AEG DK3160-M käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG DK3160-M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DK3160-M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 21
22
FI - Asennus- ja käyttöohjeet
Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen
noudattamattajättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai
tulipaloista. Tuuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Turvallisuustietoa
Huomio ! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin
valmis.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ,
ottamalla töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta huoneiston
pääkytkimestä.
Käytä asennus- ja huoltotöissä suojakäsineitä.
Lapset, aistivammaiset, psyykkisesti vammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta ainoastaan
valvonnan alaisena, tai jos he ovat saaneet ohjeita laitteen käytöstä sen
turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
On valvottava että lapset eivät leiki laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin ole erikseen
mainittu.
Huoneisto on aina tuuletettava hyvin, kun tuuletinta käytetään yhtäaikaisesti
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa. Poistoilmaa ei
saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon, siksi sitä
on vältettävä joka tapauksessa.
Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti, kun niitä käytetään
keittovälineiden kanssa.
Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa ilman valvontaa, jotta kuumentunut öljy
ei syty palamaan. Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia
savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta
(VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän
käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien
määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneista
haitoista, vahingoista tai tulipaloista.
Tämä laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) mukaisesti.Hävittämällä laitteen
asianmukaisesti käyttäjä voi ehkäistä mahdolliset ympräristölle ja ihmisten
terveydelle haitalliset seuraukset
Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki ilmoittaa, että
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että se on toimitettava sähkö- ja
elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten
jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja laitteen
käsittelystä, palautuksesta ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen
viranomaiseen, jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu.
Käyttö
Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko imukupuversiona ulkoisella
poistolla tai suodatinversiona sisäiseen kiertoon.
Asennus
Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm sähköliesien osalta ja 65cm kaasu-
ja sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos
laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole
sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa, jolla varmistetaan että
laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III,
asennussääntöjen mukaisesti.
Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla
ennen kuin yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii
oikein.
Toiminta
Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla, josta voidaan säätää imun
nopeuksia ja kytkeä valo, joka valaisee keittotasoa.
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on erityisen paljon höyryä. On
suositeltavaa käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista
ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.
Huolto
Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä ennen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon pistoke verkkovirtapistorasiasta
tai katkaise virta kodin sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä puhdistukseen neutraalissa
nestemäisessä pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!
Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis suositeltavaa
noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä huoltotoimenpiteistä tai
yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista
moottorivioista tai tulipaloista.
Rasvasuodatin
Kuva. 1-14
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla pesuaineella,
käsin tai astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä
pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa, mutta tämä ei
vaikuta sen suodatustehoon millään tavallla.
Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa)
Kuvat 13
Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu pidemmän käytön jälkeen riippuen
keittiötyypistä ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä. Joka tapauksessa
suodatin on vaihdettava vähintään neljän kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan
Lamppujen vaihto
Kuvat 15
Irrota laite sähköverkosta.
Huomio! Tarkista että lamput eivät ole kuumia ennen kuin kosket niihin.
Vaihda vioittunut lamppu, käytä ainoastaan max 40W kynttilälamppuja (E14).

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG DK3160-M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG DK3160-M

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG DK3160-M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG DK3160-M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG DK3160-M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.