AEG DI8610-M käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG DI8610-M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DI8610-M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 39
40
FI - Asennus- ja käyttöohjeet
Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen
noudattamattajättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai
tulipaloista. Tuuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Turvallisuustietoa
Huomio ! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin
valmis.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ,
ottamalla töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta huoneiston
pääkytkimestä.
Käytä asennus- ja huoltotöissä suojakäsineitä.
Lapset, aistivammaiset, psyykkisesti vammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta ainoastaan
valvonnan alaisena, tai jos he ovat saaneet ohjeita laitteen käytöstä sen
turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
On valvottava että lapset eivät leiki laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin ole erikseen
mainittu.
Huoneisto on aina tuuletettava hyvin, kun tuuletinta käytetään yhtäaikaisesti
kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa. Poistoilmaa ei
saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon, siksi sitä
on vältettävä joka tapauksessa.
Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti, kun niitä käytetään
keittovälineiden kanssa.
Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa ilman valvontaa, jotta kuumentunut öljy
ei syty palamaan. Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia
savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta
(VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän
käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien
määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneista
haitoista, vahingoista tai tulipaloista.
Tämä laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) mukaisesti.Hävittämällä laitteen
asianmukaisesti käyttäjä voi ehkäistä mahdolliset ympräristölle ja ihmisten
terveydelle haitalliset seuraukset
Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki ilmoittaa, että
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että se on toimitettava sähkö- ja
elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten
jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja laitteen
käsittelystä, palautuksesta ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen
viranomaiseen, jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu.
Käyttö
Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko imukupuversiona ulkoisella
poistolla tai suodatinversiona sisäiseen kiertoon.
Asennus
Tämän tyyppinen liesituuletin tulee kiinnittää kattoon.
Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm sähköliesien osalta ja 65cm kaasu-
ja sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos
laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole
sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa, jolla varmistetaan että
laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III,
asennussääntöjen mukaisesti.
Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla
ennen kuin yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii
oikein.
Toiminta
Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla, josta voidaan säätää imun
nopeuksia ja kytkeä valo, joka valaisee keittotasoa.
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on erityisen paljon höyryä. On
suositeltavaa käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista
ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.
Ohjaimet sijaitsevat laitteen etupaneelissa:
A. Pääkatkaisija, tuuletin käynnissä/sammutettu (Stand-by)
B. Moottorin nopeuksien 1-2-3-1-2-…. toiminta ja valinta
C. Ilmoittaa nopeuden 1
D. Ilmoittaa nopeuden 2 (LED) ja rasvasuodattimen kyllästyksen (vilkkuva
merkkivalo).
E. Ilmoittaa nopeuden 3 (LED) ja aktiivihiilisuodattimen kyllästyksen
(vilkkuva merkkivalo).
F. Ilmoittaa maksiminopeuden (LED)
G. Maksiminopeus käynnissä/sammutettu (LED). Maksiminopeus toimii
viisi minuuttia:
Jos tuuletin on käynnissä kun maksiminopeus käynnistetään, laite
palaa aiemmalle nopeudelle viiden minuutin jälkeen.
Jos tuuletin on sammutettu kun maksiminopeus käynnistetään, laite
sammuu automaattisesti viiden minuutin jälkeen.
Maksiminopeus katkaistaan painamalla näppäintä A tai B.
H. Valaistus sammutettu
I. Valaistus päällä
Jos tuuletin tai ohjaimet eivät toimi, on suositeltavaa katkaista laitteen virta
vähintään 5 sekunnin ajaksi ja käynnistää se sen jälkeen uudestaan. Odota
15 sekuntia ja tarkista, että tuuletin toimii oikein.
Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen ohjauslaite
Tämä tuuletinmalli on varustettu laitteella, joka ilmoittaa kun rasvasuodatin
tai aktiivihiilisuodatin on puhdistettava ( aktiivihiilisuodattimella varustettua
laitetta myy imulaitteiden valmistukseen erikoistunut yritys).
Valmistaja toimittaa tuuletinmallin ilman aktiivihiilisuodatinta, siksi
kyllästyksen merkkivalo ei ole aktivoitu.
Tuuletin toimitetaan varustettuna aktiivihiilisuodattimella ja kyllästyksen
merkkivalo aktivoidaan seuraavalla tavalla:
Paina näppäimiä B ja G yhtäaikaisesti 3 sekuntia. Aluksi ainoastaan
rasvasuodattimen D LED merkkivalo aktivoituu, heti sen jälkeen käynnistyy
aktiivihiilisuodattimen E LED merkkivalo. Tässä vaiheessa kyllästyksen tilan
ohjaus on aktivoitu.
Sammutus: paina näppäimiä B ja G kolme sekuntia kunnes
aktiivihiilisuodattimen LED merkkivalo alkaa vilkkua.
Led – rasvasuodattimen D merkkivalo
Rasvasuodattimen LED merkkivalo vilkkuu kun suodatin vaatii puhdistusta..
Noudata käyttöohjeita.
Sivu: 40
41
Led - aktiivihiilisuodattimen E merkkivalo
Aktiivihiilisuodattimen LED merkkivalo syttyy kun suodatin on vaihdettava.
Tämä tapahtuu noin 160 käyttötunnin jälkeen laitteen käyttöönotosta.
Kyllästyksen merkkivalon palautus
Kun suodatin on puhdistettu, paina näppäintä A 3 sekuntia kunnes LED D tai
E lakkaavat vilkkumasta.
Huomio! kyllästyksen merkkivalon palautus ON TEHTÄVÄ tuulettimen
ollessa Stand-by tilassa, siksi tuuletinta ei saa irrottaa sähköverkosta.
Huolto
Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä ennen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon pistoke verkkovirtapistorasiasta
tai katkaise virta kodin sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä puhdistukseen neutraalissa
nestemäisessä pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!
Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis suositeltavaa
noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä huoltotoimenpiteistä tai
yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista
moottorivioista tai tulipaloista.
Rasvasuodatin
Kuva. 17-28
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa ( tai kun suodattimien
kyllästyksen merkkijärjestelmä ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta – jos
laitteessa on tämä järjestelmä), miedolla pesuaineella, käsin tai
astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa, mutta tämä ei
vaikuta sen suodatustehoon millään tavalla.
Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa)
Kuva. 27
Hiilisuodatin voidaan pestä kahden kuukauden välein (tai kun suodattimien
kyllästyksen merkkijärjestelmä- jos laitteessa on sellainen - ilmoittaa
puhdistuksen tarpeesta) lämpimällä vedellä ja sopivalla pesuaineella tai
astianpesukoneessa 65°C lämpötilalla (astianpesukoneessa koko
pesuohjelmalla, älä laita samaan pesuun astioita ).
Poista ylimääräinen vesi vahingoittamatta suodatinta, irrota sen jälkeen
muovikehikon sisällä oleva levy ja laita se kuivumaan 100°C uuniin 10
minuutin ajaksi.
Vaihda levy 3 vuoden välein ja aina kun kangas on rikkoutunut.
Lamppujen vaihto
Kuva. 29
Irrota laite sähköverkosta.
Huomio! Tarkista että lamput eivät ole kuumia ennen kuin kosket niihin.
Käytä ainoastaan max 12V -20W – G4 halogeenilamppuja ja varo
koskemasta niitä käsin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG DI8610-M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG DI8610-M

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG DI8610-M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG DI8610-M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG DI8610-M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.