AEG DU4361-M käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG DU4361-M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DU4361-M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 29
30
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
FI KÄYTTÖOHJEET
Sivu: 30
31
SUOMI
TURVALLISUUSTIETOA
Noudata käyttöohjetta huolellisesti.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudatt
amattajättämisestä aiheutuneista haitoista,
vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin on
suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Huomio! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon
ennenkuin asennus on täysin valmis.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä , ottamalla
töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta
huoneiston pääkytkimestä.
Käytä asennus- ja huoltotöissä
suojakäsineitä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön (mukaan lukien
lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet
eikä sellaisten henkilöiden käyttöön,
joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja
tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta
vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai
ohjeita laitteen käytöstä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei
ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää
tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu.
Jos liesituuletinta käytetään samaan
aikaan kaasulieden kanssa, huoneeseen on
tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny
alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin.
Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja
voi aiheuttaa tulipalon.
Kosketuspinnat voivat kuumentua
huomattavasti ruoanlaiton yhteydessä.
Paistettaessa on valvottava paistoastiaa
jatkuvasti. Ylikuumentunut öljy saattaa olla
palovaarallinen.
Noudata huolellisesti paikallisten
viranomaisten antamia savunpoiston
teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia
määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti
sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN
KERRAN KUUKAUDESSA, noudata
kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien
vaihtoa ja puhdistusta koskevien
määräysten noudattamattajättäminen voi
aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei
ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen
noudattamatta jättämisestä aiheutuneista
haitoista, vahingoista tai tulipaloista.
KÄYTTÖ
Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko
imukupuversiona ulkoisella poistolla
tai suodatinversiona sisäiseen
kiertoon.
ASENNUS
Verkon jännitteen on oltava sama
kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos
laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös
asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole
pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke
ei ole sellaisessa paikassa että siihen
pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista
katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite
saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos
ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen
mukaisesti.
Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli
on asennettu oikealla tavalla ennen kuin
yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja
tarkistat että se toimii oikein.
Sivu: 31
32
Huomio! Riskien välttämiseksi
virransyöttöjohdon voi vaihtaa ainoastaan
valtuutettu tekninen tuki.
Lieden keittotason tukipinnan ja
keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm
sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja
sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan
suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
HUOLTO
Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä
ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,
irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta
kodin sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä
sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä
puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä
pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA
PUHDISTUSAINEITA!
Huomio! Laitteen puhdistusta ja
suodattimien vaihtoa koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran. On siis suositeltavaa
noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä
huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen
normien noudattamattajättämisestä
aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista.
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran
kuukaudessa miedolla pesuaineella,
käsin tai astianpesukoneessa alhaisella
lämpötilalla ja lyhyellä pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua
astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta
sen suodatustehoon millään tavallla.
Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu
pidemmän käytön jälkeen riippuen
keittiötyypistä ja rasvasuodattimen
puhdistustiheydestä. Joka tapauksessa
suodatin on vaihdettava vähintään neljän
kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan
OHJAIMET
Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla,
josta voidaan säätää imun nopeuksia ja
kytkeä valo, joka valaisee keittotasoa.
1
5
1
1 1
3
1
4
1
2
1. valojen ON/OFF katkaisija
2. moottoreiden OFF katkaisija
3. - 4. - 5. Pienin imuteho (3.), keskitaso
(4.), korkein (5.).
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on
erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa
käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen
ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen
toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton
lopettamisesta.
VALAISTUS
Irrota laite sähköverkosta.
Huomio! Tarkista että lamput eivät ole
kuumia ennen kuin kosket niihin.
Vaihda vioittunut lamppu uuteen.
Käytä ainoastaan Ø35mm E14 28W
halogeeni kynttilälamppuja.

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG DU4361-M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG DU4361-M

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG DU4361-M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG DU4361-M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG DU4361-M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.