Asus P30AD käyttöohjeet

Katso tuotteen Asus P30AD allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Asus
  • Tuote: Työpöytä
  • Malli/nimi: P30AD
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Indonesialainen, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
ASUS työpöytä-PC
P30AD
Käyttöopas
Sivu: 1

SUOMI
SUOMI
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin,
lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK
Computer Inc.:ltä ("ASUS").
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei
sellainen korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen
sarjanumero on sotkettu tai se puuttuu.
ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA,
ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN
KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT
EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI
SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN
MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA),
VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN
OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA
KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA
ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI
EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien
hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.
FI8603
Ensimmäinen painos V1
Syyskuu 2013
Sivu: 2

SUOMI
SUOMI
Sisältö
Tiedoksiantoja.
................................................................................................ 5
Turvallisuustietoja........................................................................................... 8
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt............................................................... 9
Mistä löytyy lisätietoja..................................................................................... 9
Pakkauksen sisältö....................................................................................... 10
Kappale 1	 Aloittaminen
Tervetuloa!.....................................................................................................11
Näin opit tuntemaan tietokoneesi..................................................................11
Tietokoneesi asentaminen............................................................................ 15
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE............................................................. 18
Kappale 2	 Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen.................................................................. 19
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen.............................................................. 20
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen........................................................ 22
HDTV'n liittäminen........................................................................................ 24
Kappale 3	 Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä......................................... 25
Muistikortin lukijan käyttäminen.................................................................... 26
Optisen aseman käyttö................................................................................. 27
Kappale 4	 Luo Internet-yhteys
Johdollinen liittäminen.................................................................................. 29
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)................................................... 34
Kappale 5	 Vianhaku
Vianhaku....................................................................................................... 37
Sivu: 3

SUOMI
SUOMI
Sisältö
Liitteet	 Windows®
8.1 Käyttöopas
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa............................................................ 45
Windows®
8.1 -lukitusnäyttö......................................................................... 45
Windows®
-käyttöliittymän käyttö.................................................................. 46
Työskentely Windows®
-sovelluksilla............................................................ 49
Muut työpöydän pikakuvakkeet.................................................................... 54
Pöytätietokoneen sammuttaminen............................................................... 55
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan..................................................... 55
Siirtyminen BIOS-asetukseen....................................................................... 56
Järjestelmän palautus................................................................................... 57
ASUS-yhteystiedot
ASUS-yhteystiedot.
....................................................................................... 60
Sivu: 4

SUOMI
SUOMI
Tiedoksiantoja
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut
ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin
ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme
kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä
pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.
REACH
Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus)
säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet
ASUS REACH -websivustolla osoitteessa http://csr.asus.com/english/REACH.htm
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
•	 Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
•	 Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa,
jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin
mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä
laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
•	 Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•	 Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
•	 Liitä laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin.
•	 Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
Näytön liitäntään grafiikkakorttiin tarvitaan suojattujen kaapeleiden käyttö varmistamaan
yhdenmukaisuuden FCC-säädösten kanssa. Mitkä tahansa luvattomat muutokset tai
muunnelmat tähän yksikköön, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Litium-ioni-paristovaroitus
VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain
samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sivu: 5

SUOMI
SUOMI
IC: Kanadan säädöstenmukaisuusilmoitus
Kanadan ICES-003 luokan B määritysten mukainen. Tämä laite on Industry Canada RSS
210:n mukainen. Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden
säädösten mukainen.
Tämä laite on Industry Canada -lisenssivapautus-RSS-standardien mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä
siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.
VCCI: Japanin säädöstenmukaisuusilmoitus
VCCI luokan B ilmoitus
KC: Korean varoitusilmoitus
Sivu: 6

SUOMI
SUOMI
Radiotaajuuslaitehuomautukset
CE: Euroopan yhteisön säädöstenmukaisuusilmoitus
Laite noudattaa radiotaajuusaltistusvaatimuksia koskevaa neuvoston suositusta 1999/519/
EY, annettu 1. heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille (0–300 GHz)
altistumisen rajoittamisesta. Tämä langaton laite on R&TTE-direktiivin vaatimusten mukainen.
Langaton radiokäyttö
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin käytettäessä 5,15–5,25 GHz:in taajuuskaistalla.
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Wi-Fi-teknologian lähtöteho alittaa FCC:n radiotaajuusalitusrajat. Siitä huolimatta on
suositeltavaa käyttää langatonta laitetta tavalla, jolla mahdollisuus kosketukseen ihmisten
kanssa on normaalioloissa minimoitu.
Langattomien Bluetooth-laitteiden FCC-säädöstenmukaisuus
Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään
muun antennin tai lähettimen kanssa, joka on FCC Grant -ehtojen alainen.
Industry Canada -Bluetooth-ilmoitus
Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten
mukainen.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Taiwanin langaton-ilmoitus
Japanin radiotaajuuslaiteilmoitus
KC (Radiotaajuuslaite)
Sivu: 7

SUOMI
SUOMI
Turvallisuustietoja
Irrota AC-virta ja oheislaitteet ennen puhdistamista. Pyyhi työpöytä-PC puhtaalla
selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla
pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt
kosteus kuivalla kankaalla.
•	 ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on
vahingoittunut.
•	 ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.
•	 ÄLÄ aseta tai pudota esineitä työpöytä-PC:n päälle, äläkä työnnä sen sisään vieraita
esineitä.
•	 ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.
•	 ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä
modeemia ukkosmyrskyn aikana.
•	 Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien
välille. ÄLÄ pura akkua.
•	 Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 35˚C
(95˚F).
•	 ÄLÄ peitä työpöytä-PC'llä olevia tuuletusaukkoja estääksesi järjestelmän
ylikuumenemisen.
•	 ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
•	 Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan
muuttamista.
•	 Hae ammattimaista apua ennen adapterin tai jatkojohdon käyttämistä. Nämä laitteet
voisivat häiritä maadoituspiiriä.
•	 Varmista, että virtalähteesi on asetettu alueellasi oikeaan jännitteeseen. Jos et ole varma
käyttämäsi pistorasian jännitteestä, ota yhteys paikalliseen sähköyhtiöösi.
•	 Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen
huoltohenkilöön tai jälleenmyyjääsi.
Sivu: 8

SUOMI
SUOMI
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt
Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, pane merkille seuraavat tässä käsikirjassa
käytetyt merkit.
	 VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkäisemään itseesi kohdistuva vamma, kun tehtävä
yritetään suorittaa.
	 VAROITUS: Tietoja ehkäisemään vahinko osille, kun tehtävä yritetään suorittaa.
	 HUOMAA: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän
loppuunsuorittamisessa.
	 TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän
loppuunsuorittamiseksi.
Mistä löytyy lisätietoja
Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.
	 ASUS-websivusto
	 ASUS-websivusto tarjoaa päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto- ja ohjelmistotuotteista.
Katso ASUS-websivusto www.asus.com.
	 ASUS paikallinen tekninen tuki
	 Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa http://support.asus.com/contact paikallisen
teknisen tuki-insinöörin yhteystietoja varten.
•	 Käyttöopas sijaitsee seuraavassa pöytätietokoneen kansiossa:
	 • C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Sivu: 9
10
SUOMI
Pakkauksen sisältö
•	 Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.
•	 Yllä olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.
`
ASUS työpöytä-PC Näppäimistö x1 Hiiri���
x1
Virtajohto x1 Tuki-DVD x1 (valinnainen) Kierrätys-DVD x1
(valinnainen)
Installation Guide
Asennusopas x1 Takuukortti x1
Sivu: 10
SUOMI
ASUS P30AD 11
Kappale 1
Aloittaminen
Näin opit tuntemaan tietokoneesi
Etupaneeli
Kuvitukset ovat vain viitteksi. Portit ja niiden sijaintipaikat sekä alustan väri vaihtelevat
malleista riippuen.
Tervetuloa�
!
Kiitos, että ostit ASUS ����������������������������
P30AD�����������������������
-työpöytätietokoneen!
ASUS �������������������������������������������������������������������������������
P30AD��������������������������������������������������������������������������
-työpöytä-PC tarjoaa huippusuorituskykyä, tinkimätöntä luotettavuutta, ja
käyttäjäkeskeisiä apuohjelmia. Kaikki nämä arvot on koteloitu ihastuttavaan futuristiseen ja
tyylikkääseen järjestelmäkoteloon.
Lue ASUS-takuukortti ennen ASUS-työpöytä-PC:n asentamista.
1
3
4
6
5
2
7
Sivu: 11
12 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
Litteä optinen levyasema (ODD). Tämä paikka on litteää optista levyasemaa
varten.
Virtapainike. Paina tätä painiketta tietokoneesi käynnistämiseksi.
Kuulokemikrofoniportti.Tämä Line In (vihreä) -portti liittää kuulokkeet stereo-
miniliittimellä.
Mikrofoniportti (pinkki). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
USB 3.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 2.0) -portit USB 3.0
-laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
•	 ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat
Windows®
-käyttöjärjestelmää.
•	 USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain
Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen
asennuksen jälkeen.
•	 USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
•	 Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin,
jolloin hyödyt nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden
suorituskyvystä.
Kortinlukijapaikka. Tämä kortinlukijapaikka on yhteensopiva MMC-, XD-, SD-,
SDHC-, MC/PRO-kortin kanssa.
Etu-I/O-kansi. Avaamalla tämän kannen näet etu-I/O-portit.
Sivu: 12
SUOMI
ASUS P30AD 13
SUOMI
Takapaneeli
1
2
3
5 6
4
8
9
10
12
1
11
7
USB 2.0 -portit 1 - 4. Nämä 4-nastaisett Universal Serial Bus (USB) -portit ovat
käytettävissä USB 2.0 -laitteiden liittämiseen.
HDMI-portti. Tämä portti on teräväpiirto-Multimedia-liitännän (HDMI) liitin, ja on
HDCP-yhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisällön
toiston.
USB 3.0 -portit 1 ja 2. Nämä 9-nastaiset Universal Serial Bus (USB) -portit ovat
käytettävissä USB 3.0/2.0 -laitteiden liittämiseen.
•	 ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat
Windows®
-käyttöjärjestelmää.
•	 USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain
Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen
asennuksen jälkeen.
•	 USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
•	 Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin,
jolloin hyödyt nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden
suorituskyvystä.
Mikrofoniportti (pinkki). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
Linjalähtöportti (kellanvihreä). Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen. 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano, tämän portin toiminta tulee
etukaiuttimen lähdöstä.
Sivu: 13
14 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
LAN-portin LED-ilmaisimet
Laajennuspaikka. Tämä korttipaikka on tarkoitettu laajennuskortille.
LAN (RJ-45) -portti. Tämä portti sallii Gigabitti-liitännän Local Area Network
(LAN):lle verkkokeskittimen (hub) kautta�������������������������������������
. Katso alla olevasta taulukosta LAN-
portin LED-merkkivalojen selitykset.
Kotelotuulettimen tuuletusaukko. Tämä tuuletusaukko on järjestelmän kotelon
sisäpuolta jäähdyttävää tuuletinta varten.
Video Graphics Adapter (VGA) -portti. Tämä 15-nastainen portti on VGA-
monitoria tai muuta VGA-yhteensopivaa laitetta varten.
Käytä VGA-korttia yhden korttipaikan korkeudella, muuten sitä ei voi asentaa koteloon.
Virtalähdeyksikön tuulettimen tuuletusaukko Tämä on tuuletusaukko
virtalähdeyksikköä jäähdyttävää PSU (Power supply unit) (Virtalähdeyksikkö)
-tuuletinta varten.
Virtaliitin.Tämä liitäntä on virtakaapelia ja pistoketta varten.
7.1-kanavaisen audiolähdön määrittäminen:
Käytä koteloa, jonka etupaneelissa on HD-audiomoduuli, saadaksesi tuen 7.1-kanavaiselle
audiolähdölle.
Linjatuloportti (vaaleansininen). Tämä portti liitetään nauha-, CD-, DVD-
soittimiin, tai muihin äänilähteisiin.
Katso alla olevaa äänen konfigurointitaulukkoa ääniporttien toimintaa varten
2.1, 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpanossa.
	 Ääni 2.1, 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano
Portti
Kuulokemikrofoni
2.1-kanava
4.1-kanava 5.1-kanava 7.1-kanava
Vaaleansininen�
(������������
Takapaneeli�
)
Linjatulo
Takakaiuttimen
lähtö
Takakaiuttimen
lähtö
Takakaiuttimen
lähtö
Kellanvihreä�
(������������
Takapaneeli�
)
Linjalähtö
Etukaiuttimen
lähtö
Etukaiuttimen lähtö
Etukaiuttimen
lähtö
Pinkki��������������
(������������
Takapaneeli�
) Mikrofonitulo Mikrofonitulo
Bassokeskus
/Keskikaiutin
Bassokeskus
/Keskikaiutin
Kellanvihreä�
(������������
Takapaneeli�
)
- - -
Sivukaiuttimen
lähtö
Toiminta/Linkki-LED Nopeus-LED
Tila Kuvaus Tila Kuvaus
POIS Ei linkkiä POIS 10 Mbps -liitäntä
ORANSSI Linkitetty ORANSSI 100 Mbps -liitäntä
VILKKUVA Datan toiminta VIHREÄ 1 Gbps -liitäntä
LAN-portti
NOPEUS-LED
TOIMINTA/
LINKKI-LED
Sivu: 14
SUOMI
ASUS P30AD 15
SUOMI
Tietokoneesi asentaminen
Tämä osa opastaa sinut päälaitteiston laitteiden, kuten ulkoisen näytön, näppäimistön, hiiren,
ja virtajohdon liittämisen tietokoneeseesi.
Ulkoisen näytön liittäminen
ASUS-grafiikkakortin (vain tietyissä malleissa) käyttäminen
Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on erillisellä ASUS-grafiikkakortilla.
Ulkoisen näytön liittäminen ASUS-grafiikkakorttia käyttämällä:
1.	 Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on ASUS-grafiikkakortilla.
2.	 Liitä näyttö virtalähteeseen.
Näytön lähtöportit ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.
DVI
HDMI
DVI
HDMI
Sivu: 15
16 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
Jos tietokoneesi tulee ASUS-grafiikkakortin kanssa, grafiikkakortti on asetettu ensisijaiseksi
näyttölaitteeksi BIOS:issa. Tästä johtuen liitä näyttösi näytön lähtöporttiin grafiikkakortilla.
Onboard-näytön lähtöporttien käyttäminen
Liitä näyttösi onboard-näytön lähtöporttiin.
Ulkoisen näytön liittäminen käyttäen onboard-näytön lähtöportteja:
1.	 Liitä VGA-näyttö VGA-porttiin, tai DVI-D-näyttö DVI-D-porttiin, tai HDMI-näyttö HDMI-
porttiin tietokoneesi takapaneelissa.
2.	 Liitä näyttö virtalähteeseen.
DVI
HDMI
Sivu: 16
SUOMI
ASUS P30AD 17
SUOMI
USB-näppäimistön ja USB-hiiren liittäminen
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB-portteihin tietokoneesi takapaneelissa.
Virtajohdon liittäminen
Liitä virtajohdon toinen pää virtaliittimeen tietokoneesi takapaneelissa ja toinen pää
virtalähteeseen.
`
Sivu: 17
18 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tämä osa kuvaa kuinka kääntää tietokoneesi päälle tietokoneesi asentamisen jälkeen.
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE:
1.	�����������������������
Käännä näyttösi PÄÄLLE�
.
2.	��������������������������������������
Paina virtapainiketta tietokoneessasi�
.
3.	��������������������������������������������������������
Odota kunnes käyttöjärjestelmä latautuu automaattisesti.
Katso lisätietoja pöytätietokoneen sammuttamisesta liitteen Turning your Desktop PC
OFF (Pöytätietokoneen kytkeminen POIS PÄÄLTÄ) -osasta.
Virtapainike
Sivu: 18
SUOMI
ASUS P30AD 19
Kappale 2
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen
Tämä pöytämallinen PC tarjoaa USB 2.0/1.1 ja USB 3.0 -portit sekä etu- että takapaneeleissa
ja USB3.0-portteja takapaneelissa. USB-portit antavat liittää USB-laitteita tallennuslaitteina.
USB-tallennuslaitteen liittäminen:�
	 •	������������������������������������������������
Laita USB-tallennuslaite sisään tietokoneeseesi.
Etupaneeli Takapaneeli
ÄLÄ irrota USB-tallennuslaitetta, kun datan siirto on käynnissä. Näin tekeminen voi
aiheuttaa datan menetyksen tai vahingon USB-tallennuslaiteelle.
USB-tallennuslaitteen irrottaminen:
1.	 Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop
(Työpöytä) käynnistääksesi työpöytätilan
2.	 Napsauta työpöydällä -kuvaketta ja
napsauta sitten Eject (Poista) [USB-aseman
nimi].
3.	����
Kun Safe to Remove Hardware
(Poista laite turvallisesti) -viesti
pohtaa esiin, poista USB-tallennuslaite
tietokoneestasi.
Sivu: 19
20 Kappale 2: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
SUOMI
Kuulokkeen ja mikrofonin liittäminen
2.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen
Tämä työpöytä-PC tulee mikrofoniporttien ja kaiutinporttien kanssa sekä etu- että
takapaneeleissa. Äänen I/O-portit, jotka sijaitsevat takapaneelissa, antavat liittää 2.1-kanava,
4.1-kanava, 5.1-kanava, ja 7.1-kanavastereokaiuttimia.
Sivu: 20
SUOMI
ASUS P30AD 21
SUOMI
4.1-kanavakaiuttimen liittäminen
5.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Takana Edessä
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Takana Keskikaiutin/
Subwoofer
7.1-kanavakaiuttimen liittäminen
Takana Edessä
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Sivu Keskikaiutin/
Subwoofer
Edessä
Sivu: 21
22 Kappale 2: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
SUOMI
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen
Työpöytä-PC voi tulla VGA-, HDMI-porttien kanssa ja antaa liittää useiden ulkoisten näyttöjen
kanssa.
Useiden näyttöjen asentaminen
Kun käytetään useita ulkoisia näyttöjä, sinun annetaan asettaa näyttötilat. Voit käyttää
lisänäyttöä päänäyttösi duplikaattina, tai laajennuksena Windows-työpöydällesi.
Useiden näyttöjen asentaminen:
1.	 Sammuta tietokoneesi.
2.	 Liitä kaksi näyttöä tietokoneeseesi ja liitä virtajohdot näyttöihin. Katso Kappaleen 1
osasta Tietokoneesi asentaminen tietoja kuinka liittää näyttö tietokoneeseesi.
Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, liitä näytöt grafiikkakortin lähtöportteihin.
Joitakin grafiikkakortteja varten vain näytöllä, joka on asetettu olemaan ensisijaisena
näyttönä, on näyttö POST-toiminnon aikana. Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in
alaisuudessa.
Sivu: 22
SUOMI
ASUS P30AD 23
SUOMI
6.	 Napsauta Apply (Käytä) tai OK. Sen jälkeen napsauta vahvistusviestissä Keep
Changes (Säilytä muutokset).
3.	 Käynnistä tietokoneesi.
4.	 Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Näyttöruudun resoluutio)
-asetusnäyttöruudun:
Start -käynnistysnäytöstä
a)	 Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli Start
-käynnistysnäyttöön.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen kiinnittäminen
Start -näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with �������
Windows®
Apps (Työskentely
Windows®
-sovellusten kanssa).
b)	 Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu ja
mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä näytön
tarkkuutta) -kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a)	 Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b)	 Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun
ponnahdusvalikko tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) > Display
(Näyttö) > Change display settings (Muuta näyttöasetuksia).
5.	�����������������������������
Valitse näytön tila paikasta Multiple displays: (Useat näytöt:) alasvetoluettelo.
	 •	
Monista nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä päänäyttösi
duplikaattina.
	 •	
Laajenna nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä
laajennusnäyttönä. Tämä lisää työpöytätilaasi.
	 •	
Näytä työpöytä vain 1 / 2:lla: Valitse tämä valinta näyttääksesi työpöydän vain
näytöllä 1 tai näytöllä 2.
Sivu: 23
24 Kappale 2: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
HDTV'n liittäminen
Liitä teräväpiirto-TV (HDTV) tietokoneesi HDMI-porttiin.
•	 Tarvitset HDMI-kaapelin liittääksesi HDTV'n ja tietokoneen. HDMI-kaapeli on ostettava
erikseen.
•	 Saadaksesi parhaan näytön suorituskyvyn varmista, että HDMI-kaapelisi on vähemmän
kuin 15 metriä.
Sivu: 24
SUOMI
ASUS P30AD 25
Kappale 3
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä
Pöytätietokone-PC'tä käytettäessä oikean asennon ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta
estetään rasitus ranteisiisi, käsiisi, ja muihin niveliin tai lihaksiin. Tämä osaa tarjoaa vihjeitä
kuinka välttää fyysistä epämukavuutta ja mahdollisen vamman käyttäessäsi ja nauttiaksesi
täysin työpöytä-PC'stä.
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest 90˚ angles
Oikean asennon ylläpitäminen:
•	 Sijoita tietokoneesi tuoli varmistamaan, että kyynärpääsi ovat hiukan näppäimistön
yläpuolella saadaksesi mukavan kirjoitusasennon.
•	 Aseta tuolisi korkeus varmistamaan, että polvesi ovat hiukan korkeammalla kuin
lantiosi rentouttaaksesi reisiesi alaosia. Tarvittaessa käytä jalkatukea nostamaan
polviesi tasoa.
•	 Aseta tuolisi selkänoja niin, että selkärankasi alustaa tuetaan kunnolla ja taivutettuna
hiukan taaksepäin.
•	 Istu kohtisuoraan siten, että polvesi, kyynärpääsi ja lantiosi ovat suunnilleen 90°
kulmassa ollessasi PC'n ääressä.
•	 Laita näyttö suoraan eteesi, ja käännä näytön ruudun yläosa tasaisesti silmiesi tasolle
niin, että silmäsi katsovat hiukan alaspäin.
•	 Pidä hiiri lähellä näppäimistöä, ja tarvittaessa käytä rannetukea tukena vähentämään
painetta ranteissasi, kun olet kirjoittamassa.
•	 Käytä työpöytä-PC'tä mukavasti valaistulla alueella, ja pidä se poissa häikäisykohteista
kuten ikkunat ja suora auringonpaiste.
•	 Pidä säännöllisiä minitaukoja käyttämättä työpöytä-PC'tä.
Silmien taso näytön
kuvaruudun yläosaan
Jalkatuki 90° kulmat
Sivu: 25
26 Kappale 3: Tietokoneesi käyttäminen
SUOMI
SUOMI
4.	 Kun lopetettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella muistikortin aseman kuvaketta
Computer (Tietokone)-näyttöruudulla, napsauta Eject (Heitä ulos), ja sen jälkeen
poista kortti.
Muistikortin lukijan käyttäminen
Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvantamislaitteet käyttävät muistikortteja tallentamaan
digitaalisen kuvan tai mediatiedostoja. Sisäänrakennettu muistikortin lukija järjestelmäsi
etupaneelissa antaa sinun lukea niistä ja kirjoittaa niistä eri muistikorttiasemiin.
Muistikortin käyttäminen:
1.	 Paina PUSH (Työnnä)-kohtaa I/O-porttien kannessa avataksesi sen.
2.	 Laita muistikortti sisään korttipaikkaan.
3.	 Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
•	 Muistikortti on avainnettu niin, että se sopii vain yhteen suuntaan. ÄLÄ pakota korttia
paikkaansa kortin vahingoittamisen välttämiseksi.
•	 Voit sijoittaa median yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja käyttää kutakin mediaa
itsenäisesti. Laita vain yksi muistikortti paikkaan kullakin kerralla.
•	 Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella
Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla
painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer
(Resurssienhallinta) ja kaksoisnapsauta muistikorttikuvaketta käyttääksesi sen tietoja.
•	 Kullakin korttipaikalla on oman asemansa kuvake, joka näytetään Computer
(Tietokone)-nyttöruudulla.
•	 Muistikortin lukijan LED syttyy ja vilkkuu, kun dataa ollaan lukemassa siltä tai ollaan
kirjoittamassa muistikortille.
Älä milloinkaan poista kortteja, kun tai välittömästi lukemisen, kopioinnin, formatoinnin, tai
kortilla olevan datan poistamisen jälkeen tai muutoin voi tapahtua datan menetys.
Estääksesi datan menetyksen käytä “Laitteiston turvallinen poistaminen ja median
ulosheitto” Windows-ilmoitusalueella ennen muistikortin poistamista.
Osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten
hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File
Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
Sivu: 26
SUOMI
ASUS P30AD 27
SUOMI
Optisen aseman käyttö
Optisen levyn laittaminen sisään
Optisen levyn laittaminen sisään:
1.	 Kun järjestelmä on päällä, paina PUSH (Työnnä)-kohtaa asemapaikassa avataksesi
kelkan.
2.	 Aseta levy optiseen asemaan tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
3.	 Sulje tarjotin sitä työntämällä.
4.	 Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella
Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla
painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer
(Resurssienhallinta) ja kaksoisnapsauta CD/DVD-asemakuvaketta käyttääksesi sen
tietoja.
Optisen levyn poistaminen
Optisen levyn poistaminen:
1.	 Kun järjestelmä on päällä, tee molemmat seuraavista heittääksesi tarjottimen ulos:
•	 Paina ulosheittopainiketta aseman syvennyksen suojan alla.
•	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-aseman kuvaketta Computer
(Tietokone)-näyttöruudulla, ja sen jälkeen napsauta Eject (Heitä ulos).
Osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten
hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File
Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
2.	 Poista levy levytarjottimesta.
Sivu: 27
28 Kappale 3: Tietokoneesi käyttäminen
SUOMI
Sivu: 28
SUOMI
ASUS P30AD 29
Modem
RJ-45 cable
Kappale 4
Luo Internet-yhteys
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta:
1.	 Asenna DSL/kaapelimodeemisi.
Johdollinen liittäminen
Käytä RJ-45-kaapelia liittääksesi tietokoneesi DSL/kaapelimodeemiin tai
paikallisalueverkkoon (LAN).
2.	 Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää DSL/kaapelimodeemiin.
Katso dokumentaatiota, joka tuli DSL/kaapelimodeemisi mukana.
3.	 Käännä DSL/kaapelimodeemi ja tietokoneesi päälle.
4.	 Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi internet-
liitäntäsi.
RJ-45-kaapeli
Sivu: 29
30 Kappale 4: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
LAN
RJ-45 cable
Liittäminen paikallisalueverkkoon (LAN)
Liittäminen LAN'in kautta:
1.	 Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää LAN'iin.
2.	 Käynnistä tietokoneesi.
3.	 Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
•	 Katso lisätietoja osista Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen) tai Configuring a static IP
network connection (Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen).
•	��������������������������������������������������������������������������������������
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi
internet-liitäntäsi.
RJ-45-kaapeli
Sivu: 30
SUOMI
ASUS P30AD 31
SUOMI
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.	 Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop (Työpöytä) käynnistääksesi
työpöytätilan.
2.	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®-tehtäväpalkin -kuvaketta ja
napsauta Open Network and Sharing Center (Avaa verkko- ja jakamiskeskus).
3.	 Napsauta Avaa verkko- ja jakamiskeskus -näytössä Change Adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia).
4.	 Napsauta LAN-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Properties
(Ominaisuudet).
5.	 Valitse Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internet-protokolla
versio 4 (TCP/IPv4)) ja valitse sitten
Properties (Ominaisuudet).
Sivu: 31
32 Kappale 4: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
6.	 Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti) ja napsauta “OK”-
painiketta.
Siirry seuraaviin vaiheisiin, jos käytössäsi on PPPoE-yhteys.
8.	 Valitse Connect to the Internet
(Muodosta yhteys internetiin) ja
napsauta Next (Seuraava).
7.	 Palaa kohtaan Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja napsauta
Set up a new connection or
network (Luo uusi yhteys tai
verkko).
Sivu: 32
SUOMI
ASUS P30AD 33
SUOMI
9.	 Valitse Broadband (PPPoE)
(Laajakaista (PPPoE)) ja napsauta
Next (Seuraava).
10.	 Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Connect
(Yhdistä).
11.	 Suorita määritys loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).
12.	 Napsauta verkkokuvaketta
tehtäväpalkista ja napsauta juuri
luomaasi yhteyttä.
13.	 Anna käyttäjänimesi ja salasanasi.
Napsauta Connect (Yhdistä)
muodostaaksesi yhteyden internetiin.
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.	 Toista edellisen luvun, Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen), vaiheet 1 - 4.
2	 Napsauta Use the following IP address
(Käytä seuraavaa IP-osoitetta).
3.	 Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävä.
4.	 Anna tarvittaessa Preferred DNS server
(Ensisijainen DNS-palvelin) -osoite ja
toissijainen osoite.
5.	 Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.
Sivu: 33
34 Kappale 4: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
Wireless AP
Modem
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)
Liitä tietokoneesi internetiin langattoman liitännän kautta.
•	 Lisätäksesi langattoman radio-signaalin aluetta ja herkkyyttä liitä ulkoiset antennit
antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla.
•	 Laita antennit tietokoneesi yläosaan parasta langatonta suorituskykyä varten.
•	 Ulkoiset antennit ovat valinnaisia osia.
Langattoman liitännän muodostamiseksi sinun tarvitsee yhdistää langattomaan
tukiasemaan (AP).
Langaton tukiasema
(AP)
Sivu: 34
SUOMI
ASUS P30AD 35
SUOMI
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:
1.	 Käynnistä Charms bar -palkki Start -käynnistysvalikosta tai mistä tahansa
sovellustilasta jollakin seuraavista tavoista:
	 a)	 Osoita hiiren osoittimella näytön oikeaa ylä- tai alaosaa.
	 b)	 Paina näppäimistöllä + <c>.
2.	 Valitse Charms bar -palkista Settings (Asetukset) ja napsauta verkkokuvaketta .
3.	 Valitse luettelosta verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
4.	 Napsauta Connect (Yhdistä).
Charms bar
Sivu: 35
36 Kappale 4: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
Sivu: 36
SUOMI
ASUS P30AD 37
SUOMI
Kappale 5
Vianhaku
Vianhaku
Tämä kappale esittää joitakin ongelmia, joita saatat kohdata, ja mahdollisia ratkaisuja.
? Oma tietokonettani ei voi käynnistää ja virta-LED etupaneelissa ei
syty
•	 Tarkasta onko tietokone oikein liitetty.
•	 Tarkasta toimiiko seinäpistorasia oikein.
•	 Tarkasta onko virtalähde käännetty päälle. Katso Kappaleen 1 osaa
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE.
? Oma tietokoneeni pysähtyy.
•	 Tee seuraavaa sulkeaksesi ohjelmat, jotka eivät vastaa:
	 1.	
Paina samanaikaisesti <Alt> + <Ctrl> + <Delete> -näppäimiä
näppäimistöllä, sen jälkeen napsauta Task Manger
(Tehtävienhallinnassa).
	2.	
Valitse Task Manager (Tehtävienhallinnassa) Processes (Prosessit)-
välilehdeltä ohjelma, joka ei vastaa, ja napsauta End Task (Lopeta
tehtävä).
•	 Jos näppäimistö ei vastaa. Paina ja pidä tietokoneesi rungon yläosassa
olevaa Virtapainiketta kunnes tietokoneesi pysähtyy. Sen jälkeen paina
Virtapainiketta sen kääntämiseksi päälle.
? En voi yhdistää langattomaan verkkoon käyttämällä ASUS WLAN
-korttia (vain tietyissä malleissa)?
•	 Varmista, että annat oikean verkon turva-avaimen langattomalle verkolle,
johon haluat yhdistää.
•	 Liitä ulkoiset antennit (valinnainen) antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla ja
laita antennit tietokoneesi rungon yläosaan parasta langatonta suorituskykyä
varten.
? Nuolinäppäimet numeronäppäimistöllä eivät toimi.
	 Tarkasta onko Number Lock -LED pois päältä. Kun Number Lock -LED on
päällä, numeronäppäimistöllä olevia näppäimiä käytetään vain numeroiden
syöttämiseen. Paina Number Lock -näppäintä sammuttaaksesi LED'in, jos
haluat käyttää nuolinäppäimiä numeronäppäimistöllä.
Sivu: 37
38 Kappale 5: Vianhaku
SUOMI
SUOMI
? Näytössä ei ole näyttöä.
•	 Tarkasta on näyttö käynnistetty.
•	 Varmista, että näyttösi on oikein liitetty tietokoneesi videolähtöporttiin.
•	 Jos tietokoneesi tulee erillisen grafiikkakortin kanssa, varmista, että liität
näyttösi videolähtöporttiin, joka on erillisellä grafiikkakortilla.
•	 Tarkasta onko näytön jokin videoliittimen nastoista taipunut. Jos huomaat
taipuneita nastoja, vaihda näytön videoliitinkaapeli.
•	 Tarkasta onko näyttösi liitetty oikein virtalähteeseen.
•	 Katso lisää vianhakutietoja dokumentaatiosta, joka tuli näytön mukana.
? Kun käytetään useita näyttöjä, vain yhdessä näytössä on näyttö.
•	 Varmista, että molemmat näytöt on käynnistetty.
•	 POST'in aikana vain VGA-porttiin liitetyssä näytössä on näyttö.
Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in alaisuudessa.
•	 Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, varmista, että liität näytöt
grafiikkakortin lähtöporttiin.
•	 Tarkasta, että usean näytön asetukset ovat oikein. Katso lisätietoja Kappaleen
3 osasta Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen.
? Oma tietokoneeni ei voi havaita USB-tallennuslaitettani.
•	 Kun ensimmmäisen kerran liität USB-tallennuslaitteesi tietokoneeseesi,
Windows asentaa laiteohjaimen automaattisesti sitä varten. Odota hetki ja
mene kohtaan Oma tietokone tarkastamaan onko USB-tallennuslaite havaittu.
•	 Liitä USB-tallennuslaitteesi toiseen tietokoneeseen testataksesi onko USB-
tallennuslaitteesi rikkoutunut tai toimii virheellisesti.
? Haluan palauttaa tai peruuttaa muutokset oman tietokoneeni
järjestelmäasetuksiin vaikuttamatta henkilökohtaisiin tiedostoihin tai
dataan.
	 Voit käyttää Windows®
8:n Refresh everything without affecting your
files (Virkistä kaikki ilman vaikutusta tiedostoihisi) -palautusvalintaa
palauttaaksesi tietokoneen järjestelmäasetuksiin tehdyt muutokset tai
kumotaksesi ne ilman vaikutusta henkilökohtaisiin tietoihisi, kuten asiakirjat tai
valokuvat. Käytä tätä palautusvalintaa napsauttamalla Charms bar -palkissa
Settings (Asetukset) > Change PC Settings (Muuta tietokoneasetuksia) >
General (Yleiset), valitse Refresh everything without affecting your files
(Virkistä kaikki ilman vaikutusta tiedostoihisi) ja napsauta Get Started
(Näin pääset alkuun).
Sivu: 38
SUOMI
ASUS P30AD 39
SUOMI
? HDTV:llä olevaa kuvaa on venytetty. �
•	 Se aiheutuu siitä, että näytöllä ja HDTV:llä on eri resoluutiot. Aseta näyttöruudun
resoluutio sopimaan HDTV'lle. Kuvaruudun resoluutio muuttaminen:
	 1.	
Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolutio����������������
n (Näyttöruudun
resoluutio) -asetusnäyttöruudun:
Start -käynnistysnäytöstä
	������������������������������������������������������������������������������
a)	��������������������������������������������������������������������������
Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli
Start -käynnistysnäyttöön��
.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen
kiinnittäminen Start -näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with
Windows®
Apps (Työskentely Windows®
-sovellusten kanssa).
b)	��������������������������
Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu
ja mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä
näytön tarkkuutta) -kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a)	 Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b)	 Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun
ponnahdusvalikko tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) >
Display (Näyttö) > Change display settings (Muuta näyttöasetuksia).
? Omat kuulokkeeni eivät tuota ääntä. �
•	 Varmista, että liität kaiuttimesi Line out -porttiin (kellanvihreä) etupaneelissa tai
takapaneelissa.
•	 Takasta onko kaiuttimesi liitetty sähkölähteesi ja käännetty päälle.
•	 Aseta kaiuttimiesi äänenvoimakkuus.
•	 Varmista Työpöytätila-näytössä, että tietokoneen järjestelmän ääniä ei ole
mykistetty.
•	 Jos sitä ei ole mykistetty, äänenvoimakkuuden kuvake näytetään
kuvana� .Ota äänet käyttöön napsauttamalla -kuvaketta Windowsin
tehtäväpalkissa ja siirrä sitten liukusäädintä äänenvoimakkuuden
säätämiseksi.
•	�������������������������������������
Jos sitä ei ole mykistetty, napsauta ja vedä liukusäädintä
äänenvoimakkuuden asettamiseksi.
•	 Liitä tietokoneesi toiseen tietokoneeseen testataksesi toimivatko kaiuttimet oikein.
Sivu: 39
40 Kappale 5: Vianhaku
SUOMI
SUOMI
Virta
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
Ei virtaa
(Virtailmaisin
sammuksissa)
Väärä sähköjännite
• 
Aseta tietokoneen sähköjännitekytkin
alueesi jännitevaatimuksia
vastaavaksi.
• 
Säädä jänniteasetuksia. Varmista,
että virtajohto on irrotettu
virtapistorasiasta.
Tietokonetta ei ole
käynnistetty.
Paina etupaneelin virtapainiketta
varmistaaksesi, että tietokone on
kytketty päälle.
Tietokoneen virtajohtoa ei
ole liitetty oikein.
• 
Varmista, että virtajohto on liitetty
oikein.
• 
Käytä toista yhteensopivaa
virtajohtoa.
PSU (Power supply
unit) (Virtalähdeyksikkö)
-ongelmia
Ota yhteys ASUS-huoltokeskukseen
toisen PSU-yksikön asentamiseksi
tietokoneeseen.
Näyttö
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
Näyttöön ei
tule kuvaa, kun
tietokone on
kytketty päälle
(Musta näyttö)
Signaalikaapelia ei ole
liitetty tietokoneen oikeaan
VGA-porttiin.
• 
Liitä signaalikaapeli oikeaan
näyttöporttiin (laitteessa oleva VGA-
portti tai erillinen VGA-portti).
• 
Jos käytät erillistä VGA-korttia, liitä
signaalikaapeli erilliseen VGA-
porttiin.
Signaalikaapeliongelmia Kokeile liittämistä toiseen monitoriin.
? DVD-asema ei voi lukea levyä.
•	 Tarkasta onko levy laitettu tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
•	 Tarkasta onko levy keskitetty tarjottimessa, erityisesti levyjä varten, jotka eivät
ole vakiokokoisia tai -muotoisia.
•	 Tarkasta onko levy naarmuuntunut tai vahingoittunut.
? DVD-aseman ulosheittopainike ei vastaa.
1.	 Osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja
napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa.
Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta)
avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
2.	���������������������������������������

Napsauta hiiren oikealla painikkeella , sen jälkeen
napsauta Eject (Heitä ulos) valikosta.
Sivu: 40
SUOMI
ASUS P30AD 41
SUOMI
LAN
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
Internetyhteyden
muodostaminen
ei onnistu
LAN-kaapelia ei ole liitetty. Liitä LAN-kaapeli tietokoneeseen.
LAN-kaapeliongelmia
Varmista, että LAN LED-merkkivalo
palaa. Jos se ei pala, kokeile
toista LAN-kaapelia. Jos se
edelleenkään toimi, ota yhteys ASUS-
huoltokeskukseen.
Tietokonetta ei ole liitetty
oikein reitittimeen tai
keskittimeen.
Varmista, että tietokone on liitetty
oikein reitittimeen tai keskittimeen.
Verkkoasetukset
Ota yhteyttä internet-
palveluntarjoajaasi (ISP) saadaksesi
tiedot oikeista LAN-asetuksista.
Virustorjuntaohjelmiston
aiheuttamia ongelmia
Sulje virustorjuntaohjelmisto.
Ohjainongelmia Asenna LAN-ohjain uudelleen
Audio
Ongelma Mahdollinen syy Action
Ei ääntä
Kaiuttimet tai kuulokkeet on
liitetty väärään porttiin.
• 
Katso oikea portti tietokoneen
käyttöoppaasta.
• 
Irrota ja liitä uudelleen tietokoneen
kaiuttimet.
Kaiuttimet tai kuulokkeet
eivät toimi.
Kokeile toisia kaiuttimia tai
kuulokkeita.
Etu- ja taka-audioportit
eivät toimi.
Kokeile sekä etu- että taka-
audioportteja. Jos yksi porteista ei
toimi, tarkista onko portti asetettu
monikanavalle.
Ohjainongelmia Asenna audio-ohjain uudelleen
Sivu: 41
42 Kappale 5: Vianhaku
SUOMI
SUOMI
Järjestelmä
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
Järjestelmän
nopeus on liian
hidas
Liian monta ohjelmaa
käynnissä.
Sulje joitakin ohjelmia.
Tietokonevirushyökkäys
• 
Käytä virustorjuntaohjelmistoa
virusten poistamiseen.
• 
Asenna käyttöjärjestelmä
uudelleen.
Järjestelmä
hidastuu tai
pysähtyy usein.
Kiintolevyn
muistimoduulivika
• 
Lähetä vahingoittunut
kiintolevy huollettavaksi ASUS-
huoltokeskukseen.
• 
Vaihda kiintolevyasema uuteen.
Muistimoduuliongelmia
• 
Ota yhteyttä ASUS-
huoltokeskukseen avun
saamiseksi.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
On asennettu
yhteensopimattomia
ohjelmistoja.
Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen
ja asenna yhteensopivia ohjelmia.
Sivu: 42
SUOMI
ASUS P30AD 43
SUOMI
Suoritin
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
Liian äänekäs
heti tietokoneen
käynnistämisen
jälkeen.
Tietokoneesi käynnistyy
uudelleen.
Tämä on normaalia. Tuuletin käy
täydellä nopeudella, kun tietokone
käynnistyy. Tuuletin hidastuu
käyttöjärjestelmään siirryttäessä.
BIOS-asetuksia on
muutettu.
Palauta BIOS oletusasetuksiinsa.
Vanha BIOS-versio
Päivitä BIOS uusimpaan versioon.
Lataa uusimmat BIOS-versiot ASUS-
tukisivustolta osoitteesta http://
support.asus.com.
Tietokone pitää
käytettäessä liian
kovaa ääntä.
Suorittimen tuuletin on
vaihdettu.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
tai ASUKSEN suosittelemaa
suorittimen tuuletinta.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
Järjestelmän lämpötila on
liian korkea.
• 
Päivitä BIOS.
• 
Jos tiedät, kuinka emolevy
asennetaan uudelleen, puhdista
rungon sisätila.
• 
Ota yhteyttä ASUS-
huoltokeskukseen avun
saamiseksi.
Jos ongelma ei poistu, katso pöytätietokoneen takuukortista tiedot ja ota yhteyttä
ASUS-huoltokeskukseen. Saat tiedot huoltokeskuksista ASUS-tukisivustolta osoitteesta
http://support.asus.com.
Sivu: 43
ASUS työpöytä-PC
Windows 8.1
Käyttöopas
FI8607
Ensimmäinen painos V1�
Elokuu 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
44 Windows®
8.1 Käyttöopas
SUOMI
SUOMI
Windows 8.1
Käyttöopas
Sivu: 44
SUOMI
ASUS työpöytä-PC 45
SUOMI
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä, jotka opastavat
sinua Windows®
8.1:n käyttöjärjestelmän perusasetusten määrittämisessä.
Työpöytä-PC käynnistäminen ensimmäistä kertaa:
1.	 Paina työpöytä-PC virtapainiketta. Odota muutama minuutti, kunnes asetusnäyttö tulee
näkyviin.
2.	 Valitse asetusnäytössä työpöytä-PC käytettävä kieli. Kun muita asetuksia tulee
näkyviin, valitse maa tai lue, sovelluksen kieli, näppäimistön asettelu ja aikavyöhyke ja
napauta sitten Next (Seuraava).
3.	 Lue huolellisesti käyttöoikeussopimuksen ehdot ja napauta sitten I Accept
(Hyväksyn).
4.	 Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat peruskohteet:
•	 Mukauttaminen
•	 Yhdistä
•	 Asetukset
•	 Tilisi
5.	 Kun perusasetukset on määritetty, näkyviin tulee Windows®
8.1
-opetusohjelma. Katso se oppiaksesi lisää Windows®
8.1:n toiminnallisuudesta.
Windows®
8.1 -lukitusnäyttö
Windows®
8.1 -lukitusnäyttö voi tulla näkyviin, kun työpöytä-PC siirtyy Windows®
8.1
-käyttöjärjestelmään. Jatka napauttamalla lukitusnäyttöä tai painamalla mitä tahansa
näppäintä työpöytä-PC näppäimistöllä.
Sivu: 45
46 Windows®
8.1 Käyttöopas
SUOMI
SUOMI
Windows®
-käyttöliittymän käyttö
Windows®
-käyttöliittymä (UI) on Windows®
8.1:ssa käytettävä vierekkäisiin ruutuihin
perustuva näyttö. Siihen kuuluvat seuraavat ominaisuudet, joita voit käyttää
työskennellessäsi pöytätietokoneellasi.
Start -käynnistysnäyttö
Start -käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun olet kirjautunut sisään käyttäjätilillesi, Sen avulla
voit järjestää kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja sovellukset yhteen paikkaan.
Voit käynnistää Start -käynnistysnäytön missä tahansa sovelluksessa painamalla Windows
-näppäintä.
Windows®
-sovellukset
Ne ovat sovelluksia, jotka on kiinnitetty Start -käynnistysnäyttöön, ja ne näkyvät vierekkäin
aseteltuna helpon käytettävyyden vuoksi.
Windows®
-sovelluksen käyttämiseen vaaditaan 1024 x 768 pikselin näyttötarkkuus tai
korkeampi�
.
Joidenkin sovellusten käynnistyminen kokonaan vaatii sisään kirjautumisen Microsoft-tilille.
käyttäjätili
Sovellusten
Lähennä/loitonna-
painike
Tapahtumaruudut
Sivu: 46
SUOMI
ASUS työpöytä-PC 47
SUOMI
Kuumat pisteet
Näytön kuumat pisteet mahdollistavat ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön
pöytätietokoneessa. Näiden kuumien pisteiden toiminnot aktivoidaan hiirellä.
Käynnissä olevan sovelluksen kuumat pisteet
Start -käynnistysnäytön kuumat pisteet
Katson seuraavalta sivulta kuumien pisteiden toiminnot.
Sivu: 47
48 Windows®
8.1 Käyttöopas
SUOMI
SUOMI
Kuuma piste Toiminta
vasen yläkulma Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
Siirrä hiiren osoitinta alaspäin näyttääksesi kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
vasen alakulma Käynnissä oleva sovellusnäyttö:
Osoita hiiren kohdistimella vasenta alakulmaa ja
napauta palataksesi käynnistysnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit myös painaa näppäimistön
Windows -näppäintä siirtyäksesi takaisin Start
-käynnistysnäyttöön.
Start -käynnistysnäyttö:
Osoita hiiren kohdistimella vasenta alakulmaa ja
napauta palataksesi kyseiseen sovellukseen.
ylä- Osoita hiiren osoittimella, kunnes se muuttuu
käsikuvakkeeksi. Vedä ja pudota sovellus uuteen
sijaintiin.
HUOMAUTUS: Tämä kuuma piste toimii vain
käynnissä olevassa sovelluksessa, tai kun haluat
käyttää Snap-ominaisuutta. Katso lisätietoja Working
with Windows®
Apps (Työskentely Windows®
-sovelluksilla) -luvun Snap feature (Snap-
ominaisuus) -kohdasta.
ja alakulma Osoita hiirellä käynnistääksesi Charms bar -palkin.
Sivu: 48
SUOMI
ASUS työpöytä-PC 49
SUOMI
Työskentely Windows®
-sovelluksilla
Käytä pöytätietokoneen näppäimistöä tai hiirtä sovellusten käynnistämiseen ja
mukauttamiseen.
Sovellusten käynnistäminen
•	 Sijoita hiiren osoitin sovellukselle ja käynnistä se napsauttamalla hiiren vasemmalla
painikkeella.
•	 Paina kahdesti <Tab> (Välilehti) ja selaa sitten sovelluksia nuolinäppäimillä. Käynnistä
valittu sovellus painamalla <Enter>-painiketta.
Sovellusten mukauttaminen
Voit siirtää sovelluksia tai muuttaa niiden kokoa tai irrottaa niitä Start -käynnistysnäytössä
seuraavasti:
•	 Siirrä sovellus vetämällä ja pudottamalla se uuteen sijaintiin.
Resizing aSovellusten koon muuttaminenpps
Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napauta
sitten ja valitse sovellusruudun koko.
Sovellusten irrottaminen
Voit irrottaa sovelluksen Start -käynnistysnäytöstä napsauttamalla sovellusta hiiren oikealla
painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauttamalla sitten. Unpin from Start
(Irrota käynnistysnäytöstä).
Sovellusten sulkeminen
•	 Siirrä hiiren osoitin käynnissä olevan sovelluksen yläosaa ja odota, kunnes osoitin
muuttuu käsikuvakkeeksi.
•	 Vedä ja pudota sovellus näytön alaosaan sulkeaksesi sen.
•	 Paina käynnissä olevan sovelluksen näytössä��������������
<Alt> + <F4>.
Sivu: 49
50 Windows®
8.1 Käyttöopas
SUOMI
SUOMI
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käyttäminen
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä voit määrittää sovellusten asetuksia tai kiinnittää
sovelluksen Start -käynnistysnäyttöön tai työpöytätilan tehtäväpalkkiin.
Sovellukset-näytön käynnistäminen
•	 Napsauta käynnistysnäytössä -painiketta.
•	 Paina käynnistysnäytössä <Tab> ja paina sitten <Enter> .
Sovelluksen kiinnittäminen Start -näyttöön
1.	 Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö.
2.	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä tuodaksesi
näkyviin sen asetuspalkin.
3.	 Napsauta asetuspalkissa Pin to Start (Kiinnitä aloitusnäyttöön).

Kysymykset & vastaukset

Merkin Asus P30AD ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Asus P30AD

Onko sinulla kysymys tuotteesta Asus P30AD, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Asus P30AD käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Asus P30AD suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.