Asus G10AC käyttöohjeet

Katso tuotteen Asus G10AC allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Asus
  • Tuote: Työpöytä
  • Malli/nimi: G10AC
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Suomalainen, Espanja, Italialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
ASUS työpöytä-PC
G10AC
Käyttöopas
Sivu: 1

SUOMI
SUOMI
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin,
lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK
Computer Inc.:ltä ("ASUS").
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei
sellainen korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen
sarjanumero on sotkettu tai se puuttuu.
ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA,
ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN
KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT
EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI
SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN
MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA),
VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN
OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA
KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA
ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI
EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien
hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.
FI8185
Ensimmäinen painos V1
Huhtikuu 2013
Sivu: 2

SUOMI
SUOMI
Sisältö
Tiedoksiantoja.
................................................................................................ 5
Turvallisuustietoja........................................................................................... 8
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt............................................................... 9
Mistä löytyy lisätietoja..................................................................................... 9
Pakkauksen sisältö....................................................................................... 10
Kappale 1:	 Aloittaminen
Tervetuloa!.....................................................................................................11
Näin opit tuntemaan tietokoneesi..................................................................11
Tietokoneesi asentaminen............................................................................ 16
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE............................................................. 19
Kappale 2:	 Windows®
8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen........................................................... 21
Windows®
-käyttöliittymän käyttö.................................................................. 22
Työskentely Windows®
-sovelluksilla............................................................ 25
Muut työpöydän pikakuvakkeet.................................................................... 30
Pöytätietokoneen sammuttaminen............................................................... 31
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan..................................................... 31
Siirtyminen BIOS-asetukseen....................................................................... 32
Kappale 3:	 Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen.................................................................. 33
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen.............................................................. 34
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen........................................................ 37
HDTV'n liittäminen........................................................................................ 39
Kappale 4:	 Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä......................................... 41
Muistikortin lukijan käyttäminen.................................................................... 42
Optisen aseman käyttö................................................................................. 43
Multimedia-näppäimistön käyttäminen (vain tietyissä malleissa)................. 44
Kappale 5:	 Luo Internet-yhteys
Johdollinen liittäminen.................................................................................. 45
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)................................................... 50
Sivu: 3

SUOMI
SUOMI
Sisältö
Kappale 6:	 Apuohjelmien käyttäminen
ASUS AI Suite II.
........................................................................................... 53
Älykäs ASUS-jäähdytysjärjestelmä (valinnainen)......................................... 60
Järjestelmän palautus................................................................................... 62
Kappale 7:	 Vianhaku
Vianhaku....................................................................................................... 65
ASUS-yhteystiedot.
....................................................................................... 72
Sivu: 4

SUOMI
SUOMI
Tiedoksiantoja
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut
ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin
ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme
kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä
pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.
REACH
Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus)
säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet
ASUS REACH -websivustolla osoitteessa http://csr.asus.com/english/REACH.htm
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
•	 Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
•	 Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa,
jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin
mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä
laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
•	 Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•	 Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
•	 Liitä laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin.
•	 Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
Näytön liitäntään grafiikkakorttiin tarvitaan suojattujen kaapeleiden käyttö varmistamaan
yhdenmukaisuuden FCC-säädösten kanssa. Mitkä tahansa luvattomat muutokset tai
muunnelmat tähän yksikköön, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Litium-ioni-paristovaroitus
VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain
samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sivu: 5

SUOMI
SUOMI
IC: Kanadan säädöstenmukaisuusilmoitus
Kanadan ICES-003 luokan B määritysten mukainen. Tämä laite on Industry Canada RSS
210:n mukainen. Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden
säädösten mukainen.
Tämä laite on Industry Canada -lisenssivapautus-RSS-standardien mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä
siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.
VCCI: Japanin säädöstenmukaisuusilmoitus
VCCI luokan B ilmoitus
KC: Korean varoitusilmoitus
Sivu: 6

SUOMI
SUOMI
Radiotaajuuslaitehuomautukset
CE: Euroopan yhteisön säädöstenmukaisuusilmoitus
Laite noudattaa radiotaajuusaltistusvaatimuksia koskevaa neuvoston suositusta 1999/519/
EY, annettu 1. heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille (0–300 GHz)
altistumisen rajoittamisesta. Tämä langaton laite on R&TTE-direktiivin vaatimusten mukainen.
Langaton radiokäyttö
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin käytettäessä 5,15–5,25 GHz:in taajuuskaistalla.
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Wi-Fi-teknologian lähtöteho alittaa FCC:n radiotaajuusalitusrajat. Siitä huolimatta on
suositeltavaa käyttää langatonta laitetta tavalla, jolla mahdollisuus kosketukseen ihmisten
kanssa on normaalioloissa minimoitu.
Langattomien Bluetooth-laitteiden FCC-säädöstenmukaisuus
Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään
muun antennin tai lähettimen kanssa, joka on FCC Grant -ehtojen alainen.
Industry Canada -Bluetooth-ilmoitus
Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten
mukainen.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Taiwanin langaton-ilmoitus
Japanin radiotaajuuslaiteilmoitus
KC (Radiotaajuuslaite)
Sivu: 7

SUOMI
SUOMI
Turvallisuustietoja
Irrota AC-virta ja oheislaitteet ennen puhdistamista. Pyyhi työpöytä-PC puhtaalla
selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla
pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt
kosteus kuivalla kankaalla.
•	 ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on
vahingoittunut.
•	 ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.
•	 ÄLÄ aseta tai pudota esineitä työpöytä-PC:n päälle, äläkä työnnä sen sisään vieraita
esineitä.
•	 ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.
•	 ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä
modeemia ukkosmyrskyn aikana.
•	 Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien
välille. ÄLÄ pura akkua.
•	 Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 35˚C
(95˚F).
•	 ÄLÄ peitä työpöytä-PC'llä olevia tuuletusaukkoja estääksesi järjestelmän
ylikuumenemisen.
•	 ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
•	 Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan
muuttamista.
•	 Hae ammattimaista apua ennen adapterin tai jatkojohdon käyttämistä. Nämä laitteet
voisivat häiritä maadoituspiiriä.
•	 Varmista, että virtalähteesi on asetettu alueellasi oikeaan jännitteeseen. Jos et ole varma
käyttämäsi pistorasian jännitteestä, ota yhteys paikalliseen sähköyhtiöösi.
•	 Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen
huoltohenkilöön tai jälleenmyyjääsi.
Sivu: 8

SUOMI
SUOMI
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt
Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, pane merkille seuraavat tässä käsikirjassa
käytetyt merkit.
	 VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkäisemään itseesi kohdistuva vamma, kun tehtävä
yritetään suorittaa.
	 VAROITUS: Tietoja ehkäisemään vahinko osille, kun tehtävä yritetään suorittaa.
	 HUOMAA: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän
loppuunsuorittamisessa.
	 TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän
loppuunsuorittamiseksi.
Mistä löytyy lisätietoja
Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.
	 ASUS-websivusto
	 ASUS-websivusto tarjoaa päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto- ja ohjelmistotuotteista.
Katso ASUS-websivusto www.asus.com.
	 ASUS paikallinen tekninen tuki
	 Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa http://support.asus.com/contact paikallisen
teknisen tuki-insinöörin yhteystietoja varten.
•	 Käyttöopas sijaitsee seuraavassa pöytätietokoneen kansiossa:
	 • C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual
Sivu: 9
10
SUOMI
ASUS G10-sarja Näppäimistö x1
Hiiri���
x1 Virtajohto x1 DVD/SDVD/RDVD x1
(������������
valinnainen�
)
Installation Guide
Asennusopas x1 Takuukortti x1 Antenni (valinnainen) x1
Antenni (valinnainen) x2
Pakkauksen sisältö
•	 Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.
•	 Yllä olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.
Sivu: 10
SUOMI
ASUS G10AC 11
Kappale 1
Aloittaminen
Näin opit tuntemaan tietokoneesi
Etupaneeli
Kuvitukset ovat vain viitteksi. Portit ja niiden sijaintipaikat sekä alustan väri vaihtelevat
malleista riippuen.
Tervetuloa�
!
Kiitos, että ostit ASUS ����������������������������
G10AC�����������������������
-työpöytätietokoneen!
ASUS �������������������������������������������������������������������������������
G10AC��������������������������������������������������������������������������
-työpöytä-PC tarjoaa huippusuorituskykyä, tinkimätöntä luotettavuutta, ja
käyttäjäkeskeisiä apuohjelmia. Kaikki nämä arvot on koteloitu ihastuttavaan futuristiseen ja
tyylikkääseen järjestelmäkoteloon.
Lue ASUS-takuukortti ennen ASUS-työpöytä-PC:n asentamista.
Sivu: 11
12 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
USB 3.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 2.0) -portit USB 3.0
-laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
•	 ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
•	 USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
•	 USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
•	 Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
Virtapainike. Paina tätä painiketta tietokoneesi käynnistämiseksi.
USB 2.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0
-laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
Mikrofoniportti. Tämä portti liitetään mikrofoniin.
Kuulokemikrofoniportti. Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen. Ohjatun ASUS-audion tukema.
Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ -korttipaikka. Laita Memory Stick™ /
Memory Stick Pro™ -kortti sisään tähän paikkaan.
Optisen levyaseman syvennys. Tässä syvennyksessä on optinen levyasema.
Optisen levyaseman ulostyöntipainike. Paina tätä painiketta työntääksesi ulos
optisen levyaseman tarjottimen.
Liukuva Etu-I/O-kansi. Liu’uta tätä kantta tuodaksesi I/O-portit ja ODD-paikan
näkyviin.
Laajennuspaikka. Mahdollistaa levyaseman, akkupaketin tai Universal Storage
Module (USM):n asentamisen tähän paikkaan.
Secure Digital™ / MultiMediaCard -paikka. Laita sisään Secure Digital™ /
MultiMediaCard -kortti tähän paikkaan.
CompactFlash®
/ Microdrive™ -korttipaikka. Laita sisään CompactFlash®
/
Microdrive™ -kortti tähän paikkaan.
Sivu: 12
SUOMI
ASUS G10AC 13
SUOMI
Virtaliitin. Liitä virtajohto tähän liittimeen.
NIMELLISJÄNNITE: 100-120/200-240Vac, 9/4.5A, 47-63Hz.
Virtakytkin (vain tietyissä malleissa). Kytke kääntääksesi virtalähteen PÄÄLLE/
POIS tietokoneellasi.
USB 2.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0
-laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
Näyttöportti. Tämä portti liittää näyttömonitorin tai kotiteatterijärjestelmän.
DVI-D-portti. Tämä portti on mille tahansa DVI-D-yhteensopivalle laitteelle ja on
HDCP-yhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisällön
toiston�
.
Takapaneeli
Sivu: 13
14 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
USB 3.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 2.0) -portit USB 3.0
-laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
•	 ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
•	 USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
•	 USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
•	 Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
Sivukaiuttimen lähtöportti (harmaa). Tämä portti liitetään sivukaiuttimiin 8-
kanavan äänikokoonpanossa.
Takakaiuttimen lähtöportti (musta). Tämä portti liitetään takakaiuttimiin 4, 6, ja
8-kanavan äänikokoonpanossa.
Keskikaiutin/Subwoofer-portti (oranssi). Tämä portti liitetään keski-/subwoofer-
kaiuttimiin.
Mikrofoniportti (pinkki). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
Linjalähtöportti (kellanvihreä). Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin
tai kaiuttimeen. 4, 6, tai 8-kanavan kokoonpano, tämän portin toiminta tulee
etukaiuttimen lähdöstä.
Linjatuloportti (vaaleansininen). Tämä portti liitetään nauha-, CD-, DVD-
soittimiin, tai muihin äänilähteisiin.
Katso alla olevaa äänen konfigurointitaulukkoa ääniporttien toimintaa varten 2, 4, 6, tai
8-kanavan kokoonpanossa.
	 Ääni 2, 4, 6, tai 8-kanavan kokoonpano
Portti
Kuulokemikrofoni
2-kanava
4-kanava 6-kanava 8-kanava
Vaaleansininen Linjatulo Linjatulo Linjatulo Linjatulo
Kellanvihreä Linjalähtö Etukaiuttimen lähtö Etukaiuttimen lähtö Etukaiuttimen lähtö
Pinkki Mikrofonitulo Mikrofonitulo Mikrofonitulo Mikrofonitulo
Oranssi – –
Keskikaiutin/
Subwoofer
Keskikaiutin/
Subwoofer
Musta –
Takakaiuttimen
lähtö
Takakaiuttimen lähtö Takakaiuttimen lähtö
Harmaa – – – Sivukaiuttimen lähtö
Sivu: 14
SUOMI
ASUS G10AC 15
SUOMI
Laajennuskorttipaikan tuki. Irrota laajennuskorttipaikan tuki, kun asennat
laajennuskortin��
.
ASUS WLAN -kortti (vain tietyissä malleissa). Tämä valinnainen WLAN-kortti
sallii tietokoneesi liittämisen langattomaan verkkoon�
.
ASUS-grafiikkakortti (vain tietyissä malleissa). Näytön lähtöportit tällä
valinnaisella ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.
LAN (RJ-45) -portti. Tämä portti sallii Gigabitti-liitännän Local Area Network
(LAN):lle verkkokeskittimen (hub) kautta�
.
LAN-portin LED-ilmaisimet
USB 3.0 -portti����������������������������������������
, tuki ASUS USB 3.0 Boost UASP -tilalle. Liitä nämä Universal
Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -portit USB 3.0 -laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri,
kamera, PDA, ja muut.
•	 USB 3.0 portit tukevat vain Windows®
7:ää tai uudempia versioita. UASP-standardi
tukee vain Windows®
8:aa.
•	 ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
•	 USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
•	 USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
•	 Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
VGA-portti. Tämä portti on VGA-yhteensopiville laitteille kuten VGA-näyttö�
.
Optinen S/PDIF_OUT -portti. Tämä portti liitetään ulkoiseen äänilähtölaitteeseen
optisen S/PDIF-kaapelin kautta.
PS/2-näppäimistön/ Hiiren Combo-portti (purppura / vihreä). Tämä portti on
PS/2-näppäimistölle tai hiirelle
Toiminta/Linkki-LED Nopeus-LED
Tila Kuvaus Tila Kuvaus
POIS Ei linkkiä POIS 10 Mbps -liitäntä
ORANSSI Linkitetty ORANSSI 100 Mbps -liitäntä
VILKKUVA Datan toiminta VIHREÄ 1 Gbps -liitäntä
LAN-portti
NOPEUS-LED
TOIMINTA/
LINKKI-LED
Sivu: 15
16 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
Tietokoneesi asentaminen
Tämä osa opastaa sinut päälaitteiston laitteiden, kuten ulkoisen näytön, näppäimistön, hiiren,
ja virtajohdon liittämisen tietokoneeseesi.
Ulkoisen näytön liittäminen
ASUS-grafiikkakortin (vain tietyissä malleissa) käyttäminen
Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on erillisellä ASUS-grafiikkakortilla.
Ulkoisen näytön liittäminen ASUS-grafiikkakorttia käyttämällä:
1.	 Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on ASUS-grafiikkakortilla.
2.	 Liitä näyttö virtalähteeseen.
Näytön lähtöportit ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.
HDMI-portti. Tämä portti on teräväpiirto-Multimedia-liitännän (HDMI) liitin, ja on
HDCP-yhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisällön
toiston.
Tuuletusaukot. Nämä aukot mahdollistavat ilmantuuletuksen.
ÄLÄ peitä rungossa olevia tuuletusaukkoja. Järjestä aina kunnollinen tuuletus
tietokoneeseesi.
Sivu: 16
SUOMI
ASUS G10AC 17
SUOMI
•	 Jos tietokoneesi tulee ASUS-grafiikkakortin kanssa, grafiikkakortti on asetettu
ensisijaiseksi näyttölaitteeksi BIOS:issa. Tästä johtuen liitä näyttösi näytön lähtöporttiin
grafiikkakortilla.
•	 Liittääksesi useita ulkoisia näyttöjä tietokoneeseesi katso lisätietoja Useiden ulkoisten
näyttöjen liittäminen tämän käsikirjan kappaleessa 3.
Onboard-näytön lähtöporttien käyttäminen
Liitä näyttösi onboard-näytön lähtöporttiin.
Ulkoisen näytön liittäminen käyttäen onboard-näytön lähtöportteja:
1.	 Liitä VGA-näyttö VGA-porttiin, tai DVI-D-näyttö DVI-D-porttiin, tai HDMI-näyttö HDMI-
porttiin tietokoneesi takapaneelissa.
2.	 Liitä näyttö virtalähteeseen.
Sivu: 17
18 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
SUOMI
USB-näppäimistön ja USB-hiiren liittäminen
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB-portteihin tietokoneesi takapaneelissa.
Virtajohdon liittäminen
Liitä virtajohdon toinen pää virtaliittimeen tietokoneesi takapaneelissa ja toinen pää
virtalähteeseen.
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB 2.0 -portteihin.
`
Sivu: 18
SUOMI
ASUS G10AC 19
SUOMI
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tämä osa kuvaa kuinka kääntää tietokoneesi päälle tietokoneesi asentamisen jälkeen.
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE:
1.	���������������������������������
Virtakytkimen kääntäminen päälle�
.
2.	�����������������������
Käännä näyttösi PÄÄLLE�
.
3.	��������������������������������������
Paina virtapainiketta tietokoneessasi�
.
4.	��������������������������������������������������������
Odota kunnes käyttöjärjestelmä latautuu automaattisesti.
Katso tiedot pöytätietokoneen sammuttamisesta luvun Turning your Desktop PC OFF
(Pöytätietokoneen sammuttaminen) -kohdasta.
Virtapainike
Sivu: 19
20 Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
Sivu: 20
SUOMI
ASUS G10AC 21
Kappale 2
Windows®
8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäisen kerran, joukko näyttöruutuja ilmestyy opastamaan
sinua konfiguroiden perusasetukset Windows®
8 -käyttöjärjestelmässä.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen:
1.	 Käännä tietokoneesi päälle. Odota muutama minuutti kunnes Set Up Windows
(Asenna Windows) -näyttöruutu ilmestyy.
2.	 Lue lisenssiehdot huolellisesti. Valitse Hyväksyn Windowsin
käyttöoikeussopimuksen ehdot ja napsauta Hyväksyn.
3.	 Määritä seuraavat peruskohteet toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti:
•	 Mukauta
•	 Asetukset
4.	 Kun olet määrittänyt peruskohteet, Windows®
8 -video-opetusohjelma tulee näkyviin.
Katso tämä opetusohjelma oppiaksesi lisää Windows®
8:n toiminnasta.
Katso lisätietoja Windows®
8:n käytöstä seuraavista osista.
Sivu: 21
22 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
SUOMI
Windows®
-käyttöliittymän käyttö
Windows®
-käyttöliittymä (UI) on Windows®
8:ssa käytettävä vierekkäisiin ruutuihin perustuva
näyttö. Siihen kuuluvat seuraavat ominaisuudet, joita voit käyttää työskennellessäsi
pöytätietokoneellasi.
Start -käynnistysnäyttö
Start -käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun olet kirjautunut sisään käyttäjätilillesi, Sen avulla
voit järjestää kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja sovellukset yhteen paikkaan.
Voit käynnistää Start -käynnistysnäytön missä tahansa sovelluksessa painamalla Windows
-näppäintä.
Windows®
-sovellukset
Ne ovat sovelluksia, jotka on kiinnitetty Start -käynnistysnäyttöön, ja ne näkyvät vierekkäin
aseteltuna helpon käytettävyyden vuoksi.
Windows®
-sovelluksen käyttämiseen vaaditaan 1024 x 768 pikselin näyttötarkkuus tai
korkeampi�
.
Joidenkin sovellusten käynnistyminen kokonaan vaatii sisään kirjautumisen Microsoft-tilille.
käyttäjätili
Sovellusten
Lähennä/loitonna-
painike
Tapahtumaruudut
Sivu: 22
SUOMI
ASUS G10AC 23
SUOMI
Kuumat pisteet
Näytön kuumat pisteet mahdollistavat ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön
pöytätietokoneessa. Näiden kuumien pisteiden toiminnot aktivoidaan hiirellä.
Käynnissä olevan sovelluksen kuumat pisteet
Start -käynnistysnäytön kuumat pisteet
Katson seuraavalta sivulta kuumien pisteiden toiminnot.
Sivu: 23
24 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
SUOMI
Kuuma piste Toiminta
vasen yläkulma Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
Siirrä hiiren osoitinta alaspäin näyttääksesi kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
vasen alakulma Käynnissä oleva sovellusnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella Start
-käynnistysnäytön pikkukuvaa siirtyäksesi takaisin
Start -käynnistysnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit myös painaa näppäimistön
Windows -näppäintä siirtyäksesi takaisin Start
-käynnistysnäyttöön.
Start -käynnistysnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
ylä- Osoita hiiren osoittimella, kunnes se muuttuu
käsikuvakkeeksi. Vedä ja pudota sovellus uuteen
sijaintiin.
HUOMAUTUS: Tämä kuuma piste toimii vain
käynnissä olevassa sovelluksessa, tai kun haluat
käyttää Snap-ominaisuutta. Katso lisätietoja Working
with Windows®
Apps (Työskentely Windows®
-sovelluksilla) -luvun Snap feature (Snap-
ominaisuus) -kohdasta.
ja alakulma Osoita hiirellä käynnistääksesi Charms bar -palkin.
Sivu: 24
SUOMI
ASUS G10AC 25
SUOMI
Työskentely Windows®
-sovelluksilla
Käytä pöytätietokoneen näppäimistöä tai hiirtä sovellusten käynnistämiseen ja
mukauttamiseen.
Sovellusten käynnistäminen
•	 Sijoita hiiren osoitin sovellukselle ja käynnistä se napsauttamalla hiiren vasemmalla
painikkeella.
•	 Paina kahdesti <Tab> (Välilehti) ja selaa sitten sovelluksia nuolinäppäimillä. Käynnistä
valittu sovellus painamalla <Enter>-painiketta.
Sovellusten mukauttaminen
Voit siirtää sovelluksia tai muuttaa niiden kokoa tai irrottaa niitä Start -käynnistysnäytössä
seuraavasti:
•	 Siirrä sovellus vetämällä ja pudottamalla se uuteen sijaintiin.
Sovellusten koon muuttaminen
Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauta
sitten Smaller (Pienempi) -valintaa.
Sovellusten irrottaminen
Voit irrottaa sovelluksen Start -käynnistysnäytöstä napsauttamalla sovellusta hiiren oikealla
painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauttamalla sitten. Unpin from Start
(Irrota käynnistysnäytöstä).
Sovellusten sulkeminen
•	 Siirrä hiiren osoitin käynnissä olevan sovelluksen yläosaa ja odota, kunnes osoitin
muuttuu käsikuvakkeeksi.
•	 Vedä ja pudota sovellus näytön alaosaan sulkeaksesi sen.
•	 Paina käynnissä olevan sovelluksen näytössä������� �� �����
<Alt> + <F4>.
Sivu: 25
26 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
SUOMI
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käyttäminen
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä voit määrittää sovellusten asetuksia tai kiinnittää
sovelluksen Start -käynnistysnäyttöön tai työpöytätilan tehtäväpalkkiin.
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käynnistäminen
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Start -käynnistysnäyttöä tai paina + <Z> ja
napsauta All Apps (Kaikki sovellukset) -kuvaketta.
Sovelluksen kiinnittäminen Start -näyttöön
1.	 Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö.
2.	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä tuodaksesi
näkyviin sen asetuspalkin.
3.	 Napsauta asetuspalkissa Pin to Start (Kiinnitä aloitusnäyttöön).
Sivu: 26
SUOMI
ASUS G10AC 27
SUOMI
Charms bar -palkki
Charms bar on työkalurivi, jonka voi käynnistää näytön oikealla puolella. Se koostuu
useista työkaluista, jotka mahdollistavat sovellusten jakamisen ja tarjoavat nopean pääsyyn
mukauttamaan pöytätietokoneen asetuksia.
Charms bar -palkin käynnistäminen
Ensimmäistä kertaa käytettynä Charms bar -palkki näkyy sarjana valkoisia kuvakkeita. Yllä
olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar -palkki näyttää aktivoituna.
Käynnistä Charms bar -palkki pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
• 	 Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan.
• 	 Paina �� ����
+ <C��
>.
Charms bar -palkki
Sivu: 27
28 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
Charms bar -palkin sisällä
Search (Haku)
Tällä työkalulla voit etsiä pöytätietokoneen tiedostoja, sovelluksia tai
ohjelmia.
Share (Jaa)
Tällä työkalulla voit jakaa sovelluksia sosiaalisissa verkossa tai
sähköpostitse.
Start (Käynnistä)
Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin Start -käynnistysnäyttöön. Voit
käyttää tätä Start -käynnistysnäytössä myös viimeisimpään avattuun
sovellukseen siirtymiseen.
Devices (Laitteet)
Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja pöytätietokoneeseen
liitettyjen laitteiden kanssa, kuten ulkoinen näyttö tai tulostin.
Settings (Asetukset)
Tällä työkalulla voit käyttää pöytätietokoneen tietokoneasetuksia.
Sivu: 28
SUOMI
ASUS G10AC 29
Snap-ominaisuus
Snap-ominaisuus vieräkkäin kaksi sovellusta, mikä mahdollistaa sovellusten välillä
työskentelyn tai vaihtamisen.
Snap-ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan vähintään 1 366 x 768 pikselin kuvatarkkuus.
Snap bar -palkki
Snap-ominaisuuden käyttö
Snap-ominaisuuden käyttö:
1.	 Käynnistä Snap-näyttö pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
Käyttö hiirellä
a)	 Käynnistä sovellus napsauttamalla sitä.
b)	 Osoita hiiren osoittimella näytön yläosaa.
c)	 Kun osoitin muuttuu käsikuvakkeeksi, vedä ja pudota sovellus näyttöpaneelin
oikealle puolelle.
Käyttö näppäimistöllä
•	 Käynnistä sovellus ja paina + < . > aktivoidaksesi Snap bar -palkin.
Ensimmäinen sovellus sijoitetaan automaattisesti pienemmälle näyttöalueelle.
2.	 Käynnistä toinen sovellus. Tämä toinen sovellus näkyy automaattisesti suuremmalla
näyttöalueella.
3.	 Voit vaihtaa sovellusten välillä painamalla + <J>.
Sivu: 29
30 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
SUOMI
Muut työpöydän pikakuvakkeet
Voit käyttää näppäimistöllä myös seuraavia pikakuvakkeita sovellusten käynnistämiseen ja
navigointiin Windows®
8:ssa.
Vaihtaa Start -käynnistysnäytön ja viimeksi käytetyn sovelluksen välillä.
+ <D>
Käynnistää työpöydän.
+ <E>
Käynnistää Tietokone-ikkunan työpöydällä.
+ <F>
Avaa File search (Tiedoston haku) -ruudun.
+ <H>
Avaa Share (Jaa) -ruudun.
+ <I>
Avaa Settings (Asetukset) -ruudun.
+ <K>
Avaa Devices (Laitteet) -ruudun.
+ <L>
Aktivoi lukitusnäytön.
+ <M>
Pienentää Internet Explorer -ikkunan.
+ <P>
Avaa toisen näyttöruudun.
+ <Q>
Avaa Apps search (Sovellusten haku) -ruudun.
+ <R>
Avaa Run (Käytä) -ikkunan.
+ <U>
Avaa Ease of Access Center (Helpota käyttöä -keskus) -ruudun.
+ <W>
Avaa Settings search (Asetusten haku) -ruudun.
+ <X>
Avaa Windows-työkalujen valikkoruudun.
Sivu: 30
SUOMI
ASUS G10AC 31
SUOMI
+ <+>
Käynnistää suurennuslasin ja lähentää näytössä.
+ <->
Loitontaa näytössä.
+ <,>
Mahdollistaa työpöydän vilkaisun.
+ <Enter>
Avaa Narrator (Kertoja) -asetukset.
+ <Prt Sc>
Ottaa käyttöön Tulosta näyttö -toiminnon.
Pöytätietokoneen sammuttaminen
Pöytätietokoneen sammuttaminen:
Voit sammuttaa pöytätietokoneen seuraavasti:
•	 Napsauta Charms bar -palkissa Settings (Asetukset) > Power (Virta) > Shut down
(Sammuta) sammuttaaksesi tietokoneen normaalisti.
•	 Napsauta kirjautumisnäytössä Power (Virta) > Shutdown (Sammuta).
•	 Jos pöytätietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään neljä (4) sekuntia,
kunnes pöytätietokone sammuu.
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan
Aseta pöytätietokone lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.
Sivu: 31
32 Kappale 2: Windows®
8:n käyttäminen
SUOMI
Siirtyminen BIOS-asetukseen
BIOS (Basic Input and Output System) -asetuksiin tallennetaan järjestelmän
laitteistoasetukset, joita tarvitaan pöytätietokoneen järjestelmän käynnistyksessä.
Normaalitilanteessa käytetään oletus-BIOS-asetuksia optimaalisen suorituskyvyn
varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-asetuksia ainoastaan seuraavissa tilanteissa:
•	 Järjestelmän käynnistyksen aikana näyttöön tulee virheviesti, jossa pyydetään
käynnistämään BIOS-asetus.
•	 Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii myös BIOS-asetusten
muuttamisen tai päivittämisen.
Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän epävakauteen tai käynnistyksen
epäonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun
huoltohenkilöstön avustuksella.
Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen
Windows®
8 käynnistyy aika nopeasti, joten kehitimme kolme tapaa siirtyä nopeasti BIOS-
asetukseen:
•	 Paina pöytätietokoneen virtapainiketta vähintään neljä sekuntia sammuttaaksesi
tietokoneen, ja paina sitten virtapainiketta uudelleen käynnistääksesi tietokoneen ja
paina POST-tilassa <Del>-näppäintä.
•	 Kun pöytätietokone on sammunut, irrota virtajohto pöytätietokoneen virtaliitännästä.
Liitä virtajohto takaisin ja paina virtapainiketta käynnistääksesi pöytätietokoneen. Paina
POST-tilassa <Del>-näppäintä.�
POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston ohjaamia diagnostiikkatestejä, jotka
suoritetaan pöytätietokoneen käynnistyksen aikana.
Sivu: 32
SUOMI
ASUS G10AC 33
Kappale 3
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen
Tämä pöytämallinen PC tarjoaa USB 2.0 ja USB 3.0 -portit sekä etu- että takapaneeleissa ja
USB3.0-portteja takapaneelissa. USB-portit antavat liittää USB-laitteita tallennuslaitteina.
USB-tallennuslaitteen liittäminen:�
	 •	������������������������������������������������
Laita USB-tallennuslaite sisään tietokoneeseesi.
Etupaneeli
Takapaneeli
ÄLÄ irrota USB-tallennuslaitetta, kun datan siirto on käynnissä. Näin tekeminen voi
aiheuttaa datan menetyksen tai vahingon USB-tallennuslaiteelle.
Voit liittää USB-tallennuslaitteet USB 3.0 - portteihin.
USB-tallennuslaitteen irrottaminen:
1.	 Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop
(Työpöytä) käynnistääksesi työpöytätilan
2.	 Napsauta työpöydällä -kuvaketta ja
napsauta sitten Eject (Poista) [USB-aseman
nimi].
3.	����
Kun Safe to Remove Hardware
(Poista laite turvallisesti) -viesti
pohtaa esiin, poista USB-tallennuslaite
tietokoneestasi.
Sivu: 33
34 Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
SUOMI
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen
Tämä työpöytä-PC tulee mikrofoniporttien ja kaiutinporttien kanssa sekä etu- että
takapaneeleissa. Äänen I/O-portit, jotka sijaitsevat takapaneelissa, antavat liittää 2-kanava,
4-kanava, 6-kanava, ja 8-kanavastereokaiuttimia.
Kuulokkeen ja mikrofonin liittäminen
2-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
Sivu: 34
SUOMI
ASUS G10AC 35
SUOMI
4-kanavakaiuttimen liittäminen
6-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Takana Edessä
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Takana Edessä Keskikaiutin/
Subwoofer
Sivu: 35
36 Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
SUOMI
8-kanavakaiuttimen liittäminen
Takana Edessä
ÄÄNITULOT ÄÄNITULOT
Sivu Keskikaiutin/
Subwoofer
Sivu: 36
SUOMI
ASUS G10AC 37
SUOMI
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen
Työpöytä-PC voi tulla VGA-, HDMI-, tai DVI-porttien kanssa ja antaa liittää useiden ulkoisten
näyttöjen kanssa.
Useiden näyttöjen asentaminen
Kun käytetään useita ulkoisia näyttöjä, sinun annetaan asettaa näyttötilat. Voit käyttää
lisänäyttöä päänäyttösi duplikaattina, tai laajennuksena Windows-työpöydällesi.
Useiden näyttöjen asentaminen:
1.	 Sammuta tietokoneesi.
2.	 Liitä kaksi näyttöä tietokoneeseesi ja liitä virtajohdot näyttöihin. Katso Kappaleen 1
osasta Tietokoneesi asentaminen tietoja kuinka liittää näyttö tietokoneeseesi.
Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, liitä näytöt grafiikkakortin lähtöportteihin.
Joitakin grafiikkakortteja varten vain näytöllä, joka on asetettu olemaan ensisijaisena
näyttönä, on näyttö POST-toiminnon aikana. Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in
alaisuudessa.
Sivu: 37
38 Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
SUOMI
6.	 Napsauta Apply (Käytä) tai OK. Sen jälkeen napsauta vahvistusviestissä Keep
Changes (Säilytä muutokset).
3.	 Käynnistä tietokoneesi.
4.	 Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Näyttöruudun resoluutio)
-asetusnäyttöruudun:
Start -käynnistysnäytöstä
a)	 Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli Start
-käynnistysnäyttöön.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen kiinnittäminen
Start -näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with �������
Windows®
Apps (Työskentely
Windows®
-sovellusten kanssa).
b)	 Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu ja
mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä näytön
tarkkuutta) -kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a)	 Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b)	 Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun
ponnahdusvalikko tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) > Display
(Näyttö) > Change display settings (Muuta näyttöasetuksia).
5.	�����������������������������
Valitse näytön tila paikasta Multiple displays: (Useat näytöt:) alasvetoluettelo.
	 •	
Monista nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä päänäyttösi
duplikaattina.
	 •	
Laajenna nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä
laajennusnäyttönä. Tämä lisää työpöytätilaasi.
	 •	
Näytä työpöytä vain 1 / 2:lla: Valitse tämä valinta näyttääksesi työpöydän vain
näytöllä 1 tai näytöllä 2.
Sivu: 38
SUOMI
ASUS G10AC 39
SUOMI
HDTV'n liittäminen
Liitä teräväpiirto-TV (HDTV) tietokoneesi HDMI-porttiin.
•	 Tarvitset HDMI-kaapelin liittääksesi HDTV'n ja tietokoneen. HDMI-kaapeli on ostettava
erikseen.
•	 Saadaksesi parhaan näytön suorituskyvyn varmista, että HDMI-kaapelisi on vähemmän
kuin 15 metriä.
Sivu: 39
40 Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
Sivu: 40
SUOMI
ASUS G10AC 41
Kappale 4
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä
Pöytätietokone-PC'tä käytettäessä oikean asennon ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta
estetään rasitus ranteisiisi, käsiisi, ja muihin niveliin tai lihaksiin. Tämä osaa tarjoaa vihjeitä
kuinka välttää fyysistä epämukavuutta ja mahdollisen vamman käyttäessäsi ja nauttiaksesi
täysin työpöytä-PC'stä.
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest 90˚ angles
Oikean asennon ylläpitäminen:
•	 Sijoita tietokoneesi tuoli varmistamaan, että kyynärpääsi ovat hiukan näppäimistön
yläpuolella saadaksesi mukavan kirjoitusasennon.
•	 Aseta tuolisi korkeus varmistamaan, että polvesi ovat hiukan korkeammalla kuin
lantiosi rentouttaaksesi reisiesi alaosia. Tarvittaessa käytä jalkatukea nostamaan
polviesi tasoa.
•	 Aseta tuolisi selkänoja niin, että selkärankasi alustaa tuetaan kunnolla ja taivutettuna
hiukan taaksepäin.
•	 Istu kohtisuoraan siten, että polvesi, kyynärpääsi ja lantiosi ovat suunnilleen 90°
kulmassa ollessasi PC'n ääressä.
•	 Laita näyttö suoraan eteesi, ja käännä näytön ruudun yläosa tasaisesti silmiesi tasolle
niin, että silmäsi katsovat hiukan alaspäin.
•	 Pidä hiiri lähellä näppäimistöä, ja tarvittaessa käytä rannetukea tukena vähentämään
painetta ranteissasi, kun olet kirjoittamassa.
•	 Käytä työpöytä-PC'tä mukavasti valaistulla alueella, ja pidä se poissa häikäisykohteista
kuten ikkunat ja suora auringonpaiste.
•	 Pidä säännöllisiä minitaukoja käyttämättä työpöytä-PC'tä.
Silmien taso näytön
kuvaruudun yläosaan
Jalkatuki 90° kulmat
Sivu: 41
42 Kappale 4: Tietokoneesi käyttäminen
SUOMI
SUOMI
3.	 Kun lopetettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella muistikortin aseman kuvaketta
Computer (Tietokone)-näyttöruudulla, napsauta Eject (Heitä ulos), ja sen jälkeen
poista kortti.
Muistikortin lukijan käyttäminen
Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvantamislaitteet käyttävät muistikortteja tallentamaan
digitaalisen kuvan tai mediatiedostoja. Sisäänrakennettu muistikortin lukija järjestelmäsi
etupaneelissa antaa sinun lukea niistä ja kirjoittaa niistä eri muistikorttiasemiin.
Muistikortin käyttäminen:
1.	 Laita muistikortti sisään korttipaikkaan.
2.	 Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
•	 Muistikortti on avainnettu niin, että se sopii vain yhteen suuntaan. ÄLÄ pakota korttia
paikkaansa kortin vahingoittamisen välttämiseksi.
•	 Voit sijoittaa median yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja käyttää kutakin mediaa
itsenäisesti. Laita vain yksi muistikortti paikkaan kullakin kerralla.
•	 Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella
Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla
painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer
(Resurssienhallinta) ja kaksoisnapsauta muistikorttikuvaketta käyttääksesi sen tietoja.
•	 Kullakin korttipaikalla on oman asemansa kuvake, joka näytetään Computer
(Tietokone)-nyttöruudulla.
Älä milloinkaan poista kortteja, kun tai välittömästi lukemisen, kopioinnin, formatoinnin, tai
kortilla olevan datan poistamisen jälkeen tai muutoin voi tapahtua datan menetys.
Estääksesi datan menetyksen käytä “Laitteiston turvallinen poistaminen ja median
ulosheitto” Windows-ilmoitusalueella ennen muistikortin poistamista.
Osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten
hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File
Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
Sivu: 42
SUOMI
ASUS G10AC 43
SUOMI
Optisen aseman käyttö
Optisen levyn laittaminen sisään
Optisen levyn laittaminen sisään:
1.	 Kun järjestelmä on päällä, paina asemasyvennyksen suojan alla olevaa
ulosheittopainiketta tarjottimen avaamiseksi.
2.	 Aseta levy optiseen asemaan tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
3.	 Sulje tarjotin sitä työntämällä.
4.	 Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella
Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla
painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer
(Resurssienhallinta) ja kaksoisnapsauta CD/DVD-asemakuvaketta käyttääksesi sen
tietoja.
Optisen levyn poistaminen
Optisen levyn poistaminen:
1.	 Kun järjestelmä on päällä, tee molemmat seuraavista heittääksesi tarjottimen ulos:
•	 Paina ulosheittopainiketta aseman syvennyksen suojan alla.
•	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-aseman kuvaketta Computer
(Tietokone)-näyttöruudulla, ja sen jälkeen napsauta Eject (Heitä ulos).
Osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten
hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File
Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer (Tietokone) -näytön.
2.	 Poista levy levytarjottimesta.
Sivu: 43
44 Kappale 4: Tietokoneesi käyttäminen
SUOMI
Multimedia-näppäimistön käyttäminen
(vain tietyissä malleissa)
Näppäimistö vaihtelee malleittain. Tässä osassa olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi.
Pikanäppäimet Kuvaus
Kääntää äänenvoimakkuuden
mykistä-tilan päälle/pois.
Vähentää järjestelmän
äänenvoimakkuutta.
Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
ASUS KB34211-moderni langallinen näppäimistö
Langallinen ASUS PK1100 -näppäimistö
Sivu: 44
SUOMI
ASUS G10AC 45
Kappale 5
Luo Internet-yhteys
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta:
1.	 Asenna DSL/kaapelimodeemisi.
Johdollinen liittäminen
Käytä RJ-45-kaapelia liittääksesi tietokoneesi DSL/kaapelimodeemiin tai
paikallisalueverkkoon (LAN).
2.	 Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää DSL/kaapelimodeemiin.
Katso dokumentaatiota, joka tuli DSL/kaapelimodeemisi mukana.
3.	 Käännä DSL/kaapelimodeemi ja tietokoneesi päälle.
4.	 Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
•	 Katso lisätietoja osista Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen) tai Configuring a static IP
network connection (Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen).
•	��������������������������������������������������������������������������������������
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi
internet-liitäntäsi.
Modem
RJ-45 cable
RJ-45-kaapeli
Sivu: 45
46 Kappale 5: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
Liittäminen paikallisalueverkkoon (LAN)
Liittäminen LAN'in kautta:
1.	 Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pää LAN'iin.
2.	 Käynnistä tietokoneesi.
3.	 Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
•	 Katso lisätietoja osista Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen) tai Configuring a static IP
network connection (Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen).
•	��������������������������������������������������������������������������������������
Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi
internet-liitäntäsi.
RJ-45 cable
LAN
RJ-45-kaapeli
Sivu: 46
SUOMI
ASUS G10AC 47
SUOMI
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.	 Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop (Työpöytä) käynnistääksesi
työpöytätilan.
2.	 Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®-tehtäväpalkin -kuvaketta ja
napsauta Open Network and Sharing Center (Avaa verkko- ja jakamiskeskus).
3.	 Napsauta Avaa verkko- ja jakamiskeskus -näytössä Change Adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia).
4.	 Napsauta LAN-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Properties
(Ominaisuudet).
5.	 Valitse Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internet-protokolla
versio 4 (TCP/IPv4)) ja valitse sitten
Properties (Ominaisuudet).
Sivu: 47
48 Kappale 5: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
6.	 Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti) ja napsauta “OK”-
painiketta.
Siirry seuraaviin vaiheisiin, jos käytössäsi on PPPoE-yhteys.
8.	 Valitse Connect to the Internet
(Muodosta yhteys internetiin) ja
napsauta Next (Seuraava).
7.	 Palaa kohtaan Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja napsauta
Set up a new connection or
network (Luo uusi yhteys tai
verkko).
Sivu: 48
SUOMI
ASUS G10AC 49
SUOMI
9.	 Valitse Broadband (PPPoE)
(Laajakaista (PPPoE)) ja napsauta
Next (Seuraava).
10.	 Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Connect
(Yhdistä).
11.	 Suorita määritys loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).
12.	 Napsauta verkkokuvaketta
tehtäväpalkista ja napsauta juuri
luomaasi yhteyttä.
13.	 Anna käyttäjänimesi ja salasanasi.
Napsauta Connect (Yhdistä)
muodostaaksesi yhteyden internetiin.
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.	 Toista edellisen luvun, Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection
(Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen), vaiheet 1 - 4.
2	 Napsauta Use the following IP address
(Käytä seuraavaa IP-osoitetta).
3.	 Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävä.
4.	 Anna tarvittaessa Preferred DNS server
(Ensisijainen DNS-palvelin) -osoite ja
toissijainen osoite.
5.	 Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.
Sivu: 49
50 Kappale 5: Luo Internet-yhteys
SUOMI
SUOMI
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)
Liitä tietokoneesi internetiin langattoman liitännän kautta.
•	 Lisätäksesi langattoman radio-signaalin aluetta ja herkkyyttä liitä ulkoiset antennit
antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla.
•	 Laita antennit tietokoneesi yläosaan parasta langatonta suorituskykyä varten.
•	 Ulkoiset antennit ovat valinnaisia osia.
Langattoman liitännän muodostamiseksi sinun tarvitsee yhdistää langattomaan
tukiasemaan (AP).
Wireless AP
Modem
Langaton tukiasema
(AP)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Asus G10AC ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Asus G10AC

Onko sinulla kysymys tuotteesta Asus G10AC, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Asus G10AC käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Asus G10AC suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.