AEG MC2664EM käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG MC2664EM allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: AEG
 • Tuote: Mikroaaltouuni
 • Malli/nimi: MC2664EM
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 31
32 Sisällysluettelo
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja
toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien mukaan suunniteltujen
ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita,
ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Tärkeistä turvallisuutta tai laitteen käyttöä
koskevista tiedoista ilmoitetaan tällä symbolilla
ja/tai esimerkiksi teksteillä Vaara tai Varoitus.
Muista noudattaa kaikkia ohjeita huolellisesti.
Tämä symboli ilmoittaa laitteen käyttöä koskevista
lisätiedoista.
Apilanlehti ilmoittaa energiansäästövinkeistä ja
tavoista, joilla laitetta voidaan
käyttää ympäristöystävällisemmin.
Apilanlehti ilmoittaa energiansäästövinkeistä ja
tavoista, joilla laitetta voidaan
käyttää ympäristöystävällisemmin.
SISÄLLYSLUETTELO
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg-electrolux.com/shop
33
36
37
39
41
47
51
55
56
56
57
59
60
60
Tärkeitä turvaohjeita
Laitteen osat
Ennen käyttöä
Neuvoja ja vinkkejä
Käyttö
Ohjelmakaaviot
Reseptit
Hoito & puhdistus
Ongelmatilanteet . . .
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristöä koskevia tietoja
Huolto ja takuu
Service och garanti (i Finland)
Sivu: 32
33
Tärkeitä turvaohjeita
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA: LUE HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN
Tulipalon välttäminen
M
Mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
lt
to
ou
uu
un
ni
ia
a t
tu
ul
le
ee
e v
va
al
lv
vo
oa
a k
kä
äy
yt
tö
ön
n a
ai
ik
ka
an
na
a.. L
Li
ii
ia
an
n s
su
uu
ur
ri
i t
te
eh
ho
o t
ta
ai
i l
li
ii
ia
an
n p
pi
it
tk
kä
ä v
va
al
lm
mi
is
st
tu
us
sa
ai
ik
ka
a
s
sa
aa
at
tt
ta
aa
a y
yl
li
ik
ku
uu
um
me
en
nt
ta
aa
a r
ru
uo
oa
an
n n
ni
ii
in
n,, e
et
tt
tä
ä s
sy
yt
tt
ty
yy
y t
tu
ul
li
ip
pa
al
lo
o..
Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla, jotta laitteen virtajohto voidaan irrottaa
pistorasiasta vaaratilanteessa. Virtalähteen on oltava tyyppiä 230 V (AC), 50 Hz, jossa on
vähintään 10 A:n sulake tai 10 A:n sulake. On suositeltavaa, että laite kytketään virtapiiriin,
johon ei ole kytketty muita laitteita.
Uunia ei saa säilyttää tai käyttää ulkona.
J
Jo
os
s k
ku
uu
um
me
en
nn
ne
et
tt
ta
av
va
a r
ru
uo
ok
ka
a a
al
lk
ka
aa
a s
sa
av
vu
ut
ta
a,, Ä
ÄL
LÄ
Ä A
AV
VA
AA
A L
LU
UU
UK
KK
KU
UA
A.. K
Ka
at
tk
ka
ai
is
se
e v
vi
ir
rt
ta
a,, i
ir
rr
ro
ot
ta
a u
uu
un
ni
in
n
v
vi
ir
rt
ta
aj
jo
oh
ht
to
o s
se
ei
in
nä
äp
pi
is
st
to
or
ra
as
si
ia
as
st
ta
a j
ja
a o
od
do
ot
ta
a,, e
et
tt
tä
ä r
ru
uo
ok
ka
a l
la
ak
kk
ka
aa
a s
sa
av
vu
ua
am
ma
as
st
ta
a.. L
Lu
uu
uk
ku
un
n a
av
va
aa
am
mi
in
ne
en
n
r
ru
uo
oa
an
n s
sa
av
vu
ut
te
es
ss
sa
a s
sa
aa
at
tt
ta
aa
a a
ai
ih
he
eu
ut
tt
ta
aa
a t
tu
ul
li
ip
pa
al
lo
on
n.. K
Kä
äy
yt
tä
ä a
ai
in
no
oa
as
st
ta
aa
an
n m
mi
ik
kr
ro
ou
uu
un
ni
in
nk
ke
es
st
tä
äv
vi
iä
ä a
as
st
ti
io
oi
it
ta
a
j
ja
a t
ta
ar
rv
vi
ik
kk
ke
ei
it
ta
a.. U
Uu
un
ni
ia
a e
ei
i s
sa
aa
a j
jä
ät
tt
tä
ää
ä i
il
lm
ma
an
n v
va
al
lv
vo
on
nt
ta
aa
a,, k
ku
un
n k
kä
äy
yt
te
et
tä
ää
än
n k
ke
er
rt
ta
ak
kä
äy
yt
tt
tö
öm
mu
uo
ov
vi
is
si
ia
a,, -
-
p
pa
ap
pe
er
ri
is
si
ia
a t
ta
ai
i m
mu
ui
it
ta
a p
pa
al
la
av
vi
ia
a a
as
st
ti
io
oi
it
ta
a.. P
Pu
uh
hd
di
is
st
ta
a a
aa
al
lt
to
op
pu
ut
tk
ke
en
n s
su
uo
oj
ju
us
s,, u
uu
un
ni
in
n s
si
is
sä
äp
pu
uo
ol
li
i,, p
py
yö
ör
ri
iv
vä
ä
a
al
lu
us
st
ta
a j
ja
a a
al
lu
us
st
ta
an
n k
ka
an
nn
na
at
ti
in
n k
kä
äy
yt
tö
ön
n j
jä
äl
lk
ke
ee
en
n.. N
Nä
äi
id
de
en
n o
os
si
ie
en
n o
on
n o
ol
lt
ta
av
va
a k
ku
ui
iv
va
at
t e
ei
ik
kä
ä n
ni
ii
ih
hi
in
n s
sa
aa
a
j
jä
ää
äd
dä
ä r
ra
as
sv
va
aa
a.. R
Ra
as
sv
va
aj
jä
ää
äm
mä
ät
t v
vo
oi
iv
va
at
t y
yl
li
ik
ku
uu
um
me
en
nt
tu
ua
a j
ja
a a
al
lk
ka
aa
a s
sa
av
vu
ut
ta
a t
ta
ai
i s
sy
yt
tt
ty
yä
ä t
tu
ul
le
ee
en
n..
Uunin tai tuuletusaukkojen lähelle ei saa asettaa palavaa materiaalia.
Tuuletusaukkoja ei saa peittää. Ruoasta ja ruoan kääreistä on poistettava kaikki metalliset
sulkimet, langat jne.
Metallipinnat voivat kipinöidä ja aiheuttaa tulipalon.
Mikroaaltouunilla ei saa kuumentaa uppopaistoon käytettävää rasvaa. Lämpötilaa ei voi
säädellä ja öljy voi syttyä tuleen.
Popcornin valmistukseen on käytettävä erityisiä mikroaaltopopcorn-pakkauksia. Uunissa ei
saa säilyttää ruokia tai muita tarvikkeita. Tarkista käynnistyksen jälkeen, että asetukset ovat
oikeat ja että uuni toimii halutulla tavalla. Katso neuvoja käyttöohjeesta ja keittokirjaosasta.
Tapaturmien välttäminen
V
Va
aa
ar
ra
a!
!
Älä käytä uunia, jos se on vahingoittunut tai jos se ei toimi kunnolla. Tarkista seuraavat
seikat ennen käyttöä:
a) Luukku: varmista, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että se ei ole vinossa tai vääntynyt.
b) Saranat ja luukun turvalukitus: tarkista, että ne eivät ole rikki tai löysällä.
c) Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat: varmista, että ne ovat ehjät.
d) Uunin ja luukun sisäpuoli: varmista, että niissä ei ole kolhuja.
e) Virtajohto ja pistoke: varmista, että ne ovat ehjät.
Ä
Äl
lä
ä k
ko
os
sk
ka
aa
an
n s
sä
ää
äd
dä
ä,, k
ko
or
rj
ja
aa
a t
ta
ai
i m
mu
uu
un
nn
na
a u
uu
un
ni
ia
a i
it
ts
se
e.. M
Mu
uu
un
n k
ku
ui
in
n a
am
mm
ma
at
tt
ti
it
ta
ai
it
to
oi
is
se
en
n a
as
se
en
nt
ta
aj
ja
an
n
o
on
n v
va
aa
ar
ra
al
ll
li
is
st
ta
a s
su
uo
or
ri
it
tt
ta
aa
a m
mi
it
tä
ää
än
n h
hu
uo
ol
lt
to
o-
- t
ta
ai
i k
ko
or
rj
ja
au
us
st
to
oi
im
me
en
np
pi
it
te
ei
it
tä
ä,, j
jo
oi
is
ss
sa
a j
jo
ou
ud
du
ut
ta
aa
an
n
i
ir
rr
ro
ot
tt
ta
am
ma
aa
an
n m
mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
ll
lo
oi
il
lt
ta
a s
su
uo
oj
ja
aa
av
vi
ia
a o
os
si
ia
a..
Uunia ei saa käyttää luukun ollessa auki eikä luukun turvalukitusta saa muuttaa mitenkään.
Älä käytä uunia, jos luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen välissä on jotain.
Sivu: 33
34 Tärkeitä turvaohjeita
P
Pi
id
dä
ä o
ov
ve
en
n t
ti
ii
iv
vi
is
st
te
ee
et
t j
ja
a v
vi
ie
er
re
ei
is
se
et
t o
os
sa
at
t p
pu
uh
ht
ta
aa
an
na
a r
ra
as
sv
va
as
st
ta
a j
ja
a l
li
ia
as
st
ta
a.. N
No
ou
ud
da
at
ta
a k
kä
äy
yt
tt
tö
öo
oh
hj
je
ee
es
ss
sa
a
o
ol
le
ev
vi
ia
a h
ho
oi
it
to
o-
- j
ja
a p
pu
uh
hd
di
is
st
tu
us
so
oh
hj
je
ei
it
ta
a.. U
Uu
un
ni
in
n p
pu
uh
ht
ta
aa
an
na
ap
pi
id
do
on
n l
la
ai
im
mi
in
nl
ly
yö
ön
nt
ti
i s
sa
aa
at
tt
ta
aa
a h
he
ei
ik
ke
en
nt
tä
ää
ä
p
pi
in
nn
na
an
n l
la
aa
at
tu
ua
a,, m
mi
ik
kä
ä v
vo
oi
i l
ly
yh
he
en
nt
tä
ää
ä l
la
ai
it
tt
te
ee
en
n e
el
li
in
ni
ik
kä
ää
ä j
ja
a m
ma
ah
hd
do
ol
ll
li
is
se
es
st
ti
i a
ai
ih
he
eu
ut
tt
ta
aa
a v
va
aa
ar
ra
at
ti
il
la
an
nt
te
ee
en
n..
Henkilöiden, joilla on SYDÄMENTAHDISTIN, on noudatettava lääkäriltä tai
sydämentahdistimen valmistajalta saamiaan mikroaaltouunien käyttöön liittyviä
varotoimia.
Sähköiskujen välttäminen
Laitteen koteloa ei saa koskaan irrottaa.
Luukun lukitus- ja tuuletusaukkoihin ei saa koskaan päästää nestettä tai työntää esineitä.
Jos näihin joutuu nestettä, katkaise välittömästi virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huolto-liikkeeseen.
Virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Virtajohto ei saa koskettaa kuumia tai teräviä pintoja, kuten kuumaa tuuletusaukkoa
ylhäällä uunin takana. Älä yritä vaihtaa uunin lamppua itse.
Uunin lampun saa vaihtaa vain AEG in valtuuttama henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika,
ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava samanlaiseen erikoisjohtoon.
Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu AEG huoltoliike.
Räjähdyksen ja äkillisen kiehumisen välttäminen
V
Va
aa
ar
ra
a!
!
N
Ne
es
st
te
ei
it
tä
ä j
ja
a m
mu
ui
it
ta
a r
ru
uo
ok
ki
ia
a e
ei
i s
sa
aa
a k
ky
yp
ps
se
en
nt
tä
ää
ä s
su
ul
lj
je
et
tu
ui
is
ss
sa
a a
as
st
ti
io
oi
is
ss
sa
a,, k
ko
os
sk
ka
a n
ne
e v
vo
oi
iv
va
at
t r
rä
äj
jä
äh
ht
tä
ää
ä..
Älä koskaan käytä suljettuja astioita. Poista kannet ja suojukset ennen käyttöä. Suljetut
astiat voivat räjähtää paineen vaikutuksesta, vaikka uunin virta olisi jo katkaistu.
Nesteitä on kuumennettava varoen. On suositeltavaa käyttää leveäsuista astiaa, jotta kuplat
pääsevät poistumaan helposti.
J
Ju
uo
om
mi
ie
en
n k
ku
uu
um
me
en
nn
nu
us
s m
mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
lt
to
ou
uu
un
ni
is
ss
sa
a v
vo
oi
i j
jo
oh
ht
ta
aa
a k
ki
ie
eh
hu
um
mi
is
se
ee
en
n p
pu
ur
rk
ka
au
us
sm
ma
ai
is
se
es
st
ti
i v
vi
ii
iv
ve
ee
el
ll
lä
ä,,
j
jo
ot
te
en
n a
as
st
ti
ia
aa
a o
on
n k
kä
äs
si
it
te
el
lt
tä
äv
vä
ä v
va
ar
ro
oe
en
n..
Purkausmaisesti kiehuvan nesteen ja mahdollisten palovammojen estäminen:
1. Nestettä on sekoitettava ennen kuumennusta tai lämmitystä.
2. Lämmityksen ajaksi on suositeltavaa asettaa nesteeseen lasisauva tai vastaava väline.
3. Anna nesteen seistä uunissa vähintään 20 sekuntia kypsennysajan päätyttyä, jolloin
vältetään jälkikäteen tapahtuva roiskuva kiehuminen.
K
Ka
an
na
an
nm
mu
un
ni
ia
a e
ei
i s
sa
aa
a k
ky
yp
ps
se
en
nt
tä
ää
ä k
ku
uo
or
ri
in
ne
ee
en
n e
ei
ik
kä
ä k
ko
ov
va
ak
ks
si
ik
ke
ei
it
te
et
tt
ty
yj
jä
ä k
ka
an
na
an
nm
mu
un
ni
ia
a s
sa
aa
a k
ku
uu
um
me
en
nt
ta
aa
a
m
mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
lt
to
ou
uu
un
ni
is
ss
sa
a,, s
si
il
ll
lä
ä n
ne
e v
vo
oi
iv
va
at
t r
rä
äj
jä
äh
ht
tä
ää
ä v
vi
ie
el
lä
ä m
mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
lt
to
ok
ky
yp
ps
se
en
nn
ny
yk
ks
se
en
n j
jä
äl
lk
ke
ee
en
n.. K
Ku
un
n
k
ky
yp
ps
se
en
nn
ne
et
tä
ää
än
n t
ta
ai
i l
lä
äm
mm
mi
it
te
et
tä
ää
än
n k
ka
an
na
an
nm
mu
un
ni
ia
a,, j
jo
oi
it
ta
a e
ei
i o
ol
le
e v
va
at
tk
ka
at
tt
tu
u t
ta
ai
i s
se
ek
ko
oi
it
te
et
tt
tu
u,, k
ke
el
lt
tu
ua
ai
is
si
ii
in
n
j
ja
a v
va
al
lk
ku
ua
ai
is
si
ii
in
n o
on
n p
pi
is
st
te
el
lt
tä
äv
vä
ä r
re
ei
ik
ki
iä
ä,, e
et
tt
te
ei
iv
vä
ät
t n
ne
e r
rä
äj
jä
äh
hd
dä
ä.. K
Ko
ov
va
ak
ks
si
ik
ke
ei
it
te
et
ty
yt
t k
ka
an
na
an
nm
mu
un
na
at
t o
on
n
k
ku
uo
or
ri
it
tt
ta
av
va
a j
ja
a v
vi
ii
ip
pa
al
lo
oi
it
ta
av
va
a e
en
nn
ne
en
n k
ku
ui
in
n n
ne
e l
lä
äm
mm
mi
it
te
et
tä
ää
än
n m
mi
ik
kr
ro
oa
aa
al
lt
to
ou
uu
un
ni
is
ss
sa
a..
Esimerkiksi perunoiden, makkaroiden ja hedelmien kuoreen on pisteltävä reikiä ennen
kypsennystä, etteivät ne räjähdä.
Palovammojen välttäminen
Otettaessa ruokaa uunista on käytettävä pannulappuja tai patakintaita. Valmistusastiat,
popcorn-pakkaukset, paistopussit jne. on avattava kasvoista ja käsistä poispäin höyryn
aiheuttamien palovammojen välttämiseksi.
P
Pa
al
lo
ov
va
am
mm
mo
oj
je
en
n v
vä
äl
lt
tt
tä
äm
mi
is
se
ek
ks
si
i r
ru
uo
oa
an
n l
lä
äm
mp
pö
öt
ti
il
la
a o
on
n t
ta
ar
rk
ki
is
st
te
et
tt
ta
av
va
a j
ja
a r
ru
uo
ok
ka
a s
se
ek
ko
oi
it
te
et
tt
ta
av
va
a e
en
nn
ne
en
n
t
ta
ar
rj
jo
oa
am
mi
is
st
ta
a,, e
er
ri
it
ty
yi
is
se
es
st
ti
i s
si
il
ll
lo
oi
in
n,, k
ku
un
n r
ru
uo
ok
ka
a t
ta
ar
rj
jo
oi
il
ll
la
aa
an
n v
va
au
uv
vo
oi
il
ll
le
e,, l
la
ap
ps
si
il
ll
le
e t
ta
ai
i v
va
an
nh
hu
uk
ks
si
il
ll
le
e..
Sivu: 34
35
Tärkeitä turvaohjeita
Astian lämpötila ei vastaa ruoan tai juoman lämpötilaa; tämän takia ruoan lämpötila on
aina tarkistettava. Luukkua avattaessa on varottava kuumia höyryjä, jotka voivat aiheuttaa
palovammoja. Täytetyt ruoat on viipaloitava kuumennuksen jälkeen, jotta höyry pääsee
purkautumaan ja vältytään palovammoilta. Pidä lapset poissa luukun luota palovammojen
välttämiseksi.
Lasten suojeleminen
V
Va
aa
ar
ra
a!
!
L
La
ap
ps
se
et
t s
sa
aa
av
va
at
t k
kä
äy
yt
tt
tä
ää
ä u
uu
un
ni
ia
a i
il
lm
ma
an
n v
va
al
lv
vo
on
nt
ta
aa
a v
va
ai
in
n,, j
jo
os
s h
he
e o
os
sa
aa
av
va
at
t k
kä
äy
yt
tt
tä
ää
ä u
uu
un
ni
ia
a t
tu
ur
rv
va
al
ll
li
is
se
es
st
ti
i
j
ja
a y
ym
mm
mä
är
rt
tä
äv
vä
ät
t v
vi
ir
rh
he
ee
el
ll
li
is
se
en
n k
kä
äy
yt
tö
ön
n v
va
aa
ar
ra
at
t..
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lapsille tai fyysisesti tai henkisesti vajaakuntoisille,
aistirajoitteisille, kokemattomille tai tottumattomille henkilöille ilman heistä vastuullisen
henkilön valvontaa tai tämän antamaa laitteen käyttökoulutusta.
On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella.
Uunin luukkuun ei saa nojata eikä siitä saa roikkua. Uunin kanssa ei saa leikkiä. Lapsille on
neuvottava kaikki tärkeät turvaohjeet: patalappujen käyttö, ruoan päällysten poistaminen
varovaisesti, itsestään kuumenevien tai vastaavien ruoan rapeutta lisäävien pakkausten,
jotka voivat olla erityisen kuumia, käyttö.
Muita varoituksia
U
Uu
un
ni
ia
a e
ei
i s
sa
aa
a m
mu
uu
un
nt
ta
aa
a m
mi
il
ll
lä
ää
än
n t
ta
av
vo
oi
in
n.. U
Uu
un
ni
i o
on
n t
ta
ar
rk
ko
oi
it
te
et
tt
tu
u a
ai
in
no
oa
as
st
ta
aa
an
n k
ko
ot
ti
ik
kä
äy
yt
tt
tö
öö
ön
n j
ja
a s
si
it
tä
ä
s
sa
aa
a k
kä
äy
yt
tt
tä
ää
ä a
ai
in
no
oa
as
st
ta
aa
an
n r
ru
uo
oa
an
n v
va
al
lm
mi
is
st
tu
uk
ks
se
ee
en
n.. S
Se
e e
ei
i s
so
ov
ve
el
ll
lu
u k
ka
au
up
pa
al
ll
li
is
se
ee
en
n t
ta
ai
i
l
la
ab
bo
or
ra
at
to
or
ri
io
ok
kä
äy
yt
tt
tö
öö
ön
n..
Toimintahäiriöiden ja vahingoittumisen välttäminen
Uunia ei saa käyttää tyhjänä
Kun käytetään ruskistusastiaa tai itsestään kuumenevaa pakkausta, sen alle on aina
asetettava lämmönkestävä eriste kuten posliinilautanen, jotta pyörivä alusta tai alustan
kannatin ei vahingoitu. Alustan käyttöohjeissa mainittua esikuumennusaikaa ei saa ylittää.
Älä käytä metallisia astioita, jotka heijastavat mikroaaltoja ja voivat kipinöidä. Uuniin ei saa
laittaa tölkkejä.
Uunissa saa käyttää vain siihen tarkoitettua pyörivää alustaa ja alustan kannatinta. Uunia
ei saa käyttää ilman pyörivää alustaa.
Pyörivän alustan vahingoittumisen välttämine:
(a) Pyörivän alustan on annettava jäähtyä ennen kuin se puhdistetaan vedellä.
(b) Kylmälle alustalle ei saa asettaa kuumia ruokia tai astioita.
(c) Kuumalle alustalle ei saa asettaa kylmiä ruokia tai astioita.
Laitteen kotelon päällä ei saa olla mitään käytön aikana.
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
:
Jos et osaa ottaa uunia käyttöön, ota yhteys valtuutettuun, pätevään sähköasentajaan.
Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät ota vastuuta uunin vahingoittumisesta tai
henkilövahingoista, jotka seuraavat virheellisestä sähkökytkennästä. Uunin seinämiin sekä
luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen ympärille voi toisinaan tiivistyä kosteutta tai
muodostua pisaroita. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että mikroaaltoja vuotaisi laitteesta
tai että se olisi epäkunnossa.
Sivu: 35
36 Laitteen osat
LAITTEEN OSAT
Mikroaaltouuni ja lisävarusteet
Tarkista, että uunin mukana on toimitettu seuraavat
lisävarusteet:
Pyörivä alusta
Alustan kannatin
4 kiinnitysruuvia (ei kuvassa).
• Aseta alustan kannatin uunin pohjassa olevaan
kiinnitysnapaan.
• Aseta pyörivä alusta alustan kannattimen päälle.
• Varmista, että astiat eivät osu pyörivän alustan
reunaan, kun ne otetaan pois uunista. Muuten alusta
voi vahingoittua.
H
HU
UO
OM
MA
AU
UT
TU
US
S:
: Kun tilaat lisävarusteita, ilmoita
jälleenmyyjälle tai valtuutetulle AEG huollolle tuotteen
malli ja varaosa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
2
Etupaneeli
Uunin lamppu
Ohjauspaneeli
Luukun avaus -painike
Mikroaalto suoja
Uunin sisäpuoli
Alustan kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat
Kiinnityspisteet (4)
Tuuletusaukot
Kotelo
Takalokero
Virtajohto
Sivu: 36
37
Laitteen osat & Ennen käyttöä
ENNEN KÄYTTÖÄ
Kellon asetus
Uunissa on 12 ja 24 tunnin kello.
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Tunnin kellon asettaminen aikaan 11:30 (12 tunnin kell).
1. Kytke uunin virtajohto pistorasiaan.
2. Näyttö on: .
3. Aseta tunnit kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä.
4. Paina kerran START/QUICK-painiketta ja aseta minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-säädintä.
5. Paina START/QUICK painiketta.
6. Tarkista näyttö:
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
:
1. AJASTIN/PAINO säädintä voidaan kääntää sekä myötä- että vastapäivään.
2. Jos pysäytysnäppäintä kosketetaan, ajaksi asetetaan automaattisesti .
AUTO
+
AUTO
Ohjauspaneeli
Digitaalinäyttö merkkivalot
Mikroaallot
Kello
Ruuanlaittovaiheet
Plus- ja miinustoiminnot
AUTOMAATTIKYPSENNYS merkkivalot
AUTOMAATTIKYPSENNYS painike
AUTOMAATTISULATUS painike
TEHOASETUS painike
AJASTIN/PAINO säädin
START/QUICK painike
STOP painike
LUUKUN AVAUS painike
Automaattisulatus leipä
Automaattisulatus
Paino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sivu: 37
38 Ennen käyttöä
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Tunnin kellon asettaminen aikaan 23:30 (24 tunnin kell).
1. Kytke uunin virtajohto pistorasiaan.
2. Näyttö on: .
3 Paina START/QUICK painiketta. Näyttö on: .
4. Aseta tunnit kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä.
5. Paina kerran START/QUICK-painiketta ja aseta minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-säädintä.
6. Paina START/QUICK painiketta.
7. Tarkista näyttö:
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
:
1. AJASTIN/PAINO säädintä voidaan kääntää sekä myötä- että vastapäivään.
2. Jos pysäytysnäppäintä kosketetaan, ajaksi asetetaan automaattisesti .
Ajan säätäminen kun kello on asetettu tai uuni
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Tunnin kellon asettaminen aikaan 11:45 (12 tunnin kell).
1. Avaa ovi.
2. Pidä START/QUICK-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Uuni antaa
äänimerkin. Aseta tunnit kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä.
3. Paina kerran START/QUICK-painiketta ja aseta minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-säädintä.
4. Paina START/QUICK painiketta.
5. Tarkista näyttö:
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Tunnin kellon asettaminen aikaan 23:45 (24 tunnin kell).
1. Avaa ovi.
2. Pidä START/QUICK-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Uuni antaa
äänimerkin. Aseta tunnit kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä.
3. Paina kerran START/QUICK-painiketta ja aseta minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-säädintä.
4. Paina START/QUICK painiketta.
5. Tarkista näyttö:
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Kellon muuttaminen 12 tunnin näytöstä 24 tunnin näyttöön tai päinvastoin.
1. Avaa ovi. Pidä START/QUICK-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Uuni antaa
äänimerkin. Paina kerran START/QUICK-painiketta ja aseta minuutit kääntämällä
AJASTIN/PAINO-äänimerkin.
STOP-painikkeen käyttö
STOP painikkeella voidaan:
1. Poistaa ohjelmoinnin aikana tehty virhe.
2. Pysäyttää uuni tilapäisesti kypsennyksen aikana.
3. Peruuttaa ohjelma kypsennyksen aikana painamalla painiketta kahdesti.
AUTO
+
AUTO
AUTO
+
AUTO
Sivu: 38
39
Neuvoja ja vinkkejä
Turvalukitus
Uunissa on turvallisuustoiminto, joka estää lapsia käyttämästä uunia
vahingossa. Kun lukitus on käytössä, mitään mikroaaltouunin toimintoja ei
voida käyttää ennen kuin lukitustoiminto on poistettu käytöstä.
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Turvalukituksen käyttöönotto
1. Paina STOP-painiketta 5 sekuntia.
Uuni antaa äänimerkin, ja näkyviin tulee ”LOC”.
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
• Poista turvalukitus käytöstä pitämällä Stop-painiketta painettuna viiden
sekunnin ajan. Uuni antaa kaksi äänimerkkiä, ja kellonaika tulee näkyviin.
• Turvalukitusta ei voida ottaa käyttöön, jos kelloa ei ole asetettu.
NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Mikroaallot kypsennys
Ruoan kypsyttämiseksi/sulattamiseksi mikrouunissa mikroaaltoenergian on kuljettava kyseisen
astian seinämien läpi ruokaan pääsemiseksi. Näin ollen on tärkeää valita sopiva
ruoanvalmistusastia.
Pyöreät/soikeat astiat ovat neliömäisiä/pitkulaisia parempia, sillä astian nurkissa olevalla ruoalla
on taipumus ylikypsyä.
On tärkeää käännellä, siirrellä tai hämmentää ruokaa tasaisen lämmön varmistamiseksi.
Seisonta-aika on välttämätön ruoan kypsyttämisen jälkeen, sillä sen aikana lämpö levittyy
tasaisesti kautta ruoan.
Ruokaa koskevia ominaisuuksia
Koostumus Ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut) vaativat lyhyemmän
kuumennusajan. On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi aiheuttaa
syttymisen palamaan.
Tiiviys Ruoan tiiviys voi vaikuttaa tarvittavan kypsytysajan pituuteen. Kevyet, huokoiset ruoat,
kuten kakut tai leipä, kypsyvät nopeammin kuin raskaat, tiiviit ruoat, kuten paistit ja
vuokaruoat.
Määrä Kypsytysaikaa on pidennettävä uuniin asetetun ruoan määrää lisättäessä. Esimerkiksi
neljän perunan kypsyttäminen vie pitempään kuin kahden perunan kypsyttäminen.
Koko Pienikokoiset ruoat ja pienet palaset kypsyvät nopeammin kuin suurikokoiset, sillä
mikroaallot pystyvät kulkemaan niiden kaikkien sivujen läpi kohti keskustaa. Tasaisen
kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat paloitellaan samankokoisiksi.
Muoto Muodoltaan epäsäännöllisten ruokien, kuten kanan rintapalasten tai kanankoipien,
paksumpien osien kypsyttäminen vaatii pitemmän ajan. Pyöreämuotoiset ruoat kypsyvät
mikrouunissa tasaisemmin kuin neliönmuotoiset ruoat.
Lämpötila Ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman kypsyttämisajan pituuteen.
Jäähdytetyt ruoat vievät pitempään kuin huoneen lämpötilassa oleva ruoka. Halkaise
ruoat, joissa on täytettä, kuten hillomunkit, niiden lämmön laskemiseksi tai höyryn
vähentämiseksi.
Sivu: 39
40 Neuvoja ja vinkkejä
Kypsytysmenetelmiä
Järjestele Aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. Esim. kanankoivet.
Peitä Käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.
Lävistä Sellaisten ruokien pinta, joissa on kuori tai kalvo, on lävistettävä useissa kohdin ennen
kypsyttämistä tai uudelleenlämmittämistä, sillä muuten voi kehittyä höyryä, joka
aiheuttaa ruoan äkillisen ulospurkautumisen. esim. perunat, kala, kana, makkarat.
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
: Kananmunia, esim. paistettuja ja kovaksi keitettyjä munia, ei saa kuumentaa
mikroaaltoja käyttämällä, sillä ne voivat räjähtää vielä senkin jälkeen kun kypsyttäminen
on suoritettu.
Hämmennä, Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää hämmentää,
kääntele ja käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista aina hämmentää ja siirtele
siirtele ulkosivuilta keskikohtaa kohti.
Seisota Seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö jakautuu tasaisesti
kautta koko ruoan.
Suojele Jotkut sulatettavan pakasteen osista voivat lämmetä. Osat, joilla on taipumus lämmetä,
voidaan suojata pieniä alumiinifoliopalasia käyttämällä. Nämä osat, kuten kanankoivet ja
-siivet, voidaan peittää pienin alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.
Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat
Alumiinifolio / / Pientä alumiinifoliopalasta voidaan käyttää ruoan suojelemiseksi
folioastiat ylikuumennusta vastaan. Aseta folio vähintään 2 cm etäisyydelle
uunin seinämistä, muuten voi aiheutua kipinöintiä. Folioastioita saa
käyttää vain niiden valmistajan erityisestä suosituksesta, esim.
Microfoil ®; noudata tarkkaan annettuja ohjeita.
Ruskistusta varten Noudata aina valmistajan antamia ohjeita. Älä ylitä annettuja
tarkoitetut astiat kuumennusaikoja. Ole hyvin varovainen, sillä nämä astiat
voivat tulla hyvin kuumiksi.
Porsliini ja / Porsliinisetastiat,saviastiat,lasitetustakeramiikastajaluuporsliinista
keramiikka valmistetut astiat ovat yleensä sopivia käytettäviksi, mikäli niissä ei
ole metallikoristelua.
Lasiastiat, esim. On syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista valmistettuja
Pyrex ® astioita käytettäessä, sillä ne voivat särkyä tai haljeta ne äkillisesti
kuumennettaessa.
Metalli Metallisten astioiden käyttöä ei suositella mikroaaltotehoa
käytettäessä, muuten voi aiheutua kipinöintiä ja seurauksena
voi olla syttyminen tuleen.
Muovi/polystyreeni On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat voivat
esim. pikaruoka-astiat korkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai haalistua väriltään.
Kelmu Ei saa koskettaa ruokaa ja on lävistettävä höyryn päästämiseksi
ulos.
Pakaste/ Täytyy lävistää höyryn päästämiseksi ulos. Varmista, että
paistopussit pussit sopivat käytettäväksi mikrouunissa. Älä käytä muovisia tai
metallisia siteitä, sillä ne voivat sulaa tai syttyä tuleen
metallikipinöinnin aiheuttamana.
Paperi – lautaset, Käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi. On syytä
kupit ja noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi aiheuttaa
talouspaperi syttymisen tuleen.
Olki- ja puuastiat Valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä ylikuumennus
voi aiheuttaa syttymisen tuleen.
Kierrätetty paperi Voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat aiheuttaa ’kipinöintiä’
ja sanomalehti-paperi ja syttymisen tuleen.
Ruoanval Sopivuus Kommentteja
mistusastiat mikrouunissa
käytettäväksi
Sivu: 40
41
Käyttö
KÄYTTÖ
Mikroaallot kypsennys
Uuni voidaan ohjelmoida toimimaan enintään 90 minuutin ajan. Annettava
kypsennys- ja sulatusaika vaihtelee 10 sekunnin ja 5 minuutin välillä. Annettava aika
riippuu kokonaiskypsennys- tai kokonaissulatusajasta taulukon osoittamalla tavalla.
Mikroaaltouunin käyttö
Manuaalisessa sulatuksessa (sulatus ilman automaattista sulatustoimintoa) on käytettävä 270 W:n
tehoa. Näytössä näkyy sulatuksen symboli, kun tämä teho on valittu.
Uunissa on 6 tehoasetusta:
Tehotason Ehdotettu käyttö
asetus
900 W / Käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden, purkkiruokien, kuumien
KORKEA juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.
630 W Käytetään tiiviiden ruokien, esim. paistien, lihamurekkeen ja valmisaterioiden pitempään
kypsennykseen, sekä herkkien ruokien, kuten juustokastikkeen ja sokerikakkujen
valmistukseen. Tällä asetuksella kastike ei kiehu yli ja ruoka kypsyy tasaisesti ulompien
osien kypsymättä liikaa.
450 W Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä (esim.
naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi mureaa.
270 W / Valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii myös
SULATUS erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja vanukkaan kypsennykseen.
90 W Varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.
0 W Tasaantumisaika/keittiöajastin.
W = WATT, Teho
Kypsennysaika Väli
0-5 minuuttia 10 sekuntia
5-10 minuuttia 30 sekuntia
10-30 minuuttia 1 minuutti
30-90 minuuttia 5 minuuttia
Tehoasetukset
Sivu: 41
42 Käyttö
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i: Kun halutaan kuumentaa keittoa 2 minuutin ja 30 sekunnin ajan
630 W:n mikroaaltoteholla:
1. Paina TEHOASETUS painiketta kaksi kertaa.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään kunnes 2:30 tulee näytölle.
3. Paina START/QUICK painiketta.
4. Tarkista näyttö:
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
Jos tehoasetusta ei valita, oletuksena on automaattisesti KORKEA/900 W.
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
• Jos luukku avataan kypsennyksen aikana, kypsennysaika pysähtyy automaattisesti.
Kypsennysaika alkaa kulua uudelleen, kun luukku suljetaan ja painetaan START/
QUICK painiketta.
• Mikroaaltojen tehoasetus voidaan tarkistaa kypsennyksen aikana painamalla
TEHOASETUS painiketta.
• Kypsennysaikaa voidaan lisätä tai vähentää kypsennyksen aikana kääntämällä
AJASTIN/PAINO-säädintä.
• Kypsennystehoa voidaan säätää kypsennyksen aikana painamalla tehopainiketta.
• Kypsennysohjelma voidaan peruuttaa kypsennyksen aikana painamalla STOP-
painiketta kaksi kertaa.
Keittiöajastin
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i: Keittiöajastimen asetus seitsemäksi minuutiksi.
1. Paina TEHOASETUS painiketta 7 kertaa.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään kunnes 7:00 tulee näytölle.
3. Paina START/QUICK painiketta.
4. Tarkista näyttö:
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
Ajastin voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla STOP-painiketta. Ajastin voidaan
käynnistää uudelleen painamalla START/QUICK-painiketta. Ajastintilasta voidaan poistua
kokonaan painamalla uudelleen STOP-painiketta.
x2
x7
x1
x1
Sivu: 42
43
Käyttö
Lisää 30 sekuntia
START/QUICK painike mahdollistaa seuraavat kaksi toimintoa:
1. P
Pi
ik
ka
ak
kä
äy
yn
nn
ni
is
st
ty
ys
s
START/QUICK painikkeen painallus kypsentää 30 sekunnin ajan
900 W:n teholla.
2. K
Ky
yp
ps
se
en
nn
ny
ys
sa
aj
ja
an
n p
pi
id
de
en
nt
tä
äm
mi
in
ne
en
n
Kypsennysaikaa voidaan pidentää normaalikäytössä 30 sekuntia
kerrallaan painamalla painiketta uunin ollessa käynnissä.
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
• Tätä toimintoa ei voida käyttää AUTOMAATTIKYPSENNYS- tai
AUTOMAATTISULATUSTOIMINTOJEN käytön aikana.
Plus- & miinustoiminnot
PLUS- ja MIINUSTOIMINTOJEN avulla voidaan vähentää tai lisätä kypsennysaikaa
automaattiohjelmien käytön aikana.
Jos perunoista halutaan kypsiä mutta silti kiinteitä, voidaan käyttää MIINUSTOIMINTOA .
Jos taas halutaan, että perunat ovat hiukan pehmeämpiä, voidaan käyttää PLUSTOIMINTOA
.
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i:
: Perunoiden (0,3 kg) valmistus hyvin kypsiksi.
1. Valitse haluttu valikko painamalla kaksi kertaa
AUTOMAATTIKYPSENNYS painiketta.
2. Kääntämällä AJASTIN/PAINO -säädintä kunnes 0,3 tulee näytölle.
3. Valitse PLUSTOIMINTO painamalla tehopainiketta kerran.
4. Paina START/QUICK painiketta.
x1
x1
x2
x1
x1
Sivu: 43
44 Käyttö
5. Tarkista näyttö:
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
Peruuta PLUS-/MIINUSTOIMINTO painamalla tehopainiketta kolme kertaa.
Jos valitset PLUS, näytössä näkyy .
Jos valitset MIINUS, näytössä näkyy .
Monivaihekypsennys
Enintään kolme peräkkäistä vaihetta voidaan ohjelmoida yhdistämällä MIKROAALTO.
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i: Jos halutaan kypsentää
5 minuuttia 900 W:n teholla (vaihe 1)
16 minuuttia 270 W:n teholla (vaihe 2)
Vaihe 1
1. Paina TEHOASETUS painiketta kerran.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään kunnes 5:00 tulee näytölle.
3. Tarkista näyttö:
Vaihe 2
1. Paina TEHOASETUS painiketta 4 kertaa.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO
säädintä myötä- tai vastapäivään kunnes 16:00 tulee näytölle.
3. Paina START/QUICK painiketta.
4. Tarkista näyttö:
Uuni kypsentää ensin 5 minuuttia 900 W:llä, sitten 16 minuuttia 270 W:llä.
x1
x4
x1
Sivu: 44
45
Käyttö
Automaattikypsennys ja automaattisulatus asetus
AUTOMAATTIKYPSENNYS tai AUTOMAATTISULATUS toiminto määrittää oikean
kypsennystavan ja -ajan automaattisesti. Käytettävissä on 6 AUTOMAATTIKYPSENNYS
valikkoa ja 2 AUTOMAATTISULATUS valikkoa.
Automaattikypsennys
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i: Perunoiden (0.3 kg) valmistus.
1. Valitse haluttu valikko painamalla kaksi kertaa
AUTOMAATTIKYPSENNYS painiketta.
2. Kääntämällä AJASTIN/PAINO säädintä kunnes 0.3 tulee näytölle.
3. Paina START/QUICK painiketta.
4. Tarkista näyttö:
Kun käyttäjältä edellytetään toimenpiteitä (esim. ruoan sekoittamista), uunin
toiminta pysähtyy, kuuluu äänimerkki ja jäljellä oleva kypsennysaika ja
mahdolliset merkkivalot vilkkuvat näytössä. Jatka kypsennystä painamalla
START/QUICK painiketta. Ohjelma päättyy automaattisesti automaattikypsennysajan
päättymisen jälkeen. Uuni antaa äänimerkin, ja kypsennyksen symboli vilkkuu. Yhden
minuutin ja muistutusäänimerkin jälkeen näkyviin tulee kellonaika.
x2
Ruoka Symboli
Juoma
Keitetyt Perunat/
Uuniperunat
Pakastevihannekset
Tuoreet Vihannekset
PakastetutValmisateriat
Kalafilee Kastikkeessa
x1
Sivu: 45
46 Käyttö
Automaattisulatus
E
Es
si
im
me
er
rk
kk
ki
i: Automaattisulatus (0.2kg) leipä.
1. Valitse haluttu valikko painamalla kaksi kertaa
AUTOMAATTISULATUS painiketta.
2. Kääntämällä AJASTIN/PAINO -säädintä kunnes 0.2. tulee näytölle.
3. Paina START/QUICK painiketta.
4. Tarkista näyttö:
Kun käyttäjältä edellytetään toimenpiteitä (esim. ruoan sekoittamista), uunin
toiminta pysähtyy, kuuluu äänimerkki ja jäljellä oleva kypsennysaika ja
mahdolliset merkkivalot vilkkuvat näytössä. Jatka kypsennystä painamalla
START/QUICK painiketta. Ohjelma päättyy automaattisesti automaattisulatusajan
päättymisen jälkeen. Uuni antaa äänimerkin, ja kypsennyksen symboli vilkkuu.
Yhden minuutin ja muistutusäänimerkin jälkeen näkyviin tulee kellonaika.
Ruoka Symboli
Liha/Kala/Linnunliha
Leipä
x2
x1
Sivu: 46
47
Ohjelmakaaviot
OHJELMAKAAVIOT
Automaattikypsennys & automaattisulatus taulukot
Automaatti- Paino (taso) / Painike Valmistuskypsennys
kypsennys Astiat
Juoma 1-6 kuppia • Aseta kuppi pyörivän alustan reunalle.
(tee tai kahvi) 1 kuppi=200 ml
Keitetyt perunat 0,2 - 1,0 kg (100 g) Keitetyt perunat: Kuori perunat ja paloittele ne
ja uuniperunat Kulho ja kansi tasakokoisiksi palasiksi.
Uuniperunat: Valitse tasakokoisia perunoita ja pese ne.
• Aseta perunat kulhoon.
• Lisää tarvittava määrä vettä (per 100 g) eli noin
2 rkl ja vähän suolaa.
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen
noin 2 minuuttia.
Pakaste 0,1 - 0,8 kg (100 g) • Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaa maun
vihannekset Kulho ja kansi mukaan. (Sienille ei tarvitse lisätä vettä.)
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen
noin 2 minuuttia.
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä: Jos pakastevihannekset ovat jäätyneet
yhteen, aseta kypsennysasetukset itse.
Tuoreet 0.1 - 0,8 kg (100 g) • Paloittele pieniin osiin, esim. suikaleiksi, kuutioiksi
vihannekset Kulho ja kansi tai viipaleiksi.
• Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaa maun
mukaan. (Sienille ei tarvitse lisätä vettä.)
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen
noin 2 minuuttia.
Pakastetut 0,3 - 1,0 kg (100 g) • Siirrä ruoka sopivaan mikroaaltouunin kestävään
valmisateriat Kulho ja kansi astiaan.
• Lisää tarvittaessa nestettä valmistajan ohjeiden
mukaan.
• Peitä kannella.
• Kypsennä ilman kantta, jos valmistajan ohjeissa
kehotetaan näin.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Sekoita kypsennyksen jälkeen ja anna lämmön
tasaantua noin 2 minuuttia.
Kalafilee 0,5 kg - 1,5 kg*(100 g) • Katso “Kalafilee kastikkeessa” reseptit, sivu 49.
kastikkeessa Soikea uunivuoka ja
leivinpaperia * Ainesten kokonaispaino.
x
x1
1
x
x2
2
x
x3
3
x
x4
4
x
x5
5
x
x6
6
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
: Kylmäsäilytettävien ruokien alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden –18 °C.
Sivu: 47
48 Ohjelmakaaviot
H
Hu
uo
om
ma
aa
a:
: Automaattisulatus
1. Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä kerroksena.
2. Jauheliha tulee pakastaa ohuena levynä.
3. Suojaa sulaneet osat kääntämisen jälkeen alumiinifolion suikaleilla.
4. Siipikarja on käsiteltävä välittömästi sulattamisen jälkeen.
H
Hu
uo
om
ma
aa
a:
:
• Anna pelkän ruoan paino. Älä lisää astian painoa.
• Jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin taulukoissa on mainittu,
paino tai määrä on annettava itse.
• Valmiin ruoan lämpötila riippuu ruoan alkulämpötilasta. Varmista, että ruoka
on tulikuumaa kypsennyksen jälkeen.
• Kun käyttäjältä edellytetään toimenpiteitä (esim. ruoan sekoittamista), uunin
toiminta pysähtyy, kuuluu äänimerkki ja jäljellä oleva kypsennysaika ja
mahdolliset merkkivalot vilkkuvat näytössä. Jatka kypsennystä painamalla
START/QUICK painiketta.
• Jäähdytystuuletin voi käynnistyä mikroaalto-, grilli- tai yhdistelmägrillitoiminnon
käytön jälkeen.
Liha, kala, 0,2 - 1,0 kg (100 g) • Aseta ruoka paistinvuokaan pyörivän alustan keskelle.
linnunliha Paistinvuoka • Kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka, järjestele se
uudelleen ja erottele osiin. Suojaa ohuet osat ja
lämpimät osat alumiinifoliolla.
• Kääri sulattamisen jälkeen alumiinifolioon 15-45
minuutiksi, kunnes ruoka on sulanut kauttaaltaan.
H
Hu
uo
om
mm
ma
a:
:Eisovellukokonaistenlintujenkypsennykseen.
• Jauheliha: Kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka.
Poista sulatetut osat, jos mahdollista.
Leipä 0,1 - 1,0 kg (100 g) • Aseta kakkuvuokaan pyörivän alustan keskelle. 1,0 kg
Paistinvuoka jaotellaan suoraan kääntölevylle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä, asettele uudelleen ja
poista sulaneet palaset.
• Peitä sulattamisen jälkeen alumiinifoliolla ja anna
seistä 5 - 15 minuuttia, kunnes ruoka on sulanut
kauttaaltaan.
Automaatti- Paino (taso) / Painike Valmistuskypsennys
sulatus Astiat
x
x1
1
x
x2
2
(Kokonainen kala,
medaljongit,
kalafileet,
kanankoivet,
rintafileet, jauheliha,
pihvit, kyljykset,
jauhelihapihvit,
makkarat)
T
Tä
är
rk
ke
eä
ää
ä:
:Kylmäsäilytettävien ruokien alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden –18 °C.
Sivu: 48
49
Ohjelmakaaviot
Kalafilee mausteisessa kastikkeessa
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Aseta kalafileet pyöreään uunivuokaan siten,
että pyrstöt ovat keskellä. Ripottele päälle
suolaa.
2. Levitä kalafileiden päälle banaaniviipaleet ja
currykastike.
3. Peitä leivinpaperilla ja kypsennä
AUTOMAATTIKYPSENNYS, “Kalafilee
kastikkeessa”.
4. Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 2 minuuttia.
Kalafilee currykastikkeessa
250 g 500 g 750 g kalafileetä
suolaa
50 g 100 g 150 g banaania (viipaleina)
200 g 400 g 600 g valmista currykastiketta
Reseptejä automaattikypsennys
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Sekoita kastikkeen ainekset.
2. Aseta kalafileet pyöreään uunivuokaan siten,
että pyrstöt ovat keskellä. Ripottele päälle
suolaa.
3. Levitä kastike kalafileiden päälle.
4. Peitä leivinpaperilla ja kypsennä
AUTOMAATTIKYPSENNYS, ”Kalafilee
kastikkeessa”.
5. Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 2 minuuttia.
175 g 350 g 525 g säilyketomaatteja
(valutettuna)
50 g 100 g 150 g maissia
5 g 10 g 15 g chilikastiketta
15 g 30 g 45 g sipulia (hienoksi
silputtuna)
1 tl 1-2 tl 2-3 tl punaviinietikkaa, sinappia,
timjamia tai
cayennepippuria
250 g 500 g 750 g kalafileetä
suolaa
Valmistusaikataulukot
Ruokien & juomien kuumennus
Ruoka/ Paino Teho Aika Valmistus
Juoma -g/ml- -Asetus- -Min-
Maito 1 kuppi 150 900 W noin. 1 älä peitä
Vesi 1 kuppi 150 900 W noin. 2 älä peitä
6 kuppia 900 900 W 8-10 älä peitä
1kannullinen 1000 900 W 9-11 älä peitä
Tarjoilulautasia 400 900 W 4-6 lisää vettä kastikkeeseen, peitä, sekoita kerran lämmittämisen
(Vihanneksia, lihaa aikana
ja lisukkeita)
Lihapata / keitto 200 900 W 1-2 peitä, sekoita kuumennuksen jälkeen
Käytetyt lyhenteet
rkl = ruokalusikka
tl = teelusikka
kuppi = kupillinen
kg = kilogramma
g = gramma
l = litra
ml = millilitra
cm = senttimetri
min = minuuttia
Sivu: 49
50 Ohjelmakaaviot
Ruoka/ Paino Teho Aika Valmistus
Juoma -g/ml- -Asetus- -Min-
Vihannekset 200 900 W 2-3 lisää vettä, jos tarpeen, peitä, sekoita puolivälissä
500 900 W 3-5 lämmittämistä
Liha, 1 viipale* 200 900 W noin. 3 levitä ohut kerros kastiketta päälle ja peitä
Kalafilee* 200 900 W 3-5 peitä
Kakku, 1 viipale 150 450 W 1/2-1 aseta kakkuvuokaan
Vauvan ruoka, 190 450 W 1/2-1 siirrämikrouunissakäytettäväksisopivaanastiaan,sekoitahyvin
1 purkki lämmityksen jälkeen ja testaa lämpötila
Margariinin tai 50 900 W 1/2 peitä
voin sulatus*
Suklaan sulatus 100 450 W 3-4 sekoita silloin tällöin
* Jääkaappilämpöinen
Sulatus
Ruoka Paino Teho Aika Valmistus Tasaantu-
-g- -Asetus- -Min- misaika
-Min-
Taulukossa annetut ajat ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella pakasteen alkulämpötilan, rakenteen ja painon mukaan.
Gulassi 500 270 W 8-9 sekoita puolivälissä sulattamista 10-30
Kakku, 1 palanen 150 270 W 1-3 aseta kakkuvuokaan 5
Hedelmiä esim. 250 270 W 3-5 levittele tasaisesti, käännä puolivälissä sulattamista 5
kirsikoita, mansikoita,
vadelmia, luumuja
Sulatus & kypsennys
Ruoka Paino Teho Aika Valmistus Tasaantu-
-g- -Asetus- -Min- misaika
-Min-
Kalafilee 300 900 W 9-11 peitä 2
Tarjoilulautasia 400 900 W 8-10 peitä, sekoita 6 minuutin kuluttua 2
Kypsennys liha & kala
Ruoka Paino Teho Aika Valmistus Tasaantu-
-g- -Asetus- -Min- misaika
-Min-
Paistit 1000 630W 34-38 mausta maun mukaan, aseta piirakkavuokaan 10
(porsas, 1500 630W 53-58 käännä jälkeen 10
vasikka,
lammas)
Paahtopaisti 1000 630W 20-24 mausta maun mukaan, aseta piirakkavuokaan, 10
(keskikypsä) 630W 27-31 käännä jälkeen
Kalafilee 200 900W 4-6 mausta maun mukaan, aseta vuokaan, peitä 3
Sivu: 50
51
Reseptit
RESEPTIT
Kaikki tämän keittokirjan reseptit on tarkoitettu neljälle hengelle, ellei toisin ole mainittu.
Reseptien muokkaus mikroaaltouunia varten
Jos haluat muokata suosikkireseptisi mikrouunia varten, ota huomioon seuraavat seikat:
Lyhennä kypsennysaikaa kolmanneksella tai puoleen. Ota mallia tämän keittokirjan
resepteistä. Paljon kosteutta sisältävät ruoka-aineet, kuten liha, kala, siipikarja,
vihannekset, hedelmät, padat ja keitot voidaan valmistaa mikroaaltouunissa
vaivattomasti. Vähän kosteutta sisältävien ruoka-aineiden (esim. lautaselle asetettu
valmis ateria) pinta on kostutettava ennen kuumennusta tai kypsennystä.
Haudutettaviin raakoihin ruoka-aineisiin lisättävän nesteen määrää on vähennettävä
noin kolmanneksella alkuperäisessä reseptissä mainitusta määrästä. Lisää nestettä
tarvittaessa kypsennyksen aikana. Lisättävän rasvan määrää voidaan vähentää
huomattavasti. Ruoan maustamiseen riittää pieni määrä voita, margariinia tai
ruokaöljyä. Tästä syystä mikroaaltouuni sopii hyvin vähärasvaisten aterioiden
valmistukseen.
Sipulikeitto
1. Voitele kulho, lisää paloiteltu sipuli, lihalientä ja
mausteita. Peitä ja kypsytä.
9-11 min. 900 W
2. Paahda leipäviipaleet, leikkaa kuutioiksi ja jaa
neljään liemikulhoon. Kaada keitto leipäkuutioiden
päälle ja ripottele päälle juustoa.
3. Aseta kulhot pyörivälle alustalle ja kypsennä.
1-3 min. 900 W
Astiat Kannellinen 2 l:n kulho
4 liemikulhoa (200 ml)
10 g voita tai margariinia
100 g sipulia, viipaleina
800 ml lihalientä
suolaa & pippuria
2 leipäpalasta
40 g raastettua juustoa
Merianturafileet
1. Huuhtele ja kuivaa kala. Poista ruodot.
2. Leikkaa sitruuna ja tomaatit ohuiksi viipaleiksi.
3. Voitele uunivuoka voilla. Aseta kalafileet
vuokaan ja ripottele päälle kasvisöljyä.
4. Sirottele päälle parsakaalia, aseta
tomaattiviipaleet päällimmäiseksi ja mausta.
Aseta sitruunaviipaleet tomaattien päälle ja
kaada valkoviini niiden päälle.
5. Aseta pieniä voinokareita sitruunan päälle,
peitä ja kypsytä.
11-13 min. 630 W
Seisota kypsytyksen jälkeen noin 2 minuuttia.
Astiat Matala, soikea vuoka (n. 26 cm
pitkä)
400 g merianturafileitä
1 sitruuna, kokonainen
150 g tomaattia
10 g voita
1 rkl ruokaöljyä
1 rkl persiljaa, silputtuna
suolaa ja pippuria
4 rkl valkoviiniä
20 g voita tai margariinia
Sivu: 51
52 Reseptit
Zürichin vasikkapata
1. Leikkaa vasikanliha viipaleiksi.
2. Voitele kulho voilla. Aseta liha ja sipuli kulhoon, peitä
ja kypsytä. Sekoita kerran kypsennyksen aikana.
6-9 min. 900 W
3. Lisää valkoviini, kastikeaines ja kerma, sekoita, peitä ja
jatka kypsennystä. Sekoita silloin tällöin.
3-5 min. 900 W
4. Sekoita kypsennyksen jälkeen, seisota noin 5
minuuttia. Koristele parsakaalilla.
Astiat Kannella varustettu 2 l:n kulho
600 g vasikanfileetä
10 g voita tai margariinia
50 g sipuli, hienoksi silputtuna
100 ml valkoviiniä
maustettu ruskituskastike, noin
1/2 l kastiketta
300 ml kermaa
1 rkl persiljaa, silputtuna
Täytetty kinkku
1. Sekoita pinaatti Emmental juustoon ja tuorejuusto,
mausta sopivasti.
2. Aseta ruokalusikallinen täytettä kullekin
kinkkuviipaleelle ja pyöritä rullaksi. Kiinnitä
puutikulla.
3. Valmista béchamel-kastike seuraavalla tavalla:
kaada vesi ja kerma kulhoon ja kuumenna.
2-4 min. 900 W
Suurusta jauho ja voi, lisää suuruste nesteeseen ja
vatkaa, kunnes seos on tasainen.
Peitä ja kypsytä, kunnes seos paksuntuu.
1-2 min. 900 W
Sekoita ja mausta.
4. Kaada kastike voideltuun vuokaan, asettele
kinkkurullat kastikkeeseen ja kypsennä kannen alla.
12-14min. 630 W
Seisota kypsytyksen jälkeen noin 5 minuuttia.
Astiat Kannellinen 2 l:n kulho
Soikea paistinvuoka n.
26 cm pitkä)
150 g lehtipinaattia, pilkottu
150 g tuorejuusto, rasvapitoisuus 20 %
50 g Emmental-juustoa, raastettua
pippuria ja paprikaa
8 viipaletta keitettyä kinkkua (400 g)
125 ml vettä
125 ml kermaa
20 g vehnäjauhoa
20 g voita tai margariinia
10 g voita tai margariinia vuoan voiteluun
Mausteinen kalkkunapaistos
1. Voitele vuoka.
2. Sekoita riisi ja sahrami. Aseta vuokaan. Sekoita
joukkoon sipuli, paprika, purjo ja kalkkunanrinta.
Mausta. Asettele päälle voinokareita.
4-6 min. 900 W
16-19 min. 270 W
Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen
noin 5 minuuttia.
Astiat Soikea kannellinen vuoka
(pituus noin 26 cm)
120 g pitkäjyväistä riisiä
1 pussi sahramia
10 g voita tai margariinia
50 g sipuli, viipaleina
100 g paprika, suikaleina
100 g pieni purjo, suikaleina
300 g kalkkunanrintaa, kuutioina
pippuria, paprikajauhetta
20 g voita tai margariinia
300 ml lihalientä
Sivu: 52
53
Reseptit
Pekonirisotto
1. Voitele vuoka. Aseta sipulit ja pekoni kulhoon,
peitä kannella ja kypsennä.
2-3 min. 900 W
2. Lisää riisi ja lihaliemi ja kypsennä.
3-5 min. 900 W
15-17 min. 270 W
Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen
noin 5 minuuttia.
3. Sekoita juusto ja sahrami riisiin ja mausta maun
mukaan.
Astiat Kannellinen 2 l:n kulho
50 g raidallista pekonia, pilkottuna
20 g voita tai margariinia
50 g sipulia, hienoksi silputtuna
200 g risottoriisiä (Arborio)
400 ml lihalientä
70 g mmentaljuustoa
hyppysellinen sahramia
suolaa ja pippuria
Lasagne
1. Pilko tomaatit, sekoita kinkkuun ja sipuliin,
valkosipuliin, jauhelihaan ja tomaattisoseeseen.
Mausta, peitä ja kypsytä.
5-8 min. 900 W
2. Sekoita ranskankerma maitoon, Parmesan-juustoon,
yrtteihin, öljyyn ja mausteisiin.
3. Voitele vuoka ja asettele vuoan pohjalle noin 1/3
pastasta. Levitä puolet jauhelihaseoksesta pastan
päälle ja kaada päälle vähän juustokastiketta. Toista
ja aseta päällimmäiseksi loput pastat. Peitä pasta
kastikkeella ja ripottele pinnalle parmesanjuustoa.
Kypsennä kannen alla.
13-17 min. 630 W
Anna seistä kypsyttämisen jälkeen noin 5-10
minuuttia.
Astiat Kannellinen 2 l:n kulho Kannellinen
matala, nelikulmainen uunivuoka
(mitat noin 20 x 20 x 6 cm)
300 g tomaattipurkki
50 g kinkkua, pilkottuna
50 g sipuli, hienoksi silputtuna
1 valkosipulinkynsi, murskattuna
250 g jauhelihaa
2 rkl tomaattisosetta
suolaa ja pippuria
150 ml ranskankermaa
100 ml maitoa
50 g Parmesan-juustoa, raastettu
1 tl hienonnettuja yrttejä
1 tl oliiviöljyä
1 tl ruokaöljyä vuoan voiteluun
125 g lasagne verde
1 rkl Parmesan-juustoa, raastettu
Päärynöitä suklaakastikkeessa
1. Aseta sokeri, vaniljasokeri, päärynälikööri ja vesi
kulhoon. Sekoita, peitä ja kuumenna.
1-2min. 900W
2. Aseta päärynät nesteeseen. Peitä ja kypsennä.
5-8min. 900W
Ota päärynät kypsennysliemestä ja aseta viileään
paikkaan.
3. Kaada 50 ml kypsennyslientä pienempään
kulhoon. Lisää suklaarouhe ja ranskankerma. Peitä
ja kuumenna.
2-3min. 900W
4. Sekoita kastike hyvin. Kaada kastike päärynöiden
päälle ja tarjoile.
Astiat kannellinen 2 l:n kulho
kannellinen 1 l:n kulho
4 päärynää (600 g)
60 g sokeria
10 g vaniljasokeria
1 rkl päärynälikööriä, 30 til-%
150 ml vettä
130 g tummaa suklaata
100 g ranskankermaa
Sivu: 53
54 Reseptit
Mannavanukasta ja vadelmakastiketta
Astiat Kannellinen 2 l:n kulho
4 Annosvuoat
500 ml maitoa
40 g sokeria
15 g mantelirouhetta
50 g mannasuurimoita
1 kananmunan keltuainen
1 rkl vettä
1 kananmunan valkuainen
250 g vadelmia
50 ml vettä
40 g sokeria
Suklaakakku
1. Voitele vuoka.
2. Vatkaa voi ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Vatkaa
kananmunat joukkoon hitaasti, kääntele joukkoon
jauho, leivinjauhe ja kaakaojauhe. Lisää maito,
sekoita huolellisesti ja kypsennä.
8-10 min. 630 W
3. Anna kakun jäähtyä kypsennyksen jälkeen
vuoassa noin 10 minuuttia.
Astiat Pyöreä kakkuvuoka (halkaisija
21 cm, korkeus 10 cm)
175 g voita tai margariinia
175 g sokeria
3 kananmunaa
175 g vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
20 g kaakaojauhetta
50 ml maitoa
Juustokakku
1. Sekoita jauhoihin kaakao ja leivinjauhe. Lisää
sokeri, kananmuna ja voi. Vaivaa taikina
sähkövatkaimella taikinakoukkuja käyttäen.
2. Voitele vuoka, kauli 2/3 taikinasta ja aseta se
vuokaan. Tee taikinaan 2 cm:n korkuiset reunat.
Esikypsennä pohja.
6-8 min. 630 W
3. Vatkaa voi vaaleaksi vaahdoksi, lisää sokeri ja
kananmunat yksi kerrallaan. Lisää lopuksi
tuorejuusto ja vaniljavanukasjauhe.
4. Levitä täyte esipaistetulle pohjalle ja lisää loppu
taikina pinnalle muruina.
15-19 min. 630 W
Astiat irtopohjavuoka (halkaisija n.
26 cm)
P
Po
oh
hj
ja
a:
:
300 g vehnäjauhoja
1 rkl kaakaojauhetta
10 g leivinjauhetta
150 g sokeria
1 kananmuna
10 g voita tai margariinia vuoan voiteluun
T
Tä
äy
yt
te:
:
150 g voita tai margariinia
100 g sokeria
10 g vaniljasokeria
3 kananmunaa
400 g tuorejuustoa, rasvapitoisuus 20 %
40 g vaniljavanukasjauhetta
1. Aseta maito, sokeri ja mantelirouhe kulhoon.
Peitä kannella ja kypsennä.
3-5 min. 900 W
2. Lisää mannasuurimot, sekoita, peitä ja kypsennä.
10-12 min. 270 W
3. Vatkaa keltuainen veden kera kulhossa ja sekoita
kuuman seoksen joukkoon. Vatkaa valkuainen
kovaksi vaahdoksi ja kääntele varovasti seokseen.
Jaa vanukasseos annosvuokiin tai vastaaviin.
4. Valmista vadelmakastike: Pese vadelmat,
taputtele varovasti kuiviksi ja aseta kulhoon. Lisää
kulhoon myös vesi ja sokeri.
Peitä ja kuumenna.
2-3 min. 900 W
5. Soseuta vadelmat. Tarjoa kuumana tai kylmänä
mannavanukkaan kera.
Sivu: 54
55
Hoito & puhdistus
V
VA
AR
RO
OI
IT
TU
US
S!
! Ä
ÄL
LÄ
Ä K
KÄ
ÄY
YT
TÄ
Ä M
MI
IK
KR
RO
OA
AA
AL
LT
TO
OU
UU
UN
NI
IN
N M
MI
IN
NK
KÄ
ÄÄ
ÄN
N O
OS
SI
IE
EN
N P
PU
UH
HD
DI
IS
ST
TU
UK
KS
SE
EE
EN
N
K
KA
AU
UP
PA
AL
LL
LI
IS
SI
IA
A U
UU
UN
NI
IN
NP
PU
UH
HD
DI
IS
ST
TU
US
SA
AI
IN
NE
EI
IT
TA
A,, H
HÖ
ÖY
YR
RY
YP
PE
ES
SU
UA
AI
IN
NE
EI
IT
TA
A,, H
HA
AN
NK
KA
AA
AV
VI
IA
A T
TA
AI
I
K
KA
AR
RK
KE
EI
IT
TA
A P
PU
UH
HD
DI
IS
ST
TU
US
SA
AI
IN
NE
EI
IT
TA
A,, N
NA
AT
TR
RI
IU
UM
MH
HY
YD
DR
RO
OK
KS
SI
ID
DI
IA
A S
SI
IS
SÄ
ÄL
LT
TÄ
ÄV
VI
IÄ
Ä A
AI
IN
NE
EI
IT
TA
A T
TA
AI
I
H
HA
AN
NK
KA
AU
US
SS
SI
IE
EN
NI
IÄ
Ä..
P
PU
UH
HD
DI
IS
ST
TA
A U
UU
UN
NI
I S
SÄ
ÄÄ
ÄN
NN
NÖ
ÖL
LL
LI
IS
SI
IN
N V
VÄ
ÄL
LI
IA
AJ
JO
OI
IN
N J
JA
A P
PO
OI
IS
ST
TA
A M
MA
AH
HD
DO
OL
LL
LI
IS
SE
ET
T R
RU
UO
OA
AN
N J
JÄ
ÄÄ
ÄM
MÄ
ÄT
T..
J
Jo
os
s u
uu
un
ni
ia
a e
ei
i p
pi
id
de
et
tä
ä p
pu
uh
ht
ta
aa
an
na
a,, v
vo
oi
i s
se
eu
ur
ra
au
uk
ks
se
en
na
a o
ol
ll
la
a p
pi
in
nn
na
an
n v
va
au
ur
ri
io
oi
it
tu
um
mi
in
ne
en
n,, j
jo
ok
ka
a v
vo
oi
i
m
ma
ah
hd
do
ol
ll
li
is
se
es
st
ti
i v
va
ai
ik
ku
ut
tt
ta
aa
a l
la
ai
it
tt
te
ee
en
n k
kä
äy
yt
tt
tö
öö
öi
ik
kä
ää
än
n j
ja
a a
ai
ih
he
eu
ut
tt
ta
aa
a v
va
aa
ar
ra
al
ll
li
is
si
ia
a t
ti
il
la
an
nt
te
ei
it
ta
a..
Uunin ulkopinta
Uunin ulkopinta voidaan puhdistaa helposti miedolla saippualiuoksella. Pyyhi
puhdistuksen jälkeen ensin kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.
Uunin säätimet
Avaa luukku ennen puhdistusta, jotta uunin säätimet kytkeytyvät pois toiminnasta.
Ohjauspaneeli on puhdistettava varovasti. Pyyhi varovasti pelkällä vedellä kostutetulla
liinalla, kunnes se on puhdas. Älä käytä liian märkää liinaa. Älä käytä mitään kemiallista
puhdistusainetta tai hankausainetta.
Uunin sisäpinta
1. Pyyhi roiskeet ja läikkynyt neste kostealla, pehmeällä liinalla tai sienellä jokaisen
käytön jälkeen, kun uuni on vielä lämmin. Irrota pinttynyt lika miedolla
saippualiuoksella ja pyyhi useita kertoja kostealla liinalla, kunnes kaikki lika ja saippua
lähtee pois. Älä irrota aaltoputken suojusta.
2. Varmista, ettei saippualiuosta tai vettä pääse seinämien pieniin tuuletusaukkoihin.
Muutoin uuni voi vahingoittua.
3. Älä puhdista uunin sisäpintaa suihkutettavilla puhdistusaineilla.
Pyörivä alusta & alustan kannatin
Poista pyörivä alusta ja alustan kannatin uunista. Pese pyörivä alusta ja alustan kannatin
miedossa saippualiuoksessa. Kuivaa pehmeällä liinalla. Sekä pyörivä alusta että alustan
kannatin ovat konepesun kestäviä.
Luukku
Puhdista luukun molemmat puolet, tiivisteet ja tiivistepinnat säännöllisesti kostealla,
pehmeällä liinalla. Uunin ovilasin puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita
hankausaineita tai teräviä metallisia raaputtimia. Ne voivat naarmuttaa pintaa ja
aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
: Älä käytä höyrypesuria.
HOITO & PUHDISTUS
AUTOMAATTINEN TEHON VÄHENNYS
Mikroaalto 900 W 20 minuuttia Mikroaalto- 630 W
Kypsennystapa Normaali aika Vähennetty teho
H
Hu
uo
om
ma
au
ut
tu
us
s:
:
Jos kypsennät ruokaa normaalin ajan vain 900 W:n teholla, uuni laskee tehoa
automaattisesti ylikuumenemisen välttämiseksi. (Mikroaaltoteho lasketaan 630
wattiin.) Suurin teho (900 W) voidaan asettaa uudelleen 90 sekunnin tauon jälkeen.
Sivu: 55
56 Ongelmatilanteet . . . & Tekniset tiedot
ONGELMATILANTEET . . .
Oire Tarkista/ohje
Laite ei toimi kunnolla? •Sulakerasian sulakkeet toimivat.
• Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
•Jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
Mikroaaltouunitoiminto •Luukku on suljettu kunnolla.
ei toimi? • Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
• KÄYNNISTYS-painiketta on painettu.
Pyörivä alusta ei pyöri? •Alustan kannatin on asetettu alustan napaan oikein.
•Astia ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle.
•Ruoka ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle ja estä sitä pyörimästä.
• Pyörivän alustan alla olevassa syvennyksessä ei ole mitään.
Mikroaaltouunin virran •Eristä laite sulakerasiasta.
katkaisu ei onnistu? •Ota yhteys valtuutettuun AEG-huoltoon.
Uunin lamppu ei toimi? •Ota yhteys valtuutettuun AEG-huoltoon. Uunin lampun saa vaihtaa
vain valtuutettu AEG-huolto.
Ruoan kuumeneminen ja •Aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä = melkein
kypsyminen kestää kaksinkertainen aika) tai,
aikaisempaa kauemmin? • Jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin tai,
•Aseta suurempi teho.
TEKNISET TIEDOT
Tämä uuni on direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja direktiivin 2005/32/EC mukaisine
muutoksineen vaatimusten mukainen.
OIKEUS TEKNISTEN TIETOJEN MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN OSANA JATKUVAA TUOTEKEHITYSTÄ.
* Tämä laite täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset.
Tämän standardin vaatimusten mukaisesti laite on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi.
Ryhmän 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksella radiotaajuusenergiaa sähkömagneettisen säteilyn
muodossa ruoan kuumentamiseen.
Luokan B laite on laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalousympäristössä.
** Sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.
Verkkovirta (AC)
Sulake/suojakatkaisin
Vaadittu teho (AC): Mikroaalto
Lähtöteho: Mikroaalto
Mikroaaltotaajuus
Ulkomitat: MC2664E
Sisämitat
Uunin tilavuus
Pyörivä alusta
Paino
Uunin lamppu
230 V, 50 Hz, yksivaiheinen
Vähintään 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 MHz * (Ryhmän 2 / Luokan B)
594 mm (W) x 459 mm (H) x 404 mm (D)
342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
26 litraa **
ø 325 mm, lasia
noin 19 kg
25 W/240 - 250 V
Sivu: 56
57
Asennus
ASENNUS
Laitteen asentaminen
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista
huolellisesti, että laitteessa ei ole vaurioita.
2. Työnnä laitetta hyllyyn hitaasti (älä käytä liiallista
voimaa), kunnes uunin etupaneeli on hyllyn
etureunan kohdalla.
3. Varmista, että laite on vakaa ja ettei se ole kallellaan.
Varmista, että hyllyn yläreunan ja uunin etupaneelin
yläreunan välissä on 4 mm:n rako (katso kuva).
Kiinnitysvaihtoehto 1:
Kiinnitä uuni paikoilleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
Kiinnityspisteet ovat uunin ylä- ja alakulmissa.
Kiinnitysvaihtoehto 2:
Tutustu mikroaaltouunin mukana toimitettuun
mallineeseen.
Mikroaaltouuni voidaan asentaa paikkaan A tai B:
4 mm
Paikka A Paikka B
Tavallinen
uuni
Paikka Syvennyksen
koko
W D H
A 560 x 550 x 450
B 560 x 500 x 450
Mitat millimetreinä
Sivu: 57
58 Asennus
Sähkökytkennät
V
VA
AA
AR
RA
A:
:
H
HU
UO
OL
LE
EH
HD
DI
I,, E
ET
TT
TÄ
Ä K
KO
OT
TI
IS
SI
I P
PI
IS
ST
TO
OR
RA
AS
SI
IA
AT
T O
OV
VA
AT
T M
MA
AA
AD
DO
OI
IT
TE
ET
TT
TU
UJ
JA
A..
V
Va
al
lm
mi
is
st
ta
aj
ja
a e
ei
i v
va
as
st
ta
aa
a s
se
eu
ur
ra
au
uk
ks
si
is
st
ta
a,, j
jo
os
s t
tä
äm
mä
ä t
tu
ur
rv
va
at
to
oi
im
me
en
np
pi
id
de
e l
la
ai
im
mi
in
nl
ly
yö
öd
dä
ää
än
n..
Jos laitteesi virtajohdossa oleva pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys
ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Laitteen kytkeminen sähköverkkoon
•
• P
Pi
is
st
to
or
ra
as
si
ia
an
n o
on
n o
ol
lt
ta
av
va
a h
he
el
lp
po
os
st
ti
i k
kä
äs
si
il
ll
lä
ä,, j
jo
ot
tt
ta
a l
la
ai
it
te
e v
vo
oi
id
da
aa
an
n k
ky
yt
tk
ke
eä
ä i
ir
rt
ti
i v
va
aa
ar
ra
at
ti
il
la
an
nt
te
ee
es
ss
sa
a..
U
Uu
un
ni
i v
vo
oi
id
da
aa
an
n k
ky
yt
tk
ke
eä
ä i
ir
rt
ti
i v
ve
er
rk
kk
ko
ov
vi
ir
rr
ra
as
st
ta
a m
my
yö
ös
s k
ki
ii
in
nt
te
eä
ää
än
n j
jo
oh
hd
do
ot
tu
uk
ks
se
ee
en
n o
oh
hj
je
ei
id
de
en
n m
mu
uk
ka
aa
an
n
a
as
se
en
nn
ne
et
tu
un
n k
ky
yt
tk
ki
im
me
en
n a
av
vu
ul
ll
la
a..
•
• P
Pi
is
st
to
or
ra
as
si
ia
a e
ei
i s
sa
aa
a o
ol
ll
la
a h
hy
yl
ll
ly
yn
n t
ta
ak
ka
an
na
a..
• Paras paikka on hyllyn yläpuolella, katso (A).
• Kytke laite maadoitettuun seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz).
Pistorasialla on oltava vähintään 10 A:n sulake.
•
• V
Vi
ir
rt
ta
aj
jo
oh
hd
do
on
n s
sa
aa
a v
va
ai
ih
ht
ta
aa
a v
va
ai
in
n s
sä
äh
hk
kö
öa
as
se
en
nt
ta
aj
ja
a..
• Kiinnitä virtajohtoon ennen asentamista narunpätkä, jotta se on
helpompi kytkeä kohtaan (A), kun laite asennetaan.
• Kun asennat laitetta korkeareunaiseen hyllyyn, ÄLÄ anna virtajohdon litistyä.
• Virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
(A)
Sivu: 58
59
Ympäristöä koskevia tietoja
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Pakkausmateriaalien ja vanhojen laitteiden
hävittäminen ympäristöä kunnioittavalla tavalla
Pakkausmateriaalit
AEG-mikroaaltouunit on pakattava huolellisesti, jotta ne eivät vahingoittuisi kuljetuksen
aikana.
Pakkauksessa käytetään mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja.
Pakkausmateriaalit (esim. päällysmuovi tai vaahtomuovi) voivat olla vaarallisia lapsille.
T
Tu
uk
ke
eh
ht
tu
um
mi
is
sv
va
aa
ar
ra
a.. P
Pi
id
dä
ä p
pa
ak
kk
ka
au
us
sm
ma
at
te
er
ri
ia
aa
al
li
it
t p
po
oi
is
ss
sa
a l
la
as
st
te
en
n u
ul
lo
ot
tt
tu
uv
vi
il
lt
ta
a..
Kaikki käytetyt pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja voidaan kierrättää. Pahvi on
valmistettu kierrätyspaperista ja puuosat ovat käsittelemättömiä. Muoviosat on merkitty
seuraavasti:
”PE” - polyetyleeni, esim. päällysmuovi.
”PS” - polystyreeni, esim. pakkausmateriaalina (freoniton).
”PP” - polypropyleeni, esim. pakkaushihnat.
Pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö säästää raaka-aineita ja vähentää jätteen määrää.
Pakkausmateriaalit tulee viedä lähimpään kierrätyspisteeseen.
Pyydä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
Vanhat laitteet tulee tehdä vaarattomiksi ennen hävittämistä irrottamalla pistoke ja
katkaisemalla ja hävittämällä virtajohto.
Tämän jälkeen laite tulee viedä lähimpään kierrätyspisteeseen. Tarkista paikallisilta
viranomaisilta, voiko paikkakunnallasi kierrättää sähkölaitteita.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, talousjätehuoltopalvelusta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG MC2664EM ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG MC2664EM

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG MC2664EM, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG MC2664EM käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG MC2664EM suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.