AEG X59143MD0 käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG X59143MD0 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: X59143MD0
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 38
39
FINNISH
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-
laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi
löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon
pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne...
Vieraile verkkomyymälässämme sivulla:
www.aeg.com/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Malli _____________________________
Tuotenumero _ _____________________
Sarjanumero _______________________
Sivu: 39
40
OHJEET JA SUOSITUKSET
•	 Nämä käyttöohjeet koskevat useita
tuuletintyyppejä. On mahdollista, että
teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät
kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
•	 Valmistaja ei vastaa virheellisestä
tai huolimattomasta asennuksesta
aiheutuvista vahingoista
•	 Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja
liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit
voidaan asentaa alemmas, katso mittoja
ja asennusta koskevia kappaleita).
•	 Tarkista, että käytettävän sähköverkon
jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
•	 Kytke laite vain maadoitettuun
pistorasiaan.
•	 Yhdistä liesituuletin hormiin putkella,
jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava
mahdollisimman lyhyt.
•	 Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin
(lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
•	 Mikäli liesituuletinta käytetään muiden
kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava
työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta,
etteivät poistettavat kaasut pääse
virtaamaan takaisin työskentelytilaan.
Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko
puhdasta tuloilmaa varten. Käyttö
tapahtuu oikein ja vaaratta kun tilan
enimmäispaine ei ylitä arvoa 0,04 mBar.
•	 Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa
vaihtaa vain valmistaja tai tekninen
huoltopalvelu, näin vältetään kaikki riskit.
KÄYTTÖ
•	 Liesituuletin on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
•	 Älä koskaan käytä liesituuletinta
muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
•	 Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen
alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
•	 Säädä liekin teho siten, että liekki
kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen
reunoille.
•	 Syviä paistinpannuja on paiston aikana
koko ajan pidettävä silmällä, sillä
ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
•	 Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu
laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
•	 Liesikuvun alla ei saa valmistaa
liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
•	 Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt,
tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai
valvo sitä.
•	 Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään
laitteella.
•	 “HUOMIO: Kosketettavissa olevat
osat voivat tulla hyvin kuumiksi jos niitä
käytetään keittolaitteiden kanssa.”
HUOLTO
•	 Sulje laite tai irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen hoitoa.
•	 Puhdista ja/tai vaihda suodattimet
annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
-
- 4 kk aktiivihiilisuodattimet.
-
- 2 kk metalliset rasvasuodattimet.
-
- Kytkimien merkkivalot, mallikohtaiset.
•	 Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla
ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
Sivu: 40
41
FINNISH
OHJAIMET
PAINIKE NÄYTTÖ TOIMINNOT
A Näyttää asetetun
nopeuden
Käynnistää ja pysäyttää imumoottorin
B Näyttää asetetun
nopeuden
Alentaa moottorin nopeutta V3 - V2 - V1
C Näyttää asetetun
nopeuden
Lisää moottorin nopeutta V1 - V2 – V3
D Näyttöön tulee HI
Piste vilkkuu
Käynnistää suurimman imunopeuden. Palaa 5 minuutin
kuluttua aikaisemmin asetettuun arvoon. Voidaan poistaa
käytöstä painamalla painiketta uudelleen. (desimaalipiste
keskellä näyttöä vilkkuu).
E Näyttöön tulevat
liesituulettimen
sammumiseen
jäljellä oleva aika
(countdown) ja
käyttönopeus.
Alhaalla oikealla
oleva piste vilkkuu
Aktivoi laitteen automaattisen viivästetyn sammumisen
(Delay) asetetun nopeuden mukaan:
Nopeus 1 - viive 20 minuuttia
Nopeus 2 - viive 15 minuuttia
Nopeus 3 - viive 10 minuuttia
Ehdotettua viiveaikaa voi muuttaa painamalla painiketta
useamman kerran ja valitsemalla jonkin vaihtoehdoista
(5, 10, 15, 20, 25 ja 30 minuuttia). Kun valittu
aika on päättynyt, laite kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti. Toiminnon voi poistaa käytöstä
painamalla painiketta ja selaamalla vaihtoehtoja kohtaan
0 saakka tai kytkemällä moottorin pois toiminnasta.
F Sytyttää ja sammuttaa keittotason valaistuksen
Näyttöön tulee F Osoittaa, että metalliset rasvasuodattimet täytyy pestä.
Hälytys käynnistyy liesituulettimen 100 käyttötunnin
jälkeen.
Hälytys näkyy vain liesituulettimen ollessa sammutettu.
Hälytyksen kuittaus:
Kytke moottori pois toiminnasta ja paina painiketta D
noin 3 sekuntia, kunnes näyttö sammuu.
Näyttöön tulee C Osoittaa, että aktiivihiilisuodattimet täytyy vaihtaa
ja metalliset rasvasuodattimet täytyy pestä. Hälytys
käynnistyy liesituulettimen 200 käyttötunnin jälkeen.
Hälytys näkyy vain liesituulettimen ollessa sammutettu.
Hälytys täytyy aktivoida kuten kappaleessa
aktiivihiilisuodattimen huolto neuvotaan. Hälytyksen
kuittaus.
Kytke moottori pois toiminnasta ja paina painiketta D
noin 3 sekuntia, kunnes näyttö sammuu.
Sivu: 41
42
Aktiivihiilihajusuodatin
(Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se
täytyy vaihtaa kun näyttöön tulee C tai
vähintään 4 kuukauden välein.
Hälytyksen aktivoiminen:
•	 Liesituulettimien suodatinversiossa
suodattimen täyttymisen hälytys
täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai
myöhemmin.
•	 Pidä painiketta E (Delay) painettuna
5 sekuntia, kunnes näyttöön tulee
vahvistus:
-
- Kirjain C vilkkuu 2 kertaa –
Aktiivihiilisuodattimen hälytys on
AKTIVOITU;
-
- Kirjain C vilkkuu 1 kerran –
Aktiivihiilisuodattimen hälytys on
POISTETTU KÄYTÖSTÄ.
VALAISTUS

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG X59143MD0 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG X59143MD0

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG X59143MD0, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG X59143MD0 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG X59143MD0 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.