne. Lapsia tulee valvoa
ja opastaa laitteen oikeassa käytössä.
Huolehdi myös, etteivät lemmikkieläimet
ole laitteen lähellä laitetta siirrettäessä
tai harjoittelun aikana.
• Varmista ennen harjoittelun
aloittamista, että laite on kaikin puolin
kunnossa. Älä koskaan käytä viallista
laitetta.
• Vain yksi henkilö kerrallaan saa
harjoitella laitteella.
• Käytä harjoittelun aikana
asianmukaisia vaatteita ja kenkiä.
• Älä milloinkaan nojaa laitteen mittariin!
• Paina näppäimiä sormenpäällä; kynnet
voivat vaurioittaa näppäinkalvoa.
• Älä käytä laitetta mikäli laitteen
suojakotelot eivät ole paikallaan.
• Suojaa mittari auringonvalolta ja
kuivaa mittarin pinta aina, mikäli sen
päälle on tippunut hikivettä.
• Älä yritä tehdä laitteelle muita kuin
tässä ohjekirjassa kuvattuja säätöjä tai
huoltotoimenpiteitä.
• Laitteen ehdoton
enimmäiskäyttäjäpaino on 135 kg.
• Laite on sallittu kotikäyttöön.
Kotikäytössä Batavus-laitteiden
takuuaika on 24 kuukautta. Tarkempia
tietoja kuntolaitteesi takuusta saat
Batavus-laitteiden maahantuojalta.
Huomaa, että takuuehdot voivat
vaihdella maittain. Huomaa myös, ettei
Sivu: 72
73
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • B atavus C 4
takuu korvaa mitään vahinkoja, jotka
ovat aiheutuneet tässä ohjekirjassa
mainittujen asennus-, säätö- ja
huoltoohjeiden laiminlyönneistä.
ASENNUS
Suosittelemme avustajan käyttämistä laitteen
kokoamisessa. Suosittelemme myös pakkauksen
purkamista ja laitteen kokoamista suojatulla
alustalla.
Asennustarvikesarja (sisältö merkitty *:llä
varaosaluetteloon): säästä asennustarvikkeet, sillä
voit tarvita niitä mm. laitteen säätämiseen
Ota tarvittaessa yhteys laitteen myyjään
ja ilmoita laitteen malli, sarjanumero sekä
puuttuvan osan varaosanumero. Varaosaluettelon
löydät käyttöohjeen lopusta. Pakkauksessa on
kuljetuksen ja varastoinnin aikana kosteutta imevä
silikaattipussi, jolle ei ole enää käyttöä avattuasi
pakkauksen. Ohjeessa esiintyvät nimitykset oikea,
vasen, etu ja taka on määritelty harjoitusasennosta
katsottuna.
TAKA- JA ETUTUKIJALKA
Aseta takatukijalka rungon takaosan alle ja kiinnitä
se runkoon kuusiokoloruuveilla, aluslaatoilla ja
hattumuttereilla.
Aseta etutukijalka rungon etuosan alle ja
kiinnitä se kuusiokoloruuveilla, aluslaatoilla ja
hattumuttereilla. Huomaa, että siirtopyörien tulee
olla laitteen etupuolella.
etuputki
Työnnä peitekappale ja pehmikerengas alakautta
käsitukiputken ympärille
Liitä runkoputkesta ja käsitukiputkesta tulevat
johdot toisiinsa
Työnnä käsitukiputki paikalleen runkoputken
sisään ja kiinnitä se runkoputkeen
kiinnitysruuvien ja aluslaattojen avulla.
TÄRKEÄÄ! Varo vahingoittamasta johtoja.
Laske pehmikerengas ja peitekappale paikalleen
käsitukiputken alapäähän.
Sivu: 73
74
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
B
atavus
C
4
käsituki
Pujota käsituesta tuleva johto käsitukiputkessa
olevan reiän läpi ja putken yläpäästä ulos.
Aseta käsituki paikalleen. TÄRKEÄÄ! Käsituen
tapin tulee olla kiinnityspalan uran kohdalla!
Aseta kiinnityspalan vastakappale käsituen
kiinnityskohdan päälle ja kiinnitä se alemman
ruuvikolon kautta kiinnitysruuvilla ja aluslaatalla.
TÄRKEÄÄ! Älä kiristä kiinnitysruuvia liikaa: sinun
tulee voida muuttaa käsituen asentoa. Aseta
käsituen kiristysruuvin päälle aluslaatta sekä holkki,
ja kiinnitä kiristysruuvi paikalleen muovisuojuksen
ylemmän reiän kautta. Varo vahingoittamasta
johtoa!
mittari
Aseta paristot mittarin taustapuolella olevaan
pidikkeeseen. TÄRKEÄÄ! Huomaa merkinnät + ja -!
Liitä käsituesta ja käsitukiputkesta tulevat johdot
vastaaviin mittarin liittimiin. Työnnä liitetyt
johdot käsitukiputken sisälle siten, etteivät ne
vahingoitu mittarin kiinnityksessä. TÄRKEÄÄ! Varo
vahingoittamasta johtoja! Aseta mittari paikoilleen
käsitukiputken päähän ja kiinnitä mittari
kiinnitysruuveilla. Työnnä mittarin taustakuori ylös
ja paina se paikalleen kiinni mittariin.
satula
Työnnä istuinputki paikalleen runkoon ja
kiinnitä se ruuvaamalla lukitusnuppi paikalleen
istuinputken etupuolelle. Varmista, että
lukitusnuppi loksahtaa kohdalleen haluamaasi
istuinputken säätöaukkoon. Kiristä lukitusnuppi
myötäpäivään.
Paina istuin paikalleen istuinputken päässä olevaan
kiinnitysputkeen. Varmista että istuin on suorassa
ja kiinnitä tiukasti paikalleen kiristysruuvilla.
Istuinputken takaosassa olevan lukitusnupin avulla
voit säätää istuimen etäisyyttä käsituesta.
polkimet
Sivu: 74
75
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • B atavus C 4
Polkimet ja hihnat erottuvat toisistaan merkinnöin
R (oikea) ja L (vasen). Kiinnitä oikea poljin
oikeaan kampeen myötäpäivään kiertäen ja vasen
poljin vasempaan kampeen vastapäivään kiertäen.
Valitse haluamasi hihnan kireys, aseta hihnan hahlo
polkimessa olevaan pidikkeeseen altapäin ja vedä
hihnaa voimakkaasti ylös. Etenkin laitteen ollessa
uusi hihnan kiinnitys saattaa tuntua verrattain
tiukalle.
muuntaja
Kytke muuntaja takajalan yläpuolella olevaan
pistokkeeseen. Kytke muuntajan verkkojohto
pistorasiaan. Irroita verkkojohto pistorasiasta ja
laitteesta aina harjoituksen päätteeksi.
TÄRKEÄÄ!
Varmista aina, ettei muuntajan johto vahingoitu.
Tarkista, ettei verkkojohto ole laitteen alla.
Muuntajan johtoon ei saa tehdä muutoksia
KÄYTTÖ
Mikäli laite ei ole vakaa, säädä takajalan alla olevia
säätöruuveja sopivasti.
Istuimen horisontaalisäätö:
Voit säätää istuimen etäisyyttä käsituesta
istuimen alla olevan kiristysnupin avulla. Löysää
kiristysnuppia, säädä istuin, ja kiristä nuppi
tiukkaan.
VASTUKSENSÄÄTÖ
Voit lisätä tai vähentää vastusta kääntämällä
käsitukiputken yläpäässä olevaa säätönuppia.
Säätönupin kääntäminen myötäpäivään
(+ suuntaan) lisää vastusta ja kääntäminen
vastapäivään (- suuntaan) puolestaan vähentää
sitä. Mittarin osoittaman asteikon (1-16) avulla
on helppo löytää tai toistaa aikaisemmin käytetty,
sopivaksi havaittu vastusmäärä.
HARJOITTELU
Harjoittelu kuntopyörällä on erinomaista aerobista
liikuntaa, jonka perusideana on, että liikunta on
sopivan kevyttä mutta pitkäkestoista. Aerobinen
liikunta perustuu elimistön maksimaalisen
hapenottokyvyn parantamiseen: se puolestaan
lisää kestävyyttä ja kuntoa. Elimistön kyky käyttää
rasvaa polttoaineena on suoraan riippuvainen sen
kyvystä kuljettaa happea.
Aerobinen liikunta on ennen muuta miellyttävää.
Hien pitää nousta pintaan, mutta liikunnan
aikana ei saa hengästyä. Esimerkiksi poljettaessa on
kyettävä puhumaan eikä pelkästään huohottamaan.
Liikkua pitäisi vähintään kolme kertaa 30
minuuttia viikossa. Näin saavutetaan peruskunto.
Sen säilyminen edellyttää paria liikuntakertaa
viikossa. Kun peruskunto on saavutettu sen
nostaminen on helppoa vain harjoituskertoja
lisäämällä.
Liikunta palkitsee laihduttajan aina, sillä se on
ainoa keino lisätä elimistön energiankulutusta.
Siksi etenkin laihduttajan kannattaa liittää
vähäkaloriseen ruokavalioon aina myös
säännöllinen liikunta. Laihduttajan olisi syytä
liikkua päivittäin; aluksi joko 30 minuuttia
kerrallaan tai pienempinä jaksoina ja vähitellen
lisäten päivittäistä määrää tuntiin. Liikkeelle
kannattaa lähteä rauhallisesti alhaisella
poljentanopeudella ja pienellä vastuksella. Kova
rasitus ylipainoisella voi kuormittaa liikaa sydäntä
ja verenkiertoelimistöä. Kunnon kohotessa
vastusta ja poljentanopeutta voidaan vähitellen
lisätä. Liikunnan tehoa voidaan arvioida sydämen
sykkeenavulla. Mittarin syketoiminnon avulla voit
helposti seurata sykettäsi harjoittelun aikana ja
varmistaa, että harjoittelu on riittävän tehokasta,
muttei liian kuormittavaa.
OIKEA HARJOITUSTASO
Olipa tavoitteesi harjoittelussa mikä hyvänsä,
parhaaseen tulokseen pääset harjoittelemalla
oikealla rasitustasolla. Paras rasitustason mittari
on oman sydämen syketaajuus. Lähde liikkeelle
selvittämällä ensin maksimisykearvosi eli se
lyöntimäärä, josta sykkeesi ei enää nouse, vaikka
rasitus lisääntyisikin. C4:n mittari laskee suuntaa-
antavan maksimisyketasosi seuraavalla kaavalla:
220 – IKÄ
Maksimisyke voi vaihdella yksilöllisesti
runsaastikin. Maksimisyke putoaa keskimäärin
yhden sykkeen vuodessa. Varsinkin siinä
tapauksessa, että kuulut johonkin mainituista
riskiryhmistä, kannattaa sinun ehdottomasti
varmistaa maksimisykkeesi lääkärin avustuksella.
Olemme määritelleet kolme eri sykealuetta,
Sivu: 75
76
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
B
atavus
C
4
joista löydät tavoitteitasi parhaiten vastaavat
harjoittelualueet.
ALOITTELIJAN TASO •50 - 60 % maksimisykkeestä
Tämä taso on sopiva laihduttajille, toipilaille
ja niille, jotka eivät ole harrastaneet liikuntaa
aikaisemmin tai pitkään aikaan. Suositeltava
harjoitusmäärä on kolme kertaa viikossa vähintään
puoli tuntia kerrallaan.
KUNTOILIJAN TASO •60 - 70 % maksimisykkeestä
Tämä taso sopii erinomaisesti kunnon
kohottamiseen ja ylläpitämiseen. Tällä tasolla
vahvistat sydäntäsi ja keuhkojasi edellistä tasoa
enemmän, mutta rasitus tuntuu silti kohtuulliselta.
Harjoituksen tulisi kestää kerrallaan vähintään
puoli tuntia ja harjoituskertoja tulisi olla vähintään
kolme viikossa. Mikäli haluat kohottaa kuntoasi
edelleen, sinun on lisättävä joko harjoituskertoja tai
harjoitustehoa (ei kuitenkaan molempia yhtäaikaa).
AKTIIVIKUNTOILIJAN TASO •70 - 80 %
maksimisykkeestä
Harjoittelu tällä tasolla soveltuu vain erittäin
hyväkuntoisille ja edellyttää jo pitkään jatkunutta
kuntoilua.
• Voit mitata sykettä kolmella eri tavalla:
a) Käsituen käsipulssiantureilla
b) Korva-anturilla (saatavana lisävarusteena)
c) Sykevyöllä (telemetrinen, langaton mittaus)
Sykevyö ja sykevastaanotin ovat saatavana
lisävarusteina.
Älä käytä samanaikaisesti useampaa
sykemittaustapaa.
PULSSINMITTAUS KÄSIANTUREIDEN AVULLA
C4:n pulssinmittaus perustuu käsituissa oleviin
antureihin, jotka mittaavat pulssia aina kun
laitteen käyttäjä koskettaa molempia sensoreita
yhtäaikaisesti. Luotettava pulssinmittaus edellyttää
että iho on jatkuvassa kosketuksessa antureihin
ja että sensoreita koskettava iho on hieman
kostea. Liian kuiva ja liian kostea iho heikentävät
käsipulssimittauksen toimivuutta. Huomaa
myös, että ylävartalon lihasten aktiivinen käyttö
harjoittelussa saattaa häiritä käsipulssimittausta:
aktiiviset lihakset lähettävät samanlaisia sähköisiä
signaaleja kuin sydänlihaskin. Siksi suosittelemme,
että pulssimittausta käytettäessä käsivarsia pyritään
rentouttamaan.
PULSSINMITTAUS KORVALEHDESTÄ
1. Kiinnitä korva-anturin johdon pistoke mittarin
liittimeen.
2. Kiinnitä korva-anturi korvalehteen, josta se
mittaa pulssia.
Jos mittari ei tunnu välittömästi saavan kontaktia
korvalehdestä tai jos korvalehti on kylmä,
hiero korvalehteä sormenpäilläsi jonkun aikaa
verenkierron nopeuttamiseksi. Jos mittauksessa
ilmenee häiriöitä polkemisen aikana, kokeile
mittauksen toimivuutta paikallasi. Harjoittelun
aikana tapahtuva voimakas, tahaton heilunta
saattaa aiheuttaa häiriöitä mittaukseen.
Pulssiarvojen noustessa yli 150 lyönnin/min.
saattaa korvasta mitatussa tuloksessa ilmetä
verenkierron nopeutumisesta johtuvia häiriöitä.
Voimakas valonlähde, esim. loisteputki,
käyttäjän välittömässä läheisyydessä saattaa
myös aiheuttaa häiriöitä mittaukseen. Kokeile
mittauksen toimivuutta kääntämällä korva-
anturi korvalehdessä toisin päin. Puhdista anturi
käytön jälkeen kostealla kankaalla ja kuivaa anturi
huolellisesti.
LANGATON SYKEMITTAUS
Sykettä voidaan mitata mittarin sisälle valmiiksi
asennetun sykevastaanottimen avulla langattoman
Batavus C4 Check sykelähettimen kanssa.
TÄRKEÄÄ! Mikäli käytät sydämentahdistinta,
varmista lääkäriltäsi, että voit käyttää langatonta
sykemittausta.
Luotettavimmaksi sykkeenmittausperiaatteeksi on
todettu langaton sykkeenmittaus, jossa rintakehälle
kiinnitettävän lähettimen elektrodit siirtävät
sykeimpulssit sydämestä sähkömagneettisen
kentän avulla mittarille. Mikäli haluat mitata
sykettä langattomasti harjoittelun aikana,
kostuta huolellisesti lähetinvyössä olevat, ihoa
vasten tulevat uralliset elektrodit vedellä. Mikäli
käytät lähetintä paidan päällä, kostuta paita
elektrodipintoja vastaavilta kohdilta. Kiinnitä
lähetin joustavan vyön avulla sopivan tiukasti
rintalihasten alapuolelle siten, että elektrodit
pysyvät ihokontaktissa polkemisen aikana.
Lähetin ei kuitenkaan saa olla liian tiukalla, jottei
esim. normaali hengitys vaikeudu. Sykelähetin
siirtää sydämen sykelukeman automaattisesti
sykevastaanottimelle n. 1 m:n etäisyyteen
saakka. Sykearvo näkyy mittarissa. Tarkkaile
sykettäsi harjoittelun aikana ja erityisesti
ns. sykeindikaattoria. Valon tulisi vilkkua
sydämen tahdissa. Jos havaitset indikaattorissa
rauhattomuutta, ylimääräisiä tai puuttuvia
sykkeitä, mittaus ei toimi luotettavasti.
HUOMIOI LANGATONTA SYKEMITTAUSTA
KÄYTTÄESSÄSI
Mikäli elektrodipinnat eivät ole kosteat,
sykelukema ei ilmesty mittarin näyttöön. Siksi jos
Sivu: 76
77
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • B atavus C 4
elektrodit kuivuvat iholla, kostuta ne uudelleen.
Muista myös, että elektrodien tulee antaa
lämmetä iholla kehon lämpöisiksi, jotta mittaus
toimisi luotettavasti. Jos langattomasti sykettä
mittaavia laitteita on useampia vierekkäin, niiden
välisen etäisyyden tulee olla vähintään 1,5 m.
Vastaavasti jos käytössä on vain yksi vastaanotin,
mutta useampi lähetin, saa mittauksen aikana
lähetysetäisyydellä olla vain yksi henkilö, jolla on
lähetin. Lähettimen toiminta lakkaa, kun otat sen
pois yltäsi. Kosteus saattaa kuitenkin aktivoida
lähettimen, jolloin patterin käyttöikä lyhenee. Siksi
on tärkeätä kuivata lähetin huolellisesti käytön
jälkeen. Huomioi harjoitusvaatetuksessasi että
tietyt vaatteisiin käytetyt kuidut (esim. polyesteri,
polyamidi) tuottavat staattista sähköä, mikä
saattaa estää luotettavan sykemittauksen. Huomioi
että matkapuhelin, tv ja muut sähkölaitteet
muodostavat ympärilleen sähkömagneettisen
kentän, joka aiheuttaa ongelmia sykemittauksessa.
MITTARI
Painikkeet
1. ENTER
Mittaritoimintojen valinta ja vahvistus
2. + / - painikkeet	
vastustason säätö ja harjoitusohjelmien valinta
3. Bodyfat	
rasvaprosentin mittaus
4. RECOVERY
palautussykkeen mittaus
5. RESET
näyttöarvojen nollaus
6. START/STOP
harjoituksen aloitus, keskeytys ja lopetus.
Käynnistetty harjoitus keskeytetään painamalla
painiketta kerran. Harjoitusta voi jatkaa painamalla
painiketta uudestaan.
TOIMINNOT
1. Rasvaprosentin mittaus
Mittaus edellyttää tallennettuja käyttäjätietoja
ja käyttäjätunnuksen U1-U4 valintaa (tunnus
U0 ei mahdollista mittausta). Mittaus tapahtuu
käsipulssiantureiden avulla.
a) Valitse käyttäjätunnuksesi tai tallenna tietosi
haluamasi tunnuksen alle.
b) Paina BODYFAT-painiketta. Ota kiinni
molemmista käsipulssiantureista. Mittaus alkaa
välittömästi ja kestää 8 sekuntia. Mikäli mittaus
ei onnistunut, näyttöön tulee koodi E-1. Varmista
tällöin että pidät kämmeniäsi sykeantureiden päällä
ja aloita mittaus uudestaan.
c) Mittauksen jälkeen mittari osoittaa kehon
rasvaprosenttilukeman.
d) Paina BODYFAT-painiketta uudestaan, jolloin
mittari siirtyy harjoitustilaan.
Arvio low /
matala
low/med /
alhainen
medium /
keskitaso
med / high /
korkea
Arvo <20 20-24 24.1–26.5 > 26.5
Huomaa, että tulos on tarkkuudeltaan suuntaa-
antava.
2. Kuntotesti
Testi arvioi kuntotasoa valitun käyttäjätiedon
(U1-U4) perusteella. Kuntotaso ilmoitetaan arvoin
F1-F5. Huomaa, että kuntotestin tulokset eivät
ole vertailukelpoisia palautussykkeenmittauksen
antamien tulosten kanssa.
Testi kestää 12 minuuttia, vastustaso on vakiona
tasolla 5. Testi näytetään 16 profiilipalkilla, joista
kunkin kesto on 45 sekuntia. Mitä pidemmän
matkan poljet, sitä paremman tuloksen saat.
Sykemittaus tarkentaa tulosta.
3. Käyttäjätiedot (User 1-4)
Ikä (AGE)			 0-99
Sivu: 77
78
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
B
atavus
C
4
Harjoitusohjelmat tulevat näytön yläreunaan.
Valitse ohjelma USER + painikkeella. Vahvista
ENTER-painikkeella. Näyttöön tulee valitun
käyttäjätunnuksen viimeisin talletettu
oma ohjelma. Käynnistä harjoitus START-
painikkeella tai tee uusi ohjelma painamalla
ENTER-painiketta.
Profiilinäytössä vilkkuu palkki, jonka
vastusasetusta voit muuttaa.
Aseta vastustaso (1-16) + / - painikkeilla.
Siirry seuraavan palkin asetukseen ENTER-
painikkeella.
Kun olet käynyt näin läpi koko
ohjelmaprofiilin, vahvista asetuksesi START/
STOP-painikkeella, ja harjoitus alkaa.
Painamalla START/STOP-painiketta voit tehdä
ohjelman asetuksiin muutoksia.
Harjoituksen aloitus
Liitä laite virtalähteeseen, näyttöön tulee
vilkkuva tunnus U (=käyttäjä).			
Paina ENTER-painiketta.
Valitse haluamasi käyttäjätunnus (U1-U4) + /
- painikkeilla. Paina ENTER-painiketta.
Harjoitusvaihtoehdot Manual/Programm/
User/Target Heart Rate tulevat näkyviin
näytön yläreunaan. Alla on suurella käyttäjä
(esimerkiksi U1) ja vasemmalla vilkkuu teksti
SEX käyttäjän sukupuolen asetusta varten.
Tee asetus + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.			
“AGE” (ikä) teksti vilkkuu.
Tee asetus + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
“H.t.” (pituus) vilkkuu.
Tee asetus + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
“W.t.” (paino) vilkkuu.
Tee asetus + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
Teksti “Manual” vilkkuu näytöllä.
Valitse haluamasi harjoitusohjelma + / -
painikkeilla.Vahvista ENTER-painikkeella ja
jatka kyseisen ohjelman mukaisesti.
O1. “Manual”
Aseta vastustaso (1-16) + / - painikkeiden avulla
Paina ENTER-painiketta		
Harjoitusajan asetus vilkkuu
Aseta harjoitusaika + / - painikkeilla
•
•
•
•
•
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
•
•
•
Sukupuoli 			 Mies / Nainen
Pituus (H.t.)			 100-200 cm
Paino (W.t.)			 20-135 kg
Vastustason säätö (Level)
1. Manuaaliharjoitus
Vastustasoa säädetään manuaalisesti + / -
painikkeiden avulla.
2. Kuntotesti
Säätöä ei tarvita, sillä vastustaso on valmiiksi
asetettu.
3. Vakioteho-ohjelma (watt)
Mittari säätää vastustasoa automaattisesti
poljinkierrosnopeuden perusteella. Mikäli
kierrosnopeus laskee, jarruteho kasvaa ja
päinvastoin. Näytön symboli HI osoittaa,
että mittari arvioi suoritustehosi liian suureksi
vakiotehon suhteen. LO-symboli puolestaan
osoittaa, että mittari arvioi suoritustehosi liian
alhaiseksi vakiotehon suhteen. Mikäli tilanne
jatkuu, mittari antaa äänimerkin ja lopettaa
harjoituksen.
4. Valmiit harjoitusprofiilit
Vastustaso säätyy automaattisesti. Profiileja voi
skaalata + / - painikkeilla harjoituksen aikana.
5. Sykeohjattu harjoitus
(Target Heart Rate Control Training)		
(%-alueet ja tavoitesyke)
Vastus säätyy automaattisesti annettujen raja-
arvojen mukaan.
6. Itse tehdyt harjoitusprofiilit
Vastustaso säätyy automaattisesti. Profiileja voi
skaalata + / - painikkeilla harjoituksen aikana.		
Omien harjoitusprofiilien tekeminen
(User)
Paina ENTER-painiketta 3 sekunnin ajan.
Teksti STOP vilkkuu ja näytölle tulee
käyttäjätunnus U1-U4.
Valitse haluamasi käyttäjätunnus + / -
painikkeilla ja vahvista ENTER-painikkeella.
Käyttäjätunnus näkyy näytöllä, teksti SEX
vilkkuu
Valitse sukupuoli + / - painikkeilla ja vahvista
ENTER-painikkeella.
Aseta samoin ikä (age), pituus (H.t) ja paino
(W.t) ja vahvista ENTER-painikkeella.
•
•
•
•
•
Sivu: 78
79
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • B atavus C 4
Paina ENTER-painiketta			
Voit asettaa samalla tavalla myös
harjoitusmatkan (Distance), energiankulutuksen
(Calories), vakiotehon (Watt) sekä
tavoitesyketason.
Aloita harjoitus START/STOP-painikkeella.
O2. “Fitness”
Aloita kuntotesti suoraan painamalla START/
STOP-painiketta. Kun testi päättyy 12
minuutin kuluttua, mittari osoittaa kuntotasosi
tunnuksin F1-F5 (F1 = paras).
O3. “Watt”
Aseta vakiotehotaso + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta
Harjoitusajan asetus vilkkuu
Aseta harjoitusaika + / - painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Voit asettaa samalla tavalla myös muita
tavoitearvoja.
Aloita harjoitus START/STOP-painikkeella.
O4. “Programm”
P01 (valmis harjoitusohjelma 1) vilkkuu
Valitse haluamasi ohjelma (P01-P12) + / -
painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Skaalaa ohjelman vastustasoa + / - painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Harjoitusajan asetus vilkkuu
Aseta harjoitusaika + / - painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Voit asettaa samalla tavalla myös muita
tavoitearvoja.
Aloita harjoitus START/STOP-painikkeella.
O5. HRC (sykeohjattu harjoitus, sykealueet)
Aloita kuten alussa esitettiin kohtaan O asti.
Iän (age) asetus vilkkuu
Tee asetus + / - painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta
Aseta muut käyttäjätiedot kuten edellä.
Paina ENTER-painiketta.		
Sykealuenäyttö / TAG vilkkuu
valitse haluamasi sykealue + / - painikkeilla.
Näyttöön tulee myös käyttäjätietojen perusteella
laskettu sykealueen alarajana oleva sykearvo.
TAG-valinnassa voit asettaa haluamasi
tavoitesyketason + / - painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Harjoitusajan asetus vilkkuu. Voit aloittaa nyt
harjoituksen START/STOP-painikkeella tai
asettaa harjoitusajan + / - painikkeilla
Paina ENTER-painiketta
Voit asettaa samalla tavalla myös muita
tavoitearvoja.
Aloita harjoitus START/STOP-painikkeella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O6. “User”
Aloita kuten alussa esitettiin kohtaan O asti.
Näyttöön tulee valitun käyttäjän viimeisin
tallennettu ohjelmaprofiili.
Aloita harjoitus tekemättä muutoksia ohjelmaan
START/STOP-painikkeella.
Muokkaa tallennettua profiilia painamalla
ENTER-painiketta. Profiilin kesto jne. tulee
muuttaa etukäteen Manual-ohjelmassa. Nämä
tiedot kopioidaan suoraan omaan profiiliin, kun
se valitaan.
Huomaa lisäksi
Arvojen asetus on mahdollista vain mittarin
STOP-tilassa (ei harjoitusta, näytössä STOP-
symboli). Halutun ohjelman tulee olla tällöin jo
valittu.
Harjoitustason (Level 1-16) valinta on
mahdollista myös harjoituksen aikana (ei
teho- tai sykeohjatussa harjoituksessa eikä
kuntotestissä)
Mittari varmistaa sykenäytön tarkkuuden
mittaamalla sitä muutamia sekunteja ennen
kuin sykearvo tulee näytölle. Sykenäyttö
edellyttää sykemittausta.
Mittari siirtyy automaattisesti virransäästötilaan,
kun laitetta ei ole käytetty 4 minuuttiin.
Voit nollata kaikki harjoitusarvon RESET-
painikkeella, mikäli olet aiemmin painanut
STOP-painiketta ja näytöllä on STOP-symboli.
Painamalla RESET-painiketta 3 sekunnin ajan
siirtyy mittari käynnistystilaan; näytöllä on
tunnus U. Kaikki harjoituksiin liittyvät tiedot
nollautuvat.
Sykeohjauksessa vastustasoa nostetaan
automaattisesti 30 sekunnin
sykeseurantajaksoissa, ja lasketaan 15 sekunnin
jaksoissa. Näin vastustaso säätyy miellyttävän
tasaisesti sykemuutosten mukaan.
Valmiit harjoitusohjelmat muodostuvat 16
jaksosta, jotka esitetään näytöllä palkkeina.
Ohjelman kesto jakautuu tasan jokaiselle
palkille: esimerkiksi 32 minuutin ohjelmassa
jokaisen palkin kesto on 2 minuuttia.
Virheilmoitus E-2 mittarin näytölläl ilmoittaa,
ettei mittari vastaanota mitään harjoitukseen
liittyvää impulssia.
RECOVERY – PALAUTUSSYKKEEN MITTAUS
Mittaa palautussykkeesi harjoituksen päätteeksi.
Mittaus voidaan aloittaa vain, mikäli pulssimittaus
on käynnissä ja mittarilla näkyy pulssilukema.
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sivu: 79
80
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
B
atavus
C
4
Palautussykkeen mittaukseen siirryt painamalla
RECOVERY-näppäintä.
Mittaus kestää 60 sekuntia.
Mittausjakson päätteeksi näyttöön ilmestyy
tulos F1-F6 (F1 = paras tulos). Huomaa,
että tuloksesi on suhteessa mittauksen
alkuhetken syketasoon, ja että tuloksesi on
henkilökohtainen, eikä suoraan verrattavissa
muiden tuloksiin. Palautussykkeen mittauksen
luotettavuuden parantamiseksi pyri aina
vakioimaan mittaustapahtuma mahdollisimman
tarkasti; aloita mittaus mahdollisimman tarkasti
samalta syketasolta. Pysy mahdollisimman
liikkumatta paikallasi koko mittauksen ajan.
Palautussykemittauksesta siirryt harjoitustilaan
painamalla RECOVERY-painiketta.
KULJETUS JA SÄILYTYS
Laitetta on helppo kuljettaa pitkin lattiaa
kuljetuspyörien varassa työntäen. Siirrä aina
laitetta seuraavan ohjeen mukaisesti, sillä väärä
nosto- ja siirtotapa voi rasittaa selkää tai aiheuttaa
vaaratilanteita.
Asetu laitteen etupuolelle, ota kiinni käsituesta ja
kallista laitetta itseesi päin. Siirrä laite etutukijalan
siirtopyörien varassa haluamaasi paikkaan ja laske
laite varovasti alas.
TÄRKEÄÄ! Ota lattian suojaus huomioon siirtäessäsi
laitetta.
Toimintahäiriöiden välttämiseksi säilytä laitetta
mahdollisimman kuivassa ja tasalämpöisessä
paikassa pölyltä suojattuna.
HUOLTO
C4:n huoltotarve on vähäinen. Tarkista kuitenkin
aika ajoin kaikkien kiinnitysruuvien ja -
muttereiden kireys.
•Pyyhi laitteesi kaikki osat harjoituksen päätyttyä
hikivedestä pehmeällä, imukykyisellä liinalla.
Älä käytä liuottimia. Hikivesi voi syövyttää
metallia; siksi suosittelemme, että suojaat kaikki
katteiden ulkopuoliset metallipinnat esimerkiksi
teflonsuojaöljyllä.
•Älä poista laitteen suojakoteloita paikaltaan.
•Mikäli laite on käyttämättä pidemmän aikaa,
voimansiirtohihna voi tilapäisesti muotoutua
laitteen voimansiirtopyörien mukaisesti.
Tämä saattaa johtaa hieman epätasaiseen
poljintuntumaan, joka kuitenkin katoaa jo
muutaman minuutin käytön jälkeen, kun hihna
palautuu takaisin normaaliin muotoonsa.
1.
2.
3.
4.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta laitteessa
saattaa esiintyä yksittäisistä komponenteista
johtuvia yksilövikoja tai toimintahäiriöitä. Koko
laitteen toimittaminen korjattavaksi on yleensä
tarpeetonta, sillä vika on useimmiten korjattavissa
ko. osan vaihdolla.
Mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä
käytön aikana, ota välittömästi yhteys laitteen
myyjään. Ilmoita laitteesi malli ja sarjanumero
(sarjanumerotarran sijainnin näet tämän
käyttöohjeen etukannesta). Ilmoita lisäksi
häiriön luonne, laitteen käyttöympäristö sekä
ostopäivämäärä.
Mikäli tarvitset laitteeseesi varaosia, ota yhteys
laitteen myyjään. Ilmoita aina laitteen malli,
sarjanumero sekä tarvittavan osan varaosanumero.
Varaosaluettelon löydät tämän oppaan lopusta.
Laitteessa saa käyttää vain varaosalistassa mainittuja
osia.
TEKNISET TIEDOT
Pituus.......................................... 102 cm
Leveys ........................................... 55 cm
Korkeus........................................ 146 cm
Paino............................................... 37 kg
Batavus C4 on suunniteltu täyttämään
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan
EU:n EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset.
Tuotteet on varustettu sen mukaisesti CE-tarralla.
Batavus C4 täyttää CEN tarkkuus- ja
turvanormien vaatimukset (Luokka EN-957).
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TÄRKEÄÄ! Ohjekirjan tietoja kuntolaitteen
asennuksessa, käytössä tai huollossa on syytä
noudattaa erittäin huolellisesti. Takuu ei korvaa
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tässä ohjekirjassa
mainittujen asennus-, säätö- tai huolto-ohjeiden
laiminlyönneistä. Mikäli laitteelle tehdään muita
kuin Batavus:n neuvomia ja nimenomaisesti
hyväksymiä toimenpiteitä, laitetta ei saa käyttää!
Toivotamme Sinulle miellyttäviä harjoitushetkiä
Batavus-harjoituskumppanisi kanssa.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Batavus C4 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Batavus C4

Onko sinulla kysymys tuotteesta Batavus C4, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Batavus C4 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Batavus C4 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.