AEG X99384MV0 käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG X99384MV0 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: X99384MV0
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 38
39
FINNISH
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-
laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi
löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon
pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne...
Vieraile verkkomyymälässämme sivulla:
www.aeg.com/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Malli _____________________________
Tuotenumero _ _____________________
Sarjanumero _______________________
Sivu: 39
40
OHJEET JA SUOSITUKSET
•	 Nämä käyttöohjeet koskevat useita
tuuletintyyppejä. On mahdollista, että
teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät
kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
•	 Valmistaja ei vastaa virheellisestä
tai huolimattomasta asennuksesta
aiheutuvista vahingoista
•	 Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja
liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit
voidaan asentaa alemmas, katso mittoja
ja asennusta koskevia kappaleita).
•	 Tarkista, että käytettävän sähköverkon
jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
•	 Kytke laite vain maadoitettuun
pistorasiaan.
•	 Yhdistä liesituuletin hormiin putkella,
jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava
mahdollisimman lyhyt.
•	 Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin
(lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
•	 Mikäli liesituuletinta käytetään muiden
kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava
työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta,
etteivät poistettavat kaasut pääse
virtaamaan takaisin työskentelytilaan.
Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko
puhdasta tuloilmaa varten. Käyttö
tapahtuu oikein ja vaaratta kun tilan
enimmäispaine ei ylitä arvoa 0,04 mBar.
•	 Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa
vaihtaa vain valmistaja tai tekninen
huoltopalvelu, näin vältetään kaikki riskit.
KÄYTTÖ
•	 Liesituuletin on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
•	 Älä koskaan käytä liesituuletinta
muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
•	 Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen
alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
•	 Säädä liekin teho siten, että liekki
kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen
reunoille.
•	 Syviä paistinpannuja on paiston aikana
koko ajan pidettävä silmällä, sillä
ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
•	 Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu
laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
•	 Liesikuvun alla ei saa valmistaa
liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
•	 Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt,
tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai
valvo sitä.
•	 Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään
laitteella.
•	 “HUOMIO: Kosketettavissa olevat
osat voivat tulla hyvin kuumiksi jos niitä
käytetään keittolaitteiden kanssa.”
HUOLTO
•	 Sulje laite tai irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen hoitoa.
•	 Puhdista ja/tai vaihda suodattimet
annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
-
- 4 kk aktiivihiilisuodattimet.
-
- 2 kk metalliset rasvasuodattimet.
-
- Kytkimien merkkivalot, mallikohtaiset.
•	 Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla
ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
Sivu: 40
41
FINNISH
OHJAIMET
A B C D F
E
A: On/Off Liesituulettimen
toiminnot.
Jos painiketta kosketaan liesituulettimen
ollessa sammutettu, kaikkiin toimintoihin
syttyy valo (teho 50 %) ja niiden
käyttäminen tulee mahdolliseksi. Jos
painiketta kosketaan liesituulettimen ollessa
toiminnassa, se sammuttaa kaikki toiminnot
(Moottori Off + valot Off).
B: Hallitsee moottorin nopeutta:
0-V1-V2-V3-V4-P.
Kun aluetta kosketetaan, moottori käynnistyy
halutulla nopeudella.P = Tehonopeus,
nopeus on ajastettu 5 minuutiksi ja tämän
ajan kuluttua järjestelmä palaa aiemmin
asetettuun nopeuteen, jos aktivointi tehdään
moottorin ollessa Off nopeudeksi tulee V1.
Kun haluttua nopeutta kosketaan, valo tulee
kirkkaammaksi (teho 100 %) kuin muissa
toiminnoissa (teho 50%).
C: Ajastustoiminto.
Painikkeen koskeminen aktivoi
automaattisen moottorin ja valon
kytkemisen pois toiminnasta 10 minuutin
viiveen jälkeen. Aktivoitavissa vain
moottorin ollessa toiminnassa, normaali
nopeus ja Sensor = Off.
Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kauko-
ohjaimen vastaanottimen.
Kun painiketta kosketaan 4 sekuntia
(Moottori Off + valot Off), ja muita hälytyksiä
ei ole, merkkivalo vilkkuu:
4 sekuntia osoittaen kauko-ohjaimen
aktivoinnin
2 sekuntia osoittaen kauko-ohjaimen
poistumisen käytöstä
D:Sensor.
Tässä tavassa liesituuletin toimii
automaattisesti enintään 5 tuntia, toiminnon
päättyessä moottori sammuu. Liesituuletin
muuttaa moottorin nopeutta anturin
havaintojen mukaan.Painikkeet B ja C eivät
toimi, toiminto sammutetaan painamalla
painiketta tai sammuttamalla liesituuletin.
E: Hallitsee valon kirkkautta:
0-L1-L2-L3-LMax.
Kun aluetta kosketaan, valot syttyvät
halutulla kirkkaudella. Kun haluttua
kirkkauden kohtaa kosketaan se tulee
kirkkaammaksi (teho 100 %) kuin muissa
toiminnoissa (teho 50 %).
F: Suodattimien kuittaus Kuittaa
suodattimen täyttymisen
hälytyksen kun painiketta
kosketaan moottorin ollessa
sammutettu.
100 toimintatunnin jälkeen merkkivalo palaa
jatkuvasti osoittaen metallisuodattimien
täyttymisen.
200 toimintatunnin jälkeen merkkivalo vilkkuu
osoittaen aktiivihiilisuodattimien täyttymisen.
Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä
aktiivihiilisuodattimien täyttymisen
hälytyksen.
Kun painiketta kosketaan 4 sekuntia
(Moottori Off + valot Off), ja muita hälytyksiä
ei ole, merkkivalo vilkkuu:
4 sekuntia osoittaen aktiivihiilisuodattimien
hälytyksen aktivoinnin
2 sekuntia osoittaen aktiivihiilisuodattimien
poistumisen käytöstä.
Kun liesituuletin kytketään sähköverkkoon,
kytkimet alkavat toimia noin 4 sekunnin
kuluttua. Tänä aikana moottorin painikkeen
merkkivalo 0 vilkkuu. Liesituulettimen
ollessa sammutettu mikään toiminto ei näy
näytössä, näkyy vain käyttöpaneelin kiinteä
osa.
Muuhun osaan tulee valo (teho 50 %)
kun painetaan painiketta A. Kytkimet
aktivoituvat kun valittua toimintoa
kosketaan, ja valo tulee kirkkaammaksi
(teho 100 %) kuin muissa toiminnoissa
(teho 50 %). 10 sekunnin kuluttua ilman
kytkimien käyttämistä vain valitut toiminnot
palavat (teho 100 %) muut sammuvat
(teho 50 %). 7 tunnin kuluttua ilman
kytkimien käyttämistä liesituuletin sammuu
(Moottori Off + valot Off), tässä tilassa
toiminnot aktivoidaan kosketuksella ja
seuraavalla kosketuksella voidaan valita
haluttu toiminto. On mahdollista aktivoida
liesituulettimen toiminto (nopeus ja valo)
koskettamalla käyttöpaneelia, mutta
Sivu: 41
42
myös laittamalla sormi paneelin päälle ja
siirtämällä sitä halutun toiminnon kohdalle
sormea nostamatta. Jos moottori ja valot
sammutetaan viemällä ne asentoon nolla,
kaikkien kytkimien valot jäävät palamaan
(50 %) ja jos muita valintoja ei tehdä 10
sekunnin kuluessa, kaikki merkkivalot
sammuvat merkkivaloja 0 lukuun ottamatta,
ne palavat vielä 15 minuuttia.
LIESITUULETTIMEN
VAIHTOEHDOT TAVASSA
SENSOR
Sensor-tavassa toimintaan vaikuttaa
käytetty keittotaso, on kaksi mahdollisuutta:
Sähköliesi;
Kaasuliesi;
Valittuna on sähköliesi, valintaa muutetaan
seuraavalla tavalla:
•	 Sammuta liesituuletin painikkeella on/off
•	 Pidä painettuna painiketta Sensor 8
sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa
vilkkua:
-
- 4 vilkutusta osoittaa sähkölieden
valinnan
-
- 2 vilkutusta kaasuliesi
•	 Katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja kytke
se takaisin.
Aina kun keittotason tyyppiä muutetaan,
tapahtuu kalibrointi.
Kalibrointimenettely: Aina kun
liesituuletin kytketään sähköverkkoon tai
keittotason tyyppiä muutetaan, aktivoituu
anturin kalibrointimenettely, jonka aikana
liesituuletinta
ei pidä käyttää ruoanlaittoon eikä sen
lähellä saa käyttää aineita, jossa on
erityisen voimakas haju, kuten liuottimia tai
pesuaineita.
Menettely kestää:
•	 13 min jos on valittu sähköliesi
•	 1 min jos on valittu kaasuliesi
Tämän vaiheen osoittaa Sensor-
painikkeen merkkivalon vilkkuminen, jos
sitä on painettu. Älä käynnistä moottoria
kalibroinnin aikana.
Huomio: Älä suihkuta puhdistusaineita
suoraan ritilään, vaan puhdista se
pesuaineeseen kostutetulla liinalla. Älä
käytä ritilän puhdistamiseen alkoholia tai
silikonia sisältäviä tuotteita.
VALAISTUS
Huomio: Tässä laitteessa on valkoinen LED-
valo, luokka 1M vastaa normia EN 60825-1:
1994 + A1:2002 + A2:2001; suurin valoteho
@439nm: 7µW. Älä katso suoraan optisilla
välineillä (kiikari, suurennuslasi….).
•	 Vaihtoa varten ota yhteys
huoltopalveluun. (“Hankintaa varten ota
yhteys huoltopalveluun”).

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG X99384MV0 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG X99384MV0

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG X99384MV0, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG X99384MV0 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG X99384MV0 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.