AEG X91384MD0 käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG X91384MD0 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: X91384MD0
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 50
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olem-
me kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinker-
taisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy
tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lu-
kemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyt-
tämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden
lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita,
ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpe-
supusseja, jne.
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
Sivu: 51
FI - OHJEITA JA NEUVOJA 52
FI - OHJEITA JA NEUVOJA – Tämä käyttöohje on tarkoitettu useammalle laitteen versiolle. On mahdollista että siinä kuvataan joitakin varusteiden yksityiskohtia,
jotka eivät kuulu sinun laitteeseesi. Valmistaja ei vastaa väärästä tai sääntöjen vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Minimiturvaetäisyys keittotason ja lie-
situulettimen välillä on 650 mm. Varmista, että verkkojännite vastaa liesituulettimen sisällä olevassa arvokilvessä näkyvää jännitettä. 1. luokan laitteet: Varmista, että kodin
sähköjärjestelmässä on oikeanlainen maadoitus. Liitä liesituuletin imetyn ilman ulostuloon putkella, jonka läpimitta on ainakin 120 mm. Putken täytyy olla mahdollisimman
lyhyt. Älä liitä liesituuletinta palamisesta syntyneen savun poistoputkeen (lämmityslaitteet, takat jne.). Jos samassa tilassa käytetään sekä liesituuletinta että muita, muulla
kuin sähköenergialla toimivia laitteita (esimerkiksi kaasulaitteita), tilassa on oltava riittävä tuuletus. Jos keittiön tuuletus ei ole riittävä, tee ulkoseinään aukko puhtaan ilman
kiertämisen takaamiseksi. Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön ruoanlaitosta tulevan käryn poistamiseksi. Älä koskaan käytä liesituuletinta väärin. Älä
pidä käynnissä olevan liesituulettimen alla korkealiekkistä avotulta. Säädä liekki aina niin että se ei tule reunoilta kattilan pohjan yli. Valvo uppopaistokattiloita paistamisen
aikana: ylikuumentunut öljy saattaa syttyä palamaan. Älä liekitä ruokia liesituulettimen alla: tulipalovaara. Laitetta eivät saa käyttää psyykkisesti tai sensorisesti rajoitteiset
henkilöt (lapset mukaan lukien), tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai
valvo sitä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla pistoke tai käyttämällä pääkytkintä ennen minkään
huoltotoimenpiteen aloittamista. Huolla suodattimet aina huolellisesti suositelluin aikavälein (tulipalovaara). Rasvasuodattimet Z voidaan pestä myös astianpesukoneessa
ja ne on pestävä noin 2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. -Aktiivihiilisuodatinta W ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa
noin 4 käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. Liesituulettimen pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja neutraalilla nestemäisellä
pesuaineella. Merkki tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita saattaa aiheutua sen
vääränlaisesta käytöstä poistamisesta. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
Huomio: Poista suojakalvot (valkoinen ja läpinäkyvä) ennen liesituulettimen asentamista.
Sivu: 52
Painike Toiminto Kuvaus
A On/Off Liesituulettimen
toiminnot
Jos painiketta kosketaan liesituulettimen ollessa sammutettu, kaikkiin toimintoihin syttyy
valo (teho 50 %) ja niiden käyttäminen tulee mahdolliseksi. Jos painiketta kosketaan liesi-
tuulettimen ollessa toiminnassa, se sammuttaa kaikki toiminnot (Moottori Off + valot Off).
B Hallitsee moottorin
nopeutta:0-V1-V2-V3-
V4-P
Kun aluetta kosketetaan, moottori käynnistyy halutulla nopeudella.P = Tehonopeus, nopeus
on ajastettu 5 minuutiksi ja tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa aiemmin asetettuun
nopeuteen, jos aktivointi tehdään moottorin ollessa Off nopeudeksi tulee V1. Kun haluttua
nopeutta kosketaan, valo tulee kirkkaammaksi (teho 100 %) kuin muissa toiminnoissa
(teho 50%).
C Ajastustoiminto Painikkeen koskeminen aktivoi automaattisen moottorin ja valon kytkemisen pois toiminna-
sta 10 minuutin viiveen jälkeen. Aktivoitavissa vain moottorin ollessa toiminnassa, normaali
nopeus ja Sensor = Off.
Ottaa käyttöön /
poistaa käytöstä kauko-
ohjaimen vastaanot-
timen.
Kun painiketta kosketaan 4 sekuntia (Moottori Off + valot Off), ja muita hälytyksiä ei ole,
merkkivalo vilkkuu:4 sekuntia osoittaen kauko-ohjaimen aktivoinnin2 sekuntia osoittaen
kauko-ohjaimen poistumisen käytöstä
D Sensor Tässä tavassa liesituuletin toimii automaattisesti enintään 5 tuntia, toiminnon päättyessä
moottori sammuu. Liesituuletin muuttaa moottorin nopeutta anturin havaintojen mukaan.
Painikkeet B ja C eivät toimi, toiminto sammutetaan painamalla painiketta tai sammutta-
malla liesituuletin.
E Hallitsee valon
kirkkautta:0-L1-L2-L3-
LMax
Kun aluetta kosketaan, valot syttyvät halutulla kirkkaudella. Kun haluttua kirkkauden
kohtaa kosketaan se tulee kirkkaammaksi (teho 100 %) kuin muissa toiminnoissa (teho
50 %).
F Suodattimien kuittaus
Kuittaa suodattimen
täyttymisen hälytyksen
kun painiketta koske-
taan moottorin ollessa
sammutettu.
100 toimintatunnin jälkeen merkkivalo palaa jatkuvasti osoittaen metallisuodattimien
täyttymisen.
200 toimintatunnin jälkeen merkkivalo vilkkuu osoittaen aktiivihiilisuodattimien täyttymisen.
Ottaa käyttöön /
poistaa käytöstä
aktiivihiilisuodattimien
täyttymisen hälytyksen.
Kun painiketta kosketaan 4 sekuntia (Moottori Off + valot Off), ja muita hälytyksiä ei
ole, merkkivalo vilkkuu:4 sekuntia osoittaen aktiivihiilisuodattimien hälytyksen aktivoinnin2
sekuntia osoittaen aktiivihiilisuodattimien poistumisen käytöstä
KÄYTTÖ
A B C D E F
Kun liesituuletin kytketään sähköverkkoon, kytkimet alkavat toimia noin 4 sekunnin kuluttua. Tänä aikana moottorin painikkeen merkkivalo 0 vilk-
kuu. Liesituulettimen ollessa sammutettu mikään toiminto ei näy näytössä, näkyy vain käyttöpaneelin kiinteä osa. Muuhun osaan tulee valo (teho
50 %) kun painetaan painiketta A. Kytkimet aktivoituvat kun valittua toimintoa kosketaan, ja valo tulee kirkkaammaksi (teho 100 %) kuin muissa
toiminnoissa (teho 50 %). 10 sekunnin kuluttua ilman kytkimien käyttämistä vain valitut toiminnot palavat (teho 100 %) muut sammuvat (teho 50
%). 7 tunnin kuluttua ilman kytkimien käyttämistä liesituuletin sammuu (Moottori Off + valot Off), tässä tilassa toiminnot aktivoidaan kosketuksella
ja seuraavalla kosketuksella voidaan valita haluttu toiminto. On mahdollista aktivoida liesituulettimen toiminto (nopeus ja valo) koskettamalla
käyttöpaneelia, mutta myös laittamalla sormi paneelin päälle ja siirtämällä sitä halutun toiminnon kohdalle sormea nostamatta. Jos moottori ja
valot sammutetaan viemällä ne asentoon nolla, kaikkien kytkimien valot jäävät palamaan (50 %) ja jos muita valintoja ei tehdä 10 sekunnin ku-
luessa, kaikki merkkivalot sammuvat merkkivaloja 0 lukuun ottamatta, ne palavat vielä 15 minuuttia.
FI - KÄYTTÖ
53
Sivu: 53
LIESITUULETTIMEN VAIHTOEHDOT TAVASSA
SENSOR
Sensor-tavassa toimintaan vaikuttaa
käytetty keittotaso, on kaksi mahdollisu-
utta:
• Sähköliesi
• Kaasuliesi
Valittuna on sähköliesi, valintaa muute-
taan seuraavalla tavalla:
• Sammuta liesituuletin painikkeella on/
off
• Pidä painettuna painiketta Sensor
8 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa
vilkkua:
• 4 vilkutusta osoittaa sähkölieden 	
valinnan
• 2 vilkutusta kaasuliesi
• Katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja
kytke se takaisin.
Aina kun keittotason tyyppiä muutetaan,
tapahtuu kalibrointi.
Kalibrointimenettely: Aina kun liesitu-
uletin kytketään sähköverkkoon tai kei-
ttotason tyyppiä muutetaan, aktivoituu
anturin kalibrointimenettely, jonka aikana
liesituuletinta
ei pidä käyttää ruoanlaittoon eikä sen
lähellä saa käyttää aineita, jossa on
erityisen voimakas haju, kuten liuottimia
tai pesuaineita.
Menettely kestää:
• 13 min jos on valittu sähköliesi
• 1 min jos on valittu kaasuliesi
Tämän vaiheen osoittaa Sensor-painik-
keen merkkivalon vilkkuminen, jos sitä
on painettu. Älä käynnistä moottoria
kalibroinnin aikana.
VALAISTUS
Huomio: Tässä laitteessa on valkoinen LED-
valo, luokka 1M vastaa normia EN 60825-1:
1994 + A1:2002 + A2:2001; suurin valoteho
@439nm: 7µW. Älä katso suoraan optisilla
välineillä (kiikari, suurennuslasi….).
• Vaihtoa varten ota yhteys huoltopalveluun.
("Hankintaa varten ota yhteys huoltopalve-
luun").
Huomio: Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan
ritilään, vaan puhdista se pesuaineeseen kostu-
tetulla liinalla. Älä käytä ritilän puhdistamiseen
alkoholia tai silikonia sisältäviä tuotteita.
FI - LIESITUULETTIMEN VAIHTOEHDOT TAVASSA SENSOR 
 / VALAISTUS 54

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG X91384MD0 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG X91384MD0

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG X91384MD0, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG X91384MD0 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG X91384MD0 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.