AEG DD6690-M käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG DD6690-M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DD6690-M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Venäjä

Sisällysluettelo

Sivu: 28
29
finnish
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-
laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi
löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon
pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne...
Vieraile verkkomyymälässämme sivulla:
www.aeg.com/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Malli _____________________________
Tuotenumero ______________________
Sarjanumero _______________________
Sivu: 29
30 www.aeg.com
1.	 OHJEET JA SUOSITUKSET
•	 Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuu-
letintyyppejä. On mahdollista, että teksti
käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu
valitsemaanne tuulettimeen.
•	 Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai
huolimattomasta asennuksesta aiheutu-
vista vahingoista
•	 Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja
liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit
voidaan asentaa alemmas, katso mittoja
ja asennusta koskevia kappaleita).
•	 Tarkista, että käytettävän sähköverkon
jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
•	 Kytke laite vain maadoitettuun pistora-
siaan.
•	 Yhdistä liesituuletin hormiin putkella,
jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava mah-
dollisimman lyhyt.
•	 Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin
(lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
•	 Mikäli liesituuletinta käytetään muiden
kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskente-
lytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät
poistettavat kaasut pääse virtaamaan
takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on
oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tu-
loilmaa varten. Käyttö tapahtuu oikein ja
vaaratta kun tilan enimmäispaine ei ylitä
arvoa 0,04 mBar.
•	 Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaih-
taa vain valmistaja tai tekninen huoltopal-
velu, näin vältetään kaikki riskit.
2.	KÄYTTÖ
•	 Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalous-
käyttöön.
•	 Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun
tarkoitukseen kuin, mihin se on suunni-
teltu.
•	 Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen
alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
•	 Säädä liekin teho siten, että liekki
kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen
reunoille.
•	 Syviä paistinpannuja on paiston aikana
koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuu-
mentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
•	 Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu
laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyt-
tää liesituuletinta.
•	 Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettä-
viä ruokia: tulipalon vaara
•	 Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaan lukien), joiden psyykkinen, ais-
tien tai mielen terveys on heikentynyt, tai
henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemus-
ta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudes-
taan vastaava henkilö ole valmentanut
heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
•	 Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään
laitteella.
•	 “HUOMIO: Kosketettavissa olevat osat
voivat tulla hyvin kuumiksi jos niitä käyte-
tään keittolaitteiden kanssa.”
3.	HUOLTO
•	 Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasi-
asta ennen hoitoa.
•	 Puhdista ja/tai vaihda suodattimet anne-
tun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
-
- Aktiivihiilisuodattimet W Aktiivihiilihaju-
suodattimia ei voi pestä eikä uudistaa,
ne täytyy vaihtaa noin 4 käyttökuukau-
den välein tai useammin, jos liesituule-
tinta käytetään hyvin paljon.
-
- Rasvasuodattimet Z Voidaan pestä myös
astianpesukoneessa ja ne on pestävä noin
2 käyttökuukauden välein tai useammin,
jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon.
-
- Kytkimien merkkivalot, mallikohtaiset.
•	 Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla
ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
W
Z
Sivu: 30
31
finnish
4.	OHJAIMET
     
5.	VALAISTUS
Painike Toiminto Näyttö
A
Sytyttää ja sammuttaa imumoottorin ensimmäisellä nopeu-
della.
Näyttää asetetun nopeuden
B
Alentaa käyttönopeutta. Näyttää asetetun nopeuden
C Lisää käyttönopeutta. Näyttää asetetun nopeuden
D
Aktivoi tehonopeuden mistä tahansa nopeudesta tai
moottorin ollessa sammutettu, tämä nopeus on ajastettu 5
minuutiksi ja tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa aiemmin
asetettuun nopeuteen. Soveltuu käytettäväksi kun savua on
paljon.
Näyttää vuorotellen HI ja jäljellä
olevan ajan kerran sekunnissa.
Jos suodattimien hälytys on toiminnassa, hälytyksen voi kui-
tata painamalla painiketta noin 3 sekunnin ajan. Ilmoitukset
ovat näkyvissä vain moottorin ollessa sammutettu.
F Osoittaa, että metalliset
rasvasuodattimet täytyy pestä.
Hälytys käynnistyy liesituulettimen
100 käyttötunnin jälkeen.
C Osoittaa, että aktiivihiilisuo-
dattimet täytyy vaihtaa ja metalliset
rasvasuodattimet täytyy pestä.
Hälytys käynnistyy liesituulettimen
200 käyttötunnin jälkeen..
E
Ajastustoiminto Aktivoi automaattisen ajastetun sammumisen
20 minuutin kuluttua. Sopii jäljelle jääneiden hajujen poistami-
seen. Voidaan aktivoida missä tahansa asennossa. Toiminto
poistetaan käytöstä painamalla painiketta tai sammuttamalla
moottori.
Näyttää käyttönopeuden ja oikealla
alhaalla oleva piste vilkkuu vuorotel-
len jäljellä olevan ajan kanssa.
Jos pidät painiketta painettuna noin 5 sekuntia kun kaikki
toiminnot (moottori ja valot) on sammutettu, aktivoit tai poistat
käytöstä aktiivihiilisuodattimen hälytyksen.
- 2 vilkutusta C aktiivihiilisuodattimien
hälytys aktiivinen
- 1 vilkutus C aktiivihiilisuodattimen
hälytys pois käytöstä
F Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen suurimmalla teholla.

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG DD6690-M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG DD6690-M

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG DD6690-M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG DD6690-M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG DD6690-M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.