Asus WL-330N käyttöohjeet

Katso tuotteen Asus WL-330N allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Asus
  • Tuote: Reititin
  • Malli/nimi: WL-330N
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ranska, Espanja, Portugali, Suomalainen, Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
WL-330N
Kannettava langaton N-reititin
Käyttöopas
Sivu: 1
ii
FI6757
Ensimmäinen painos
Elokuu 2011
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa,
siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään
muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt
varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää,
kirjallista lupaa.
Tuotetakuuta tai -huoltoa ei jatketa, jos (1) tuotetta on korjattu, muokattu tai muunneltu,
ellei sellainen korjaus, muokkaus tai muuntelu ole ASUKSEN kirjallisesti valtuuttama, tai (2)
tuotteen sarjanumero puuttuu tai on turmeltu.
ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN
EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS
TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT
TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA
(MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET,
HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA
ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI
VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.
TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON
TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA
MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:
N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA
MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT
TUOTTEET JA OHJELMISTOT.
Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi
tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.
Ilmoitus tiettyjen ohjelmistojen lähdekoodien tarjoamisesta
Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien alaista ohjelmistoa, joka on lisensoitu General Public
License (”GPL”) -lisenssin alaisena, Lesser General Public License (”LGPL”) -version
alaisena ja/tai muiden ilmaisten Open Source -ohjelmistojen lisensseillä. Tällaiset tämän
tuotteen ohjelmat jaellaan ilman mitään takuuta siinä määrin kuin soveltuva laki sallii. Kopiot
näistä lisensseistä on sisällytetty tähän tuotteeseen.
Missä soveltuvat lisenssit oikeuttavat sinut sellaisen ohjelmiston lähdekoodiin ja/tai muihin
lisätietoihin, tällaisten tietojen tulisi olla toimitettu tämän tuotteen mukana.
Voit myös ladata ne ilmaiseksi osoitteesta http://support.asus.com/download.
Lähdekoodi jaellaan ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA ja se on lisensoitu saman lisenssin
alaisena kuin vastaava binääri/objektikoodi.
ASUSTeK tarjoaa mielellään ja ajallaan täydellisen lähdekoodin, kuten erilaiset ilmaiset
Open Source -ohjelmistolisenssit vaativat. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia koko
vastaavan ohjelmakoodin saamisessa, haluaisimme mielellään saada ilmoituksen siitä
sähköpostiosoitteeseen gpl@asus.com. Viestissä tulisi yksilöidä tuote ja kuvata ongelma
(ÄLÄ kuitenkaan lähetä suuria liitetiedostoja, kuten lähdekoodiarkistoja tms. tähän
sähköpostiosoitteeseen).
Sivu: 2
iii
Sisältö
Tiedotteita.
..................................................................................................... v
Tietoja tästä oppaasta................................................................................ vii
ASUS-yhteystiedot...................................................................................... ix
Kappale 1 Tuotetiedot
1.1	 Tervetuloa!................................................................................... 1-12
1.2	 Pakkauksen sisältö..................................................................... 1-12
1.3	 Ominaisuudet.............................................................................. 1-12
1.3.1	 Näkymä yläpuolelta.
....................................................... 1-13
1.3.2 	 Näkymä alhaalta............................................................ 1-14
1.3.3 	 Portit.
.............................................................................. 1-14
1.4	 Suositellut verkkoasetukset.
...................................................... 1-15
1.4.1	 Reititin-tila...................................................................... 1-15
1.4.2	 Tukiasema (AP) -tila.
...................................................... 1-15
1.4.3	 Ethernet-sovitintila......................................................... 1-16
1.4.4	 Toistintila........................................................................ 1-16
1.4.5	 Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila............................ 1-16
Kappale 2 Laitteiston asennus
2.1	 Järjestelmävaatimukset.
............................................................... 2-2
2.2 	 Laitteen asennus........................................................................... 2-2
2.2.1 	 Ennen kuin jatkat............................................................. 2-2
2.2.2	 Laitteen asennus.
............................................................. 2-3
Kappale 3 Apuohjelmat
3.1	 Apuohjelmien asentaminen......................................................... 3-2
3.1.1	 Apuohjelmien käynnistäminen......................................... 3-3
Kappale 4 Määritys
4.1	 Yleiskatsaus.................................................................................. 4-2
4.1.1	 TCP/IP-asetusten asettaminen........................................ 4-2
4.1.2	 Käynnistä verkkokäyttöliittymä......................................... 4-4
4.2	 Käyttötilat.
...................................................................................... 4-5
4.2.1	 Reititin-tila........................................................................ 4-5
4.2.2	 Tukiasema (AP) -tila.
........................................................ 4-6
4.2.3	 Toistintila.......................................................................... 4-8
4.2.4	 Verkkosovitintila............................................................... 4-9
Sivu: 3
iv
Sisältö
4.2.5	 Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila............................ 4-10
4.3	 Lisäasetukset.............................................................................. 4-11
4.3.1	 Langaton.........................................................................4-11
4.3.2	 LAN................................................................................ 4-24
4.3.3	 WAN............................................................................... 4-26
4.3.4	 Internet-palomuuri.......................................................... 4-29
4.3.5	 Järjestelmänvalvonta..................................................... 4-31
4.3.6	 Järjestelmäloki............................................................... 4-34
Kappale 5 Laitteen käyttö
5.1	 Laitteen käyttäminen kotiverkossa............................................. 5-2
5.2	 Tietokoneen Ethernet-kaapelien korvaaminen.
.......................... 5-2
5.3	
Muiden laitteiden kaapeliliitäntöjen korvaaminen..................... 5-3
5.4	
Internetyhteyden jakaminen muiden tietokoneiden kanssa..... 5-3
Liite
Vianetsintä
Sivu: 7
viii
• 	 Kappale 4: Määritys
	 Tässä kappaleessa on ohjeet ASUS WL-330N määrittämiseen sen
verkkokäyttöliittymän kautta (Web GUI).
• 	 Kappale 5: Laitteen käyttö
	 Tässä kappaleessa on ohjeet, kuinka ASUS WL-330N käytetään erilaisilla
verkkoasetuksilla.
•	 Liite: Vianetsintä
	 Tässä liitteessä on vianmääritysopas, jonka avulla voi ratkaista yleisimmät
ongelmat, joita voi kohdata ASUS WL-330N käytettäessä.
Tämän oppaan merkkien selitykset
VAROITUS: Tietoja, jotka voivat estää loukkaantumisen tehtävää
suoritettaessa.
HUOMIO: Tietoja, jotka voivat estää osien vahingoittumisen tehtävää
suoritettaessa.
TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita ON PAKKO noudattaa tehtävän suorittamista
varten.
HUOMAUTUS: Vinkkejä ja lisätietoja, jotka auttavat tehtävän
suorittamisessa.
Sivu: 8
ix
ASUS-yhteystiedot
ASUSTeK COMPUTER INC.
Osoite			 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin 			 +886-2-2894-3447
Faksi 			 +886-2-2890-7798
E-mail			 info@asus.com.tw
Verkkosivusto			 www.asus.com.tw
Tekninen tuki
Puhelin 			 +86-21-38429911
Ohjelmistolataus			 support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite			 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin 			 +1-510-739-3777
Faksi			 +1-510-608-4555
Verkkosivusto			 usa.asus.com
Tekninen tuki
Puhelin 			 +1-812-282-2787
Faksi			 +1-812-284-0883
Ohjelmistolataus			 support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)
Osoite			 Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Puhelin			 +49-1805-010923*
Faksi			 +49-2102-959911
Verkkosivusto			 www.asus.de
Online-yhteystiedot			 www.asus.de/sales
Tekninen tuki
Komponenttipuhelin			 +49-1805-010923*
Järjestelmä-/Notebook-
/Eee-/LCD-puhelin			 +49-1805-010920*
Tukifaksi			 +49-2102-9599-11
Online-tuki			 support.asus.com
*	 Saksassa 0,14 euroa/minuutti lankapuhelimesta; 0,42 euroa/minuutti
matkapuhelimesta.
Sivu: 10
Tuotetiedot
Tässä luvussa kuvataan ASUS WL-
330N fyysiset ominaisuudet. Tässä
osassa esitellään myös pakkauksen
sisältö, LED-merkkivalot ja suositellut
verkkoasetukset.
Kappale 1
Sivu: 11
1-12 Kappale 1: Tuotetiedot
1.1	 Tervetuloa!
Kiitos, kun valitsit ASUS WL-330N!
ASUS WL-330N on pienikokoinen, kannettava ja helposti asennettava laite,
jossa yhdistyvät tukiasema (AP), reititin, universal repeater -toistotoiminto,
Ethernet-sovitin, verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen) -jakamistoiminto. Toteuttamalla
langattomien teknologioiden IEEE 802.11n-standardia, ASUS WL-330N pystyy
jopa 150 Mbps -tiedonsiirtonopeuteen. Tämä reititin on taaksepäin yhteensopiva
aiemman IEEE 802.11g-standardin kanssa, mikä mahdollistaa molempien LAN-
standardien saumattoman yhteiskäytön.
ASUS WL-330N tukee myös useita langattomia verkkomäärityksiä, mukaan lukien
AP-, Infrastructure (rakenteellinen) - ja Ad-hoc (Tietokoneiden välinen) -tilat,
mikä tarjoaa joustavuutta olemassa olevien ja tulevien langattomien verkkojen
määrityksiin.
Voidakseen tarjota langattomalle tiedonsiirrollesi tehokkaan suojauksen, ASUS
WL-330N toimitukseen kuuluu 64-bittinen/128-bittinen Wired Equivalent Privacy
(WEP) -salaus ja Wi-Fi Protected Access (WPA) -ominaisuudet.
1.2	 Pakkauksen sisältö
Tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat ASUS WL-330N pakkauksessa. Jos jotakin
puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	 	 ASUS WL-330N
	 	 Yeisvirtasovitin (110–240 V)
	 	 DC in (Micro USB) -virtajohto
	 	 RJ45-johto
	 	 Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat, GPL-lisenssi)
	 	 Pikaopas
1.3	 Ominaisuudet
•	 Tiedonsiirtonopeus jopa 150 Mbps
•	 Turvallinen tiedonsiirto Wired Equivalent Privacy (WEP) - ja WiFi Protected
Access (WPA) -salauksilla
•	 Käyttöetäisyys sisätiloissa enintään 40 m ja ulkona 310 m
•	 Kaksoisvirtatila (virransaanti tasavirta- tai Micro-USB-väylästä)
•	 Tukee Infrastructure (rakenteellinen) - ja Ad-hoc (Tietokoneiden välinen)
-verkkotyyppejä Ethernet-sovitintilassa
•	 Windows®
98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS -yhteensopiva
Sivu: 12
1-13
ASUS WL-330N
1.3.1	 Näkymä yläpuolelta
ASUS WL-330N -laitteessa on Linkin
tila -ominaisuus, Ethernet-, Langaton
verkko ja Virta-LED-merkkivalot.
Katso LED-merkkivalojen selitykset
seuraavasta taulukosta
LED Tila Toimintatila* Merkitys
Linkin tila Päällä Reititin/AP Langaton asiakas on muodostanut
yhteyden WL-330N-laitteeseen.
EA/URE/HS WL-330N on muodostanut yhteyden Wi-
Fi-asemaan.
Ethernet Päällä Reititin/AP/EA/URE/
HS
RJ-45-kaapeli on liitetty ja WL-330N on
liitetty Ethernet-verkkoon.
Vilkkuu Tietoja siirretään
Pois WL-330N ei ole liitetty Ethernet-
verkkoon.
LED Tila Toimintatila* Merkitys
Langaton Päällä Reititin/AP/URE/HS Liitetty.
EA Liitetty tukiasemaan.
Vilkkuu Reititin/AP/URE/
HS/EA
Liitetään.
Virta Päällä Reititin/AP/EA/URE/
HS
WL-330N on päällä ja käyttövalmis.
Vilkkuu Reititin/AP/EA/URE/
HS
WL-330N on "palauta oletusasetuksiin"-
tai "pelastus"-tilassa.
WPS-asetus WPS-asetus käynnissä.
Pois Reititin/AP/EA/URE/
HS
Laite on pois päältä.
Sivu: 13
1-14 Kappale 1: Tuotetiedot
*Toimintatilat:	 AP: Tukiasematila		
		 EA: Ethernet-sovitintila
		 URE: Universal repeater -toistotila
		 HS: Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila
1.3.2 	 Näkymä alhaalta
Palautuspainike: Paina tätä
painiketta kynän kärjellä tai
paperiliittimellä. Paina painiketta
viisi sekuntia tai kunnes LED-
valo alkaa vilkkua.
Tuuletusaukot: Näiden aukkojen
kautta reititin saa tuuletusta.
1.3.3 	 Portit
Ethernet-portti: Tähän porttiin liitetään
toimitukseen kuuluva RJ-45-kaapeli.
DC in (Micro USB) -portti:Tähän porttiin
liitetään verkkolaitteen pistoke tai toimitukseen
kuuluva micro-USB-kaapeli.
Tuuletusaukot
Palautuspainike
Ethernet-portti
Micro-USB-
portti
Sivu: 14
1-15
ASUS WL-330N
1.4	 Suositellut verkkoasetukset
Internet Keskitin
˝
Verkkotulostin
Asiakas 1
Asiakas 2
Asiakas 3
Asiakas 4
WL-330N
1.4.2	 Tukiasema (AP) -tila
Tukiasema (AP) -tilassa WL-330N yhdistää WLAN-toiminnolla varustetut
tietokoneet ja laitteet langalliseen tai langattomaan LAN-verkkoon.
Ohjatulla WPS-asennusohjelmalla voit määrittää WPA2-Personal
(WPA2-henkilökohtainen) -, WPA-Personal (WPA-henkilökohtainen) - tai
Open (Avoin) -järjestelmän. Voit täyttää jakamisavaimen ja edistyneen
suojausasetuksen Lisäasetukset-sivulla.
ASUS WL-330N voidaan määrittää johonkin näistä tiloista:
	 1. Reititin-tila			 4. Toistintila
	 2. Tukiasema (AP) -tila		 5. Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila
	 3. Ethernet-sovitintila		
1.4.1	 Reititin-tila
Reititin-tilassa ASUS WL-330N muodostaa yhteyden internetiin ADSL- tai
kaapelimodeemilla, ja verkkoympäristölläsi on useita käyttäjiä, jotka käyttävät
samaa IP:stä ISP:ksi -toimintoa.
Langaton tietokone Internet
˝
ADSL/
Kaapelimodeemi
WL-330N
Ethernet-portti toimii reititintilassa WAN-porttina.
Linkin tilan LED-merkkivalon palaminen tarkoittaa, että langaton asiakas on
muodostanut yhteyden WL-330N-laitteeseen.
Sivu: 15
1-16 Kappale 1: Tuotetiedot
1.4.3	 Ethernet-sovitintila
Ethernet-sovitintilassa voit ottaa käyttöön minkä tahansa Ethernet-
ominaisuudella varustetun laitteen langattomasti.
1.4.4	 Toistintila
Tilassa Repeater mode (Toistintila) voit laajentaa langatonta peittoa liittämällä
ASUS WL-330N:n kotona sijaitsevan juurireitittimen.
WL-330N
Internet
˝
Internet
˝
WL-330N
1.4.5	 Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila
Verkkopiste-tilassa WL-330N liittää front-end-tukiasemat langattomasti ja hakee
WAN IP:n internet-yhteyttä varten. Se tarjoaa sinulle langattoman radiosignaalin.
Internet
˝
WL-330N
Linkin tilan LED-merkkivalon palaminen tarkoittaa, että langaton asiakas on
muodostanut yhteyden WL-330N-laitteeseen.
Linkin tilan LED-merkkivalon palaminen tarkoittaa, että WL-330N on muodostanut
yhteyden Wi-Fi-asemaan.
Linkin tilan LED-merkkivalon palaminen tarkoittaa, että WL-330N on muodostanut
yhteyden Wi-Fi-asemaan.
Linkin tilan LED-merkkivalon palaminen tarkoittaa, että WL-330N on muodostanut
yhteyden Wi-Fi-asemaan.
Sivu: 16
Kappale 2
Tässä kappaleessa on tiedot ASUS
WL-330N asentamiseen.
Laitteiston
asennus
Sivu: 17
2-2 Kappale 2: Laitteiston asennus
2.1	 Järjestelmävaatimukset
Ennen kuin asennat ASUS WL-330N, varmista, että järjestelmä/verkko täyttää
seuraavat vaatimukset:
•	 An Ethernet RJ-45- portti (10-100Base-T)
•	 Vähintään yksi IEEE 802.11b/g/n -laite, joka kykenee langattomaan yhteyteen
•	 Asennettuna TCP/IP ja Internet-selain
2.2 	 Laitteen asennus
Asenna ASUS WL-330N näiden ohjeiden mukaisesti.
1.	 Asenna laitteen apuohjelmat tuki-CD-levyltä.
2.	 Liitä laite tietokoneeseen, verkkokeskittimeen, kytkimeen tai reitittimeen.
2.2.1 	 Ennen kuin jatkat
Ota seuraavat ohjeet huomioon, ennen kuin asennat ASUS WL-330N:n
•	 Laitteen verkkoon (keskitin, ADSL-/kaapelimodeemi, reititin, seinäpistoke)
yhdistävän Ethernet-johdon pituuden ei tule ylittää 100 metriä.
•	 Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle mahdollisimman kauas maasta.
•	 Pidä laite vapaana metalliesteistä ja poissa suorasta auringonvalosta.
•	 Pidä laite etäällä muuntajista, raskaista moottoreista, loisteputkilampuista,
mikroaaltouuneista, jääkaapeista ja muista teollisuuslaitteista, jotta välttyisit
signaalihäviöltä.
•	 Asenna laite keskeiselle paikalle, jotta saisit ihanteellisen kattavuuden kaikkiin
langattomiin laitteisiin.
•	 Asenna laite vähintään 20 cm päähän ihmisistä, jotta tuotteen käyttö täyttää
FCC:n asettamat radiotaajuudelle altistumisen ohjearvot.
Sivu: 18
2-3
ASUS WL-330N
2.2.2	 Laitteen asennus
1.	 Liitä toimitukseen kuuluvan RJ‑45-kaapelin toinen pää WL-330N:n Ethernet-
porttiin.
2.	 Liitä RJ‑45-kaapelin toinen pää tietokoneeseen.
3.	 Tee jompi kumpi seuraavista:
	 Liitä verkkolaitteen
pistoke WL-330N DC-
IN -tuloliitäntään ja liitä
verkkolaite seinäpistorasiaan
(A).
	 Liitä USB-virtajohdon
pistoke WL-330N DC-IN
-tuloliitäntään ja liitä
USB-liittimet tietokoneen
USB-portteihin (B).
A
B
Sivu: 19
2-4 Kappale 2: Laitteiston asennus
Sivu: 20
Kappale 3
Tässä kappaleessa on ohjeet ASUS
WL-330N määrittämiseen tuki-CD-
levyllä olevilla apuohjelmilla.
Apuohjelmat
Sivu: 21
3-2 Kappale 3: Apuohjelmat
3.1	 Apuohjelmien asentaminen
Tuki-CD-levy sisältää apuohjelmat, joilla ASUS WL-330N voi määrittää. Kun
asennat ASUS WLAN -apuohjelmia Microsoft®
Windows -käyttöjärjestelmään,
aseta tuki-CD tietokoneen CD-asemaan. Jos automaattinen käynnistys on pois
käytöstä, suorita setup.exe tuki-CD-levyn juurihakemistosta.
2.	 Napsauta Next (Seuraava).
3.	 Hyväksy oletuskohdekansio
napsauttamalla Next (Seuraava)
tai määritä toinen polku
napsauttamalla Browse (Selaa).
4.	 Hyväksy oletusohjelmakansio
napsauttamalla Next (Seuraava)
tai anna toinen nimi.
1.	 Napsauta Install...Utilities
(Asenna...Apuohelmat).
5.	 Napsauta Finish (Valmis),
kun asetus on valmis.
Sivu: 22
3-3
ASUS WL-330N
3.1.1	 Apuohjelmien käynnistäminen
Käynnistä apuohjelmat napsauttamalla Windowsin työpöydällä Start (Käynnistä)
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility (Asus-apuohjelma).
Device Discovery
Device Discovery on ASUS WLAN -apuohjelma, joka tunnistaa ASUS-laitteen ja
mahdollistaa laitteen määrittämisen.
Käynnistä Device Discovery -apuohjelma napsauttamalla Start (Käynnistä) > All
Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility (Asus-apuohjelma) > WL-330N
Wireless Router (WL-330N langaton reititin) > Device Discovery.
Sivu: 23
3-4 Kappale 3: Apuohjelmat
Firmware Restoration
Laiteohjelmiston palautusta käytetään ASUS WL-330N -laitteessa, jonka
laiteohjelmistopäivitys epäonnistui. Se lähettää määrittämäsi laiteohjelmiston.
Toimenpide kestää kolmesta neljään minuuttia.
Käynnistä pelastustila ennen kuin käytät Firmware Restoration -apuohjelmaa:
1.	 Irrota WL-330N virtalähteestä.
2.	 Pidä Reset (Palautus) -painiketta painettuna ja liitä WL-330N uudelleen
virtalähteeseen. Vapauta Reset (Palauta) -painike, kun etupaneelin virran LED-
merkkivalo vilkkuu hitaasti (mikä ilmaisee, että WL-330N on pelastustilassa).
3.	 Käytä seuraavia TCP/IP-asetuksia:
	 IP-osoite: 192.168.1.x
	 Aliverkon peite: 255.255.255.0
4.	 Napsauta pöytätietokoneen, napsauttamalla Start (Käynnistä) > All Programs
(Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility (Asus-apuohjelma) > WL-330N Wireless
Router (WL-330N langaton reititin) > Firmware Restoration.
Käynnistä pelastustila ennen kuin käytät Firmware Restoration -apuohjelmaa.
Sivu: 24
Kappale 4
Määritys
Tässä kappaleessa on ohjeet ASUS
WL-330N määrittämiseen sen
verkkokäyttöliittymän kautta (Web
GUI).
Sivu: 25
4-2 Kappale 4: Määritys
4.1	 Yleiskatsaus
Verkkokäyttöliittymä (web GUI) mahdollistaa ASUS WL-330N määrittämisen
tietokoneen verkkoselaimella.
4.1.1	 TCP/IP-asetusten asettaminen
Oletuksena ASUS WL-330N IP-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peitteen
255.255.255.0. Voidaksesi käyttää määritysapuohjelmaa, määritä eri IP-osoite
verkkosovittimelle, johon ASUS WL-330N on liitetty.
Verkkosovittimen TCP/IP-asetusten määrittäminen:
1.	 Valitse Windows®
7:n työpöydältä
Start (Käynnistä) > Control Panel
(Ohjauspaneeli) > Network and
Internet (Verkko ja Internet) >
Network and Sharing Center
(Verkko ja jakamiskeskus) >
Change adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia).
2.	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella
verkkosovitinta, jota ASUS WL-
330N käyttää ja valitse sitten
ponnahdusvalikosta Properties
(Ominaisuudet). Näkyviin tulee
Local Area Connection Properties
(Paikallisverkkoyhteyden
ominaisuudet).
Sivu: 26
4-3
ASUS WL-330N
3.	 Kaksoisnapsauta Internet Protocol
Version 4 (Internet-protokolla
versio 4) (TCP/IPv4) -kohdetta
tuodaksesi näkyviin Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Properties (Internet-protokolla
versio 4:n Ominaisuudet) -ikkunan.
TCP/IP-asetusten muuttaminen voi vaatia tietokoneen uudelleenkäynnistyksen.
Käynnistä WL-330N heti, kun olet uudelleenkäynnistänyt tietokoneen.
4.	 Rastita Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti) ja Obtain DNS
server address automatically
(Hae DNS-palvelinosoite
automaattisesti), jotta tietokone
hakee IP-osoitteen automaattisesti
DHCP- ja DNS-palvelimilta.
Sivu: 27
4-4 Kappale 4: Määritys
4.1.2	 Käynnistä verkkokäyttöliittymä
Verkkokäyttöliittymän käynnistäminen:
1.	 Näppäile webselaimeen 192.168.1.1. Kirjautumisruutu tulee näkyviin.
2.	 Käytä käyttäjänimeä ja salasanaa admin. Ohjattu asennus tulee näkyviin.
	 Ohjattu asennus näyttää kuusi käyttötilaa, jotka voit määrittää
verkkokäyttöliittymällä. Napsauta yhtä tilaa avataksesi vastaavan sivun.
Katso lisätietoja seuraavasta osasta 4.2 Käyttötilat.
Sivu: 28
4-5
ASUS WL-330N
4.2	 Käyttötilat
ASUS WL-330N:ssä on viisi käyttötilaa: Router (Reititin), Access Point (AP)
(Tukiasema), Ethernet Adapter (Ethernet-sovitin), Repeater (Toistin), Hotspot
(Verkkopiste).
4.2.1	 Reititin-tila
Reititin-tilassa ASUS WL-330N muodostaa yhteyden internetiin ADSL- tai
kaapelimodeemilla, ja verkkoympäristölläsi on useita käyttäjiä, jotka käyttävät
samaa IP:stä ISP:ksi -toimintoa.
Langaton tietokone Internet
˝
ADSL/Kaapelimodeemi
WL-330N
Reititintilassa:
•	 NAT on käytössä.
•	 WANin on sallittu käyttää PPPoE:tä, DHCP-asiakasta tai staattista IP:tä.
•	 Kotikäyttäjille hyödylliset UPnP- ja DDNS-ominaisuudet ovat tuettuja.
ASUS WL-330N:n määrittäminen Langaton Reititin-tilassa:
1.	 Wireless Router (Langaton reititin) -välilehteä. Langaton reititin -sivu tulee
näkyviin.
Ota tietokoneen välityspalvelinasetukset pois käytöstä, kun käytät
verkkokäyttöliittymää. Varmista, että WL-330N ja tietokoneesi ovat samassa
aliverkossa. Tarkista lähiverkkoyhteyden Internet-protokolla (TCP/IP) -
asetukset.
Sivu: 29
4-6 Kappale 4: Määritys
2.	 Määritä SSID:n (Service Set Identifier) verkkonimi, joka on WLANin kautta
lähetettyihin paketteihin liitetty yksilöivä tunnus.
3.	 Valitse suojaustaso salausmenetelmien käyttöön ottamiseksi:
	 Matala (Ei mitään)
	 Keskitaso (WEP-64-bittinen)
	 Keskitaso (WEP-128-bittinen)
	 Korkea (WPA2-PSK)
4.	 Valitse avattavasta valikosta WAN-yhteystyyppi. Jos käytät PPPoE-, PPTP-
tai L2TP-yhteyttä, sinua pyydetään antamaan käyttäjänimi ja salasana.
Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi (ISP) käyttäjänimen ja salasanan
saamiseksi.
5.	 Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Käytä).
Katso lisätietoja edistyneiden toimintojen asettamisesta osasta 4.3
Lisäasetukset.
Kun olet asettanut ASUS WL-330N:n Reititin-tilaan, WL-330N:n
LAN-portti on liitettävä ADSL-modeemiin ja tietokone WL-330N:n SSID:hen
langattomalla yhteydellä.
4.2.2	 Tukiasema (AP) -tila
Access Point (AP) (Tukiasema) -tilassa voit liittää Ethernet-portin ja langattomat
laitteet samaan paikallisverkkoon (LAN).
Langaton tietokone WL-330N
Sivu: 30
4-7
ASUS WL-330N
2.	 Määritä SSID:n (Service Set Identifier) verkkonimi, joka on WLANin kautta
lähetettyihin paketteihin liitetty yksilöivä tunnus.
3.	 Valitse suojaustaso salausmenetelmien käyttöön ottamiseksi:
	 Matala (Ei mitään)
	 Keskitaso (WEP-64-bittinen)
	 Keskitaso (WEP-128-bittinen)
	 Korkea (WPA2-PSK)
4.	 Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Käytä).
Huomautuksia:
•	
Katso lisätietoja edistyneiden toimintojen asettamisesta osasta 4.3. Lisäasetukset.
•	
Hae WL-330N ASUS Device Discovery -apuohjelmalla. Katso lisätietoja kohdasta 3.1.1
Apuohjelmien käynnistäminen.
ASUS WL-330N:n määrittäminen Tukiasema/AP-tilassa:
1.	 Napsauta Access Point (Tukiasema) -välilehteä. Tukiasemasivu tulee
näkyviin.
Sivu: 31
4-8 Kappale 4: Määritys
ASUS WL-330N:n määrittäminen Toistin-tilassa:
1.	 Napsauta Repeater (Toistin) -välilehteä. Toistin sivu tulee näkyviin.
4.2.3	 Toistintila
Tilassa Repeater mode (Toistintila) ASUS WL-330N laajentaa langattoman
verkon peittoa.
WL-330N Internet
˝
2.	 Valitse sivustotutkimusluettelosta käytettävissä oleva laite, johon haluat
muodostaa yhteyden.
3.	 Napsauta Connect (Yhdistä).
Huomautuksia:
•	
Katso lisätietoja edistyneiden toimintojen asettamisesta osasta 4.3. Lisäasetukset.
•	
HaeWL-330N ASUS Device Discovery -apuohjelmalla. Katso lisätietoja kohdasta 3.1.1
Apuohjelmien käynnistäminen.
• 	
Voit myös nollata kaikki asetukset tehdasasetuksiinsa manuaalisesti painamalla ASUS WL-
330N -laitteen ”Reset” (Nollaa) -painiketta laitteen ollessa PÄÄLLÄ.
Sivu: 32
4-9
ASUS WL-330N
4.2.4	 Verkkosovitintila
Tilassa Networl Adapter mode (Verkkosovitintila) voit ottaa käyttöön minkä
tahansa Ethernet-ominaisuudella varustetun laitteen langattomasti.
WL-330N Internet
˝
ASUS WL-330N -laitteen määrittäminen verkkosovitintilassa:
1.	 Napsauta Networl Adapter (Verkkosovitin) -välilehteä. Verkkosovitin sivu
tulee näkyviin.
2.	 Valitse sivustotutkimusluettelosta käytettävissä oleva laite, johon haluat
muodostaa yhteyden.
3.	 Napsauta Connect (Yhdistä).
Sivu: 33
4-10 Kappale 4: Määritys
4.2.5	 Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)-tila
Verkkopiste(Wi-Fi-tilin jakaminen)tilassa WL-330N sallii Wi-Fi laitteiden internet-
yhteyden jakamisen.
WL-330N Internet
˝
2.	 Määritä SSID:n (Service Set Identifier) verkkonimi, joka on WLANin kautta
lähetettyihin paketteihin liitetty yksilöivä tunnus.
3.	 Valitse suojaustaso salausmenetelmien käyttöön ottamiseksi.
4.	 Valitse sivustotutkimusluettelosta käytettävissä oleva laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
5.	 Napsauta Connect (Yhdistä).
ASUS WL-330N:n määrittäminen Verkkopiste-tilassa:
1.	 Napsauta Wi-Fi-tilin jakaminen -välilehteä. Verkkopistesivu tulee näkyviin.
Ennen kuin käytät tätä tilaa, varmistaa, olet tilaaja tai maksat Wi-Fi-
verkkopistetilistä WL-330N Wi-Fi-palveluntarjoajalle. Tällöin muut Wi-Fi-laitteet
voi käyttää internetiä WL-330N kautta.
Huomautuksia:
•	
Katso lisätietoja edistyneiden toimintojen asettamisesta osasta 4.3. Lisäasetukset.
•	
DUT:n IP-osoite muuttuu muotoon 192.168.220.1.
• 
Voit myös nollata kaikki asetukset tehdasasetuksiinsa manuaalisesti painamalla ASUS WL-
330N -laitteen ”Reset” (Nollaa) -painiketta laitteen ollessa PÄÄLLÄ.
Sivu: 34
4-11
ASUS WL-330N
4.3	 Lisäasetukset
Kun napsautat Advance Setting (Lisäasetukset) missä tahansa tilassa, seuraava
näyttö tulee näkyviin.
4.3.1	 Langaton
Napsauta jotakin sivun kohdetta ja noudat ASUS WL-
330N:n asettamisesta annettuja ohjeita.
Sivu: 35
4-12 Kappale 4: Määritys
Yleistä
SSID
SSID yksilöintimerkkijono, joka koostuu 32 ASCII-merkistä. Se erottaa ASUS
WL-330N:n muiden valmistajien tuotteista. SSID-tunnukseen viitataan myös
termeillä ”ESSID” tai ”Extended Service Set ID.” Voit käyttää oletus-SSID:
tä ja radiokanavaa, mikäli useampaa kuin yhtä WL-330N:tä ei käytetä samalla
alueella. Jos laitteita on käytössä useampia, käytä eri SSID:tä ja radiokanavaa
kussakin WL-330N:ssä. Kaikki ASUS langattomilla tukiasemilla/Reitittimillä ja
ASUS 802.11n/802.11g/802.11b WLAN-asiakassovittimilla täytyy olla sama SSID
langattoman siirrettävän asiakkaan verkkovierailun mahdollistamiseksi. SSID:n
oletusasetus on ”ASUS”.
Langaton-tila
Tämä kenttää ilmaiseen 802.11n-liittymätilan. Tilan ”Auto” (Automaattinen)
valitseminen sallii 802.11g-, 802.11b- ja 802.11n-asiakkaiden yhteyden
muodostamisen WL-330N-laitteeseen. Tilan- ”b/g Mixed” valitseminen mahdollistaa
802.11b/g/n-asiakkaiden yhteyden muodostamisen WL-330N-laitteeseen,
mutta 802.11n-asiakkaat toimivat vain 54 Mbps -nopeudella. Tilan ”n only”
(Vain n) valitseminen maksimoi suorituskyvyn, mutta estää 802.11b/g-asiakasta
muodostamasta yhteyttä laitteeseesi. Tilan ”b only” (Vain b) valitseminen sallii
vain 802.11b-asiakkaiden muodostaa yhteyden laitteeseesi. Tilan ”g only” (Vain g)
valitseminen sallii vain 802.11g-asiakkaiden muodostaa yhteyden laitteeseesi. Jos
kohta ”b/g Protection” (b/g-suojaus) on rastitettu, 11g- tai 11b -liikenteen suojaus
otetaan käyttöön automaattisesti, kun havaitaan 11g/11b-liikennettä.
Sivu: 36
4-13
ASUS WL-330N
Kanava
802.11n/802.11g/802.11b:n määritykset tukevat 14 limittyvää kanavaa
radiotiedonsiirtoon. Häiriön minimoimiseksi määritä kukin ASUS WL-330N
limittymättömäksi; valitse avattavasta luettelosta "Auto" (Automaattinen) ottaaksesi
käyttöön järjestelmän, jolla voit valita tyhjän kanavan käynnistyksen yhteydessä
käyttökanavaksesi.
Perustuen verkkotoimintosi sivustotutkimukseen varmista, että kaikki ASUS
WL-330N:t, jotka jakavat saman kanavan tai kanavat, jotka ovat läheisellä
numerotaajuudella, sijaitsevat niin kaukana toisistaan kuin mahdollista.
Autentikointimenetelmä
Tässä kentässä voi asettaa eri autentikointitapoja, jotka määrittävät eri
salausmallit. Suhteen autentikointimenetelmän, WPA-salauksen, WPA-esijaetun
avaimen, WEP-salauksen, Salalauseen ja WEP-avainten välillä on lueteltu
seuraavassa taulukossa. Jos kaikki asiakkaasi tukevat WPA:ta, ”WPA-PSK”:in
käyttö on suositeltavaa paremman suojauksen vuoksi.
Autentikointimenetelmä WPA/WEP
salaus
WPA-esijaettu
avain -salalause
WEP-avain 1-4
Avoin järjestelmä Ei mitään
WEP (64-bittinen)
WEP (128 bittinen)
Ei vaadita
1-64 merkkiä
1-64 merkkiä
Ei vaadita
10 heksadesimaalinumeroa
26 heksadesimaalinumeroa
Jaettu avain WEP (64 bittinen)
WEP (128 bittinen)
1-64 merkkiä
1-64 merkkiä
10 heksadesimaalinumeroa
26 heksadesimaalinumeroa
WPA-henkilökohtainen TKIP+AES 8-63 merkkiä Ei vaadita
WPA2-henkilökohtainen KIP+AES 8-63 merkkiä Ei vaadita
WPA-automaattinen-
henkilökohtainen
TKIP/AES/
TKIP+AES
8-63 merkkiä Ei vaadita
WPA-salaus
Kun käytetään ”WPA-Personal ”(WPA-henkilökohtainen) -, ”WPA2-Personal”
(WPA2-henkilökohtainen) - tai ”WPA-Auto-Personal” (WPA-automaattinen-
henkilökohtainen) -autentikointitapaa, käytetään TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) - ja AES-salausmallia.
WPA-esijaettu avain
Valitse WPA-salauksessa ”TKIP” tai ”AES”, tätä kenttää käytetään salasanana
salauksen aloittamiseksi. Vaaditaan 8–63 merkkiä.
WEP-salaus
Kun ”Open System” (Avoin järjestelmä) - tai ”Shared Key” (Jaettu avain) -
autentikointimenetelmät on valittu, käytetään perinteistä WEP-salausta.
Sivu: 37
4-14 Kappale 4: Määritys
Seuraavassa osassa selitetään matalan tason (64-bittinen) ja korkean tason (128-
bittinen) WEP-salausmenetelmä:
64-bittinen WEP-salaus
64-bittinen WEP ja 40-bittinen WEP ovat samoja salaustapoja ja niitä voi käyttää
keskenään langattomassa verkossa. Tämän tason WEP-salaus käyttää 40-bittistä
(10 heksadesimaalimerkkiä) salausmenetelmää käyttäjän asettamana salaisena
avaimena, ja 24-bittistä ”Initialization Vector” (Alustusvektori) -menetelmää, joka ei
ole käyttäjän hallittavissa.
Yhdessä nämä kaksi menetelmää muodostavat 64-bittisen (40 + 24)
salausmenetelmän. Jotkut myyjät viittaavat tähän WEP-tasoon 40-bittisenä,
kun taas toiset 64-bittisenä. ASUS WLAN -tuotteet käyttävät termiä 64-bittinen
viitatessaan tähän alemman tason salaukseen.
128-bittinen WEP-salaus
104-bittinen WEP ja 128-bittinen WEP ovat samoja salaustapoja ja niitä voi käyttää
keskenään langattomassa verkossa. Tämän tason WEP-salaus käyttää 104-bittistä
(26 heksadesimaalimerkkiä) salausmenetelmää käyttäjän asettamana salaisena
avaimena, ja 24-bittistä ”Initialization Vector” (Alustusvektori) -menetelmää, joka ei
ole käyttäjän hallittavissa.
Yhdessä nämä kaksi menetelmää muodostavat 128-bittisen (104 + 24)
salausmenetelmän. Jotkut myyjät viittaavat tähän WEP-tasoon 104-bittisenä,
kun taas toiset 128-bittisenä. ASUS WLAN -tuotteet käyttävät termiä 128-bittinen
viitatessaan tähän ylemmän tason salaukseen.
Avainhakemisto
Oletusavainkenttä antaa sinun määrittää, mitä neljästä salausavaimesta käytetään
tiedonsiirtoon langattomassa LAN-verkossasi. Niin kauan kuin ASUS WL-330N:
llä tai langattomalla siirrettävällä asiakkaalla, jonka kanssa kommunikoit, on sama
avain samassa paikassa, voit käyttää mitä tahansa avainta oletusavaimena.
WEP-avain
Voit asettaa enintään neljä WEP-avainta. WEP-avain koostuu joko 10:stä tai 26:
sta heksadesimaalinumerosta (0-9, a-f ja A-F) sen mukaan, valitsetko 64-bittisen
vai 128-bittisen avattavasta WEP-valikosta. ASUS WL-330N :llä ja KAIKILLA sen
langattomilla asiakkailla ON OLTAVA vähintään sama oletusavain.
Jos ASUS WL-330N ja KAIKKI sen langattomat asiakkaat käyttävät samoja neljää
WEP-avainta, valitse ”key rotation” (avainten kierto) suojauksen maksimoimiseksi.
Muussa tapauksessa valitse jokin avaimista oletusavaimeksi.
Sivu: 38
4-15
ASUS WL-330N
ASUS-salalause
Valitse Salaus-kentässä ”WEP-64bits” tai ”WEP-128bits”, jolloin tukiasema luo
automaattisesti neljä WEP-avainta. Vaaditaan enintään 64 kirjainta, numeroa tai
symbolia sisältävä yhdistelmä. Voit vaihtoehtoisesti jättää tämän kentän tyhjäksi ja
näppäillä neljä WEP-avainta manuaalisesti.
	 WEP-64bit -avain: 10 heksadesimaalinumeroa (0-9, a-f ja A-F)
	 WEP-128bit -avain: 26 heksadesimaalinumeroa (0-9, a-f ja A-F)
ASUS WLAN -tuoteperheessä käytetään samaa algoritmia WEP-avainten
luomiseen. Näin käyttäjän ei tarvitse muistaa salasanoja ja laitteiden välinen
yhteensopivuus säilyy. Tämä WEP-avainten luontimenetelmä ei kuitenkaan ole
yhtä turvallinen kuin manuaalinen määritys.
Verkon avainkiertoväli
Tämä kenttää määrittää aikavälin (sekunneissa), jonka jälkeen WPA-ryhmäavain
vaihdetaan. Voit näppäillä arvon "0" (nolla), jos tätä jaksottaista avaimen vaihtoa ei
tarvita.
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) tarjoaa helpon ja turvallisen tavan langattoman
verkon muodostamiseen. Voit määrittää WPS:n tässä PIN-koodimenetelmällä.
WPS tukee Open system (Avoin järjestelmä) - , WPA-Personal (WPA-
henkilökohtainen) - ja WPA2-Personal (WPA2-henkilökohtainen) -
autentikointimenetelmää, mutta ei Shared Key (Jaettu avain) -menetelmää.
Huomautuksia:
•	 Voit poistaa PIN-koodin painamalla Restore (Palauta) -painiketta laitteen pohjassa.
•	
Käytä reititintilassa WPS-painike- ja PIN-koodi-tapaa Access Point (AP) (Tukiasema) -,
Hotspot (Verkkopiste) -, Repeater (Toistin) - ja Ethernet Adapter (Ethernet-sovitin) -tilat eivät
tue WPS-toimintoa. Katso lisätietoja käyttötiloista kohdasta 4.2 Käyttötilat.
Sivu: 39
4-16 Kappale 4: Määritys
Huomautus:
•	 Varmista, että käyttämässäsi langattomassa LAN-sovittimessa on WPS-toiminto.
•	 Windows®
-käyttöjärjestelmän ja langattomat LAN-kortit/sovittimet, jotka tukevat WPS:ää:
Ohjatun WPS-asennuksen käyttö
Ohjatun WPS-asennuksen käyttö:
1.	 Aseta laitteistosi näytön ohjeita noudattaen. Kun olet valmis, napsauta Next
(Seuraava).
Huomautus: Käytä ohjattua WPS-asennusta yhdellä asiakkaalla kerrallaan. Jos langaton
asiakas ei löydä WL-330N, lyhennä niiden välistä välimatkaa.
Käyttöjärjestelmätuki Langaton sovitin -tuki
Windows Vista 32/64
Windows 7 32/64
Windows 2008
ASUS/Intel-langaton LAN -kortti (ei tue malleja
WL-167g ja WL-160W)
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.3.0.6.0 tai uudempi
ASUS WL-160N/WL-130N -ohjain v.2.0.0.0 tai
uudempi
Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bit SP2/SP3
ASUS/Intel-langaton LAN -kortti (ei tue malleja
WL-167g ja WL-160W)
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.1.2.2.0 tai uudempi
ASUS WL-160N/WL-130N driver v.1.0.4.0 tai
uudempi
Windows XP/2003 64-bittinen
Windows XP 32-bit SP1/XP 32-bittinen
Windows 2003 32-bit SP1/2003
32-bittinen
Windows 2000 SP4
ASUS-langaton LAN -kortti ja ASUS WLAN
-apuohjelma
ASUS WL-167g v2 -ohjain v.1.2.2.0 tai uudempi
ASUS WL-167N/WL-130N -ohjain v.1.0.4.0 tai
uudempi
Sivu: 40
4-17
ASUS WL-330N
2.	 Paina reitittimen WPS-painiketta.
WPS-painike
3.	 Jatka napsauttamalla ohjatussa WPS-asennuksessa Next (Seuraava).
Huomautuksia:
•	 WPS:ää käytettäessä internet-yhteys keskeytyy hetkeksi ja palautuu sitten uudelleen.
•	
Jos WPS-painiketta painetaan eikä ohjattua WPS-asennusta ei käytetä, WPS-merkkivalo
vilkkuu ja Internet-yhteys keskeytyy hetkeksi ja palautuu sitten uudelleen.
Sivu: 41
4-18 Kappale 4: Määritys
4.	 Näppäile haluttu verkkonimi tai SSID (service set identifier). Kun olet valmis,
napsauta Next (Seuraava).
5.	 Luo ja näppäile salalause, jossa on 8–63 merkkiä tai käytä automaattisesti
luotua salalausetta ja napsauta Next (Seuraava).
	 Salalause on lause, fraasi tai aakkosnumeerinen jono, jota käytetään
suojausavaimen muodostamiseen.
Sivu: 42
4-19
ASUS WL-330N
6.	 Kun olet valmis, napsauta Save or print settings (Tallenna tai tulosta
asetukset) myöhemmin käytettäväksi tai Save settings to a USB flash drive
(Tallenna asetukset USB-flash-asemaan) lisätäksesi muita laitteita verkkoon.
Muodosta yhteys internetiin napsauttamalla Next (Seuraava).
7.	 Olet muodostanut yhteyden WL-330N. Jos haluat määrittää internet-asetukset,
napsauta Quick Internet Setup (Pika-internet-asetus) (QIS).
Huomautus: Katso lisätietoja laitteiden lisäämisestä verkkoon USB-flash-asemalla seuraavan
sivun kohdasta Verkkolaitteiden lisääminen USB-flash-asemalla.
Sivu: 43
4-20 Kappale 4: Määritys
Verkkolaitteiden lisääminen USB-flash-asemalla
Voit lisätä WPS-apuohjelmalla laitteita verkkoon käyttäen USB-flash-asemaa.
Verkkolaitteiden lisääminen USB-flash-asemalla:
1.	 Napsauta ohjatussa WPS-asennuksessa Save settings to a USB flash drive
(Tallenna asetukset USB-flash-asemaan).
2.	 Liitä USB-flash-asema tietokoneen USB-porttiin ja valitse asema avattavasta
luettelosta. Kun olet valmis, napsauta Next (Seuraava).
Sivu: 44
4-21
ASUS WL-330N
3.	 Irrota USB-flash-asema tietokoneesta ja aseta se toiseen tietokoneeseen,
jonka haluat lisätä langattomaan verkkoon.
4.	 Etsi USB-asemalta tiedosto SetupWireless.exe ja käynnistä se
kaksoisnapsauttamalla. Lisää tietokone langattomaan verkkoon napsauttamalla
Yes (Kyllä).
5.	 Napsauta OK lopettaaksesi Wireless Network Setup Wizard (Ohjattu
langattoman verkon asetus) -ohjelman.
Sivu: 45
4-22 Kappale 4: Määritys
Langaton MAC-suodatin
Avattavan valikon kohteet:
Poista käytöstä (tietoja ei tarvita)
Hyväksy (tietoja on annettava)
Hylkää (tietoja on annettava)
Turvallisuussyistä ASUS WL-330N sallii sinun hyväksyä tai hylätä langattomia
siirrettäviä asiakkaita.
Oletusasetus ”Disable” (Ota pois käytöstä) sallii kaikkien langattomien siirrettävien
asiakkaiden muodostaa yhteyden. ”Accept” (Hyväksy) sallii vain tällä sivulla
annettujen laitteiden muodostaa yhteyden. ”Reject” (Hylkää) estää tällä sivulla
annettujen laitteiden yhteyden muodostamisen.
MAC-osoitteen lisääminen
Voit lisätä MAC-osoitteen Access Control List (Käyttöoikeusluettelo) -luetteloon,
antamalla MAC-osoitteen ja napsauttamalla sitten ”Add” (Lisää) -painiketta.
Sivu: 46
4-23
ASUS WL-330N
Edistyneet käyttäjät (Professional)
Tässä osassa voit asettaa
lisäparametreja langattomalle
reititintoiminnolle. On suositeltavaa
käyttää oletusarvoja kaikilla kohteilla
tässä ikkunassa.
Aseta tukiasema eristetyksi - Valitse ”Yes” (Kyllä) estääksesi langatonta
asiakasta kommunikoimasta keskenään.
Monilähetysnopeus (Mbps) - Voit määrittää tässä kentässä lähetysnopeuden.
Jätä ”Auto” (Automaattinen) -tila päälle maksimoidaksesi suorituskyvyn ja
välimatkan suhteen.
Asetetut perusnopeudet - Tässä kentässä näytetään perusnopeudet, joita
langattomien asiakkaiden on tuettava. Käytä ”1 & 2 Mbps” -valintaa vain, kun
tarvitaan taaksepäin yhteensopivuutta joihinkin vanhempiin langattomiin
LAN-kortteihin, joiden maksimibitttinopeus on 2 Mbps.
Pirstoutumiskynnys (256-2346) - Pirstoamista käytetään jakamaan
802.11-kehykset pienemmiksi kappaleiksi (fragmenteiksi), jotka lähetetään
erikseen kohteeseen. Aseta määrätty pakettikokokynnys pirstoamisen ottamiseksi
käyttöön. Jos WLANissa on liikaa törmäyksiä, kokeile eri pirstoamisarvoja
lisätäksesi kehysten lähetysten luotettavuutta. Oletusarvo (2346) on suositeltava
normaalissa käytössä.
RTS-kynnys (0-2347) - RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoja
käytetään minimoimaan törmäykset langattomissa asemissa. Kun
RTS/CTS on käytössä, reititin pidättyy lähettämästä tietokehystä, kunnes toinen
RTS/CTS-kättely on valmis. Aseta määrätty pakettikokokynnys ottaaksesi
RTS/CTS:n käyttöön. Oletusarvo (2347) on suositeltava.
DTIM-aikaväli (1-255) - DTIM (Delivery Traffic Indication Message) on langaton
viesti, jolla ilmoitetaan virransäästötilassa oleville asiakkaille milloin järjestelmä
tulee herättää vastaanottamaan lähetystä ja monilähetysviestejä. Näppäile
aikaväli, jolloin järjestelmä lähettää DTIM:n virransäästötilassa oleville asiakkaille.
Oletusarvo (1) on suositeltava
Hälytysväli (1-65535) – Tämä kenttä ilmaisee millisekunteina aikavälin, jona
järjestelmän lähetys paketti tai hälytys lähetetään synkronoimaan langatonta
verkkoa. Oletusarvo (100 millisekuntia) on suositeltava.
Sivu: 47
4-24 Kappale 4: Määritys
Ota TX-jakaminen käyttöön – Voit ottaa tällä kentällä käyttöön TX-jakamistilan
parantaaksesi TX-jakamista tukevien langattomien asiakkaiden suorituskykyä.
Ota käyttöön pakettien yhdistäminen - Voit ottaa tällä kentällä käyttöön
pakettien yhdistämisen.
Ota käyttöön Greenfield - Voit ottaa tällä kentällä käyttöön Greenfieldin.
Ota käyttöön WMM – Voit ottaa tällä kentällä käyttöön WMM:n parantaaksesi
multimedian siirtoa
Ota käyttöön WMM Ei-kuittaus - Voit ottaa tällä kentällä käyttöön toiminnon
WMM No-Acknowledgement (Ota käyttöön WMM Ei-kuittaus).
Ota käyttöön WMM APSD - Voit ottaa tällä kentällä käyttöön WMM APSD:n.
Ota käyttöön WMM DLS - Voit ottaa tällä kentällä käyttöön WMM DLS:n.
4.3.2	 LAN
Napsauta tätä valikon kohdetta ja noudata ASUS
WL-330N:n asettamisesta annettuja ohjeita.
LAN IP
Voit määrittää tällä sivulla WL-330N:n. LAN IP:n. DHCP-palvelin muuttaa
dynaamisesti IP-ryhmää, kun muutat LAN IP:tä.
Sivu: 48
4-25
ASUS WL-330N
DHCP-palvelin
ASUS WL-330N tukee 253 IP-osoitetta paikallisverkossasi. Verkon ylläpitäjä
voi määrittää paikallisen koneen IP-osoitteen manuaalisesti tai sen voi hakea
automaattisesti WL-330N:stä, jos DHCP-palvelin on käytössä.
Reitti
Tällä toiminnolla voit lisätä reitityssääntöjä ASUS WL-330N-laitteeseen. Siitä
on hyötyä, jos yhdistät useita reitittimiä WL-330N:n taakse jakaaksesi saman
yhteyden internetiin.
Sivu: 49
4-26 Kappale 4: Määritys
Internet-yhteys
WL-330N tukee useita WAN-yhteystyyppejä. Asetuskentät vaihtelevat valitun
yhteystyypin mukaan.
4.3.3	 WAN
Napsauta tätä valikon kohdetta ja noudata ASUS
WL-330N:n asettamisesta annettuja ohjeita.
Sivu: 50
4-27
ASUS WL-330N
Virtuaalipalvelin
Virtuaalipalvelin mahdollistaa palvelujen tekemisen, kuten WWW, FTP, edellyttäen,
että paikallisverkkosi palvelin on käytettävissä ulkopuolisille käyttäjille.
Porttien salliminen
Tällä toiminnolla voi avata määrätyt TCP- tai UDP-portit kommunikoimaan
ASUS WL-330N -laitteeseen liitettyjen tietokoneiden kanssa. Tämä tehdään
määrittämällä trigger-portit ja saapuvan liikenteen portit. Kun lähtevän trigger-portti
tunnistetaan, saapuvat paketit määrättyyn tuloporttinumeroihin ohjataan uudelleen
tietokoneeseesi.
Sivu: 51
4-28 Kappale 4: Määritys
Virtuaalinen DMZ
Tällä toiminnolla tietokoneen voi liittää internetiin niin, että kaikki saapuva liikenne
ohjataan uudelleen asettamaasi tietokoneeseen. Tästä on hyötyä, kun käytät
joitakin sovelluksia, joiden tuloportista ei ole varmuutta.
Käytä tätä toimintoa varovasti.
DDNS
Tällä toiminnolla voit määrittää internet-toimialueen nimen tietokoneelle, jolla on
dynaaminen IP-osoite. Tällä hetkellä useita DDNS-palveluita on upotettuna
WL-330N-laitteessa.
Sivu: 52
4-29
ASUS WL-330N
4.3.4	 Internet-palomuuri
Yleistä
Tällä toiminnolla voi määrittää WL-330N:n ja siihen liitettyjen laitteiden
perussuojauksen.
Jos haluat suodattaa pois määrättyjä paketteja, katso seuraava kohta LAN to
WAN Filter (LANista WANiin -suodatin).
URL-suodatin
Tällä toiminnolla voi estää määrättyjä URL-osoitteitta käyttämästä
paikallisverkkoasi.
Sivu: 53
4-30 Kappale 4: Määritys
LANista WANiin -suodatin
Tällä toiminnolla voi estää tietyt paketit LANin ja WANin välillä. Ensiksi pitää
määrittää päivämäärä ja aika, jolloin suodatus tapahtuu. Seuraavaksi suodattimelle
on valittava oletustoiminto molempiin suuntiin ja asetettava säännöt mahdollisille
poikkeuksille.
MAC-suodatin
Tällä toiminnolla voi estää paketteja laitteista, joilla on määrätty MAC-osoite
LAN- ja Langaton LAN -verkoissasi.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Asus WL-330N ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Asus WL-330N

Onko sinulla kysymys tuotteesta Asus WL-330N, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Asus WL-330N käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Asus WL-330N suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.